This is an archive of past FreeBSD releases; it's part of the FreeBSD Documentation Archive.

Część III. Administracja systemem

Część III. Administracja systemem

Pozostałe rozdziały Podręcznika omawiają wszystkie aspekty administracji systemem FreeBSD. Każdy z nich rozpoczyna się on wyjaśnienia czego nauczymy się przeczytawszy dany rozdział, a także co powinniśmy wiedzieć przed przystąpieniem do jego lektury.

Rozdziały zostały tak napisane, by móc sięgnąć po nie gdy potrzebujemy danych informacji. Nie ma przymusu czytania ich w żadnej określonej kolejności, ani też przeczytania wszystkich przed rozpoczęciem pracy z FreeBSD.

Spis treści
11. Configuration and Tuning
11.1. Synopsis
11.2. Initial Configuration
11.3. Core Configuration
11.4. Application Configuration
11.5. Starting Services
11.6. Configuring the cron Utility
11.7. Using rc under FreeBSD
11.8. Setting Up Network Interface Cards
11.9. Virtual Hosts
11.10. Configuration Files
11.11. Tuning with sysctl
11.12. Tuning Disks
11.13. Tuning Kernel Limits
11.14. Adding Swap Space
11.15. Power and Resource Management
11.16. Using and Debugging FreeBSD ACPI
12. The FreeBSD Booting Process
12.1. Synopsis
12.2. The Booting Problem
12.3. The Boot Manager and Boot Stages
12.4. Kernel Interaction During Boot
12.5. Device Hints
12.6. Init: Process Control Initialization
12.7. Shutdown Sequence
13. Użytkownicy i podstawy zarządzania kontami
13.1. Streszczenie
13.2. Wprowadzenie
13.3. Konto superużytkownika
13.4. Konta systemowe
13.5. Konta użytkowników
13.6. Modyfikacja ustawień kont
13.7. Ograniczanie użytkowników
13.8. Grupy
14. Security
14.1. Synopsis
14.2. Introduction
14.3. Securing FreeBSD
14.4. DES, MD5, and Crypt
14.5. One-time Passwords
14.6. TCP Wrappers
14.7. KerberosIV
14.8. Kerberos5
14.9. OpenSSL
14.10. VPN over IPsec
14.11. OpenSSH
14.12. File System Access Control Lists
14.13. Monitoring Third Party Security Issues
14.14. FreeBSD Security Advisories
14.15. Process Accounting
15. Mandatory Access Control
15.1. Synopsis
15.2. Key Terms in this Chapter
15.3. Explanation of MAC
15.4. Understanding MAC Labels
15.5. Planning the Security Configuration
15.6. Module Configuration
15.7. The MAC bsdextended Module
15.8. The MAC ifoff Module
15.9. The MAC portacl Module
15.10. The MAC partition Module
15.11. The MAC Multi-Level Security Module
15.12. The MAC Biba Module
15.13. The MAC LOMAC Module
15.14. Nagios in a MAC Jail
15.15. User Lock Down
15.16. Troubleshooting the MAC Framework
16. Security Event Auditing
16.1. Synopsis
16.2. Key Terms - Words to Know
16.3. Installing Audit Support
16.4. Audit Configuration
16.5. Event Audit Administration
17. Storage
17.1. Synopsis
17.2. Device Names
17.3. Adding Disks
17.4. RAID
17.5. USB Storage Devices
17.6. Creating and Using Optical Media (CDs)
17.7. Creating and Using Optical Media (DVDs)
17.8. Creating and Using Floppy Disks
17.9. Creating and Using Data Tapes
17.10. Backups to Floppies
17.11. Backup Strategies
17.12. Backup Basics
17.13. Network, Memory, and File-Backed File Systems
17.14. File System Snapshots
17.15. File System Quotas
17.16. Encrypting Disk Partitions
17.17. Encrypting Swap Space
18. GEOM: Modular Disk Transformation Framework
18.1. Synopsis
18.2. GEOM Introduction
18.3. RAID0 - Striping
18.4. RAID1 - Mirroring
18.5. GEOM Gate Network Devices
19. The Vinum Volume Manager
19.1. Synopsis
19.2. Disks Are Too Small
19.3. Access Bottlenecks
19.4. Data Integrity
19.5. Vinum Objects
19.6. Some Examples
19.7. Object Naming
19.8. Configuring Vinum
19.9. Using Vinum for the Root Filesystem
20. Localization - I18N/L10N Usage and Setup
20.1. Synopsis
20.2. The Basics
20.3. Using Localization
20.4. Compiling I18N Programs
20.5. Localizing FreeBSD to Specific Languages
21. The Cutting Edge
21.1. Synopsis
21.2. FreeBSD-CURRENT vs. FreeBSD-STABLE
21.3. Synchronizing Your Source
21.4. Rebuilding "world"
21.5. Tracking for Multiple Machines

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.