Rozdział 13. Użytkownicy i podstawy zarządzania kontami

Napisał Neil Blakey-Milner.
Przetłumaczył Cezary Morga.
Spis treści
13.1. Streszczenie
13.2. Wprowadzenie
13.3. Konto superużytkownika
13.4. Konta systemowe
13.5. Konta użytkowników
13.6. Modyfikacja ustawień kont
13.7. Ograniczanie użytkowników
13.8. Grupy

13.1. Streszczenie

FreeBSD umożliwia pracę z komputerem wielu użytkownikom w tym samym czasie. Oczywiście, tylko jedna osoba może w danej chwili siedzieć przed monitorem i klawiaturą [6], lecz dowolna liczba użytkowników może być zalogowana przez sieć. By móc korzystać z systemu, każdy użytkownik musi posiadać konto.

Po przeczytaniu tego rozdziału, będziemy wiedzieć:

  • Jakie są różnice pomiędzy różnymi kontami użytkowników w systemie FreeBSD.

  • Jak dodawać konta użytkowników.

  • Jak usuwać konta użytkowników.

  • Jak modyfikować szczegóły konta, np. pełną nazwę użytkownika czy preferowaną powłokę.

  • Jak ograniczać dostęp do zasobów takich jak pamięć i czas procesora w oparciu o konta i grupy użytkowników.

  • Jak korzystać z grup by ułatwić zarządzanie kontami.

Przed przeczytaniem tego rozdziału, powinniśmy:[6] Chyba, że podepniemy kilka terminali, co omawia Rozdział 22, Serial Communications.

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.