Rozdział 2. Instalacja FreeBSD

Rozdział przebudował i częściowo napisał od nowa Jim Mock.
Omówienie sysinstall, zrzuty ekranów i inne fragmenty przygotował Randy Pratt.
Tłumaczył Michał Wojciechowski.
Spis treści
2.1. Streszczenie
2.2. Czynności wstępne
2.3. Rozpoczęcie instalacji
2.4. Wprowadzenie do sysinstall
2.5. Przydział miejsca na dysku
2.6. Wybór składników instalacji
2.7. Wybór nośnika instalacji
2.8. Przystąpienie do instalacji
2.9. Po instalacji
2.10. Obsługiwany sprzęt
2.11. Rozwiązywanie problemów
2.12. Instalacja zaawansowana
2.13. Przygotowanie własnego nośnika instalacji

2.1. Streszczenie

Wraz z FreeBSD rozpowszechniany jest prosty w użyciu program instalacyjny, działający w trybie tekstowym, o nazwie sysinstall. Jest on domyślnym programem instalacyjnym FreeBSD, jednakże dystrybutorzy systemu mogą zastąpić go własnym odpowiednikiem. W niniejszym rozdziale zawarto opis instalacji FreeBSD przy pomocy sysinstall.

Po przeczytaniu rozdziału będziemy wiedzieć:

  • W jaki sposób tworzy się dyskietki instalacyjne FreeBSD.

  • Jak FreeBSD odwołuje się do dysku i jak go dzieli.

  • Jak uruchamia się sysinstall.

  • Jakie pytania zadaje sysinstall, o co w nich chodzi i jak na nie odpowiedzieć.

Przed przeczytaniem rozdziału powinniśmy:

  • Zapoznać się z listą obsługiwanego sprzętu dołączoną do instalowanej wersji FreeBSD, by upewnić się, że posiadany sprzęt będzie działać.

Uwaga:

Opis instalacji dotyczy generalnie komputerów opartych na architekturze i386TM ("zgodny z PC"). W stosownych przypadkach podawane będą informacje odnoszące się do innych platform (na przykład Alpha). Pomimo starań o utrzymanie niniejszego opisu aktualnym, możliwe jest zaistnienie drobnych różnic pomiędzy instalatorem a zawartością tego rozdziału. Zaleca się, aby traktować niniejszy teksty jako ogólny przewodnik, niż raczej dosłowny podręcznik instalacji.

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.