Rozdział 4. Instalacja programów: pakiety i porty

Tłumaczył Cezary Morga.
Spis treści
4.1. Streszczenie
4.2. Omówienie instalacji oprogramowania
4.3. Odnalezienie programu dla siebie
4.4. Korzystanie z systemu pakietów
4.5. Korzystanie z kolekcji portów
4.6. Czynności po-instalacyjne
4.7. Jak radzić sobie ze źle przygotowanymi portami

4.1. Streszczenie

System FreeBSD rozprowadzany jest wraz z bogatą kolekcją narzędzi systemowych. Tym nie mniej, stanowi to absolutne minimum. Szybko pojawia się bowiem potrzeba zainstalowania dodatkowego oprogramowania, by móc rozpocząć prawdziwą pracę z systemem. FreeBSD dostarcza dwóch dopełniających się metod instalacji oprogramowania: kolekcję portów FreeBSD (kompilacja programów ze źródeł) i system pakietów (instalacja z gotowych binariów). Każda z tych metod może zostać wykorzystana do instalacji najnowszych wersji ulubionego oprogramowania z lokalnych nośników bądź bezpośrednio z sieci.

Przeczytawszy ten rozdział dowiemy się:

  • Jak instalować oprogramowanie innych producentów dostarczane w postaci binarnej.

  • Jak kompilować oprogramowanie innych producentów z wykorzystaniem kolekcji portów.

  • Jak usunąć poprzednio zainstalowane pakiety bądź porty.

  • Jak zmienić domyślne wartości wykorzystywane przy kompilacji portów.

  • Jak odnaleźć właściwe oprogramowanie.

  • Jak zaktualizować wykorzystywane aplikacje.

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.