Rozdział 1. Wprowadzenie

Rozdział zreorganizował i częściowo napisał od nowa Jim Mock.
Tłumaczył Cezary Morga.
Spis treści
1.1. Streszczenie
1.2. Witamy w świecie FreeBSD!
1.3. O Projekcie FreeBSD

1.1. Streszczenie

Dziękujemy za zainteresowanie FreeBSD! W niniejszym rozdziale opisane zostaną różne aspekty Projektu FreeBSD, takie jak jego historia, obrany cel, czy model rozwoju.

Czytając ten rozdział poznamy:

  • Zależności istniejące między FreeBSD i innymi systemami operacyjnymi.

  • Historię Projektu FreeBSD.

  • Cele stawiane przed Projektem FreeBSD.

  • Podstawowe zagadnienia związane z modelem rozwoju otwartego oprogramowania (ang. open source) FreeBSD.

  • I oczywiście, dowiemy się skąd pochodzi nazwa "FreeBSD".

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.