Skip site navigation (1)Skip section navigation (2)
Date:   Fri, 5 Apr 2002 15:16:58 +0300
From:   "Razvan Cremenescu" <cremenescu@terrasat.ro>
To:    <freebsd-questions@FreeBSD.ORG>
Subject:  subscribe
Message-ID: <!~!UENERkVCMDkAAQACAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAAAAAAAAI40GHvEUg0SjdaKTdhTSasKAAAAQAAAAEWWGmPS6OUW/7OkgAhmHIQEAAAAA@terrasat.ro>

Next in thread | Raw E-Mail | Index | Archive | Help
subscribeRazvan Cremenescu,

=================================
Network Operations Center Pitesti

e-mail: cremenescu@terrasat.ro
Tel:  +40-48-250015 int. 25
    +40-48-251112 int. 25
Mobile: +40-92-685805
=================================
Terra Sat Comp
Resita 1700 CS, Romania
http://www.terrasat.ro
company@terrasat.ro 
Tel:  +40-55-220012
    +40-55-220013
Fax:  +40-55-220117
=================================To Unsubscribe: send mail to majordomo@FreeBSD.org
with "unsubscribe freebsd-questions" in the body of the message
Want to link to this message? Use this URL: <http://docs.FreeBSD.org/cgi/mid.cgi?!~!UENERkVCMDkAAQACAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAAAAAAAAI40GHvEUg0SjdaKTdhTSasKAAAAQAAAAEWWGmPS6OUW/7OkgAhmHIQEAAAAA>