Podręcznik FreeBSD

Projekt Dokumentacji FreeBSD

Witamy w świecie FreeBSD! Zadaniem niniejszego podręcznika jest opisanie procesu instalacji i czynności związanych z codziennym użytkowaniem systemu FreeBSD w wersji 7.3-RELEASE oraz 8.0-RELEASE. Prace nad tym podręcznikiem trwają cały czas. Stanowi on dzieło wielu osób z całego świata. Tym nie mniej mamy świadomość, iż wiele rozdziałów wciąż nie zostało napisanych, a niektóre spośród istniejących wymagają aktualizacji. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą w rozwoju projektu wyślij email na adres listy dyskusyjnej projektu dokumentacji FreeBSD. Najnowsza wersja anglojęzyczna niniejszego dokumentu jest zawsze dostępna na stronie domowej FreeBSD (wersje wcześniejsze dostępne są pod adresem http://docs.FreeBSD.org/doc/). Podręcznik dostępny jest również w innych formatach dokumentów oraz w postaci skompresowanej z serwera FTP Projektu FreeBSD bądź jednego z wielu serwerów lustrzanych. Dla osób zainteresowanych, drukowaną wersję podręcznika (język ang.) można nabyć wprost z witryny FreeBSD Mall. Dostępne jest również przeszukiwanie podręcznika.

Redistribution and use in source (SGML DocBook) and 'compiled' forms (SGML, HTML, PDF, PostScript, RTF and so forth) with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

 1. Redistributions of source code (SGML DocBook) must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.

 2. Redistributions in compiled form (transformed to other DTDs, converted to PDF, PostScript, RTF and other formats) must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

WAŻNE: THIS DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE FREEBSD DOCUMENTATION PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FREEBSD DOCUMENTATION PROJECT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FreeBSD is a registered trademark of the FreeBSD Foundation.

3Com and HomeConnect are registered trademarks of 3Com Corporation.

3ware and Escalade are registered trademarks of 3ware Inc.

ARM is a registered trademark of ARM Limited.

Adaptec is a registered trademark of Adaptec, Inc.

Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Apple, AirPort, FireWire, Mac, Macintosh, Mac OS, Quicktime, and TrueType are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the United States and other countries.

Corel and WordPerfect are trademarks or registered trademarks of Corel Corporation and/or its subsidiaries in Canada, the United States and/or other countries.

Sound Blaster is a trademark of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries.

CVSup is a registered trademark of John D. Polstra.

Heidelberg, Helvetica, Palatino, and Times Roman are either registered trademarks or trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG in the U.S. and other countries.

IBM, AIX, EtherJet, Netfinity, OS/2, PowerPC, PS/2, S/390, and ThinkPad are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries, or both.

IEEE, POSIX, and 802 are registered trademarks of Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. in the United States.

Intel, Celeron, EtherExpress, i386, i486, Itanium, Pentium, and Xeon are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

Intuit and Quicken are registered trademarks and/or registered service marks of Intuit Inc., or one of its subsidiaries, in the United States and other countries.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.

LSI Logic, AcceleRAID, eXtremeRAID, MegaRAID and Mylex are trademarks or registered trademarks of LSI Logic Corp.

M-Systems and DiskOnChip are trademarks or registered trademarks of M-Systems Flash Disk Pioneers, Ltd.

Macromedia, Flash, and Shockwave are trademarks or registered trademarks of Macromedia, Inc. in the United States and/or other countries.

Microsoft, IntelliMouse, MS-DOS, Outlook, Windows, Windows Media and Windows NT are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Netscape and the Netscape Navigator are registered trademarks of Netscape Communications Corporation in the U.S. and other countries.

GateD and NextHop are registered and unregistered trademarks of NextHop in the U.S. and other countries.

Motif, OSF/1, and UNIX are registered trademarks and IT DialTone and The Open Group are trademarks of The Open Group in the United States and other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

PowerQuest and PartitionMagic are registered trademarks of PowerQuest Corporation in the United States and/or other countries.

RealNetworks, RealPlayer, and RealAudio are the registered trademarks of RealNetworks, Inc.

Red Hat, RPM, are trademarks or registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

SAP, R/3, and mySAP are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world.

Sun, Sun Microsystems, Java, Java Virtual Machine, JavaServer Pages, JDK, JRE, JSP, JVM, Netra, OpenJDK, Solaris, StarOffice, Sun Blade, Sun Enterprise, Sun Fire, SunOS, Ultra and VirtualBox are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries.

Symantec and Ghost are registered trademarks of Symantec Corporation in the United States and other countries.

MATLAB is a registered trademark of The MathWorks, Inc.

SpeedTouch is a trademark of Thomson.

U.S. Robotics and Sportster are registered trademarks of U.S. Robotics Corporation.

VMware is a trademark of VMware, Inc.

Waterloo Maple and Maple are trademarks or registered trademarks of Waterloo Maple Inc.

Mathematica is a registered trademark of Wolfram Research, Inc.

XFree86 is a trademark of The XFree86 Project, Inc.

Ogg Vorbis and Xiph.Org are trademarks of Xiph.Org.

Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this document, and the FreeBSD Project was aware of the trademark claim, the designations have been followed by the “™” or the “®” symbol.


Spis treści
Przedmowa
I. Pierwsze kroki
1. Wprowadzenie
1.1. Streszczenie
1.2. Witamy w świecie FreeBSD!
1.3. O Projekcie FreeBSD
2. Instalacja FreeBSD
2.1. Streszczenie
2.2. Czynności wstępne
2.3. Rozpoczęcie instalacji
2.4. Wprowadzenie do sysinstall
2.5. Przydział miejsca na dysku
2.6. Wybór składników instalacji
2.7. Wybór nośnika instalacji
2.8. Przystąpienie do instalacji
2.9. Po instalacji
2.10. Obsługiwany sprzęt
2.11. Rozwiązywanie problemów
2.12. Instalacja zaawansowana
2.13. Przygotowanie własnego nośnika instalacji
3. Podstawy Uniksa
3.1. Streszczenie
3.2. Konsole wirtualne i terminale
3.3. Prawa dostępu
3.4. Struktura katalogów
3.5. Organizacja dysku
3.6. Montowanie i odmontowywanie systemów plików
3.7. Procesy
3.8. Demony, sygnały i unicestwianie procesów
3.9. Powłoki
3.10. Edytory tekstu
3.11. Urządzenia i pliki urządzeń
3.12. Formaty binarne
3.13. Więcej informacji
4. Instalacja programów: pakiety i porty
4.1. Streszczenie
4.2. Omówienie instalacji oprogramowania
4.3. Odnalezienie programu dla siebie
4.4. Korzystanie z systemu pakietów
4.5. Korzystanie z kolekcji portów
4.6. Czynności po-instalacyjne
4.7. Jak radzić sobie ze źle przygotowanymi portami
5. System okien X
5.1. Streszczenie
5.2. Zrozumieć X
5.3. Instalacja X11
5.4. Konfiguracja X11
5.5. Korzystanie z czcionek w X11
5.6. Menedżer pulpitów X
5.7. Środowiska graficzne
II. Codzienne czynności
6. Aplikacje biurowe
6.1. Streszczenie
6.2. Przeglądarki internetowe
6.3. Programy codziennego użytku
6.4. Przeglądarki dokumentów
6.5. Finanse
6.6. Podsumowanie
7. Multimedia
7.1. Synopsis
7.2. Setting Up the Sound Card
7.3. MP3 Audio
7.4. Video Playback
7.5. Setting Up TV Cards
7.6. Image Scanners
8. Konfiguracja jądra FreeBSD
8.1. Streszczenie
8.2. Po co budować indywidualne jądro?
8.3. Budowanie i instalowanie indywidualnego jądra
8.4. Plik konfiguracyjny
8.5. Jeśli pojawią się kłopoty
9. Printing
9.1. Synopsis
9.2. Introduction
9.3. Basic Setup
9.4. Advanced Printer Setup
9.5. Using Printers
9.6. Alternatives to the Standard Spooler
9.7. Troubleshooting
10. Linux Binary Compatibility
10.1. Synopsis
10.2. Installation
10.3. Installing Mathematica®
10.4. Installing Maple
10.5. Installing MATLAB®
10.6. Installing Oracle®
10.7. Installing SAP® R/3®
10.8. Advanced Topics
III. Administracja systemem
11. Configuration and Tuning
11.1. Synopsis
11.2. Initial Configuration
11.3. Core Configuration
11.4. Application Configuration
11.5. Starting Services
11.6. Configuring the cron Utility
11.7. Using rc under FreeBSD
11.8. Setting Up Network Interface Cards
11.9. Virtual Hosts
11.10. Configuration Files
11.11. Tuning with sysctl
11.12. Tuning Disks
11.13. Tuning Kernel Limits
11.14. Adding Swap Space
11.15. Power and Resource Management
11.16. Using and Debugging FreeBSD ACPI
12. The FreeBSD Booting Process
12.1. Synopsis
12.2. The Booting Problem
12.3. The Boot Manager and Boot Stages
12.4. Kernel Interaction During Boot
12.5. Device Hints
12.6. Init: Process Control Initialization
12.7. Shutdown Sequence
13. Użytkownicy i podstawy zarządzania kontami
13.1. Streszczenie
13.2. Wprowadzenie
13.3. Konto superużytkownika
13.4. Konta systemowe
13.5. Konta użytkowników
13.6. Modyfikacja ustawień kont
13.7. Ograniczanie użytkowników
13.8. Grupy
14. Security
14.1. Synopsis
14.2. Introduction
14.3. Securing FreeBSD
14.4. DES, MD5, and Crypt
14.5. One-time Passwords
14.6. TCP Wrappers
14.7. KerberosIV
14.8. Kerberos5
14.9. OpenSSL
14.10. VPN over IPsec
14.11. OpenSSH
14.12. File System Access Control Lists
14.13. Monitoring Third Party Security Issues
14.14. FreeBSD Security Advisories
14.15. Process Accounting
15. Mandatory Access Control
15.1. Synopsis
15.2. Key Terms in this Chapter
15.3. Explanation of MAC
15.4. Understanding MAC Labels
15.5. Planning the Security Configuration
15.6. Module Configuration
15.7. The MAC bsdextended Module
15.8. The MAC ifoff Module
15.9. The MAC portacl Module
15.10. The MAC partition Module
15.11. The MAC Multi-Level Security Module
15.12. The MAC Biba Module
15.13. The MAC LOMAC Module
15.14. Nagios in a MAC Jail
15.15. User Lock Down
15.16. Troubleshooting the MAC Framework
16. Security Event Auditing
16.1. Synopsis
16.2. Key Terms - Words to Know
16.3. Installing Audit Support
16.4. Audit Configuration
16.5. Event Audit Administration
17. Storage
17.1. Synopsis
17.2. Device Names
17.3. Adding Disks
17.4. RAID
17.5. USB Storage Devices
17.6. Creating and Using Optical Media (CDs)
17.7. Creating and Using Optical Media (DVDs)
17.8. Creating and Using Floppy Disks
17.9. Creating and Using Data Tapes
17.10. Backups to Floppies
17.11. Backup Strategies
17.12. Backup Basics
17.13. Network, Memory, and File-Backed File Systems
17.14. File System Snapshots
17.15. File System Quotas
17.16. Encrypting Disk Partitions
17.17. Encrypting Swap Space
18. GEOM: Modular Disk Transformation Framework
18.1. Synopsis
18.2. GEOM Introduction
18.3. RAID0 - Striping
18.4. RAID1 - Mirroring
18.5. GEOM Gate Network Devices
19. The Vinum Volume Manager
19.1. Synopsis
19.2. Disks Are Too Small
19.3. Access Bottlenecks
19.4. Data Integrity
19.5. Vinum Objects
19.6. Some Examples
19.7. Object Naming
19.8. Configuring Vinum
19.9. Using Vinum for the Root Filesystem
20. Localization - I18N/L10N Usage and Setup
20.1. Synopsis
20.2. The Basics
20.3. Using Localization
20.4. Compiling I18N Programs
20.5. Localizing FreeBSD to Specific Languages
21. The Cutting Edge
21.1. Synopsis
21.2. FreeBSD-CURRENT vs. FreeBSD-STABLE
21.3. Synchronizing Your Source
21.4. Rebuilding “world”
21.5. Tracking for Multiple Machines
IV. Komunikacja sieciowa
22. Serial Communications
22.1. Synopsis
22.2. Introduction
22.3. Terminals
22.4. Dial-in Service
22.5. Dial-out Service
22.6. Setting Up the Serial Console
23. PPP and SLIP
23.1. Synopsis
23.2. Using User PPP
23.3. Using Kernel PPP
23.4. Troubleshooting PPP Connections
23.5. Using PPP over Ethernet (PPPoE)
23.6. Using PPP over ATM (PPPoA)
23.7. Using SLIP
24. Electronic Mail
24.1. Synopsis
24.2. Using Electronic Mail
24.3. sendmail Configuration
24.4. Changing Your Mail Transfer Agent
24.5. Troubleshooting
24.6. Advanced Topics
24.7. SMTP with UUCP
24.8. Setting Up to Send Only
24.9. Using Mail with a Dialup Connection
24.10. SMTP Authentication
24.11. Mail User Agents
24.12. Using fetchmail
24.13. Using procmail
25. Network Servers
25.1. Synopsis
25.2. The inetd “Super-Server”
25.3. Network File System (NFS)
25.4. Network Information System (NIS/YP)
25.5. Automatic Network Configuration (DHCP)
25.6. Domain Name System (DNS)
25.7. Apache HTTP Server
25.8. File Transfer Protocol (FTP)
25.9. File and Print Services for Microsoft® Windows clients (Samba)
25.10. Clock Synchronization with NTP
26. Firewalls
26.1. Introduction
26.2. Firewall Concepts
26.3. Firewall Packages
26.4. The OpenBSD Packet Filter (PF) and ALTQ
26.5. The IPFILTER (IPF) Firewall
26.6. IPFW
27. Advanced Networking
27.1. Synopsis
27.2. Gateways and Routes
27.3. Wireless Networking
27.4. Bluetooth
27.5. Bridging
27.6. Diskless Operation
27.7. ISDN
27.8. Network Address Translation
27.9. Parallel Line IP (PLIP)
27.10. IPv6
27.11. Asynchronous Transfer Mode (ATM)
V. Dodatki
A. Obtaining FreeBSD
A.1. CDROM and DVD Publishers
A.2. FTP Sites
A.3. Anonymous CVS
A.4. Using CTM
A.5. Using CVSup
A.6. Using Portsnap
A.7. CVS Tags
A.8. AFS Sites
A.9. rsync Sites
B. Bibliografia
B.1. Książki i czasopisma poświęcone FreeBSD
B.2. Podręczniki użytkowania
B.3. Podręczniki administracji
B.4. Podręczniki programowania
B.5. Komponenty systemu operacyjnego
B.6. Bezpieczeństwo
B.7. Sprzęt
B.8. Historia systemów UNIX
B.9. Czasopisma
C. Resources on the Internet
C.1. Mailing Lists
C.2. Usenet Newsgroups
C.3. World Wide Web Servers
C.4. Email Addresses
C.5. Shell Accounts
D. Klucze PGP
D.1. Oficerowie
D.2. Członkowie głównego zespołu projektantów
D.3. Twórcy
FreeBSD Glossary
Colophon
Spis tabel
2-1. Przykładowa lista urządzeń
2-2. Układ partycji pierwszego dysku
2-3. Układ partycji dla kolejnych dysków
2-4. Dostępne profile zabezpieczeń
2-5. Nazwy obrazów ISO dla FreeBSD 4.X i ich znaczenie
2-6. Nazwy obrazów ISO dla FreeBSD 5.X i ich znaczenie
3-1. Oznaczenia dysków
17-1. Physical Disk Naming Conventions
19-1. Vinum Plex Organizations
22-1. DB-25 to DB-25 Null-Modem Cable
22-2. DB-9 to DB-9 Null-Modem Cable
22-3. DB-9 to DB-25 Null-Modem Cable
22-4. Signal Names
27-1. Wiring a Parallel Cable for Networking
27-2. Reserved IPv6 addresses
Spis rysunków
2-1. Przykład wyników rozpoznania urządzeń
2-2. Wyjście z sysinstall
2-3. Wyświetlenie z głównego menu instrukcji obsługi sysinstall
2-4. Wybór menu dokumentacji
2-5. Menu dokumentacji sysinstall
2-6. Główne menu sysinstall
2-7. Menu mapowania klawiatury
2-8. Główne menu sysinstall
2-9. Opcje sysinstall
2-10. Rozpoczęcie instalacji standardowej
2-11. Wybór dysku FDisk-a
2-12. Układ partycji w FDisk-u przed zmianami
2-13. Partycja w FDisk-u obejmująca cały dysk
2-14. Wybór programu ładującego w sysinstall
2-15. Zakończenie wyboru dysku
2-16. Edytor Disklabel
2-17. Edytor disklabel z automatycznymi ustawieniami
2-18. Wolne miejsce dla głównej partycji
2-19. Zmiana rozmiaru głównej partycji
2-20. Wybór typu głównej partycji
2-21. Wybór miejsca montowania głównego systemu plików
2-22. Edytor Disklabel
2-23. Wybór komponentów
2-24. Zatwierdzenie wybranych komponentów
2-25. Wybór nośnika instalacji
2-26. Wybór karty Ethernet
2-27. Konfiguracja interfejsu ed0
2-28. Modyfikacja inetd.conf
2-29. Domyślne ustawienia anonimowego FTP
2-30. Edycja komunikatu powitalnego FTP
2-31. Edycja pliku exports
2-32. Opcje profilu zabezpieczeń
2-33. Opcje konfiguracji konsoli systemowej
2-34. Opcje wygaszacza ekranu
2-35. Limit czasu wygaszacza ekranu
2-36. Zakończenie konfiguracji konsoli
2-37. Wybór regionu geograficznego
2-38. Wybór kraju
2-39. Wybór strefy czasowej
2-40. Opcja wyboru protokołu myszki
2-41. Wybór protokołu myszki
2-42. Konfiguracja portu myszki
2-43. Wybór portu myszki
2-44. Włączenie demona myszki
2-45. Testowanie demona myszki
2-46. Najwyższy poziom konfiguracji sieci
2-47. Wybór domyślnego MTA
2-48. Konfiguracja ntpdate
2-49. Najniższy poziom konfiguracji sieci
2-50. Wybór metody konfiguracji
2-51. Wybór domyślnego menedżera okien
2-52. Wybór kategorii pakietów
2-53. Wybór pakietów
2-54. Rozpoczęcie instalacji pakietów
2-55. Potwierdzenie instalacji pakietów
2-56. Dodawanie użytkownika
2-57. Dane nowego użytkownika
2-58. Wyjście z menu zarządzania użytkownikami i grupami
2-59. Zakończenie instalacji
19-1. Concatenated Organization
19-2. Striped Organization
19-3. RAID-5 Organization
19-4. A Simple Vinum Volume
19-5. A Mirrored Vinum Volume
19-6. A Striped Vinum Volume
19-7. A Mirrored, Striped Vinum Volume
Spis przykładów
2-1. Wykorzystanie niezmienionej istniejącej partycji
2-2. Zmniejszenie istniejącej partycji
3-1. Przykładowe nazwy dysków, segmentów i partycji
3-2. Schematyczny model dysku
4-1. Ręczne pobranie pakietu i instalacja lokalna
11-1. Creating a Swapfile on FreeBSD
12-1. boot0 Screenshot
12-2. boot2 Screenshot
12-3. An Insecure Console in /etc/ttys
13-1. Dodawanie użytkownika we FreeBSD
13-2. Tryb interaktywny rmuser
13-3. Tryb interaktywny chpass superużytkownika
13-4. Tryb interaktywny chpass zwykłego użytkownika
13-5. Zmiana własnego hasła
13-6. Zmiana hasła innego użytkownika jako superużytkownik
13-7. Dodawanie grupy za pomocą pw(8)
13-8. Dodawanie użytkownika do grupy za pomocą pw(8)
13-9. Wykorzystanie id(1) do określenia członkostwa w grupach
14-1. Using SSH to Create a Secure Tunnel for SMTP
17-1. Using dump over ssh
17-2. Using dump over ssh with RSH set
17-3. A Script for Creating a Bootable Floppy
17-4. Using mdconfig to Mount an Existing File System Image
17-5. Creating a New File-Backed Disk with mdconfig
17-6. Configure and Mount a File-Backed Disk with mdmfs
17-7. Creating a New Memory-Based Disk with mdconfig
17-8. Creating a New Memory-Based Disk with mdmfs
22-1. Adding Terminal Entries to /etc/ttys
24-1. Configuring the sendmail Access Database
24-2. Mail Aliases
24-3. Example Virtual Domain Mail Map
25-1. Reloading the inetd configuration file
25-2. Mounting an Export with amd
27-1. Branch Office or Home Network
27-2. Head Office or Other LAN
A-1. Checking Out Something from -CURRENT (ls(1)):
A-2. Using SSH to check out the src/ tree:
A-3. Checking Out the Version of ls(1) in the 6-STABLE Branch:
A-4. Creating a List of Changes (as Unified Diffs) to ls(1)
A-5. Finding Out What Other Module Names Can Be Used:

Przedmowa

Docelowy czytelnik

Osoba poznająca dopiero system FreeBSD odnajdzie w pierwszej części niniejszej książki szereg porad prowadzących użytkownika przez proces instalacji i delikatnie prezentujących pewne koncepcje i konwencje stojące u podstaw systemów UNIX®. Przebrnięcie przez tę część wymaga niewiele więcej niż chęć poznania i umiejętność przyswajania sobie nowych koncepcji w miarę jak będą one prezentowane.

Po dotrwaniu do drugiej, zdecydowanie obszerniejszej części Podręcznika, czytelnik będzie miał do dyspozycji pełną wiedzę z zakresu wszystkich zagadnień znajdujacych się w polu zainteresowań administratorów systemów FreeBSD. Niektóre z zawartych tutaj rozdziałów mogą wymagać wcześniejszego zapoznania się z odpowiednią literaturą. W takich przypadkach, będzie to wyszczególnione w streszczeniu na początku każdego rozdziału.

Dodatek B zawiera listę dodatkowych źródeł informacji.

Zmiany od wydania drugiego

Niniejsze trzecie wydanie stanowi punkt kulminacyjny przeszło dwuletniej pracy oddanych członków Projektu Dokumentacji FreeBSD. Główne zmiany jakie w tym okresie zostały dokonane to:

Zmiany od wydania pierwszego

Wydanie drugie stanowiło punkt kulminacyjny przeszło dwuletniej pracy oddanych członków Projektu Dokumentacji FreeBSD. Główne zmiany jakie w tym okresie zostały dokonane to:

Układ książki

Niniejsza książka została podzielona na pięć logicznych części. Część pierwsza, Pierwsze kroki, opisuje proces instalacji oraz podstawy użytkowania systemu FreeBSD. Zaleca się aby czytelnik zapoznał się z tymi rozdziałami kolejno, pomijając jedynie znane tematy. Część druga, Codzienne czynności, prezentuje niektóre z najczęściej wykorzystywanych funkcji FreeBSD. Ta część, wraz kolejnymi, może być czytania bez określonej kolejności. Każdy z wchodzących w jej skład rozdziałów zaczyna się od zwięzłego strzeszczenia zawartości i przedstawienia co czytelnik powinien już wiedzieć. Celem takiego układu jest pozwolenie zwykłemu czytelnikowi pominąć pewne rozdziały, by prejść od razu do najbardziej interesujących. Część trzecia, Administracja Systemem, opisuje zagadnienia administracyjne. Część czwarta, Komunikacja sieciowa, zawiera tematy związane z pracą w sieci oraz obsługą serwerów. Część piąta zawiera dodatki.

Rozdział 1, Wprowadzenie

Wprowadza nowego użytkownika w świat FreeBSD. Streszcza historię Projektu FreeBSD, stawiane przed nim cele oraz model rozwoju.

Rozdział 2, Instalacja

Przeprowadza użytkownika przez cały proces instalacji. Opisuje również kilka zaawansowanych zagadnień, jak np. instalację przez konsolę szeregową.

Rozdział 3, Podstawy Uniksa

Przedstawia podstawowe polecenie i funkcje systemu operacyjnego FreeBSD. Jeśli pracowaliśmy w Linuksie bądź w innym systemie typu UNIX najprawdopodobniej możemy pominąć ten rozdział.

Rozdział 4, Instalacja programów

Opisuje metody instalacji dodatkowego oprogramowania we FreeBSD za pomocą systemu “Kolekcji portów” oraz typowych pakietów binarnych.

Rozdział 5, System okien X

Opisuje ogólnie System okien X oraz wykorzystanie X11 we FreeBSD. Ponadto, przedstawia typowe środowiska graficzne jak np. KDE czy GNOME.

Rozdział 6, Aplikacje biurowe

Lists some common desktop applications, such as web browsers and productivity suites, and describes how to install them on FreeBSD.

Rozdział 7, Multimedia

Shows how to set up sound and video playback support for your system. Also describes some sample audio and video applications.

Rozdział 8, Configuring the FreeBSD Kernel

Explains why you might need to configure a new kernel and provides detailed instructions for configuring, building, and installing a custom kernel.

Rozdział 9, Printing

Describes managing printers on FreeBSD, including information about banner pages, printer accounting, and initial setup.

Rozdział 10, Linux® Binary Compatibility

Describes the Linux compatibility features of FreeBSD. Also provides detailed installation instructions for many popular Linux applications such as Oracle, SAP R/3, and Mathematica®.

Rozdział 11, Configuration and Tuning

Describes the parameters available for system administrators to tune a FreeBSD system for optimum performance. Also describes the various configuration files used in FreeBSD and where to find them.

Rozdział 12, Booting Process

Describes the FreeBSD boot process and explains how to control this process with configuration options.

Rozdział 13, Users and Basic Account Management

Describes the creation and manipulation of user accounts. Also discusses resource limitations that can be set on users and other account management tasks.

Rozdział 14, Security

Describes many different tools available to help keep your FreeBSD system secure, including Kerberos, IPsec and OpenSSH.

Rozdział 15, Mandatory Access Control

Explains what Mandatory Access Control (MAC) is and how this mechanism can be used to secure a FreeBSD system.

Rozdział 17, Storage

Describes how to manage storage media and filesystems with FreeBSD. This includes physical disks, RAID arrays, optical and tape media, memory-backed disks, and network filesystems.

Rozdział 18, GEOM

Describes what the GEOM framework in FreeBSD is and how to configure various supported RAID levels.

Rozdział 19, Vinum

Describes how to use Vinum, a logical volume manager which provides device-independent logical disks, and software RAID-0, RAID-1 and RAID-5.

Rozdział 20, Localization

Describes how to use FreeBSD in languages other than English. Covers both system and application level localization.

Rozdział 21, The Cutting Edge

Explains the differences between FreeBSD-STABLE, FreeBSD-CURRENT, and FreeBSD releases. Describes which users would benefit from tracking a development system and outlines that process.

Rozdział 22, Serial Communications

Explains how to connect terminals and modems to your FreeBSD system for both dial in and dial out connections.

Rozdział 23, PPP and SLIP

Describes how to use PPP, SLIP, or PPP over Ethernet to connect to remote systems with FreeBSD.

Rozdział 24, Electronic Mail

Explains the different components of an email server and dives into simple configuration topics for the most popular mail server software: sendmail.

Rozdział 25, Network Servers

Provides detailed instructions and example configuration files to set up your FreeBSD machine as a network filesystem server, domain name server, network information system server, or time synchronization server.

Rozdział 26, Firewalls

Explains the philosophy behind software-based firewalls and provides detailed information about the configuration of the different firewalls available for FreeBSD.

Rozdział 27, Advanced Networking

Describes many networking topics, including sharing an Internet connection with other computers on your LAN, advanced routing topics, wireless networking, bluetooth, ATM, IPv6, and much more.

Dodatek A, Obtaining FreeBSD

Lists different sources for obtaining FreeBSD media on CDROM or DVD as well as different sites on the Internet that allow you to download and install FreeBSD.

Dodatek B, Bibliography

This book touches on many different subjects that may leave you hungry for a more detailed explanation. The bibliography lists many excellent books that are referenced in the text.

Dodatek C, Resources on the Internet

Describes the many forums available for FreeBSD users to post questions and engage in technical conversations about FreeBSD.

Dodatek D, PGP Keys

Lists the PGP fingerprints of several FreeBSD Developers.

Konwencje użyte w tej książce

W celu utrzymania jednolitości i łatwości czytania niniejszego tekstu w książce zastosowane zostały następujące konwencje.

Konwencje typograficzne

Kursywa

Czcionka pochyła stosowana jest do wskazania plików, adresów URL, szczególnie akcentowanych fragmentów i pierwszego zastosowania zwrotów technicznych.

Stała szerokość

Czcionka o stałej szerokości stosowana jest do przedstawienia komunikatów o błędach, poleceń, zmiennych środowiskowych, nazw portów, nazw komputerów, nazw użytkowników i grup, nazw urządzeń, zmiennych i fragmentów kodu.

Pogrubienie

Czcionka pogrubiona stosowana jest do nazw programów, poleceń i klawiszy.

Zadania użytkownika

Zgodnie z konwencją typograficzną, klawisze, które ma nacisnąć użytkownik w trakcie pracy z opisywanym programem, zostały oznaczone pogrubieniem by wyróżniały się z reszty tekstu. Kombinacje klawiszy, które należy nacisnąć jednocześnie zawierają znak `+' pomiędzy, np.:

Ctrl+Alt+Del

Oznacza, że użytkownik powinien nacisnąć Ctrl, Alt i Del jednocześnie.

Klawisze, które należy nacisnąć kolejno będą oddzielone przecinkiem, np.:

Ctrl+X, Ctrl+S

Co oznacza, że użytkownik powinien nacisnąć klawisze Ctrl i X jednocześnie, a następnie Ctrl i S.

Przykłady

Przykłady zaczynające się od E:\> wskazują polecenie systemu MS-DOS®. Jeśli nie jest wyraźnie zaznaczone, że jest inaczej, polecenia te mogą być wprowadzane bezpośrednio w oknie “Linii poleceń” w środowisku Microsoft® Windows®.

E:\> tools\fdimage floppies\kern.flp A:

Przykłady zaczynające się od # wskazują polecenie, które musi być wprowadzone przez użytkownika z uprawnieniami administratora systemu FreeBSD. Możesz zalogować się jako root i wprowadzić polecenie, bądź zalogować jako zwykły użytkownik i wykorzystać su(1) by uzyskać prawa administratora.

# dd if=kern.flp of=/dev/fd0

Przykłady zaczynające się od % wskazują, iż polecenie powinno być wprowadzone przez zwykłego użytkownika. Jeśli nie jest inaczej zaznaczone, stosowana jest składnia powłoki C (csh) do ustawiania zmiennych środowiskowych i uruchamiania innych poleceń powłoki.

% top

Podziękowania

Niniejsza książka jest efektem pracy setek ludzi z całego świata. Niezależnie czy przysłali poprawkę literówki czy cały rozdział, każdy wkład jest doceniany.

Kilka firm wsparło rozwój tego dokumentu opłacając autorów, by mogli pracować nad nią w pełnym wymiarze czasowym, finansując publikację w formie papierowej, itd. Pragniemy wymienić przede wszystkim BSDi (przejęte później przez Wind River Systems), które opłaciło pracę członków Projektu Dokumentacji FreeBSD nad korektami książki, przygotowując ją do pierwszej publikacji drukowanej w Marcu 2000 r. (ISBN 1-57176-241-8). Następnie, Wind River Systems sfinansowało pracę kolejnych osób przygotowujących nowe rozdziały, a także format wydruku. Kulminacją ich pracy jest drugie wydanie, które ujrzało światło dzienne w Listopadzie 2001 r. (ISBN 1-57176-303-1). W latach 2003-2004, FreeBSD Mall, Inc sfinansowało prace nad korektą Podręcznika, przygotowywanego do trzeciego wydania w postaci drukowanej.

I. Pierwsze kroki

Ta część Podręcznika FreeBSD adresowana jest do użytkowników i administratorów, który nie mieli dotychczas kontaktu z systemem FreeBSD. Niniejsze rozdziały mają za zadanie:

 • Zaprezentować system FreeBSD.

 • Przeprowadzić przez proces instalacji.

 • Nauczyć podstaw systemu UNIX.

 • Pokazać jak zainstalować programy innych autorów, dostępne w ogromnej ilości dla systemu FreeBSD.

 • Przedstawić system X - system okien UNIX, oraz szczegółowo wyjaśnić jak prawidłowo skonfigurować środowisko graficzne, tak by zwiększyć efektywność swej pracy.

Staraliśmy się sprowadzić liczbę odnośników wewnątrz tekstu do możliwie najmniejszej, tak by zminimalizować ilość “przeskoków” i ułatwić czytanie Podręcznika od deski do deski.


Rozdział 1. Wprowadzenie

Rozdział zreorganizował i częściowo napisał od nowa Jim Mock. Tłumaczył Cezary Morga.

1.1. Streszczenie

Dziękujemy za zainteresowanie FreeBSD! W niniejszym rozdziale opisane zostaną różne aspekty Projektu FreeBSD, takie jak jego historia, obrany cel, czy model rozwoju.

Czytając ten rozdział poznamy:

 • Zależności istniejące między FreeBSD i innymi systemami operacyjnymi.

 • Historię Projektu FreeBSD.

 • Cele stawiane przed Projektem FreeBSD.

 • Podstawowe zagadnienia związane z modelem rozwoju otwartego oprogramowania (ang. open source) FreeBSD.

 • I oczywiście, dowiemy się skąd pochodzi nazwa “FreeBSD”.


1.2. Witamy w świecie FreeBSD!

FreeBSD jest systemem operacyjnym bazującym na 4.4BSD-Lite, a przeznaczonym dla komputerów pracujących na platformach Intela (x86 i Itanium®), AMD64, Alpha™ oraz Sun UltraSPARC®. Przygotowywane są również wersje dla innych platform. Więcej informacji dostępnych jest w historii FreeBSD bądź w nocie o aktualnym wydaniu. Jeśli chciałbyś wspomóc rozwój Projektu (np. kod źródłowy, sprzęt, nieoznakowane banknoty) przeczytaj artykuł o współpracy z Projektem FreeBSD (ang.).


1.2.1. Co potrafi FreeBSD?

Tłumaczył Aleksander Fafuła. Przekład uzupełnił Cezary Morga.

FreeBSD posiada mnóstwo zalet. Oto niektóre z nich:

 • Wielozadaniowość z wywłaszczaniem, wraz z dynamiczną regulacją priorytetów, by zapewnić sprawne i bezkonfliktowe współdzielenie zasobów komputera przez aplikacje oraz użytkowników, nawet w sytuacjach największego obciążenia systemu.

 • Wieloużytkownikowość pozwalająca na jednoczesne wykorzystanie komputera z systemem FreeBSD przez wielu użytkowników. Oznacza to, np. prawidłowe dzielenie dostępu do urządzeń zewnętrznych jak np. do drukarki, pomiędzy wszystkich użytkowników lokalnych jak i sieciowych. Ograniczenia dostępu do zasobów mogą być definiowane dla konkretnych użytkowników bądź grup użytkowników, co z kolei pozwala na zabezpieczenie krytycznych zasobów systemowych przed nadużyciami.

 • Pełna obsługa sieci TCP/IP, oraz innych sieciowych standardów jak SLIP, PPP, NFS, DHCP czy NIS. Oznacza to, że twój system FreeBSD może bez problemów współpracować z dowolnymi innymi systemami operacyjnymi, jak również pracować w roli serwera w przedsiębiorstwie, dostarczając niezbędnych funkcji jak np. NFS (zdalny dostęp do plików) wraz z obsługą emaila, bądź pozwoli na umieszczenie internetowej wizytówki twojej organizacji na stronie WWW czy dokumentów na serwerze FTP. Może również realizować przekierowywanie (ruting) pakietów, a także pełnić rolę zapory ogniowej (firewall).

 • Ochrona pamięci gwarantuje, że programy (bądź użytkownicy) nie mogą ingerować w pracę innych aplikacji. Innymi słowy, awaria danego programu w żaden sposób nie wpływa na działanie pozostałych.

 • FreeBSD jest 32-bitowym systemem operacyjnym (64-bitowym na platformach Alpha, Itanium, AMD64 i UltraSPARC) i właśnie jako taki projektowany był od początku.

 • Obecnie standardowy System okien X (X11R6; X Window System) dostarcza interfejsu graficznego (GUI) w cenie zwykłej karty VGA i monitora. Ponadto dostępny jest z pełnym kodem źródłowym.

 • Zgodność binarną z wieloma systemami typu UNIX. FreeBSD posiada możliwość uruchamiania programów skompilowanych dla Linuksa, SCO, SVR4, BSDI i NetBSD.

 • Tysiące aplikacji gotowych do pracy, dostępnych z kolekcji portów i pakietów FreeBSD. Czemu szukać w sieci, skoro wszystko można znaleźć właśnie tutaj?

 • Tysiące dodatkowych i łatwych do przeniesienia programów dostępnych w Internecie. FreeBSD jest zgodny z wieloma popularnymi, nawet komercyjnymi systemami typu UNIX i tym samym większość programów wymaga zaledwie kilku, jeśli w ogóle, zmian w kodzie aby poprawnie skompilować i uruchomić.

 • Stronicowana pamięć wirtualna oraz współdzielona pamięć podręczna “VM/buffer cache” zaprojektowane by efektywnie zaspokajać potrzeby aplikacji z dużym apetytem na pamięć, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłej interakcji systemu z użytkownikami.

 • Wsparcie dla technologii SMP, dla maszyn z wieloma procesorami.

 • Kompletne środowiska programistyczne dla języków C, C++ i Fortran. FreeBSD posiada również wiele dodatkowych środowisk dla innych języków programowania dostępnych w kolekcji portów i pakietów.

 • Dostępność kodu źródłowego dla całego systemu oznacza, iż to właśnie ty posiadasz największą kontrolę nad swoim środowiskiem pracy. Czemu zamykać się w kręgu rozwiązań własnościowych i być skazanym na łaskę dostarczyciela systemu, kiedy można mieć prawdziwie otwarty system?

 • Obszerną dokumentację dostępną w Internecie..

 • I wiele więcej!

FreeBSD jest oparty na systemie 4.4BSD-Lite pochodzącym z Computer Systems Research Group (CSRG) z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Podtrzymuje dostojną tradycję trendu rozwojowego systemów BSD. Oprócz doskonałej pracy wykonanej przez CSRG również programiści z Projektu FreeBSD spędzili dodatkowe tysiące godzin, aby udoskonalić go i przygotować na trudne, życiowe sytuacje. W czasie gdy wielu z komercyjnych gigantów branży komputerów PC stara się wyposażyć swoje systemy operacyjne w podobne cechy, by osiągnąć takie same wyniki i poziom niezawodności, FreeBSD oferuje to już teraz!

Liczba aplikacji z którymi może współpracować FreeBSD jest ograniczona jedynie przez naszą wyobraźnię. Od projektów programistycznych, poprzez automatyzację produkcji w fabrykach, kontrolę stanu magazynów, po regulację azymutu anteny satelitarnej; jeśli jest to możliwe w komercyjnych systemach UNIX jest to więcej niż prawdopodobne, że możesz to zrobić również we FreeBSD! On sam korzysta z dosłownie tysięcy doskonale dopracowanych aplikacji, nierzadko pochodzących z komercyjnych centrów projektowych bądź laboratoriów uniwersyteckich, dostępnych niemalże bądź całkowicie za darmo. Dostępne jest również oprogramowanie komercyjne, którego liczba rośnie równie szybko, jak oprogramowania bezpłatnego.

Jako, że kod źródłowy FreeBSD jest publicznie dostępny, system może zostać dostosowany do wielu specjalistycznych projektów oraz zastosowań, co jest niemożliwe w przypadku wielu systemów komercyjnych. Oto krótka lista aplikacji, z którymi najczęściej używany jest FreeBSD:

 • Usługi internetowe: doskonała obsługa TCP/IP wbudowana we FreeBSD, czyni go idealną platformą dla szeregu usług internetowych, na przykład:

  • Serwery FTP

  • Serwery witryn WWW (standardowe bądź zabezpieczone [SSL])

  • Zapory ogniowe i bramy NAT (“maskarada IP”)

  • Serwery poczty elektronicznej

  • Serwery USENET bądź systemy Forum

  • I więcej...

  Wraz z FreeBSD możesz zacząć świadczyć usługi internetowe już na niedrogim komputerze PC klasy 386 i rozwijać bazę sprzętową swojego przedsiębiorstwa aż do cztero-procesorowego Xeona z macierzą RAID.

 • Edukacja: jesteś studentem informatyki bądź pokrewnej dziedziny techniki? Nie ma lepszego sposobu na poznanie systemu operacyjnego, architektury komputerów oraz zagadnień sieciowych niż poprzez doświadczenie, które daje praca z FreeBSD. Duża liczba darmowych programów typu CAD, matematycznych czy graficznych będzie wysoce użyteczna dla tych, których głównym zainteresowaniem w komputerach jest aby zmusić je do pracy za nas!

 • Badania: oferując dostęp do kodu źródłowego całego systemu, FreeBSD stanowi doskonałą platformę dla prowadzenia badań nad systemami operacyjnymi oraz innymi dziedzinami nauk komputerowych. Idea otwartego źródła wspomaga także całe grupy współpracujące zdalnie nad różnymi zadaniami, pomagając zapomnieć im o problemach związanych ze specjalnymi warunkami licencyjnymi oraz ograniczeniami.

 • Sieć: potrzebujesz nowego rutera? Serwera nazw (DNS)? Zapory ogniowej (firewalla), by wystrzec się niepowołanych użytkowników w swojej sieci wewnętrznej? FreeBSD może w łatwy sposób zamienić bezużytecznego 486 lub nawet 386, stojącego w kącie, w zaawansowany router z wyszukanymi opcjami filtrowania pakietów.

 • Środowisko graficzne: FreeBSD stanowi dobre rozwiązanie dla niedrogiego terminala graficznego. W tym celu można wykorzystać dostępny serwer X11, bądź jeden z doskonałych komercyjnych serwerów Xi Graphics. W przeciwieństwie do typowych terminali graficznych, FreeBSD pozwala na uruchamianie wielu aplikacji lokalnie jeśli zajdzie taka potrzeba, odciążając tym samym główny serwer. FreeBSD może być również uruchamiany w systemach “bezdyskowych” zmniejszając tym samym cenę komputerów służących za terminale.

 • Programowanie: system FreeBSD zaopatrzony jest w pełen zestaw narzędzi programistycznych, włączając w to sławny kompilator oraz debugger GNU C/C++.

FreeBSD jest dostępny zarówno w postaci kodu źródłowego jak i skompilowanych binariów dostępnych na płytach CDROM, DVD i poprzez anonimowy serwer FTP. Dodatek A zawiera więcej informacji nt. sposobów uzyskania FreeBSD.


1.3. O Projekcie FreeBSD

Niniejszy podrozdział zawiera podstawowe informacje o projekcie, m.in. krótką historię, cele stawiane przed projektem i stosowany model rozwoju.


1.3.1. Krótka historia FreeBSD

Napisał Jordan Hubbard.

Genezy projektu FreeBSD należy doszukiwać się w pierwszej połowie roku 1993. Wyrósł on częściowo z “Nieoficjalnego zestawu łat dla 386BSD” (patchkit). Stworzony został przez trzech ostatnich koordynatorów zestawu: Nate'a Williamsa, Roda Grimesa i mnie.

Naszym pierwotnym celem było przygotowanie migawki z rozwoju 386BSD, wprowadzającej szereg poprawek, których mechanizm zestawu łat nie był w stanie zrealizować. Niektórzy z czytających mogą pamiętać wczesną nazwę projektu “386BSD 0.5” bądź “386BSD Interim”.

386BSD był systemem operacyjnym Billa Jolitza, cierpiącym w tym okresie z powodu przeszło rocznego zastoju. W wyniku puchnięcia zestawu łat z dnia na dzień coraz bardziej, jednomyślnie postanowiliśmy spróbować naprawić sytuację. Zdecydowaliśmy się wspomóc Billa dostarczając owej “porządkującej” migawki. Niestety plan spalił na panewce gdy Bill Jolitz nagle zdecydował cofnąć swoje poparcie dla projektu, nie informując co zamierza wprowadzić w jego miejsce.

Szybko stwierdziliśmy, że rozpoczęte zadanie jest warte świeczki nawet bez wsparcia Billa. Tym samym przyjęliśmy nazwę “FreeBSD” ukutą przez Davida Greenmana. Cele projektu zostały wstępnie określone po rozmowach z ówczesnymi użytkownikami systemu. Gdy stało się jasne, że projekt zmierza w kierunku stania się rzeczywistością, skontaktowałem się z firmą Walnut Creek CDROM w celu usprawnienia metod dystrybucji FreeBSD, szczególnie z myślą o tych nieszczęśnikach, którzy mieli utrudniony dostęp do Internetu. Walnut Creek CDROM nie tylko wsparł pomysł dystrybucji FreeBSD na płytach CD, ale również wyszedł nam na przeciw oferując projektowi maszynę do pracy i szybkie łącze z Internetem. Jest mało prawdopodobne, że projekt zaszedł by aż tak daleko bez niespotykanej wręcz wiary Walnut Creek CDROM w kompletnie mało znany projekt, którym w owym czasie był FreeBSD.

Pierwszą wersją rozprowadzaną na płytach CD (a także w Internecie) był FreeBSD 1.0, wydany w grudniu 1993 r. Oparty był on bezpośrednio na 4.3BSD-Lite (“Net/2”) z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Zawierał również wiele dodatkowych aplikacji pochodzących z 386BSD oraz Free Software Foundation. Można przyjąć, iż osiągnał on całkiem rozsądny sukces jak na pierwszą wersję. Następujące po nim wydanie FreeBSD 1.1 w maju 1994 r. było pełnym sukcesem.

Mniej więcej w tym właśnie czasie czarne chmury niespodzianie pojawiły się nad horyzontem. Powodem tego była ugoda w przeciągającym się procesie pomiędzy Novellem i Uniwersytetem w Berkeley odnośnie legalności kalifornijskiego Net/2. Jednym z warunków ugody było ustępstwo Berkeley stwierdzające, iż znaczne części kodu Net/2 zostały “powielone” z kodu systemu UNIX, będącego własnością Novella, który z kolei nabył go wcześniej od AT&T. W zamian Berkley uzyskało “błogosławieństwo” Novella w pracach nad 4.4BSD-Lite i zapewnienie, że gdy się w końcu pojawi nie będzie określane jako kopia kodu Novella. Ponadto wszyscy użytkownicy Net/2 mieli być gorąco zachęciani do aktualizacji systemu. Ugoda ta dotyczyła również FreeBSD, bowiem projekt miał wstrzymać dystrybucję swoich produktów bazujących na Net/2 do końca lipca 1994 r. Zgodnie z warunkami porozumienia, pozwolono projektowi na jedno ostatnie wydanie przed tym terminem. Było to FreeBSD 1.1.5.1.

Rozpoczęła się żmudna praca nad ponownym stworzeniem FreeBSD z części całkowicie nowego i raczej niekompletnego 4.4BSD-Lite. Wydanie “Lite” było w rzeczy samej “lekkie”; częściowo w wyniku usunięcia przez CSRG Uniwersytetu w Berkeley wielkich partii kodu (z uwagi na pewne wymogi prawne), które odpowiadały za przygotowanie samodzielnie uruchamiającego się systemu, oraz z faktu, że wersja 4.4 nie była jeszcze gotowa na platformę Intela. Prace potrwały do listopada 1994 r., kiedy to wydany został FreeBSD 2.0, rozprowadzany zarówno przez sieć jak i na płytach CD (w późnym grudniu). Pomimo kilku niedociągnięć wydanie osiągnęło znaczący sukces. Przy czym już w styczniu 1995 r. zostało zastąpione stabilniejszym i łatwiejszym w instalacji FreeBSD 2.0.5.

FreeBSD 2.1.5 wydaliśmy w sierpniu 1996. Wersja ta zyskała popularność szczególnie pośród dostawców usług internetowych (ISP) oraz szerokopojętej społeczności komercyjnej. Docenione zostało również kolejne wydanie w gałęzi 2.1-STABLE. Mowa tu o FreeBSD 2.1.7.1, wydanym w lutym 1997 r., a zamykającym główne prace nad 2.1-STABLE. Od tej pory trwały jedynie prace nad utrzymaniem gałęzi (RELENG_2_1_0); dodawane były łaty bezpieczeństwa i naprawiane krytyczne luki.

Z głównego nurtu rozwoju (“-CURRENT”) w listopadzie 1996 r. odgałęził się FreeBSD 2.2 jako gałąź RELENG_2_2. Pierwsze pełne wydanie (2.2.1) pojawiło się w kwietniu 1997 r. Kolejne wydania z gałęzi 2.2 ujrzały światło dzienne w lecie i na jesieni 1997 r., przy czym ostatnie (2.2.8) pojawiło się w listopadzie 1998 r. Pierwsze oficjalne wydanie 3.0 pochodzi z października 1998 r. i stanowiło początek końca gałęzi 2.2.

Drzewo ewolucji FreeBSD ponownie rozdzieliło się 20 stycznia 1999 r., prowadząc do 4.0-CURRENT i 3.X-STABLE. Wersja 3.1 z 3.X-STABLE wydana została 15 lutego 1999, wersja 3.2 dnia 15 maja 1999, 3.3 w dniu 16 września 1999, 3.4 - 20 grudnia 1999 oraz 3.5 dnia 24 stycznia 2000. Wkrótce pojawiło się również pomniejsze wydanie 3.5.1, które zawierało kilka poprawek z ostatniej chwili do systemu Kerberos. Było to ostatnie wydanie gałęzi 3.X.

Kolejne rozgałęzienie miało miejsce 13 marca 2000 r. w wyniku czego pojawiła się gałąź 4.X-STABLE: 4.0-RELEASE w marcu 2000 i ostatnie wydanie 4.11-RELEASE w styczniu 2005.

Pojawienie się długo oczekiwanej gałęzi 5.0-RELEASE zostało ogłoszone 19 stycznia 2003 r. Stanowiła ona punkt kulminacyjny prawie trzyletniego wysiłku. Wydanie te wprowadziło FreeBSD na ścieżkę ku współpracy z komputerami multiprocesorowymi oraz zaawansowanej obsługi wątków aplikacji. Oferowała również wsparcie dla platform UltraSPARC i ia64. Wydanie 5.1 pojawiło się w czerwcu 2003 r. Ostatnie wydanie 5.X z gałęzi -CURRENT stanowiło 5.2.1-RELEASE, wprowadzone w lutym 2004.

Gałąź RELENG_5 powstała w sierpniu 2004 r., a także wydanie 5.3-RELEASE, stanowi początek wydań gałęzi 5-STABLE. Najnowsze wydanie 7.3-RELEASE pojawiło się w maju 2006. Wydawane będą wciąż kolejne wersje z gałęzi RELENG_5.

Kolejne rozgałęzienie nastąpiło w czerwcu 2005: powstała gałąź RELENG_6. Wydanie 6.0-RELEASE, pierwsze z gałęzi 6.X, pojawiło się w listopadzie 2005. Najnowsze wydanie 8.0-RELEASE ujrzało światło dzienne w maju 2006 r. Będą pojawiać się również kolejne wydania z gałęzi RELENG_6.

Na chwilę obecną projekty długoterminowe prowadzone są w gałęzi 7.X-CURRENT. Migawki wydań 7.X, obrazujące postęp prac, są cały czas dostępne z serwera migawkowego jak również na płytach CD.


1.3.2. Cele Projektu FreeBSD

Napisał Jordan Hubbard.

Głównym celem Projektu FreeBSD jest dostarczanie oprogramowania, które może być wykorzystane w dowolny sposób i bez dodatkowych zobowiązań. Wielu z nas ma duży wkład w tworzenie kodu (i rozwój projektu w ogóle) i z pewnością nie miałoby nic przeciw drobnemu wsparciu finansowemu. Tym nie mniej nie wywieramy żadnego nacisku. Wierzymy, że naszą pierwszą i najważniejszą “misją” jest dostarczanie kodu wszystkim tym, którzy go potrzebują bez względu na to do czego go wykorzystają, by zyskał on możliwie najszerszą bazę użytkowników dostarczając możliwie największych korzyści. W moim przekonaniu jest to jeden z najbardziej fundamentalnych celów stawianych przed całym Wolnym Oprogramowaniem, a przez nas entuzjastycznie wspierany.

Te części kodu w naszym drzewie źródłowym, które udostępniane są na licencji GNU General Public License (GPL) bądź Library General Public License (LGPL) posiadają kilka dodatkowych zobowiązań, choć związanych raczej z wymogiem udostępnienia kodu źródłowego. Z uwagi na dodatkowe komplikacje, które mogą pojawić się w przypadku komercyjnego zastosowania aplikacji na licencji GPL, osobiście skłaniamy się - kiedy jest to możliwe - ku oprogramowaniu dystrybuowanemu przy wykorzystaniu mniej restrykcyjnej licencji BSD.


1.3.3. Model rozwoju FreeBSD

Napisał Satoshi Asami.

Rozwój FreeBSD jest otwartym i elastycznym procesem realizowanym przez setki ludzi na całym świecie (patrz Lista współpracowników). Infrastruktura systemu rozwoju FreeBSD pozwala tymże setkom projektantów współpracować przez Internet. Tym nie mniej nieustannie poszukujemy nowych projektantów, a także nowych pomysłów. Osoby zainteresowane nawiązaniem bliższej współpracy z projektem mogą kontaktować się z nami bezpośrednio poprzez Techniczną listę dyskusyjną FreeBSD. Natomiast Informacyjna lista dyskusyjna FreeBSD jest również dostępna dla osób chcących poinformować innych użytkowników FreeBSD o głównych obszarach prowadzonych prac.

Oto garść informacji o projekcie FreeBSD i jego procesie rozwoju, przydatnych zarówno niezależnym projektantom jak i bliskim współpracownikom:

Repozytorium CVS

Główne drzewo źródłowe FreeBSD utrzymywane jest w systemie CVS (Concurrent Versions System) - wolnodostępnym narzędziu kontroli wersji kodu źródłowego, dostępnym we FreeBSD. Podstawowe repozytorium CVS znajduje się na maszynie zlokalizowanej w Santa Clara w Kalifornii, USA, skąd replikowane jest na serwery lustrzane, rozrzucone po całym świecie. Główne drzewo CVS, zawierające zarówno drzewo -CURRENT jak i -STABLE, można łatwo skopiować również na swój własny komputer. Proces ten został dokładniej opisany w podrozdziale Synchronizacja własnego drzewa kodu źródłowego.

Lista twórców

Twórcy są ludźmi, którzy posiadają prawa zapisu do drzewa CVS i posiadają upoważnienie do wprowadzania modyfikacji do kodu źródłowego FreeBSD. Angielski odpowiednik terminu “twórca” (ang. committer) pochodzi od polecenia commit systemu cvs(1), stosowanego do wprowadzania zmian do repozytorium CVS. Najlepszym sposobem przedstawienia własnych propozycji na liście dyskusyjnej twórców jest wykorzystanie polecenia send-pr(1). Jeśli system sprawia wrażenie zablokowanego można również wysłać e-mail bezpośrednio na Listę dyskusyjną twórców FreeBSD.

Główni projektanci FreeBSD

Porównując Projekt FreeBSD z przedsiębiorstwem, zespół główny należałoby porównać z zarządem firmy. Podstawowym zadaniem tejże grupy jest czuwanie nad prawidłowym rozwojem projektu jako całości. Jedną z funkcji grupy jest zapraszanie oddanych i odpowiedzialnych projektantów w szeregi twórców systemu, podobnie jak przyjmowanie w szeregi samej grupy. Obecna grupa została wybrana spośród wszystkich twórców w czerwcu 2004 r. Wybory mają miejsce co dwa lata.

Niektórzy z członków grupy posiadają również dodatkowy zakres obowiązków, tj. czuwają nad zapewnieniem poprawnego funkcjonowania wybranych części systemu. Pełna lista projektantów FreeBSD i ich obowiązków dostępna jest w artykule Lista współpracowników.

Notatka: Większość członków grupy jest ochotnikami, jeśli chodzi o rozwój FreeBSD, i nie otrzymują żadnego wynagrodzenia finansowego z projektu. Nie należy zatem błędnie interpretować “współpracy” z projektem jako “gwarancji wsparcia”. W tym świetle, powyższe porównanie z “zarządem” nie jest do końca celne. Bardziej odpowiednim byłoby powiedzieć, że są to ludzie, którzy z własnego wyboru oddali swój wolny czas dla FreeBSD!

Zewnętrzni współpracownicy

Co prawda jako ostatnia, ale zdecydowanie nie jako najmniej istotna, omówiona zostanie grupa współpracowników zewnętrznych, czyli samych użytkowników, którzy dostarczają na bieżąco informacji o funkcjonowaniu systemu oraz poprawek wykrytych błędów. Najlepszym sposobem na udział w rozwoju FreeBSD jest subskrypcja Technicznej listy dyskusyjnej FreeBSD. Dodatek C zawiera więcej informacji o różnorodnych listach dyskusyjnych FreeBSD.

Lista współpracowników FreeBSD cały czas rośnie. Czemu by nie dołączyć do listy pomagając w pracy nad FreeBSD już dzisiaj?

Pisanie kodu nie jest jedyną formą współpracy z projektem: kompletna lista rzeczy, które trzeba zrobić dostępna jest na stronie Projektu FreeBSD.

Reasumując, nasz model rozwoju zorganizowany jest jako niezależne, współcentryczne okręgi. Scentralizowany model ma za zadanie ułatwić użytkownikom FreeBSD śledzenie zmian w kodzie. Odstraszanie potencjalnych współpracowników nie jest naszym celem! Pragniemy dostarczać stabilny system operacyjny z dużą bazą łatwych do instalacji i wykorzystania programów -- ten model doskonale się w tym spisuje.

Jedyne o co prosimy tych, którzy mieliby wstąpić w szeregi projektantów FreeBSD, jest oddanie takie same jakie cechuje ich obecnych twórców.


1.3.4. Aktualne wydanie FreeBSD

FreeBSD jest łatwo dostępnym systemem operacyjnym, bazującym na kodzie 4.4BSD-Lite, dla następujących platform sprzętowych: Intel i386™, i486™, Pentium®, Pentium Pro, Celeron®, Pentium II, Pentium III, Pentium 4 (bądź inny zgodny), Xeon™, DEC Alpha oraz Sun UltraSPARC. Opiera się on przede wszystkim na oprogramowaniu grupy CSRG z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, rozszerzonym o dodatkowe elementy z NetBSD, OpenBSD, 386BSD i Free Software Foundation.

Począwszy od wydania FreeBSD 2.0 w końcu 1994 r., nastąpiła dramatyczna poprawa wydajności, możliwości i stabilności systemu. Największą zmianą była całkowita reformacja systemu wirtualnej pamięci wraz ze współdzieloną pamięcią podręczną “VM/buffer cache”, która nie tylko wpłynęła na wzrost wydajności ale również zmniejszenie minimalnego miejsca zajmowanego w pamięci przez FreeBSD -- 5 MB jest już akceptowalnym minimum. Inne rozszerzenia to m.in. kompletna obsługa klienta i serwera NIS, wsparcie dla transakcji TCP, wdzwanianie na żądanie PPP, zintegrowana obsługa DHCP, usprawniony podsystem SCSI, obsługa ISDN, ATM, FDDI, Fast i Gigabit Ethernet (100 i 1000 Mbit). Usprawniona obsługa najnowszych kontrolerów Adaptec i tysiące poprawionych błędów.

Oprócz podstawowej grupy aplikacji dystrybuowanych wraz z systemem, FreeBSD oferuje kolekcję tysięcy dodatkowych programów. W momencie pisania niniejszego tekstu ich lista obejmuje ponad 20,000 pozycji! Od serwerów http (WWW) poprzez gry po edytory i prawie wszystko pomiędzy. Cała Kolekcja Portów zajmuje około 417 MB na dysku, przy czym każdy port to zaledwie ułamek oryginalnej objętości źródeł. Takie rozwiązanie ułatwia man aktualizację portów i zdecydowanie zmniejsza zajmowaną przestrzeń na dysku. Kompilacja portu sprowadza się do zmiany katalogu na zawierający port wybranego programu i wpisanie make install. Resztą zajmuje się system. Oryginalne pakiety źródeł dla każdego kompilowanego portu pobierane są dynamicznie z płyty CDROM bądź lokalnego serwera FTP. Wystarczy zadbać o dostateczną ilość wolnego miejsca na dysku. Dla osób nie mających ochoty kompilować programów własnoręcznie, większość portów jest również dostępna w skompilowanej postaci jako “pakiety”, które mogą być instalowane przy pomocy prostego polecenia pkg_add. Więcej informacji o systemie pakietów i portów zawiera Rozdział 4.

Dodatkowe dokumenty pomocne przy instalacji i użytkowaniu FreeBSD znajdują się również w katalogu /usr/share/doc na maszynach z najnowszymi wersjami FreeBSD. Mogą być przeglądane lokalnie za pomocą przeglądarki internetowej przy wykorzystaniu poniższych odnośników:

Podręcznik FreeBSD (ang.)

/usr/share/doc/handbook/index.html

FAQ FreeBSD (ang.)

/usr/share/doc/faq/index.html

Główne i najczęściej aktualizowane wersje dokumentów dostępne są na stronie http://www.FreeBSD.org/.


Rozdział 2. Instalacja FreeBSD

Rozdział przebudował i częściowo napisał od nowa Jim Mock. Omówienie sysinstall, zrzuty ekranów i inne fragmenty przygotował Randy Pratt. Tłumaczył Michał Wojciechowski.

2.1. Streszczenie

Wraz z FreeBSD rozpowszechniany jest prosty w użyciu program instalacyjny, działający w trybie tekstowym, o nazwie sysinstall. Jest on domyślnym programem instalacyjnym FreeBSD, jednakże dystrybutorzy systemu mogą zastąpić go własnym odpowiednikiem. W niniejszym rozdziale zawarto opis instalacji FreeBSD przy pomocy sysinstall.

Po przeczytaniu rozdziału będziemy wiedzieć:

 • W jaki sposób tworzy się dyskietki instalacyjne FreeBSD.

 • Jak FreeBSD odwołuje się do dysku i jak go dzieli.

 • Jak uruchamia się sysinstall.

 • Jakie pytania zadaje sysinstall, o co w nich chodzi i jak na nie odpowiedzieć.

Przed przeczytaniem rozdziału powinniśmy:

 • Zapoznać się z listą obsługiwanego sprzętu dołączoną do instalowanej wersji FreeBSD, by upewnić się, że posiadany sprzęt będzie działać.

Notatka: Opis instalacji dotyczy generalnie komputerów opartych na architekturze i386 (“zgodny z PC”). W stosownych przypadkach podawane będą informacje odnoszące się do innych platform (na przykład Alpha). Pomimo starań o utrzymanie niniejszego opisu aktualnym, możliwe jest zaistnienie drobnych różnic pomiędzy instalatorem a zawartością tego rozdziału. Zaleca się, aby traktować niniejszy teksty jako ogólny przewodnik, niż raczej dosłowny podręcznik instalacji.


2.2. Czynności wstępne

Przekład uzupełnił Cezary Morga.

2.2.1. Rozpoznanie komponentów komputera

Przed instalacją FreeBSD powinniśmy zapoznać się z komponentami naszego komputera. W czasie instalacji FreeBSD pokaże listę urządzeń (dyski, karty sieciowe, napędy CD-ROM, itd.) wraz z informacjami o producentach i numerach modeli. FreeBSD postara się także ustalić prawidłową konfigurację każdego z nich, m.in. ustawienia przerwań IRQ i portów we/wy. Ze względu na “kaprysy” pecetowego sprzętu może się okazać, że konfiguracja wykryta przez FreeBSD nie jest w pełni prawidłowa i trzeba będzie samodzielnie ją poprawić.

Jeżeli na komputerze jest już zainstalowany inny system operacyjny, na przykład Windows lub Linux, warto jest skorzystać z dostępnych w nim narzędzi do sprawdzenia bieżącej konfiguracji sprzętowej. Kiedy zupełnie nie wiadomo jak skonfigurowana powinna być dana karta, wymagane informacje mogą znajdować się bezpośrednio na niej samej. Często spotykane numery przerwań IRQ to 3, 5 i 7, a adresy portów we/wy są zwykle zapisywane w postaci liczb szesnastkowych, na przykład 0x330.

Zalecamy by zebrane informacje wydrukować lub zapisać na kartce przed rozpoczęciem instalacji FreeBSD. Można je zestawić w postaci tabeli, np.:

Tabela 2-1. Przykładowa lista urządzeń

Nazwa urządzenia IRQ Port(y) we/wy Uwagi
Pierwszy dysk twardy brak brak 40 GB, firmy Seagate, IDE 1 master
CDROM brak brak IDE 1 slave
Drugi dysk twardy brak brak 20 GB, firmy IBM, IDE 2 master
Kontroler IDE 14 0x1f0  
Karta sieciowa brak brak Intel® 10/100
Modem brak brak 3Com® 56K faxmodem na COM1
...      

2.2.2. Przygotowanie kopii danych

Jeśli komputer, na którym będzie przeprowadzana instalacja zawiera cenne dane, powinniśmy koniecznie przygotować ich kopię zapasową, oraz sprawdzić stan tychże kopii przed instalacją FreeBSD. Podczas instalacji kilkakrotnie pojawi się prośba o potwierdzenie przed zapisaniem czegokolwiek na dysku, jednak gdy już się to rozpocznie, nie będzie możliwości odwrotu.


2.2.3. Wybór miejsca dla FreeBSD

Jeżeli masz zamiar przeznaczyć cały dysk na FreeBSD, to omawiane poniżej zagadnienia nie będą cię dotyczyć -- możesz pominąć tę część.

W przypadku, gdy zamierzamy zainstalować FreeBSD obok innych systemów operacyjnych, warto zapoznać się z podstawowymi informacjami o sposobie przechowywania danych na dysku.


2.2.3.1. Układ dysku w systemach i386

Dysk komputera typu PC można podzielić na oddzielne porcje, zwane partycjami. Komputery PC potrafią obsłużyć maksymalnie cztery partycje na jednym dysku. Partycje te nazywane są partycjami podstawowymi. W celu ominięcia tego ograniczenia i umożliwienia stworzenia większej liczby partycji, wymyślono nowy typ partycji - partycje rozszerzone. Na dysku może znajdować się tylko jedna taka partycja. Natomiast wewnątrz niej można utworzyć specjalne partycje, zwane partycjami logicznymi.

Wszystkie partycje posiadają własny identyfikator partycji, tj. numer określający typ przechowywanych na niej danych. Partycje FreeBSD oznaczone są identyfikatorem 165.

Każdy ze stosowanych systemów operacyjnych identyfikuje partycje w określony sposób. Dla przykładu, DOS i jego następcy, w tym Windows, przypisują każdej partycji podstawowej i logicznej literę dysku, zaczynając od C:.

FreeBSD musi być zainstalowane na partycji podstawowej. Wszystkie własne dane, w tym pliki tworzone przez użytkowników, może przechowywać na jednej partycji. Jednakże, jeśli masz do dyspozycji kilka dysków, możesz utworzyć partycję FreeBSD na każdym z nich bądź jedynie na wybranych. Tym nie mniej na potrzeb instalacji wymagane jest posiadanie jednej partycji. Może to być świeżo utworzona, pusta partycja, lub też partycja zawierająca dane, które nie są już potrzebne.

W przypadku, gdy wszystkie dostępne partycje na dysku są już wykorzystywane, będziesz musiał zwolnić jedną z nich, korzystając z narzędzi dostępnych w wykorzystywanym systemie operacyjnym (np. fdisk w DOS lub Windows).

Jeśli dysponujesz wolną partycją, możesz ją wykorzystać. Może się jednak okazać, że zajdzie potrzeba zmniejszenia rozmiarów niektórych z pozostałych partycji.

Minimalna instalacja FreeBSD zajmuje jedynie 100 MB miejsca na dysku. Jest to jednakże bardzo minimalna instalacja, praktycznie nie pozostawiająca miejsca na pliki użytkowników. Zdecydowanie bardziej realnym minimum jest 250 MB, o ile nie planujemy wykorzystania środowiska graficznego, bądź co najmniej 350 MB z graficznym interfejsem. Instalowanie wielu dodatkowych programów wymaga więcej wolnego miejsca na dysku.

W celu przygotowania miejsca dla FreeBSD można wykorzystać narzędzia komercyjne pokroju PartitionMagic® bądź darmowe jak GParted. Dwa darmowe programy służące do tego samego celu, tj. FIPS i PResizer, dostępne są na płycie CD w katalogu tools. W tym samym katalogu znajduje się również ich dokumentacja. Zarówno FIPS, PResizer jak i PartitionMagic potrafią rozszerzać partycje typu FAT16 i FAT32 -- wykorzystywane w MS-DOS aż po Windows ME. System plików NTFS potrafią obsługiwać PartitionMagic i GParted.

Ostrzeżenie Niewłaściwe korzystanie z tych narzędzi może doprowadzić do utraty danych. Przed ich zastosowaniem należy się upewnić, że przygotowaliśmy aktualne kopie zapasowe.

Przykład 2-1. Wykorzystanie niezmienionej istniejącej partycji

Przyjmijmy, że mamy do dyspozycji komputer wyposażony w dysk o pojemności 4 GB, z zainstalowanym systemem Windows. Dysk jest podzielony na dwie części oznaczone literami C: i D:, o rozmiarze 2 GB każda. Na C: mamy 1 GB danych, a na D: 0,5 GB danych.

Mamy więc dysk o dwóch partycjach, z których każda oznaczona jest literą dysku. Możemy skopiować dane z D: na C:, dzięki czemu druga partycja stanie się wolna i będzie można zainstalować na niej FreeBSD.

Przykład 2-2. Zmniejszenie istniejącej partycji

Przyjmijmy tym razem, że na dysku o pojemności 4 GB zainstalowany jest system Windows na jednej dużej partycji. Partycja dostępna jest jako dysk C: o rozmiarze 4 GB. Mamy na nim 1,5 GB danych i chcielibyśmy udostępnić dla FreeBSD 2 GB.

Możemy wybrać jedno z poniższych rozwiązań:

 1. Przygotować kopię danych, następnie na nowo zainstalować Windows, tworząc podczas instalacji partycję o rozmiarze 2 GB.

 2. Skorzystać z jednego ze wspomnianych wcześniej narzędzi, np. PartitionMagic, w celu zmniejszenia rozmiaru partycji Windows.


2.2.3.2. Układ dysku Alpha

W przypadku architektury Alpha na FreeBSD trzeba będzie przeznaczyć cały dysk. Nie ma obecnie możliwości wspólnego korzystania z dysku przez kilka systemów operacyjnych. W zależności od konkretnego modelu komputera Alpha, możemy wykorzystać dysk SCSI lub IDE, o ile komputer umożliwia załadowanie z niego systemu operacyjnego.

Zgodnie z konwencją stosowaną w podręcznikach Digital / Compaq wszystkie polecenia SRM pisane są wielkimi literami. SRM nie rozróżnia małych i dużych liter.

By wyświetlić nazwy i rodzaje zainstalowanych w komputerze dysków, posługujemy się poleceniem SHOW DEVICE w konsoli SRM:

>>>SHOW DEVICE
dka0.0.0.4.0        DKA0      TOSHIBA CD-ROM XM-57 3476
dkc0.0.0.1009.0      DKC0            RZ1BB-BS 0658
dkc100.1.0.1009.0     DKC100       SEAGATE ST34501W 0015
dva0.0.0.0.1        DVA0
ewa0.0.0.3.0        EWA0       00-00-F8-75-6D-01
pkc0.7.0.1009.0      PKC0         SCSI Bus ID 7 5.27
pqa0.0.0.4.0        PQA0            PCI EIDE
pqb0.0.1.4.0        PQB0            PCI EIDE

Powyższy przykład pochodzi z komputera Digital Personal Workstation 433au i pokazuje trzy dyski. Pierwszym z nich jest CDROM opisany nazwą DKA0, natomiast dwa pozostałe to twarde dyski o nazwach DKC0 i DKC100.

Dyski o nazwach typu DKx są dyskami SCSI. Dla przykładu DKA100 oznacza dysk SCSI o identyfikatorze 1 na pierwszej szynie SCSI (A), natomiast DKC300 oznacza dysk o identyfikatorze 3 na trzeciej szynie SCSI (C). Nazwa PKx oznacza kontroler SCSI. Jak pokazuje przykład z SHOW DEVICE, napędy CDROM SCSI traktowane są tak samo jak dyski twarde SCSI.

Nazwy dysków IDE mają postać DQx, a nazwa PQx oznacza kontroler IDE.


2.2.4. Zbieranie informacji o konfiguracji sieci

Jeśli podczas instalacji będziemy korzystać z połączenia z siecią (np. FreeBSD instalowane będzie z serwera FTP lub serwera NFS), będziemy musieli znać konfigurację sieci. W trakcie instalacji pojawi się prośba o wpisanie tej konfiguracji, by umożliwić FreeBSD połączenie się z siecią i kontynuowanie instalacji.


2.2.4.1. Połączenie z siecią Ethernet lub przez modem kablowy/DSL

W przypadku komputera podłączonego do sieci Ethernet lub połączonego z Internetem przez modem kablowy lub DSL, potrzebne będą następujące informacje:

 1. Adres IP

 2. Adres IP domyśnej bramy

 3. Nazwa stacji

 4. Adresy IP serwerów DNS

 5. Maska podsieci

Informacje te możemy uzyskać od administratora systemu lub dostawcy usług sieciowych. Może się okazać, że konfiguracja odbywa się automatycznie, przy użyciu DHCP. Jeśli tak jest, należy o tym fakcie pamiętać.


2.2.4.2. Połączenie przez modem

Instalacja FreeBSD przez Internet możliwa jest także w przypadku połączenia modemowego, jednakże będzie to trwało bardzo długo.

Niezbędne informacje:

 1. Numer telefonu do dostawcy usług internetowych

 2. Numer portu COM, do którego podłączony jest modem

 3. Nazwa użytkownika i hasło konta u dostawcy usług


2.2.5. Sprawdzenie erraty FreeBSD

W pracy nad FreeBSD podejmowane są wszelkie starania, aby każde wydanie FreeBSD było jak najbardziej niezawodne, jednakże od czasu do czasu zdarzają się błędy. W pewnych bardzo rzadkich przypadkach mogą mieć one wpływ na proces instalacji systemu. Błędy te po wykryciu i naprawieniu są opisywane w erracie zamieszczonej na stronie FreeBSD Errata (ang.). Przed instalacją warto jest sprawdzić, czy w erracie nie wspomniano o problemach, które mogą zakłócić instalację.

Informacje o wszystkich wydaniach systemu, jak również erraty do każdego z nich, znaleźć można na stronie WWW FreeBSD w części poświęconej wydaniom.


2.2.6. Pozyskanie plików instalacyjnych FreeBSD

Pliki potrzebne do rozpoczęcia instalacji systemu mogą pochodzić z jednego z wymienionych poniżej źródeł:

Nośniki lokalne

 • Płyta CDROM lub DVD

 • Partycja DOS-owa na tym samym komputerze

 • Pamięć taśmowa QIC lub SCSI

 • Dyskietki

Sieć

 • Serwer FTP, także przez firewall lub proxy HTTP, zależnie od potrzeb

 • Serwer NFS

 • Dedykowane połączenie równoległe lub szeregowe

Posiadając FreeBSD na CD lub DVD, mamy już wszystko, co potrzeba, możemy zatem przejść do następnej części (Sekcja 2.2.7).

Jeśli nie mamy plików instalacyjnych FreeBSD, Sekcja 2.13 zawiera opis instalacji FreeBSD z dowolnego z wymienionych wcześniej źródeł. Następnie powróćmy do Sekcja 2.2.7.


2.2.7. Przygotowanie dyskietek do instalacji

Instalacja FreeBSD rozpoczyna się uruchomieniem programu instalacyjnego podczas startu komputera -- nie jest to program, który można uruchomić w innym systemie operacyjnym. Zwykle przy uruchamianiu komputera ładowany jest system zainstalowany na dysku twardym, jednak można także uruchomić system z dyskietki “startowej”. Do tego celu może także posłużyć CDROM, jeśli komputer daje taką możliwość.

Podpowiedź: Jeśli posiadamy FreeBSD na płytach CDROM lub DVD (kupionych lub przygotowanych samodzielnie), a nasz komputer pozwala na uruchomienie z płyty (zwykle dzięki ustawieniu opcji BIOS-u zwanej “Boot Order” lub podobnej), możemy nie czytać niniejszej części. Płyty CDROM i DVD zawierające FreeBSD mogą być użyte jako dyski startowe bez dodatkowego przygotowania.

By utworzyć zestaw dyskietek startowych, należy:

 1. Zdobyć obrazy dyskietek startowych

  Dyskietki startowe znaleźć można wśród plików instalacyjnych w katalogu floppies/ bądź pobrać z serwera ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/releases/<arch>/<version>-RELEASE/floppies/ zamieniając odpowiednio <arch> i <wersja> właściwą architekturą naszego sprzętu i wybraną wersją FreeBSD. Przykładowo, obrazy dyskietek dla FreeBSD 8.0-RELEASE na architekturę i386 dostępne są pod adresem ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/releases/i386/8.0-RELEASE/floppies/.

  Obrazy dyskietek mają rozszerzenie .flp. Katalog floppies/ zawiera kilka różnych obrazów, a to, które z nich będą potrzebne, zależy od wersji FreeBSD, która będzie instalowana, a czasem również od sprzętu na którym system ma być zainstalowany. Z reguły potrzebne będą trzy dyskietki boot.flp, kern1.flp i kern2.flp. Warto jednak dla pewności przeczytać znajdujący się w tym samym katalogu plik README.TXT.

  Notatka: Systemy gałęzi 5.X starsze od FreeBSD 5.3 mogą wymagać dodatkowych sterowników urządzeń. Znaleźć je można w obrazie dyskietki drivers.flp.

  WAŻNE: Pobierając pliki przez FTP należy koniecznie używać trybu binarnego. Wiadomo jest, że w niektórych przeglądarkach stosowany jest tryb tekstowy (zwany też ASCII), przez co dyskietki startowe mogą się okazać niezdatne do użycia.

 2. Przygotować dyskietki startowe

  Dla każdego pliku z obrazem przygotowujemy jedną dyskietkę. Dyskietki nie mogą być w jakikolwiek sposób uszkodzone. Najprostszym sposobem samodzielnego sprawdzenia, czy dyskietka nie jest wadliwa, jest jej sformatowanie. Nie powinniśmy ufać dyskietkom formatowanym fabrycznie. Narzędzie formatujące dostępne w systemie Windows nie poinformuje o istnieniu uszkodzonych bloków, po prostu oznaczy je jako “uszkodzone” i zignoruje. Zaleca się używanie fabrycznie nowych dyskietek.

  WAŻNE: Gdy podczas instalacji FreeBSD program instalacyjny wskaże błąd, zastygnie lub zachowa się w dziwny sposób, jednymi z pierwszych podejrzanych powinny być dyskietki. Trzeba wówczas nagrać pliki obrazów na inne dyskietki i spróbować ponownie.

 3. Nagrać pliki obrazów na dyskietki

  Pliki .flp nie są zwyczajnymi plikami, które można nagrać na dyskietkę. Są natomiast obrazami całkowitej zawartości dyskietek. Oznacza to, że nie można zapisać tych plików po prostu kopiując z jednego dysku na drugi. Skorzystamy ze specjalnego oprogramowania, by bezpośrednio zapisać obrazy na dyskietkach.

  Jeśli dyskietki nagrywamy na komputerze z MS-DOS/Windows, to możemy skorzystać z dołączonego do FreeBSD narzędzia fdimage.

  W przypadku, gdy wykorzystujemy obrazy dyskietek z płyty CDROM dostępnego jako dysk E:, posłużymy się poleceniem:

  E:\> tools\fdimage floppies\kern.flp A:
  

  Powtarzamy je dla każdego z plików .flp, za każdym razem zmieniając dyskietkę. Najlepiej jest też napisać na dyskietce nazwę skopiowanego na nią pliku. Powyższe polecenie może potrzebować pewnych modyfikacji, w zależności od miejsca, w którym znajdują się pliki .flp. Jeżeli nie dysponujemy płytą CD, możemy pobrać fdimage z katalogu tools na serwerze FTP FreeBSD.

  Jeżeli natomiast dyskietki nagrywamy w systemie uniksowym (na przykład w innym FreeBSD), do zapisania plików obrazów na dyskietkach możemy wykorzystać polecenie dd(1). We FreeBSD wpisalibyśmy:

  # dd if=kern.flp of=/dev/fd0
  

  W systemie FreeBSD /dev/fd0 odpowiada pierwszej stacji dyskietek (napędowi A:). /dev/fd1 odpowiadałoby B: i tak dalej. W innych odmianach systemów UNIX mogą być stosowane inne nazwy stacji dyskietek, konieczne może więc być zapoznanie się z dokumentacją danego systemu.

W tej chwili jesteśmy już przygotowani do instalacji FreeBSD.


2.3. Rozpoczęcie instalacji

WAŻNE: Z założenia, podczas instalacji dane na dysku (lub dyskach) nie ulegną żadnym zmianom przed pojawieniem się następującego komunikatu:

Last Chance: Are you SURE you want continue the installation?

If you're running this on a disk with data you wish to save then WE
STRONGLY ENCOURAGE YOU TO MAKE PROPER BACKUPS before proceeding!

We can take no responsibility for lost disk contents!

Instalację można przerwać w dowolnej chwili przed powyższym ostrzeżeniem, mając pewność, że dane na dysku pozostają nietknięte. Jeśli będziemy się obawiać, że coś niewłaściwie skonfigurowaliśmy, możemy po prostu wyłączyć komputer i nic złego się nie stanie.


2.3.1. Uruchomienie komputera

2.3.1.1. Uruchomienie i386

 1. Na początku komputer powinien być wyłączony.

 2. Włączamy komputer. Po chwili powinna pojawić się możliwość przejścia do menu systemowego, lub BIOS-u, najczęściej poprzez naciśnięcie klawisza F2, F10, Del bądź Alt+S. Wciskamy odpowiedni klawisz zgodnie z informacją na ekranie. Niekiedy komputer podczas uruchamiania pokazuje jakiś obrazek. Zwykle wciskając Esc możemy pozbyć się obrazka, aby mieć możliwość przeczytania komunikatów.

 3. Wśród opcji odnajdujemy tę, która decyduje o kolejności ładowania systemu z poszczególnych urządzeń. Zwykle ma ona postać listy urządzeń, takich jak Floppy, CDROM, First Hard Disk, itd.

  Jeżeli wcześniej przygotowaliśmy dyskietki startowe, wybieramy stację dyskietek. Jeśli natomiast korzystamy z płyty CD, wybieramy właśnie CDROM. Wątpliwości możemy rozstrzygnąć zaglądając do instrukcji dołączonej do komputera i jego płyty głównej.

  Wprowadzone zmiany muszą być zapisane przed opuszczeniem menu systemowego. Komputer powinien ponownie się uruchomić.

 4. Jeżeli korzystamy z dyskietek startowych, o których traktuje Sekcja 2.2.7, to jedna z nich będzie pierwszą dyskietką startową, najprawdopodobniej będzie to dyskietka zawierająca kern.flp. Ją właśnie wkładamy do stacji.

  W przypadku korzystania z płyty CD wystarczy po prostu włączyć komputer i włożyć płytę do napędu.

  Jeżeli komputer uruchomi się jak zwykle i załaduje już zainstalowany system operacyjny, może to oznaczać, że:

  1. Dyskietka lub płyta zostały włożone za późno. Powinniśmy spróbować uruchomić komputer bez wyjmowania dyskietki bądź płyty.

  2. Zmiany w ustawieniach BIOS-u nie zadziałały prawidłowo. Spróbujmy wprowadzić je ponownie, aż do osiągnięcia zamierzonego efektu.

  3. Nasza wersja BIOS-u nie pozwala na uruchomienie systemu z wybranego nośnika.

 5. Rozpocznie się ładowanie FreeBSD. Podczas ładowania z płyty CD pojawi się tekst podobny do poniższego (pominięto informacje o wersji)::

  Verifying DMI Pool Data ........
  Boot from ATAPI CD-ROM :
   1. FD 2.88MB System Type-(00)
  Uncompressing ... done
  
  BTX loader 1.00 BTX version is 1.01
  Console: internal video/keyboard
  BIOS drive A: is disk0
  BIOS drive B: is disk1
  BIOS drive C: is disk2
  BIOS drive D: is disk3
  BIOS 639kB/261120kB available memory
  
  FreeBSD/i386 bootstrap loader, Revision 0.8
  
  /kernel text=0x277391 data=0x3268c+0x332a8 |
  
  |
  Hit [Enter] to boot immediately, or any other key for command prompt.
  Booting [kernel] in 9 seconds... _
  

  Natomiast ładując z dyskietki, zobaczymy tekst w rodzaju (pominięto informacje o wersji):

  Verifying DMI Pool Data ........ 
  
  BTX loader 1.00 BTX version is 1.01 
  Console: internal video/keyboard 
  BIOS drive A: is disk0 
  BIOS drive C: is disk1 
  BIOS 639kB/261120kB available memory 
  
  FreeBSD/i386 bootstrap loader, Revision 0.8 
  
  /kernel text=0x277391 data=0x3268c+0x332a8 |
  
  Please insert MFS root floppy and press enter:
  

  Postępując zgodnie z instrukcją na ekranie, wyjmujemy dyskietkę kern.flp, wkładamy mfsroot.flp i naciskamy Enter. We FreeBSD 5.3 i późniejszych dostępne są również inne dyskietki opisane w poprzednim podrozdziale. Należy uruchomić system z pierwszej dyskietki, następnie wkładać kolejne zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

 6. Niezależnie, czy uruchamiamy komputer z dyskietki czy z płyty, podczas ładowania ujrzymy komunikat:

  Hit [Enter] to boot immediately, or any other key for command prompt. 
  Booting [kernel] in 9 seconds... _
  

  Albo czekamy dziesięć sekund, albo wciskamy Enter.


2.3.1.2. Uruchomienie Alpha

 1. Na początku komputer powinien być wyłączony.

 2. Włączamy komputer i czekamy na znak zachęty boot monitora.

 3. Jeżeli korzystamy z dyskietek startowych opisanych w Sekcja 2.2.7, to jedna z nich będzie pierwszą dyskietką startową, najprawdopodobniej będzie to dyskietka zawierająca kern.flp. Ją właśnie wkładamy do stacji i wpisujemy następujące polecenie, aby uruchomić komputer z dyskietki (zmieniając nazwę napędu dyskietek, jeżeli będzie to konieczne):

  >>>BOOT DVA0 -FLAGS '' -FILE ''
  

  W przypadku korzystania z płyty CD, wkładamy ją do napędu i rozpoczynamy instalację wpisując następujące polecenie (wstawiając inną nazwę napędu CDROM, jeżeli będzie to konieczne):

  >>>BOOT DKA0 -FLAGS '' -FILE ''
  
 4. Rozpocznie się ładowanie FreeBSD. Podczas ładowania z dyskietki, zobaczymy tekst w rodzaju:

  Please insert MFS root floppy and press enter:
  

  Postępując zgodnie z instrukcją na ekranie, wyjmujemy dyskietkę kern.flp, wkładamy mfsroot.flp i naciskamy Enter.

 5. Niezależnie, czy uruchamiamy komputer z dyskietki czy z płyty, podczas ładowania ujrzymy komunikat:

  Hit [Enter] to boot immediately, or any other key for command prompt. 
  Booting [kernel] in 9 seconds... _
  

  Czekamy dziesięć sekund, albo wciskamy Enter. Przejdziemy do menu konfiguracyjnego jądra.


2.3.2. Przeglądanie wyników rozpoznania urządzeń

Kilkaset ostatnio wyświetlonych na ekranie linii jest zapisywanych i można je przeglądać.

By przejrzeć bufor, naciskamy Scroll Lock. Włączamy w ten sposób tryb przewijania ekranu. Można teraz przeglądać wyniki rozpoznania urządzeń przy użyciu klawiszy kursora, lub PageUp i PageDown. Tryb przewijania wyłącza się wciskając ponownie Scroll Lock.

Zróbmy to, aby przejrzeć tekst, który został przewinięty poza ekran, gdy jądro dokonywało rozpoznawania urządzeń. Tekst będzie mieć treść podobną do przedstawionej na Rysunek 2-1, jednakże dokładna treść zależy od zainstalowanych w komputerze urządzeń.

Rysunek 2-1. Przykład wyników rozpoznania urządzeń

avail memory = 253050880 (247120K bytes) 
Preloaded elf kernel "kernel" at 0xc0817000.
Preloaded mfs_root "/mfsroot" at 0xc0817084.
md0: Preloaded image </mfsroot> 4423680 bytes at 0xc03ddcd4

md1: Malloc disk
Using $PIR table, 4 entries at 0xc00fde60
npx0: <math processor> on motherboard  
npx0: INT 16 interface  
pcib0: <Host to PCI bridge> on motherboard
pci0: <PCI bus> on pcib0
pcib1:<VIA 82C598MVP (Apollo MVP3) PCI-PCI (AGP) bridge> at device 1.0 on pci0
pci1: <PCI bus> on pcib1
pci1: <Matrox MGA G200 AGP graphics accelerator> at 0.0 irq 11
isab0: <VIA 82C586 PCI-ISA bridge> at device 7.0 on pci0
isa0: <iSA bus> on isab0
atapci0: <VIA 82C586 ATA33 controller> port 0xe000-0xe00f at device 7.1 on pci0
ata0: at 0x1f0 irq 14 on atapci0
ata1: at 0x170 irq 15 on atapci0
uhci0 <VIA 83C572 USB controller> port 0xe400-0xe41f irq 10 at device 7.2 on pci
0
usb0: <VIA 83572 USB controller> on uhci0
usb0: USB revision 1.0
uhub0: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr1
uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered
pci0: <unknown card> (vendor=0x1106, dev=0x3040) at 7.3
dc0: <ADMtek AN985 10/100BaseTX> port 0xe800-0xe8ff mem 0xdb000000-0xeb0003ff ir
q 11 at device 8.0 on pci0
dc0: Ethernet address: 00:04:5a:74:6b:b5
miibus0: <MII bus> on dc0
ukphy0: <Generic IEEE 802.3u media interface> on miibus0
ukphy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
ed0: <NE2000 PCI Ethernet (RealTek 8029)> port 0xec00-0xec1f irq 9 at device 10.
0 on pci0
ed0 address 52:54:05:de:73:1b, type NE2000 (16 bit)
isa0: too many dependant configs (8)
isa0: unexpected small tag 14
orm0: <Option ROM> at iomem 0xc0000-0xc7fff on isa0
fdc0: <NEC 72065B or clone> at port 0x3f0-0x3f5,0x3f7 irq 6 drq2 on isa0
fdc0: FIFO enabled, 8 bytes threshold
fd0: <1440-KB 3.5" drive> on fdc0 drive 0
atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> at port 0x60,0x64 on isa0
atkbd0: <AT Keyboard> flags 0x1 irq1 on atkbdc0
kbd0 at atkbd0
psm0: <PS/2 Mouse> irq 12 on atkbdc0
psm0: model Generic PS/@ mouse, device ID 0
vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0
sc0: <System console> at flags 0x100 on isa0
sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x300>
sio0 at port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on isa0
sio0: type 16550A
sio1 at port 0x2f8-0x2ff irq 3 on isa0
sio1: type 16550A
ppc0: <Parallel port> at port 0x378-0x37f irq 7 on isa0
pppc0: SMC-like chipset (ECP/EPP/PS2/NIBBLE) in COMPATIBLE mode
ppc0: FIFO with 16/16/15 bytes threshold
plip0: <PLIP network interface> on ppbus0
ad0: 8063MB <IBM-DHEA-38451> [16383/16/63] at ata0-master UDMA33
acd0: CD-RW <LITE-ON LTR-1210B> at ata1-slave PIO4
Mounting root from ufs:/dev/md0c
/stand/sysinstall running as init on vty0

Warto jest uważnie przejrzeć wyniki, by mieć pewność, że wszystkie spodziewane urządzenia zostały wykryte. Brak urządzenia na liście oznacza, że nie zostało ono wykryte. Jeśli sterownik wymagał skonfigurowania IRQ i adresu portu, to powinniśmy sprawdzić, czy prawidłowo je wpisaliśmy.

Jeśli trzeba będzie zmienić ustawienia rozpoznawania urządzeń, możemy łatwo opuścić program sysinstall i zacząć od nowa. Dzięki temu można również lepiej poznać cały proces.

Rysunek 2-2. Wyjście z sysinstall

Korzystając z klawiszy kursora, wybieramy z głównego menu Exit Install. Ukaże się następujący komunikat:

           User Confirmation Requested 
     Are you sure you wish to exit? The system will reboot 
      (be sure to remove any floppies from the drives).

              [ Yes ]  No

Instalacja ponownie zacznie się od początku, jeśli wybierzemy [ Yes ], pozostawiając płytę CD w napędzie.

Jeśli instalujemy z dyskietek, przed ponownym uruchomieniem komputera powinniśmy wyjąć dyskietkę mfsroot.flp i włożyć kern.flp.


2.4. Wprowadzenie do sysinstall

Sysinstall jest aplikacją instalacyjną przygotowaną w ramach Projektu FreeBSD. Jest to program konsolowy podzielony na szereg pomniejszych menu i ekranów, służących do konfiguracji i zarządzania procesem instalacji.

Menu sysinstall obsługiwane jest klawiszami kursora, klawiszem Enter, Spacją i innymi. Dokładny opis działania poszczególnych klawiszy znaleźć można w części poświęconej posługiwaniu się sysinstall.

Dostęp do tych informacji możliwy jest poprzez podświetlenie pozycji Usage i wybranie przycisku [Select], a następnie wciśnięcie klawisza Enter, zgodnie z Rysunek 2-3.

Wyświetlone zostaną zostaną wskazówki odnośnie posługiwania się systemem menu. Po ich przeczytaniu powrót do głównego menu możliwy jest poprzez naciśnięcie klawisza Enter.

Rysunek 2-3. Wyświetlenie z głównego menu instrukcji obsługi sysinstall


2.4.1. Menu dokumentacji

Korzystając z klawiszy kursora, w głównym menu wybieramy Doc i wciskamy Enter.

Rysunek 2-4. Wybór menu dokumentacji

Spowoduje to wyświetlenie menu dokumentacji.

Rysunek 2-5. Menu dokumentacji sysinstall

Warto przeczytać dostępne tu dokumenty.

By wyświetlić konkretny dokument, wybieramy go klawiszami kursora, a następnie wciskamy Enter. Po przeczytaniu klawiszem Enter możemy powrócić do menu dokumentacji.

Do głównego menu instalacji powracamy wybierając klawiszami kursora Exit, a następnie wciskając Enter.


2.4.2. Menu mapowania klawiatury

Aby zmienić mapowanie klawiatury klawiszami kursora wybieramy z menu pozycję Keymap i wciskamy Enter. Zmiana mapowania klawiatury wymagana jest jedynie gdy używamy klawiatury innej niż standardowej amerykańskiej.

Rysunek 2-6. Główne menu sysinstall

Wyboru mapowania klawiatury dokonujemy poprzez wskazanie odpowiedniej pozycji z listy przy pomocy klawiszy kursora, oraz wciśnięcie Spacji. Ponowne naciśnięcie Spacji cofa wybór. Po wybraniu odpowiedniego mapowania wskazujemy klawiszami kursora [ OK ] i wciskamy Enter.

Na poniższym rysunku przedstawiona jest tylko część listy. Wybranie [ Cancel ] spowoduje przyjęcie domyślnego mapowania klawiatury i powrót do głównego menu.

Rysunek 2-7. Menu mapowania klawiatury


2.4.3. Ekran opcji instalacji

Wybieramy Options i naciskamy Enter.

Rysunek 2-8. Główne menu sysinstall

Rysunek 2-9. Opcje sysinstall

Wartości domyślne są zwykle odpowiednie dla większości użytkowników i nie ma potrzeby ich zmiany. Nazwa wydania może być inna w zależności od instalowanej wersji systemu.

Po wybraniu jednej z opcji, na dole ekranu ukaże się jej opis podświetlony na niebiesko. Opcja Use Defaults (użyj domyślnych) przywraca wszystkim opcjom wartości domyślne.

Naciskając F1 przechodzimy do ekranu pomocy, gdzie możemy przeczytać o poszczególnych opcjach.

Naciskając Q powracamy do głównego menu.


2.4.4. Rozpoczęcie instalacji standardowej

Instalacja standardowa zalecana jest dla wszystkich zaczynających swą przygodę z FreeBSD, bądź w ogóle z systemem UNIX. Klawiszami kursora wybieramy Standard i wciskamy Enter.

Rysunek 2-10. Rozpoczęcie instalacji standardowej


2.5. Przydział miejsca na dysku

Zaczynamy od przydzielenia FreeBSD przestrzeni dyskowej, oraz oznaczenia tej przestrzeni w taki sposób, by sysinstall mógł ją przygotować. Do tego potrzebna nam będzie wiedza na temat sposobu, w jaki FreeBSD znajduje informacje zapisane na dysku.


2.5.1. Kolejność dysków w BIOS-ie

Przed instalacją i konfiguracją FreeBSD powinniśmy zapoznać się z pewnym ważnym zagadnieniem, szczególnie istotnym dla posiadaczy dwóch lub więcej twardych dysków.

W komputerze typu PC wyposażonym w zależny od BIOS-u system operacyjny, jak na przykład MS-DOS lub Microsoft Windows, BIOS może zmienić rzeczywistą kolejność dysków, a system operacyjny tę zmianę zaakceptuje. Dzięki temu system może zostać uruchomiony z dysku innego niż tzw. “primary master”. Jest to szczególnie wygodne dla tych użytkowników, którzy za najprostszą i najtańszą metodę tworzenia kopii zapasowej uważają kupno identycznego drugiego twardego dysku i kopiowanie zawartości pierwszego dysku przy użyciu Ghost® lub XCOPY. W przypadku uszkodzenia pierwszego dysku, ataku wirusa lub awarii systemu operacyjnego, dane mogą być z łatwością odzyskane poprzez zamianę logicznej kolejności dysków w BIOS-ie. To tak, jakby zamienić przewody dysków, ale bez konieczności otwierania obudowy.

Droższe maszyny wyposażone w kontrolery SCSI mają często rozszerzenia BIOS-u pozwalające zamieniać kolejność dysków SCSI na podobnej zasadzie, obsługując do siedmiu dysków.

Użytkowników przyzwyczajonych do korzystania z tego typu rozwiązań może spotkać niespodzianka, gdy we FreeBSD rezultaty odbiegają od oczekiwań. FreeBSD nie korzysta z BIOS-u, jak również nie zna “logicznej kolejności dysków BIOS-u”. W efekcie może to prowadzić do kłopotliwych sytuacji, szczególnie wtedy, gdy dyski są identyczne pod względem geometrii, oraz zawierają takie same dane.

Planując używanie FreeBSD, powinniśmy ustawić w BIOS-ie rzeczywistą kolejność dysków przed instalacją systemu, i tę kolejność pozostawić. Jeśli chcemy koniecznie zamienić dyski, to możemy to zrobić sprzętowo, otwierając obudowę i zamieniając odpowiednie zworki i przewody.


2.5.2. Tworzenie segmentów za pomocą programu FDisk

Notatka: Dokonywane tutaj zmiany nie zostaną zapisane na dysku. Jeżeli będziemy podejrzewać, że coś zrobiliśmy źle, możemy wybrać w menu wyjście z programu sysinstall i spróbować jeszcze raz od początku, bądź wcisnąć U by skorzystać z opcji Undo (cofnij). W ostateczności, jeżeli całkiem stracimy orientację, możemy po prostu wyłączyć komputer.

Po wybraniu standardowej instalacji w sysinstall zostanie wyświetlony następujący komunikat:

                 Message
 In the next menu, you will need to set up a DOS-style ("fdisk")
 partitioning scheme for your hard disk. If you simply wish to devote
 all disk space to FreeBSD (overwriting anything else that might be on
 the disk(s) selected) then use the (A)ll command to select the default
 partitioning scheme followed by a (Q)uit. If you wish to allocate only
 free space to FreeBSD, move to a partition marked "unused" and use the
 (C)reate command. 
                [ OK ] 

           [ Press enter or space ]

Zgodnie z poleceniem naciskamy Enter. Zobaczymy teraz listę twardych dysków znalezionych przez jądro podczas rozpoznawania urządzeń. Rysunek 2-11 przedstawia przykład komputera z dwoma dyskami IDE, o nazwach ad0 i ad2.

Rysunek 2-11. Wybór dysku FDisk-a

Można się zastanawiać, dlaczego na liście brakuje ad1. Co spowodowało, że został pominięty?

Przyjmijmy przykładowo, że mamy dwa dyski IDE, jeden jako master na pierwszym kontrolerze IDE, drugi jako master na drugim kontrolerze IDE. Gdyby we FreeBSD zostały one ponumerowane w takiej kolejności, w jakiej zostały wykryte, czyli ad0 i ad1, wszystko działałoby jak należy.

Gdybyśmy jednak zainstalowali potem jeszcze jeden dysk, jako slave na pierwszym kontrolerze IDE, to ten właśnie dysk zostałby nowym ad1, a wcześniejszy ad1 zmieniłby się w ad2. Ponieważ systemy plików odnajdywane są według nazw urządzeń (np. ad1s1a), mogłoby się nagle okazać, że niektóre systemy plików nie działają poprawnie. Aby to poprawić, musielibyśmy zmienić konfigurację systemu.

Aby zapobiec takim sytuacjom, jądro FreeBSD może być skonfigurowane tak, by przydzielać dyskom IDE numery zgodne z ich rzeczywistym umiejscowieniem, niezależnie od kolejności wykrywania. Tym sposobem dysk podłączony jako master na drugim kontrolerze IDE zawsze będzie mieć nazwę ad2, nawet w sytuacji, gdy ad0 i ad1 nie są w ogóle obecne.

Jądro FreeBSD domyślnie skonfigurowane jest właśnie w ten sposób, dlatego też na ekranie mamy ad0 i ad2. Komputer, z którego ten rysunek pochodzi, miał dwa dyski IDE podłączone jako master do obu kontrolerów IDE, nie miał natomiast dysków podłączonych jako slave.

Wybieramy dysk, na którym chcemy zainstalować FreeBSD i wybieramy [ OK ]. Zostanie uruchomiony FDisk, pokazując na ekranie obraz podobny do Rysunek 2-12.

Ekran FDisk-a podzielony jest na trzy części.

Część pierwsza, obejmująca pierwsze dwie linie ekranu, zawiera informacje o wybranym dysku, w tym jego oznaczenie we FreeBSD, geometrię oraz całkowity rozmiar dysku.k.

Druga część pokazuje informacje o istniejących na dysku segmentach: gdzie się one zaczynają oraz kończą, jaki jest ich rozmiar, jaka nazwa została im nadana przez FreeBSD ich opis oraz typ. Na rysunku przykładowym widać dwa niewielkie nieużywane segmenty, obecne ze względu na stosowany w architekturze PC podział dysku. Prócz tego widać duży segment FAT, który prawie na pewno jest dyskiem C: w MS-DOS / Windows, oraz segment rozszerzony, zawierający być może dyski MS-DOS / Windows oznaczone kolejnymi literami.

W trzeciej części znajduje się lista dostępnych w FDisk-u poleceń.

Rysunek 2-12. Układ partycji w FDisk-u przed zmianami

Dalej postępować będziemy w zależności od tego, jak chcemy podzielić nasz dysk na segmenty.

Jeżeli chcemy, by FreeBSD zajęło cały dysk (co wiąże się z usunięciem z niego wszelkich innych danych, gdy potwierdzimy to w sysinstall na późniejszym etapie instalacji), naciskamy A, co odpowiada opcji Use Entire Disk (wykorzystaj cały dysk). Istniejące segmenty zostaną usunięte, a w ich miejsce pojawi się mały obszar opisany jako unused (nieużywany; znów jest to następstwem pecetowego układu dysku), oraz duży segment przeznaczony dla FreeBSD. Jeżeli decydujemy się na tę opcję, powinniśmy w następnej kolejności wskazać nowoutworzony segment FreeBSD przy użyciu klawiszy kursora i wcisnąć S, by umożliwić ładowanie systemu z tego segmentu. Ekran będzie wyglądać podobnie do przedstawionego na Rysunek 2-13. Zwróćmy uwagę na literę A w kolumnie Flags, oznacza ona, że segment jest aktywny i będzie z niego ładowany system.

Jeśli chcemy usunąć istniejący segment by zwolnić miejsce dla FreeBSD, wskazujemy segment korzystając z klawiszy kursora i naciskamy D. Następnie możemy nacisnąć C i w odpowiedzi na pytanie o rozmiar segmentu, który chcemy utworzyć, wpisać odpowiednią wartość i wcisnąć Enter. Wartość domyślna stanowi największy możliwy rozmiar segmentu, czyli np. wolną przestrzeń na dysku bądź całą pojemność dysku twardego.

Wolne miejsce dla FreeBSD mogliśmy także przygotować wcześniej (na przykład przy użyciu programu PartitionMagic), w takim wypadku po prostu wciskamy C by utworzyć nowy segment. W tym przypadku również zostaniemy zapytani o rozmiar segmentu, który zamierzamy stworzyć.

Rysunek 2-13. Partycja w FDisk-u obejmująca cały dysk

Na koniec naciskamy Q. Dokonane zmiany zostaną zapamiętane przez sysinstall, ale nie będą jeszcze zapisane na dysku.


2.5.3. Instalacja programu ładującego

W kolejnym kroku instalacji będziemy mieć możliwość zainstalowania programu ładującego (ang. boot manager). Mówiąc ogólnie, powinniśmy instalować program ładujący FreeBSD jeżeli:

 • Mamy dwa lub więcej dysków, a FreeBSD instalujemy na dysku innym niż pierwszy.

 • Instalujemy FreeBSD obok innego systemu operacyjnego na tym samym dysku, i chcemy mieć możliwość wybrania systemu operacyjnego podczas uruchamiania komputera.

Jeśli FreeBSD będzie jedynym systemem operacyjnym na danym komputerze i zostanie zainstalowany na pierwszym dysku twardym, wówczas wystarczy wykorzystać Standardowy program ładujący. Natomiast jeśli wykorzystujemy już inny program potrafiący uruchomić FreeBSD powinnyśmy wybrać opcję None (żaden).

Dokonany wybór potwierdzamy naciskając Enter.

Rysunek 2-14. Wybór programu ładującego w sysinstall

Ekran pomocy, wyświetlany po naciśnięciu F1, opisuje problemy z jakimi można się spotkać, gdy planuje się mieć kilka systemów operacyjnych na jednym dysku.


2.5.4. Tworzenie segmentów na innym dysku

Jeżeli mamy więcej dysków, po wyborze programu ładującego ponownie ukaże się ekran wyboru dysku. Chcąc zainstalować FreeBSD na kilku dyskach, wybieramy tutaj kolejny dysk i ponownie korzystając z programu FDisk tworzymy na nim segmenty.

WAŻNE: Jeśli instalujemy FreeBSD na innym dysku niż pierwszy, wówczas program ładujący FreeBSD musi zostać zainstalowany na obydwu dyskach.

Rysunek 2-15. Zakończenie wyboru dysku

Klawisz Tab przełącza pomiędzy ostatnio wybranym dyskiem oraz przyciskami [ OK ], i [ Cancel ].

Wciskamy Tab jeden raz, by wybrać [ OK ], następnie naciskamy Enter aby przejść do kolejnego etapu instalacji.


2.5.5. Tworzenie partycji z wykorzystaniem Disklabel

W nowoutworzonych segmentach musimy stworzyć kilka partycji. Pamiętajmy, że każda partycja oznaczona jest literą od a do h, a partycje b, c i d rządzą się specjalnymi zasadami, których należy przestrzegać.

Niektóre aplikacje mogą skorzystać na stosowaniu określonych schematów podziału na partycje, szczególnie, gdy partycje rozłożone są na kilku dyskach. Na razie jednak, ponieważ jest to nasza pierwsza instalacja FreeBSD, nie powinniśmy zbytnio przejmować się podziałem dysku na partycje. Ważniejszym jest, byśmy zainstalowali FreeBSD i zaczęli się uczyć, jak go używać. Kiedy już nabierzemy pewnej wprawy, możemy zainstalować system ponownie i zmienić sposób podziału na partycje.

Poniższy schemat przedstawia cztery partycje -- jedną dla przestrzeni wymiany, oraz trzy dla systemów plików.

Tabela 2-2. Układ partycji pierwszego dysku

Partycja System plików Rozmiar Opis
a / 100 MB Będzie to główny system plików. Wszystkie inne systemy plików będą zamontowane gdzieś wewnątrz niego. 100 MB jest dość rozsądnym rozmiarem dla tego celu. Nie będzie tu przechowywane zbyt wiele danych, zwykle po instalacji FreeBSD umieszcza tu około 40 MB danych. Pozostałe miejsce jest dla danych tymczasowych, oraz służy jako zapas, gdyby kolejne wersje FreeBSD potrzebowały więcej miejsca w /.
b brak 2-3 x RAM

Partycja ta służy jako przestrzeń wymiany. Wybór jej odpowiedniego rozmiaru nie jest sprawą banalną. Możemy przyjąć, że przestrzeń wymiany powinna być dwu- lub trzykrotnie większa niż ilość pamięci fizycznej (RAM). Prócz tego powinniśmy mieć co najmniej 64 MB przestrzeni wymiany, więc jeżeli nasz komputer ma mniej niż 32 MB pamięci, ustawmy rozmiar przestrzeni wymiany na 64 MB.

Jeśli dysponujemy kilkoma dyskami, możemy na każdym z nich umieścić przestrzeń wymiany. FreeBSD będzie w procesie wymiany wykorzystywać każdy z dysków, dzięki czemu wymiana będzie się odbywać szybciej. W takim przypadku przyjmujemy całkowity rozmiar potrzebnej przestrzeni wymiany (np. 128 MB) i dzielimy go przez liczbę posiadanych dysków (np. dwa dyski), otrzymując w wyniku rozmiar przestrzeni wymiany dla jednego dysku. W naszym przykładzie będzie to 64 MB na każdy dysk.

e /var 50 MB W katalogu /var przechowywane są pliki o zmiennych rozmiarach; pliki dzienników systemowych i inne pliki administracyjne. Podczas codziennej pracy FreeBSD na wielu z tych plików dokonywane są częste operacje odczytu lub zapisu. Dzięki umieszczeniu ich w oddzielnym systemie plików FreeBSD może dokonać optymalizacji dostępu do nich, nie wywierając jednocześnie wpływu na inne pliki, do których dostęp przebiega inaczej.
f /usr Reszta dysku Inne pliki będą zwykle przechowywane w katalogu /usr i jego podkatalogach.

Jeżeli instalujemy FreeBSD na dwóch lub więcej dyskach, musimy utworzyć partycje także w innych przygotowanych segmentach. Najłatwiej jest po prostu przygotować na każdym z kolejnych dysków dwie partycje, jedną na przestrzeń wymiany, drugą na system plików.

Tabela 2-3. Układ partycji dla kolejnych dysków

Partycja System plików Rozmiar Opis
b brak Patrz: opis Jak już powiedzieliśmy, przestrzeń wymiany możemy dzielić między kilka dysków. Mimo, iż mamy do dyspozycji partycję a, zgodnie z obowiązującą konwencją przestrzeń wymiany powinna znajdować się na partycji b.
e /dyskn Reszta dysku Pozostała część dysku zajmowana jest przez jedną dużą partycję. Mogłaby to z powodzeniem być partycja a, zamiast e. Przyjęto jednak, że partycja a zarezerwowana jest dla głównego systemu plików (/). Nie ma przymusu stosowania tej zasady, jednak sysinstall jej przestrzega, dobrze więc jest ją stosować dla zachowania porządku podczas instalacji. System plików możemy zamontować w dowolnym miejscu, w przykładzie zaproponowano /dyskn, gdzie n jest kolejnym numerem każdego dysku. Można jednak wybrać inne nazewnictwo według uznania..

Po podjęciu decyzji jak ma wyglądać układ partycji, pora wprowadzić go w życie używając sysinstall. Na ekranie ukaże się następujący komunikat:

                 Message
 Now, you need to create BSD partitions inside of the fdisk
 partition(s) just created. If you have a reasonable amount of disk
 space (200MB or more) and don't have any special requirements, simply
 use the (A)uto command to allocate space automatically. If you have
 more specific needs or just don't care for the layout chosen by
 (A)uto, press F1 for more information on manual layout. 

                [ OK ]
             [ Press enter or space ]

Naciskamy Enter by przejść do edytora partycji FreeBSD, zwanego Disklabel.

Rysunek 2-16 przedstawia ekran zaraz po uruchomieniu Disklabel. Jest on podzielony na trzy części.

W kilku pierwszych wierszach widoczna jest nazwa wybranego aktualnie dysku, oraz nazwa segmentu, w którym tworzymy partycje (Disklabel używa tutaj nazwy Partition name, czyli nazwa partycji, a nie nazwa segmentu). Jest tu również zawarta informacja o rozmiarze wolnej przestrzeni wewnątrz segmentu, czyli przestrzeni nie przydzielonej jeszcze partycjom.

Środek ekranu zajmuje lista utworzonych partycji, wraz z nazwami przechowywanych na nich systemów plików, ich rozmiarami oraz pewnymi opcjami związanymi z tworzeniem systemu plików.

W dolnej części przedstawiona jest lista dostępnych w Disklabel poleceń.

Rysunek 2-16. Edytor Disklabel

Disklabel potrafi automatycznie utworzyć partycje i nadać im domyślne rozmiary. Wypróbujmy tę możliwość naciskając A. Na ekranie ukaże się obraz podobny do Rysunek 2-17. Ustawienia automatyczne mogą być właściwe lub nie, w zależności od rozmiaru dysku. Nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ nie trzeba ich koniecznie akceptować.

Notatka: Katalog /tmp jest domyślnie umieszczany na własnej partycji, zamiast być częścią partycji /. Dzięki temu można uniknąć zapełnienia partycji / plikami tymczasowymi.

Rysunek 2-17. Edytor disklabel z automatycznymi ustawieniami

By usunąć zaproponowane partycje i zastąpić je utworzonymi własnoręcznie, wybieramy klawiszami kursora pierwszą partycję i naciskamy D. Tak samo postępujemy z pozostałymi partycjami.

Teraz, aby stworzyć pierwszą partycję (a, zamontowaną jako /), wybieramy informacje o dysku w górnej części ekranu i wciskamy C. Pojawi się okienko z pytaniem o rozmiar nowej partycji (Rysunek 2-18). Wybrany rozmiar podać możemy w blokach, albo w wygodniejszej formie w postaci liczby megabajtów, gigabajtów lub cylindrów, odpowiednio z przyrostkiem M, G lub C.

Notatka: Począwszy od FreeBSD 5.X użytkownicy mogą: wybrać system plików UFS2 (domyślny system we FreeBSD 5.1 i późniejszych) wykorzystując opcję Custom Newfs (Z), tworzyć partycje za pomocą Auto Defaults i modyfikować przy pomocy Custom Newfs bądź dodać opcję -O 2 podczas normalnego procesu tworzenia partycji. Wykorzystując opcję Custom Newfs musimy pamiętać by dodać flagę -U (SoftUpdates)!

Rysunek 2-18. Wolne miejsce dla głównej partycji

Wybierając domyślnie zaproponowany rozmiar utworzymy partycję obejmującą pozostałe miejsce w segmencie. Jeżeli zamierzamy stworzyć partycje o takich rozmiarach, jak wcześniej opisywaliśmy, wówczas kasujemy zaproponowaną wartość klawiszem Backspace, i wpisujemy 64M, Rysunek 2-19. Następnie wybieramy [ OK ].

Rysunek 2-19. Zmiana rozmiaru głównej partycji

Po wybraniu rozmiaru partycji pojawi się pytanie, czy partycja zawierać będzie system plików, czy przestrzeń wymiany. Okienko z tym pytaniem pokazane jest na Rysunek 2-20. Pierwsza partycja zawierać będzie system plików, wybieramy więc FS i naciskamy Enter.

Rysunek 2-20. Wybór typu głównej partycji

Ponieważ na partycji znajdować się będzie system plików, Disklabel musi wiedzieć, gdzie będzie on zamontowany. Rysunek 2-21 przedstawia okienko z prośbą o podanie tej informacji. Główny system plików montowany jest jako /, wpisujemy więc / i wciskamy Enter.

Rysunek 2-21. Wybór miejsca montowania głównego systemu plików

Na ekranie pojawi się informacja o nowo utworzonej partycji. Powinniśmy teraz powtórzyć całą procedurę dla kolejnych partycji. Tworząc partycję wymiany nie będziemy pytani o miejsce jej zamontowania, ponieważ partycje wymiany nie są montowane. Gdy będziemy tworzyć ostatnią partycję, /usr, możemy przyjąć proponowany rozmiar domyślny, aby przeznaczyć na tę partycję resztę segmentu.

Ostatecznie ekran edytora Disklabel będzie wyglądać podobnie do Rysunek 2-22, choć wybrane przez nas wartości mogą być inne. By zakończyć pracę z Disklabel, wciskamy Q.

Rysunek 2-22. Edytor Disklabel


2.6. Wybór składników instalacji

2.6.1. Wybór zestawu komponentów

Decyzja o tym, jaki zestaw komponentów zainstalujemy, zależy w dużej mierze od planowanych zastosowań systemu i ilości wolnego miejsca na dysku. Dostępne warianty pozwalają zarówno na instalację najmniejszej konfiguracji, jak i na instalację wszystkiego. Początkujący użytkownicy systemów UNIX i FreeBSD powinni wybrać jeden z przygotowanych wariantów. Dla bardziej doświadczonych użytkowników istnieje możliwość ułożenia własnego zestawu komponentów.

Więcej informacji o zestawach komponentów i ich zawartości możemy uzyskać naciskając F1. Po przejrzeniu tych informacji naciskamy Enter, aby powrócić do menu wyboru komponentów.

Jeśli planujemy korzystać z graficznego interfejsu użytkownika powinniśmy wybrać jeden z zestawów o nazwie rozpoczynającej się literą X. Po instalacji zajmiemy się konfigurowaniem serwera graficznego i wyborem menedżera okien. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera rozdział Rozdział 5.

To, która wersja systemu X11 jest domyślnie instalowana, zależy od instalowanej wersji FreeBSD. Wydania wcześniejsze od 5.3 domyślnie instalują XFree86 4.X. Natomiast FreeBSD 5.3 i późniejsze instalują Xorg.

Jeżeli planujemy samodzielne kompilowanie jądra, powinniśmy wybrać wariant zawierający kod źródłowy. Rozdział 8 zawiera informacje, dlaczego powinno się budować niestandardowe jądro i jak to zrobić.

Oczywiście najbardziej wszechstronny jest system zawierający wszystkie komponenty. Jeśli mamy wystarczająco dużo miejsca na dysku, wybieramy klawiszami kursora All, Rysunek 2-23, i naciskamy Enter. Jeżeli jednak miejsca na dysku mogłoby nie wystarczyć, wybierzmy wariant najlepiej odpowiadający obecnym potrzebom. Kolejne komponenty mogą być dodawane po zainstalowaniu systemu.

Rysunek 2-23. Wybór komponentów


2.6.2. Instalacja kolekcji portów

Po wyborze komponentów będziemy mieć możliwość zainstalowania kolekcji portów FreeBSD. Kolekcja portów umożliwia łatwe i wygodne instalowanie oprogramowania. Nie zawiera ona kodów źródłowych programów. W skład kolekcji portów wchodzą pliki umożliwiające automatyczne pobieranie programów, oraz ich kompilowanie i instalowanie. Rozdział 4 opisuje sposób korzystanie z kolekcji portów.

Program instalacyjny nie sprawdza, czy mamy odpowiednio dużo wolnego miejsca na dysku. Kolekcję portów powinniśmy instalować tylko pod warunkiem, że miejsca faktycznie wystarczy. We FreeBSD 8.0 kolekcja zajmuje około 417 MB.

             User Confirmation Requested
 Would you like to install the FreeBSD ports collection? 

 This will give you ready access to over 20,000 ported software packages,
 at a cost of around 417 MB of disk space when "clean" and possibly much
 more than that if a lot of the distribution tarballs are loaded
 (unless you have the extra CDs from a FreeBSD CD/DVD distribution
 available and can mount it on /cdrom, in which case this is far less
 of a problem). 

 The Ports Collection is a very valuable resource and well worth having
 on your /usr partition, so it is advisable to say Yes to this option. 

 For more information on the Ports Collection & the latest ports,
 visit: 
   http://www.FreeBSD.org/ports 

               [ Yes ]   No

Klawiszami kursora wybieramy [ Yes ], aby zainstalować kolekcję portów, lub [ No ], by z niej zrezygnować. Wybór zatwierdzamy klawiszem Enter. Ponownie pojawi się menu wyboru komponentów.

Rysunek 2-24. Zatwierdzenie wybranych komponentów

Jeżeli odpowiadają nam wybrane komponenty, przy pomocy klawiszy kursora wybieramy Exit, zaznaczamy [ OK ] i naciskamy Enter, przechodząc do kolejnego etapu instalacji.


2.7. Wybór nośnika instalacji

W przypadku, gdy instalujemy z płyty CD bądź DVD, klawiszami kursora wybieramy pozycję Install from a FreeBSD CD/DVD (instalacja z CD/DVD). Upewniwszy się, że zaznaczone jest [ OK ], naciskamy Enter przechodząc do następnego etapu instalacji.

Jeżeli stosujemy inną metodę instalacji, wybieramy odpowiednią pozycję i postępujemy zgodnie ze wskazówkami.

Klawiszem F1 możemy włączyć pomoc. Do menu wyboru nośnika powracamy naciskając Enter.

Rysunek 2-25. Wybór nośnika instalacji

Tryby instalacji przez FTP: Można wybrać jeden z trzech trybów instalacji przez FTP: aktywne FTP, pasywne FTP lub pośrednio przez HTTP proxy.

Aktywne FTP: Install from an FTP server

Wybór tego wariantu spowoduje, że przesyłanie danych przez FTP odbywać się będzie w trybie “aktywnym”. Nie zadziała to w przypadku transmisji przez zaporę ogniową, ale będzie współpracować ze starszymi serwerami FTP nie obsługującymi trybu pasywnego. Jeśli połączenie pasywne (wybierane domyślnie) nie zadziała, spróbujmy aktywnego!

Pasywne FTP: Install from an FTP server through a firewall

Opcja ta informuje sysinstall, że przesyłanie danych przez FTP odbywać się będzie w trybie “pasywnym”. Pozwoli to na połączenie poprzez zaporę ogniową, która nie zezwala na połączenia z zewnątrz z portami o przypadkowych numerach.

FTP przez proxy HTTP: Install from an FTP server through a http proxy

Ten wariant instruuje sysinstall do wykorzystania protokołu HTTP (podobnie jak przeglądarka stron WWW) do połączenia się z serwerem proxy pośredniczącym w transmisji przez FTP. Serwer pośredniczący przetwarza żądania i przesyła je do serwera FTP. Dzięki temu możliwe jest połączenie poprzez zaporę ogniową nie zezwalającą na żadne połączenia FTP, oferującą jednak HTTP proxy. W takiej sytuacji, poza adresem serwera FTP, będziemy musieli podać także adres serwera proxy.

Korzystając z pośredniczącego serwera FTP proxy, zwykle podajemy nazwę serwera docelowego jako część nazwy użytkownika, po znaku “@”. Serwer proxy “udaje” wówczas serwer docelowy. Załóżmy, dla przykładu, że chcemy zainstalować system z ftp.FreeBSD.org, za pośrednictwem serwera proxy FTP foo.example.com, nasłuchującego na porcie 1024.

W takiej sytuacji przechodzimy do menu opcji, jako nazwę użytkownika FTP wpisujemy ftp@ftp.FreeBSD.org, a jako hasło podajemy nasz adres email. Jako nośnik instalacji wybieramy FTP (lub pasywne FTP, jeżeli umożliwia to serwer proxy), a jako URL wpisujemy ftp://foo.example.com:1234/pub/FreeBSD.

Ze względu na to, że /pub/FreeBSD z ftp.FreeBSD.org jest udostępnione na serwerze proxy foo.example.com, możemy właśnie z tego serwera dokonać instalacji (ponieważ zajmie się on pobraniem odpowiednich plików z ftp.FreeBSD.org).


2.8. Przystąpienie do instalacji

Możemy teraz rozpocząć właściwą instalację, a zarazem mamy ostatnią szansę na rezygnację z instalacji bez zmiany zawartości dysku twardego.

            User Confirmation Requested
 Last Chance! Are you SURE you want to continue the installation? 

 If you're running this on a disk with data you wish to save then WE
 STRONGLY ENCOURAGE YOU TO MAKE PROPER BACKUPS before proceeding! 

 We can take no responsibility for lost disk contents! 

               [ Yes ]  No

Wybieramy [ Yes ] i wciskamy Enter, by rozpocząć instalację.

Czas trwania instalacji zależy od wybranych komponentów, używanego nośnika instalacji oraz prędkości komputera. Szereg komunikatów informować będzie o przebiegu procesu instalacji.

Po zakończeniu instalacji wyświetlony zostanie następujący komunikat:

                Message 

Congratulations! You now have FreeBSD installed on your system. 

We will now move on to the final configuration questions. 
For any option you do not wish to configure, simply select No. 

If you wish to re-enter this utility after the system is up, you may
do so by typing: /stand/sysinstall . 

                 [ OK ] 

           [ Press enter to continue ]

Po naciśnięciu klawisza Enter zajmiemy się przygotowaniem wstępnej konfiguracji systemu.

Jeśli wybierzemy [ No ] i naciśniemy Enter instalacja zostanie przerwana, bez dokonywania jakichkolwiek zmian. Pojawi się komunikat o treści:

                Message
Installation complete with some errors. You may wish to scroll
through the debugging messages on VTY1 with the scroll-lock feature. 
You can also choose "No" at the next prompt and go back into the
installation menus to retry whichever operations have failed. 

                 [ OK ]

Powyższy komunikat pojawia się, ponieważ nic nie zostało zainstalowane. Naciskając Enter możemy powrócić do głównego menu i opuścić program instalacyjny.


2.9. Po instalacji

Po pomyślnie zakończonej instalacji zajmiemy się wstępną konfiguracją systemu. Wszelkich zmian w ustawieniach możemy dokonać przed uruchomieniem nowo zainstalowanego systemu FreeBSD lub też po zakończeniu instalacji, korzystając z sysinstall (we FreeBSD starszych niż 5.2 /stand/sysinstall) i jego opcji Configure.


2.9.1. Konfiguracja urządzeń sieciowych

Jeśli wcześniej skonfigurowaliśmy PPP na potrzeby instalacji przez FTP, konfiguracja urządzeń sieciowych zostanie pominięta. Będziemy mogli zająć się nią później.

Szczegółowe informacje na temat sieci lokalnych (LAN) oraz konfiguracji FreeBSD w roli bramy lub rutera znaleźć można w rozdziale Zaawansowana konfiguracja sieciowa.

           User Confirmation Requested 
  Would you like to configure any Ethernet or SLIP/PPP network devices?

               [ Yes ]  No

Jeśli chcemy skonfigurować urządzenie sieciowe, wybieramy [ Yes ] i wciskamy Enter. W przeciwnym wypadku wybieramy [ No ].

Rysunek 2-26. Wybór karty Ethernet

Klawiszami kursora wybieramy interfejs, który będziemy konfigurować i wciskamy Enter.

           User Confirmation Requested 
    Do you want to try IPv6 configuration of the interface?

               Yes  [ No ]

Dla przykładu, w sieci lokalnej w zupełności wystarcza obecny protokół Internetu (IPv4), wybieramy więc klawiszami kursora [ No ] i naciskamy Enter.

Jeśli chcemy wypróbować nowy protokół Internetu (IPv6), wybieramy [ Yes ] i naciskamy Enter. Przez chwilę będzie się odbywać poszukiwanie serwerów RA.

               User Confirmation Requested 
    Do you want to try DHCP configuration of the interface?

               Yes  [ No ]

Jeżeli nie wykorzystujemy DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), wybieramy klawiszami kursora [ No ] i wciskamy Enter.

Wybranie [ Yes ] spowoduje uruchomienie dhclient i jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo, konfiguracja sieci zostanie rozpoznana automatycznie. Sekcja 25.5 zawiera szczegółowe informacje na ten temat.

Przedstawiony poniżej ekran konfiguracji sieci (Network Configuration) przedstawia konfigurację karty sieciowej komputera, który będzie służył jako brama w sieci lokalnej.

Rysunek 2-27. Konfiguracja interfejsu ed0

Klawiszem Tab wybieramy poszczególne pola, w których wpisujemy odpowiednie informacje:

Host (stacja)

Pełna nazwa stacji, w powyższym przykładzie k6-2.example.com.

Domain (domena)

Nazwa domeny, do której należy stacja, w przykładzie jest to example.com.

IPv4 Gateway (brama IPv4)

Adres IP stacji przekazującej pakiety do odbiorców spoza sieci lokalnej. Musi być podany, jeśli komputer jest węzłem w sieci. Jeżeli komputer pełni rolę bramy do Internetu w sieci lokalnej, pole to należy pozostawić puste.

Name server (serwer nazw)

Adres IP lokalnego serwera DNS. W przykładowej sieci lokalnej nie ma serwera DNS, wpisany więc został adres serwera DNS dostawcy Internetu (208.163.10.2).

IPv4 address (adres IPv4)

W przykładzie temu interfejsowi przypisano adres 192.168.0.1.

Netmask (maska podsieci)

W sieci lokalnej użyty został dla przykładu blok adresów klasy C (192.168.0.0 - 192.168.0.255). Maska podsieci jest maską sieci klasy C (255.255.255.0).

Extra options to ifconfig (dodatkowe opcje dla ifconfig)

Tu wpisywane są dodatkowe opcje dla ifconfig charakterystyczne dla interfejsu. W pokazanym przykładzie nie było takowych opcji.

Gdy konfiguracja będzie gotowa, klawiszem Tab wybieramy [ OK ] i naciskamy Enter.

           User Confirmation Requested 
    Would you like to Bring Up the ed0 interface right now?

               [ Yes ]  No

Jeśli wybierzemy [ Yes ] i wciśniemy Enter, komputer zostanie aktywowany do pracy w sieci.


2.9.2. Konfiguracja bramy

            User Confirmation Requested 
    Do you want this machine to function as a network gateway?

               [ Yes ]  No

Jeśli komputer będzie w sieci lokalnej pełnić rolę bramy, czyli będzie przekazywać pakiety pomiędzy innymi komputerami, wybieramy opcję [ Yes ] i naciskamy Enter. Jeżeli natomiast komputer będzie węzłem w sieci, wybieramy [ No ] i również wciskamy Enter.


2.9.3. Konfiguracja usług internetowych

           User Confirmation Requested
Do you want to configure inetd and the network services that it provides?

                Yes  [ No ]

Wybranie [ No ] spowoduje, że wiele usług (jak np. telnetd) będą wyłączone. Oznacza to, że zdalni użytkownicy nie będą mogli połączyć się z naszym komputerem za pomocą telnetu. Użytkownicy lokalni będą natomiast mogli łączyć się z odległymi komputerami korzystając z telnetu.

Usługi możemy włączyć po zainstalowaniu systemu, aby to zrobić, modyfikujemy plik /etc/inetd.conf za pomocą edytora tekstu. Więcej informacji znaleźć można w Sekcji 25.2.1. Sekcja 25.2.1.

Jeśli wolelibyśmy skonfigurować usługi internetowe podczas instalacji, wybieramy [ Yes ]. Zostaniemy poproszeni o dodatkowe potwierdzenie:

           User Confirmation Requested
The Internet Super Server (inetd) allows a number of simple Internet
services to be enabled, including finger, ftp and telnetd. Enabling
these services may increase risk of security problems by increasing
the exposure of your system.

With this in mind, do you wish to enable inetd?

               [ Yes ]  No

Wybieramy [ Yes ], by przejść dalej.

           User Confirmation Requested
inetd(8) relies on its configuration file, /etc/inetd.conf, to determine
which of its Internet services will be available. The default FreeBSD
inetd.conf(5) leaves all services disabled by default, so they must be
specifically enabled in the configuration file before they will
function, even once inetd(8) is enabled. Note that services for
IPv6 must be separately enabled from IPv4 services.

Select [Yes] now to invoke an editor on /etc/inetd.conf, or [No] to
use the current settings.

               [ Yes ]  No

Wybranie [ Yes ] pozwoli na włączanie poszczególnych usług poprzez usunięcie znaku # na początku właściwego wiersza.

Rysunek 2-28. Modyfikacja inetd.conf

Gdy włączymy wybrane usługi, naciskamy Esc by przejść do menu, w którym będziemy mogli zakończyć modyfikowanie pliku i zapisać zmiany.


2.9.4. Anonimowe FTP

           User Confirmation Requested
 Do you want to have anonymous FTP access to this machine? 

               Yes  [ No ]

2.9.4.1. Wyłączenie anonimowego FTP

Wybranie zaznaczonego domyślnie [ No ] pozwoli na dostęp do komputera poprzez FTP tylko tym użytkownikom, którzy mają własne konta chronione hasłem.


2.9.4.2. Włączenie anonimowego FTP

Włączenie anonimowego FTP oznacza, że każdy będzie mógł uzyskać dostęp do komputera. Zanim się na to zdecydujemy, powinniśmy być świadomi niebezpieczeństwa, które się z tym wiąże. Rozdział 14 zawiera więcej informacji na temat bezpieczeństwa.

Aby włączyć anonimowe FTP, klawiszami kursora wybieramy [ Yes ] i naciskamy Enter. Ekran będzie wyglądać jak na poniższym rysunku (lub podobnie):

Rysunek 2-29. Domyślne ustawienia anonimowego FTP

Możemy nacisnąć F1, by uzyskać pomoc:

This screen allows you to configure the anonymous FTP user.

The following configuration values are editable:

UID:   The user ID you wish to assign to the anonymous FTP user.
     All files uploaded will be owned by this ID.

Group:  Which group you wish the anonymous FTP user to be in.

Comment: String describing this user in /etc/passwd


FTP Root Directory:

    Where files available for anonymous FTP will be kept.

Upload subdirectory:

    Where files uploaded by anonymous FTP users will go.

Główny katalog ftp jest domyślnie umieszczany w /var. Jeżeli nie mamy tam wystarczająco dużo miejsca dla przewidywanych potrzeb FTP, możemy wybrać w zamian katalog /usr, jako główny katalog FTP (FTP Root Directory) wpisując /usr/ftp.

Po wybraniu odpowiadających nam ustawień naciskamy Enter.

             User Confirmation Requested 
     Create a welcome message file for anonymous FTP users?

               [ Yes ]  No

Jeżeli wybierzemy [ Yes ] i wciśniemy Enter, automatycznie zostanie uruchomiony edytor, w którym będziemy mogli napisać komunikat powitalny dla użytkowników anonimowego FTP.

Rysunek 2-30. Edycja komunikatu powitalnego FTP

Używanym tutaj edytorem tekstu jest ee. Postępując zgodnie z przedstawionymi na ekranie wskazówkami możemy wprowadzić treść komunikatu, lub też możemy zrobić to później, korzystając z dowolnego edytora. W tym celu warto jest zapisać nazwę i lokalizację pliku pokazywaną na dole ekranu.

Gdy naciśniemy Esc pokazane zostanie menu z domyślnie zaznaczoną opcją a) leave editor. (opuszczenie edytora). Wybieramy ją naciskając Enter. Ponowne naciśnięcie Enter spowoduje zapisanie zmian jeśli jakichś dokonaliśmy.


2.9.5. Konfiguracja sieciowych usług plikowych

Sieciowe usługi plikowe (Network File Services - NFS) pozwalają na współdzielony dostęp do plików przez sieć. Komputer możemy skonfigurować jako serwer, klient, lub oba naraz. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Sekcja 25.3.


2.9.5.1. Serwer NFS

            User Confirmation Requested
 Do you want to configure this machine as an NFS server? 

               Yes  [ No ]

Jeśli nie zamierzamy korzystać z serwera NFS, wybieramy [ No ] i wciskamy Enter.

W przeciwnym wypadku, gdy wybierzemy [ Yes ], zostanie pokazany komunikat o konieczności stworzenia pliku exports.

                Message
Operating as an NFS server means that you must first configure an
/etc/exports file to indicate which hosts are allowed certain kinds of
access to your local filesystems.
Press [Enter] now to invoke an editor on /etc/exports
                [ OK ]

Naciskamy Enter. Zostanie uruchomiony edytor tekstu, w którym będziemy mogli przygotować plik exports.

Rysunek 2-31. Edycja pliku exports

Zgodnie ze wskazówkami dopisujemy udostępniane systemy plików. Możemy także zrobić to później, korzystając z preferowanego przez nas edytora tekstu. W tym celu warto zapisać sobie pokazywaną na dole ekranu nazwę i lokalizację pliku.

Gdy naciśniemy Esc, pokazane zostanie menu z domyślnie zaznaczoną opcją a) leave editor (opuszczenie edytora). Wybieramy ją naciskając Enter.


2.9.5.2. Klient NFS

Instalacja klienta NFS pozwoli naszemu komputerowi łączyć się z serwerami NFS.

            User Confirmation Requested
 Do you want to configure this machine as an NFS client? 

               Yes  [ No ]

Wybieramy klawiszami kursora [ Yes ] lub [ No ] zależenie od podjętej decyzji, po czym naciskamy Enter.


2.9.6. Profil zabezpieczeń

“Profil zabezpieczeń” to zestaw opcji konfiguracyjnych, mający zapewnić określony poziom bezpieczeństwa poprzez włączenie i wyłączenie pewnych programów i ustawień. Im surowszy profil zabezpieczeń, tym mniej programów będzie domyślnie uruchamianych. Odpowiada to jednej z podstawowych zasad bezpieczeństwa: należy wyłączać wszystko, co nie musi być włączone.

Pamiętajmy, że profil zabezpieczeń to tylko domyślne ustawienia. Poszczególne programy można włączać i wyłączać już po zainstalowaniu FreeBSD, poprzez modyfikację lub dodanie odpowiednich wpisów w pliku /etc/rc.conf. Dalsze informacje na ten temat znaleźć można w dokumentacji systemowej rc.conf(5).

Poniższa tabela pokazuje, jaki jest efekt stosowania każdego z profili zabezpieczeń. Kolumny odpowiadają profilom, które można wybrać, natomiast w kolejnych wierszach wymienione są poszczególne programy lub funkcje włączone lub wyłączone w danym profilu.

Tabela 2-4. Dostępne profile zabezpieczeń

  Extreme Medium
sendmail(8) NIE TAK
sshd(8) NIE TAK
portmap(8) NIE MOŻE [a]
serwer NFS NIE TAK
securelevel(8) TAK [b] NIE
Przypisy:
a. Portmapper jest włączony, jeśli na wcześniejszym etapie instalacji komputer został skonfigurowany jako klient lub serwer NFS.
b. Wybierając profil zabezpieczeń, który powoduje ustawienie securelevel na “Extreme” lub “High”, powinniśmy pamiętać o konsekwencjach. Warto przeczytać dokumentację systemową init(8) i zwrócić szczególną uwagę na znaczenie poziomów bezpieczeństwa, by uniknąć późniejszych kłopotów!
            User Confirmation Requested
 Do you want to select a default security profile for this host (select
 No for "medium" security)? 

              [ Yes ]  No

Jeżeli wybierzemy [ No ] i naciśniemy Enter, zostanie ustawiony średni profil zabezpieczeń.

Chcąc wybrać inny profil zabezpieczeń, wybieramy [ Yes ] i wciskamy Enter.

Rysunek 2-32. Opcje profilu zabezpieczeń

Aby uzyskać pomoc, wciskamy F1. Naciskając Enter wracamy do menu.

Klawiszami kursora wybieramy Medium, chyba, że jesteśmy pewni, że będziemy potrzebować innego poziomu bezpieczeństwa. Wskazujemy następnie [ OK ] i wciskamy Enter.

Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający wybór profilu zabezpieczeń.

                 Message

Moderate security settings have been selected.

Sendmail and SSHd have been enabled, securelevels are
disabled, and NFS server setting have been left intact.
PLEASE NIETE that this still does not save you from having
to properly secure your system in other ways or exercise
due diligence in your administration, this simply picks
a standard set of out-of-box defaults to start with.

To change any of these settings later, edit /etc/rc.conf

                 [OK]
                 Message

Extreme security settings have been selected.

Sendmail, SSHd, and NFS services have been disabled, and
securelevels have been enabled.
PLEASE NIETE that this still does not save you from having
to properly secure your system in other ways or exercise
due diligence in your administration, this simply picks
a more secure set of out-of-box defaults to start with.

To change any of these settings later, edit /etc/rc.conf

                 [OK]

Naciskamy Enter, aby przejść do kolejnego etapu konfiguracji.

Ostrzeżenie Profil zabezpieczeń nie jest cudownym lekarstwem! Nawet, jeśli wybraliśmy najbardziej bezpieczny profil, musimy na bieżąco interesować się sprawami bezpieczeństwa systemu, czytając poświęcone im listy dyskusyjne (Sekcja C.1),, stosując dobre hasła i przestrzegając ogólnych zasad bezpieczeństwa. Profil jest tylko wygodnym sposobem na przygotowanie podstawowych zabezpieczeń.


2.9.7. Ustawienia konsoli systemowej

Kilka opcji służy do konfiguracji konsoli systemowej.

           User Confirmation Requested 
    Would you like to customize your system console settings?

               [ Yes ] No

Aby zobaczyć i zmienić ustawienia, wybieramy [ Yes ] i wciskamy Enter.

Rysunek 2-33. Opcje konfiguracji konsoli systemowej

Często stosowaną opcją jest wygaszacz ekranu (screen saver). Klawiszami kursora wybieramy Saver i naciskamy Enter.

Rysunek 2-34. Opcje wygaszacza ekranu

Za pomocą klawiszy kursora wybieramy odpowiadający nam wygaszacz i wciskamy Enter. Ponownie pojawi się menu konfiguracji konsoli systemowej.

Przyjmowany domyślnie przedział czasu wynosi 300 sekund. Aby go zmienić, ponownie wybieramy Saver. W menu opcji wygaszacza ekranu klawiszami kursora wybieramy Timeout i naciskamy Enter. Pojawi się okienko:

Rysunek 2-35. Limit czasu wygaszacza ekranu

Wartość możemy zmienić, po czym wybieramy [ OK ] i wciskamy Enter, by wrócić do menu konfiguracji konsoli.

Rysunek 2-36. Zakończenie konfiguracji konsoli

Wybieramy Exit i naciskamy Enter, przechodząc do kolejnego etapu konfiguracji.


2.9.8. Ustawienia strefy czasowej

Dzięki ustawieniu strefy czasowej komputer będzie mógł automatycznie ustawiać zegar w przypadku zmiany czasu, jak również będzie prawidłowo wykonywać inne czynności związane ze strefą czasową.

W przykładzie mamy do czynienia z komputerem znajdującym się we wschodniej strefie czasowej Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiste ustawienia będą zależeć od naszego położenia geograficznego.

           User Confirmation Requested 
     Would you like to set this machine's time zone now?

              [ Yes ]  No

By ustawić strefę czasową, wybieramy [ Yes ] i naciskamy Enter.

            User Confirmation Requested
 Is this machine's CMOS clock set to UTC? If it is set to local time
 or you don't know, please choose NIE here! 

               Yes  [ No ]

Wybieramy [ Yes ] lub [ No ], w zależności od ustawienia zegara komputera, następnie wciskamy Enter.

Rysunek 2-37. Wybór regionu geograficznego

Klawiszami kursora wybieramy odpowiedni region, po czym naciskamy Enter.

Rysunek 2-38. Wybór kraju

Przy użyciu klawiszy kursora wybieramy odpowiedni kraj i naciskamy Enter.

Rysunek 2-39. Wybór strefy czasowej

Klawiszami kursora wybieramy właściwą strefę czasową i wciskamy Enter.

              Confirmation 
      Does the abbreviation 'EDT' look reasonable?

              [ Yes ]  No

Zostaniemy zapytani, czy skrót nazwy strefy czasowej jest prawidłowy. Jeśli tak, naciskamy Enter i przechodzimy do kolejnego etapu konfiguracji.


2.9.9. Kompatybilność z Linuksem

           User Confirmation Requested 
     Would you like to enable Linux binary compatibility?

              [ Yes ]  No

Wybranie [ Yes ] i naciśnięcie Enter pozwoli uruchamiać programy linuksowe we FreeBSD. Program instalacyjny dołączy pakiety obsługujące kompatybilność z Linuksem.

Jeśli instalujemy system przez FTP, komputer będzie potrzebować łączności z Internetem. Może się zdarzyć, że na serwerze ftp będzie brakowało pewnych składników, na przykład obsługujących kompatybilność z Linuksem. Można je jednak zainstalować później.


2.9.10. Ustawienia myszki

Posługując się 3-przyciskową myszką będziemy mogli wycinać i wklejać tekst na konsoli i w uruchamianych programach. Jeśli nasza myszka ma dwa przyciski, po instalacji zajrzyjmy do dokumentacji systemowej moused(8), gdzie opisana została emulacja trzech przycisków. W naszym przykładzie konfigurujemy myszkę nie podłączoną przez USB (np. przez złącze PS/2 lub port COM)::

           User Confirmation Requested 
     Does this system have a non-USB mouse attached to it?

              [ Yes ]  No

Wybieramy [ No ], jeśli myszka podłączona jest przez USB, lub [ Yes ] w przeciwnym wypadku i naciskamy Enter.

Rysunek 2-40. Opcja wyboru protokołu myszki

Klawiszami kursora wskazujemy Type i naciskamy Enter.

Rysunek 2-41. Wybór protokołu myszki

Myszka używana w przykładzie jest typu PS/2, wybrano więc domyślną opcję Auto. Inny protokół wybieramy wskazując odpowiednią opcję klawiszami kursora. Upewniwszy się, że [ OK ] jest zaznaczone, naciskamy Enter i wracamy do poprzedniego menu.

Rysunek 2-42. Konfiguracja portu myszki

Za pomocą klawiszy kursora wybieramy Port i wciskamy Enter.

Rysunek 2-43. Wybór portu myszki

Ponieważ przykładowa myszka jest typu PS/2, zaznaczona została domyślna opcja PS/2. Klawiszami kursora możemy wybrać port, następnie naciskamy Enter.

Rysunek 2-44. Włączenie demona myszki

Na koniec wybieramy Enable i naciskamy Enter by włączyć demona myszki i go przetestować.

Rysunek 2-45. Testowanie demona myszki

Następnie musimy poruszyć myszką i sprawdzić czy kursor porusza się we właściwy sposób po ekranie. Jeśli tak to wybieramy [ Yes ] i wciskamy Enter. Jeśli nie myszka nie została właściwie skonfigurowana -- wybieramy [ No ] i próbujemy innych ustawień myszy.

Wybieramy Exit i wciskamy Enter, by zakończyć ten etap konfiguracji.


2.9.11. Konfiguracja dodatkowych usług sieciowych

Napisał Tom Rhodes.

Konfiguracja usług sieciowych może być nużącym zadaniem dla początkujących użytkowników, szczególnie jeśli brak im wiedzy w tym zakresie. Możliwość pracy w sieci - także w Internecie - jest kluczowym elementem wszystkich współczesnych systemów operacyjnych, w tym również FreeBSD. Stąd też jest bardzo pomocnym mieć pojęcie o możliwościach pracy w sieci jakie oferuje FreeBSD. Poznanie tych jego możliwości już w trakcie instalacji pozwoli użytkownikom zrozumieć różne aspekty funkcjonowania usług sieciowych.

Usługi sieciowe są programami potrafiącymi przyjmować dane z dowolnej lokalizacji w sieci. Dlatego właśnie dokładanych jest wiele starań, by zagwarantować, że programy te nie uczynią nic “szkodliwego”. Niestety, programiści nie są doskonali. W przeszłości zdarzały się sytuacje, w których atakujący wykorzystywali błędy w oprogramowaniu by wyrządzić szkodę systemowi. Stąd też jest bardzo istotnym by włączać tylko te usługi sieciowe, które są nam potrzebne. Jeśli nie jesteśmy pewni, najlepiej jest nie włączać danej usługi nim nie dowiemy się czy rzeczywiście jej potrzebujemy. Zawsze możemy ją aktywować później uruchamiając ponownie sysinstall bądź edytując plik /etc/rc.conf.

Wybranie opcji Networking spowoduje wyświetlenie menu zbliżonego do poniższego:

Rysunek 2-46. Najwyższy poziom konfiguracji sieci

Pierwszą z dostępnych opcji - Interfaces - opisuje bliżej Sekcja 2.9.1, dlatego też możemy ją teraz pominąć.

Wybór opcji AMD włączy wsparcie dla narzędzia automatycznego montowania BSD (ang. Automatic Mount Utility). Opcja ta najczęściej jest wykorzystywana z protokołem NFS (patrz poniżej) do automatycznego montowania zdalnych systemów plików. Nie wymaga dodatkowej konfiguracji.

Kolejną opcją jest AMD Flags. Po jej wybraniu pojawi się menu, gdzie należy wprowadzić specyficzne flagi AMD. Menu zawiera już domyślne wartości:

-a /.amd_mnt -l syslog /host /etc/amd.map /net /etc/amd.map

Flaga -a określa domyślny punkt montowania, w tym wypadku /.amd_mnt. Flaga -l definiuje domyślny plik log dziennika systemowego; jeśli w systemie wykorzystywany jest demon syslogd, wówczas wszystkie komunikaty będą wysyłane właśnie do niego. Katalog /host jest wykorzystywany do montowania systemów plików wyeksportowanych ze zdalnej maszyny, podczas gdy katalog /net do montowania systemów plików z adresu IP. Plik /etc/amd.map zawiera domyślne wartości flag dla zasobów eksportowanych przez AMD.

Wybór opcji Anon FTP zezwala na anonimowe połączenia FTP, tym samym tworząc z naszego komputera anonimowy serwer FTP. Należy mieć jednak świadomość niebezpieczeństw jakie pociąga za sobą taka konfiguracja. Po wybraniu tej opcji pojawi się kolejne okienko wyjaśniające związane z nią niebezpieczeństwa oraz umożliwiające szczegółową konfigurację.

Menu Gateway pozwala skonfigurować naszą maszynę jako bramę, co zostało opisane wcześniej. Może być również wykorzystane do wyłączenia tej opcji jeśli przypadkowo została ona aktywowana w trakcie instalacji.

Opcja Inetd pozwala skonfigurować bądź całkowicie wyłączyć demonona inetd(8), który również został opisany wcześniej.

Opcja Mail wykorzystywana jest do konfiguracji domyślnego systemowego serwera poczty MTA (ang. Mail Transfer Agent). Wybór tej opcji spowoduje wyświetlenie następującego menu:

Rysunek 2-47. Wybór domyślnego MTA

W menu tym mamy możliwość wyboru, który MTA zostanie zainstalowany jako domyślny. W praktyce MTA nie jest niczym więcej jak serwerem, który dostarcza pocztę elektroniczną do użytkowników lokalnego systemu bądź wysyła ją do Internetu.

Wybór opcji Sendmail spowoduje instalację popularnego serwera sendmail. Serwer ten jest domyślnym serwerem we FreeBSD. Opcja Sendmail local również spowoduje wybór sendmail jako domyślnego MTA, jednakże bez możliwości odbierania poczty przychodzącej z Internetu. Pozostałe opcje Postfix i Exim dają efekt analogiczny do Sendmail -- obydwa rozwiązania dostarczają pocztę. Tym nie mniej, niektórzy użytkownicy preferują te serwery jako alternatywę dla MTA sendmail.

Po wybraniu MTA, bądź pominięciu tego kroku, pojawi się ponownie okno konfiguracji sieci z kolejną opcją: NFS client.

Opcja NFS client pozwala skonfigurować system do komunikacji z serwerem za pomocą NFS. Serwer NFS udostępnia systemy plików innym maszynom w sieci za pomocą protokołu NFS. Jeśli nasza maszyna nie będzie pracowała w sieci można tą opcję pominąć. System może później wymagać dalszej konfiguracji. Sekcja 25.3 zawiera szczegółowe informacje o konfiguracji klienta i serwera NFS.

Poniżej znajduje się opcja NFS server umożliwiająca skonfigurowanie systemu jako serwer NFS. Dodatkowo konfiguruje ona wymagane parametry dla usług RPC. RPC koordynuje połączenia pomiędzy maszynami i programami.

Kolejna opcja to Ntpdate, odpowiadająca za synchronizację czasu systemowego. Po wybraniu jej pojawi się następujące menu:

Rysunek 2-48. Konfiguracja ntpdate

Z menu wybieramy najbliższy nam serwer. Wybór pobliskiego serwera gwarantuje dokładniejszą synchronizację czasu, z uwagi na fakt, że w komunikacji z bardziej oddalony serwerem mogą występować większe opóźnienia.

Kolejnym elementem jest wybór PCNFSD. Opcja ta zainstaluje net/pcnfsd z Kolekcji portów. Jest to przydatne narzędzie umożliwiające uwierzytelnianie NFS systemom operacyjnym, które same nie potrafią się uwierzytelnić, jak np. MS-DOS.

Przewijając w dół pojawią się kolejne opcje:

Rysunek 2-49. Najniższy poziom konfiguracji sieci

Programy rpcbind(8), rpc.statd(8) i rpc.lockd(8) wykorzystywane są przy połączeniach RPC (Remote Procedure Call). rpcbind zarządza komunikacją pomiędzy serwerem NFS i klientami, tym samym jest wymagany do poprawnego funkcjonowania serwera NFS. Demon rpc.statd wykorzystywany jest do komunikacji z innymi demonami rpc.statd w sieci, w celu monitorowania stanu maszyn, na których one pracują. Uzyskane w ten sposób informacje przechowywane są z reguły w pliku /var/db/statd.status. Kolejnym elementem jest rpc.lockd, który udostępnia usługi blokowania plików. Z reguły, wykorzystywany jest w parze z rpc.statd do śledzenia, które maszyny wymagają blokowania i jak często. O ile dwie ostatnie usługi są idealne do debugowania, nie są one wymagane do poprawnego działania serwera NFS.

Kolejnym elementem na liście jest demon rutowania - Routed. routed(8) zarządza tablicami rutingu sieci, wyszukuje rutery multicast i udostępnia na żądanie kopię tablic rutingu każdej maszynie w sieci. Wykorzystywany jest on z reguły na komputerach pracujących jako bramy dla sieci lokalnej. Po jego wybraniu pojawi się dodatkowe menu, w którym należy określić jego domyślną lokalizację. Wartość domyślna jest zdefiniowana i zostanie wybrana po naciśnięciu klawisza Enter. Następnie pojawi się kolejne menu, tym razem w celu ustawienia flag. Domyślną jest -q i powinna pojawić się na ekranie.

Kolejną opcją jest Rwhod, której wybór włączy demona rwhod(8) w trakcie uruchamiania systemu. rwhod jest narzędziem, które regularnie rozsyła w sieci komunikaty systemowe bądź - w trybie “konsumenta” - zbiera je. Więcej informacji dostępnych jest w podręcznikach systemowych ruptime(1) i rwho(1).

Przedostatnim elementem na liście jest demon sshd(8). Jest to serwer OpenSSH, którego wykorzystanie jest zalecane w zamiast telnetu czy serwerów FTP. Serwer sshd jest wykorzystywany do zestawiania bezpiecznego połączenia pomiędzy dwoma maszynami wykorzystując połączenia szyfrowane.

Ostatnią na liście jest opcja Rozszerzeń TCP (TCP Extensions). Włączenie jej umożliwia korzystanie z rozszerzeń TCP zdefiniowanych w RFC 1323 i RFC 1644. O ile na wielu komputerach pozwoli to na przyspieszenie komunikacji, o tyle może również spowodować odrzucanie niektórych połączeń. Stosowanie tej opcji nie jest zalecane dla serwerów, chodź może się okazać korzystne dla stacji roboczych.

Skończywszy konfigurację usług sieciowych możemy przewinąć do samej góry ekranu, do opcji Exit i przejść do kolejnej części konfiguracji.


2.9.12. Konfiguracja serwera X

Notatka: Począwszy od wersji FreeBSD 5.3-RELEASE, opcje konfiguracji serwera X zostały usunięte z sysinstall. Serwer X musimy zainstalować i skonfigurować po skończonej instalacji systemu. Rozdział 5 zawiera szczegółowe informacje odnośnie instalacji i konfiguracji serwera X. Jeśli nie instalujemy wersji wcześniejszej niż FreeBSD 5.3-RELEASE, możemy pomiąć tą sekcję.

Chcąc korzystać z graficznego interfejsu użytkownika w rodzaju KDE, GNIEME lub innego, trzeba skonfigurować serwer X.

Notatka: By uruchomić XFree86 z poziomu użytkownika innego niż root, należy zainstalować x11/wrapper. Jest on instalowany domyślnie we FreeBSD 4.7 i późniejszych. W przypadku wcześniejszych wersji można go zainstalować z menu wyboru pakietów.

Aby sprawdzić, czy nasza karta graficzna jest obsługiwana, możemy zajrzeć na stronę WWW XFree86.

           User Confirmation Requested 
    Would you like to configure your X server at this time?

              [ Yes ]  No

Ostrzeżenie Należy koniecznie znać dane techniczne monitora i karty graficznej. Nieprawidłowe ustawienia mogą spowodować uszkodzenie sprzętu. Jeśli nie dysponujemy tymi danymi, wybierzmy [ No ] i przystąpmy do konfiguracji serwera X po zainstalowaniu systemu, gdy już zaopatrzymy się w niezbędne dane. Do tego celu możemy wykorzystać sysinstall (/stand/sysinstall we FreeBSD starszych niż 5.2), wybierając Configure, a następnie XFree86.

Jeśli mamy dane techniczne karty graficznej i monitora, wybieramy [ Yes ] i wciskamy Enter, rozpoczynając konfigurację serwera X.

Rysunek 2-50. Wybór metody konfiguracji

Serwer X można konfigurować na kilka sposobów. Wybieramy jedną z metod przy pomocy klawiszy kursora i naciskamy Enter. Pamiętajmy o uważnym czytaniu wszelkich poleceń pojawiających się na ekranie.

Wybór xf86cfg i xf86cfg -textmode może spowodować, że ekran stanie się ciemny, a uruchomienie może zająć kilka sekund. Bądźmy cierpliwi.

W poniższym przykładzie przedstawione będzie korzystanie z programu konfiguracyjnego xf86config. Wybierane przez nas opcje zależeć będą od wyposażenia naszego komputera, będą się więc zapewne różnić od opcji pokazanych w przykładzie:

                Message
 You have configured and been running the mouse daemon. 
 Choose "/dev/sysmouse" as the mouse port and "SysMouse" or
 "MouseSystems" as the mouse protocol in the X configuration utility. 

                 [ OK ]

           [ Press enter to continue ]

Komunikat ten informuje o wykryciu skonfigurowanego wcześniej demona myszki. Naciskamy Enter, by przejść dalej.

Po uruchomieniu, xf86config wyświetli krótkie wprowadzenie:

This program will create a basic XF86Config file, based on menu selections you
make.

The XF86Config file usually resides in /usr/X11R6/etc/X11 or /etc/X11. A sample
XF86Config file is supplied with XFree86; it is configured for a standard
VGA card and monitor with 640x480 resolution. This program will ask for a
pathname when it is ready to write the file.

You can either take the sample XF86Config as a base and edit it for your
configuration, or let this program produce a base XF86Config file for your
configuration and fine-tune it.

Before continuing with this program, make sure you know what video card
you have, and preferably also the chipset it uses and the amount of video
memory on your video card. SuperProbe may be able to help with this.

Press enter to continue, or ctrl-c to abort.

Po naciśnięciu Enter przejdziemy do konfiguracji myszki. Pamiętajmy, by uważnie czytać polecenia i wybrać właściwy protokół myszki “Mouse Systems” i port myszki /dev/sysmouse, nawet jeśli w przykładzie wybierana jest myszka PS/2.

First specify a mouse protocol type. Choose one from the following list:

 1. Microsoft compatible (2-button protocol)
 2. Mouse Systems (3-button protocol) & FreeBSD moused protocol
 3. Bus Mouse
 4. PS/2 Mouse
 5. Logitech Mouse (serial, old type, Logitech protocol)
 6. Logitech MouseMan (Microsoft compatible)
 7. MM Series
 8. MM HitTablet
 9. Microsoft IntelliMouse

If you have a two-button mouse, it is most likely of type 1, and if you have
a three-button mouse, it can probably support both protocol 1 and 2. There are
two main varieties of the latter type: mice with a switch to select the
protocol, and mice that default to 1 and require a button to be held at
boot-time to select protocol 2. Some mice can be convinced to do 2 by sending
a special sequence to the serial port (see the ClearDTR/ClearRTS options).

Enter a protocol number: 2

You have selected a Mouse Systems protocol mouse. If your mouse is normally
in Microsoft-compatible mode, enabling the ClearDTR and ClearRTS options
may cause it to switch to Mouse Systems mode when the server starts.

Please answer the following question with either 'y' or 'n'.
Do you want to enable ClearDTR and ClearRTS? n

You have selected a three-button mouse protocol. It is recommended that you
do not enable Emulate3Buttons, unless the third button doesn't work.

Please answer the following question with either 'y' or 'n'.
Do you want to enable Emulate3Buttons? y

Now give the full device name that the mouse is connected to, for example
/dev/tty00. Just pressing enter will use the default, /dev/mouse.
On FreeBSD, the default is /dev/sysmouse.

Mouse device: /dev/sysmouse

Kolejnym krokiem jest konfiguracja klawiatury. W przykładzie wybrana została typowa klawiatura o 101 klawiszach. Jako wariant nazwy możemy wybrać dowolną nazwę, lub po prostu nacisnąć Enter, akceptując proponowaną nazwę domyślną.

Please select one of the following keyboard types that is the better
description of your keyboard. If nothing really matches,
choose 1 (Generic 101-key PC)

 1 Generic 101-key PC                
 2 Generic 102-key (Intl) PC             
 3 Generic 104-key PC                
 4 Generic 105-key (Intl) PC             
 5 Dell 101-key PC                  
 6 Everex STEPnote                  
 7 Keytronic FlexPro                 
 8 Microsoft Natural                 
 9 Northgate OmniKey 101               
 10 Winbook Model XP5                 
 11 Japanese 106-key                 
 12 PC-98xx Series                  
 13 Brazilian ABNT2                  
 14 HP Internet                    
 15 Logitech iTouch                  
 16 Logitech Cordless Desktop Pro           
 17 Logitech Internet Keyboard            
 18 Logitech Internet Navigator Keyboard       
 19 Compaq Internet                  
 20 Microsoft Natural Pro               
 21 Genius Comfy KB-16M                
 22 IBM Rapid Access                 
 23 IBM Rapid Access II                
 24 Chicony Internet Keyboard             
 25 Dell Internet Keyboard              

Enter a number to choose the keyboard.

1


Please select the layout corresponding to your keyboard


 1 U.S. English                   
 2 U.S. English w/ ISO9995-3             
 3 U.S. English w/ deadkeys             
 4 Albanian                     
 5 Arabic                      
 6 Armenian                     
 7 Azerbaidjani                   
 8 Belarusian                    
 9 Belgian                      
 10 Bengali                      
 11 Brazilian                     
 12 Bulgarian                     
 13 Burmese                      
 14 Canadian                     
 15 Croatian                     
 16 Czech                       
 17 Czech (qwerty)                  
 18 Danish                      

Enter a number to choose the country.
Press enter for the next page

1


Please enter a variant name for 'us' layout. Or just press enter
for default variant

us


Please answer the following question with either 'y' or 'n'.
Do you want to select additional XKB options (group switcher,
group indicator, etc.)? n

Następnie przystępujemy do konfiguracji monitora. Pamiętajmy, by nie przekroczyć dopuszczalnych wartości częstotliwości, ponieważ może to spowodować uszkodzenie monitora. W razie jakichkolwiek wątpliwości, odłóżmy konfigurację monitora do czasu, gdy będziemy już mieć niezbędne informacje.

Now we want to set the specifications of the monitor. The two critical
parameters are the vertical refresh rate, which is the rate at which the
whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal sync rate,
which is the rate at which scanlines are displayed.

The valid range for horizontal sync and vertical sync should be documented
in the manual of your monitor. If in doubt, check the monitor database
/usr/X11R6/lib/X11/doc/Monitors to see if your monitor is there.

Press enter to continue, or ctrl-c to abort.You must indicate the horizontal sync range of your monitor. You can either
select one of the predefined ranges below that correspond to industry-
standard monitor types, or give a specific range.

It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a horizontal
sync range that is beyond the capabilities of your monitor. If in doubt,
choose a conservative setting.

  hsync in kHz; monitor type with characteristic modes
 1 31.5; Standard VGA, 640x480 @ 60 Hz
 2 31.5 - 35.1; Super VGA, 800x600 @ 56 Hz
 3 31.5, 35.5; 8514 Compatible, 1024x768 @ 87 Hz interlaced (no 800x600)
 4 31.5, 35.15, 35.5; Super VGA, 1024x768 @ 87 Hz interlaced, 800x600 @ 56 Hz
 5 31.5 - 37.9; Extended Super VGA, 800x600 @ 60 Hz, 640x480 @ 72 Hz
 6 31.5 - 48.5; Non-Interlaced SVGA, 1024x768 @ 60 Hz, 800x600 @ 72 Hz
 7 31.5 - 57.0; High Frequency SVGA, 1024x768 @ 70 Hz
 8 31.5 - 64.3; Monitor that can do 1280x1024 @ 60 Hz
 9 31.5 - 79.0; Monitor that can do 1280x1024 @ 74 Hz
10 31.5 - 82.0; Monitor that can do 1280x1024 @ 76 Hz
11 Enter your own horizontal sync range

Enter your choice (1-11): 6

You must indicate the vertical sync range of your monitor. You can either
select one of the predefined ranges below that correspond to industry-
standard monitor types, or give a specific range. For interlaced modes,
the number that counts is the high one (e.g. 87 Hz rather than 43 Hz).

 1 50-70
 2 50-90
 3 50-100
 4 40-150
 5 Enter your own vertical sync range

Enter your choice: 2

You must now enter a few identification/description strings, namely an
identifier, a vendor name, and a model name. Just pressing enter will fill
in default names.

The strings are free-form, spaces are allowed.
Enter an identifier for your monitor definition: Hitachi

W kolejnym etapie wybieramy z listy sterownik karty graficznej. Jeśli przewijając listę niechcący ominiemy naszą kartę, naciskajmy dalej Enter, a lista zostanie powtórzona. W przykładzie pokazujemy tylko fragment listy:

Now we must configure video card specific settings. At this point you can
choose to make a selection out of a database of video card definitions.
Because there can be variation in Ramdacs and clock generators even
between cards of the same model, it is not sensible to blindly copy
the settings (e.g. a Device section). For this reason, after you make a
selection, you will still be asked about the components of the card, with
the settings from the chosen database entry presented as a strong hint.

The database entries include information about the chipset, what driver to
run, the Ramdac and ClockChip, and comments that will be included in the
Device section. However, a lot of definitions only hint about what driver
to run (based on the chipset the card uses) and are untested.

If you can't find your card in the database, there's nothing to worry about.
You should only choose a database entry that is exactly the same model as
your card; choosing one that looks similar is just a bad idea (e.g. a
GemStone Snail 64 may be as different from a GemStone Snail 64+ in terms of
hardware as can be).

Do you want to look at the card database? y288 Matrox Millennium G200 8MB            mgag200
289 Matrox Millennium G200 SD 16MB          mgag200
290 Matrox Millennium G200 SD 4MB           mgag200
291 Matrox Millennium G200 SD 8MB           mgag200
292 Matrox Millennium G400              mgag400
293 Matrox Millennium II 16MB             mga2164w
294 Matrox Millennium II 4MB             mga2164w
295 Matrox Millennium II 8MB             mga2164w
296 Matrox Mystique                  mga1064sg
297 Matrox Mystique G200 16MB             mgag200
298 Matrox Mystique G200 4MB             mgag200
299 Matrox Mystique G200 8MB             mgag200
300 Matrox Productiva G100 4MB            mgag100
301 Matrox Productiva G100 8MB            mgag100
302 MediaGX                      mediagx
303 MediaVision Proaxcel 128             ET6000
304 Mirage Z-128                   ET6000
305 Miro CRYSTAL VRX                 Verite 1000

Enter a number to choose the corresponding card definition.
Press enter for the next page, q to continue configuration.

288

Your selected card definition:

Identifier: Matrox Millennium G200 8MB
Chipset:  mgag200
Driver:   mga
Do NIET probe clocks or use any Clocks line.

Press enter to continue, or ctrl-c to abort.Now you must give information about your video card. This will be used for
the "Device" section of your video card in XF86Config.

You must indicate how much video memory you have. It is probably a good
idea to use the same approximate amount as that detected by the server you
intend to use. If you encounter problems that are due to the used server
not supporting the amount memory you have (e.g. ATI Mach64 is limited to
1024K with the SVGA server), specify the maximum amount supported by the
server.

How much video memory do you have on your video card:

 1 256K
 2 512K
 3 1024K
 4 2048K
 5 4096K
 6 Other

Enter your choice: 6

Amount of video memory in Kbytes: 8192

You must now enter a few identification/description strings, namely an
identifier, a vendor name, and a model name. Just pressing enter will fill
in default names (possibly from a card definition).

Your card definition is Matrox Millennium G200 8MB.

The strings are free-form, spaces are allowed.
Enter an identifier for your video card definition:

Następnie wybieramy tryby graficzne dla preferowanych rozdzielczości. Najczęściej używane są tryby 640x480, 800x600 i 1024x768, wybór zależy jednak od możliwości karty graficznej, rozmiarów monitora i oczekiwanej wygody pracy. Gdy będziemy wybierać głębię koloru, wybierzmy najwyższą wartość, którą obsługuje karta.

For each depth, a list of modes (resolutions) is defined. The default
resolution that the server will start-up with will be the first listed
mode that can be supported by the monitor and card.
Currently it is set to:

"640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024" for 8-bit
"640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024" for 16-bit
"640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024" for 24-bit

Modes that cannot be supported due to monitor or clock constraints will
be automatically skipped by the server.

 1 Change the modes for 8-bit (256 colors)
 2 Change the modes for 16-bit (32K/64K colors)
 3 Change the modes for 24-bit (24-bit color)
 4 The modes are OK, continue.

Enter your choice: 2

Select modes from the following list:

 1 "640x400"
 2 "640x480"
 3 "800x600"
 4 "1024x768"
 5 "1280x1024"
 6 "320x200"
 7 "320x240"
 8 "400x300"
 9 "1152x864"
 a "1600x1200"
 b "1800x1400"
 c "512x384"

Please type the digits corresponding to the modes that you want to select.
For example, 432 selects "1024x768" "800x600" "640x480", with a
default mode of 1024x768.

Which modes? 432

You can have a virtual screen (desktop), which is screen area that is larger
than the physical screen and which is panned by moving the mouse to the edge
of the screen. If you don't want virtual desktop at a certain resolution,
you cannot have modes listed that are larger. Each color depth can have a
differently-sized virtual screen

Please answer the following question with either 'y' or 'n'.
Do you want a virtual screen that is larger than the physical screen? nFor each depth, a list of modes (resolutions) is defined. The default
resolution that the server will start-up with will be the first listed
mode that can be supported by the monitor and card.
Currently it is set to:

"640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024" for 8-bit
"1024x768" "800x600" "640x480" for 16-bit
"640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024" for 24-bit

Modes that cannot be supported due to monitor or clock constraints will
be automatically skipped by the server.

 1 Change the modes for 8-bit (256 colors)
 2 Change the modes for 16-bit (32K/64K colors)
 3 Change the modes for 24-bit (24-bit color)
 4 The modes are OK, continue.

Enter your choice: 4Please specify which color depth you want to use by default:

 1 1 bit (monochrome)                
 2 4 bits (16 colors)                
 3 8 bits (256 colors)                
 4 16 bits (65536 colors)              
 5 24 bits (16 million colors)            

Enter a number to choose the default depth.

4

Przygotowaną konfigurację należy zachować. Upewnijmy się, że konfiguracja zostanie zapisana w pliku o nazwie /etc/X11/XF86Config.

I am going to write the XF86Config file now. Make sure you don't accidently
overwrite a previously configured one.

Shall I write it to /etc/X11/XF86Config? y

Jeśli z jakichś przyczyn konfiguracja nie powiedzie się, możemy zacząć ją od początku, wybierając [ Yes ], gdy pojawi się następujący komunikat:

     User Confirmation Requested
The XFree86 configuration process seems to have
failed. Would you like to try again?

       [ Yes ]     No

Jeżeli konfiguracja XFree86 sprawia problemy, wybierzmy [ No ] i naciśnijmy Enter, by kontynuować instalację. Po jej zakończeniu będziemy mogli uruchomić program konfiguracyjny poleceniem xf86cfg -textmode lub xf86config, wydanym jako root. Rozdział 5 prezentuje inną metodę konfiguracji XFree86 . Jeśli zdecydujemy się pominąć na razie konfigurację XFree86, kolejnym krokiem będzie wybór pakietów.

Domyślnie serwer X może zostać unicestwiony kombinacją klawiszy Ctrl+Alt+Backspace. Możemy z niej skorzystać, jeśli coś jest nie w porządku z ustawieniami serwera i chcemy uniknąć uszkodzenia sprzętu.

Podczas pracy serwera X można zmieniać tryb graficzny, używając kombinacji klawiszy Ctrl+Alt++ lub Ctrl+Alt+-.

Po zakończeniu instalacji można wyregulować wysokość, szerokość i położenie obrazu przy użyciu xvidtune, po uruchomieniu XFree86.

Zwracajmy uwagę na ostrzeżenia o możliwości uszkodzenia sprzętu poprzez niewłaściwe ustawienia. Nie róbmy niczego, czego nie jesteśmy pewni. Zamiast używać xvidtune, możemy dostroić ekran X Window korzystając z regulatorów monitora. Mogą się pojawić pewne różnice w wyświetlaniu obrazu przy powraceniu do trybu tekstowego, lepsze to jednak niż uszkodzenie sprzętu.

Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian zapoznajmy się z dokumentacją xvidtune(1).

Jeżeli konfiguracja XFree86 przebiegła pomyślnie, przejdziemy do kolejnego etapu, w którym wybierzemy menedżera okien.


2.9.13. Wybór menedżera okien

Notatka: Począwszy od wersji FreeBSD 5.3-RELEASE, opcje wyboru środowiska graficznego zostały usunięte z sysinstall. Musimy je skonfigurować po skończonej instalacji systemu. Rozdział 5 zawiera szczegółowe informacje odnośnie instalacji i konfiguracji środowiska graficznego. Jeśli nie instalujemy wersji wcześniejszej niż FreeBSD 5.3-RELEASE, możemy pomiąć tą sekcję.

Dostepnych jest wiele różnych menedżerów okien, poczynając od najprostszych, zapewniających jedynie podstawowe funkcje, do rozbudowanych środowisk wyposażonych w pokaźny zestaw oprogramowania. Niektórym wystarczy nieznaczna przestrzeń na dysku i niewiele pamięci, inne natomiast mogą mieć znacznie większe wymagania. Dobrze jest wypróbować kilka różnych menedżerów i wybrać spośród nich ten, który najbardziej nam odpowiada. Są one dostępne w Kolekcji portów lub w postaci pakietów, można je więc instalować po zainstalowaniu systemu.

Możemy wybrać jeden z popularnych menedżerów okien i zainstalować go jako domyślny. Dzięki temu będziemy mieć możliwość uruchomienia go zaraz po zakończeniu instalacji.

Rysunek 2-51. Wybór domyślnego menedżera okien

Klawiszami kursora wybieramy jedną z opcji i wciskamy Enter. Wybrany menedżer okien zostanie zainstalowany.


2.9.14. Instalacja pakietów

Pakiety to skompilowane programy, które można w łatwy sposób instalować.

W poniższym przykładzie pokazana jest instalacja jednego pakietu. Możemy oczywiście zainstalować więcej pakietów. Gdy system będzie już zainstalowany, kolejne pakiety będzie można dodawać przy użyciu sysinstall (/stand/sysinstall w wersjach FreeBSD wcześniejszych niż 5.2).

           User Confirmation Requested
 The FreeBSD package collection is a collection of hundreds of
 ready-to-run applications, from text editors to games to WEB servers
 and more. Would you like to browse the collection now? 

              [ Yes ]  No

Jeśli wybierzemy [ Yes ] i naciśniemy Enter, przejdziemy do ekranu wyboru pakietów:

Rysunek 2-52. Wybór kategorii pakietów

W danej chwili dostępne do instalacji są jedynie pakiety z bieżącego nośnika.

Możemy wybrać jedną z kategorii pakietów albo All, by wyświetlone zostały wszystkie dostępne pakiety. Wybraną opcję wskazujemy przy użyciu klawiszy kursora i wciskamy Enter.

Pokazana zostanie lista pakietów dostępnych w wybranej kategorii:

Rysunek 2-53. Wybór pakietów

Dla przykładu zaznaczona została powłoka bash. Możemy wybrać tyle pakietów, ile nam się podoba, zaznaczając każdy z nich Space. Krótki opis pakietu wyświetlany jest w lewym dolnym rogu ekranu.

Klawiszem Tab możemy przełączać się między ostatnio wybranym pakietem, przyciskami [ OK ] i [ Cancel ].

Po zaznaczeniu wszystkich wybranych pakietów naciskamy Tab, by zaznaczyć [ OK ] i naciskamy Enter, powracając w ten sposób do menu wyboru pakietów.

Do przełączania się między [ OK ] i [ Cancel ] mogą również służyć klawisze kursora. Za ich pomocą możemy wybrać [ OK ], a następnie nacisnąć Enter, by wrócić do menu wyboru pakietów.

Rysunek 2-54. Rozpoczęcie instalacji pakietów

Klawiszami kursora i Tab wybieramy [ Install ] i wciskamy Enter. Pojawi się prośba o potwierdzenie chęci zainstalowania pakietów:

Rysunek 2-55. Potwierdzenie instalacji pakietów

Gdy wybierzemy [ OK ] i naciśniemy Enter, rozpocznie się instalacja pakietów. Aż do jej zakończenia będą pokazywane komunikaty o przebiegu instalacji. Jeżeli pojawią się informacje o jakichkolwiek problemach, zanotujmy je.

Po zainstalowaniu pakietów wracamy do konfiguracji systemu. Nawet jeśli nie wybraliśmy żadnych pakietów i chcemy wrócić do końcowej konfiguracji wybieramy opcję Install.


2.9.15. Dodawanie użytkowników i grup

Powinniśmy założyć przynajmniej jedno konto użytkownika, by móc korzystać z systemu nie będąc zalogowanym jako root. Główna partycja jest zwykle niewielka, więc korzystanie z aplikacji jako root może ją szybko zapełnić. Inny powód wymieniony został w poniższym komunikacie:

           User Confirmation Requested
 Would you like to add any initial user accounts to the system? Adding
 at least one account for yourself at this stage is suggested since
 working as the "root" user is dangerous (it is easy to do things which
 adversely affect the entire system). 

              [ Yes ]  No

Wybieramy [ Yes ] i naciskamy Enter, by dodać użytkownika.

Rysunek 2-56. Dodawanie użytkownika

Klawiszamy kursora wybieramy User (użytkownik) i wciskamy Enter.

Rysunek 2-57. Dane nowego użytkownika

Kolejne pola wybieramy klawiszem Tab. W dolnej części ekranu pojawiać się będą następujące opisy, pomocne przy wprowadzaniu poszczególnych danych:

Login ID

Nazwa nowego użytkownika (obowiązkowa).

UID

Numer będący identyfikatorem użytkownika (wypełniany automatycznie, jeśli pole pozostanie puste).

Group

Nazwa podstawowej grupy użytkownika (wybierana automatycznie, jeśli pole pozostanie puste).

Password

Hasło użytkownika (wpisujmy je uważnie!).

Full name

Nazwisko użytkownika (komentarz).

Member groups

Grupy, których członkiem będzie użytkownik (czyli dostanie ich uprawnienia).

Home directory

Domowy katalog użytkownika (wpisywany automatycznie, jeśli pole pozostanie puste).

Login shell

Powłoka uruchamiana po zalogowaniu się (wybierana automatycznie, jeśli pole pozostanie puste, np. /bin/sh).

W przykładzie powłoka została zmieniona z /bin/sh na /usr/local/bin/bash, aby korzystać z powłoki bash zainstalowanej wcześniej jako pakiet. Nie wpisujmy tu powłoki, która nie istnieje, gdyż uniemożliwi to zalogowanie się. Najpopularniejszą powłoką w świecie BSD jest powłoka C, czyli /bin/tcsh.

Użytkownik został dopisany do grupy wheel, dzięki czemu będzie mógł uzyskiwać uprawnienia użytkownika root.

Gdy skończymy, wybieramy [ OK ]. Ponownie pojawi się menu zarządzania użytkownikami i grupami:

Rysunek 2-58. Wyjście z menu zarządzania użytkownikami i grupami

W podobny sposób możemy od razu utworzyć dodatkowe grupy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Gdy system będzie już zainstalowany, będziemy mogli dodawać grupy przy użyciu sysinstall (/stand/sysinstall w wersjach FreeBSD starszych niż 5.2).

Gdy skończymy dodawanie użytkowników wybieramy klawiszami kursora Exit i wciskamy Enter, by kontynuować instalację.


2.9.16. Hasło użytkownika root

            Message
 Now you must set the system manager's password. 
 This is the password you'll use to log in as "root". 

             [ OK ] 

        [ Press enter to continue ]

Wciskamy Enter, aby ustawić hasło roota.

Hasło musi być prawidłowo podane dwukrotnie. Rzecz jasna, powinniśmy zadbać o to, by łatwo odnaleźć hasło, gdy zdarzy się nam je zapomnieć. Zwróćmy uwagę, że w trakcie wpisywania hasła nie pojawią się żadne znaki, nawet gwiazdki.

Changing local password for root. 
New password : 
Retype new password :

Po pomyślnym wprowadzeniu hasła przejdziemy do kolejnego etapu instalacji.


2.9.17. Zakończenie instalacji

Jeżeli będziemy chcieli skonfigurować dodatkowe urządzenia sieciowe, lub wprowadzić inne zmiany w konfiguracji systemu, możemy to zrobić w tym właśnie momencie, lub też po zakończeniu instalacji za pośrednictwem sysinstall (/stand/sysinstall w wersjach FreeBSD wcześniejszych niż 5.2).

           User Confirmation Requested
 Visit the general configuration menu for a chance to set any last
 options? 

               Yes  [ No ]

Wybieramy klawiszami kursora [ No ] i wciskamy Enter, by powrócić do głównego menu instalacji.

Rysunek 2-59. Zakończenie instalacji

Przy pomocy klawiszy kursora wybieramy [X Exit Install] i naciskamy Enter. Pojawi się prośba o potwierdzenie chęci zakończenia instalacji:

           User Confirmation Requested
 Are you sure you wish to exit? The system will reboot (be sure to 
 remove any floppies from the drives). 

              [ Yes ]  No

Wybieramy [ Yes ]. Jeżeli uruchamialiśmy komputer z dyskietki, wyjmujemy ją. Napęd CDROM będzie zablokowany aż do chwili, gdy komputer zacznie się ponownie uruchamiać. Wtedy napęd zostanie odblokowany i będzie można wyjąć z niego płytę (szybko).

Komputer zostanie ponownie uruchomiony. Zwróćmy uwagę na ewentualne komunikaty o błędach.


2.9.18. Uruchamianie FreeBSD

2.9.18.1. Uruchamianie FreeBSD na komputerach i386

Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo, na ekranie zobaczymy serię kolejno pojawiających się komunikatów, a na koniec będziemy mogli się zalogować. Komunikaty możemy przeczytać naciskając Scroll-Lock, następnie przewijając ekran klawiszami PgUp i PgDn. Ponownie naciskając Scroll-Lock powracamy do komunikatu logowania.

Być może nie będziemy mogli zobaczyć wszystkich komunikatów (ograniczony rozmiar bufora), jednak można je przejrzeć po zalogowaniu się, wpisując dmesg w linii poleceń.

Zalogujmy się, wpisując nazwę użytkownika i hasło wybrane podczas instalacji (w naszym przykładzie rpratt). Jako root powinniśmy logować się tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Typowe komunikaty pokazywane podczas uruchamiania systemu (pominięto informacje o wersji):

Copyright (c) 1992-2002 The FreeBSD Project. 
Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
    The Regents of the University of California. All rights reserved. 

Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz
CPU: AMD-K6(tm) 3D processor (300.68-MHz 586-class CPU)
 Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x580 Stepping = 0
 Features=0x8001bf<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,MCE,CX8,MMX> 
 AMD Features=0x80000800<SYSCALL,3DNow!> 
real memory = 268435456 (262144K bytes) 
config> di sn0 
config> di lnc0 
config> di le0 
config> di ie0 
config> di fe0 
config> di cs0 
config> di bt0 
config> di aic0 
config> di aha0 
config> di adv0 
config> q 
avail memory = 256311296 (250304K bytes)
Preloaded elf kernel "kernel" at 0xc0491000. 
Preloaded userconfig_script "/boot/kernel.conf" at 0xc049109c. 
md0: Malloc disk 
Using $PIR table, 4 entries at 0xc00fde60
npx0: <math processor> on motherboard 
npx0: INT 16 interface 
pcib0: <Host to PCI bridge> on motherboard 
pci0: <PCI bus> on pcib0 
pcib1: <VIA 82C598MVP (Apollo MVP3) PCI-PCI (AGP) bridge> at device 1.0 on pci0 
pci1: <PCI bus> on pcib1 
pci1: <Matrox MGA G200 AGP graphics accelerator> at 0.0 irq 11 
isab0: <VIA 82C586 PCI-ISA bridge> at device 7.0 on pci0 
isa0: <ISA bus> on isab0 
atapci0: <VIA 82C586 ATA33 controller> port 0xe000-0xe00f at device 7.1 on pci0 
ata0: at 0x1f0 irq 14 on atapci0 
ata1: at 0x170 irq 15 on atapci0 
uhci0: <VIA 83C572 USB controller> port 0xe400-0xe41f irq 10 at device 7.2 on pci0 
usb0: <VIA 83C572 USB controller> on uhci0 
usb0: USB revision 1.0 
uhub0: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1 
uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered 
chip1: <VIA 82C586B ACPI interface> at device 7.3 on pci0 
ed0: <NE2000 PCI Ethernet (RealTek 8029)> port 0xe800-0xe81f irq 9 at
device 10.0 on pci0 
ed0: address 52:54:05:de:73:1b, type NE2000 (16 bit) 
isa0: too many dependant configs (8) 
isa0: unexpected small tag 14 
fdc0: <NEC 72065B or clone> at port 0x3f0-0x3f5,0x3f7 irq 6 drq 2 on isa0
fdc0: FIFO enabled, 8 bytes threshold 
fd0: <1440-KB 3.5" drive> on fdc0 drive 0 
atkbdc0: <keyboard controller (i8042)> at port 0x60-0x64 on isa0 
atkbd0: <AT Keyboard> flags 0x1 irq 1 on atkbdc0 
kbd0 at atkbd0 
psm0: <PS/2 Mouse> irq 12 on atkbdc0 
psm0: model Generic PS/2 mouse, device ID 0 
vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0
sc0: <System console> at flags 0x1 on isa0 
sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x300> 
sio0 at port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on isa0 
sio0: type 16550A 
sio1 at port 0x2f8-0x2ff irq 3 on isa0 
sio1: type 16550A 
ppc0: <Parallel port> at port 0x378-0x37f irq 7 on isa0 
ppc0: SMC-like chipset (ECP/EPP/PS2/NIBBLE) in COMPATIBLE mode 
ppc0: FIFO with 16/16/15 bytes threshold 
ppbus0: IEEE1284 device found /NIBBLE
Probing for PnP devices on ppbus0: 
plip0: <PLIP network interface> on ppbus0 
lpt0: <Printer> on ppbus0 
lpt0: Interrupt-driven port 
ppi0: <Parallel I/O> on ppbus0
ad0: 8063MB <IBM-DHEA-38451> [16383/16/63] at ata0-master using UDMA33 
ad2: 8063MB <IBM-DHEA-38451> [16383/16/63] at ata1-master using UDMA33 
acd0: CDROM <DELTA OTC-H101/ST3 F/W by OIPD> at ata0-slave using PIO4 
Mounting root from ufs:/dev/ad0s1a 
swapon: adding /dev/ad0s1b as swap device 
Automatic boot in progress... 
/dev/ad0s1a: FILESYSTEM CLEAN; SKIPPING CHECKS 
/dev/ad0s1a: clean, 48752 free (552 frags, 6025 blocks, 0.9% fragmentation)
/dev/ad0s1f: FILESYSTEM CLEAN; SKIPPING CHECKS 
/dev/ad0s1f: clean, 128997 free (21 frags, 16122 blocks, 0.0% fragmentation)
/dev/ad0s1g: FILESYSTEM CLEAN; SKIPPING CHECKS
/dev/ad0s1g: clean, 3036299 free (43175 frags, 374073 blocks, 1.3% fragmentation)
/dev/ad0s1e: filesystem CLEAN; SKIPPING CHECKS 
/dev/ad0s1e: clean, 128193 free (17 frags, 16022 blocks, 0.0% fragmentation)
Doing initial network setup: hostname. 
ed0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::5054::5ff::fede:731b%ed0 prefixlen 64 tentative scopeid 0x1
    ether 52:54:05:de:73:1b
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384 
    inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x8 
    inet6 ::1 prefixlen 128 
    inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 
Additional routing options: IP gateway=TAK TCP keepalive=TAK
routing daemons:. 
additional daemons: syslogd. 
Doing additional network setup:. 
Starting final network daemons: creating ssh RSA host key 
Generating public/private rsa1 key pair.
Your identification has been saved in /etc/ssh/ssh_host_key. 
Your public key has been saved in /etc/ssh/ssh_host_key.pub. 
The key fingerprint is: 
cd:76:89:16:69:0e:d0:6e:f8:66:d0:07:26:3c:7e:2d root@k6-2.example.com
 creating ssh DSA host key 
Generating public/private dsa key pair.
Your identification has been saved in /etc/ssh/ssh_host_dsa_key. 
Your public key has been saved in /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub. 
The key fingerprint is: 
f9:a1:a9:47:c4:ad:f9:8d:52:b8:b8:ff:8c:ad:2d:e6 root@k6-2.example.com.
setting ELF ldconfig path: /usr/lib /usr/lib/compat /usr/X11R6/lib
/usr/local/lib 
a.out ldconfig path: /usr/lib/aout /usr/lib/compat/aout /usr/X11R6/lib/aout 
starting standard daemons: inetd cron sshd usbd sendmail.
Initial rc.i386 initialization:. 
rc.i386 configuring syscons: blank_time screensaver moused. 
Additional ABI support: linux. 
Local package initialization:. 
Additional TCP options:. 

FreeBSD/i386 (k6-2.example.com) (ttyv0)

login: rpratt 
Password:

Generowanie kluczy RSA i DSA na niezbyt szybkich komputerach może zająć nieco czasu. Dzieje się to tylko podczas pierwszego uruchomienia nowo zainstalowanego systemu. Następne ładowanie systemu będzie już odbywać się szybciej.

Jeśli skonfigurowaliśmy serwer X i wybraliśmy menedżera okien, możemy uruchomić go wpisując startx w linii poleceń.


2.9.18.2. Uruchamianie FreeBSD na komputerach Alpha

Po zakończeniu instalacji będziemy mogli uruchomić FreeBSD, wpisując następujące polecenie w konsoli SRM:

>>>BOOT DKC0

Nakazuje ono oprogramowaniu sprzętowemu uruchomić system z określonego dysku. By FreeBSD było automatycznie uruchamiane przy włączeniu komputera, wpisujemy poniższe polecenia:

>>> SET BOOT_OSFLAGS A
>>> SET BOOT_FILE ''
>>> SET BOOTDEF_DEV DKC0
>>> SET AUTO_ACTION BOOT

Komunikaty pokazywane podczas ładowania systemu będą podobne (choć nie identyczne) do komunikatów pokazywanych na i386.


2.9.19. Wyłączanie FreeBSD

Właściwe wyłączenie systemu operacyjnego jest istotną sprawą. Nie należy po prostu wyłączać komputera. Powinniśmy najpierw uzyskać prawa administratora, wpisując w linii poleceń su i podając hasło roota; może to zrobić tylko użytkownik należący do grupy wheel. Możemy także po prostu zalogować się jako root. Następnie wydajemy polecenie shutdown -h now.

The operating system has halted. 
Please press any key to reboot.

Po takim wyłączeniu systemu i pojawieniu się komunikatu “Please press any key to reboot” (Naciśnij dowolny klawisz by ponownie uruchomić system), można już wyłączyć komputer. Naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje ponownie uruchomienie systemu.

Inny sposobem ponownego uruchomienia systemu jest kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+Del, jednak w normalnych warunkach korzystanie z niej nie jest zalecane.


2.10. Obsługiwany sprzęt

W obecnej chwili FreeBSD działa na komputerach z magistralami ISA, VLB, EISA i PCI wyposażonych w procesory Intel, AMD, Cyrix lub NexGen “x86”, jak również na komputerach z procesorem Compaq Alpha. Obsługiwane są także dyski IDE i ESDI, rozmaite kontrolery SCSI, karty PCMCIA, urządzenia USB oraz karty sieciowe i szeregowe. FreeBSD pracuje także z szyną microchannel (MCA) firmy IBM.

Lista obsługiwanych urządzeń dołączona jest do każdego wydania FreeBSD w dokumencie FreeBSD Hardware Notes. Można go zwykle znaleźć w pliku HARDWARE.TXT, umieszczonym bezpośrednio w głównym katalogu płyty CDROM lub na serwerze FTP, bądź w menu dokumentacji sysinstall. Na liście zebrano urządzenia, które poprawnie współpracują z FreeBSD. Kopie tej listy dla różnych wydań systemu i różnych architektur można także znaleźć na podstronie Release Information na stronie WWW FreeBSD.


2.11. Rozwiązywanie problemów

W tej części opisujemy, jak radzić sobie z podstawowymi problemami spotykanymi podczas instalacji. W kilku pytaniach i odpowiedziach omawiamy także możliwość uruchamiania FreeBSD i MS-DOS na tym samym komputerze.


2.11.1. Co robić, gdy coś pójdzie nie tak

Ze względu na rozmaite ograniczenia architektury PC, rozpoznawanie urządzeń może niekiedy sprawiać problemy. Można jednak spróbować sobie z nimi poradzić

Zapoznajmy się z dokumentem Hardware Notes, by mieć pewność, że nasze urządzenia są obsługiwane przez FreeBSD.

Jeśli wciąż występują problemy, mimo, że nasz sprzęt jest obsługiwany, powinniśmy ponownie uruchomić komputer i wybrać opcję wizualnej konfiguracji jądra (visual kernel configuration). Będziemy mieć możliwość przejrzenia naszych urządzeń i podania systemowi informacji o nich. Jądro uruchamiane z dyskietki startowej zakłada, że większość urządzeń skonfigurowanych jest z fabrycznymi ustawieniami IRQ, portów we/wy i kanałów DMA. Jeśli konfiguracja naszego sprzętu jest odmienna, zapewne będziemy musieli poinformować o tym FreeBSD, odpowiednio modyfikując konfigurację.

Może się zdarzyć, że próba rozpoznania urządzenia nieistniejącego spowoduje kłopoty z późniejszym rozpoznawaniem urządzeń rzeczywiście zainstalowanych w komputerze. W takim wypadku powinniśmy wyłączyć sterowniki powodujące konflikty.

Notatka: Pewnych problemów z instalacją można uniknąć dzięki instalacji nowszego oprogramowania sprzętowego (ang. firmware) urządzenia, zwykle płyty głównej. Oprogramowanie sprzętowe płyty głównej znane jest pod nazwą BIOS. Większość producentów płyt głównych lub komputerów umieszcza informacje o nowych wersjach oprogramowania na swoich stronach WWW.

Producenci zwykle stanowczo odradzają instalowanie nowego BIOS-u, oprócz sytuacji, w których jest to uzasadnione, na przykład w przypadku wykrycia poważnego błędu. Instalacja nowszej wersji może się nie udać, powodując trwałe uszkodzenie układu BIOS.

OstrzeżenieNie należy wyłączać sterowników potrzebnych podczas instalacji, na przykład sterownika ekranu (sc0). Jeżeli po zakończeniu konfiguracji jądra instalacja w tajemniczy sposób zastyga lub przerywa pracę, zapewne usunęliśmy lub zmodyfikowaliśmy coś, co nie powinno być ruszane. Musimy ponownie uruchomić komputer i spróbować jeszcze raz.

Podczas konfiguracji możemy:

 • Przejrzeć listę sterowników zainstalowanych w jądrze.

 • Wyłączyć sterowniki urządzeń, których nie ma w komputerze.

 • Zmienić ustawienia IRQ, DRQ i portów we/wy używanych przez sterowniki.

Po dostosowaniu konfiguracji jądra do naszego sprzętu, wpisujemy Q, by ponownie uruchomić komputer z nowymi ustawieniami. Zmiany konfiguracji są trwałe i będą obowiązywać również po zakończeniu instalacji, nie będzie więc trzeba konfigurować jądra na nowo przy każdym uruchamianiu systemu. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że będziemy chcieli zbudować niestandardowe jądro.


2.11.2. Jak poradzić sobie z istniejącymi partycjami MS-DOS®

Wielu użytkowników instaluje FreeBSD na komputerach PC z systemem operacyjnym z rodziny Microsoft. Specjalnie dla tych użytkowników przygotowany został program FIPS. Narzędzie to znajduje się na płycie instalacyjnej w katalogu\ tools. Można je również pobrać z wielu serwerów lustrzanych FreeBSD.

FIPS umożliwia podzielenie istniejącej partycji MS-DOS na dwie części, zachowując pierwotną partycję i pozwalając na instalację FreeBSD na wolnej drugiej częsci. Wpierw należy wykonać defragmentację partycji MS-DOS za pomocą dostępnego w Windows narzędzia (w Eksploratorze nacisnąć prawym przyciskiem myszki na dysku twardym, następnie wybrać opcję defragmentacji dysku), albo Norton Disk Tools. Następnie należy uruchomić FIPS. Program zapyta o potrzebne mu informacje. Potem można ponownie uruchomić komputer i zainstalować FreeBSD na nowym wolnym segmencie. W menu Distributions można dowiedzieć się, ile miejsca na dysku będzie w przybliżeniu potrzebne.

Jest także bardzo użyteczny program firmy PowerQuest (http://www.powerquest.com), o nazwie PartitionMagic. Ma on znacznie większe możliwości niż FIPS i stosowanie go jest zalecane, jeśli planuje się częste instalowanie i usuwanie systemów operacyjnych. Nie jest on jednak za darmo; jeśli FreeBSD ma być zainstalowane raz na dobre, FIPS zapewne w zupełności wystarczy.


2.11.3. Wykorzystanie systemów plików MS-DOS i Windows®

W chwili obecnej FreeBSD nie obsługuje systemów plików skompresowanych za pomocą programu Double Space™. Tym samym musimy wpierw rozkompresować system plików nim FreeBSD będzie mógł odczytać zapisane w nim dane. Można do tego wykorzystać Agenta kompresji z menu Start > Programy > Narzędzia systemowe.

FreeBSD obsługuje systemy plików MS-DOS. By je zamontować należy wykorzystać polecenie mount_msdosfs(8) z odpowiednimi parametrami. Typowa forma polecenia wygląda następująco:

# mount_msdosfs /dev/ad0s1 /mnt

W tym przykładzie system plików MS-DOS zlokalizowany jest na pierwszej partycji pierwszego dysku twardego. By sprawdzić jak jest w naszym przypadku należy sprawdzić wynik poleceń dmesg oraz mount. Powinno to pozwolić nam zorientować się w układzie partycji na dysku.

Notatka: Rozszerzone partycje MS-DOS odwzorowywane są na końcu pozostałych “segmentów” we FreeBSD. Przykładowo, pierwsza partycja MS-DOS może znajdować sie na /dev/ad0s1, partycja FreeBSD na /dev/ad0s2, natomiast rozszerzona partycja MS-DOS na /dev/ad0s3. Może to być mylące na początku.

Analogicznie można montować partycje NTFS wykorzystując polecenie mount_ntfs(8).


2.11.4. Pytania użytkowników komputerów Alpha

Oto niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących instalowania FreeBSD na komputerach Alpha.

2.11.4.1. Czy mogę ładować system z konsoli ARC lub Alpha BIOS?
2.11.4.2. Pomocy, brakuje mi miejsca na dysku! Czy muszę wszystko skasować?
2.11.4.3. Czy można montować systemy plików Compaq Tru64 lub VMS?

2.11.4.1. Czy mogę ładować system z konsoli ARC lub Alpha BIOS?

Nie. FreeBSD, podobnie jak Compaq Tru64 i VMS, może być ładowany tylko z konsoli SRM.

2.11.4.2. Pomocy, brakuje mi miejsca na dysku! Czy muszę wszystko skasować?

Niestety tak.

2.11.4.3. Czy można montować systemy plików Compaq Tru64 lub VMS?

Nie, przynajmniej na razie.


2.12. Instalacja zaawansowana

Napisał Valentino Vaschetto.

W tej części omówiona została instalacja FreeBSD w sytuacjach wyjątkowych.


2.12.1. Instalacja FreeBSD na komputerze bez monitora lub klawiatury

Ten rodzaj instalacji zwany jest “instalacją bez głowy”, ponieważ komputer, na którym FreeBSD będzie instalowane nie ma podłączonego monitora, lub nawet nie ma wyjścia VGA. Jak to możliwe? Dzięki konsoli szeregowej. W roli konsoli szeregowej używa się zwykle innego komputera, który pełni rolę ekranu i klawiatury dla pozbawionego tych urządzeń komputera. By zainstalować system tą metodą, musimy przygotować dyskietki instalacyjne zgodnie z opisem w Sekcja 2.2.7.

By zmodyfikować dyskietki do pracy z konsolą szeregową należy wykonać następujące kroki:

 1. Włączenie konsoli szeregowej na dyskietce startowej

  Jeśli spróbowalibyśmy uruchomić komputer korzystając z utworzonych właśnie dyskietek startowych, zostałaby uruchomiona zwykła instalacja FreeBSD. My jednak chcemy, by podczas instalacji używana była konsola szeregowa. By to skonfigurować, montujemy dyskietkę kern.flp we FreeBSD przy użyciu polecenia mount(8).

  # mount /dev/fd0 /mnt
  

  Po zamontowaniu dyskietki, wchodzimy do katalogu /mnt:

  # cd /mnt
  

  Teraz włączymy na dyskietce konsolę szeregową. Musimy stworzyć plik boot.config zawierający wiersz /boot/loader -h. Jego zadaniem jest po prostu nakazanie programowi ładującemu system, by używał konsoli szeregowej.

  # echo "/boot/loader -h" > boot.config
  

  Po prawidłowym skonfigurowaniu dyskietki odmontowujemy ją poleceniem umount(8):

  # cd /
  # umount /mnt
  

  Możemy wyjąć dyskietkę ze stacji dyskietek.

 2. Podłączenie kabla null-modem

  Dwa komputery łączymy kablem null-modem. Po prostu podłączamy kabel do portów szeregowych w jednym i drugim komputerze. Zwykły kabel szeregowy nie nadaje się do tego celu, potrzebny jest kabel null-modem, ponieważ jego przewody są odpowiednio skrzyżowane.

 3. Uruchomienie instalacji

  Możemy już uruchomić instalację. Do stacji dyskietek “bezgłowego” komputera, na którym ma być zainstalowane FreeBSD, wkładamy dyskietkę kern.flp i włączamy komputer.

 4. Połączenie z “bezgłowym” komputerem

  Z komputerem łączymy się korzystając z cu(1):

  # cu -l /dev/cuaa0
  

Gotowe! Powinniśmy być w stanie kontrolować “bezgłowy” komputer poprzez sesję cu. Zostaniemy poproszeni o włożenie dyskietki mfsroot.flp, nastepnie o wybranie typu terminala. Wybieramy kolorową konsolę FreeBSD (FreeBSD color console) i kontynuujemy instalację.


2.13. Przygotowanie własnego nośnika instalacji

Notatka: Dla uproszczenia, w niniejszej części “dysk FreeBSD” oznaczać będzie płytę CDROM lub DVD z FreeBSD, który zakupiliśmy lub przygotowaliśmy samodzielnie.

Może się zdarzyć sytuacja, w której będziemy musieli przygotować własny nośnik lub źródło dla instalacji FreeBSD. Może to być nośnik fizyczny, na przykład taśma, albo inne źródło z którego sysinstall będzie mógł pobrać pliki, na przykład lokalny serwer FTP lub partycja MS-DOS.

Oto przykład:

 • Mamy wiele komputerów w sieci lokalnej i jeden dysk FreeBSD. Chcemy przygotować lokalny serwer FTP z zawartością dysku FreeBSD, aby komputery mogły z niego korzystać zamiast łączyć się z Internetem.

 • Mamy dysk FreeBSD, jednak FreeBSD nie obsługuje naszego napędu CD/DVD. Napęd jest natomiast prawidłowo obsługiwany w MS-DOS/Windows. Chcemy skopiować pliki instalacyjne FreeBSD na partycję DOS i wykorzystać ją do zainstalowania FreeBSD.

 • Komputer, na którym chcemy zainstalować system nie ma napędu CD/DVD ani karty sieciowej. Jest inny komputer, który ma napęd CD/DVD lub kartę sieciową i możemy połączyć się z nim kablem szeregowym lub równoległym.

 • Chcemy przygotować taśmę, przy pomocy której będzie można zainstalować FreeBSD.


2.13.1. Przygotowanie płyty instalacyjnej

W ramach każdego wydania systemu Projekt FreeBSD udostępnia pięć obrazów płyt CD (“obrazów ISO”). Jeśli dysponujemy nagrywarką CD, możemy je nagrać (“wypalić”) na płytach, otrzymując zestaw płyt, które mogą posłużyć do zainstalowania systemu. Jest to najprostszy sposób instalacji FreeBSD w przypadku, gdy mamy nagrywarkę i tanie połączenie z Internetem.

 1. Pobranie obrazów ISO

  Obrazy ISO każdego z wydań systemu można pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ISO-IMAGES-arch/version lub z najbliższego serwera lustrzanego. W miejscu arch i version wstawiamy odpowiednią nazwę architektury i wersję.

  Wspomniany katalog zawiera zwykle następujące obrazy:

  Tabela 2-5. Nazwy obrazów ISO dla FreeBSD 4.X i ich znaczenie

  Nazwa pliku Zawartość
  version-RELEASE-arch-miniinst.iso Wszystko, co jest potrzebne do zainstalowania FreeBSD.
  version-RELEASE-arch-disc1.iso Wszystko, co jest potrzebne do zainstalowania FreeBSD, i tyle dodatkowych pakietów, ile zmieściło się na płycie.
  version-RELEASE-arch-disc2.iso “Żywy system plików”, używany wraz z dostępną w sysinstall funkcją “Repair” (naprawa). Kopia drzewa CVS FreeBSD. Dodatkowe pakiety o charakterze niezależnym.

  Tabela 2-6. Nazwy obrazów ISO dla FreeBSD 5.X i ich znaczenie

  Nazwa pliku Zawartość
  version-RELEASE-arch-bootonly.iso Wszystko co jest niezbędne by uruchomić jądro FreeBSD i rozpocząć instalację. Pliki instalacyjne zostaną probrane z serwera FTP bądź innego źródła.
  version-RELEASE-arch-miniinst.iso Wszystko, co jest potrzebne do zainstalowania FreeBSD.
  version-RELEASE-arch-disc1.iso Wszystko co jest potrzebne by zainstalować FreeBSD jako “żywy system plików” używany wraz z dostępną w sysinstall funkcją “Repair” (naprawa).
  version-RELEASE-arch-disc2.iso Dokumentacja FreeBSD i tyle dodatkowych pakietów, ile zmieściło się na płycie.

  Musimy pobrać albo obraz ISO mini, albo obraz pierwszej płyty. Nie ma sensu pobierać obydwu, ponieważ obraz pierwszej płyty zawiera wszystko to, co obraz mini.

  Notatka: Obraz ISO mini dostępny jest tylko dla wydań starszych niż FreeBSD 5.4-RELEASE.

  Z obrazu ISO miniinst warto jest skorzystać, gdy mamy niedrogi dostęp do Internetu. Za jego pomocą możemy zainstalować FreeBSD, natomiast niezależne oprogramowanie instalujemy przez Internet, przy pomocy systemu portów i pakietów (patrz: Rozdział 4).

  Płytę pierwszą wybieramy wtedy, gdy oprócz zainstalowania systemu chcemy skorzystać z zestawu wybranych pakietów oprogramowania.

  Pozostałe płyty są przydatne, lecz nie niezbędne, szczególnie, gdy dysponujemy szybkim dostępem do Internetu.

 2. Nagranie płyt CD

  Pliki obrazów należy nagrać na płyty. Jeśli zamierzamy robić to w systemie FreeBSD, informacje na ten temat znajdziemy w Sekcja 17.6 (w szczególności Sekcja 17.6.3 oraz Sekcja 17.6.4).

  Jeżeli płyty nagrywać będziemy w innym systemie, do tego celu możemy posłużyć się dowolnymi dostępnymi programami obsługującymi nagrywarkę płyt CD. ISO jest standardowym formatem obrazu płyt obsługiwanym w wielu aplikacjach nagrywających.

Notatka: Zainteresowanych przygotowaniem własnych wydań FreeBSD odsyłamy do artykułu Release Engineering (ang.).


2.13.2. Przygotowanie lokalnego serwera FTP z dyskiem FreeBSD

Układ plików na dysku FreeBSD jest taki sam, jak układ plików na serwerze FTP. Dzięki temu łatwo możemy przygotować lokalny serwer FTP, który może być wykorzystany przez inne komputery w sieci do instalacji FreeBSD.

 1. Na komputerze, który będzie służyć jako serwer FTP, umieszczamy CDROM w napędzie i montujemy go w katalogu /cdrom.

  # mount /cdrom
  
 2. Zakładamy konto dla anonimowego użytkownika FTP w /etc/passwd. Plik /etc/passwd modyfikujemy przy użyciu vipw(8). Dodajemy następujący wiersz:

  ftp:*:99:99::0:0:FTP:/cdrom:/nonexistent
  
 3. Na koniec upewniamy się, że usługa FTP jest włączona w /etc/inetd.conf.

Od tej chwili każdy, kto jest w stanie nawiązać połączenie z naszym komputerem, może podczas instalacji FreeBSD wybrać jako źródło serwer FTP, w menu wyboru serwera FTP wybrać opcję “Other” (inny) i wpisać ftp://nasz.komputer.

Notatka: Jeśli nośnik, z którego uruchamiamy instalator (najczęściej dyskietka), nie pochodzi z dokładnie tej samej wersji co pliki na naszym serwerze FTP, to sysinstall nie pozwoli nam kontynuować instalacji. By pominąć tą blokadę należy w menu Options zmienić nazwę dystrybucji na any.

Ostrzeżenie Ta metoda może być z powodzeniem stosowana na komputerze w sieci lokalnej, chronionym przez zaporę ogniową. Udostępnianie serwera FTP innym użytkownikom Internetu (a nie tylko sieci lokalnej) naraża nasz komputer na ataki włamywaczy i inne problemy. Decydując się na to należy koniecznie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.


2.13.3. Przygotowywanie dyskietek instalacyjnych

Jeżeli koniecznie chcemy instalować system z dyskietek (co nie jest zalecane), na przykład z powodu nieobsługiwanego urządzenia lub po prostu z zamiłowania do utrudnień, musimy najpierw przygotować dyskietki instalacyjne.

Będziemy potrzebować co najmniej tylu dyskietek 1.44 MB lub 1.2 MB, by zmieściły się na nich wszystkie pliki z katalogu bin (binarne pliki dystrybucyjne). Jeśli dyskietki przygotowujemy w DOS-ie, to muszą one być sformatowane przy pomocy DOS-owego polecenia FORMAT. W Windows do sformatowania dyskietek możemy użyć Explorera (klikamy prawym przyciskiem myszy na stacji A: i wybieramy “Format”).

Nie ufajmy dyskietkom sformatowanym fabrycznie. Dla pewności sformatujmy je jeszcze raz samodzielnie. W przeszłości wiele problemów zgłaszanych przez użytkowników spowodowanych było korzystaniem z nieprawidłowo sformatowanych dyskietek, dlatego też zwracamy na to uwagę.

Jeżeli do przygotowania dyskietek służy nam komputer z FreeBSD, również powinniśmy je sformatować. Dyskietki nie muszą być formatowane w DOS-owym systemie plików. Możemy utworzyć na nich system plików UFS, za pomocą poleceń bsdlabel i newfs, wywołanych w następujący sposób (na przykładzie dyskietek 3.5" 1.44 MB):

# fdformat -f 1440 fd0.1440
# bsdlabel -w -r fd0.1440 floppy3
# newfs -t 2 -u 18 -l 1 -i 65536 /dev/fd0

Notatka: W przypadku dyskietek 5.25" 1.2 MB, wpisalibyśmy odpowiednio fd0.1200 i floppy5.

Po takiej operacji dyskietki będzie można zamontować i zapisywać na nich dane tak samo, jak na innych systemach plików.

Po sformatowaniu dyskietek należy skopiować na nie pliki. Pliki dystrybucyjne podzielone są na kawałki o wygodnych rozmiarach, tak aby pięć z nich mieściło się na typowej dyskietce 1.44 MB. Umieśćmy na każdej z dyskietek tyle plików, ile się zmieści, aż wszystkie pliki dystrybucyjne znajdą się na dyskietkach. Pliki powinny być umieszczone w odpowiednim katalogu na dyskietce, np.: a:\bin\bin.aa, a:\bin\bin.ab, itd.

Podczas instalacji, gdy pojawi się ekran wyboru nośnika (Media), wybieramy Floppy (dyskietki). Dalej poprowadzi nas program instalacyjny.


2.13.4. Instalacja z partycji MS-DOS

By można było zainstalować FreeBSD z partycji MS-DOS, kopiujemy pliki dystrybucyjne do katalogu freebsd w głównym katalogu partycji - na przykład c:\freebsd. Wewnątrz tego katalogu musi być częściowo zachowana struktura katalogów płyty CDROM lub serwera FTP, jeśli więc kopiujemy pliki z płyty CD, dobrze jest skorzystać z DOS-owego polecenia xcopy. Dla przykładu, poniższe polecenia przygotują minimalną instalację FreeBSD:

C:\> md c:\freebsd
C:\> xcopy e:\bin c:\freebsd\bin\ /s
C:\> xcopy e:\manpages c:\freebsd\manpages\ /s

W przykładzie założyliśmy, że miejsce dla FreeBSD mamy na dysku C:, a napęd CDROM dostępny jest jako dysk E:.

Jeśli nie dysponujemy napędem CDROM, pliki dystrybucyjne możemy pobrać z ftp.FreeBSD.org. Każdy zestaw plików umieszczony jest w oddzielnym katalogu; na przykład zestaw base znajduje się w katalogu 8.0/base/.

Zestawy plików, które chcemy instalować z partycji MS-DOS (i dla których jest na niej odpowiednio dużo wolnego miejsca), umieszczamy w katalogu c:\freebsd. Na potrzeby instalacji minimalnej wystarczy zestaw BIN.


2.13.5. Przygotowanie taśmy instalacyjnej

Instalacja z taśmy jest jedną z najprostszych metod, obok instalacji przez FTP i instalacji z płyty CD. Program instalacyjny zakłada, że taśma po prostu zawiera pliki w postaci archiwum tar. Interesujące nas pliki dystrybucyjne archiwizujemy na taśmie:

# cd /freebsd/distdir
# tar cvf /dev/rwt0 dist1 ... dist2

Przeprowadzając instalację powinniśmy upewnić się, że dysponujemy odpowiednią ilością wolnego miejsca w jakimś katalogu tymczasowym (będziemy mieć możliwość wyboru tego katalogu), by pomieścić pełną zawartość przygotowanej wcześniej taśmy. Ze względu na to, że dostęp do danych na taśmie nie jest swobodny, taki rodzaj instalacji będzie wymagać dość sporej przestrzeni tymczasowej. Można założyć, że potrzeba będzie tyle przestrzeni, ile zajmują dane zapisane na taśmie.

Notatka: Rozpoczynając instalację pamiętajmy, by taśma była umieszczona w napędzie przed uruchomieniem komputera z dyskietki startowej. W przeciwnym razie napęd taśmowy może nie zostać wykryty podczas rozpoznawania urządzeń.


2.13.6. Przed instalacją przez sieć

Są trzy możliwości instalacji przez sieć: port szeregowy (SLIP lub PPP), port równoległy (PLIP (kabel laplink)) lub Ethernet (typowa karta sieciowa Ethernet (także PCMCIA)).

Obsługa protokołu SLIP jest dosyć prymitywna i ogranicza się do bezpośrednich połączeń, jak choćby kabel łączący komputer przenośny z innym komputerem. Połączenie musi być bezpośrednie, ponieważ instalacja za pośrednictwem SLIP nie umożliwia dzwonienia; jest to możliwe w przypadku PPP, dlatego też powinno się używać PPP zamiast SLIP, o ile to możliwe.

Jeżeli korzystamy z modemu, to PPP jest najprawdopodobniej jedyną możliwością. Zawczasu przygotujmy sobie informacje od dostawcy usług sieciowych, ponieważ będą nam one potrzebne na wczesnym etapie instalacji.

Jeśli łącząc się z dostawcą usług sieciowych używamy PAP lub CHAP (innymi słowy, jeśli w Windows możemy uzyskać połączenie bez korzystania ze skryptu), wówczas wystarczy, że w linii poleceń ppp wpiszemy dial. W przeciwnym razie będziemy musieli połączyć się z dostawcą usług sieciowych za pomocą “poleceń AT”, zależnych od typu modemu, gdyż do dyspozycji będziemy mieć jedynie uproszczony emulator terminala. Więcej informacji znajdziemy w poświęconych user-ppp częściach Podręcznika i FAQ. Jeśli wystąpią problemy, możemy posłużyć się poleceniem set log local ..., by komunikaty były pokazywane na ekranie.

Jeżeli dysponujemy bezpośrednim połączeniem z innym komputerem z FreeBSD (w wersji 2.0-R lub późniejszej), wówczas mamy również możliwość instalacji przez port równoległy. Prędkość transmisji danych portem równoległym jest zwykle znacznie wyższa niż prędkość przesyłania portem szeregowym (do 50 kilobajtów/sekundę), dzięki czemu instalacja przebiega szybciej.

Najszybszym wariantem instalacji poprzez sieć jest wykorzystanie karty sieciowej Ethernet. FreeBSD obsługuje większość popularnych kart sieciowych; lista obsługiwanych kart (wraz z ich ustawieniami) znajduje się w dokumencie Hardware Notes, dołączonym do każdego wydania FreeBSD. Jeżeli korzystamy z karty sieciowej PCMCIA, pamiętajmy o tym, by była ona włożona przed włączeniem komputera. Niestety, jak dotąd FreeBSD nie obsługuje wkładania kart PCMCIA w trakcie instalacji.

Będziemy musieli znać nasz adres IP, maskę podsieci, oraz nazwę naszego komputera. Jeśli instalujemy za pośrednictwem PPP i nie mamy statycznego adresu IP, nie musimy się przejmować, gdyż adres IP może być przydzielony dynamicznie przez dostawcę usług. Administrator sieci może nam podpowiedzieć, jakie parametry podać podczas konfiguracji sieci. Jeśli do połączeń z innymi stacjami będziemy używać ich nazw, a nie adresów IP, to dodatkowo będziemy musieli znać adres serwera nazw i prawdopodobnie adres bramy (w przypadku PPP jest to adres IP dostawcy). Jeżeli mamy zamiar instalować za pośrednictwem FTP i proxy HTTP, będzie nam ponadto potrzebny adres proxy. Skontaktujmy się z administratorem sieci lub dostawcą usług sieciowych przed rozpoczęciem instalacji, jeśli nie znamy któregoś z wymienionych powyżej adresów.


2.13.6.1. Przed instalacją przez NFS

Instalacja przez NFS jest raczej mało skomplikowana. Wystarczy po prostu skopiować wybrane pliki dystrybucyjne na serwer, następnie podczas instalacji wybrać NFS jako nośnik i wskazać serwer.

Jeżeli serwer wymaga stosowania “uprzywilejowanego portu” (zwykle jest tak w przypadku stacji roboczych Sun), musimy to zaznaczyć w menu Options (opcja NFS Secure), zanim rozpoczniemy instalację.

Jeśli nasza karta sieciowa jest niezbyt dobrej jakości i nie grzeszy prędkością, możemy włączyć opcję NFS Slow.

Instalacja przez NFS wymaga, by serwer obsługiwał montowanie podkatalogów, na przykład jeśli katalog dystrybucyjny FreeBSD 8.0 znajduje się w: ziggy:/usr/archive/stuff/FreeBSD, to serwer ziggy musi umożliwiać bezpośrednie montowanie katalogu /usr/archive/stuff/FreeBSD, a nie tylko /usr, lub /usr/archive/stuff.

We FreeBSD w pliku /etc/exports możliwość montowania podkatalogów włącza się opcją -alldirs. W innych serwerach NFS może być inaczej. Jeśli otrzymujemy od serwera komunikaty o treści “permission denied” (odmowa dostępu), prawdopodobnie jest to spowodowane właśnie nieprawidłowym ustawieniem wspomnianej opcji.


Rozdział 3. Podstawy Uniksa

Rozdział na nowo napisał Chris Shumway. Tłumaczył Michał Wojciechowski.

3.1. Streszczenie

W niniejszym rozdziale omówione zostaną podstawowe polecenia i możliwości systemu operacyjnego FreeBSD. Wiele informacji dotyczyć będzie ogółem systemów typu UNIX. Czytelnikom zaznajomionym z tą tematyką w zupełności wystarczy pobieżne przejrzenie rozdziału. Natomiast ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z FreeBSD, powinni przeczytać go bardzo uważnie.

Po przeczytaniu tego rozdziału będziemy wiedzieć:

 • Jak korzystać z “konsol wirtualnych” FreeBSD.

 • Jak działają prawa dostępu do plików i flagi plików we FreeBSD.

 • Jaki jest domyślny układ systemu plików FreeBSD.

 • Jaka jest organizacja dysku we FreeBSD.

 • Jak montować i odmontowywać systemy plików.

 • Czym są procesy, demony i sygnały.

 • Co to jest powłoka, oraz jak można zmienić własne środowisko pracy.

 • Jak posługiwać się prostymi edytorami tekstu.

 • Jaki jest związek pomiędzy urządzeniami i plikami węzłowymi urządzeń.

 • Jaki format binarny jest wykorzystywany we FreeBSD.

 • W jaki sposób korzystać z dokumentacji systemowej w poszukiwaniu dodatkowych informacji.


3.2. Konsole wirtualne i terminale

Z systemu FreeBSD korzystać można na różne sposoby; jednym z nich jest wpisywanie poleceń w terminalu tekstowym. Większość systemów operacyjnych typu UNIX dostępna jest właśnie poprzez polecenia. W niniejszej części dowiemy się, czym są “terminale” i “konsole”, oraz jak się nimi posługiwać we FreeBSD.


3.2.1. Konsola

Jeśli konfigurując FreeBSD nie wybraliśmy, by przy uruchamianiu systemu było automatycznie ładowane środowisko graficzne, to po uruchomieniu i wykonaniu skryptów startowych system przywita nas komunikatem logowania się do systemu. Zobaczymy mniej więcej coś takiego:

Additional ABI support:.
Local package initialization:.
Additional TCP options:.

Fri Sep 20 13:01:06 EEST 2002

FreeBSD/i386 (pc3.example.org) (ttyv0)

login:

Na różnych komputerach komunikat ten może wyglądać nieco inaczej, jednak z pewnością będzie podobny. W tej chwili interesują nas jego dwa ostatnie wiersze. Wiersz drugi od końca ma postać:

FreeBSD/i386 (pc3.example.org) (ttyv0)

Widać tu kilka informacji o systemie, który właśnie został uruchomiony. Mamy przed oczami konsolę “FreeBSD”, działającą na komputerze z procesorem firmy Intel (lub kompatybilnym) z rodziny x86[1]. Komputer ten został nazwany (każdy komputer uniksowy ma nazwę) pc3.example.org i w tej chwili widoczna jest jego konsola systemowa -- terminal ttyv0.

Ostatni wiersz ma zawsze taką postać:

login:

Tu wpisujemy “nazwę użytkownika”, by zalogować się do systemu. Opis tej czynności przedstawiony jest w kolejnej części.


3.2.2. Logowanie się do FreeBSD

FreeBSD jest systemem wieloużytkownikowym i wielozadaniowym. Tak oficjalnie określa się system, z którego na jednym komputerze może korzystać wiele różnych osób, uruchamiając jednocześnie wiele programów.

Każdy system wieloużytkownikowy musi mieć możliwość odróżnienia jednego “użytkownika” od pozostałych. FreeBSD (i wszystkie systemy uniksopodobne) wymaga, aby użytkownik “zalogował się” do systemu, zanim będzie mógł uruchamiać programy. Każdy użytkownik ma niepowtarzalną nazwę (“nazwę użytkownika”) oraz sobie tylko znany klucz (“hasło”). FreeBSD wymaga wpisania jednego i drugiego, zanim zezwoli użytkownikowi na uruchamianie jakichkolwiek programów.

Zaraz po załadowaniu systemu i zakończeniu uruchamiania skryptów startowych[2], FreeBSD wyświetli komunikat z prośbą o podanie nazwy użytkownika:

login:

Dla przykładu załóżmy, że nasz użytkownik nazywa się janek. Wpisujemy tutaj janek i naciskamy Enter. Powinniśmy zostać poproszeni o podanie “hasła”:

login: janek
Password:

Następnie wpisujemy hasło janka, i naciskamy Enter. Hasło nie pojawia się! Na razie nie będziemy się tym zajmować. Wystarczy wiedzieć, że dzieje się tak ze względów bezpieczeństwa.

Jeśli podaliśmy prawidłowe hasło, powinniśmy być już zalogowani do FreeBSD, i gotowi do eksperymentowania z dostępnymi poleceniami.

Powinniśmy zobaczyć wiadomość dnia (ang. message of the day MOTD) oraz znak zachęty (#, $ bądź %). Oznacza to, że udało nam się zalogować do FreeBSD.


3.2.3. Konsole wirtualne

Polecenia uniksowe można z powodzeniem wpisywać na jednej konsoli, jednak FreeBSD potrafi wykonywać wiele programów jednocześnie. Korzystanie z jednej konsoli do wydawania poleceń zakrawa na marnotrawstwo, ponieważ system zdolny jest obsłużyć w jednej chwili całe mnóstwo programów. W wykorzystaniu tej możliwości bardzo pomocne są “konsole wirtualne”.

Konfigurując FreeBSD możemy uaktywnić wiele konsol wirtualnych. Z dowolnej z nich możemy się przełączyć na inną naciskając odpowiednią kombinację klawiszy. Każda konsola ma własny kanał wyjściowy, FreeBSD zajmuje się odpowiednim przekazywaniem informacji wprowadzanych z klawiatury i wypisywanych na ekranie, gdy dochodzi do przełączenia konsoli na inną.

Pewne kombinacje klawiszy używane są do przechodzenia między konsolami[3]. Kombinacje Alt-F1, Alt-F2, aż do Alt-F8 służą do przełączania na kolejną konsolę wirtualną.

Przechodząc z jednej konsoli na inną, FreeBSD zajmuje się zachowaniem i odtworzeniem wyglądu ekranu. W efekcie otrzymujemy “złudzenie” posiadania wielu “wirtualnych” ekranów i klawiatur, które mogą służyć do wydawania poleceń systemowi FreeBSD. Programy uruchomione na jednej z konsol nie przerywają swej pracy, gdy ta konsola przestaje być widoczna -- po przejściu na inną konsolę wirtualną programy kontynuują swoje działanie.


3.2.4. Plik /etc/ttys

Zgodnie z domyślną konfiguracją FreeBSD uruchamia osiem konsol wirtualnych. Nie jest to jednak permanentne ustawienie, i może być w łatwy sposób zmienione, aby konsol wirtualnych było więcej lub mniej. Plik /etc/ttys odpowiedzialny jest za liczbę konsol wirtualnych i ich konfigurację.

Modyfikując plik /etc/ttys możemy zmieniać konfigurację konsol wirtualnych FreeBSD. Każdy nie będący komentarzem wiersz tego pliku (czyli wiersz nie rozpoczynający się znakiem #) zawiera ustawienia jednego z terminali lub konsoli wirtualnej. W domyślnej wersji tego pliku występującej we FreeBSD skonfigurowanych jest 9 konsol wirtualnych, przy czym 8 z nich jest włączonych. Za ich konfigurację odpowiadają wiersze rozpoczynające się symbolem ttyv:

# name getty              type  status     comments
#
ttyv0  "/usr/libexec/getty Pc"     cons25 on secure
# Virtual terminals
ttyv1  "/usr/libexec/getty Pc"     cons25 on secure
ttyv2  "/usr/libexec/getty Pc"     cons25 on secure
ttyv3  "/usr/libexec/getty Pc"     cons25 on secure
ttyv4  "/usr/libexec/getty Pc"     cons25 on secure
ttyv5  "/usr/libexec/getty Pc"     cons25 on secure
ttyv6  "/usr/libexec/getty Pc"     cons25 on secure
ttyv7  "/usr/libexec/getty Pc"     cons25 on secure
ttyv8  "/usr/X11R6/bin/xdm -nodaemon" xterm  off secure

Dokładny opis poszczególnych kolumn tego pliku i opcji, za pomocą których konfiguruje się konsole wirtualne, znaleźć można w dokumentacji systemowej ttys(5).


3.2.5. Konsola trybu jednego użytkownika

“Tryb jednego użytkownika” szczegółowo opisuje Sekcja 12.6.2. Istotne jest, że w trybie jednego użytkownika dostępna jest tylko jedna konsola. Nie jest możliwe korzystanie z konsol wirtualnych. Konfiguracja konsoli trybu jednego użytkownika również znajduje się w pliku /etc/ttys. Odpowiada jej wiersz rozpoczynający się słowem console:

# name getty              type  status     comments
#
# If console is marked "insecure", then init will ask for the root password
# when going to single-user mode.
console none              unknown off secure

Notatka: Zgodnie z informacją zawartą w komentarzu nad wierszem console, wiersz ten można zmodyfikować, zmieniając parametr secure na insecure. Jeśli tak zrobimy, FreeBSD po uruchomieniu w trybie jednego użytkownika będzie pytać o hasło użytkownika root.

Zachowajmy jednak ostrożność, jeśli wpisujemy tu insecure. Jeżeli zdarzy się nam zapomnieć hasła użytkownika root, może okazać się potrzebne uruchomienie trybu jednego użytkownika. Będzie to nadal możliwe, może jednak być nieco trudne dla osób nie orientujących się w procesie uruchamiania FreeBSD i uczestniczących w nim programach.


3.3. Prawa dostępu

FreeBSD, będąc bezpośrednim potomkiem systemu UNIX BSD, oparte jest na kilku kluczowych założeniach Uniksa. Najbardziej widocznym z nich jest fakt, że FreeBSD jest systemem wieloużytkownikowym -- potrafi jednocześnie obsługiwać wielu użytkowników pracujących niezależnie od siebie. System jest odpowiedzialny za właściwe zarządzanie odwołaniami do sprzętu, pamięci i czasu procesora, po równo dla każdego z użytkowników.

Ze względu na obsługę wielu użytkowników, zasoby, którymi zarządza system, mają przypisane prawa dostępu określające, kto może czytać, zapisywać i uruchamiać dany zasób. Prawa dostępu przechowywane są w postaci dwóch oktetów podzielonych na trzy części, z których pierwsza odnosi sie do właściciela pliku, druga do grupy posiadającej plik, a trzecia do innych użytkowników. W postaci numerycznej zapisuje się to następująco:

Wartość Uprawnienia Symbol
0 Odczyt: nie, zapis: nie, wykonywanie: nie ---
1 Odczyt: nie, zapis: nie, wykonywanie: tak --x
2 Odczyt: nie, zapis: tak, wykonywanie: nie -w-
3 Odczyt: nie, zapis: tak, wykonywanie: tak -wx
4 Odczyt: tak, zapis: nie, wykonywanie: nie r--
5 Odczyt: tak, zapis: nie, wykonywanie: tak r-x
6 Odczyt: tak, zapis: tak, wykonywanie: nie rw-
7 Odczyt: tak, zapis: tak, wykonywanie: tak rwx

Korzystając z polecenia ls(1) możemy posłużyć się opcją -l, by zawartość katalogu została pokazana w formie szczegółowej, z uwzględnieniem kolumny zawierającej informację o prawach dostępu do pliku dla jego właściciela, grupy, oraz wszystkich innych. Przykładowy wynik polecenia ls -l:

% ls -l
total 530
-rw-r--r-- 1 root wheel   512 Sep 5 12:31 myfile
-rw-r--r-- 1 root wheel   512 Sep 5 12:31 otherfile
-rw-r--r-- 1 root wheel  7680 Sep 5 12:31 email.txt
...

Pierwsza kolumna listy plików po wykonaniu polecenia ls -l ma następującą postać:

-rw-r--r--

Pierwszy znak (od lewej) określa, czy plik jest zwyczajnym plikiem, katalogiem, urządzeniem znakowym, gniazdem, czy jakimkolwiek innym urządzeniem pseudo-plikowym. Widoczny w przykładzie znak - oznacza zwykły plik. Kolejne trzy znaki, w przykładzie są to rw-, reprezentują prawa dostępu, którymi dysponuje właściciel pliku. Następne trzy znaki r--, określają prawa dostępu grupy, do której należy plik. Ostatnia trójka r--, oznacza prawa dostępu dla innych. Minus oznacza brak jednego z praw dostępu. Plik przedstawiony w przykładzie może być więc odczytywany i zapisywany przez swojego właściciela, oraz jedynie odczytywany przez grupę i innych. Zgodnie z powyższą tabelą, prawa dostępu do tego pliku mają wartość 644, przy czym każda cyfra reprezentuje trzy części uprawnień.

W porządku, ale w jaki sposób system kontroluje dostęp do urządzeń? Zasadniczo większość urządzeń jest traktowana przez FreeBSD jak pliki, które mogą być otwierane, odczytywane i zapisywane podobnie jak wszystkie inne pliki. Specjalne pliki urządzeń przechowywane są w katalogu /dev.

Również katalogi traktowane są jak pliki -- też są im przypisywane prawa odczytu, zapisu i wykonania. Bit wykonania katalogu ma nieco inne znaczenie niż w przypadku pliku. Posiadanie prawa wykonania katalogu oznacza, że można do niego wejść, czyli posłużyć się poleceniem “cd”. Ponadto umożliwia to dostęp do zawartych w katalogu plików o znanych nazwach (oczywiście obowiązują także indywidualne prawa dostępu do każdego z plików).

W szczególności, wyświetlenie listy plików katalogu wymaga posiadania prawa do jego odczytu, natomiast do usunięcia pliku o znanej nazwie potrzebne będą prawa do zapisu i wykonania dla katalogu, w którym ów plik się znajduje.

Jest jeszcze kilka innych bitów uprawnień, jednak są one stosowane w specjalnych przypadkach, np. do włączenia atrybutu SUID, lub “lepkiego” bitu dla katlogu. Więcej informacji o prawach dostępu i o ich przydzielaniu można znaleźć w dokumentacji systemowej polecenia chmod(1).


3.3.1. Uprawnienia symboliczne

Napisał Tom Rhodes. Tłumaczył Cezary Morga.

Uprawnienia symboliczne, określane również jako wyrażenia symboliczne, przy określaniu praw dostępu do plików lub katalogów wykorzystują litery w miejsce wartości liczbowych. Wyrażenia symboliczne wykorzystują składnię: (kto) (akcja) (uprawnienia), przy czym dostępne są następujące wartości:

Opcja Litera Znaczenie
(kto) u Użytkownik (właściciel)
(kto) g Grupa
(kto) o Inni
(kto) a Wszyscy (“świat”)
(akcja) + Dodanie uprawnień
(akcja) - Usunięcie uprawnień
(akcja) = Ustawienie uprawnień
(uprawnienia) r Odczyt
(uprawnienia) w Zapis
(uprawnienia) x Wykonywanie
(uprawnienia) t Bit “lepki”
(uprawnienia) s Ustawienie UID lub GID

Do ustawienia tych wartości, podobnie jak w przypadku wartości liczbowych, wykorzystywane jest polecenie chmod(1). Przykładowo, by zablokować dostęp innych użytkowników do PLIKU należy wpisać:

% chmod go= PLIK

Gdy musimy wykonać więcej niż jedną zmianę uprawnień parametry należy oddzielić przecinkami. Na przykład, poniższe polecenie usunie prawa zapisu do PLIKU grupie i innym. Następnie doda wszystkim prawo wykonywania:

% chmod go-w,a+x PLIK

3.3.2. Flagi plików we FreeBSD

Napisał Tom Rhodes. Tłumaczył Cezary Morga.

Dodatkowo, oprócz opisanych wyżej praw dostępu, FreeBSD wykorzystuje również “flagi plików”. Flagi te umożliwiają wprowadzenie dodatkowego poziomu ochrony i kontroli plików. Nie dotyczą natomiast katalogów.

Dzięki zwiększonemu poziomowi kontroli plików system może zagwarantować, że w niektórych sytuacjach nawet użytkownik root nie będzie mógł usunąć bądź zmodyfikować plików.

Zmiany flag plików dokonuje się poleceniem chflags(1). Przykładowo, by plikowi plik1 nadać flagę nieusuwalności należy wydać poniższe polecenie:

# chflags sunlink plik1

Natomiast, by usunąć flagę nieusuwalności wystarczy wprowadzić takie samo polecenie dodając “no” przed sunlink:

# chflags nosunlink plik1

By wyświetlić flagi danego pliku wystarczy wpisać polecenie ls(1) z parametrem -lo:

# ls -lo plik1
  

Wynik powinien być zbliżony do poniższego:

-rw-r--r-- 1 trhodes trhodes sunlnk 0 Mar 1 05:54 plik1

Niektóre z flag mogą być dodawane i usuwane jedynie przez użytkownika root, podczas gdy inne mogą być ustawiane również przez właściciela pliku. Zaleca się aby administratorzy przeczytali strony podręcznika systemowego chflags(1) oraz chflags(2).


3.4. Struktura katalogów

Poznanie hierarchii katalogów FreeBSD jest podstawą ogólnego zrozumienia działania systemu. Najważniejszym zagadnieniem jest koncepcja katalogu głównego, “/”. Jest on montowany jako pierwszy podczas uruchamiania systemu i zawiera podstawowe pliki niezbędne do przygotowania systemu do pracy w trybie wieloużytkownikowym. Ponadto w katalogu głównym znajdują się punkty montowania innych systemów plików, które możemy montować.

Punktem montowania nazywany jest katalog, poprzez który inny system plików może być dołączony do głównego systemu plików. Sekcja 3.5 zawiera więcej informacji. Przykładem typowego punktu montowania może być /usr, /var, /tmp, /mnt oraz /cdrom. Najczęściej każdemu z takich katalogów odpowiada wpis w pliku /etc/fstab. Plik ten zawiera tabelę systemów plików i ich punktów montowania, z której korzysta system. Większość systemów plików wymienionych w /etc/fstab jest montowana automatycznie przez skrypt rc(8) podczas uruchamiania systemu, wyjątkiem są te wpisy, które mają opcję noauto. Sekcja 3.6.1 zawiera więcej informacji.

Pełny opis struktury systemu plików znajduje się w dokumentacji systemowej hier(7). Tu ograniczymy się do pobieżnego zapoznania się z najważniejszymi katalogami.

Katalog Opis
/ Główny katalog systemu plików.
/bin/ Programy użytkowe wykorzystywane zarówno w trybie jednego użytkownika, jak i w trybie wielu użytkowników.
/boot/ Programy i pliki konfiguracyjne używane podczas uruchamiania systemu.
/boot/defaults/ Pliki z domyślną konfiguracją uruchamiania systemu; patrz loader.conf(5).
/dev/ Pliki urządzeń; patrz intro(4).
/etc/ Pliki i skrypty konfiguracyjne.
/etc/defaults/ Pliki z domyślną konfiguracją systemu; patrz rc(8).
/etc/mail/ Pliki konfiguracyjne dla serwerów poczty, na przykład sendmail(8).
/etc/namedb/ Pliki konfiguracyjne programu named; patrz named(8).
/etc/periodic/ Skrypty uruchamiane raz dziennie, raz na tydzień i raz na miesiąc za pośrednictwem cron(8); patrz periodic(8).
/etc/ppp/ Pliki konfiguracyjne ppp; patrz ppp(8).
/mnt/ Pusty katalog, najczęściej wykorzystywany przez administratorów jako tymczasowy punkt montowania..
/proc/ System plików procesów, patrz procfs(5), mount_procfs(8).
/rescue/ Katalog zawierający programy przydatne w przypadku awarii; patrz rescue(8).
/root/ Katalog domowy użytkownika root.
/sbin/ Programy i narzędzia administracyjne wykorzystywane zarówno w trybie jednego użytkownika, jak i w trybie wielu użytkowników.
/stand/ Programy używane w samodzielnym środowisku.
/tmp/ Pliki tymczasowe. Zawartość katalogu /tmp NIE JEST zachowywana przy ponownym uruchamianiu systemu. Również pamięciowy system plików jest często montowany w katalogu /tmp. Proces ten może zostać zautomatyzowany wykorzystując zmienne rc.conf(5) związane z tmpmfs (bądź za pomocą wpisu w /etc/fstab; patrz mdmfs(8)).
/usr/ Większość programów i aplikacji wykorzystywanych przez użytkowników.
/usr/bin/ Najczęściej używane programy, narzędzia programistyczne, aplikacje.
/usr/include/ Pliki nagłówkowe C.
/usr/lib/ Biblioteki.
/usr/libdata/ Pliki danych różnych programów użytkowych.
/usr/libexec/ Demony i programy systemowe (uruchamiane przez inne programy).
/usr/local/ Lokalne programy, biblioteki, itp. Ponadto jest to domyślny katalog dla instalowanych portów. Ogólna struktura katalogów wewnątrz /usr/local powinna odpowiadać strukturze /usr opisanej w dokumentacji hier(7). Wyjątkiem jest katalog man, umieszczony bezpośrednio w /usr/local, a nie w /usr/local/share, oraz dokumentacja portów, znajdująca się w share/doc/port.
/usr/obj/ Pliki zależne od architektury komputera, tworzone w procesie budowania drzewa /usr/src.
/usr/ports Kolekcja portów FreeBSD (opcjonalna).
/usr/sbin/ Demony i programy systemowe (dostępne dla użytkowników).
/usr/share/ Pliki niezależne od architektury systemu.
/usr/src/ Pliki źródłowe BSD, lokalne pliki źródłowe.
/usr/X11R6/ Pliki wykonywalne, biblioteki, i inne pliki dystrybucji X11R6 (opcjonalnie).
/var/ Rozmaite pliki dzienników systemowych, pliki tymczasowe, pliki kolejek. Również pamięciowy system plików jest często montowany w tym katalogu. Proces ten może zostać zautomatyzowany wykorzystując zmienne rc.conf(5) związane z varmfs (bądź za pomocą wpisu w /etc/fstab; patrz mdmfs(8)).
/var/log/ Pliki dzienników systemowych.
/var/mail/ Skrzynki pocztowe użytkowników.
/var/spool/ Katalogi kolejek systemu drukowania i poczty.
/var/tmp/ Pliki tymczasowe nie usuwane przy ponownym uruchamianiu systemu.
/var/yp Mapy usługi NIS.3.5. Organizacja dysku

Najmniejszą jednostką organizacji dysku używaną przez FreeBSD do odnajdywania plików jest nazwa pliku. W nazwach plików rozróżniane są duże i małe litery, tak więc readme.txt i README.TXT to dwa różne pliki. FreeBSD nie wykorzystuje rozszerzeń nazw plików (.txt) do określenia, czy plik jest programem, dokumentem, czy innym zbiorem danych.

Pliki przechowywane są w katalogach. Katalog może być pusty, lub może zawierać setki plików. Może również zawierać inne katalogi, dzięki czemu mamy możliwość zbudowania hierarchicznej struktury katalogów. Pozwala to na łatwą organizację danych.

Dostęp do plików i katalogów uzyskuje się podając nazwę pliku lub katalogu, poprzedzoną ukośnikiem / i innymi wymaganymi nazwami katalogów. Jeśli mamy katalog foo, a w nim katalog bar, w którym znajduje się plik readme.txt, wówczas pełną nazwą, bądź ścieżką dostępu do pliku jest foo/bar/readme.txt.

Katalogi i pliki przechowywane są w systemie plików. Każdy system plików ma jeden katalog najwyższego poziomu, zwany katalogiem głównym systemu plików. W katalogu głównym mogą być umieszczone następne katalogi.

To, o czym mówimy, jest zapewne podobne do innych systemów operacyjnych, z którymi być może zetknęliśmy się wcześniej. Są jednak różnice; na przykład w systemie MS-DOS nazwy plików i katalogów oddzielane są znakiem \, w Mac OS® natomiast znakiem :.

We FreeBSD nie są używane litery dysków, lub inne nazwy dysków w ścieżce. Nie spotkamy się w FreeBSD z czymś takim jak c:/foo/bar/readme.txt.

Jest natomiast jeden system plików pełniący rolę głównego systemu plików. Zawiera on katalog główny dostępny jako /. Każdy inny system plików jest montowany w głównym systemie plików. Niezależnie od tego, ile dysków mamy w komputerze, we FreeBSD każdy katalog wydaje się być częścią tego samego dysku.

Załóżmy, że mamy trzy systemy plików, nazwane A, B i C. Każdy z nich ma katalog główny, zawierający dwa katalogi o nazwach A1, A2 (oraz odpowiednio B1, B2 i C1, C2).

Niech A będzie głównym systemem plików. Gdybyśmy sprawdzili jego zawartość poleceniem ls, zobaczylibyśmy dwa podkatalogi A1 i A2. Drzewo katalogów wygląda następująco:

System plików musi być montowany w katalogu innego systemu plików. Przyjmijmy teraz, że montujemy system plików B w katalogu A1. Główny katalog B zastąpi A1, a podkatalogi B pojawią się w odpowiednim miejscu:

Do plików znajdujących się w katalogach B1 i B2 można się dostać posługując się ścieżką /A1/B1 lub /A1/B2. Pliki poprzednio obecne w katalogu /A1 są tymczasowo ukryte. Pojawią się ponownie po odmontowaniu B z A.

Gdyby zamontować B w A2, drzewo katalogów wyglądałoby tak:

ścieżki natomiast miałyby postać /A2/B1 i /A2/B2.

Systemy plików mogą być montowane jeden na drugim. Rozwijając poprzedni przykład, możemy zamontować system plików C w katalogu B1 systemu plików B, otrzymując następującą postać drzewa katalogów:

Można równie dobrze zamontować C bezpośrednio w systemie plików A, w katalogu A1:

Znającym system MS-DOS może to przypominać polecenie join, choć nie jest to to samo.

Zwykle nie trzeba zajmować się opisanymi powyżej rzeczami. Najczęściej tworzymy systemy plików podczas instalacji FreeBSD, wybieramy miejsce ich zamontowania i nie wprowadzamy później żadnych zmian, chyba, że zainstalujemy nowy dysk.

Można utworzyć jeden obszerny główny system plików i nie tworzyć żadnych innych. Takie podejście ma kilka wad i jedną zaletę.

Korzyści z kilku systemów plików

 • Odrębne systemy plików mogą mieć różne opcje montowania (mount options). Na przykład, przy odpowiednim przygotowaniu, główny system plików może być zamontowany tylko do odczytu, przez co niemożliwe będzie przypadkowe usunięcie lub zmiana ważnego pliku. Oddzielenie systemów plików dostępnych do zapisu dla użytkowników, jak np. /home, od innych pozwala również na montowanie ich z opcją nosuid; co z kolei pozwala zwiększyć bezpieczeństwo systemu uniemożliwiając wykorzystanie bitów suid/guid.

 • FreeBSD automatycznie optymalizuje układ plików w systemie plików, w zależności od tego, jak ów system jest wykorzystywany. System plików zawierający wiele często zapisywanych małych plików będzie optymalizowany inaczej niż taki, w którym przechowywane jest mniej plików o dużych rozmiarach. W przypadku jednego dużego systemu plików taka optymalizacja nie zadziała.

 • Systemy plików FreeBSD są odporne na awarie zasilania. W niesprzyjających okolicznościach może się jednak zdarzyć, że przerwa w dostawie prądu w krytycznym momencie spowoduje uszkodzenie struktury systemu plików. Przechowywanie danych w kilku systemach plików zwiększa szansę, że system uruchomi się ponownie, dzięki czemu łatwiej będzie odzyskać dane z kopii zapasowej.

Korzyść z pojedynczego systemu plików

 • Systemy plików mają stały rozmiar. Podczas instalacji FreeBSD tworzymy system plików o zadanym rozmiarze; później może się okazać, że trzeba powiększyć partycję. Niełatwo jest to zrobić inaczej, niż przez przygotowanie zapasowej kopii danych, utworzenie na nowo systemu plików o większych rozmiarach, oraz skopiowanie danych z powrotem.

  WAŻNE: We FreeBSD dostępne jest polecenie growfs(8), które pozwala na zwiększenie rozmiaru systemu plików w locie, pomijając wspomniane ograniczenie.

Systemy plików przechowywane są na partycjach. Pojęcie partycji ma tu inne znaczenie niż popularnie stosowane (np. partycja systemu MS-DOS), ze względu na uniksowy rodowód FreeBSD. Każda z partycji oznaczana jest literą, od a do h. Pojedyncza partycja może zawierać jeden system plików, dlatego też do systemów plików często odwołuje się albo poprzez miejsce ich zamontowania w głównym systemie plików, albo przez literowe oznaczenie partycji, na której dany system plików się znajduje.

Przestrzeń dyskowa jest również używana we FreeBSD jako przestrzeń wymiany, pełniąc w ten sposób rolę pamięci wirtualnej. Komputer może dzięki temu dysponować większą ilością pamięci, niż ma w rzeczywistości. Kiedy pamięci zaczyna brakować, FreeBSD odsyła niektóre nieużywane dane do przestrzeni wymiany, a gdy znów okażą się potrzebne, przenosi je z powrotem (odsyłając jednocześnie inne dane).

Z niektórymi partycjami związane są pewne konwencje dotyczące ich zastosowania./para>

Patrycja Konwencja
a Zwykle zawiera główny system plików
b Zwykle zawiera przestrzeń wymiany
c Zwykle jest tego samego rozmiaru, co obejmujący ją segment. Dzięki temu programy działające na całym segmencie (na przykład wykrywające uszkodzone obszary dysku) mogą działać na partycji c. Zwykle nie tworzy się na tej partycji systemu plików.
d Swego czasu partycja d miała specjalne znaczenie, obecnie już go nie ma. Do dziś jednak niektóre programy mogą dziwnie się zachowywać, jeśli każe im się pracować na partycji d, dlatego też sysinstall zwykle w ogóle jej nie tworzy.


Każda partycja zawierająca system plików przechowywana jest na czymś, co we FreeBSD nosi nazwę segmentu. Jest to określenie tego, co wcześniej zwane było partycją, i ponownie jest to konsekwencją uniksowych korzeni FreeBSD. Segmenty są oznaczane liczbami od 1 do 4.

Numery segmentów, wraz z przedrostkiem s, poprzedzone są nazwą urządzenia. Tak więc “da0s1” jest pierwszym segmentem na pierwszym dysku SCSI. Na dysku mogą być najwyżej cztery fizyczne segmenty, można jednak tworzyć segmenty logiczne wewnątrz segmentów fizycznych specjalnego typu. Powstałe w ten sposób segmenty rozszerzone mają numery od 5 wzwyż, zatem “ad0s5” odpowiada pierwszemu rozszerzonemu segmentowi na dysku IDE. Urządzenia te są wykorzystywane przez systemy plików, które zajmują cały segment.

Segmenty, dyski “niebezpiecznie dedykowane” i inne dyski zawierają partycje, oznaczane literami od a do h. Litera dopisywana jest do nazwy urządzenia, więc “da0a” odpowiadać będzie partycji a na pierwszym dysku da, “niebezpiecznie dedykowanym”. Z kolei “ad1s3e” oznacza piątą partycję w trzecim segmencie drugiego dysku IDE.

Własne oznaczenie ma także każdy dysk. Nazwa dysku składa się z symbolu określającego typ dysku, oraz numeru, określającego który to dysk. Dyski, inaczej niż segmenty, numerowane są od zera. Tabela 3-1 zawiera najczęściej spotykane zwykle oznaczenia.

Gdy odwołujemy się do partycji, FreeBSD wymaga, byśmy podali również nazwę obejmującego ją segmentu i dysku. Z kolei gdy odwołujemy się do segmentu, podajemy również nazwę dysku. Kolejno podajemy więc nazwę dysku, s, numer segmentu, a na koniec literę partycji; patrz Przykład 3-1.

Przykład 3-2 pokazuje schematyczny model dysku, z pomocą którego łatwiej będzie zrozumieć pewne rzeczy.

Gdy instalujemy FreeBSD, w pierwszej kolejności musimy przygotować segmenty na dysku, następnie w segmencie przeznaczonym dla FreeBSD utworzyć partycje, następnie wewnątrz partycji stworzyć system plików (lub przestrzeń wymiany) i określić miejsce jego montowania.

Tabela 3-1. Oznaczenia dysków

Oznaczenie Znaczenie
ad Dysk ATAPI (IDE)
da Dysk SCSI o dostępie bezpośrednim
acd CDROM ATAPI (IDE)
cd CDROM SCSI
fd Stacja dyskietek

Przykład 3-1. Przykładowe nazwy dysków, segmentów i partycji

Nazwa Znaczenie
ad0s1a Pierwsza partycja (a) w pierwszym segmencie (s1) na pierwszym dysku IDE (ad0).
da1s2e Piąta partycja e w drugim segmencie (s2) na drugim dysku SCSI (da1).

Przykład 3-2. Schematyczny model dysku

Rysunek przedstawia pierwszy dysk IDE z punktu widzenia FreeBSD. Zakładamy, że dysk ma rozmiar 4 GB i jest podzielony na dwa segmenty (partycje w MS-DOS) o rozmiarze po 2 GB. Pierwszy segment zawiera DOS-owy dysk C:, natomiast w drugim segmencie znajduje się przykładowa instalacja FreeBSD, z trzema partycjami oraz partycją wymiany.

Każda z trzech partycji przechowuje system plików. Na partycji a umieszczony jest główny system plików, na e znajduje się katalog /var, a na f katalog /usr.


3.6. Montowanie i odmontowywanie systemów plików

System plików można sobie wyobrazić jako drzewo, którego korzeniem jest /. /dev, /usr i inne podkatalogi katalogu głównego są gałęziami, z których mogą wyrastać kolejne gałęzie, na przykład /usr/local, itd.

Jest kilka powodów, dla których warto jest trzymać niektóre katalogi w oddzielnych systemach plików. W katalogu /var znajdują się podkatalogi log/ i spool/ oraz rozmaite pliki tymczasowe, z tego powodu może się on zapełnić. Zapełnienie głównego systemu plików jest raczej niepożądane, więc często zaleca się oddzielenie /var od /.

Często niektóre katalogi umieszczane są na odrębnych systemach plików ze względu na to, że znajdują się na osobnych dyskach fizycznych lub dyskach wirtualnych, jak na przykład pliki udostępniane poprzez Network File System lub napędy CDROM.


3.6.1. Plik fstab

Systemy plików wymienione w pliku /etc/fstab są automatycznie montowane podczas ładowania systemu (prócz oznaczonych opcją noauto)./para>

Wpisy w pliku /etc/fstab są następującej postaci:

urządzenie    /punkt-montowania typ   opcje   archiwizacja   nr-przebiegu
urządzenie

Nazwa pliku urządzenia (istniejącego), zgodnie z opisem w Sekcja 17.2.

punkt-montowania

Katalog (istniejący), w którym system plików ma być zamontowany.

typ

Typ systemu plików przekazywany poleceniu mount(8). We FreeBSD domyślnie jest to ufs.

opcje

Pierwszą opcją jest rw, jeśli w systemie plików ma być możliwy odczyt i zapis, albo ro, jeżeli dozwolony ma być tylko odczyt. W następnej kolejności podawane są inne opcje. Często stosowana jest opcja noauto, która zapobiega automatycznemu montowaniu systemu plików podczas uruchamiania systemu. Pozostałe opcje opisane są w dokumentacji systemowej mount(8).

archiwizacja

Na podstawie tej informacji program dump(8) stwierdza, które systemy plików mają być archiwizowane. Jeśli pole to zostanie pominięte, domyślnie przyjmowana jest wartość zero.

nr-przebiegu

Na podstawie tego pola wyznaczana jest kolejność, w jakiej systemy plików poddawane są sprawdzaniu. Systemy plików, które nie mają być sprawdzane, powinny mieć nr-przebiegu ustawiony na zero. Główny system plików (powinien być sprawdzony jako pierwszy) powinien mieć nr-przebiegu o wartości jeden, a inne systemy plików powinny mieć wpisaną wartość większą od jednego. Jeśli dwa lub więcej systemów plików będzie miało taki sam nr-przebiegu, wówczas fsck(8), o ile będzie to możliwe, podejmie próbę równoległego sprawdzenia tych systemów plików.

Więcej informacji o formacie pliku /etc/fstab oraz definiowanych w nim opcji dostępnych w podręczniku systemowym fstab(5)


3.6.2. Polecenie mount

Polecenie mount(8) jest głównym poleceniem używanym do montowania systemów plików.

W najprostszej postaci, używa się go następująco:

# mount urządzenie punkt-montowania

Polecenie to ma mnóstwo opcji wymienionych w dokumentacji systemowej mount(8). Do najczęściej stosowanych należą:

Opcje montowania

-a

Montowanie wszystkich systemów plików wymienionych w /etc/fstab. Nie są montowane systemy plików z opcją “noauto” oraz wykluczone przez opcję -t, jak również systemy plików już zamontowane.

-d

Wykonanie wszystkiego, oprócz faktycznego wywołania funkcji systemowej montowania. W połączeniu z opcją -v można w ten sposób sprawdzić, co tak naprawdę mount(8) stara się zrobić.

-f

Wymuszenie montowania nieuporządkowanego systemu plików (niebezpieczne), lub wymuszenie odebrania prawa do zapisu przy zmianie trybu montowania systemu plików z trybu “odczyt i zapis” na “tylko do odczytu”.

-r

Montowanie systemu plików w trybie tylko do odczytu. Taki sam efekt ma zastosowanie opcji -o z argumentem ro (bądź rdonly w wersjach FreeBSD wcześniejszych niż 5.2).

-t typ

Montowanie systemu plików o określonym typie. Przy zastosowaniu opcji -a montowane są tylko systemy plików podanego typu.

Domyślnym typem systemu plików jest “ufs”.

-u

Uaktualnienie opcji montowania systemu plików.

-v

Pokazywanie dodatkowych komunikatów.

-w

Montowanie w trybie odczytu i zapisu.

Opcji -o towarzyszy lista oddzielonych przecinkami parametrów, oto niektóre z nich:

nodev

Ignorowanie obecnych w systemie plików urządzeń specjalnych. Przydatna opcja, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

noexec

Wyłączenie uruchamiania programów wykonywalnych na systemie plików. Również służy bezpieczeństwu.

nosuid

Ignorowanie bitów setuid i setgid w systemie plików. Kolejna opcja służąca bezpieczeństwu.


3.6.3. Polecenie umount Command

Poleceniu umount(8) należy podać jako parametr punkt montowania, nazwę urządzenia bądź opcję -a lub -A.

Każdej z form wywołania polecenia można podać opcję -f, która nakazuje dokonać bezwarunkowego odmontowania, oraz opcję -v, powodującą wypisywanie dodatkowych komunikatów. Należy mieć na uwadze, że raczej nie zaleca się korzystania z -f. Bezwarunkowe odmontowywanie systemu plików może doprowadzić do awarii systemu lub uszkodzenia danych znajdujących się w danym systemie plików.

Opcje -a oraz -A służą do odmontowania wszystkich zamontowanych systemów plików, lub systemów plików wybranych typów, określonych w opcji -t. Opcja -A nie dokonuje próby odmontowania głównego systemu plików.


3.7. Procesy

FreeBSD jest wielozadaniowym systemem operacyjnym. Oznacza to, że korzystając z systemu mamy wrażenie, że wiele programów działa jednocześnie. Działający w danej chwili program nazywany jest procesem. Po wydaniu dowolnego polecenia uruchamiany jest przynajmniej jeden proces. Są również procesy systemowe, które działają nieprzerwanie, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie systemu.

Każdemu procesowi przypisany jest jednoznaczny numer zwany identyfikatorem procesu, lub po prostu PID. Podobnie jak plik, również każdy proces ma swojego właściciela i grupę. Na podstawie informacji o właścicielu i grupie system operacyjny przydziela procesowi prawa do otwierania plików i urządzeń, przy zastosowaniu opisanych wcześniej praw dostępu. Większość procesów ma swój proces macierzysty; jest to proces, który uruchomił dany proces. Przykładowo, kiedy wydajemy polecenia w powłoce, to zarówno powłoka jest procesem, jak i każde z wykonanych poleceń. Procesem macierzystym każdego uruchomionego w ten sposób procesu będzie powłoka. Wyjątkiem jest specjalny proces zwany init(8). init jest pierwszym procesem, więc jego PID jest zawsze równy 1. Proces init uruchamiany jest przez jądro systemu podczas ładowania FreeBSD.

Są dwa bardzo przydatne polecenia, które pozwalają zobaczyć, jakie procesy są uruchomione: ps(1) i top(1). Polecenie ps pokazuje statyczną listę działających w danej chwili procesów, uwzględniając informacje takie jak PID-y procesów, zużywaną pamięć, wydane do uruchomienia procesów polecenia, itd. Polecenie top wyświetla listę uruchomionych procesów, która jest co kilka sekund uaktualniana, dzięki czemu możemy na bieżąco śledzić, czym zajmuje się komputer.

Domyślnie ps pokazuje tylko działające procesy należące do użytkownika wydającego polecenie. Na przykład:

% ps
 PID TT STAT   TIME COMMAND
 298 p0 Ss   0:01.10 tcsh
 7078 p0 S   2:40.88 xemacs mdoc.xsl (xemacs-21.1.14)
37393 p0 I   0:03.11 xemacs freebsd.dsl (xemacs-21.1.14)
48630 p0 S   2:50.89 /usr/local/lib/netscape-linux/navigator-linux-4.77.bi
48730 p0 IW   0:00.00 (dns helper) (navigator-linux-)
72210 p0 R+   0:00.00 ps
 390 p1 Is   0:01.14 tcsh
 7059 p2 Is+  1:36.18 /usr/local/bin/mutt -y
 6688 p3 IWs  0:00.00 tcsh
10735 p4 IWs  0:00.00 tcsh
20256 p5 IWs  0:00.00 tcsh
 262 v0 IWs  0:00.00 -tcsh (tcsh)
 270 v0 IW+  0:00.00 /bin/sh /usr/X11R6/bin/startx -- -bpp 16
 280 v0 IW+  0:00.00 xinit /home/nik/.xinitrc -- -bpp 16
 284 v0 IW   0:00.00 /bin/sh /home/nik/.xinitrc
 285 v0 S   0:38.45 /usr/X11R6/bin/sawfish

Jak widzimy, ps(1) wyświetla informacje w kilku kolumnach. W kolumnie PID pokazywany jest omówiony wcześniej identyfikator procesu. PID-y są przydzielane po kolei od 1 do 99999 i znów od początku, gdy się skończą. Kolumna TT pokazuje terminal, na którym działa program -- na razie nie będziemy się tym zajmować. W kolumnie STAT przedstawiony jest stan procesu, jego także na razie nie będziemy omawiać. TIME pokazuje czas wykorzystywania procesora przez dany proces, niekoniecznie odpowiada on czasowi, jaki upłynął od uruchomienia programu, ponieważ wiele programów przez długi czas oczekuje na jakieś zdarzenie, a dopiero potem wykorzystuje procesor. Ostatnia kolumna, COMMAND, pokazuje polecenie, którym uruchomiony został program.

ps(1) ma wiele rozmaitych opcji, które mają wpływ na wyświetlane informacje. Jedną z najbardziej przydatnych kombinacji opcji jest auxww. Opcja a pokazuje informacje o wszystkich działających procesach, również nie należących do nas. u pokazuje nazwę użytkownika, do którego należy proces, jak również wykorzystanie pamięci. x pokazuje informacje o procesach -- demonach. Opcja ww nakazuje, by polecenie ps(1) wyświetlało pełną linię polecenia, nie obcinając jej, by zmieściła się na ekranie.

Informacje pokazywane przez top(1) wyglądają podobnie. Oto przykład:

% top
last pid: 72257; load averages: 0.13, 0.09, 0.03  up 0+13:38:33 22:39:10
47 processes: 1 running, 46 sleeping
CPU states: 12.6% user, 0.0% nice, 7.8% system, 0.0% interrupt, 79.7% idle
Mem: 36M Active, 5256K Inact, 13M Wired, 6312K Cache, 15M Buf, 408K Free
Swap: 256M Total, 38M Used, 217M Free, 15% Inuse

 PID USERNAME PRI NICE SIZE  RES STATE  TIME  WCPU  CPU COMMAND
72257 nik    28  0 1960K 1044K RUN   0:00 14.86% 1.42% top
 7078 nik    2  0 15280K 10960K select  2:54 0.88% 0.88% xemacs-21.1.14
 281 nik    2  0 18636K 7112K select  5:36 0.73% 0.73% XF86_SVGA
 296 nik    2  0 3240K 1644K select  0:12 0.05% 0.05% xterm
48630 nik    2  0 29816K 9148K select  3:18 0.00% 0.00% navigator-linu
 175 root    2  0  924K  252K select  1:41 0.00% 0.00% syslogd
 7059 nik    2  0 7260K 4644K poll   1:38 0.00% 0.00% mutt
...

Informacje podzielone są na dwie części. Nagłówek (pierwsze pięć wierszy) zawiera PID ostatnio uruchomionego procesu, średnie obciążenie systemu (miara zapracowania systemu), czas działania systemu (od ostatniego uruchomienia) oraz aktualny czas. Inne liczby w nagłówku informują o liczbie działających procesów (w przykładzie 47), jak dużo pamięci i przestrzeni wymiany jest zajęte, oraz ile czasu system przebywa w różnych stanach procesora.

Pod nagłówkiem w kilku kolumnach pokazane są informacje zbliżone do przedstawianych przez ps(1). Podobnie można tu znaleźć PID procesu, nazwę użytkownika, czas zajmowania procesora, oraz polecenie, którym uruchomiono proces. top(1) pokazuje domyślnie także rozmiar pamięci zajmowanej przez proces. Ta ostatnia informacja podzielona jest na dwie kolumny; jedna odpowiada całkowitemu rozmiarowi, druga rozmiarowi rezydentnemu. Całkowity rozmiar oznacza, ile pamięci było potrzebne programowi, z kolei rozmiar rezydentny informuje, ile pamięci wykorzystuje program w danej chwili. W przykładzie widać, że Netscape® potrzebował prawie 30 MB pamięci RAM, jednak obecnie wykorzystuje tylko 9 MB.

top(1) automatycznie aktualizuje wyświetlane informacje co dwie sekundy; można to zmienić opcją s.


3.8. Demony, sygnały i unicestwianie procesów

Kiedy korzystamy z edytora tekstu, możemy go w prosty sposób obsługiwać, wczytywać pliki, itp. Jest to możliwe dzięki cechom samego edytora oraz dzięki temu, że edytor jest podłączony do terminala. Jednakże, niektóre programy pracują bez ciągłej komunikacji z użytkownikiem, są więc odłączone od terminala. Przykładem takiego programu może być serwer WWW, nieustannie odpowiadający na żądania pochodzące z sieci, bez potrzeby komunikacji z użytkownikiem. Inny przykład to programy przesyłające emaile pomiędzy komputerami.

Takie programy nazywane są demonami (ang. daemons). Demony to postaci z mitologii greckiej -- niewielkie usłużne istoty, ani dobre, ani złe, które w rozmaity sposób pomagały ludziom. Podobnie pomagają dzisiejsze serwery pocztowe i serwery WWW. Dlatego właśnie od długiego czasu maskotką BSD jest wesoły demon z widłami i w

Przyjęto, iż programy uruchamiane jako demony mają nazwy zakończone literą “d”. BIND (Berkeley Internet Name Daemon) jest serwerem nazw uruchamianym przez program named, serwer WWW Apache nosi nazwę httpd, demon kolejkowania drukarki (line printer spooling daemon) to lpd, itd. Nie jest to sztywna reguła, lecz przyjęta konwencja; na przykład główny demon pocztowy programu Sendmail nazywa się sendmail, a nie jak można by przypuszczać maild.

Niekiedy istnieje potrzeba komunikacji z procesem -- demonem. Odbywa się ona poprzez sygnały, to znaczy możemy porozumieć się z demonem (lub jakimkolwiek działającym procesem) wysyłając mu sygnał. Są różne rodzaje sygnałów, które możemy wysłać -- niektóre z nich mają określone znaczenie, inne są odpowiednio interpretowane przez aplikację, co powinno być opisane w dokumentacji aplikacji. Sygnał możemy wysłać tylko do procesu, którego jesteśmy właścicielem. Wysłanie sygnału do procesu należącego do kogoś innego za pośrednictwem kill(1) lub kill(2) spowoduje odmowę dostępu. Wyjątkiem jest użytkownik root, który może wysyłać sygnały do dowolnego procesu, niezależnie od jego właściciela.

Zdarza się, że samo FreeBSD również wysyła aplikacjom sygnały. Jeżeli niewłaściwie napisany program próbuje dostać się do niedostępnego dla niego obszaru pamięci, FreeBSD wysyła procesowi sygnał Segmentation Violation (SIGSEGV). Aplikacja może skorzystać z funkcji systemowej alarm(3), wówczas po upłynięciu pewnego czasu zostanie do niej wysłany sygnał Alarm (SIGALRM). I tak dalej.

Do zatrzymania procesu można wykorzystać dwa sygnały: SIGTERM i SIGKILL. Pierwszy z nich jest łagodnym sposobem unicestwienia procesu; proces może przechwycić ten sygnał, następnie zakończyć swoją pracę, np. zamykając pliki, które otworzył. Czasami proces może zignorować sygnał SIGTERM, jeśli akurat zajmuje się czymś, co nie powinno być przerywane.

Sygnał SIGKILL nie może zostać zignorowany. Działa według zasady “Nie obchodzi mnie, co robisz, w tej chwili przestań”. Wysłanie procesowi sygnału SIGKILL powoduje, iż FreeBSD natychmiast go wstrzymuje[4].

Inne użyteczne sygnały to SIGHUP, SIGUSR1 i SIGUSR2. Są to sygnały ogólnego przeznaczenia, różne aplikacje reagują na nie w różny sposób.

Powiedzmy, że dokonaliśmy zmiany w pliku konfiguracji serwera WWW, i chcemy nakazać serwerowi, aby konfiguracja została ponownie wczytana. Moglibyśmy zatrzymać i ponownie uruchomić httpd, ale ubocznym efektem takiego postępowania byłaby chwilowa przerwa w pracy serwera, co jest raczej niepożądane. Większość demonów działa w taki sposób, iż po otrzymaniu sygnału SIGHUP dokonują ponownego przeczytania swojego pliku konfiguracyjnego. Dzięki temu zamiast unicestwiania i ponownego uruchamiania httpd możemy wysłać mu sygnał SIGHUP. Nie jest jednoznacznie określone, jak procesy reagują na sygnał SIGHUP, dlatego różne demony mogą zachowywać się w różny sposób -- w razie niepewności warto zapoznać się z dokumentacją konkretnego demona.

Sygnały wysyłane są przy użyciu polecenia kill(1), jak w poniższym przykładzie.

Wysyłanie sygnału do procesu

W tym przykładzie zaprezentowano wysyłanie sygnału do inetd(8). Plik konfiguracyjny dla inetd to /etc/inetd.conf. Wysłanie sygnału SIGHUP spowoduje ponowne przeczytanie tego pliku.

 1. Trzeba ustalić PID procesu, do którego wysyłać będziemy sygnał -- do tego celu posłużą polecenia ps(1) i grep(1). Polecenia grep(1) używamy do odnalezienia podanego ciągu znaków. Ponieważ polecenia wydajemy jako zwykły użytkownik, a inetd(8) działa jako root, polecenie ps(1) musimy wywołać z opcją ax.

  % ps -ax | grep inetd
   198 ?? IWs  0:00.00 inetd -wW
  

  Jak widać, inetd(8) ma PID o wartości 198. Niekiedy w przedstawionym powyżej przykładzie może się także pojawić proces grep inetd, wynika to ze sposobu, w jaki ps(1) odnajduje działające procesy.

 2. Sygnał wysyłamy przy pomocy polecenia kill(1). Najpierw skorzystamy jednak z polecenia su(1) by stać się rootem, gdyż inetd(8) działa jako root.

  % su
  Password:
  # /bin/kill -s HUP 198
  

  Podobnie jak wiele poleceń w systemach UNIX, kill(1) nie wyświetla żadnego komunikatu w przypadku powodzenia. Jeżeli natomiast sygnał został wysłany do procesu, którego nie jest się właścicielem, pojawi się informacja: “kill: PID: Operation not permitted” (niedozwolona operacja). Błędne wpisanie PID-u spowoduje albo wysłanie sygnału do niewłaściwego procesu, co może skończyć się źle, albo też wysłanie sygnału do PID-u, który nie jest w danej chwili wykorzystywany -- pojawi się wówczas komunikat “kill: PID: No such process” (nie ma takiego procesu).

  Dlaczego warto korzystać z /bin/kill?: W wielu powłokach polecenie kill jest wbudowane; oznacza to, że sama powłoka zajmuje się wysyłaniem sygnału, nie wywołując /bin/kill. Może to być użyteczne, jednakże w różnych powłokach stosowana jest różna składnia do określenia nazwy sygnału, który ma być wysłany. Zamiast więc zapamiętywania wszystkich możliwych składni, łatwiej jest po prostu korzystać z polecenia /bin/kill ...

Inne sygnały wysyła się tą samą metodą, wystarczy zastąpić TERM lub KILL w odpowiedni sposób.

WAŻNE: Unicestwianie losowo wybranego procesu jest raczej złym pomysłem. Szczególne znaczenie ma init(8), proces o PID równym 1. Wydanie polecenia /bin/kill -s KILL 1 jest szybką metodą wyłączenia systemu. Należy zawsze sprawdzać poprawność argumentów polecenia kill(1) przed naciśnięciem klawisza Return.


3.9. Powłoki

W codziennej pracy z FreeBSD bardzo często wykorzystywany jest interfejs linii poleceń, zwany powłoką (ang. shell). Podstawowym zadaniem powłoki jest przyjmowanie poleceń i wykonywanie ich. Wiele powłok wyposażonych jest także w dodatkowe funkcje ułatwiające pracę, np. usprawnienia zarządzania plikami, dopasowywanie nazw plików, ułatwienia korzystania z linii poleceń, makropolecenia i zmienne środowiskowe. We FreeBSD dostępnych jest kilka powłok, np. Bourne Shell sh i ulepszony C-shell tcsh. Wiele innych powłok, jak choćby zsh czy bash, można znaleźć w kolekcji portów FreeBSD.

Której z powłok najlepiej jest używać? To właściwie kwestia gustu. Dla programistów C najwygodniejsze mogą być powłoki o składni wzorowanej na języku C, np. tcsh. Użytkownikom Linuksa i tym, dla których interfejs linii poleceń systemów 8unix; jest nowością, można polecić bash. Do wyboru jest wiele powłok, każda z nich ma pewne charakterystyczne tylko dla niej właściwości, które niekoniecznie będą działać w każdych warunkach.

Często spotykanym udogodnieniem powłoki jest uzupełnianie nazw plików. Po wpisaniu kilku pierwszych liter polecenia lub nazwy pliku powłoka potrafi zwykle uzupełnić dalszy ciąg polecenia lub nazwy, dzieje się to po wciśnięciu klawisza Tab. Przyjmijmy przykładowo, że istnieją dwa pliki o nazwach foobar i foo.bar. Chcemy usunąć plik foo.bar. Możemy więc wydać polecenie: rm fo[Tab].[Tab].

Powłoka wyświetli: rm foo[BIIP].bar.

Napis [BIIP] oznacza sygnał dźwiękowy, będący informacją od powłoki, że uzupełnienie nazwy pliku nie było możliwe, ponieważ można dopasować więcej niż jedną nazwę. Zarówno foobar jak i foo.barzaczynają się od fo. Powłoka mogła jednakże uzupełnić początek, czyli foo. Teraz można wpisać kropkę . i ponownie wcisnąć Tab, tym razem powłoka uzupełni nazwę do końca.

Inną cechą powłoki są zmienne środowiskowe. Przechowywane są one w przestrzeni środowiska powłoki w postaci par “nazwa = wartość”. Przestrzeń środowiska jest widoczna dla każdego programu uruchamianego przez powłokę, dlatego też przechowuje się tam wiele parametrów konfiguracyjnych dla programów. Oto najczęściej spotykane zmienne środowiskowe wraz z krótkim opisem:

Zmienna Opis
USER Nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika.
PATH Lista katalogów zawierających pliki wykonywalne oddzielona przecinkami.
DISPLAY Nazwa ekranu X11, jeśli takowy jest dostępny.
SHELL Wykorzystywana powłoka.
TERM Nazwa terminala użytkownika, wykorzystywana do określenia właściwości terminala.
TERMCAP Zapis z bazy termcap zawierający sekwencje kodów odpowiadających różnym funkcjom terminala.
OSTYPE Typ systemu operacyjnego, np. FreeBSD.
MACHTYPE Architektura sprzętowa, na jakiej działa system.
EDITOR Preferowany przez użytkownika edytor tekstu.
PAGER Preferowany przez użytkownika program wyświetlający pliki tekstowe.
MANPATH Lista katalogów zawierających dokumentację systemową oddzielona przecinkami.

Sposób odczytywania i ustawiania zmiennych środowiskowych zależy od rodzaju używanej powłoki. Na przykład w powłokach wzorowanych na C, jak tcsh i csh, do ustawiania i przeglądania zmiennych środowiskowych służy polecenie setenv, natomiast w powłokach Bourne'a, czyli sh i bash, do tych celów wykorzystywane jest polecenie export. Przykładowo, aby zmienić zmienną środowiskową EDITOR na /usr/local/bin/emacs w powłoce csh lub tcsh, należy wydać polecenie:

% setenv EDITOR /usr/local/bin/emacs

A w powłokach Bourne'a:

% export EDITOR="/usr/local/bin/emacs"

W większości powłok można wyświetlić wartość zmiennej środowiskowej przez poprzedzenie jej nazwy znakiem $. Dla przykładu, polecenie echo $TERM pokaże wartość zmiennej $TERM, ponieważ powłoka zastępuje wyrażenie $TERM wartością zmiennej i przekazuje ją do echo.

Wiele znaków, zwanych meta-znakami, traktowanych jest przez powłoki w specjalny sposób. Najczęściej wykorzystywanym jest *, oznaczający dowolny ciąg znaków w nazwie pliku, umożliwiający wykonywanie operacji na wielu plikach. Przykładowo, wywołanie echo * jest prawie identyczne z wywołaniem ls, ponieważ powłoka przekazuje do echo nazwy wszystkich plików pasujących *.

Jeśli potrzeba, by powłoka nie interpretowała znaku jako znak specjalny, należy go poprzedzić znakiem ukośnika (\). Wywołanie echo $TERM powoduje wypisanie ustawionego typu terminala, podczas gdy efektem polecenia echo \$TERM jest po prostu napis $TERM.


3.9.1. Zmiana powłoki

Najłatwiej jest zmienić powłokę przy użyciu polecenia chsh. Wywołanie tego polecenia uruchomi edytor wskazany przez zmienną EDITOR, lub edytor vi, jeśli nie jest ona zdefiniowana. Następnie należy zmienić nazwę powłoki w wierszu “Shell:”.

Można też skorzystać z chsh z opcją -s, która automatycznie zmieni powłokę, bez uruchamiania edytora. Poniżej przedstawiono wywołanie zmieniające powłokę na bash:

% chsh -s /usr/local/bin/bash

Notatka: Wybrana powłoka musi być wymieniona w pliku /etc/shells. Jeśli powłokę zainstalowano z kolekcji portów powinna zostać dopisana automatycznie. Jeśli natomiast przeprowadzono ręczną instalację powłoki, trzeba to zrobić samemu.

Dla przykładu, jeśli powłoka bash została zainstalowana i umieszczona w /usr/local/bin, trzeba będzie wydać polecenie:

# echo "/usr/local/bin/bash" >> /etc/shells

Oraz uruchomić chsh.


3.10. Edytory tekstu

Tłumaczył Aleksander Fafuła.

Konfiguracja FreeBSD polega głównie na edytowaniu plików tekstowych. Z tego właśnie powodu, dobrze byłoby zapoznać się z edytorami tekstu. FreeBSD posiada ich kilka, a kolejne można doinstalować z drzewa portów.

Najłatwiejszym do nauki i w użyciu jest edytor ee, co jest skrótem od Easy Editor (ang. Łatwy Edytor). Aby uruchomić ee, należy użyć polecenia ee plik, gdzie plik jest to, co chcemy edytować. Na przykład, aby wyedytować plik /etc/rc.conf, napiszemy ee /etc/rc.conf. Gdy już jesteśmy w ee, możemy zauważyć, że wszystkie niezbędne komendy są wypisane u góry ekranu. Znak ^ oznacza wciśnięty klawisz Ctrl. Innymi słowy ^e oznacza, że należy trzymać Ctrl i wcisnąć klawisz e. Aby wyjść z ee, wciśnij Esc, następnie wybierz leave editor (opuść edytor). Edytor zapyta, czy zachować zmiany, jeśli plik został zmodyfikowany.

FreeBSD w swoich zasobach ma także potężny edytor tekstu, jakim jest vi. W kolekcji portów dostępny jest także Emacs, czy vim (editors/emacs i editors/vim). Edytory te oferują dużo większą funkcjonalność, ale oczekują w zamian większego obeznania użytkownika z zasadami ich działania, ponadto ich obsługa jest trudniejsza do nauki. Jednakże, jeśli planujesz edytować wiele tekstu, nauka Emacs lub vim zwróci się w długim okresie w postaci zaoszczędzonego czasu.


3.11. Urządzenia i pliki urządzeń

Mianem urządzeń określa się komponenty komputera, takie jak dysk, drukarka, karta graficzna czy klawiatura. Podczas ładowania systemu FreeBSD większość wyświetlanych komunikatów dotyczy wykrywanych urządzeń. Komunikaty startowe dostępne są do późniejszego przeglądania w pliku /var/run/dmesg.boot.

Przykładowo, acd0 odpowiada pierwszemu napędowi CDROM IDE, natomiast kbd0 oznacza klawiaturę.

Dostęp do większości urządzeń w systemie operacyjnym UNIX odbywa się poprzez specjalne pliki, zwane plikami urządzeń, znajdujące się w katalogu /dev.


3.11.1. Tworzenie plików urządzeń

Kiedy wyposażamy komputer w nowe urządzenie, lub kompilujemy jądro z obsługą dodatkowych urządzeń, konieczne może okazać się utworzenie nowych plików urządzeń.


3.11.1.1. DEVFS (DEVice File System)

System plików urządzeń, zwany DEVFS, udostępnia przestrzeń nazw urządzeń jądra jako część przestrzeni nazw głównego systemu plików. DEVFS zajmuje się obsługą systemu plików urządzeń, dzięki czemu nie trzeba samodzielnie tworzyć bądź modyfikować plików urządzeń.

Więcej informacji znaleźć można w dokumentacji systemowej devfs(5).


3.12. Formaty binarne

Tłumaczył Cezary Morga.

By zrozumieć czemu FreeBSD używa formatu elf(5), musimy wpierw poznać trzy obecnie “dominujace” formaty plików wykonywalnych w systemach UNIX:

 • a.out(5)

  Najstarszy i najbardziej “klasyczny” format w Uniksie. Wykorzystuje krótki nagłówek z magicznym numerem na samym początku, często wykorzystywanym do określenia rodzaju pliku (szczegółowy opis dostępny jest w a.out(5)). Na plik składają się trzy segmenty: .text, .data i .bss oraz tablice symboli i ciągów tekstowych.

 • COFF

  Format obiektowy pochodzący z SVR3. W tym formacie sekcja tablic w wchodzi już w skład nagłówka, tak więc możliwe jest zawarcie w pliku więcej sekcji niż tylko .text, .data i .bss.

 • elf(5)

  Następca COFF zawierający wiele dodatkowych sekcji o 32- bądź nawet 64-bitowych wartościach. Jednym, acz wielkim minusem jest fakt, iż przy projektowaniu formatu ELF również założono, że na każdą architekturę sprzętową będzie istniał tylko jeden interfejs ABI. Okazało się natomiast, iż takie założenie jest błędne nawet w świecie komercyjnych SYSV (z którego pochodzą przynajmniej trzy ABI: SVR4, Solaris i SCO).

  Sposobem na rozwiązanie tego problemu we FreeBSD są narzędzia do metkowania plików wykonywalnych ELF informacjami, z którymi ABI jest on zgodny. Więcej informacji dostępnych jest w podręczniku systemowym brandelf(1).

System FreeBSD pochodzi z “klasycznego” obozu. Wykorzystywał on zatem format a.out(5) -- technologię wypróbowaną w wielu pokoleniach systemów BSD i z powodzeniem stosowaną aż do gałęzi 3.X. Mimo, że skompilowanie i uruchomienie w sposób natywny plików binarnych ELF (a także jądra) było możliwe we FreeBSD już od pewnego czasu, Projekt oficjalnie opierał się przed migracją do formatu ELF jako podstawowego. Dlaczego? Otóż, gdy obóz linuksowy wykonał ten bolesny krok ku ELF nie udało się tak łatwo uciec od formatu a.out. Wynikało to przede wszystkim z faktu, iż niezbyt elastyczny plan migracji bazował na mechanizmie współdzielonych bibliotek, których modyfikacja nastręczała wielu trudności zarówno producentom sprzętu jak i projektantom. Dopiero od momentu gdy narzędzia dostępne dla ELF zaoferowały sposób rozwiązania problemu ze współdzielonymi bibliotekami, zaczęły być postrzegane ogólnie jako “droga do przodu”, a tym samym koszty migracji mogły zostać uznane za niezbędne do poniesienia. Mechanizm współdzielonych bibliotek FreeBSD w dużej mierze przypomina mechanizm z SunOS™ Sun'a i jako taki jest bardzo łatwy w użyciu.

Skąd więc tyle różnych formatów?

W zamierzchłych czasach do dyspozycji był prosty sprzęt komputerowy. Ów prosty sprzęt obsługiwał mały, prosty system. Stąd też format a.outbył całkowicie odpowiednim do prezentacji plików binarnych w tym prostym systemie (PDP-11). Gdy UNIX został przeniesiony z tego prostego systemu na platformy typu Motorola 68k czy VAXen, zachowany został format a.out, zdecydowanie wystarcząjacy dla wczesnych wersji Uniksa.

Pewien czas później, jakiś bystry inżynier sprzętowy stwierdził że gdyby potrafił zmusić oprogramowanie do robienia kilku obskurnych sztuczek, wówczas mógłby pozbyć się kilku bramek z układu scalonego i zmusić CPU do szybszej pracy. Pomimo, że format a.out potrafił współpracować z tym nowym rodzajem sprzętu (zwanego wówczas RISC) to mimo wszystko nie był najlepszym do tego formatem. Dlatego też rozpoczęto prace nad innymi formatami binarnymi, które miały osiągnąć lepsze wyniki niż ograniczony, prosty a.out mógł zaoferować. Stworzone zostały COFF, ECOFF oraz kilka mniej znanych formatów, nim powstał ELF.

Kolejnym problemem okazał się wzrost rozmiarów programów przy względnie małej pojemności dysków oraz pamięci fizycznych, a także zwiększeniu stopnia skomplikowania pamięci wirtualnej VM. Tak też narodziła się koncepcja współdzielonych bibliotek. Mimo, że ów postęp osiągnięty był przy pomocy formatu a.out zakres jego przydatności był stale rozciągany, wraz z każdą nową funkcją. Pojawiła się konieczność dynamicznego wczytywanie pewnych rzeczy już w trakcie uruchamiania programu czy zapisywania części programu zaraz po wykonaniu kodu init w pamięci lub przestrzeni wymiany. Również języki programowania stawały się coraz bardziej wyrafinowane. Wiele poprawek wprowadzonych do formatu a.out umożliwiały realizację kolejnych funkcji, przy czym z reguły działały one tylko przez pewien czas. Niestety, format a.out stał się z czasem niezdolny do rozwiązywania wszystkich problemów bez wciąż rozrastającego się narzutu w kodzie i poziomu skomplikowania. Mimo, że ELF potrafił rozwiązać wiele z ówczesnych problemów, zmiana formatu binarnego, który generalnie działał, wciąż była wielką uciążliwością. Dlatego też ELF musiał poczekać aż bardziej bolesnym okazało się pozostanie przy a.out niż przejście do ELF.

Wraz z upływem czasu, narzędzia kompilacyjne, z których FreeBSD wywodzi własne narzędzia (przede wszystkim assembler i loader), wyewoluowały w dwa równoległe projekty. Odmiana FreeBSD dała współdzielone biblioteki oraz poprawki kilku błędów. Ludzie z GNU, którzy oryginalnie napisali te programy, przepisali je na nowo i dodali proste kompilatory wskrośne, pozwalające na pracę w różnych formatach. Nowy pakiet narzędzi GNU (binutils) wspiera kompilowanie wskrośne, format ELF, współdzielone biblioteki, rozszerzenia C++, itp. Dodatkowo, wielu producentów sprzętu przygotowuje binaria ELF. Jest to zatem dobra rzecz dla FreeBSD, że je obsługuje.

Format ELF oferuje większą rozszerzalność niz a.out. Narzędzia ELF są lepiej przygotowywane i oferują kompilację wskrośną, co jest istotne dla wielu programistów. Co prawda ELF może być trochę wolniejszy niż a.out, jednakże próba pomiaru może być trudna. Istnieje również wiele innych szczegółów różnych dla obydwu formatów, m.in. sposób mapowania stron, obsługi kodu init itp. Co prawda, żadne z nich nie jest istotne, jednakże różnice istnieją. Z czasem, wsparcie dla a.out zostanie wstrzymane z jadra GENERIC i ostatecznie usunięte z jądra gdy tylko zniknie potrzeba obsługi programów a.out.


3.13. Więcej informacji

3.13.1. Dokumentacja systemowa

Najdokładniejszą dokumentacją we FreeBSD jest dokumentacja systemowa. Dla prawie każdego dostępnego w systemie programu przygotowana jest krótka instrukcja obsługi, omawiająca podstawy jego działania i rozmaite opcje. Dokumentację możemy przeglądać przy pomocy polecenia man. Korzystanie z tego polecenia jest bardzo proste:

% man polecenie

polecenie jest nazwą polecenia, o którym chcemy uzyskać informacje. Na przykład, aby dowiedzieć się czegoś na temat polecenia ls wpisujemy:

% man ls

Dokumentacja systemowa podzielona jest na ponumerowane części:

 1. Polecenia dostępne dla użytkowników.

 2. Funkcje systemowe i kody błędów.

 3. Funkcje z bibliotek języka C.

 4. Sterowniki urządzeń.

 5. Formaty plików.

 6. Gry i inne rozrywki.

 7. Różne informacje.

 8. Polecenia służące do zarządzania systemem.

 9. Informacje dla programistów jądra.

Niekiedy takie samo zagadnienie może pojawić się w kilku częściach dokumentacji. Na przykład istnieje polecenie chmod, oraz funkcja systemowa chmod(). W taki wypadku możemy wybrać interesującą nas część dokumentacji, podając jej numer jako parametr polecenia man:

% man 1 chmod

W efekcie pokazana zostanie dokumentacja polecenia chmod. Zgodnie z przyjętą konwencją, numer odpowiedniej części dokumentacji podawany jest w nawiasach, tak więc chmod(1) odpowiada poleceniu chmod, natomiast chmod(2) odpowiada funkcji systemowej.

W opisany powyżej sposób możemy dowiedzieć się, jak korzystać z danego polecenia, jeśli znamy jego nazwę. Co zrobić, jeśli nie możemy sobie przypomnieć nazwy polecenia? Otóż, man potrafi również wyszukiwać wybranych słów kluczowych w opisach poleceń, służy do tego opcja -k:

% man -k mail

Wpisanie takiego polecenia spowoduje wyświetlenie listy poleceń, których opisy zawierają słowo kluczowe “mail”. Takie działanie jest równoważne skorzystaniu z polecenia apropos.

Jeśli więc, przeglądając zawartość katalogu /usr/bin, zastanawiamy się, do czego właściwie służą znajdujące się tam polecenia, możemy wpisać:

% cd /usr/bin
% man -f *

lub

% cd /usr/bin
% whatis *

W obu przypadkach efekt będzie taki sam.


3.13.2. Pliki GNU Info

Do FreeBSD dołączonych jest wiele programów i narzędzi stworzonych przez Free Software Foundation (FSF). Prócz dokumentacji systemowej, do tych programów dołączone są bardziej rozbudowane dokumenty hipertekstowe, zwane plikami info. Można je przeglądać poleceniem info, lub trybem info emacsa, o ile emacs został zainstalowany.

By skorzystać z polecenia info(1), wpisujemy:

% info

Krótkie wprowadzenie pojawia się po wpisaniu h. Spis poleceń jest dostępny po wpisaniu ?.


Rozdział 4. Instalacja programów: pakiety i porty

Tłumaczył Cezary Morga.

4.1. Streszczenie

System FreeBSD rozprowadzany jest wraz z bogatą kolekcją narzędzi systemowych. Tym nie mniej, stanowi to absolutne minimum. Szybko pojawia się bowiem potrzeba zainstalowania dodatkowego oprogramowania, by móc rozpocząć prawdziwą pracę z systemem. FreeBSD dostarcza dwóch dopełniających się metod instalacji oprogramowania: kolekcję portów FreeBSD (kompilacja programów ze źródeł) i system pakietów (instalacja z gotowych binariów). Każda z tych metod może zostać wykorzystana do instalacji najnowszych wersji ulubionego oprogramowania z lokalnych nośników bądź bezpośrednio z sieci.

Przeczytawszy ten rozdział dowiemy się:

 • Jak instalować oprogramowanie innych producentów dostarczane w postaci binarnej.

 • Jak kompilować oprogramowanie innych producentów z wykorzystaniem kolekcji portów.

 • Jak usunąć poprzednio zainstalowane pakiety bądź porty.

 • Jak zmienić domyślne wartości wykorzystywane przy kompilacji portów.

 • Jak odnaleźć właściwe oprogramowanie.

 • Jak zaktualizować wykorzystywane aplikacje.


4.2. Omówienie instalacji oprogramowania

Osoby, które już wcześniej pracowały z systemami UNIX wiedzą, że typowy proces instalacji oprogramowania sprowadza się mniej więcej do następujących punktów:

 1. Pobranie programu, który może być rozprowadzany w postaci kodu źródłowego bądź binarnej.

 2. Rozpakowania programu z formatu w jakim jest rozprowadzany (najczęściej jest to plik tar skompresowany za pomocą compress(1), gzip(1) lub bzip2(1)).

 3. Odnalezienie dokumentacji (najczęściej plik INSTALL lub README bądź pliki w podkatalogu doc/) i zapoznanie się z instrukcjami instalacji programu.

 4. Kompilacja programu, jeśli rozprowadzany jest w postaci źródłowej. Może to wymagać również wykonania dodatkowych czynności, jak np. edycji pliku Makefile bądź uruchomienia skryptu configure.

 5. Weryfikacja i instalacja aplikacji.

Wszystko to przy założeniu, że w między czasie nie pojawiły się żadne trudności. Instalacja oprogramowania, które nie było przygotowywane z myślą o FreeBSD może wymagać nawet modyfikacji kodu źródłowego nim zacznie poprawnie funkcjonować.

Oczywiście, we FreeBSD można instalować oprogramowanie “tradycyjnym” sposobem. Jednakże system ten posiada dwa rozwiązania, które potrafią zaoszczędzić mnóstwo czasu i trudu: pakiety i porty. W chwili pisania tego tekstu, dostępnych za pomocą tych systemów jest przeszło 20,000 aplikacji.

Dla każdego programu dostępny jest do pobrania pojedynczy pakiet, który zawiera skompilowane kopie plików aplikacji, zarówno plików uruchomieniowych jak i konfiguracyjnych czy dokumentacji. Pobranym plikiem można manipulować za pomocą poleceń pkg_add(1), pkg_delete(1), pkg_info(1), itp. Nowe programy można instalować za pomocą zaledwie jednego polecenia.

Port natomiast, jest zbiorem plików mających za zadanie zautomatyzować proces kompilacji danego programu z kodu źródłowego.

O ile typowa kompilacja programu składa się z wielu czynności wykonywanych przez użytkownika, o tyle pliki składające się na port zawierają dostateczną ilość informacji aby pozwolić systemowi zrobić to za nas. Wystarczy wprowadzić kilka prostych poleceń a system automatycznie pobierze kod źródłowy programu, rozpakuje, nałoży łatki, skompiluje i zainstaluje za nas.

Ponadto system portów może również posłużyć do przygotowania pakietów, którymi następnie można manipulować za pomocą pkg_add i innymi poleceniami zarządzających pakietami.

Obydwa systemy potrafią analizować zależności występujące pomiędzy aplikacjami. Załóżmy, że chcemy zainstalować program, który zależy od pewnej biblioteki. Zarówno program jak i biblioteka dostępne są w systemach portów i pakietów FreeBSD. Niezależnie od tego czy wykorzystamy polecenie pkg_add czy porty, by zainstalować program, to obydwa systemy spostrzegą, że biblioteka nie została zainstalowana i automatycznie zainstalują najpierw bibliotekę.

Można by się zastanawiać dlaczego FreeBSD wykorzystuje obydwa systemy, skoro ich działanie jest tak bardzo podobne. Tak pakiety jak i porty posiadają pewne zalety. Który system wykorzystamy zależy od naszych własnych upodobań.

Zalety pakietów

 • Skompresowany plik pakietu zajmuje z reguły mniej miejsca niż skompresowany plik zawierający kod źródłowy.

 • Instalacja pakietów nie wymaga dodatkowej kompilacji. W przypadku dużych aplikacji, jak np. Mozilla, KDE czy GNOME może to być istotne. Szczególnie gdy pracuje się na dość wolnej maszynie.

 • Stosowanie pakietów nie wymaga żadnej wiedzy o procesie kompilowania oprogramowania w systemie FreeBSD.

Zalety portów

 • Pakiety są z reguły kompilowane z dość typowymi opcjami, ponieważ powinny być przydatne do wykorzystania na maksymalnej liczbie komputerów. Instalując programy z portów mamy możliwość “podkręcenia” opcji kompilacji, by (przykładowo) skompilować program zoptymalizowany dla procesorów Pentium IV lub Athlon.

 • Niektóre aplikacje posiadają pewne opcje kompilacji związane z zadaniami, które maja realizować. Przykładowo Apache może zostać skompilowany z wieloma różnorodnymi opcjami. Kompilując go z portów nie musimy zgadzać się na domyślne opcje mogąc samemu dokonać wyboru.

  W niektórych przypadkach dostępnych jest kilka pakietów tej samej aplikacji skompilowanych z różnymi parametrami. Na przykład program Ghostscript dostępny jest jako pakiet ghostscript oraz ghostscript-nox11, zależnie od tego czy mamy zainstalowany serwer X11. O ile tego typu rozwiązania są teoretycznie możliwe do zrealizowania w systemie pakietów, o tyle staje się to praktycznie niemożliwe gdy aplikacja posiada więcej niż kilka różnych opcji kompilacji.

 • Warunki licencji niektórych aplikacji zabraniają rozprowadzania w postaci binarnej. Muszą być zatem rozprowadzane jako kod źródłowy.

 • Niektórzy nie ufają pakietom binarnym. W przypadku kodu źródłowego można (przynajmniej w teorii) przejrzeć go i samemu poszukać potencjalnych luk.

 • Jeśli posiadamy własne łaty będziemy potrzebowali kodu źródłowego aby je nanieść do programu.

 • Jeszcze inni po prostu lubią mieć pod ręką kod źródłowy, by móc go poczytać gdy się nudzą, zmodyfikować czy zapożyczyć pewne rozwiązania (o ile pozwala na to licencja), itd.

Najlepszym sposobem śledzenia zmian dokonywanych w systemie portów jest zapisanie się na Listę dyskusyjną portów FreeBSD oraz Listę dyskusyjną błędów w systemie portów FreeBSD.

Ostrzeżenie Przed instalacją jakiejkolwiek aplikacji należy sprawdzić na stronie http://vuxml.freebsd.org/ czy w danym programie istnieją luki związane bezpieczeństwem.

Alternatywnie możemy zainstalować security/portaudit, który automatycznie sprawdza wszystkie instalowane programy pod względem znanych luk bezpieczeństwa; weryfikowane są również porty przed kompilacją. W między czasie można wykorzystać polecenie portaudit -F -a, by sprawdzić zainstalowane już pakiety.

Pozostała część niniejszego rozdziału ma za zadanie wyjaśnić jak z wykorzystaniem systemu pakietów i portów instalować w systemie FreeBSD oprogramowanie innych producentów.


4.3. Odnalezienie programu dla siebie

Nim przystąpimy do instalacji programów musimy wiedzieć co chcemy zainstalować i jak się nazywa.

Lista dostępnych we FreeBSD programów rośnie cały czas. Na szczęście jest wiele sposobów na odnalezienie tego czego szukamy:

 • Na stronie internetowej FreeBSD pod adresem http://www.FreeBSD.org/ports/ znajduje jest aktualna lista dostępnych programów. Listę można dowolnie przeszukiwać według kilku kryteriów, np. nazwy (jeśli ją znamy). Możliwe jest również przejrzenie spisu wszystkich aplikacji znajdujących się w danej kategorii.

 • Dzięki stronie FreshPorts (http://www.FreshPorts.org/) prowadzonej przez Dana Langille'a możliwe jest bieżące śledzenie zmian aplikacji w drzewie portów. Witryna umożliwia otrzymywanie informacji drogą emailową o zmianach w wybranych portach.

 • Jeśli nie znamy nazwy programu, który chcemy zainstalować, warto poszukać go na stronach pokroju FreshMeat (http://www.freshmeat.net/) a następnie sprawdzić na stronie FreeBSD czy został przygotowany odpowiedni port.

 • Jeśli znamy dokładną nazwę portu a chcemy sprawdzić z jakiej pochodzi kategorii, można skorzystać z polecenia whereis(1). Wystarczy wpisać whereis plik, gdzie plik jest nazwą programu, którego poszukujemy. Otrzymany wynik będzie postaci:

  # whereis lsof
  lsof: /usr/ports/sysutils/lsof
  

  Przykład ten informuje nas, że program lsof (narzędzie systemowe) znajduje się w katalogu /usr/ports/sysutils/lsof.

 • Jeszcze innym sposobem na odnalezienie danego portu jest wykorzystanie mechanizmu przeszukiwania kolekcji portów. By skorzystać z tej funkcji należy przejść do katalogu /usr/ports. Następnie wpisać make search name=nazwa-programu, gdzie program-name jest nazwą poszukiwanej aplikacji. Przykładowo, szukając lsof:

  # cd /usr/ports
  # make search name=lsof
  Port:  lsof-4.56.4
  Path:  /usr/ports/sysutils/lsof
  Info:  Lists information about open files (similar to fstat(1))
  Maint: obrien@FreeBSD.org
  Index: sysutils
  B-deps: 
  R-deps:
  

  Część wyniku, która nas interesuje to wiersz zaczynający się od “Path:”, a określający lokalizację portu. Pozostałe z uzyskanych w ten sposób informacji nie zostaną tutaj opisane, gdyż nie są potrzebne do instalacji programu.

  Szersze przeszukanie kolekcji portów możliwe jest wykorzystując make search key=zwrot, gdzie zwrot jest dowolnym wyrazem. Opcja ta przeszukuje nazwy portów, komentarze, opisy i listy zależności. Może być wykorzystana do odnalezienia portów związanych z danym zagadnieniem gdy nie znamy nazwy poszukiwanego programu.

  W obydwu przypadkach nie są rozróżniane małe i duże litery w poszukiwanym ciągu. Szukając zatem “LSOF” oraz “lsof” otrzymamy takie same wyniki.


4.4. Korzystanie z systemu pakietów

Napisał Chern Lee. Tłumaczył Aleksander Fafuła. Przekład uzupełnił Cezary Morga.

4.4.1. Instalacja pakietów

Programu pkg_add(1) można użyć do instalacji programów zarówno z dysku lokalnego, jak i z sieci.

Przykład 4-1. Ręczne pobranie pakietu i instalacja lokalna

# ftp -a ftp2.FreeBSD.org
Connected to ftp2.FreeBSD.org.
220 ftp2.FreeBSD.org FTP server (Version 6.00LS) ready.
331 Guest login ok, send your email address as password.
230-
230-   This machine is in Vienna, VA, USA, hosted by Verio.
230-     Questions? E-mail freebsd@vienna.verio.net.
230-
230-
230 Guest login ok, access restrictions apply.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd /pub/FreeBSD/ports/packages/sysutils/
250 CWD command successful.
ftp> get lsof-4.56.4.tgz
local: lsof-4.56.4.tgz remote: lsof-4.56.4.tgz
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for 'lsof-4.56.4.tgz' (92375 bytes).
100% |**************************************************| 92375    00:00 ETA
226 Transfer complete.
92375 bytes received in 5.60 seconds (16.11 KB/s)
ftp> exit
# pkg_add lsof-4.56.4.tgz

Jeśli nie posiadamy lokalnego źródła programów (np na płytach CD FreeBSD), będzie Ci prawdopodobnie łatwiej użyć komendy pkg_add(1) z opcją -r. Spowoduje to, że program samodzielnie określi odpowiednią wersję oprogramowania dla naszej wersji systemu. Następnie pobierze odpowiedni plik z sieci oraz go zainstaluje.

# pkg_add -r lsof

W powyższym przykładzie program pobierze właściwy pakiet i zainstaluje go bez jakiejkolwiek dalszej ingerencji użytkownika. Jeśli chcemy wskazać programowi alternatywny serwer lustrzany, należy odpowiednio zdefiniować zmienną środowiskową PACKAGESITE. Program pkg_add(1) do pobierania plików z serwerów wykorzystuje fetch(3), który z kolei wykorzystuje różnorodne zmienne środowiskowe, m.in. FTP_PASSIVE_MODE, FTP_PROXY oraz FTP_PASSWORD. Może się okazać, że będziemy musieli zdefiniować niektóre z nich jeśli nasz komputer znajduje się za zaporą ogniową, bądź musi korzystać z serwera pośredniczącego FTP/HTTP proxy. Więcej informacji znaleźć można w podręczniku systemowym programu fetch(3). Warto zauważyć, iż w powyższym przykładzie jako nazwę pakietu podano jedynie lsof zamiast lsof-4.56.4. Przy zdalnym pobieraniu pakietów nie należy podawać numeru wersji pakietu. Program pkg_add(1) automatycznie pobierze najnowszą wersję aplikacji.

Notatka: Program pkg_add(1) pobierze najnowszą wersję aplikacji jedynie, gdy wykorzystujemy FreeBSD-CURRENT albo FreeBSD-STABLE. W przypadku -RELEASE pobrana zostanie wersja pakietu zbudowana dla danego wydania. Ograniczenie to można obejść modyfikując zmienną środowiskową PACKAGESITE. Na przykład, jeśli korzystamy z FreeBSD 5.4-RELEASE domyślnie pkg_add(1) będzie pobierał pakiety z ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-5.4-release/Latest/. By zmusić go do pobierania pakietów zbudowanych dla FreeBSD 5-STABLE należy zmodyfikować zmienną PACKAGESITE by wskazywała na ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-5-stable/Latest/.

Pakiety rozpowszechniane są w formacie .tgz oraz .tbz. Możemy je pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/packages/, w Polsce z ftp://ftp.pl.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/packages/, bądź odnaleźć na płytach CDROM FreeBSD. Każda płyta z cztero płytowej dystrybucji (także PowerPak'a itp) zawiera pakiety w katalogu /packages. Struktura katalogu podobna jest do drzewa portów /usr/ports. Każda kategoria ma swój własny katalog, ponadto każdy pakiet może zostać odnaleziony w katalogu All (Wszystkie).

Struktura katalogów pakietów jest identyczna względem struktury katalogów portów. Porty i pakiety kooperują za sobą, tworząc wspólnie cały system pakietów/portów.


4.4.2. Zarządzanie pakietami

Narzędziem służącym do przedstawienia informacji o zainstalowanych pakietach oraz wyświetlającym ich krótki opis jest pkg_info(1).

# pkg_info
cvsup-16.1     A general network file distribution system optimized for CV
docbook-1.2     Meta-port for the different versions of the DocBook DTD
...

Program pkg_version(1) jest natomiast narzędziem, które podsumowuje wersje wszystkich zainstalowanych pakietów. Porównuje je następnie z tymi które znajdują się w drzewie portów.

# pkg_version
cvsup            =
docbook           =
...

Symbol w drugiej kolumnie określa wiek zainstalowanej wersji oprogramowania względem wersji odnalezionej w portach.

Symbol Znaczenie
= Wersja odnaleziona w portach jest identyczna./entry>
< Wersja jest starsza, niż ta odnaleziona w portach.
> Zainstalowana wersja jest nowsza, niż znaleziona w portach. (Prawdopodobnie lokalne drzewo portów nie zostało zaktualizowane.)
? Zainstalowany pakiet nie może zostać odnaleziony w drzewie portów. (Może to mieć miejsce np. w sytuacji gdy zainstalowany port został usunięty z kolekcji portów, bądź zmienił nazwę.)
* Istnieje wiele wersji tego programu.

4.4.3. Usuwanie pakietów

Aby usunąć uprzednio zainstalowane oprogramowanie użyj pkg_delete(1).

# pkg_delete xchat-1.7.1

4.4.4. Dodatkowe informacje

Wszystkie informacje o pakietach znajdują się w katalogu /var/db/pkg. Lista zainstalowanych plików, a także opis każdej paczki można odnaleźć właśnie w tym katalogu.


4.5. Korzystanie z kolekcji portów

Tłumaczył Aleksander Fafuła. Przekład uzupełnił Cezary Morga.

Poniższy podrozdział dostarcza podstawowych informacji z zakresu używania kolekcji portów, w stopniu umożliwiającym instalowanie lub odinstalowywanie programów z własnego systemu. Szczegółowy opis parametrów polecenia make i zmiennych środowiskowych dostępny jest w podręczniku systemowym ports(7).


4.5.1. Pozyskanie kolekcji portów

Zanim zainstalujemy jakikolwiek port, musimy pobrać kolekcję portów, która w zasadzie jest zestawem plików Makefiles, łat i opisowych. Kolekcja znajduje się w katalogu /usr/ports.

W trakcie instalacji FreeBSD, sysinstall zapytał czy chcemy zainstalować kolekcję portów. Jeśli wybraliśmy nie, poniższe instrukcje pomogą nam własnoręcznie zainstalować kolekcję portów:

Metoda CVSup

Jest to prosta i szybka metoda pobrania kolekcji portów wykorzystująca system CVSup. Więcej informacji o CVSup dostępnych jest w podrozdziale Korzystanie z CVSup.

Bardzo ważnym jest, aby upewnić się, że katalog /usr/ports jest pusty nim po raz pierwszy uruchomimy CVSup! Jeśli posiadamy już kolekcję portów pozyskaną z innego źródła CVSup nie usunie nieużywanych plików łat.

 1. Zainstaluj pakiet net/cvsup-without-gui:

  # pkg_add -r cvsup-without-gui
  

  Więcej informacji w podrozdziale Instalacja CVSup (Sekcja A.5.2).

 2. Uruchom cvsup:

  # cvsup -L 2 -h cvsup.FreeBSD.org /usr/share/examples/cvsup/ports-supfile
  

  Warto zastąpić cvsup.FreeBSD.org adresem serwera CVSup zlokalizowanego bliżej nas. Kompletna lista serwerów lustrzanych dostępna jest w podrozdziale Serwery lustrzane CVSup (Sekcja A.5.7).

  Notatka: Można wykorzystać własny plik ports-supfile, by np. uniknąć konieczności podawania adresu serwera CVSup z linii poleceń.

  1. W takim wypadku, jako użytkownik root, skopiuj plik /usr/share/examples/cvsup/ports-supfile do innego katalogu, np. /root bądź własnego katalogu domowego.

  2. Zmodyfikuj plik ports-supfile.

  3. Zmień wpis CHANGE_THIS.FreeBSD.orgna adres wybranego serwera lustrzanego CVSup. Kompletna lista serwerów lustrzanych dostępna jest w podrozdziale Serwery lustrzane CVSup (Sekcja A.5.7).

  4. Teraz uruchom cvsup używając polecenia::

   # cvsup -L 2 /root/ports-supfile
   
 3. Późniejsze wpisanie polecenia cvsup(1) spowoduje sprawdzenie zmian dokonanych w kolekcji portów i aktualizację lokalnej wersji. Nie spowoduje to natomiast automatycznie ponownego skompilowania wykorzystywanych przez nas portów.

Metoda Portsnap

Portsnap jest alternatywnym systemem dystrybucji kolekcji portów. Po raz pierwszy został dołączony do FreeBSD 6.0. W starszych wersjach może zostać zainstalowany z pakietu sysutils/portsnap:

# pkg_add -r portsnap

Szczegółowe informacje o możliwościach programu dostępne są w podrozdziale Korzystanie z Portsnap.

 1. Ten punkt możemy pominąć jeśli posiadamy FreeBSD 6.1-RELEASE bądź najnowszą wersję programu Portsnap. Przy pierwszym uruchomieniu programu portsnap(8) zostanie automatycznie utworzony katalog /usr/ports. W starszych wersjach programu wymagane jest własnoręczne utworzenie katalogu:

  # mkdir /usr/ports
  
 2. Pobierz skompresowaną migawkę kolekcji portów do katalogu /var/db/portsnap. Można następnie zakończyć połączenie z Internetem, jeśli jest taka potrzeba.

  # portsnap fetch
  
 3. Jeśli uruchamiany Portsnap po raz pierwszy należy rozpakować migawkę do katalogu /usr/ports:

  # portsnap extract
  

  Jeśli posiadamy już kolekcję portów w /usr/ports i jedynie ją aktualizujemy, wpisujemy polecenie:

  # portsnap update
  

Metoda sysinstall

Metoda ta instaluje kolekcję portów z lokalnego nośnika posługując się programem sysinstall. Zainstalowana zostanie kopia kolekcji z dnia, w którym przygotowana została dana wersja FreeBSD. Jeśli dysponujemy połączeniem z Internetem powinniśmy zawsze stosować jedną z metod opisanych powyżej.

 1. Uruchom sysinstall jako użytkownik root (/stand/sysinstall w wersjach FreeBSD starszych niż 5.2):

  # sysinstall
  
 2. Przejdź w dół, wybierz Configure, i naciśnij Enter.

 3. Przejdź w dół, wybierz Distributions i naciśnij Enter.

 4. Przejdź w dół do opcji ports i naciśnij Spację.

 5. Przejdź do góry do opcji Exit i naciśnij Enter.

 6. Ustaw wybrany przez siebie typ medium instalacji, jak np. płytę CDROM, serwer FTP, itd.

 7. Przejdź do góry do opcji Exit i naciśnij Enter.

 8. Naciśni X by wyjść z programu sysinstall.


4.5.2. Instalacja Portów

Pierwsza rzecz o jakiej należy wspomnieć omawiając kolekcję portów, jest “szkielet”. Mówiąc w skrócie, szkielet portu jest minimalnym zestawem plików, które informują FreeBSD, jak poprawnie skompilować i zainstalować program. Każdy szkielet portu zawiera:

 • Plik Makefile. Plik ten zawiera różne dane określające jak skompilować aplikację oraz gdzie ją zainstalować w systemie.

 • Plik distinfo Plik ten zawiera informacje dotyczące plików, które muszą zostać pobrane, by skompilować port. Ponadto zawiera sumy kontrolne, na podstawie których md5(1) potrafi sprawdzić, czy pliki nie uległy uszkodzeniu w trakcie pobierania z sieci.

 • Katalog files, który zawiera łaty pozwalające skompilować i zainstalować program w naszym systemie FreeBSD. Łaty są małymi plikami, w których określone są zmiany dotyczące konkretnych plików. Są to pliki tekstowe i po prostu mówią “Usuń linię 10” lub “Zmień linię 26 na to: ...”. Łatki są także znane jako “diffs” (ang. skrót od różnice) ponieważ są generowane przez program diff(1).

  Ten katalog może zawierać także inne pliki używane do kompilacji portu.

 • Plik opisu pkg-descr. Jest to bardziej szczegółowy, nierzadko wieloliniowy opis programu.

 • Plik listy pkg-plist. Jest to lista wszystkich plików, które zostaną zainstalowane przez port. Jest to także lista plików, które należy usunąć w przypadku odinstalowywania.

Niekiedy porty zawierają również inne pliki, jak na przykład pkg-message (message-wiadomość). System portów używa tych plików w specjalnych sytuacjach. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat tych plików i portów w ogóle, zajrzyj do podręcznika FreeBSD Porter's Handbook.

Jak już raz powiedziano, porty zawierają instrukcje odnośnie kompilacji programów z kodu źródłowego. Jednakże nie zawierają one samego kodu. Kod pobrać można z płyty CD bądź z Internetu. Rozprowadzany może być w dowolnej postaci jaką wybierze sobie jego producent, przy czym najczęściej jest to spakowany plik tar skompresowany dodatkowo gzipem. Kod źródłowy programu nazywany jest “distfile”. Poniżej przedstawione zostały dwie metody instalacji portów we FreeBSD.

Notatka: By móc zainstalować port musimy być zalogowania jako użytkownik root.

Ostrzeżenie Przed instalacją jakiegokolwiek portu należy upewnić się, że dysponujemy aktualną kolekcją portów oraz sprawdzić potencjalne luki bezpieczeństwa związane z danym portem na stronie http://vuxml.freebsd.org/.

Istnieje możliwość zautomatyzowania procesu weryfikacji potencjalnych luk bezpieczeństwa przed instalacją portu. Do tego celu można wykorzystać program portaudit, dostępny również w kolekcji portów (security/portaudit). Wydanie polecenia portaudit -F przed instalacją nowego portu spowoduje pobranie aktualnej bazy luk bezpieczeństwa. Możliwe jest również wykonywanie regularnych aktualizacji bazy i rewizji zainstalowanego oprogramowania w trakcie codziennego przeglądu bezpieczeństwa systemu. Więcej informacji dostępnych jest na stronach podręcznika systemowego portaudit(1) i periodic(8).

Sposób funkcjonowania kolekcji portów wiąże się z założeniem, że posiadamy połączenie z Internetem. Jeśli nie, będziemy musieli ręcznie pobierać kod źródłowy “distfile” i umieszczać w katalogu /usr/ports/distfiles dla każdego instalowanego portu.

By rozpocząć instalację należy przejść do katalogu wybranego portu:

# cd /usr/ports/sysutils/lsof

Wewnątrz katalogu lsof znajduje się szkielet portu. Następnym krokiem jest kompilacja programu, co sprowadza się do wpisania polecenia make. Efekt działania polecenia powinien być zbliżony do:

# make
>> lsof_4.57D.freebsd.tar.gz doesn't seem to exist in /usr/ports/distfiles/.
>> Attempting to fetch from ftp://lsof.itap.purdue.edu/pub/tools/unix/lsof/.
===> Extracting for lsof-4.57
...
[extraction output snipped]
...
>> Checksum OK for lsof_4.57D.freebsd.tar.gz.
===> Patching for lsof-4.57
===> Applying FreeBSD patches for lsof-4.57
===> Configuring for lsof-4.57
...
[configure output snipped]
...
===> Building for lsof-4.57
...
[compilation output snipped]
...
#

Po skończeniu kompilacji powracamy do linii poleceń. Kolejnym krokiem jest instalacja portu poprzez wpisanie polecenia make wraz ze słowem install:

# make install
===> Installing for lsof-4.57
...
[installation output snipped]
...
===>  Generating temporary packing list
===>  Compressing manual pages for lsof-4.57
===>  Registering installation for lsof-4.57
===> SECURITY NOTE: 
   This port has installed the following binaries which execute with
   increased privileges.
#

Gdy ponownie powrócimy do linii poleceń, powinniśmy być już w stanie uruchomić właśnie zainstalowaną aplikację. Ostrzeżenie jakie pojawi się na ekranie związane jest z faktem, że lsof jest programem pracującym ze zwiększonymi przywilejami. W trakcie kompilacji i instalacji portów powinniśmy zwracać uwagę na wszystkie pojawiające się ostrzeżenia.

Dobrym pomysłem, jest również usunięcie podkatalogu zawierającego wszystkie tymczasowe pliki wykorzystywane w trakcie kompilacji. Nie tylko dlatego, że niepotrzebnie zajmuje miejsce na dysku, ale również dlatego, że może być przyczyną problemów podczas aktualizacji programu do nowszej wersji.

# make clean
===> Cleaning for lsof-4.57
#

Notatka: Można sobie oszczędzić dwóch naddatkowych kroków wpisując od razu make install clean zamiast trzech osobnych poleceń make, make install oraz make clean.

Notatka: Niektóre powłoki utrzymują bufor listy poleceń z katalogów znajdujących się w zmiennej środowiskowej PATH. Ma to za zadanie przyśpieszyć wyszukiwanie plików binarnych tychże poleceń. Jeśli korzystamy z jednej z takich właśnie powłok może okazać się niezbędnym wydać polecenie rehash po instalacji portu, nim będziemy mogli wykorzystać nowo zainstalowany program. Polecenie to dostępne jest przy wykorzystaniu powłoki typu tcsh. Natomiast dla powłoki typu sh odpowiednikiem jest hash -r. Więcej informacji dostępnych jest w dokumentacji powłoki.

Niektóre wydawnictwa na płytach DVD-ROM, jak np. FreeBSD Toolkit z FreeBSD Mall, zawierają źródła distfile. Mogą być one wykorzystane z kolekcją portów. Wystarczy zamontować płytę DVD w /cdrom. Jeśli natomiast używamy innego punktu montowania dla płyt musimy zmodyfikować zmienną CD_MOUNTPTS by wskazywała na właściwe miejsce. Niezbędne źródła distfile zostaną automatycznie wykorzystane jeśli znajdują się na płycie.

Notatka: Mimo wszystko należy mieć w pamięci, że licencje nielicznych portów nie zezwalają na załączenie ich na płycie CD-ROM. Może to być np. z powodu konieczności wcześniejszej rejestracji przed pobraniem źródeł bądź ich redystrybucja nie jest dozwolona. Jeśli chcemy zainstalować port, który nie znajduje się na płycie CD musimy mieć połączenie z Internetem.

System portów do pobierania plików wykorzystuje program fetch(1), który z kolei potrafi korzystać z wielu zmiennych środowiskowych, m.in. FTP_PASSIVE_MODE, FTP_PROXY czy FTP_PASSWORD. Jeśli znajdujemy się za zaporą ogniową, bądź musimy korzystać z serwera pośredniczącego FTP/HTTP proxy, może się okazać, że będziemy musieli ustawić niektóre z tych zmiennych. Kompletna lista wykorzystywanych zmiennych dostępna jest w podręczniku systemowym fetch(3).

Dla użytkowników nie mogących być cały czas połączonych z Internetem dostępne jest polecenie make fetch. Wystarczy wpisać to polecenie znajdując się w głównym katalogu drzewa portów (/usr/ports) a wymagane pliki zostaną automatycznie pobrane. Polecenie to będzie również funkcjonować w podkatalogach, np. /usr/ports/net. Jednakże, w takiej sytuacji nie zostaną automatycznie pobrane źródła bibliotek, od których zależy dany port. Zamieniając parametr fetch na fetch-recursive spowodujemy pobranie również źródeł wszystkich portów, od których zależy instalowany program.

Notatka: Możliwe jest kompilowanie każdego portu z osobna w danej kategorii, bądź wszystkich na raz poprzez polecenie make wykonane, analogicznie do make fetch, w głównym katalogu kategorii. Jednakże jest to niebezpieczna metoda, gdyż niektóre porty nie mogą jednocześnie funkcjonować w systemie, bądź mogą zainstalować różne pliki o tej samej nazwie.

W naprawdę żadkich przypadkach, użytkownicy mogą pozyskać pliki distfile z innego źródła niż MASTER_SITES (miejsce skąd je pobiera system portów). Opcję MASTER_SITES można zastąpić za pomocą następującego polecenia:

# cd /usr/ports/directory
# make MASTER_SITE_OVERRIDE= \
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/distfiles/ fetch

W tym przykładzie zastąpiliśmy opcję MASTER_SITES adresem ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/distfiles/.

Notatka: Niektóre porty umożliwiają (a nawet wymagają) podanie pewnych opcji kompilacji, które mogą włączyć bądź wyłączyć nie potrzebne części aplikacji, pewne opcje bezpieczeństwa i inne parametry. Z przychodzących na myśl tego typu programów to www/mozilla, security/gpgme oraz mail/sylpheed-claws. Za każdym razem gdy dostępne będą tego typu opcje wyświetlony zostanie komunikat.


4.5.2.1. Ignorowanie domyślnych katalogów portów

Czasami okazuje się być przydatne (a nawet wymagane) by skorzystać z innych katalogów tymczasowych i docelowych. Domyślne katalogi można zastąpić wykorzystując zmienne WRKDIRPREFIX i PREFIX. Na przykład:

# make WRKDIRPREFIX=/usr/home/example/ports install

spowoduje skompilowanie portu w katalogu /usr/home/example/ports i instalację w podkatalogach /usr/local.

# make PREFIX=/usr/home/example/local install

spowoduje natomiast kompilację w katalogu /usr/ports oraz instalację w podkatalogach /usr/home/example/local.

I oczywiście,

# make WRKDIRPREFIX=../ports PREFIX=../local install

spowoduje połącznie obydwu powyższych ustawień (jest to za długie by całkowicie zmieściło się na stronie, ale powinno dać ogólne wyobrażenie).

Alternatywnie, obydwie zmienne mogą być również określone jako zmienne środowiskowe. Informacje o definiowaniu zmiennych środowiskowych dostępne są w podręczniku systemowym naszej powłoki.


4.5.2.2. Jak poradzić sobie z imake

Niektóre porty wykorzystujące imake (część Systemu okien X) nie współpracują ze zmienną PREFIX i mimo wszystko będą instalowały programy w /usr/X11R6. Podobnie niektóre z portów napisanych w języku Perl ignorują zmienną PREFIX i instalują programy w głównym drzewie Perla. Zmuszenie tych portów do współpracy ze zmienną PREFIX jest niezmiernie trudne, albo wręcz niemożliwe.


4.5.3. Usuwanie zainstalowanych portów

Teraz, gdy wiesz już jak instalować porty, zastanawiasz się prawdopodobnie jak je usuwać, na przykład w wypadku, gdy zainstalowaliśmy port, ale okazało się jednak, że to nie był ten którego szukaliśmy. W ramach przykładu usuniemy port, który instalowaliśmy poprzednio (dla tych którzy nie uważają, był to lsof). Podobnie jak w przypadku pakietów (szerzej opisane w podrozdziale traktującym o pakietach), również porty usuwane są za pomocą polecenia pkg_delete(1):

# pkg_delete lsof-4.57

4.5.4. Aktualizacja portów

Na wstępie musimy wyświetlić zdezaktualizowane porty w kolekcji. Wykorzystamy do tego polecenie pkg_version(1):

# pkg_version -v

4.5.4.1. /usr/ports/UPDATING

Po zaktualizowaniu kolekcji, a przed próbą aktualizacji jakichkolwiek portów, należy zapoznać się z zawartością pliku /usr/ports/UPDATING. Plik ten opisuje różne zagadnienia i dodatkowe kroki, na które można natknąć się i będzie trzeba wykonać podczas aktualizacji, np. zmiany formatu plików czy zmiany w lokalizacji plików konfiguracyjnych.

Jeśli opis w pliku UPDATING mówi coś innego niż ten tekst, należy zastosować się do opisu.


4.5.4.2. Aktualizacja portów z wykorzystaniem programu Portupgrade

Program portupgrade został zaprojektowany by ułatwić aktualizację zainstalowanych w systemie portów. Dostępny jest z portu sysutils/portupgrade. Jego instalacja przebiega dokładnie tak samo, jak każdego innego portu, wykorzystując polecenie make install clean command:

# cd /usr/ports/sysutils/portupgrade
# make install clean

Przeskanujmy następnie listę zainstalowanych portów za pomocą polecenia pkgdb -F i usuńmy wszystkie niezgodności jakie nam zwróci skanowanie. Regularne skanowanie przed każdą aktualizacją jest zdecydowanie dobrym pomysłem.

Wydanie polecenia portupgrade -a spowoduje, że program portupgrade rozpocznie aktualizację wszystkich przedawnionych portów zainstalowanych w naszym systemie. Parametr -i pozwoli przejść w tryb interaktywny, gdzie będziemy musieli potwierdzić aktualizację każdego portu.

# portupgrade -ai

By zaktualizować jedynie wybraną aplikację zamiast wszystkich portów należy wykorzystać polecenie portupgrade nazwa_programu. Opcja -R oznacza, że portupgrade powinien najpierw zaktualizować wszystkie porty, od których zależy dany program.

# portupgrade -R firefox

By do instalacji wykorzystać pakiety zamiast portów należy dodać parametr -P. Wówczas portupgrade przeszuka katalogi zawarte w zmiennej PKG_PATH. Jeśli pakiet nie zostanie odnaleziony lokalnie zostanie pobrany z Internetu. Jeśli nie będzie możliwe żadne z powyższych, wówczas portupgrade wykorzysta do aktualizacji porty. By temu zapobiec należy zastosować parametr -PP.

# portupgrade -PR gnome2

Aby pobrać jedynie pliki źródłowe distfiles (bądź pakiety, gdy wykorzystamy opcję -P) bez kompilacji czy instalacji czegokolwiek należy użyć parametru -F. Więcej informacji dostępnych jest w portupgrade(1).


4.5.4.3. Aktualizacja portów z wykorzystaniem programu Portmanager

Kolejnym narzędziem ułatwiającym aktualizację zainstalowanych portów jest Portmanager, dostępny z portu sysutils/portmanager:

# cd /usr/ports/sysutils/portmanager
# make install clean

Wszystkie zainstalowane porty mogą zostać zaktualizowane za pomocą polecenia:

# portmanager -u

Wykorzystując parametr -ui przechodzimy w tryb interaktywny, gdzie będziemy pytani o potwierdzenie każdej operacji wykonywanej przez Portmanager. Program ten może być z równym powodzeniem wykorzystywany do instalacji nowych portów w systemie. W przeciwieństwie do polecenia make install clean program Portmanager zaktualizuje wszystkie zależności nim skompiluje i zainstaluje wybrany port.

# portmanager x11/gnome2

Gdy wystąpią problemy z zależnościami wybranego portu można wykorzystać Portmanagera, by ponownie skompilował je we właściwej kolejności. Na koniec zostanie również ponownie skompilowany port stwarzający problemy.

# portmanager graphics/gimp -f

Więcej informacji dostępnych jest na stronach podręcznika systemowego Portmanagera.


4.5.5. Porty i przestrzeń na dysku

Korzystanie z kolekcji portów z czasem odbije się na wolnym miejscu na dysku. Dlatego też zawsze po skompilowaniu i zainstalowaniu programu z portu powinniśmy pamiętać o usunięciu tymczasowych katalogów roboczych (ang. work directories) wykorzystując do tego polecenie make clean. Całą kolekcję natomiast można oczyścić wpisujące polecenie:

# portsclean -C

Z czasem uzbiera nam się wiele katalogów distfiles, które będą jedynie zajmować przestrzeń na dysku. Możemy je ręcznie usuwać bądź posłużyć się następującym poleceniem, by usunąć wszystkie katalogi distfiles nie powiązane aktualnie z żadnym portem:

# portsclean -D

Badź, by usunąć wszystkie katalogi disftiles, do których nie odnosi się żaden z aktualnie zainstalowanych portów w naszym systemie:

# portsclean -DD

Notatka: Program portsclean jest częścią pakietu portupgrade.

Pamiętajmy również o usuwaniu instalowanych portów gdy już ich nie potrzebujemy. Przydatne narzędzie pozwalające zautomatyzować te czynności znajduje się w sysutils/pkg_cutleaves.


4.6. Czynności po-instalacyjne

Po zainstalowaniu nowego programu z reguły chcemy zapoznać się z dostarczoną z nim dokumentacją, zmodyfikować wymagane pliki konfiguracyjne, upewnić się, że program (jeśli jest to demon) będzie uruchamiany w trakcie ładowania systemu, itp.

Oczywiście, szczegółowe kroki jakie należy podjąć konfigurując każdą aplikację będą różne. Tym nie mniej, jeśli właśnie zainstalowaliśmy nowy program i zastanawiamy się “Co dalej?” poniższe uwagi mogą okazać się pomocne:

 • Za pomocą pkg_info(1) możemy sprawdzić gdzie i jakie pliki zostały zainstalowane. Na przykład, jeśli zainstalowaliśmy wersję 1.0.0 pakietu FooPackage, polecenie

  # pkg_info -L foopackage-1.0.0 | less
  

  wyświetli nam wszystkie pliki zainstalowane z pakietu. Szczególną uwagę warto zwrócić na pliki zainstalowane w katalogach: man/ zawierającym strony podręcznika systemowego, etc/ zawierającym pliki konfiguracyjne, oraz doc/, gdzie znajdować się będzie dużo obszerniejsza dokumentacja.

  Jeśli nie jesteśmy pewni, którą wersją programu zainstalowaliśmy, polecenie

  # pkg_info | grep -i foopackage
  

  wyświetli wszystkie zainstalowane pakiety zawierające foopackage w nazwie. Oczywiście foopackage należy zastąpić nazwą poszukiwanego pakietu.

 • Gdy już udało się ustalić jakie strony podręcznika systemowego zostały zainstalowane przez dany pakiet, można je przeczytać za pomocą polecenia man(1). Warto również obejrzeć przykładowe pliki konfiguracyjne i wszelką dodatkową dokumentację.

 • Jeśli dana aplikacja posiada własną witrynę internetową warto jest również tam poszukać dodatkowej dokumentacji czy odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ). Jeśli nie znamy właściwego adresu internetowego może być on podany w wyniku polecenia

  # pkg_info foopackage-1.0.0
  

  Wiersz WWW:, jeśli w ogóle jest podany, powinien zawierać informacje o adresie witryny.

 • Programy, które powinny być uruchamiane podczas ładowania systemu (np. serwery internetowe) z reguły instalują przykładowy skrypt w /usr/local/etc/rc.d. Powinniśmy sprawdzić zawartość tego skryptu oraz w razie potrzeby zmodyfikować go bądź zmienić nazwę. Szczegółowe informacje dostępne są w podrozdziale Uruchamianie usług.


4.7. Jak radzić sobie ze źle przygotowanymi portami

Jeśli natknęliśmy się na port, który z jakichś powodów nie działa na naszym komputerze, możemy zrobić kilka następujących rzeczy:

 1. Sprawdzić w bazie danych zgłoszonych problemów czy jest przygotowywana poprawka dla danego portu. Jeśli tak, może uda się nam zastosować tę poprawkę.

 2. Poprosić o pomoc opiekuna danego portu. Adres email opiekuna można znaleźć przeglądająć plik Makefile w katalogu portu bądź wpisująć polecenie make maintainer. Wysyłając wiadomość pamiętajmy o zawarciu informacji o nazwie i wersji portu (najlepiej jest zawrzeć cały wiersz z pliku Makefile zaczynający się od $FreeBSD:), oraz opis błędu i wynik działania programu w momencie zaistnienia błędu.

  Notatka: Niektóre porty nie są przygotowywane przez pojedyncze osoby, ale raczej przez grupy dyskusyjne. Wiele adresów takich grup, choć nie wszystkie, ma postać . Należy mieć również to na uwadze formułując swoje pytania.

  Porty przygotowywane przez w rzeczywistości nie posiadają żadnego konkretnego opiekuna, ani grupy opiekunów. Poprawki i pomoc dla takich portów przygotowują osoby zapisane na tę listę dyskusyjną. Nowi ochotnicy są zawsze mile widziani!

  W przypadku braku odpowiedzi można również przesłać zgłoszenie błędu poprzez send-pr(1) (szczegóły w artykule Writing FreeBSD Problem Reports).

 3. Naprawić błąd samemu! Podręcznik Porter's Handbook (ang.) zawiera szczegółowe informacje o strukturze “Portów”, dzięki czemu można samemu naprawić błąd lub przygotować własny port!

 4. Pobrać pakiet z najbliższego serwera FTP. “Główne” repozytorium pakietów znajduje się na serwerze ftp.FreeBSD.org w katalogu packages. Tym nie mniej warto jest najpierw odszukać lokalny serwer lustrzany. Szanse na to, że gotowe pakiety będą działać poprawnie są większe niż w przypadku kompilowania programów. Pakiety można zainstalować za pomocą programu pkg_add(1).


Rozdział 5. System okien X

Uzupełnili o serwer X.Org Ken Tom i Marc Fonvieille. Tłumaczył Cezary Morga.

5.1. Streszczenie

Środowisko graficzne dostępne we FreeBSD korzysta z zaawansowanego serwera graficznego X11 -- implementacji open-source Systemu okien X obejmującej zarówno Xorg jak i XFree86. FreeBSD 5.2.1-RELEASE oraz wcześniejsze wydania wykorzystują XFree86, serwer X11 opracowany przez The XFree86 Project, Inc. Od wersji FreeBSD 5.3-RELEASE podstawową i oficjalną odmianą X11 jest Xorg, serwer przygotowywany przez X.Org Foundation, rozprowadzany na licencji bardzo zbliżonej do wykorzystywanej przez FreeBSD. Dostępne są również komercyjne serwery X dla FreeBSD.

Niniejszy rozdział omawia zagadnienia związane z instalacją i konfiguracją X11 kładąc szczególny nacisk na serwer Xorg. Informacje o konfiguracji XFree86 (np. w starszych wersjach FreeBSD gdzie XFree86 był domyślnym serwerem X11) zawsze znaleźć można w archiwalnych wersjach Podręcznika FreeBSD (ang.) na stronie http://docs.FreeBSD.org/doc/.

Informacje odnośnie obsługiwanego przez X11 sprzętu dostępne są na stronie internetowej projektu Xorg.

Po przeczytaniu tego rozdziału będziemy wiedzieć:

 • Jakie elementy wchodzą w skład Systemu okien X i jakie są ich wzajemne relacje.

 • Jak zainstalować i skonfigurować X11.

 • Jak instalować i korzystać z róźnych menadżerów okien.

 • Jak korzystać z czcionek TrueType® w X11.

 • Jak skonfigurować system do logowania graficznego (XDM).

Przed przeczytaniem tego rozdziału powinniśmy wiedzieć:

 • Jak instalować dodatkowe oprogramowanie (Rozdział 4).


5.2. Zrozumieć X

Korzystanie z X pierwszy raz może być niejakim szokiem dla osób, które dotychczas korzystały z innych środowisk graficznych, jak np. Microsoft Windows czy Mac OS.

O ile nie jest wymagane znać wszystkie detale wielu elementów X i jak one ze sobą współpracują, o tyle podstawowa wiedza w tym zakresie pozwoli nam w pełni wykorzystać możliwości X-ów.


5.2.1. Czemu X?

X nie jest pierwszym systemem okienkowym napisanym dla systemów typu UNIX, lecz jest on najbardziej popularnym. Grupa projektantów, która przygotowała X, pracowała wcześniej nad innym systemem. System ten nazywał się “W” (od “Window”). X była po prostu kolejną literą w rzymskim alfabecie.

System X może być nazywany po prostu “X”, “System okien X”, “X11” oraz jeszcze na wiele innych sposobów. Może się również okazać, że stosowanie terminu “X Windows” w odniesieniu do X11 jest traktowane jako obraźliwe przez niektóre osoby. Więcej informacji dostępnych jest w X(7).


5.2.2. Model klient/serwer

Od samego początku System X zorientowany był na pracę w sieci, stąd też wykorzystanie modelu “klient-serwer”.

W modelu systemu X, “serwer X” pracuje na komputerze wyposażonym w klawiaturę, monitor i myszkę. Do zadań serwera należy m.in. zarządzanie wyświetlaniem, czy obsługa sygnałów z klawiatury. Każda aplikacja graficzna (jak np. XTerm czy Netscape) jest “klientem”. Klient wysyła komunikaty do serwera typu “Proszę w tym miejscu narysować okienko”. Serwer natomiast: “Użytkownik właśnie kliknął przycisk OK”.

W warunkach domowych czy w małym biurze serwer i klienci pracują z reguły na tym samym komputerze. Tym nie mniej istnieje możliwość uruchomienia serwera X na słabszej maszynie a aplikacje (klienci) na np. potężnej i drogiej maszynie obsługującej całe biuro. W takim wypadku komunikacja pomiędzy klientami a serwerem odbywa się za pomocą sieci.

Bywa to mylące, gdyż terminologia stosowana w systemie X jest dokładnie odwrotna do tego czego należałoby się spodziewać w typowym modelu “klient-serwer”, czyli “serwera X” pracującego na mocniejszej maszynie oraz “klienta X” na komputerze biurkowym.

Stąd też należy pamiętać, że serwer X jest komputerem z monitorem i klawiaturą, podczas gdy klienci X są programami wyświetlającymi okienka.

Protokół X11 w żaden sposób nie zmusza ani klientów ani serwera, by obydwa działały na tym samym systemie operacyjnym, czy nawet typie komputera. Możliwe jest zatem uruchomienie serwera X w systemie Microsoft Windows czy Mac OS firmy Apple za pomocą dostępnych darmowych i komercyjnych narzędzi.


5.2.3. Menedżer okien

Filozofia systemu X jest bardzo zbliżona do filozofii Uniksa: “narzędzia, nie reguły”. Oznacza to, że X nie stara się narzucać jak ma zostać wykonane zadanie, dostarcza jedynie narzędzi pozostawiając użytkownikowi decyzję o sposobie ich wykorzystania.

Stąd też X nie wymusza jak powinny wyglądać okienka, jak je przesuwać po ekranie za pomocą myszki, jakie skróty klawiaturowe wykorzystać by przełączać pomiędzy okienkami (np. Alt+Tab w w przypadku Microsoft Windows), jak powinny wyglądać nagłówki okienek, itd.

Serwer X oddelegowuje tą odpowiedzialność do aplikacji nazywanej “Menedżerem okien”. Istnieje całe mnóstwo menedżerów okien dla systemu X: AfterStep, Blackbox, ctwm, Enlightenment, fvwm, Sawfish, twm, Window Maker i wiele więcej. Każdy z nich oferuje inny wygląd i sposób obsługi; niektóre obsługują “wirtualne pulpity”; inne umożliwiają definiować własne skróty klawiszowych do zarządzania pulpitem; jeszcze inne posiadają przycisk “Start” bądź podobne rozwiązanie; w niektórych można zmieniać dowolnie motywy graficzne, pozwalając na całkowitą zmianę wyglądu i zachowania przy uruchamianiu nowego motywu. Te menedżery i wiele innych dostępne są w kategorii x11-wm w Kolekcji portów.

Ponadto, również środowiska graficzne KDE oraz GNOME posiadają w pełni zintegrowane, własne menedżery okien.

Każdy menedżer okien posiada również odrębny mechanizm konfiguracyjny; niektóre wykorzystują ręcznie modyfikowane pliki konfiguracyjne, inne dysponują narzędziami graficznymi, a przynajmniej jeden (Sawfish) wykorzystuje plik konfiguracyjny napisany w języku Lisp.

Sposób uaktywniania: Kolejną funkcją realizowaną przez menedżera okien jest “sposób uaktywniania” okien za pomocą myszy. Każdy system okienkowy potrzebuje pewnego sposobu wyboru okna, które będzie aktywnie przyjmować sygnały z klawiatury i powinno wskazywać, które okno jest aktywne.

Znanym wszystkim sposobem uaktywniania jest zapewne “kliknij-by-uaktywnić”. Jest to metoda wykorzystywana w systemie Microsoft Windows, w której okno zostaje uaktywnione po otrzymaniu kliknięcia myszką.

X nie obsługuje żadnego sposobu uaktywniania sam z siebie. To właśnie menedżer okien kontroluje, które okno jest aktywne w danych czasie. Różne menedżery wspierają różne metody uaktywniania. Wszystkie z nich obsługują kliknij-by-uaktywnić a większość z nich obsługuje również kilka innych.

Najczęściej spotykane sposoby uaktywniania:

aktywuj-za-myszą

Aktywne jest okno znajdujące się bezpośrednio pod wskaźnikiem myszki. Przy czym, nie koniecznie jest to te samo okno, które znajduje się nad wszystkimi innymi oknami. Zmiana aktywnego okna dokonywana jest przez wskazanie na inne okno. Nie jest wymagane kliknięcie na nim.

leniwe uaktywnianie

Ta metoda jest drobną wariacją metody aktywuj-za-myszą, w której w sytuacji gdy wskaźnik myszy jest przesunięty nad wolne pole wówczas żadne okno nie jest aktywne, a wszystkie wprowadzane znaki są tracone. W tej metodzie natomiast aktywne okno jest zmieniane tylko gdy wskaźnik zostanie przesunięty nad nowe okno, natomiast nie w momencie gdy opuści bieżące okno.

kliknij-by-uaktywnić

Aktywne okno jest wybierane poprzez kliknięcie na nie myszką. Okno może później być “podniesione” i pojawić się nad wszystkimi innymi oknami. Wszystkie wprowadzane znaki są kierowane do tego okna, nawet jeśli wskaźnik myszki zostanie przesunięty nad inne okno.

Wiele menedżerów okien wspiera również inne metody, podobnie jak wariacje powyższych. Najlepiej jest sprawdzić dokumentację danego menedżera.


5.2.4. Elementy interfejsu graficznego

Podejście Systemu X do dostarczania narzędzi a nie reguł dotyczy również elementów interfejsu graficznego widocznych na ekranie w każdej uruchomionej aplikacji.

Pod pojęciem “elementu interfejsu graficznego” (ang. widget) kryją się wszystkie elementy, które można kliknąć bądź w inny sposób nimi manipulować; przyciski, pola wyboru, przyciski opcji, ikony, listy, itd. W systemach Microsoft Windows nazywają się one “formantkami” (ang. controls).

Zarówno Microsoft Windows jak i Apple Mac OS stosują bardzo rygorystyczne podejście do elementów interfejsu graficznego. Od twórców programów wymaga się by ich aplikacje wyglądały jednakowo. Natomiast przy tworzeniu X, nie uznano za rozsądne narzucanie jednego stylu graficznego czy zestawu elementów interfejsu, do którego miałyby być dostosowane wszystkie programy.

W rezultacie nie należy się spodziewać, że aplikacje graficzne będą posiadały jednakowy wygląd czy sposób obsługiwania. Istnieje kilka popularnych zestawów elementów interfejsu graficznego i ich wariacji, włączając w to oryginalny zestaw Athena z MIT, Motif® (na podstawie którego został przygotowany zestaw elementów interfejsu graficznego Microsoft Windows; wszystkie krawędzie fazowane, trzy odcienie szarości), OpenLook i inne.

Większość nowszych programów graficznych będzie zapewne wykorzystywać jeden ze współczesnych zestawów elementów interfejsu, jak np. Qt, wykorzystywany w KDE, bądź GTK+, stosowany w projekcie GNOME. Pod tym względem, istnieje pewne podobieństwo w wyglądzie i zachowaniu środowisk graficznych w systemach typu UNIX, co z pewnością ułatwi pracę z systemem początkującym użytkownikom.


5.3. Instalacja X11

Domyślną implementacją serwera X11 dla FreeBSD jest Xorg. Jest on serwerem graficznym o otwartym kodzie (open source) Systemu okien X przygotowanym przez X.Org Foundation. Bazuje on na kodzie XFree86 4.4RC2 i X11R6.6. Wersją Xorg dostępną aktualnie z kolekcji portów FreeBSD jest 7.4.

By skompilować i zainstalować Xorg z kolekcji portów wpisujemy:

# cd /usr/ports/x11/xorg
# make install clean

Notatka: Nim zaczniemy upewnijmy się, że dysponujemy 4 GB wolnej przestrzeni na dysku na potrzeby kompilacji.

Alternatywnie, X11 może zostać zainstalowany z pakietów binarnych za pomocą pkg_add(1). W przypadku wykorzystania opcji zdalnego pobierania pakietów z sieci przez pkg_add(1) należy pominąć numer wersji pakietu. Program pkg_add(1) automatycznie pobierze najnowszą wersję aplikacji.

Zatem, by pobrać i zainstalować pakiet Xorg wystarczy wpisać:

# pkg_add -r xorg

Notatka: Powyższe polecenia zainstalują kompletne środowisko X11 zawierające serwery, klienty, czcionki itd. Dostępne są również osobne pakiety i porty elementów X11.

Pozostała część niniejszego rozdziału wyjaśnia jak skonfigurować serwer X11 oraz jak skonfigurować wspomagające efektywność naszej pracy środowisko pulpitowe.


5.4. Konfiguracja X11

Napisał Christopher Shumway.

5.4.1. Nim zaczniemy

Przed rozpoczęciem konfiguracji X11 potrzebne nam będą następujące informacje o docelowym systemie:

 • Parametry monitora

 • Rodzaj chipsetu karty graficznej

 • Rozmiar pamięci karty graficznej

Parametry monitora są wykorzystywane przez X11 do określenia rozdzielczości i częstotliwości odświeżania ekranu, na jakich ma pracować. Parametry te można z reguły odczytać z dokumentacji dostarczonej wraz z monitorem bądź ze strony producenta. Potrzebne są dwa przedziały liczbowe: częstotliwość odchylania poziomego oraz częstotliwość synchronizacji pionowej.

Od rodzaju chipsetu karty graficznej zależy który moduł X11 wykorzysta do komunikacji z kartą graficzną. W większości przypadków możliwe jest automatyczne wykrycie rodzaju chipsetu. Tym nie mniej warto jest go znać, na wypadek gdyby autodetekcja nie powiodła się.

Rozmiar pamięci karty graficznej wpływa bezpośrednio na rozdzielczość i głębię kolorów, przy których system będzie pracował. Informacja ta jest istotna, by użytkownik znał ograniczenia systemu w tym zakresie.


5.4.2. Konfiguracja X11

Konfiguracja X11 jest procesem składającym się z kilku kroków. Pierwszym z nich jest przygotowanie wstępnego pliku konfiguracyjnego. Wystarczy jako użytkownik root wpisać:

# Xorg -configure

Wygeneruje to szkielet konfiguracji X11 w katalogu /root, w pliku o nazwie xorg.conf.new (niezależnie czy skorzystaliśmy z su(1) czy zalogowaliśmy się bezpośrednio na konto, plik zostanie utworzony w katalogu zdefiniowanym w zmiennej $HOME dla użytkownika root). X11 spróbuje wykryć parametry sprzętu graficznego zainstalowanego w komputerze i zapisać plik konfiguracyjny, by przy starcie serwera X były ładowane właściwe sterowniki dla wykrytego sprzętu.

Kolejnym krokiem jest przetestowanie konfiguracji i sprawdzenie czy Xorg jest w stanie współpracować ze sprzętem graficznym w systemie. W tym celu należy wpisać:

# Xorg -config xorg.conf.new

Jeśli na ekranie pojawi się siatka złożona z czarnych i szarych elementów, a także kursor myszy w kształcie litery X, oznaczać to będzie, że X11 został skonfigurowany poprawnie. By wyłączyć ekran testowy wystarczy wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Backspace.

Notatka: Jeśli okaże się, że kursor nie reaguje na ruchy myszy będziemy musieli wpierw ją skonfigurować. Sekcja 2.9.10 rozdziału “Instalacja FreeBSD” zawiera szczegółowe informacje na ten temat.

Następnym krokiem jest dostrojenie konfiguracji pliku xorg.conf.new do naszych upodobań. Otwórzmy plik w edytorze tekstu, np. w emacs(1) bądź ee(1). Wpierw powinniśmy dodać częstotliwości z jakimi może pracować nasz monitor. Z reguły określane są jako częstotliwości synchronizacji pionowej i poziomej. Wartości te są dodawane do pliku xorg.conf.new w sekcji "Monitor":

Section "Monitor"
    Identifier  "Monitor0"
    VendorName  "Monitor Vendor"
    ModelName  "Monitor Model"
    HorizSync  30-107
    VertRefresh 48-120
EndSection

Słów kluczowych HorizSync i VertRefresh może brakować w pliku konfiguracyjnym. Jeśli tak jest, można je śmiało dodać wpisując właściwą wartość częstotliwości odchylania poziomego zaraz po HorizSync oraz wartość częstotliwości synchronizacji pionowej po VertRefresh. W powyższym przykładzie wartości te zostały wpisane.

X umożliwia również korzystanie z funkcji DPMS (Energy Star), jeśli dysponujemy monitorem zgodnym z tym standardem. Program xset(1) kontroluje limity czasowe i może wymusić tryb oczekiwania, zawieszenia czy tryby wyłączania. Jeśli chcemy włączyć funkcje DPMS dla naszego monitora, musimy dodać poniższy wiersz w sekcji monitora:

    Option    "DPMS"

Mając wciąż otwarty w edytorze plik xorg.conf.new wybierzmy domyślną rozdzielczość i głębię kolorów. Parametry te definiowane są w sekcji "Screen":

Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device   "Card0"
    Monitor  "Monitor0"
    DefaultDepth 24
    SubSection "Display"
        Viewport 0 0
        Depth   24
        Modes   "1024x768"
    EndSubSection
EndSection

Słowo kluczowe DefaultDepth odnosi się do domyślnej głębi kolorów. Opcja ta może być zmieniona za pomocą parametru -depth polecenia Xorg(1). Słowo kluczowe Modes odnosi się do rozdzielczości, w której ma pracować serwer X dla danej głębi kolorów. Należy zwrócić uwagę, iż dostępne są jedynie standardowe tryby VESA, zgodne ze sprzętem graficznym instalowanym w danym systemie. W powyższym przykładzie, domyślna głębia kolorów to dwadzieścia cztery bity na piksel. Przy tej głębi dostępna jest rozdzielczość 1024 na 768 pikseli.

Możemy w końcu zapisać plik konfiguracyjny i sprawdzić go wykorzystując podany powyżej tryb testowy.

Notatka: Jednym z pomocnych narzędzi w radzeniu sobie z problemami są pliki dzienników X11, zawierające informacje odnośnie każdego urządzenia, do którego jest podłączony serwer X11. Nazwy plików dzienników Xorg wykorzystują format /var/log/Xorg.0.log. Dokładna nazwa pliku dziennika może być różna w zakresie od Xorg.0.log do Xorg.8.log.

Jeśli test wypadł dobrze, należy zainstalować plik konfiguracyjny w miejscu gdzie Xorg(1) będzie w stanie go znaleźć. Z reguły jest to /etc/X11/xorg.conf lub /usr/X11R6/etc/X11/xorg.conf.

# cp xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf

Proces konfiguracji X11 dobiegł końca. Xorg można uruchomić za pomocą pomocą polecenia startx(1). Serwer X11 może być również uruchamiany wykorzystując xdm(1).

Notatka: Dostępny jest również graficzny konfigurator - xorgcfg(1) - dostarczany razem z dystrybucją X11. Pozwala on nam interaktywnie zdefiniować naszą konfigurację wybierając odpowiednie sterowniki i ustawienia. Program ten można uruchomić z konsoli wpisując polecenie xorgcfg -textmode. Więcej szczegółów zawiera strona podręcznika systemowego xorgcfg(1).

Istnieje również, jako alternatywa, program xorgconfig(1), będący aplikacją konsolową, mniej przyjazną dla początkujących użytkowników, jednakże przydatną w sytuacjach gdy inne narzędzia nie działają poprawnie.


5.4.3. Konfiguracja zaawansowana

5.4.3.1. Konfiguracja z chipsetem graficznym Intel® i810

Konfiguracja ze zintegrowanym chipsetem Intel i810 wymaga wykorzystania interfejsu programowego AGP agpgart do obsługi karty w X11. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku systemowym sterownika agp(4).

Pozwoli to nam skonfigurować naszą kartę graficzną jak każdą inną. W tym momencie należy zwrócić uwagę na fakt, iż w systemach bez agp(4) wkompilowanego w jądro, próba załadowania modułu za pomocą kldload(8) nie powiedzie się. Sterownik ten musi być obecny w jądrze w trakcie uruchamiania systemu poprzez wkompilowanie go bądź załadowanie za pomocą /boot/loader.conf.


5.4.3.2. Dodanie płaskiego monitora szerokokątnego

Sekcja ta zakłada, że posiadamy odrobinę wiedzy o zaawansowanej konfiguracji X11. Jeśli próby wykorzystania opisanych wyżej standardowych narzędzi konfiguracyjnych nie powiodły się, w plikach dzienników znajdziemy dostateczną ilość informacji pomocnych w uruchomieniu X z monitorem szerokokątnym. Będziemy musieli wykorzystać dowolny edytor teksu.

Obecne formaty szerokokątne (WSXGA, WSXGA+, WUXGA, WXGA, WXGA+, itd.) obsługują formaty 16:10 oraz 10:9 bądź o innych proporcjach obrazu, które mogą stworzyć problemy w trakcie konfiguracji X. Niektórymi z powszechnie wykorzystywanych rozdzielczości ekranu dla proporcji 16:10 są:

 • 2560x1600

 • 1920x1200

 • 1680x1050

 • 1440x900

 • 1280x800

W pewnym momencie będzie to tak proste jak dodanie którejś z tych rozdzielczości jako możliwych trybów Mode w Section "Screen", jak np.:

Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device   "Card0"
Monitor  "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
    Viewport 0 0
    Depth   24
    Modes   "1680x1050"
EndSubSection
EndSection

Tym nie mniej Xorg jest na tyle sprytny, że potrafić pozyskać informacje o rozdzielczości ekranu monitora szerokokątnego za pomocą I2C/DDC w taki sposób, że wie jakie rozdzielczości potrafi obsłużyć monitor w kwestii częstotliwości i rozdzielczość.

Jeśli odpowiednie wpisy ModeLine nie istnieją w sterownikach, będziemy musieli podpowiedzieć co nieco serwerowi Xorg. Z pliku /var/log/Xorg.0.log możemy wydobyć dostateczną ilość informacji, by móc ręcznie stworzyć poprawnie obsługiwany ModeLine. Wystarczy odnaleźć zapis podobny do:

(II) MGA(0): Supported additional Video Mode:
(II) MGA(0): clock: 146.2 MHz  Image Size: 433 x 271 mm
(II) MGA(0): h_active: 1680 h_sync: 1784 h_sync_end 1960 h_blank_end 2240 h_border: 0
(II) MGA(0): v_active: 1050 v_sync: 1053 v_sync_end 1059 v_blanking: 1089 v_border: 0
(II) MGA(0): Ranges: V min: 48 V max: 85 Hz, H min: 30 H max: 94 kHz, PixClock max 170 MHz

Jest to tzw. informacja EDID. Stworzenie na jej podstawie ModeLine jest zaledwie kwestią wpisania we właściwej kolejności kilku liczb:

ModeLine <name> <clock> <4 horiz. timings> <4 vert. timings>

Tak więc wpis ModeLine w Section "Monitor" dla tego przykładu wyglądałby następująco:

Section "Monitor"
Identifier   "Monitor1"
VendorName   "Bigname"
ModelName    "BestModel"
ModeLine    "1680x1050" 146.2 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089
Option     "DPMS"
EndSection

Po tych kilku prostych zmianach X powinien zacząć działać poprawnie z naszym szerokokątnym monitorem.


5.5. Korzystanie z czcionek w X11

Napisał Murray Stokely.

5.5.1. Czcionki Type1

Czcionki dostarczane razem z X11 są dalekie od idealnych dla typowych aplikacji biurowych. Duże czcionki sprawiają wrażenie postrzępionych i mało profesjonalnych. Natomiast, małe czcionki w Netscape są całkowicie nieczytelne. Tym nie mniej, dostępnych jest kilka darmowych, wysokiej jakości czcionek Type1 (PostScript®), gotowych do użycia z X11. Na przykład, kolekcja czcionek URW (x11-fonts/urwfonts) zawiera wysokiej jakości wersje standardowych czcionek type1 (Times Roman®, Helvetica®, Palatino® i innych). Kolekcja Freefonts (x11-fonts/freefonts) to wiele dodatkowych czcionek, przy czym większość z nich przewidzianych jest do użycia z oprogramowaniem graficznym, jak np. Gimp, tym samym nie są przygotowane do wykorzystania jako czcionki do aplikacji. Dodatkowo, przy minimum wysiłku, można skonfigurować X11, by korzystał z czcionek TrueType. Więcej szczegółów znaleźć można w podręczniku systemowym X(7) lub w części poświęconej czcionkom TrueType.

By zainstalować kolekcje czcionek Type1 z portów, należy wpisać następujące polecenia:

# cd /usr/ports/x11-fonts/urwfonts
# make install clean

Analogicznie postępujemy z czcionkami freefont bądź innymi kolekcjami. Aby serwer X wykrył zainstalowane czcionki, należy dodać odpowiedni wpis do pliku konfiguracji serwera (/etc/X11/xorg.conf) postaci:

FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/URW/"

Alternatywną metodą jest wpisanie w trakcie sesji X:

% xset fp+ /usr/X11R6/lib/X11/fonts/URW
% xset fp rehash

O ile rozwiązanie to również przyniesie pożądany efekt, o tyle dokonane w ten sposób zmiany zostaną stracone po zakończeniu sesji X. Oczywiście powyższe polecenia można dodać do pliku startowego (~/.xinitrc dla typowej sesji startx bądź pliku ~/.xsession przy logowaniu się za pomocą graficznego menedżera logowania, jak np. XDM). Trzecią metodą jest skorzystanie z nowego pliku /usr/X11R6/etc/fonts/local.conf: szczegóły w części poświęconej wygładzaniu.


5.5.2. Czcionki TrueType®

Xorg posiada wbudowaną obsługę czcionek TrueType. Istnieją dwa moduły, które mogą aktywować tę funkcję. W przykładzie wykorzystany został moduł freetype, z uwagi na większą spójność z innymi wewnętrznymi elementami wyświetlającymi czcionki. By włączyć moduł freetype, wystarczy dodać poniższy wiersz do sekcji "Module" pliku /etc/X11/xorg.conf.

Load "freetype"

Teraz musimy utworzyć katalog dla czcionek TrueType (na przykład /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType) i skopiować wszystkie czcionki do tego katalogu. Należy pamiętać, że czcionki TrueType nie mogą być bezpośrednio skopiowane z systemu Macintosh®, by możliwe było wykorzystanie ich z X11; muszą być w formacie UNIX/MS-DOS/Windows. Po skopiowaniu plików należy wykorzystać ttmkfdir do stworzenia pliku fonts.dir, by poinformować X, że zostały zainstalowane nowe czcionki. Program ttmkfdir dostępny jest z kolekcji portów FreeBSD jako x11-fonts/ttmkfdir.

# cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType
# ttmkfdir -o fonts.dir

Na koniec musimy dodać katalog TrueType do ścieżki czcionek. Robimy to analogicznie jak w przypadku czcionek Type1, za pomocą polecenia

% xset fp+ /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType
% xset fp rehash

bądź dodając wiersz FontPath do pliku xorg.conf.

Gotowe. Teraz Netscape, Gimp, StarOffice i wszystkie inne aplikacje X powinny rozpoznawać zainstalowane czcionki TrueType. Bardzo małe czcionki (jak np. tekst na stronie WWW przy ustawionej wysokiej rozdzielczości ekranu) oraz bardzo duże (w StarOffice) będą wyglądały zdecydowanie lepiej.


5.5.3. Wygładzane czcionki

Zaktualizował Joe Marcus Clarke.

Wygładzanie (anti-aliasing) dostępne było w X11 od XFree86 4.0.2. Jednakże konfiguracja czcionek była niezmiernie nieporęczna do ukazania się XFree86 4.3.0. Począwszy od tej właśnie wersji, wszystkie czcionki w X11 dostępne w katalogach /usr/X11R6/lib/X11/fonts/ oraz ~/.fonts/ są automatycznie dostępne dla aplikacji korzystających z wygładzania Xft. Nie wszystkie aplikacje potrafią korzystać z Xft, lecz wiele z czasem otrzymało wsparcie Xft. Przykładami aplikacji korzystających z Xft są Qt 2.3 i późniejsze (pakiet narzędzi graficznych dla środowiska KDE), GTK+ 2.0 i późniejsze (pakiet narzędzi graficznych dla środowiska GNOME desktop) oraz Mozilla 1.2 i późniejsze.

By móc kontrolować, które czcionki będą wygładzane bądź skonfigurować właściwości wygładzania, należy stworzyć (bądź zmodyfikować, jeśli istnieje) plik /usr/X11R6/etc/fonts/local.conf. Wykorzystując ten plik możemy dostroić kilka zaawansowanych opcji systemu czcionek Xft, jednakże rozdział ten skupia się jedynie na kilku podstawowych funkcjach. Więcej szczegółów znaleźć można w podręczniku systemowym fonts-conf(5).

W pliku tym stosowany jest format kodu XML. Przy jego edycji należy pamiętać o właściwym zamykaniu wszystkich znaczników. Zaczyna się on od typowego nagłówka XML oraz definicji DOCTYPE. Następnym w kolejności jest znacznik <fontconfig>:

   <?xml version="1.0"?>
   <!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
   <fontconfig>
  

Jak już to zostało wcześniej powiedziane, wszystkie czcionki w katalogach /usr/X11R6/lib/X11/fonts/ oraz ~/.fonts/ są automatycznie dostępne dla aplikacji korzystających z Xft. Jeśli natomiast chcemy dodać inny katalog nie będący podkatalogiem żadnego z powyższych, musimy dodać do pliku /usr/X11R6/etc/fonts/local.conf wiersz podobny do poniższego:

<dir>/ścieżka/do/moich/czcionek</dir>

Po dodaniu nowych czcionek, a szczególnie nowych katalogów, powinniśmy uruchomić poniższe polecenie, by przebudować bufor informacji o czcionkach:

# fc-cache -f

Wygładzanie sprawia, że brzegi czcionek stają się lekko zamazane, dzięki czemu małe litery są bardziej czytelne, a duże pozbawione efektu “schodków”. Może jednak prowadzić do zmęczenia oczu gdy zostanie użyte w stosunku do liter o normalnej wiekości. By wyłączyć wygładzanie czcionek o rozmiarze mniejszym niż 14 punktów, należy dodać poniższe wiersze do pliku konfiguracyjnego:

    <match target="font">
      <test name="size" compare="less">
        <double>14</double>
      </test>
      <edit name="antialias" mode="assign">
        <bool>false</bool>
      </edit>
    </match>
    <match target="font">
      <test name="pixelsize" compare="less" qual="any">
        <double>14</double>
      </test>
      <edit mode="assign" name="antialias">
        <bool>false</bool>
      </edit>
    </match>

Korzystając z wygładzania może się okazać, iż również odstępy pomiędzy literami niektórych czcionek o stałej szerokości są niewłaściwe. Ma to miejsce szczególnie w przypadku KDE. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest wymuszenie stałego odstępu o wartości 100 dla danych czcionek. W tym celu musimy wpisać:

    <match target="pattern" name="family">
      <test qual="any" name="family">
        <string>fixed</string>
      </test>
      <edit name="family" mode="assign">
        <string>mono</string>
      </edit>
    </match>
    <match target="pattern" name="family">
      <test qual="any" name="family">
        <string>console</string>
      </test>
      <edit name="family" mode="assign">
        <string>mono</string>
      </edit>
    </match>

(powyższe deklaruje inne typowe nazwy czcionek o stałej szerokości jako "mono"), a następnie:

     <match target="pattern" name="family">
       <test qual="any" name="family">
         <string>mono</string>
       </test>
       <edit name="spacing" mode="assign">
         <int>100</int>
       </edit>
     </match>   

Niektóre czcionki, jak np. Helvetica, mogą stwarzać problemy jeśli zostaną poddane wygładzaniu. Z reguły daje to efekt czcionki przeciętej pionowo na pół. W najgorszym wypadku, może prowadzić to do załamania aplikacji typu Mozilla. By tego uniknąć, warto dodać poniższe do pliku local.conf:

     <match target="pattern" name="family">
       <test qual="any" name="family">
         <string>Helvetica</string>
       </test>
       <edit name="family" mode="assign">
         <string>sans-serif</string>
       </edit>
     </match>    

Skończywszy edycję local.conf upewnijmy się, że plik kończy się znacznikiem </fontconfig>. Bez tego może się okazać, że nasze zmiany zostaną zignorowane.

Korzystanie z domyślnego zestawu czcionek, dostępnego wraz z X11, nie jest wskazane jeśli chodzi o wygładzanie. Zdecydowanie lepszy zestaw domyślnych czcionek zawiera port x11-fonts/bitstream-vera. Port ten zainstaluje również plik /usr/X11R6/etc/fonts/local.conf jeśli jeszcze go nie mamy. Jeśli natomiast istnieje już taki plik w systemie, stworzony zostanie plik /usr/X11R6/etc/fonts/local.conf-vera. Wystarczy dołączyć zawartość tego pliku do /usr/X11R6/etc/fonts/local.conf, by czcionki Bitstream automatycznie zastąpiły domyślne czcionki X11 Serif, Sans Serif i Monospaced.

Na koniec, użytkownicy mogą dodać swoją konfigurację poprzez własny plik .fonts.conf. W tym celu każdy użytkownik może stworzyć i zmodyfikować plik ~/.fonts.conf. Również ten plik wykorzystuje format XML.

Ostatnia rzecz: osoby korzystające z monitorów LCD mogą pragnąć zastosować wygładzanie podpikselowe. W skrócie, w metodzie tej czerwone, zielone i niebieskie komponenty (oddzielone w płaszczyźnie poziomej) traktowane są oddzielnie, co poprawia rozdzielczość poziomą i przynosi radykalne efekty. By włączyć wygładzanie podpikselowe należy dodać poniższy wiersz do pliku local.conf:

     <match target="font">
       <test qual="all" name="rgba">
         <const>unknown</const>
       </test>
       <edit name="rgba" mode="assign">
         <const>rgb</const>
       </edit>
     </match>
   

Notatka: Zależnie od typu monitora, może się okazać, że będziemy musieli zastąpić rgb wartościami bgr, vrgb lub vbgr: poeksperymentujmy i sprawdźmy co da najlepszy efekt.

Wygładzanie powinno być aktywne przy następnym uruchomieniu serwera X. Tym nie mniej, programy muszą zostać poinformowane, by z niego korzystać. W chwili obecnej pakiet narzędzi Qt korzysta z wygładzania czcionek, tym samym również i całe środowisko KDE. GTK+ oraz GNOME również można skonfigurować do pracy z wygładzanymi czcionkami poprzez aplet “Font” (Sekcja 5.7.1.3 zawiera szczegółowy opis). Domyślnie, Mozilla 1.2 i późniejsze będą automatycznie korzystać z wygładzania. By wyłączyć tę opcję, należy ponownie skompilować program z parametrem -DWITHOUT_XFT.


5.6. Menedżer pulpitów X

Napisał Seth Kingsley.

5.6.1. Omówienie

Menedżer pulpitów X (ang. X Display Manager XDM) jest opcjonalną częścią Systemu okien X, wykorzystywaną do zarządzania sesjami logowania. Znajduje on zastosowanie w kilku typach sytuacji, włączając w to zarówno minimalistyczne “Terminale X”, komputery prywatne, jak również ogromne sieciowe serwery graficzne. Z uwagi na fakt, iż System okien X jest niezależny od wykorzystywanej sieci jak i protokołu, istnieje wiele możliwych konfiguracji klientów i serwerów na różnych maszynach połączonych ze sobą za pomocą sieci. XDM dostarcza graficznego interfejsu pozwalającego wybrać, z którym serwerem się połączymy, jak i przeprowadzić autoryzację, np. za pomocą kombinacji loginu i hasła.

XDM można postrzegać jako narzędzie dostarczające użytkownikowi takich samych funkcjonalności jak getty(8) (szczegółowy opis zawiera Sekcja 22.3.2). Oznacza to, że to właśnie menedżer pulpitów w imieniu użytkownika dokonuje logowania do systemu i uruchamia menedżera sesji (z reguły menedżera okien). Następnie, XDM oczekuje aż program zakończy działanie, sygnalizując tym samym, że użytkownik skończył pracę i menedżer pulpitów powinien go wylogować z systemu. W tym momencie XDM może ponownie wyświetlić ekran logowania i wyboru środowiska graficznego oczekująć na kolejnego użytkownika.


5.6.2. Korzystanie z XDM

Demon XDM znajduje się w /usr/X11R6/bin/xdm. Program ten może zostać uruchomiony w dowolnej chwili przez użytkownika root i od razu rozpocznie zarządzanie ekranami X w lokalnym systemie. Jeśli jednak XDM ma być uruchamiany przy każdym starcie systemu, najlepszym rozwiązaniem jest dodanie odpowiedniego wpisu do pliku /etc/ttys. Sekcja 22.3.2.1 zawiera więcej informacji odnośnie formatu i wykorzystania tego pliku. W domyślnej wersji plik /etc/ttys zawiera wiersz uruchamiający demona XDM w wirtualnym terminalu:

ttyv8  "/usr/X11R6/bin/xdm -nodaemon" xterm  off secure

Domyślnie, wiersz ten jest nieaktywny. By go uaktywnić należy zmienić zawartość 5 kolumny z off na on i ponownie uruchomić init(8) wykorzystująć wskazówki z Sekcja 22.3.2.2. Pierwsza kolumna - nazwa terminala, którym będzie zarządzał dany program - to ttyv8. Oznacza to, że XDM będzie pracował na dziewiątny wirtualnym terminalu.


5.6.3. Konfiguracja XDM

W katalogu /usr/X11R6/lib/X11/xdm znajdują się pliki konfiguracyjne XDM. Pliki te można wykorzystać do zmiany zachowania i wyglądu menedżera ekranów. Z reguły są to następujące pliki:

Plik Opis
Xaccess Zestaw reguł autoryzacji klientów.
Xresources Domyślne wartości zasobów X.
Xservers Lista zdalnych i lokalnych ekranów do zarządzania.
Xsession Domyślny skrypt sesji logowania.
Xsetup_* Skrypt uruchamiający aplikacje przed interfejsem logowania.
xdm-config Konfiguracja globalna dla wszystkich ekranów danej maszynie.
xdm-errors Błędy generowane przez program serwera.
xdm-pid Identyfikator procesu aktualnie działającego XDM.

W tym katalogu znajduje się również kilka skryptów i programów wykorzystywanych do konfiguracji pulpitów w trakcie działania XDM. Zadanie każdego z tych plików zostanie pokrótce omówione. Dokładna składnia i wykorzystanie wszystkich tych plików znajduje się w xdm(1).

W domyślnej konfiguracji pojawi się prostokątne okno logowania z nazwą maszyny wypisaną dużą czcionką na samej górze, wraz z polami “Login:” i “Password:”. Jest to dobry punkt wyjściowy do modyfikacji wyglądu i zachowania ekranów XDM.


5.6.3.1. Xaccess

Protokół wykorzystywany do łączenia z puplitami obsługiwanymi przez XDM nosi nazwę X Display Manager Connection Protocol (XDMCP). Plik ten jest zestawem reguł do kontroli połączeń XDMCP ze zdalnych maszyn. Z reguły jest on ignorowany, chyba że w pliku xdm-config zostanie włączona opcja nasłuchiwania zdalnych połączeń. Domyślnie nie zezwala się na połączenia z innych klientów.


5.6.3.2. Xresources

Jest to plik domyślnej konfiguracji programu wyboru puplitu i ekranu logowania. W tym właśnie pliku można modyfikować ich wygląd. Format pliku jest identyczny z formatem app-defaults opisanym w dokumentacji X11.


5.6.3.3. Xservers

Lista zdalnych pulpitów, do wyboru których mamy mieć dostęp za pomocą menedżera.


5.6.3.4. Xsession

Domyślny skrypt sesji XDM uruchamiany po zalogowaniu się użytkownika. Z reguły każdy użytkownik posiada zmodyfikowany według własnego upodobania skrypt sesji w pliku ~/.xsession, uruchamiany zamiast tego skryptu.


5.6.3.5. Xsetup_*

Skrypty te zostaną automatycznie uruchomione przed wyświetleniem interfejsu logowania i wyboru pulpitu. Dla każdego wykorzystywanego ekranu znajduje się tu plik o nazwie Xsetup_ wraz z numerem lokalnego ekranu (na przykład Xsetup_0). Z reguły skrypty te uruchamiają jeden bądź dwa programy w tle, jak np. xconsole.


5.6.3.6. xdm-config

Plik ustawień w formacie app-defaults, mający zastosowanie do wszystkich puplitów zarządzanych przez menedżera.


5.6.3.7. xdm-errors

Plik ten zawiera wydruki wyjściowe serwerów X, które XDM stara się uruchomić. Jeśli w trakcie uruchamiania pulpitu z jakiegoś powodu proces ten zawiesi się, najlepszym miejscem poszukiwania komunikatów błędów jest właśnie ten plik. Komunikaty te są również umieszczane w pliku ~/.xsession-errors użytkownika dla danej sesji.


5.6.4. Konfiguracja sieciowego serwera graficznego

By umożliwić innym klientom łączenie się z serwerem graficznym, należy zmodyfikować reguły kontroli dostępu i włączyć opcję nasłuchiwania połączeń. Domyślnie opcja ta jest nie aktywna. Jej aktywacja polega na odkomentowaniu poniższej linii w pliku xdm-config:

! SECURITY: do not listen for XDMCP or Chooser requests
! Comment out this line if you want to manage X terminals with xdm
DisplayManager.requestPort:   0

Następnie należy ponownie uruchomić XDM. Pamiętajmy, że komentarze w plikach app-defaults rozpoczynają się od znaku “!” zamiast typowego “#”. Lektura przykładowego pliku Xaccess oraz podręcznika systemowego xdm(1) może nam pomóc gdy będziemy potrzebować bardziej surowej kontroli dostępu.


5.6.5. Alternatywy dla XDM

Dostępnych jest kilka alternatyw dla domyślnego menedżera XDM. Jeden z nich - kdm (dostarczany razem z KDE) - został bliżej opisany w tym w dalszej części rozdziału. Menedżer kdm oferuje wiele wizualnych usprawnień i kosmetycznych dodaktów, jak również możliwość wyboru menedżera okien przed zalogowaniem do systemu.


5.7. Środowiska graficzne

Napisał Valentino Vaschetto.

Niniejsza sekcja opisuje różne typy środowisk graficznych dostępnych dla X we FreeBSD. Termin “środowisko graficzne” może oznaczać wszystko, od prostego menedżera okien po kompletny zestaw aplikacji puplitu, jak KDE czy GNOME.


5.7.1. GNOME

5.7.1.1. O GNOME

GNOME jest przyjaznym użytkownikowi środowiskiem graficznym, umożliwiającym łatwą konfigurację i proste korzystanie z komputera. GNOME posiada panel (do uruchamiania aplikacji i wyświetlania ich statusu), puplit (gdzie można umieszczać dane i aplikacje), zestaw standardowych narzędzi biurowych i aplikacji oraz zestaw pewnych konwencji ułatwiających współpracę miedzy aplikacjami i zachowanie wzajemnej spójności. Użytkownicy innych systemów operacyjnych powinni czuć się jak w domu korzystając z potężnego środowiska graficznego dostarczanego przez GNOME. Więcej informacji odnośnie środowiska GNOME we FreeBSD dostępnych jest na stronie WWW projektu FreeBSD GNOME Project. Strona ta zawiera również w miarę zrozumiałe FAQ traktujące o instalacji, konfiguracji i zarządzaniu GNOME.


5.7.1.2. Instalacja GNOME

Najprostszym sposobem instalacji GNOME jest poprzez menu “Desktop Configuration” w trakcie instalacji FreeBSD, co omawia Sekcja 2.9.13 rozdziału  2. Możliwa jest również instalacja z pakietu bądź kolekcji portów:

By zainstalować pakiet GNOME z sieci, wystarczy wpisać:

# pkg_add -r gnome2

By skompilować GNOME ze źródeł najlepiej jest skorzystać z portu:

# cd /usr/ports/x11/gnome2
# make install clean

Mając już zainstalowanego GNOME musimy poinformować serwer X, by uruchamiał właśnie jego w miejsce domyślnego menedżera okien.

Najprostszą metodą uruchomienia GNOME jest wykorzystanie GDM - menedżera pulpitów GNOME (ang. GNOME Display Manager). GDM jest instalowany jako część środowiska GNOME, jednakże jest on domyślnie wyłączony. By go włączyć, należy dodać wiersz gdm_enable="YES" do pliku /etc/rc.conf. Po ponownym uruchomieniu systemu, GNOME zostanie automatycznie włączony zaraz po zalogowaniu się -- nie wymagana jest dodatkowa konfiguracja.

Oczywiście, GNOME można uruchomić również bezpośrednio z linii poleceń poprawnie konfigurując plik .xinitrc w katalogu domowym. Jeśli plik ten już istnieje wystarczy zastąpić wiersz odpowiadający za uruchomienie aktualnego menedżera okien na wiersz uruchamiający /usr/X11R6/bin/gnome-session. Jeśli w pliku nie dokonywaliśmy żadnych istotnych zmian, najprościej będzie po prostu wpisać:

% echo "/usr/X11R6/bin/gnome-session" > ~/.xinitrc

Następnie wpisujemy startx, co spowoduje uruchomienie środowiska GNOME.

Notatka: Jeśli wykorzystujemy starszego menedżera okien, jak np. XDM, powyższe rozwiązanie nie zadziała. W takiej sytuacji musimy stworzyć plik wykonywalny .xsession zawierający powyższe polecenie. W tym celu należy zmodyfikować ten plik i zastąpić polecenie uruchamiające aktualnego menedżera poleceniem /usr/X11R6/bin/gnome-session:

% echo "#!/bin/sh" > ~/.xsession
% echo "/usr/X11R6/bin/gnome-session" >> ~/.xsession
% chmod +x ~/.xsession

Jeszcze jedną metodą jest skonfigurowanie menedżera pulpitów tak, by umożliwiał wybór menedżera okien w trakcie logowania. Sekcja Więcej informacji o KDE wyjaśnia jak to zrobić w kdm - menedżerze puplitów KDE.


5.7.1.3. Wygładzane czcionki w GNOME

X11 obsługuje wygładzanie czcionek (anti-aliasing) za pomocą rozszerzenia “RENDER”. GTK+ w wersji 2.0 i późniejszych (pakiet narzędzi graficznych wykorzystywany przez GNOME) potrafi korzystać z tej funkcji. Konfigurację wygładzania czcionek opisuje Sekcja 5.5.3. Zatem, wykorzystując najnowsze oprogramowanie, możliwe jest wygładzanie czcionek w środowisku GNOME. Wystarczy przejść do menu Applications->Desktop Preferences->Font i wybrać jedną z opcji: Best shapes (najlepsze kształty), Best contrast (najlepszy kontrast) lub Subpixel smoothing (LCDs) (wygładzanie podpikselowe). Natomiast dla aplikacji GTK+ nie będących częścią środowiska GNOME, należy ustawić zmienną środowiskową GDK_USE_XFT na 1 przed uruchomieniem programu.


5.7.2. KDE


5.7.2.1. O KDE

KDE jest prostym w użyciu współczesnym środowiskiem graficznym, zawierającym między innymi:

 • Ładnie wyglądający puplit

 • Pulpit odznaczający się całkowitą przezroczystością sieci

 • Zintegrowany system pomocy, udostępniający w prosty sposób informacje o korzystaniu ze środowiska KDE i jego aplikacji

 • Jednakowy wygląd i zachowanie wszystkich aplikacji KDE

 • Standardowe menu i paski narzędzi, skróty klawiaturowe, schematy kolorów, itp.

 • Internacjonalizacja: KDE jest dostępny w ponad 40 językach

 • Scentralizowaną i spójną konfigurację środowiska

 • Całą masę przydanych aplikacji

KDE posiada własną przeglądarkę internetową - Konqueror, która stanowi poważną konkurencję dla innych przeglądarek z systemów UNIX. Więcej informacji o KDE znaleźć można na stronie KDE. Natomiast informacje o jego współpracy z FreeBSD dostępne są na stronie FreeBSD-KDE team.


5.7.2.2. Instalacja KDE

Podobnie jak w przypadku GNOME czy dowolnego innego środowiska graficznego, najprostszym sposobem instalacji KDE jest skorzystanie z menu “Desktop Configuration” w procesie instalacji FreeBSD, co omawia Sekcja 2.9.13 rozdziału 2. Ponownie, również KDE można zainstalować z pakietu bądź z kolekcji portów:

By zainstalować pakiet KDE z sieci, wystarczy wpisać:

# pkg_add -r kde

pkg_add(1) automatycznie pobierze najnowszą wersję aplikacji.

By skompilować KDE ze źródeł najlepiej jest skorzystać z portu:

# cd /usr/ports/x11/kde3
# make install clean

Po instalacji KDE należy poinformować serwer X, by uruchamiał go w miejsce domyślnego menedżera okien. W tym celu należy zmodyfikować plik .xinitrc:

% echo "exec startkde" > ~/.xinitrc

Od tej pory, za każdym razem gdy uruchomimy System okien X za pomocą polecenia startx, uruchomione zostanie środowisko KDE.

Jeśli wykorzystujemy starszego menedżera okien, jak np. XDM, wymagana jest odmienna konfiguracja. Opis konfiguracji kdm znajduje się w dalszej części tego rozdziału.


5.7.3. Więcej informacji o KDE

Skoro zainstalowaliśmy już KDE, większość informacji można odnaleźć w systemie pomocy, bądź po prostu klikając w dowolne menu. Użytkownicy systemów Windows czy Mac® powinni czuć się jak w domu.

Najlepszym źródłem informacji o KDE jest dostępna w sieci dokumentacja. KDE zawiera własną przeglądarkę internetową - Konqueror, masę przydatnych aplikacji i obszerną dokumentację. Pozostała część tego rozdziału skupi się na technicznych zagadnieniach, trudnych do nauczenia się poprzez dość losowe poznawanie środowiska.


5.7.3.1. Menedżer puplitów KDE

Administratorzy systemów wieloużytkownikowych mogą chcieć skorzystać z graficznego ekranu logowania. W tym celu można zastosować XDM, jak to zostało opisane wcześniej. Można również wykorzystać alternatywne rozwiązanie dostępne razem z KDE - kdm - wyglądające zdecydowanie bardziej atrakcyjnie oraz posiadające wiele dodatkowych opcji logowania. W szczególności, użytkownicy mogą w prosty sposób wybrać (poprzez menu), które środowisko graficzne uruchomić po zalogowaniu (KDE, GNOME, bądź inne).

By aktywować kdm, należy zmodyfikować wpis dla ttyv8 w pliku /etc/ttys. Wiersz ten powinien wyglądać następująco:

ttyv8 "/usr/local/bin/kdm -nodaemon" xterm on secure

5.7.4. XFce

5.7.4.1. O XFce

XFce jest środowiskiem graficznym wykorzystującym pakiet narzędzi GTK+, podobnie jak GNOME, lecz jest zdecydowanie lżejsze i przeznaczone dla osób poszukujących prostego i efektywnego środowiska, lecz również łatwego w obsłudze i konfiguracji. Wyglądem bardzo przypomina CDE, często dostępne w komercyjnych systemach UNIX. Niektóre z cech XFce:

 • Prosty i łatwy w obsłudze pulpit

 • Możliwość konfiguracji wszystkich elementów za pomocą myszki, metody przeciągnij i upuść, itp.

 • Główny panel podobny do CDE z wieloma opcjami menu, apletami i programami wywołującymi

 • Zintegrowane menedżery okien, plików, dźwięku, moduł zgodności GNOME i inne dodatki

 • Możliwość stosowania motywów (skoro wykorzystuje GTK+)

 • Szybkie, lekkie i wydajne: idealny dla starszych/wolniejszych maszyn lub z ograniczonym zasobem pamięci

Więcej informacji dostępnych jest na stronie XFce.


5.7.4.2. Instalacja XFce

W chwili pisania niniejszego tekstu dostępny jest pakiet binarny. By z niego zainstalować XFce, wystarczy wpisać:

# pkg_add -r xfce4

Oczywiście, można również skompilować go ze źródeł przy pomocy kolekcji portów:

# cd /usr/ports/x11-wm/xfce4
# make install clean

Pozostaje jeszcze poinformować serwer X by uruchamiał XFce przy kolejnych uruchomieniach X. Wystarczy wpisać:

% echo "/usr/X11R6/bin/startxfce4" > ~/.xinitrc

Przy kolejnym uruchomieniu X jako środowisko graficzne zostanie wykorzystane XFce. Podobnie jak wcześniej, tak i teraz należy stworzyć plik .xsession gdy korzystamy z XDM, co zostało umówione w części poświęconej GNOME, wpisując polecenie /usr/X11R6/bin/startxfce4. Alternatywnie, należy skonfigurować menedżera pulpitów, by pozwalał na wybór środowiska graficznego w trakcie logowania, zgodnie z opisem z sekcji poświęconej kdm.

II. Codzienne czynności

Skoro podstawy zostały już omówione, ta część Podręcznika zajmie się kilkoma z najczęściej wykorzystywanych funkcji FreeBSD. Niniejsze rozdziały:

 • Przedstawią popularne i przydatne aplikacje biurowe: przeglądarki, edytory dokumentów, itp.

 • Przedstawią narzędzia multimedialne dostępne dla FreeBSD.

 • Wyjaśnią proces kompilacji własnego jądra FreeBSD w celu włączenia dodatkowych funkcji w systemie.

 • Opiszą szczegółowo system wydruku, zarówno dla drukarek podłączonych lokalnie jak i drukarek sieciowych.

 • Pokarzą jak uruchomić aplikacje Linuksowe w systemie FreeBSD.

Niektóre z poniższych rozdziałów zalecają lekturę dodatkowych materiałów, co zostanie wskazane w streszczeniu na początku każdego rozdziału.


Rozdział 6. Aplikacje biurowe

Napisał Christophe Juniet. Tłumaczył Cezary Morga.

6.1. Streszczenie

Podobnie jak we wszystkich współczesnych systemach operacyjnych, również i we FreeBSD możemy uruchamiać szereg aplikacji biurowych, jak np. przeglądarki czy procesory tekstu. Większość z nich dostępnych jest zarówno w postaci pakietów jak i portów. Rozdział ten zaprezentuje jak bez większego wysiłku można je zainstalować zarówno z odpowiednich pakietów jak też wprost z kolekcji portów.

Pamiętajmy, że instalacja programów z portów obejmuje również ich kompilację ze źródeł. Stąd też proces ten może zająć dużo czasu, zależnie od tego co kompilujemy, oraz od mocy obliczeniowej naszej maszyny. Jeśli kompilacja ze źródeł jest dla nas zbyt czasochłonnym zadaniem, większość programów dostępnych w kolekcji portów możemy zainstalować również z prekompilowanych pakietów.

Jako, że FreeBSD umożliwia tzw. tryb zgodności binarnej z Linuksem, wiele aplikacji pisanych pod Linuksa dostępnych jest również we FreeBSD. Jednakże, przed instalacją jakiegokolwiek programu linuksowego zalecamy przeczytać Rozdział 10 niniejszego Podręcznika. Nazwy wielu portów wykorzystujących zgodność binarną z Linuksem rozpoczynają się od “linux-”, o czym warto pamiętać poszukując właściwego portu, np. za pomocą polecenia whereis(1). W dalszej części rozdziału założono, że przed instalacją jakiejkolwiek linuksowej aplikacji w naszym komputerze został włączony tryb zgodności z Linuksem.

Programy omówione w tym rozdziale zostały podzielone na następujące kategorie:

 • Przeglądarki internetowe (takie jak Mozilla, Opera, Firefox czy Konqueror)

 • Programy codziennego użytku (jak np. KOffice, AbiWord, The GIMP oraz OpenOffice.org)

 • Przeglądarki dokumentów (takie jak Acrobat Reader®, gv, Xpdf i GQview)

 • Finanse (jak np. GnuCash, Gnumeric, Abacus)

Przed przeczytaniem tego rozdziału, powinniśmy:

 • Wiedzieć jak instalować dodatkowe programy (Rozdział 4).

 • Wiedzieć, jak instalować programy linuksowe (Rozdział 10).

Rozdział 7 zawiera informacje odnośnie instalacji środowiska multimedialnego. Natomiast Rozdział 24 zawiera wskazówki jak skonfigurować i korzystać z poczty elektronicznej.


6.2. Przeglądarki internetowe

FreeBSD z definicji nie posiada zainstalowanej żadnej przeglądarki internetowej. W zamian katalog www kolekcji portów zawiera całą masę przeglądarek gotowych do instalacji. Jeśli nie mamy czasu na kompilację (co w niektórych przypadkach może zająć naprawdę dużo czasu), wiele z nich udostępnionych zostało również w postaci pakietów.

KDE i GNOME dysponują własnymi przeglądarkami internetowymi. Sekcja 5.7 zawiera szczegółowe informacje odnośnie instalacji tych środowisk graficznych.

Jeśli szukamy lekkich przeglądarek internetowych, powinniśmy zainteresować sie www/dillo, www/links lub www/w3m.

Niniejsza sekcja omawia następujące programy:

Nazwa aplikacji Wykorzystanie zasobów Instalacja z portów Główne zależności
Mozilla duże długa Gtk+
Opera małe krótka Dostępne są wersje dla FreeBSD i Linuksa. Wersja dla Linuksa wymaga trybu zgodności binarnej z Linuksem oraz linux-openmotif.
Firefox średnie długa Gtk+
Konqueror średnie długa Biblioteki KDE

6.2.1. Mozilla

Mozilla jest nowoczesną, stabilną przeglądarką w całości przeniesioną na FreeBSD. Zawiera w pełni zgodny ze standardami mechanizm wyświetlania kodu HTML, jak również klienta poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych. Dysponuje nawet edytorem HTML, jeśli sami chcemy pisać strony internetowe. Użytkownicy Netscape z pewnością dostrzegą podobieństwo do pakietu Communicator, gdyż obydwie przeglądarki mają te same pochodzenie.

Na wolnych maszynach, z procesorem wolniejszym niż 233MHz bądź z pojemnością pamięci RAM mniejszą niż 64MB, Mozilla może okazać się zbyt “zasobo-żerna”. W tej sytuacji możemy zainteresować się np. przeglądarką Opera, opisaną w dalszej części tego rozdziału.

Jeśli nie możemy bądź z dowolnego powodu nie chcemy kompilować przeglądarki Mozilla, grupa FreeBSD GNOME zrobiła to za nas. Wystarczy zainstalować pakiet bezpośrednio z sieci za pomocą:

# pkg_add -r mozilla

Jeśli z jakichś powodów pakiet nie jest dostępny, a my dysponujemy czasem i miejscem na dysku, możemy pobrać źródła, skompilować je i zainstalować w naszym systemie. W tym celu wystarczy wpisać:

# cd /usr/ports/www/mozilla
# make install clean

Port ten przygotowany został w sposób zapewniający właściwą inicjalizację poprzez uruchamianie rejestru konfiguracji z uprawnieniami użytkownika root, w momencie gdy pracujemy na koncie zwykłego użytkownika. Tym nie mniej, jeśli chcemy poprawnie zainstalować dodatkowe składniki, musimy uruchomić program Mozilla jako root.

By uruchomić przeglądarkę należy wpisać poniższe polecenie. Poza procesem instalacji, przeglądarka nie wymaga korzystania z konta root.

% mozilla

Uruchomienie jej bezpośrednio w trybie klienta poczty i grup dyskusyjnych możliwe jest za pomocą polecenia:

% mozilla -mail

6.2.2. Firefox

Firefox jest nowoczesną przeglądarką, opartą o kod przeglądarki Mozilla. O ile Mozilla stanowi kompletny pakiet aplikacji - zawiera m.in. przeglądarkę, klienta poczty, czy grup dyskusyjnych, o tyle Firefox jest jedynie przeglądarką, dzięki czemu jest zdecydowanie mniejszy i szybszy.

By zainstalować go z pakietu wystarczy wpisać:

# pkg_add -r firefox

Jeśli preferujemy kompilację programów wprost z kodu źródłowego, możemy skorzystać z kolekcji portów:

# cd /usr/ports/www/firefox
# make install clean

6.2.3. Firefox, Mozilla i moduł Java

Notatka: W tej i następnej sekcji założono, że mamy już zainstalowaną przeglądarkę Firefox lub Mozilla.

Fundacja FreeBSD posiada licencję Sun Microsystems na dystrybucję plików binarnych FreeBSD dla środowisk Java Runtime Environment (JRE™) oraz Java Development Kit (JDK™). Pakiety binarne dla FreeBSD dostępne są na stronie WWW Fundacji FreeBSD.

By do przeglądarki Firefox lub Mozilla dodać obsługę Java™, musimy wpierw zainstalować port java/javavmwrapper, a następnie pobrać pakiet Diablo JRE ze strony http://www.freebsdfoundation.org/downloads/java.shtml, i zainstalować go za pomocą pkg_add(1).

Po ponownym uruchomieniu przeglądarki, wpisaniu w pasku adresu about:plugins i wciśnięciu Enter, wyświetlona zostanie strona informująca o zainstalowanych modułach. Wymieniony powinien zostać również moduł Java.


6.2.4. Firefox, Mozilla i moduł Macromedia® Flash

Moduł Macromedia® Flash™ niestety nie jest dostępny dla FreeBSD. Tym nie mniej, istnieje interfejs programowy (ang. wrapper) do uruchamiania linuksowej wersji modułu. Interfejs ten obsługuje również moduły Adobe® Acrobat®, RealPlayer i wiele innych.

By zainstalować port www/linuxpluginwrapper, musimy wpierw zainstalować emulators/linux_base, który jest obszernym portem. W trakcie instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na informacje o właściwej konfiguracji pliku /etc/libmap.conf! Przykładowe pliki konfiguracyjne znaleźć można w katalogu /usr/local/share/examples/linuxpluginwrapper/.

Kolejnym krokiem jest instalacja portu www/linux-flashplugin7. Po zainstalowaniu modułu możemy sprawdzić listę aktualnie dostępnych modułów uruchamiając przeglądarkę, wpisując w pasku adresu about:plugins i wciskając Enter..

Jeśli na powyższej liście brak jest modułu Flash, najczęstszą przyczyną jest brak odpowiedniego dowiązania symbolicznego. W takiej sytuacji należy jako użytkownik root uruchomić następujące polecenia:

# ln -s /usr/local/lib/npapi/linux-flashplugin/libflashplayer.so \
 /usr/X11R6/lib/browser_plugins/
# ln -s /usr/local/lib/npapi/linux-flashplugin/flashplayer.xpt \
 /usr/X11R6/lib/browser_plugins/

Po ponownym uruchomieniu przeglądarki, moduł powinien zostać wyświetlony na wspomnianej liście. Może się również zdażyć, że nasza przeglądarka ulegenie awarii w trakcie odtwarzania animacji Flash. W takim przypadku będziemy musieli nałożyć odpowiednią łatę (ang. patch):

# cd /usr/src
# fetch http://people.FreeBSD.org/~nork/rtld_dlsym_hack.diff
# patch < rtld_dlsym_hack.diff
# cd libexec/rtld-elf/
# make clean
# make obj
# make depend
# make && make install

Po czym musimy ponownie uruchomić komputer.

Notatka: Port linuxpluginwrapper działa poprawnie jedynie na maszynach o architekturze i386.


6.2.5. Opera

Opera jest nowoczesną, zgodną ze standardami przeglądarką internetową. Posiada również klienta poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych, klienta sieci IRC, czytnik wiadomości RSS/Atom i wiele innych. Mimo to Opera jest stosunkowo lekką i bardzo szybką przeglądarką. Dostępne są dwie wersje: wersja przeznaczona dla FreeBSD oraz wersja uruchamiana w trybie emulacji Linuksa.

By móc przeglądać zasoby sieci WWW za pomocą wersji dla FreeBSD, musimy zainstalować odpowiedni pakiet:

# pkg_add -r opera

Niektóre serwery FTP nie zawierają wszystkich pakietów, lecz ten sam efekt możemy otrzymać wykorzystując kolekcję portów:

# cd /usr/ports/www/opera
# make install clean

By zainstalować wersję linuksową należy w powyższych przykładach zmienić nazwę opera na linux-opera. Wersja linuksowa przydatna jest w sytuacjach wymagających modułów dostępnych tylko dla Linuksa, jak np. Adobe Acrobat Reader. Pod każdym innym względem wersje dla FreeBSD i Linuksa zdają się być funkcjonalnie identyczne.


6.2.6. Konqueror

Konqueror jest częścią środowiska graficznego KDE, lecz może być również wykorzystywane poza nim poprzez zainstalowanie x11/kdebase3. Konqueror jest więcej niż przeglądarką internetową, jest również menedżerem plików i przeglądarką plików multimedialnych.

Konqueror dostępny jest również z pakietem modułów, z portu misc/konq-plugins.

Również Konqueror obsługuje technologię Flash. Dokument opisujący instalację modułu dostępny jest pod adresem http://freebsd.kde.org/howto.php.


6.3. Programy codziennego użytku

Jeśli chodzi o programy codziennego użytku, pierwszą rzeczą, której często poszukuje wielu nowych użytkowników, jest dobry pakiet biurowy bądź po prostu procesor tekstu. Pomimo, że niektóre środowiska graficzne, jak np. KDE, dysponują własnym pakietem biurowym, nie istnieje żadna domyślna aplikacja. Niezależnie od wykorzystywanego środowiska graficznego, FreeBSD dysponuje wszystkim czego możemy potrzebować.

Sekcja ta omawia następujące aplikacje:

Nazwa aplikacji Wykorzystanie zasobów Instalacja z portów Główne zależności
KOffice małe długa KDE
AbiWord małe krótka Gtk+ bądź GNOME
The Gimp małe długa Gtk+
OpenOffice.org duże długa JDK 1.4, Mozilla

6.3.1. KOffice

Społeczność KDE udostępnia swoje środowisko graficzne wraz z pakietem biurowym, z którego można korzystać zarówno w KDE jak i poza nim. Zawiera cztery standardowe komponenty, które można odnaleźć również w innych pakietach biurowych: procesor tekstu KWord, arkusz kalkulacyjny KSpread, menedżer prezentacji multimedialnych KPresenter oraz program do tworzenia graficznych dokumentów - Kontour.

Przed instalacją najnowszej wersji pakietu KOffice, powinniśmy się upewnić, że dysponujemy również najnowszą wersją KDE.

By zainstalować KOffice z pakietu, należy wpisać następujące polecenie:

# pkg_add -r koffice

Jeśli pakiet nie jest dostępny, możemy wykorzystać kolekcję portów. Na przykład, by zainstalować KOffice dla KDE3, należy wpisać:

# cd /usr/ports/editors/koffice-kde3
# make install clean

6.3.2. AbiWord

AbiWord jest darmowym procesorem tekstu pod względem wyglądu i obsługi podobnym do Microsoft Word. Za jego pomocą możemy pisać artykuły, listy, raporty, notatki itp. Jest on bardzo szybki, bogaty w różnorodne funkcje i przyjazny użytkownikowi.

AbiWord potrafi importować z i eksportować do wielu formatów plików, w tym również niektórych własnościowych formatów, jak np. Microsoft .doc.

AbiWord dostępny jest w postaci pakietu. By go zainstalować wystarczy wpisać:

# pkg_add -r abiword

Jeśli pakiet nie jest dostępny, możemy skompilować program wprost z kolekcji portów:

# cd /usr/ports/editors/abiword
# make install clean

6.3.3. The GIMP

The GIMP jest wyrafinowanym programem przetwarzającym obraz. Wykorzystywany może być zarówno jako prosty program malujący jak i zaawansowny pakiet do retuszu fotografii. Obsługuje on dużą liczbę dodatkowych modułów, jak również udostępnia odpowiedni interfejs dla skryptów. The GIMP potrafi odczytywać i zapisywać wiele formatów plików. Obsługuje również interfejsy skanerów i tabletów.

Możemy zainstalować go z pakietu, za pomocą polecenia:

# pkg_add -r gimp

Jeśli wykorzystywany serwer FTP nie dysponuje odpowiednim pakietem, możemy wykorzystać kolekcję portów. Katalog graphics zawiera oprócz samego programu, również podręcznik The Gimp Manual. Oto przykładowa metoda instalacji:

# cd /usr/ports/graphics/gimp
# make install clean
# cd /usr/ports/graphics/gimp-manual-pdf
# make install clean

Notatka: Wspomniany katalog graphics kolekcji portów zawiera również wersję rozwojową aplikacji The GIMP pod nazwą graphics/gimp-devel. Wersja HTML podręcznika The Gimp Manual dostępna jest z portu graphics/gimp-manual-html.


6.3.4. OpenOffice.org

OpenOffice.org zawiera wszystkie aplikacje, które powinny znaleźć się w kompletnym pakiecie biurowym: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, menedżer prezentacji i program do rysowania. Jego interfejs jest zbliżony do interfejsów innych pakietów biurowych. Może on importować i eksportować wiele popularnych formatów plików. Dostępny jest w wielu wersjach językowych interfejsu, narzędzi sprawdzania pisowni i słowników.

Procesor tekstu pakietu OpenOffice.org wykorzystuje format pliku XML, by tym sposobem zwiększyć przenośność i elastyczność dokumentów. Arkusz kalkulacyjny oferuje język makr, jak również obsługę interfejsów do zewnętrznych baz danych. OpenOffice.org jest stabilną aplikacją, dostępną dla platform Windows, Solaris™, Linux, FreeBSD, i Mac OS X. Więcej informacji o pakiecie OpenOffice.org znaleźć można na stronie OpenOffice.org. Informacje odnośnie wersji dla FreeBSD oraz możliwości bezpośredniego pobrania pakietów dostępne są na stronie WWW FreeBSD OpenOffice.org Porting Team.

By zainstalować OpenOffice.org, wystarczy:

# pkg_add -r openoffice.org

Notatka: Metoda ta przewidzana jest dla wydań FreeBSD gałęzi -RELEASE. W innym przypadku możemy być zmuszeni odwiedzić wspomnianą wyżej stronę WWW FreeBSD OpenOffice.org Porting Team, by pobrać a następnie zainstalować właściwy pakiet za pomocą pkg_add(1). Dostępna jest zarówno wersja bieżąca jak i rozwojowa.

Mając zainstalowany pakiety, wystarczy wpisać następujące polecenie by uruchomić OpenOffice.org:

% openoffice.org

Notatka: Przy pierwszym uruchomieniu będziemy poproszeni o udzielenie kilku odpowiedzi. po czym w naszym katalogu macierzystym zostanie utworzony katalog .openoffice.org2.

Jeśli pakiety OpenOffice.org nie są dostępne, wciąż mamy możliwość skompilowania portu. Miejmy jednakże w pamięci, że wymaga do dużej ilości wolnej przestrzeni na dysku oraz zajmuje dość dużo czasu.

# cd /usr/ports/editors/openoffice.org-2
# make install clean

Notatka: Jeśli chcemy skompilować pakiet w naszej wersji językowej, należy powyższe polecenie zastąpić następującym:

# make LOCALIZED_LANG=nasz_język install clean

Opcję nasz_język należy zastąpić właściwym kodem ISO. Lista kodów obsługiwanych języków dostępna jest w pliku files/Makefile.localized, znajdującym się w katalogu portu.

Skończywszy instalację, możemy uruchomić OpenOffice.org za pomocą polecenia:

% openoffice.org

6.4. Przeglądarki dokumentów

Ostatnio na popularności zyskały niektóre z pośród nowych formatów dokumentów, przy czym niezbędne przeglądarki mogą nie być dostępne w podstawowej konfiguracji systemu. W tej sekcji opiszemy jak je zainstalować.

Niniejsza sekcja omawia następujące programy:

Nazwa aplikacji Wykorzystanie zasobów Instalacja z portów Główne zależności
Acrobat Reader małe krótka Tryb zgodności binarnej z Linuksem
gv małe krótka Xaw3d
Xpdf małe krótka FreeType
GQview małe krótka Gtk+ lub GNOME

6.4.1. Acrobat Reader®

Obecnie wiele dokumentów publikowanych jest w postaci plików PDF (ang. Portable Document Format). Jedną z zalecanych przeglądarek do tego typu dokumentów jest Acrobat Reader, wydany przez firmę Adobe na platformę linuksową. We FreeBSD możemy uruchomić ją dzięki trybowi zgodności binarnej z Linuksem.

By zainstalować Acrobat Reader 7 wprost z kolekcji portów, należy wpisać:

# cd /usr/ports/print/acroread7
# make install clean

Z uwagi na ograniczenia licencyjne, Acrobat Reader nie jest dostępny w postaci pakietu.


6.4.2. gv

gv jest przeglądarką dokumentów PostScript i PDF. Bazuje ona bezpośrednio na ghostview, lecz dzięki bibliotece Xaw3d wygląda zdecydowanie lepiej. gv jest szybką przeglądarką o przejrzystym interfejsie. Posiada wiele funkcji, jak np. możliwość ustawienia orientacji tekstu, rozmiaru papieru, skali czy wygładzania czcionek. Prawie każdą czynność można wykonać za pomocą klawiatury bądź myszki.

By zainstalować gv z pakietu, wystarczy wpisać:

# pkg_add -r gv

Jeśli nie możemy pobrać pakietu, możemy zawsze wykorzystać kolekcję portów:

# cd /usr/ports/print/gv
# make install clean

6.4.3. Xpdf

Jeśli potrzebujemy małej przeglądarki dokumentów PDF, Xpdf stanowi lekkie i wydajne rozwiązanie. Wymaga ona małej ilości zasobów i jest bardzo stabilna. Do pracy wykorzystuje standardowe czcionki X i nie wymaga Motif, ani żadnego innego pakietu narzędzi X.

By zainstalować pakiet Xpdf, należy wykorzystać następujące polecenie:

# pkg_add -r xpdf

Jeśli pakiet nie jest dostępny bądź wolimy wykorzystać kolekcję portów, wystarczy wpisać:

# cd /usr/ports/graphics/xpdf
# make install clean

Zakończywszy instalację, możemy uruchomić Xpdf. Menu dostępne jest za pomocą prawego przycisku myszki.


6.4.4. GQview

GQview jest menedżerem i przeglądarką obrazów. Za pomocą jednego kliknięcia możemy przeglądać pliki graficzne, uruchomić zewnętrzny edytor, uzyskać podgląd miniatur i wiele więcej. Mamy również dostęp do trybu pokazu slajdów oraz kilku podstawowych operacji na plikach. Możemy łatwo zarządzać kolekcjami obrazów i odnajdywać powtarzające się pliki. GQview udostępnia również tryb pełnoekranowy oraz obsługę wielu języków.

By zainstalować pakiet GQview, wystarczy wpisać:

# pkg_add -r gqview

Jeśli pakiet nie jest dostępny bądź wolimy skorzystać z kolekcji portów, możemy wpisać:

# cd /usr/ports/graphics/gqview
# make install clean

6.5. Finanse

Jeśli z jakiegoś powodu chcielibyśmy zarządzać naszym domowym budżetem we FreeBSD, dostępnych mamy kilka rozbudowanych i łatwych w obsłudze aplikacji. Niektóre z nich są zgodne z szeroko rozpowszechnionymi formatami plików jak np. dokumenty Quicken® czy Excel.

Sekcja ta omawia następujące aplikacje:

Nazwa aplikacji Wykorzystanie zasobów Instalacja z portów Główne zależności
GnuCash małe długa GNOME
Gnumeric małe długa GNOME
Abacus małe krótka Tcl/Tk

6.5.1. GnuCash

GnuCash jest efektem usilnych starań środowiska GNOME by dostarczać końcowym użytkownikom przyjazne i rozbudowane aplikacje. Za pomocą GnuCash możemy śledzić nasze przychody i wydatki, stan konta bankowego czy papierów wartościowych. Posiada on intuicyjny interfejs pozostając wciąż zaawansowanym narzędziem.

GnuCash zawiera inteligentny rejestr, hierarchiczny system kont, wiele skrótów klawiaturowych i metody autouzupełniania wprowadzanych danych. Umożliwia rozbicie pojedynczych transakcji na kilka bardziej szczegółowych części. GnuCash potrafi także importować i dołączać dane z plików QIF programu Quicken. Obsługuje również większość międzynarodowych formatów dat i waluty.

By zainstalować GnuCash należy wpisać:

# pkg_add -r gnucash

Jeśli pakiet nie jest dostępny, możemy wykorzystać kolekcję portów:

# cd /usr/ports/finance/gnucash
# make install clean

6.5.2. Gnumeric

Gnumeric jest arkuszem kalkulacyjnym, dostępnym jako część środowiska GNOME. Dysponuje wygodnym systemem automatycznego “zgadywania” wprowadzanych danych zależnie od formatu komórki oraz automatycznego uzupełniania różnych sekwencji. Potrafi importować pliki z wielu popularnych formatów, jak np. Excel, Lotus 1-2-3 lub Quattro Pro. Gnumeric pozwala również na kreślenie grafów za pomocą program math/guppi. Ponadto, posiada on wiele wbudowanych funkcji oraz wszystkie typowe formaty komórek jak liczby, waluty, daty, czas i wiele innych.

By zainstalować Gnumeric z pakietu, należy wpisać:

# pkg_add -r gnumeric

Jeśli pakiet nie jest dostępny, możemy skorzystać z kolekcji portów:

# cd /usr/ports/math/gnumeric
# make install clean

6.5.3. Abacus

Abacus jest małym i prostym w użyciu arkuszem kalkulacyjnym. Zawiera on wiele wbudowanych funkcji przydatnych w takich dziedzinach jak statystyka, finanse czy matematyka. Potrafi importować z- i eksportować do formatu plików Excel, jak również przygotować pliki PostScript.

By zainstalować Abacus z pakietu, należy:

# pkg_add -r abacus

Jeśli pakiet nie jest dostępny, możemy wykorzystać kolekcję portów:

# cd /usr/ports/deskutils/abacus
# make install clean

6.6. Podsumowanie

O ile FreeBSD jest popularnym systemem operacyjnym przede wszystkim wśród dostawców usług internetowych, ze względu na swą wydajność i stabilność, o tyle jest on już gotowy do codziennego użytku jako system biurkowy. Dzięki dostępności kilku tysięcy aplikacji w postaci pakietów bądź portów, możemy przygotować doskonałe środowisko pracy, w pełni odpowiadające naszym potrzebom.

Mając już zainstalowany system możemy zrobić o jeden krok dalej i wykorzystać misc/instant-workstation. Ten “meta-port” pozwala nam skompilować typowy zestaw portów wykorzystywanych w stacjach roboczych. Możemy dopasować go do własnych potrzeb modyfikując plik /usr/ports/misc/instant-workstation/Makefile. Przy dodawaniu i usuwaniu portów należy zachować składnię pliku przedstawioną w domyślnej konfiguracji. Ostatecznie kompilacja przebiega według standardowej procedury. W ten sposób będziemy w stanie przygotować duży pakiet odpowiadający naszemu własnemu środowisku pracy i instalować go na innych stacjach roboczych!

Poniżej znajduje się krótka charakterystyka wszystkich aplikacji biurowych omówionych w tym rozdziale:

Nazwa aplikacji Nazwa pakietu Nazwa portu
Mozilla mozilla www/mozilla
Opera opera www/opera
Firefox firefox www/firefox
KOffice koffice-kde3 editors/koffice-kde3
AbiWord abiword editors/abiword
The GIMP gimp graphics/gimp
OpenOffice.org openoffice editors/openoffice-1.1
Acrobat Reader acroread print/acroread7
gv gv print/gv
Xpdf xpdf graphics/xpdf
GQview gqview graphics/gqview
GnuCash gnucash finance/gnucash
Gnumeric gnumeric math/gnumeric
Abacus abacus deskutils/abacus

Rozdział 7. Multimedia

Edited by Ross Lippert.

7.1. Synopsis

FreeBSD supports a wide variety of sound cards, allowing you to enjoy high fidelity output from your computer. This includes the ability to record and playback audio in the MPEG Audio Layer 3 (MP3), WAV, and Ogg Vorbis formats as well as many other formats. The FreeBSD Ports Collection also contains applications allowing you to edit your recorded audio, add sound effects, and control attached MIDI devices.

With some willingness to experiment, FreeBSD can support playback of video files and DVD's. The number of applications to encode, convert, and playback various video media is more limited than the number of sound applications. For example as of this writing, there is no good re-encoding application in the FreeBSD Ports Collection, which could be use to convert between formats, as there is with audio/sox. However, the software landscape in this area is changing rapidly.

This chapter will describe the necessary steps to configure your sound card. The configuration and installation of X11 (Rozdział 5) has already taken care of the hardware issues for your video card, though there may be some tweaks to apply for better playback.

After reading this chapter, you will know:

 • How to configure your system so that your sound card is recognized.

 • Methods to test that your card is working using sample applications.

 • How to troubleshoot your sound setup.

 • How to playback and encode MP3s and other audio.

 • How video is supported by the X server.

 • Some video player/encoder ports which give good results.

 • How to playback DVD's, .mpg and .avi files.

 • How to rip CD and DVD information into files.

 • How to configure a TV card.

 • How to configure an image scanner.

Before reading this chapter, you should:

 • Know how to configure and install a new kernel (Rozdział 8).

OstrzeżenieTrying to mount audio CDs with the mount(8) command will result in an error, at least, and a kernel panic, at worst. These media have specialized encodings which differ from the usual ISO-filesystem.


7.2. Setting Up the Sound Card

Contributed by Moses Moore. Enhanced for FreeBSD 5.X by Marc Fonvieille.

7.2.1. Configuring the System

Before you begin, you should know the model of the card you have, the chip it uses, and whether it is a PCI or ISA card. FreeBSD supports a wide variety of both PCI and ISA cards. Check the supported audio devices list of the Hardware Notes to see if your card is supported. This document will also mention which driver supports your card.

To use your sound device, you will need to load the proper device driver. This may be accomplished in one of two ways. The easiest way is to simply load a kernel module for your sound card with kldload(8) which can either be done from the command line:

# kldload snd_emu10k1

or by adding the appropriate line to the file /boot/loader.conf like this:

snd_emu10k1_load="YES"

These examples are for a Creative SoundBlaster® Live! sound card. Other available loadable sound modules are listed in /boot/defaults/loader.conf. If you are not sure which driver to use, you may try to load the snd_driver module:

# kldload snd_driver

This is a metadriver loading the most common device drivers at once. This speeds up the search for the correct driver. It is also possible to load all sound drivers via the /boot/loader.conf facility.

If you wish to find out the driver selected for your soundcard after loading the snd_driver metadriver, you may check the /dev/sndstat file with the cat /dev/sndstat command.

A second method is to statically compile in support for your sound card in your kernel. The section below provides the information you need to add support for your hardware in this manner. For more information about recompiling your kernel, please see Rozdział 8.


7.2.1.1. Configuring a Custom Kernel with Sound Support

The first thing to do is adding the generic audio driver sound(4) to the kernel, for that you will need to add the following line to the kernel configuration file:

device sound

Then we have to add the support for our sound card. Therefore, we need to know which driver supports the card. Check the supported audio devices list of the Hardware Notes, to determine the correct driver for your sound card. For example, a Creative SoundBlaster Live! sound card is supported by the snd_emu10k1(4) driver. To add the support for this card, use the following:

device snd_emu10k1

Be sure to read the manual page of the driver for the syntax to use. Information regarding the syntax of sound drivers in the kernel configuration can also be found in the /usr/src/sys/conf/NOTES file.

Non-PnP ISA cards may require you to provide the kernel with information on the sound card settings (IRQ, I/O port, etc). This is done via the /boot/device.hints file. At system boot, the loader(8) will read this file and pass the settings to the kernel. For example, an old Creative SoundBlaster 16 ISA non-PnP card will use the snd_sbc(4) driver in conjunction with snd_sb16(4). For this card the following lines have to be added to the kernel configuration file:

device snd_sbc
device snd_sb16

as well as the following in /boot/device.hints:

hint.sbc.0.at="isa"
hint.sbc.0.port="0x220"
hint.sbc.0.irq="5"
hint.sbc.0.drq="1"
hint.sbc.0.flags="0x15"

In this case, the card uses the 0x220 I/O port and the IRQ 5.

The syntax used in the /boot/device.hints file is covered in the sound driver manual page. On FreeBSD 4.X, these settings are directly written in the kernel configuration file.

The settings shown above are the defaults. In some cases, you may need to change the IRQ or the other settings to match your card. See the snd_sbc(4) manual page for more information.


7.2.2. Testing the Sound Card

After rebooting with the modified kernel, or after loading the required module, the sound card should appear in your system message buffer (dmesg(8)) as something like:

pcm0: <Intel ICH3 (82801CA)> port 0xdc80-0xdcbf,0xd800-0xd8ff irq 5 at device 31.5 on pci0
pcm0: [GIANT-LOCKED]
pcm0: <Cirrus Logic CS4205 AC97 Codec>

The status of the sound card may be checked via the /dev/sndstat file:

# cat /dev/sndstat
FreeBSD Audio Driver (newpcm)
Installed devices:
pcm0: <Intel ICH3 (82801CA)> at io 0xd800, 0xdc80 irq 5 bufsz 16384
kld snd_ich (1p/2r/0v channels duplex default)

The output from your system may vary. If no pcm devices show up, go back and review what was done earlier. Go through your kernel configuration file again and make sure the correct device is chosen. Common problems are listed in Sekcja 7.2.2.1.

If all goes well, you should now have a functioning sound card. If your CD-ROM or DVD-ROM drive is properly coupled to your sound card, you can put a CD in the drive and play it with cdcontrol(1):

% cdcontrol -f /dev/acd0 play 1

Various applications, such as audio/workman can provide a friendlier interface. You may want to install an application such as audio/mpg123 to listen to MP3 audio files. A quick way to test the card is sending data to the /dev/dsp, like this:

% cat filename > /dev/dsp

where filename can be any file. This command line should produce some noise, confirming the sound card is actually working.

Sound card mixer levels can be changed via the mixer(8) command. More details can be found in the mixer(8) manual page.


7.2.2.1. Common Problems

Error Solution
unsupported subdevice XX

One or more of the device nodes was not created correctly. Repeat the steps above.

sb_dspwr(XX) timed out

The I/O port is not set correctly.

bad irq XX

The IRQ is set incorrectly. Make sure that the set IRQ and the sound IRQ are the same.

xxx: gus pcm not attached, out of memory

There is not enough available memory to use the device.

xxx: can't open /dev/dsp!

Check with fstat | grep dsp if another application is holding the device open. Noteworthy troublemakers are esound and KDE's sound support.


7.2.3. Utilizing Multiple Sound Sources

Contributed by Munish Chopra.

It is often desirable to have multiple sources of sound that are able to play simultaneously, such as when esound or artsd do not support sharing of the sound device with a certain application.

FreeBSD lets you do this through Virtual Sound Channels, which can be set with the sysctl(8) facility. Virtual channels allow you to multiplex your sound card's playback channels by mixing sound in the kernel.

To set the number of virtual channels, there are two sysctl knobs which, if you are the root user, can be set like this:

# sysctl hw.snd.pcm0.vchans=4
# sysctl hw.snd.maxautovchans=4

The above example allocates four virtual channels, which is a practical number for everyday use. hw.snd.pcm0.vchans is the number of virtual channels pcm0 has, and is configurable once a device has been attached. hw.snd.maxautovchans is the number of virtual channels a new audio device is given when it is attached using kldload(8). Since the pcm module can be loaded independently of the hardware drivers, hw.snd.maxautovchans can store how many virtual channels any devices which are attached later will be given.

Notatka: You cannot change the number of virtual channels for a device while it is in use. First close any programs using the device, such as music players or sound daemons.

If you are not using devfs(5), you will have to point your applications at /dev/dsp0.x, where x is 0 to 3 if hw.snd.pcm.0.vchans is set to 4 as in the above example. On a system using devfs(5), the above will automatically be allocated transparently to the user.


7.2.4. Setting Default Values for Mixer Channels

Contributed by Josef El-Rayes.

Notatka: This is only supported in FreeBSD 5.3-RELEASE and later.

The default values for the different mixer channels are hardcoded in the sourcecode of the pcm(4) driver. There are a lot of different applications and daemons that allow you to set values for the mixer they remember and set each time they are started, but this is not a clean solution, we want to have default values at the driver level. This is accomplished by defining the appropriate values in /boot/device.hints. E.g.:

hint.pcm.0.vol="100"

This will set the volume channel to a default value of 100, when the pcm(4) module is loaded.


7.3. MP3 Audio

Contributed by Chern Lee.

MP3 (MPEG Layer 3 Audio) accomplishes near CD-quality sound, leaving no reason to let your FreeBSD workstation fall short of its offerings.


7.3.1. MP3 Players

By far, the most popular X11 MP3 player is XMMS (X Multimedia System). Winamp skins can be used with XMMS since the GUI is almost identical to that of Nullsoft's Winamp. XMMS also has native plug-in support.

XMMS can be installed from the multimedia/xmms port or package.

XMMS' interface is intuitive, with a playlist, graphic equalizer, and more. Those familiar with Winamp will find XMMS simple to use.

The audio/mpg123 port is an alternative, command-line MP3 player.

mpg123 can be run by specifying the sound device and the MP3 file on the command line, as shown below:

# mpg123 -a /dev/dsp1.0 Foobar-GreatestHits.mp3
High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2 and 3.
Version 0.59r (1999/Jun/15). Written and copyrights by Michael Hipp.
Uses code from various people. See 'README' for more!
THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!

Playing MPEG stream from Foobar-GreatestHits.mp3 ...
MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz joint-stereo

/dev/dsp1.0 should be replaced with the dsp device entry on your system.


7.3.2. Ripping CD Audio Tracks

Before encoding a CD or CD track to MP3, the audio data on the CD must be ripped onto the hard drive. This is done by copying the raw CDDA (CD Digital Audio) data to WAV files.

The cdda2wav tool, which is a part of the sysutils/cdrtools suite, is used for ripping audio information from CDs and the information associated with them.

With the audio CD in the drive, the following command can be issued (as root) to rip an entire CD into individual (per track) WAV files:

# cdda2wav -D 0,1,0 -B

cdda2wav will support ATAPI (IDE) CDROM drives. To rip from an IDE drive, specify the device name in place of the SCSI unit numbers. For example, to rip track 7 from an IDE drive:

# cdda2wav -D /dev/acd0a -t 7

The -D 0,1,0 indicates the SCSI device 0,1,0, which corresponds to the output of cdrecord -scanbus.

To rip individual tracks, make use of the -t option as shown:

# cdda2wav -D 0,1,0 -t 7

This example rips track seven of the audio CDROM. To rip a range of tracks, for example, track one to seven, specify a range:

# cdda2wav -D 0,1,0 -t 1+7

The utility dd(1) can also be used to extract audio tracks on ATAPI drives, read Sekcja 17.6.5 for more information on that possibility.


7.3.3. Encoding MP3s

Nowadays, the mp3 encoder of choice is lame. Lame can be found at audio/lame in the ports tree.

Using the ripped WAV files, the following command will convert audio01.wav to audio01.mp3:

# lame -h -b 128 \
--tt "Foo Song Title" \
--ta "FooBar Artist" \
--tl "FooBar Album" \
--ty "2001" \
--tc "Ripped and encoded by Foo" \
--tg "Genre" \
audio01.wav audio01.mp3

128 kbits seems to be the standard MP3 bitrate in use. Many enjoy the higher quality 160, or 192. The higher the bitrate, the more disk space the resulting MP3 will consume--but the quality will be higher. The -h option turns on the “higher quality but a little slower” mode. The options beginning with --t indicate ID3 tags, which usually contain song information, to be embedded within the MP3 file. Additional encoding options can be found by consulting the lame man page.


7.3.4. Decoding MP3s

In order to burn an audio CD from MP3s, they must be converted to a non-compressed WAV format. Both XMMS and mpg123 support the output of MP3 to an uncompressed file format.

Writing to Disk in XMMS:

 1. Launch XMMS.

 2. Right-click on the window to bring up the XMMS menu.

 3. Select Preference under Options.

 4. Change the Output Plugin to “Disk Writer Plugin”.

 5. Press Configure.

 6. Enter (or choose browse) a directory to write the uncompressed files to.

 7. Load the MP3 file into XMMS as usual, with volume at 100% and EQ settings turned off.

 8. Press Play -- XMMS will appear as if it is playing the MP3, but no music will be heard. It is actually playing the MP3 to a file.

 9. Be sure to set the default Output Plugin back to what it was before in order to listen to MP3s again.

Writing to stdout in mpg123:

 1. Run mpg123 -s audio01.mp3 > audio01.pcm

XMMS writes a file in the WAV format, while mpg123 converts the MP3 into raw PCM audio data. Both of these formats can be used with cdrecord to create audio CDs. You have to use raw PCM with burncd(8). If you use WAV files, you will notice a small tick sound at the beginning of each track, this sound is the header of the WAV file. You can simply remove the header of a WAV file with the utility SoX (it can be installed from the audio/sox port or package):

% sox -t wav -r 44100 -s -w -c 2 track.wav track.raw

Read Sekcja 17.6 for more information on using a CD burner in FreeBSD.


7.4. Video Playback

Contributed by Ross Lippert.

Video playback is a very new and rapidly developing application area. Be patient. Not everything is going to work as smoothly as it did with sound.

Before you begin, you should know the model of the video card you have and the chip it uses. While Xorg and XFree86 support a wide variety of video cards, fewer give good playback performance. To obtain a list of extensions supported by the X server using your card use the command xdpyinfo(1) while X11 is running.

It is a good idea to have a short MPEG file which can be treated as a test file for evaluating various players and options. Since some DVD players will look for DVD media in /dev/dvd by default, or have this device name hardcoded in them, you might find it useful to make symbolic links to the proper devices:

# ln -sf /dev/acd0c /dev/dvd
# ln -sf /dev/racd0c /dev/rdvd

On FreeBSD 5.X, which uses devfs(5) there is a slightly different set of recommended links:

# ln -sf /dev/acd0 /dev/dvd
# ln -sf /dev/acd0 /dev/rdvd

Note that due to the nature of devfs(5), manually created links like these will not persist if you reboot your system. In order to create the symbolic links automatically whenever you boot your system, add the following lines to /etc/devfs.conf:

link acd0 dvd
link acd0 rdvd

Additionally, DVD decryption, which requires invoking special DVD-ROM functions, requires write permission on the DVD devices.

Some of the ports discussed rely on the following kernel options to build correctly. Before attempting to build, add this option to the kernel configuration file, build a new kernel, and reboot:

options CPU_ENABLE_SSE

To enhance the shared memory X11 interface, it is recommended that the values of some sysctl(8) variables should be increased:

kern.ipc.shmmax=67108864
kern.ipc.shmall=32768

7.4.1. Determining Video Capabilities

There are several possible ways to display video under X11. What will really work is largely hardware dependent. Each method described below will have varying quality across different hardware. Secondly, the rendering of video in X11 is a topic receiving a lot of attention lately, and with each version of Xorg, or of XFree86, there may be significant improvement.

A list of common video interfaces:

 1. X11: normal X11 output using shared memory.

 2. XVideo: an extension to the X11 interface which supports video in any X11 drawable.

 3. SDL: the Simple Directmedia Layer.

 4. DGA: the Direct Graphics Access.

 5. SVGAlib: low level console graphics layer.


7.4.1.1. XVideo

Xorg and XFree86 4.X have an extension called XVideo (aka Xvideo, aka Xv, aka xv) which allows video to be directly displayed in drawable objects through a special acceleration. This extension provides very good quality playback even on low-end machines.

To check whether the extension is running, use xvinfo:

% xvinfo

XVideo is supported for your card if the result looks like:

X-Video Extension version 2.2
screen #0
 Adaptor #0: "Savage Streams Engine"
  number of ports: 1
  port base: 43
  operations supported: PutImage 
  supported visuals:
   depth 16, visualID 0x22
   depth 16, visualID 0x23
  number of attributes: 5
   "XV_COLORKEY" (range 0 to 16777215)
       client settable attribute
       client gettable attribute (current value is 2110)
   "XV_BRIGHTNESS" (range -128 to 127)
       client settable attribute
       client gettable attribute (current value is 0)
   "XV_CONTRAST" (range 0 to 255)
       client settable attribute
       client gettable attribute (current value is 128)
   "XV_SATURATION" (range 0 to 255)
       client settable attribute
       client gettable attribute (current value is 128)
   "XV_HUE" (range -180 to 180)
       client settable attribute
       client gettable attribute (current value is 0)
  maximum XvImage size: 1024 x 1024
  Number of image formats: 7
   id: 0x32595559 (YUY2)
    guid: 59555932-0000-0010-8000-00aa00389b71
    bits per pixel: 16
    number of planes: 1
    type: YUV (packed)
   id: 0x32315659 (YV12)
    guid: 59563132-0000-0010-8000-00aa00389b71
    bits per pixel: 12
    number of planes: 3
    type: YUV (planar)
   id: 0x30323449 (I420)
    guid: 49343230-0000-0010-8000-00aa00389b71
    bits per pixel: 12
    number of planes: 3
    type: YUV (planar)
   id: 0x36315652 (RV16)
    guid: 52563135-0000-0000-0000-000000000000
    bits per pixel: 16
    number of planes: 1
    type: RGB (packed)
    depth: 0
    red, green, blue masks: 0x1f, 0x3e0, 0x7c00
   id: 0x35315652 (RV15)
    guid: 52563136-0000-0000-0000-000000000000
    bits per pixel: 16
    number of planes: 1
    type: RGB (packed)
    depth: 0
    red, green, blue masks: 0x1f, 0x7e0, 0xf800
   id: 0x31313259 (Y211)
    guid: 59323131-0000-0010-8000-00aa00389b71
    bits per pixel: 6
    number of planes: 3
    type: YUV (packed)
   id: 0x0
    guid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
    bits per pixel: 0
    number of planes: 0
    type: RGB (packed)
    depth: 1
    red, green, blue masks: 0x0, 0x0, 0x0

Also note that the formats listed (YUV2, YUV12, etc) are not present with every implementation of XVideo and their absence may hinder some players.

If the result looks like:

X-Video Extension version 2.2
screen #0
no adaptors present

Then XVideo is probably not supported for your card.

If XVideo is not supported for your card, this only means that it will be more difficult for your display to meet the computational demands of rendering video. Depending on your video card and processor, though, you might still be able to have a satisfying experience. You should probably read about ways of improving performance in the advanced reading Sekcja 7.4.3.


7.4.1.2. Simple Directmedia Layer

The Simple Directmedia Layer, SDL, was intended to be a porting layer between Microsoft Windows, BeOS, and UNIX, allowing cross-platform applications to be developed which made efficient use of sound and graphics. The SDL layer provides a low-level abstraction to the hardware which can sometimes be more efficient than the X11 interface.

The SDL can be found at devel/sdl12.


7.4.1.3. Direct Graphics Access

Direct Graphics Access is an X11 extension which allows a program to bypass the X server and directly alter the framebuffer. Because it relies on a low level memory mapping to effect this sharing, programs using it must be run as root.

The DGA extension can be tested and benchmarked by dga(1). When dga is running, it changes the colors of the display whenever a key is pressed. To quit, use q.


7.4.2. Ports and Packages Dealing with Video

This section discusses the software available from the FreeBSD Ports Collection which can be used for video playback. Video playback is a very active area of software development, and the capabilities of various applications are bound to diverge somewhat from the descriptions given here.

Firstly, it is important to know that many of the video applications which run on FreeBSD were developed as Linux applications. Many of these applications are still beta-quality. Some of the problems that you may encounter with video packages on FreeBSD include:

 1. An application cannot playback a file which another application produced.

 2. An application cannot playback a file which the application itself produced.

 3. The same application on two different machines, rebuilt on each machine for that machine, plays back the same file differently.

 4. A seemingly trivial filter like rescaling of the image size results in very bad artifacts from a buggy rescaling routine.

 5. An application frequently dumps core.

 6. Documentation is not installed with the port and can be found either on the web or under the port's work directory.

Many of these applications may also exhibit “Linux-isms”. That is, there may be issues resulting from the way some standard libraries are implemented in the Linux distributions, or some features of the Linux kernel which have been assumed by the authors of the applications. These issues are not always noticed and worked around by the port maintainers, which can lead to problems like these:

 1. The use of /proc/cpuinfo to detect processor characteristics.

 2. A misuse of threads which causes a program to hang upon completion instead of truly terminating.

 3. Software not yet in the FreeBSD Ports Collection which is commonly used in conjunction with the application.

So far, these application developers have been cooperative with port maintainers to minimize the work-arounds needed for port-ing.


7.4.2.1. MPlayer

MPlayer is a recently developed and rapidly developing video player. The goals of the MPlayer team are speed and flexibility on Linux and other Unices. The project was started when the team founder got fed up with bad playback performance on then available players. Some would say that the graphical interface has been sacrificed for a streamlined design. However, once you get used to the command line options and the key-stroke controls, it works very well.


7.4.2.1.1. Building MPlayer

MPlayer resides in multimedia/mplayer. MPlayer performs a variety of hardware checks during the build process, resulting in a binary which will not be portable from one system to another. Therefore, it is important to build it from ports and not to use a binary package. Additionally, a number of options can be specified in the make command line, as described in the Makefile and at the start of the build:

# cd /usr/ports/multimedia/mplayer
# make
N - O - T - E

Take a careful look into the Makefile in order
to learn how to tune mplayer towards you personal preferences!
For example,
make WITH_GTK1
builds MPlayer with GTK1-GUI support.
If you want to use the GUI, you can either install
/usr/ports/multimedia/mplayer-skins
or download official skin collections from
http://www.mplayerhq.hu/homepage/dload.html

The default port options should be sufficient for most users. However, if you need the XviD codec, you have to specify the WITH_XVID option in the command line. The default DVD device can also be defined with the WITH_DVD_DEVICE option, by default /dev/acd0 will be used.

As of this writing, the MPlayer port will build its HTML documentation and two executables, mplayer, and mencoder, which is a tool for re-encoding video.

The HTML documentation for MPlayer is very informative. If the reader finds the information on video hardware and interfaces in this chapter lacking, the MPlayer documentation is a very thorough supplement. You should definitely take the time to read the MPlayer documentation if you are looking for information about video support in UNIX.


7.4.2.1.2. Using MPlayer

Any user of MPlayer must set up a .mplayer subdirectory of her home directory. To create this necessary subdirectory, you can type the following:

% cd /usr/ports/multimedia/mplayer
% make install-user

The command options for mplayer are listed in the manual page. For even more detail there is HTML documentation. In this section, we will describe only a few common uses.

To play a file, such as testfile.avi, through one of the various video interfaces set the -vo option:

% mplayer -vo xv testfile.avi
% mplayer -vo sdl testfile.avi
% mplayer -vo x11 testfile.avi
# mplayer -vo dga testfile.avi
# mplayer -vo 'sdl:dga' testfile.avi

It is worth trying all of these options, as their relative performance depends on many factors and will vary significantly with hardware.

To play from a DVD, replace the testfile.avi with dvd://N -dvd-device DEVICE where N is the title number to play and DEVICE is the device node for the DVD-ROM. For example, to play title 3 from /dev/dvd:

# mplayer -vo xv dvd://3 -dvd-device /dev/dvd

Notatka: The default DVD device can be defined during the build of the MPlayer port via the WITH_DVD_DEVICE option. By default, this device is /dev/acd0. More details can be found in the port Makefile.

To stop, pause, advance and so on, consult the keybindings, which are output by running mplayer -h or read the manual page.

Additional important options for playback are: -fs -zoom which engages the fullscreen mode and -framedrop which helps performance.

In order for the mplayer command line to not become too large, the user can create a file .mplayer/config and set default options there:

vo=xv
fs=yes
zoom=yes

Finally, mplayer can be used to rip a DVD title into a .vob file. To dump out the second title from a DVD, type this:

# mplayer -dumpstream -dumpfile out.vob dvd://2 -dvd-device /dev/dvd

The output file, out.vob, will be MPEG and can be manipulated by the other packages described in this section.


7.4.2.1.3. mencoder

Before using mencoder it is a good idea to familiarize yourself with the options from the HTML documentation. There is a manual page, but it is not very useful without the HTML documentation. There are innumerable ways to improve quality, lower bitrate, and change formats, and some of these tricks may make the difference between good or bad performance. Here are a couple of examples to get you going. First a simple copy:

% mencoder input.avi -oac copy -ovc copy -o output.avi

Improper combinations of command line options can yield output files that are unplayable even by mplayer. Thus, if you just want to rip to a file, stick to the -dumpfile in mplayer.

To convert input.avi to the MPEG4 codec with MPEG3 audio encoding (audio/lame is required):

% mencoder input.avi -oac mp3lame -lameopts br=192 \
   -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vhq -o output.avi

This has produced output playable by mplayer and xine.

input.avi can be replaced with dvd://1 -dvd-device /dev/dvd and run as root to re-encode a DVD title directly. Since you are likely to be dissatisfied with your results the first time around, it is recommended you dump the title to a file and work on the file.


7.4.2.2. The xine Video Player

The xine video player is a project of wide scope aiming not only at being an all in one video solution, but also in producing a reusable base library and a modular executable which can be extended with plugins. It comes both as a package and as a port, multimedia/xine.

The xine player is still very rough around the edges, but it is clearly off to a good start. In practice, xine requires either a fast CPU with a fast video card, or support for the XVideo extension. The GUI is usable, but a bit clumsy.

As of this writing, there is no input module shipped with xine which will play CSS encoded DVD's. There are third party builds which do have modules for this built in them, but none of these are in the FreeBSD Ports Collection.

Compared to MPlayer, xine does more for the user, but at the same time, takes some of the more fine-grained control away from the user. The xine video player performs best on XVideo interfaces.

By default, xine player will start up in a graphical user interface. The menus can then be used to open a specific file:

% xine

Alternatively, it may be invoked to play a file immediately without the GUI with the command:

% xine -g -p mymovie.avi

7.4.2.3. The transcode Utilities

The software transcode is not a player, but a suite of tools for re-encoding video and audio files. With transcode, one has the ability to merge video files, repair broken files, using command line tools with stdin/stdout stream interfaces.

A great number of options can be specified during the build from the multimedia/transcode port, we recommend the following command line to build transcode:

# make WITH_OPTIMIZED_CFLAGS=yes WITH_LIBA52=yes WITH_LAME=yes WITH_OGG=yes \
WITH_MJPEG=yes -DWITH_XVID=yes

The proposed settings should be sufficient for most users.

To illustrate transcode capacities, one example to show how to convert a DivX file into a PAL MPEG-1 file (PAL VCD):

% transcode -i input.avi -V --export_prof vcd-pal -o output_vcd
% mplex -f 1 -o output_vcd.mpg output_vcd.m1v output_vcd.mpa

The resulting MPEG file, output_vcd.mpg, is ready to be played with MPlayer. You could even burn the file on a CD-R media to create a Video CD, in this case you will need to install and use both multimedia/vcdimager and sysutils/cdrdao programs.

There is a manual page for transcode, but you should also consult the transcode wiki for further information and examples.


7.4.3. Further Reading

The various video software packages for FreeBSD are developing rapidly. It is quite possible that in the near future many of the problems discussed here will have been resolved. In the mean time, those who want to get the very most out of FreeBSD's A/V capabilities will have to cobble together knowledge from several FAQs and tutorials and use a few different applications. This section exists to give the reader pointers to such additional information.

The MPlayer documentation is very technically informative. These documents should probably be consulted by anyone wishing to obtain a high level of expertise with UNIX video. The MPlayer mailing list is hostile to anyone who has not bothered to read the documentation, so if you plan on making bug reports to them, RTFM.

The xine HOWTO contains a chapter on performance improvement which is general to all players.

Finally, there are some other promising applications which the reader may try:


7.5. Setting Up TV Cards

Original contribution by Josef El-Rayes. Enhanced and adapted by Marc Fonvieille.

7.5.1. Introduction

TV cards allow you to watch broadcast or cable TV on your computer. Most of them accept composite video via an RCA or S-video input and some of these cards come with a FM radio tuner.

FreeBSD provides support for PCI-based TV cards using a Brooktree Bt848/849/878/879 or a Conexant CN-878/Fusion 878a Video Capture Chip with the bktr(4) driver. You must also ensure the board comes with a supported tuner, consult the bktr(4) manual page for a list of supported tuners.


7.5.2. Adding the Driver

To use your card, you will need to load the bktr(4) driver, this can be done by adding the following line to the /boot/loader.conf file like this:

bktr_load="YES"

Alternatively, you may statically compile the support for the TV card in your kernel, in that case add the following lines to your kernel configuration:

device bktr
device iicbus
device iicbb
device smbus

These additional device drivers are necessary because of the card components being interconnected via an I2C bus. Then build and install a new kernel.

Once the support was added to your system, you have to reboot your machine. During the boot process, your TV card should show up, like this:

bktr0: <BrookTree 848A> mem 0xd7000000-0xd7000fff irq 10 at device 10.0 on pci0
iicbb0: <I2C bit-banging driver> on bti2c0
iicbus0: <Philips I2C bus> on iicbb0 master-only
iicbus1: <Philips I2C bus> on iicbb0 master-only
smbus0: <System Management Bus> on bti2c0
bktr0: Pinnacle/Miro TV, Philips SECAM tuner.

Of course these messages can differ according to your hardware. However you should check if the tuner is correctly detected; it is still possible to override some of the detected parameters with sysctl(8) MIBs and kernel configuration file options. For example, if you want to force the tuner to a Philips SECAM tuner, you should add the following line to your kernel configuration file:

options OVERRIDE_TUNER=6

or you can directly use sysctl(8):

# sysctl hw.bt848.tuner=6

See the bktr(4) manual page and the /usr/src/sys/conf/NOTES file for more details on the available options.


7.5.3. Useful Applications

To use your TV card you need to install one of the following applications:

 • multimedia/fxtv provides TV-in-a-window and image/audio/video capture capabilities.

 • multimedia/xawtv is also a TV application, with the same features as fxtv.

 • misc/alevt decodes and displays Videotext/Teletext.

 • audio/xmradio, an application to use the FM radio tuner coming with some TV cards.

 • audio/wmtune, a handy desktop application for radio tuners.

More applications are available in the FreeBSD Ports Collection.


7.5.4. Troubleshooting

If you encounter any problem with your TV card, you should check at first if the video capture chip and the tuner are really supported by the bktr(4) driver and if you used the right configuration options. For more support and various questions about your TV card you may want to contact and use the archives of the freebsd-multimedia mailing list.


7.6. Image Scanners

Written by Marc Fonvieille.

7.6.1. Introduction

FreeBSD, like any modern operating system, allows the use of image scanners. Standardized access to scanners is provided by the SANE (Scanner Access Now Easy) API available through the FreeBSD Ports Collection. SANE will also use some FreeBSD devices drivers to access to the scanner hardware.

FreeBSD supports both SCSI and USB scanners. Be sure your scanner is supported by SANE prior to performing any configuration. SANE has a supported devices list that can provide you with information about the support for a scanner and its status. The uscanner(4) manual page also provides a list of supported USB scanners.


7.6.2. Kernel Configuration

As mentioned above both SCSI and USB interfaces are supported. According to your scanner interface, different device drivers are required.


7.6.2.1. USB Interface

The GENERIC kernel by default includes the device drivers needed to support USB scanners. Should you decide to use a custom kernel, be sure that the following lines are present in your kernel configuration file:

device usb
device uhci
device ohci
device uscanner

Depending upon the USB chipset on your motherboard, you will only need either device uhci or device ohci, however having both in the kernel configuration file is harmless.

If you do not want to rebuild your kernel and your kernel is not the GENERIC one, you can directly load the uscanner(4) device driver module with the kldload(8) command:

# kldload uscanner

To load this module at each system startup, add the following line to /boot/loader.conf:

uscanner_load="YES"

After rebooting with the correct kernel, or after loading the required module, plug in your USB scanner. The scanner should appear in your system message buffer (dmesg(8)) as something like:

uscanner0: EPSON EPSON Scanner, rev 1.10/3.02, addr 2

This shows that our scanner is using the /dev/uscanner0 device node.


7.6.2.2. SCSI Interface

If your scanner comes with a SCSI interface, it is important to know which SCSI controller board you will use. According to the SCSI chipset used, you will have to tune your kernel configuration file. The GENERIC kernel supports the most common SCSI controllers. Be sure to read the NOTES file and add the correct line to your kernel configuration file. In addition to the SCSI adapter driver, you need to have the following lines in your kernel configuration file:

device scbus
device pass

Once your kernel has been properly compiled, you should be able to see the devices in your system message buffer, when booting:

pass2 at aic0 bus 0 target 2 lun 0
pass2: <AGFA SNAPSCAN 600 1.10> Fixed Scanner SCSI-2 device
pass2: 3.300MB/s transfers

If your scanner was not powered-on at system boot, it is still possible to manually force the detection by performing a SCSI bus scan with the camcontrol(8) command:

# camcontrol rescan all
Re-scan of bus 0 was successful
Re-scan of bus 1 was successful
Re-scan of bus 2 was successful
Re-scan of bus 3 was successful

Then the scanner will appear in the SCSI devices list:

# camcontrol devlist
<IBM DDRS-34560 S97B>       at scbus0 target 5 lun 0 (pass0,da0)
<IBM DDRS-34560 S97B>       at scbus0 target 6 lun 0 (pass1,da1)
<AGFA SNAPSCAN 600 1.10>      at scbus1 target 2 lun 0 (pass3)
<PHILIPS CDD3610 CD-R/RW 1.00>   at scbus2 target 0 lun 0 (pass2,cd0)

More details about SCSI devices, are available in the scsi(4) and camcontrol(8) manual pages.


7.6.3. SANE Configuration

The SANE system has been splitted in two parts: the backends (graphics/sane-backends) and the frontends (graphics/sane-frontends). The backends part provides access to the scanner itself. The SANE's supported devices list specifies which backend will support your image scanner. It is mandatory to determine the correct backend for your scanner if you want to be able to use your device. The frontends part provides the graphical scanning interface (xscanimage).

The first thing to do is install the graphics/sane-backends port or package. Then, use the sane-find-scanner command to check the scanner detection by the SANE system:

# sane-find-scanner -q
found SCSI scanner "AGFA SNAPSCAN 600 1.10" at /dev/pass3

The output will show the interface type of the scanner and the device node used to attach the scanner to the system. The vendor and the product model may not appear, it is not important.

Notatka: Some USB scanners require you to load a firmware, this is explained in the backend manual page. You should also read sane-find-scanner(1) and sane(7) manual pages.

Now we have to check if the scanner will be identified by a scanning frontend. By default, the SANE backends comes with a command line tool called scanimage(1). This command allows you to list the devices and to perform an image acquisition from the command line. The -L option is used to list the scanner device:

# scanimage -L
device `snapscan:/dev/pass3' is a AGFA SNAPSCAN 600 flatbed scanner

No output or a message saying that no scanners were identified indicates that scanimage(1) is unable to identify the scanner. If this happens, you will need to edit the backend configuration file and define the scanner device used. The /usr/local/etc/sane.d/ directory contains all backends configuration files. This identification problem does appear with certain USB scanners.

For example, with the USB scanner used in the Sekcja 7.6.2.1, sane-find-scanner gives us the following information:

# sane-find-scanner -q
found USB scanner (UNKNOWN vendor and product) at device /dev/uscanner0

The scanner is correctly detected, it uses the USB interface and is attached to the /dev/uscanner0 device node. We can now check if the scanner is correctly identified:

# scanimage -L

No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).

Since the scanner is not identified, we will need to edit the /usr/local/etc/sane.d/epson.conf file. The scanner model used was the EPSON Perfection® 1650, so we know the scanner will use the epson backend. Be sure to read the help comments in the backends configuration files. Line changes are quite simple: comment out all lines that have the wrong interface for your scanner (in our case, we will comment out all lines starting with the word scsi as our scanner uses the USB interface), then add at the end of the file a line specifying the interface and the device node used. In this case, we add the following line:

usb /dev/uscanner0

Please be sure to read the comments provided in the backend configuration file as well as the backend manual page for more details and correct syntax to use. We can now verify if the scanner is identified:

# scanimage -L
device `epson:/dev/uscanner0' is a Epson GT-8200 flatbed scanner

Our USB scanner has been identified. It is not important if the brand and the model do not match. The key item to be concerned with is the `epson:/dev/uscanner0' field, which give us the right backend name and the right device node.

Once the scanimage -L command is able to see the scanner, the configuration is complete. The device is now ready to scan.

While scanimage(1) does allow us to perform an image acquisition from the command line, it is preferable to use a graphical user interface to perform image scanning. SANE offers a simple but efficient graphical interface: xscanimage (graphics/sane-frontends).

Xsane (graphics/xsane) is another popular graphical scanning frontend. This frontend offers advanced features such as various scanning mode (photocopy, fax, etc.), color correction, batch scans, etc. Both of these applications are useable as a GIMP plugin.


7.6.4. Allowing Scanner Access to Other Users

All previous operations have been done with root privileges. You may however, need other users to have access to the scanner. The user will need read and write permissions to the device node used by the scanner. As an example, our USB scanner uses the device node /dev/uscanner0 which is owned by the operator group. Adding the user joe to the operator group will allow him to use the scanner:

# pw groupmod operator -m joe

For more details read the pw(8) manual page. You also have to set the correct write permissions (0660 or 0664) on the /dev/uscanner0 device node, by default the operator group can only read the device node. This is done by adding the following lines to the /etc/devfs.rules file:

[system=5]
add path uscanner0 mode 660

Then add the following to /etc/rc.conf and reboot the machine:

devfs_system_ruleset="system"

More information regarding these lines can be found in the devfs(8) manual page.

Notatka: Of course, for security reasons, you should think twice before adding a user to any group, especially the operator group.


Rozdział 8. Konfiguracja jądra FreeBSD

Zaktualizował i zrekonstruował Jim Mock. Pierwotnie napisał Jake Hamby. Tłumaczył Łukasz Piechowiak.

8.1. Streszczenie

Rdzeniem systemu operacyjnego FreeBSD jest jądro. Odpowiedzialne jest za zarządzanie pamięcią, wymuszanie kontroli bezpieczeństwa, sieć, dostęp do dysków i wiele innych. Podczas, gdy coraz więcej elementów FreeBSD jest konfigurowanych dynamicznie, czasem jeszcze może zajść potrzeba przekonfigurowania i rekompilowania jądra.

Po przeczytaniu tego rozdziału będziemy wiedzieć:

 • Dlaczego możemy potrzebować indywidualnego jądra.

 • Jak napisać plik konfiguracyjny lub dostroić istniejący.

 • Jak wykorzystać plik konfiguracyjny jądra do przygotowania i kompilacji nowego jądra.

 • Jak zainstalować nowe jądro.

 • Jak się ratować, jeśli coś pójdzie nie tak.

Wszystkie przykładowe polecenia przedstawione w niniejszym rozdziale powinny być uruchamiane jako użytkownik root.


8.2. Po co budować indywidualne jądro?

Tradycyjnie, system FreeBSD miał coś, co zwie się “monolitycznym” jądrem. Był to jeden duży program, wspierający ustaloną liczbą urządzeń. Jeśli zaszła potrzeba zmiany zachowania jądra, należało skompilować nowe jądro i uruchomić z nim ponownie komputer.

W dzisiejszych czasach, FreeBSD bardzo szybko przechodzi do modelu, w którym funkcjonalność jądra zawiera się w modułach, które można dynamicznie aplikować, lub usuwać, w miarę potrzeb. Umożliwia to jądru szybkie przystosowywanie się zaraz po rozpoznaniu nowego sprzętu (jak karty PCMCIA w laptopach). Pozwala też zwiększyć funkcjonalność, której nie miało oryginalne jądro (któremu nie były dane funkcje potrzebne). Potocznie mówi się o jądrze modularnym.

Pomimo tego, czasem trzeba wprowadzić do jądra statyczne zmiany. Na przykład w sytuacjach, gdy kluczowe funkcje jądra zostają zmieniane, nie jest możliwym załadowanie dynamicznie ładowalnego modułu. Możliwe też, że jeszcze odpowiedni, dynamicznie ładowalny moduł, nie został napisany.

Budowanie indywidualnego jądra jest jednym z najważniejszych rytuałów, których podczas użytkowania systemu BSD trzeba doświadczyć. Ten czasochłonny proces przyniesie naszemu systemowi wiele korzyści. Inaczej niż w przypadku jądra GENERIC [podstawowego, domyślnego], które musi wspierać wiele rodzajów sprzętu, nasze jądro będzie wspierało tylko nasz sprzęt PC. Ma to wiele zalet:

 • Szybszy czas uruchamiania systemu. Od kiedy jądro będzie sprawdzało tylko sprzęt który mamy, czas uruchamiania znacząco się zmniejszy.

 • Mniejsze zużycie pamięci. Indywidualne jądro często zużywa mniej pamięci niż jądro GENERIC, co jest istotnym faktem, gdyż jądro przez cały czas musi być w pamięci obecne. Z tych powodów, budowanie indywidualnego jądra jest szczególnie przydatne przy pracy z maszynami o małej ilości pamięci RAM'u.

 • Więcej wspieranego sprzętu. Indywidualne jądro może zawierać obsługę np. kart muzycznych, które nie są wspierane przez domyślne jądro GENERIC.


8.3. Budowanie i instalowanie indywidualnego jądra

Omówmy pokrótce katalog kompilacji jądra. Wszystkie wspomniane za chwilę katalogi będą relatywnymi względem /usr/src/sys, do którego można także dojść przez /sys. Można tam znaleźć wiele różnych podkatalogów, jednak dla nas najważniejszym będzie arch/conf. W nim właśnie dokonamy edycji pliku konfiguracyjnego jądra oraz je skompilujemy, będą to kolejne etapy w całym procesie budowy. arch oznacza architekturę, do wyboru: i386, alpha, amd64, ia64, powerpc, sparc64, lub pc98 (alternatywna gałąź sprzętu PC, popularna w Japonii). Wszystko, co znajduje się w katalogu danej architektury dotyczy ściśle tylko jej. Reszta źródeł jest dla wszystkich architektur taka sama. Zwróćmy uwagę na logiczną strukturę katalogów z każdym wspieranym urządzeniem, systemem plików, opcjami dodatkowymi - wszystko posiada swój własny podkatalog.

Przykłady w niniejszym rozdziale zakładają, że wykorzystujemy architekturę i386. Jeśli tak nie jest, będziemy musieli dokonać odpowiednich zmian w nazwach ścieżek dostępu dla architektury naszego systemu.

Notatka: Jeśli nie mamy katalogu /usr/src/sys, oznacza to, że nie dysponujemy zainstalowanymi źródłami jądra. Najprostszym sposobem na zainstalowanie jest uruchomienie jako root sysinstall'a, wybranie Configure, następnie Distributions, później src, a na końcu sys. Jeśli jednak jesteśmy osobami mającymi awersję do konfiguratorów możemy zainstalować źródła jądra ręcznie. W poniższym przykładzie instalacja z “oficjalnej” płyty CD FreeBSD:

# mount /cdrom
# mkdir -p /usr/src/sys
# ln -s /usr/src/sys /sys
# cat /cdrom/src/ssys.[a-d]* | tar -xzvf -

Następnie wchodzimy do katalogu arch/conf i kopiujemy domyślny plik konfiguracyjny o nazwie GENERIC tworząc plik z nazwą jaką chcemy nadać swojemu jądru. Na przykład:

# cd /usr/src/sys/i386/conf
# cp GENERIC MYKERNEL

Tradycyjnie nazwa jądra pisana jest wielkimi literami. Dodatkowo dobrym pomysłem jest, by nazywać jądra tak jak komputery, co pomaga rozróżnić jądra, gdy mamy wiele komputerów z różnym sprzętem. Dla potrzeb tego przykładu nazwiemy jądro MYKERNEL.

Podpowiedź: Nie jest najlepszym pomysłem trzymanie pliku konfiguracyjnego jądra bezpośrednio w katalogu /usr/src. Jeśli podczas kompilacji mamy kłopot, czasem może się okazać kuszącym pomysłem po prostu wykasować cały katalog /usr/src i rozpocząć od początku. Wtedy zwykle, kilka sekund po usunięciu katalogu, przypomina nam się, że usunęliśmy także plik konfiguracyjny jądra. Podobnie, nie powinniśmy edytować bezpośrednio GENERIC, gdyż może zostać nadpisany przy kolejnej aktualizacji naszego drzewa źródeł i zmiany, które wprowadziliśmy zostaną utracone.

Możemy chcieć trzymać plik konfiguracyjny jądra gdziekolwiek, a następnie utworzyć symboliczne dowiązanie do pliku w katalogu i386.

Przykładowo:

# cd /usr/src/sys/i386/conf
# mkdir /root/kernels
# cp GENERIC /root/kernels/MYKERNEL  
# ln -s /root/kernels/MYKERNEL

Przyszedł czas na edycję pliku konfiguracyjnego jądra. W przykładzie nazywa się on MYKERNEL. Jeśli dopiero zainstalowaliśmy system, jedynym z dostępnych edytorów może być vi. Mimo, że jest dobrze udokumentowany, opisany w wielu książkach, dla początkujących wydaje się on nieco zbyt skomplikowany. FreeBSD zaopatrzony jest również w drugi edytor, znacznie prostszy w obsłudze, o nazwie ee. Jeśli dopiero zaczynamy, ee powinien być naszym wyborem. Nie krępujmy się i zmieńmy wartości na górze pliku, szczególnie te, odróżniające nasz własny plik od GENERIC.

Jeśli już kompilowaliśmy jądro w SunOS lub innych systemach BSD, duża część pliku konfiguracyjnego powinna być nam znajoma. Jeśli natomiast jesteśmy lepiej zaznajomieni z systemami typu DOS, plik konfiguracyjny może wydać się nam nieco obcy. W tym przypadku przeczytajmy uważnie każdą opcję oraz komentarz w pliku konfiguracyjnym.

Notatka: Jeśli synchronizujemy nasze drzewo źródłowe z najnowszymi źródłami projektu FreeBSD, należy zawsze, nim rozpoczniemy jakiekolwiek działania aktualizujące, zapoznać się z zawartością pliku /usr/src/UPDATING. W pliku tym zapisane są wszelkie niezbędne zagadnienia związane z aktualizacją FreeBSD. Plik /usr/src/UPDATING zawsze pasuje do źródła naszej wersji FreeBSD, jest przez to bardziej odpowiednim źródłem informacji niż Podręcznik.

Musimy teraz skompilować kod źródłowy jądra. Istnieją dwie procedury, za pomocą których można tego dokonać. Wybór zależeć będzie od tego w jakim celu kompilujemy jądro oraz od wykorzystywanej wersji FreeBSD.

 • Jeśli zainstalowaliśmy tylko źródła jądra, wykorzystamy procedurę 1.

 • Jeśli budujemy nowe jądro, bez aktualizowania źródeł (na przykład, by dodać dodatkowe opcje, np. IPFIREWALL), możemy użyć dowolnej z procedur.

 • Jeśli przebudowujemy jądro jako część procesu make buildworld, powinniśmy użyć procedury 2.

Jeśli nie aktualizowaliśmy naszych źródeł w żaden sposób od ostatniego, zakończonego powodzeniem cyklu buildworld-installworld (nie uruchamialiśmy CVSup, CTM, ani nie korzystaliśmy z anoncvs), wówczas bezpiecznym jest skorzystać z sekwencji config, make depend, make i make install.

Procedura 1. Budowanie jądra w “tradycyjny” sposób.

 1. By wygenerować kod źródłowy jądra, należy uruchomić config(8).

  # /usr/sbin/config MYKERNEL
  
 2. Następnie, przenieśmy się do katalogu w którym dokonuje się budowy. Po ponownym uruchomieniu config(8) wyświetlona zostanie nazwa katalogu.

  # cd ../compile/MYKERNEL
  
 3. Skompilujmy jądro.

  # make depend
  # make
  
 4. Zainstalujmy nowe jądro.

  # make install
  

Procedura 2. Budowanie jądra w “nowy” sposób.

 1. Wejdźmy do katalogu /usr/src.

  # cd /usr/src
  
 2. Skompilujmy jądro.

  # make buildkernel KERNCONF=MYKERNEL
  
 3. Zainstalujmy nowe jądro.

  # make installkernel KERNCONF=MYKERNEL
  

Notatka: Ta metoda kompilacji jądra wymaga wszystkich plików źródłowych. Jeśli zainstalowaliśmy jedynie źródła jądra, powinniśmy skorzystać z opisanej powyżej metody tradycyjnej.

Podpowiedź: Domyślnie, podczas kompilacji indywidualnego jądra, wszystkie moduły jądra zostaną również zrekompilowane. Jeśli chcemy zaktualizować jądro szybciej bądź zbudować tylko własne moduły, powinniśmy przed rozpoczęciem kompilacji jądra zmodyfikować plik /etc/make.conf:

MODULES_OVERRIDE = linux acpi sound/sound sound/driver/ds1 ntfs

Zmienna ta definiuje listę modułów do kompilacji zamiast wszystkich. Inne zmienne przydatne w procesie kompilacji jądra opisane zostały w podręczniku systemowym make.conf(5).

Nowe jądro zostanie skopiowane do katalogu /boot/kernel jako /boot/kernel/kernel , a dotychczasowe zostanie przeniesione do /boot/kernel.old/kernel. Teraz należy ponownie uruchomić komputer. W razie jakby coś poszło źle, na końcu tego rozdziału przedstawionych zostało kilka awaryjnych rozwiązań. Przeczytajmy również rozdziały opisujące co zrobić w razie, gdy system nie chce się ponownie uruchomić.

Notatka: Inne pliki związane z procesem uruchamiania, np. takie jak loader(8) czy pliki konfiguracyjne są przechowywane w katalogu /boot. Własne moduły jak i moduły innych producentów, można umieszczać w katalogu /boot/kernel, jednakże użytkownicy powinni być świadomi, iż synchronizacja modułów ze skompilowanym jądrem jest bardzo ważna. Moduły nie przygotowane do pracy z danym jądrem mogą doprowadzić do niestabilności czy błędów.


8.4. Plik konfiguracyjny

Zaktualizował do FreeBSD 6.X Joel Dahl. Tłumaczył Mariusz Pilipczuk. Przekład uzupełnił Cezary Morga.

Ogólny format pliku konfiguracyjnego jest całkiem prosty. Każda linia zawiera słowo kluczowe i jeden lub więcej argumentów. Dla ułatwienia większość linii zawiera tylko jeden argument. Cokolwiek poprzedzone znakiem # jest uważane za komentarz i jest ignorowane. Ten rozdział opisuje każde słowo kluczowe w ogólnym porządku jaki zawiera plik GENERIC. Wyczerpująca lista opcji i więcej szczegółowych objaśnień zależnych od architektury znaleźć można w pliku NOTES, znajdującym się w tym samym katalogu co GENERIC. Opis opcji niezależnych od architektury znajduje się w pliku /usr/src/sys/conf/NOTES.

Notatka: By skompilować plik zawierający wszystkie dostępne opcje, jak się z reguły robi do celów testowych, należy wpisać jako root następujące polecenie:

# cd /usr/src/sys/i386/conf && make LINT

Poniżej opisany został przykład pliku konfiguracyjnego GENERIC z licznymi dodatkowymi komentarzami, tam gdzie są potrzebne objaśnienia. Przykład ten powinien odpowiadać naszej kopii pliku /usr/src/sys/i386/conf/GENERIC.

machine    i386

Jest to architektura komputera. Musi być którymś z: alpha, amd64, i386, ia64, pc98, powerpc, lub sparc64.

cpu     I486_CPU
cpu     I586_CPU
cpu     I686_CPU

Powyższe wpisy określają typ CPU jaki posiadamy w swoim systemie. Możemy mieć kilka różnych wpisów (np. jeśli nie jesteśmy pewni czy mamy I586_CPU czy I686_CPU), jednak kiedy konfigurujemy jądro najlepiej pozostawić CPU jakie mamy. Jeśli nie jesteśmy pewni swojego procesora, możemy sprawdzić zawartość pliku /var/run/dmesg.boot, aby przejrzeć komunikaty startowe.

ident     GENERIC

Jest to identyfikator jądra. Możemy go zmienić na taki jak nazwaliśmy swoje jądro, w naszym poprzednim przykładzie MYKERNEL. Wartość jaką pozostawimy we wpisie ident będzie wyświetlana podczas startu, więc korzystnie jest dać nowemu jądru inną nazwę, jeśli chcemy go odróżnić od jądra, którego używamy na co dzień (np. chcemy zbudować eksperymentalne jądro).

#To statically compile in device wiring instead of /boot/device.hints
#hints     "GENERIC.hints"     # Default places to look for devices.

device.hints(5) jest wykorzystywany do konfiguracji opcji sterowników urządzeń. Domyślną lokacją sprawdzaną przez loader(8) w trakcie uruchamiania systemu jest /boot/device.hints. Wykorzystując opcję hints możemy wkompilować je statycznie w jądro. Tym samym nie będzie potrzeby tworzyć pliku device.hints w katalogu /boot.

makeoptions   DEBUG=-g     # Build kernel with gdb(1) debug symbols

Typowy proces kompilacji FreeBSD wyświetla również informacje diagnostyczne w trakcie budowy jądra z użyciem opcji -g, która włącza wyświetlanie informacji diagnostycznych w gcc(1). Ten sam efekt można również osiągnąć poprzez opcję -g w config(8) przy korzystaniu z “tradycyjnej” metody kompilacji jądra (Sekcja 8.3 zawiera więcej informacji na temat budowy jądra).

options     SCHED_4BSD     # 4BSD scheduler

Tradycyjny i domyślny systemowy zarządca procesów FreeBSD. Nie zmieniajmy tego.

options     PREEMPTION     # Enable kernel thread preemption

Pozwala na wywłaszczanie wątków w jądrze przez wątki o wyższym priorytecie. Pozwala to na interaktywność i przerywanie wątków, by ukończyć pewne czynności wcześniej i uniknąć oczekiwania.

options     INET       # InterNETworking

Obsługa sieci. Należ pozostawić ten wpis, nawet jeśli nie planujemy podłączyć się do sieci. Większość programów wymaga przynajmniej urządzenia pętli zwrotnej loopback (np. tworzenie połączeń sieciowych wewnątrz naszego PC), więc jest to wpis bardzo istotny.

options     INET6       # IPv6 communications protocols

Umożliwia to obsługę protokołu komunikacyjnego IPv6.

options     FFS        # Berkeley Fast Filesystem

Jest to podstawowy dyskowy system plików. Należy go pozostawić, jeśli startujemy system z dysku twardego.

options     SOFTUPDATES    # Enable FFS Soft Updates support

Opcja ta umożliwia tzw. Soft Updates w jądrze, co potrafi przyspieszyć czas dostępu do dysku przy zapisie. Jednakże, nawet jeśli funkcja ta jest włączona w jądrze, musi zostać aktywowana dla wybranych dysków. Czy opcja ta jest włączona możemy sprawdzić w wyniku polecenia mount(8). Jeśli przy naszym dysku nie ma oznaczenia soft-updates oznacza to, że musimy ją włączyć wykorzystując polecenie tunefs(8) (dla istniejących systemów plików) bądź newfs(8) (dla nowych systemów plików).

options     UFS_ACL      # Support for access control lists

Opcja ta włącza w jądrze obsługę list kontroli dostępu do systemu plików. Polega to na wykorzystaniu rozszerzonych atrybutów oraz systemu plików UFS2. Sekcja 14.12 opisuje dokładniej tę funkcjonalność. Domyślnie listy ACL są włączone i nie powinny być wyłączane w jądrze jeśli były wcześniej wykorzystywane w systemie plików, gdyż usunie to listy kontroli dostępu zmieniając metodę ochrony plików w nieprzewidywalny sposób.

options     UFS_DIRHASH    # Improve performance on big directories

Opcja ta zawiera kod szybszej obsługi dużych katalogów kosztem zużycia dodatkowej pamięci. Możemy pozostawić tę opcję dla dużych serwerów lub dla interaktywnej stacji roboczej, a zablokować ją kiedy system jest mało obciążony i posiada mało pamięci, a dostęp do dysków nie jest taki ważny, np. serwer z zaporą ogniową.

options     MD_ROOT      # MD is a potential root device

Opcja ta włącza obsługę wirtualnego dysku w pamięci RAM, wykorzystywanego jako główne urządzenie.

options     NFSCLIENT     # Network Filesystem Client
options     NFSSERVER     # Network Filesystem Server
options     NFS_ROOT     # NFS usable as /, requires NFSCLIENT

Sieciowy system plików. Jeżeli nie planujemy montowania partycji z serwera UNIX poprzez TCP/IP, możemy zablokować te linie.

options     MSDOSFS      # MSDOS Filesystem

System plików MS-DOS. Jeśli nie planujemy montowania dysków lub partycji sformatowanych pod DOS-em podczas startowania systemu, dla bezpieczeństwa zablokujmy tę linię. Automatycznie MSDOSFS będzie ładowane kiedy pierwszy raz zamontujemy DOSową partycje jak opisano powyżej. Również wyśmienity program emulators/mtools umożliwia dostęp do dyskietek DOSowych bez potrzeby ich montowania i odmontowywania (i bynajmniej nie jest potrzebny MSDOSFS).

options     CD9660      # ISO 9660 Filesystem

System plików ISO 9660 dla płyt CDROM. Jeśli nie posiadamy napędu CDROM możemy zablokować tę linię, lub gdy montujesz dane z CD okazjonalnie (od kiedy zamontujemy dane z CD po raz pierwszy, CD9660 będzie ładowany automatycznie). Płyty audio CD nie potrzebuje tego systemu plików.

options     PROCFS      # Process filesystem (requires PSEUDOFS)

System plików procesów. Jest to system plików “na niby” montowany w /proc, który dla takich programów jak ps(1) posiada więcej informacji o tym jakie procesy są właśnie uruchomione. W większości przypadków wykorzystanie PROCFS nie jest wymagane, gdyż większość narzędzi diagnostycznych i monitorujących zostało zaadaptowanych do pracy bez PROCFS: Domyślne instalacje nie montują tego systemu plików.

options     PSEUDOFS     # Pseudo-filesystem framework

Jądra 6.X wykorzystujące PROCFS muszą również zawierać obsługę PSEUDOFS.

options     GEOM_GPT     # GUID Partition Tables.

Opcja ta umożliwia tworzenie dużej ilości partycji na pojedynczym dysku.

options     COMPAT_43     # Compatible with BSD 4.3 [KEEP THIS!]

Kompatybilność z systemem 4.3BSD. Należy pozostawić ten wpis; niektóre programy będą zachowywać się dziwnie jeśli zablokujemy tę opcję.

options     COMPAT_FREEBSD4  # Compatible with FreeBSD4

Opcja ta potrzebna jest w systemach FreeBSD 5.X i386 i Alpha do obsługi aplikacji skompilowanych w starszych wersjach FreeBSD, wykorzystujących stary interfejs wywołań systemowych. Zaleca się by wykorzystywać tę opcję we wszystkich systemach i386 i Alpha, w których mogą wykorzystywane starsze aplikacje; platformy wspierane dopiero od wersji 5.X, jak np. ia64 i Sparc64®, nie wymagają ten opcji.

options     SCSI_DELAY=5000 # Delay (in ms) before probing SCSI

Sprawi to, że jądro zatrzyma się na 5 sekund przed rozpoczęciem rozpoznawania w naszym systemie każdego urządzenia SCSI. Jeśli jednak posiadamy tylko urządzenia IDE, możemy ten wpis zignorować. W innym przypadku możemy zmniejszyć tę wartość i w ten sposób przyspieszyć start systemu. Gdy to zrobimy a FreeBSD będzie miał kłopoty z rozpoznawaniem urządzeń SCSI będziemy musieli zmienić tę wartość na większą.

options     KTRACE      # ktrace(1) support

Śledzenie procesów przez jądro, które jest użyteczne w diagnozowaniu.

options     SYSVSHM      # SYSV-style shared memory

Daje to systemom z rodziny V mechanizm współdzielenia pamięci. W działaniu ma to wiele wspólnego z mechanizmem XSHM w X-ach. Znaczna ilość programów obciążająca system graficzny zyska automatycznie na prędkości. Jeśli jesteśmy użytkownikiem X-ów koniecznie pozostawmy tę opcję.

options     SYSVMSG      # SYSV-style message queues

Wsparcie dla mechanizmu komunkatów w Systemach V. Opcja ta dodaje zaledwie kilkaset bajtów do jądra.

options     SYSVSEM      # SYSV-style semaphores

Wsparcie dla mechanizmu semaforów w Systemach V. Mniej przydatne w użyciu ale również dodaje tylko kilkaset bajtów do jądra.

Notatka: Parametr -p polecenia ipcs(1) wyświetli każdy proces, który używa tych dogodności Sytemów V.

options     _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING # POSIX P1003_1B real-time extensions

Rozszerzenia czasu rzeczywistego dodane w 1993 do POSIX®. Pewne aplikacje z kolekcji portów używają tego mechanizmu (jak np. StarOffice).

options     KBD_INSTALL_CDEV # install a CDEV entry in /dev

Opcja ta związana jest z obsługą klawiatury. Dodaje ona wpis CDEV w /dev.

options     AHC_REG_PRETTY_PRINT   # Print register bitfields in debug
                     # output. Adds ~128k to driver.
options     AHD_REG_PRETTY_PRINT   # Print register bitfields in debug
                     # output. Adds ~215k to driver.

Pomaga to w diagnozowaniu, wypisując łatwiejsze do odczytania definicje rejestrów.

options     ADAPTIVE_GIANT  # Giant mutex is adaptive.

Giant jest nazwą mechanizmu wzajemnego wykluczania (uśpiony mutex) chroniącego znaczną grupę zasobów jądra. Obecnie mechanizm ten stanowi niedopuszczalnie wąskie gardło w wydajności systemu, które jest zastępowane przez blokady zabezpieczające indywidualne zasoby. Opcja ADAPTIVE_GIANT powoduje, że Giant jest dołączany do zestawu adaptacyjnie zapętlanych muteksów. Co oznacza, że w momencie gdy wątek chce zablokować mutex Giant, który jest już zablokowany przez inny wątek bądź procesor, pierwszy wątek będzie pracował i oczekiwał na zwolnienie blokady. Normalnie, wątek przeszedłby do stanu uśpienia i oczekiwał na kolejną okazję uruchomienia. Jeśli nie jesteśmy przekonani, pozostawmy tę opcję włączoną.

device     apic        # I/O APIC

Urządzenie apic pozwala na wykorzystanie we/wy APIC do dostarczania przerwań. Urządzenie apic może być wykorzystywane zarówno w jądrach UP jak i SMP, przy czym wymagane jest jedynie w przypadku tych drugich. By włączyć obsługę wielu procesorów należy dodać wiersz options SMP.

device     eisa

Należy włączyć to jeśli posiadamy płytę główną typu EISA. Umożliwia to autodetekcję i konfigurację dla wszystkich urządzeń pracujących na magistrali EISA.

device     pci

Włączmy to jeśli posiadamy płyte główną typu PCI. Umożliwia to autodetekcję kart PCI i przesyłanie z magistrali PCI do ISA.

# Floppy drives
device     fdc

Kontroler stacji dyskietek.

# ATA and ATAPI devices
device     ata

Sterownik ten obsługuje wszystkie urządzenia ATA i ATAPI. Potrzebujemy tylko tej jednej linijki, aby jądro wykrywało wszystkie urządzenia na współczesnych maszynach.

device     atadisk         # ATA disk drives

Potrzebne jest to razem z device ata dla dysków ATA.

device     ataraid         # ATA RAID drives

Potrzebne jest to razem z device ata dla dysków ATA RAID.


device     atapicd         # ATAPI CDROM drives

Potrzebne jest to razem z device ata dla napędów CDROM ATAPI.

device     atapifd         # ATAPI floppy drives

Potrzebne jest to razem z device ata dla stacji dyskietek ATAPI.

device     atapist         # ATAPI tape drives

Potrzebne jest to razem z device ata dla urządzeń taśmowych ATAPI.

options     ATA_STATIC_ID      # Static device numbering

Powoduje to przydzielanie przez kontroler statycznego numeru, inaczej liczba dyskowa będzie przydzielana dynamicznie.

# SCSI Controllers
device     ahb    # EISA AHA1742 family
device     ahc    # AHA2940 and onboard AIC7xxx devices
device     ahd    # AHA39320/29320 and onboard AIC79xx devices
device     amd    # AMD 53C974 (Teckram DC-390(T))
device     isp    # Qlogic family
#device     ispfw   # Firmware for QLogic HBAs- normally a module
device     mpt    # LSI-Logic MPT-Fusion
#device     ncr    # NCR/Symbios Logic
device     sym    # NCR/Symbios Logic (newer chipsets)
device     trm    # Tekram DC395U/UW/F DC315U adapters

device     adv    # Advansys SCSI adapters
device     adw    # Advansys wide SCSI adapters
device     aha    # Adaptec 154x SCSI adapters
device     aic    # Adaptec 15[012]x SCSI adapters, AIC-6[23]60.
device     bt     # Buslogic/Mylex MultiMaster SCSI adapters

device     ncv    # NCR 53C500
device     nsp    # Workbit Ninja SCSI-3
device     stg    # TMC 18C30/18C50

Kontrolery SCSI. Należy zablokować te kontrolery, których nie posiadamy w naszym systemie. Jeśli mamy system oparty tylko na IDE możemy pozbyć się całej listy.

# SCSI peripherals
device     scbus   # SCSI bus (required for SCSI)
device     ch     # SCSI media changers
device     da     # Direct Access (disks)
device     sa     # Sequential Access (tape etc)
device     cd     # CD
device     pass    # Passthrough device (direct SCSI access)
device     ses    # SCSI Environmental Services (and SAF-TE)

Peryferia SCSI. Ponownie, jeśli nie posiadamy takowych możemy je wyłączyć lub jeśli posiadamy tylko sprzęt IDE możemy wszystkie powyższe wpisy usunąć.

Notatka: Sterownik USB umass(4) i kilka innych sterowników wykorzystuje podsystem SCSI chociaż nie są one prawdziwymi urządzeniami SCSI. Tym samym musimy pamiętać by nie usunąć całkowicie obsługi SCSI jeśli którykolwiek z tego typu sterowników został uwzględniony w konfiguracji jądra.

# RAID controllers interfaced to the SCSI subsystem
device     amr    # AMI MegaRAID
device     arcmsr   # Areca SATA II RAID
device     asr    # DPT SmartRAID V, VI and Adaptec SCSI RAID
device     ciss    # Compaq Smart RAID 5*
device     dpt    # DPT Smartcache III, IV - See NOTES for options
device     hptmv   # Highpoint RocketRAID 182x
device     rr232x   # Highpoint RocketRAID 232x
device     iir    # Intel Integrated RAID
device     ips    # IBM (Adaptec) ServeRAID
device     mly    # Mylex AcceleRAID/eXtremeRAID
device     twa    # 3ware 9000 series PATA/SATA RAID

# RAID controllers
device     aac    # Adaptec FSA RAID
device     aacp    # SCSI passthrough for aac (requires CAM)
device     ida    # Compaq Smart RAID
device     mfi    # LSI MegaRAID SAS
device     mlx    # Mylex DAC960 family
device     pst    # Promise Supertrak SX6000
device     twe    # 3ware ATA RAID

Obsługa kontrolerów RAID. Jeśli nie posiadamy żadnych kontrolerów RAID, możemy te wpisy zablokować lub usunąć.

# atkbdc0 controls both the keyboard and the PS/2 mouse
device     atkbdc   # AT keyboard controller

Sterownik klawiatury (atkbdc) obsługujący porty we/wy dla klawiatur AT i dla urządzeń wskazujących PS/2. Wymagany jest przez sterownik klawiatur (atkbd) i PS/2 (psm).

device     atkbd   # AT keyboard

Sterownik atkbd razem z kontrolerem atkbdc umożliwiają dostęp do klawiatury AT84 lub do rozszerzonej klawiatury, które podłączone są do kontrolera AT.

device     psm    # PS/2 mouse

Urządzenie to należy wykorzystać jeśli nasza myszka jest podłączona do portu PS/2.

device     kbdmux    # keyboard multiplexer

Podstawowa obsługa multipleksacji klawiatury.

device     vga    # VGA video card driver

Sterownik kart video.

device     splash   # Splash screen and screen saver support

Obraz tytułowy w trakcie startu! Wymagany również przez wygaszacze ekranu.

# syscons is the default console driver, resembling an SCO console
device     sc

sc jest domyślnym sterownikiem konsoli, przypominający konsolę SCO. Wiele programów pracujących w trybie pełnoekranowym uzyskują dostęp do konsoli poprzez biblioteki bazy danych terminala takie jak termcap, nie powinno więc być istotne czy używamy właśnie jego czy vt, sterownika zgodnego z VT220. Kiedy logujemy się, a nasz program ma kłopoty podczas uruchamiania spod konsoli, należy ustawić zmienną TERM na scoansi.

# Enable this for the pcvt (VT220 compatible) console driver
#device     vt
#options     XSERVER     # support for X server on a vt console
#options     FAT_CURSOR    # start with block cursor

Sterowniki konsoli kompatybilnej z VT220 i z wcześniejszymi VT100/102. Dobrze pracują na niektórych laptopach nie posiadających sprzętu kompatybilnego z sc. Również w takim przypadku należy zmodyfikować zmienną TERM na vt100 lub vt220, kiedy się logujemy. Sterownik ten może być również użyteczny kiedy łączymy się z dużą liczbą różnorodnych maszyn w sieci, gdzie termcap lub terminfo często nie posiadają wpisów dla urządzeń sc -- wówczas vt100 powinien być dostępny praktycznie na wszystkich platformach.

device     agp

Należy włączyć tę opcję jeśli posiadamy kartę AGP w systemie. Włączy to obsługę AGP i AGP GART dla płyt głównych obsługujących te funkcje.

# Power management support (see NOTES for more options)
#device     apm

Zaawansowane zarządzanie energią. Użyteczne dla laptopów, chociaż we FreeBSD 5.X i późniejszych opcja ta jest domyślnie wyłączona w jądrze GENERIC.

# Add suspend/resume support for the i8254.
device      pmtimer

Sterownik urządzenia regulatora czasowego dla zarządzania energią, jak np. APM i ACPI.

# PCCARD (PCMCIA) support
# PCMCIA and cardbus bridge support
device     cbb        # cardbus (yenta) bridge
device     pccard      # PC Card (16-bit) bus
device     cardbus      # CardBus (32-bit) bus

Obsługa kart PCMCIA. Potrzebna dla laptopów.

# Serial (COM) ports
device     sio        # 8250, 16[45]50 based serial ports

Są to porty szeregowe nazywane w terminologii MS-DOS/Windows COM.

Notatka: Jeśli posiadamy wewnętrzny modem na COM4 oraz port szeregowy COM2, należy zmienić IRQ modemu na 2 (z technicznych pobudek IRQ2 = IRQ9) bo takiej kolejności wymaga FreeBSD. Jeśli posiadamy wieloportową kartę szeregową musimy odwołać się do podręcznika systemowego sio(4) po więcej informacji o właściwych ustawieniach w pliku /boot/device.hints. Niektóre karty wideo (zwłaszcza te bazujące na chipie S3) używają adresów we/wy w postaci 0x*2e8, a ponieważ wiele tanich kart szeregowych nie dekoduje w pełni 16-bitowej przestrzeni adresowej we/wy, powodują one konflikt sprzętowy czyniąc port COM4 praktycznie niedostępnym.

Każdy port szeregowy wymaga unikalnego IRQ (z wyjątkiem multiportów gdzie współdzielenie przerwania jest obsługiwane) zatem domyślne IRQ dla COM3 i COM4 nie mają zastosowania.

# Parallel port
device     ppc

Interfejs portu równoległego na magistrali ISA.

device     ppbus   # Parallel port bus (required)

Umożliwia obsługę portów równoległych.

device     lpt    # Printer

Obsługa drukarek na porcie równoległym.

Notatka: Powyższe trzy wpisy są wymagane, by było możliwe korzystanie z drukarek na porcie równoległym.

device     plip    # TCP/IP over parallel

Sterownik dla równoległego interfejsu sieciowego.

device     ppi    # Parallel port interface device

Uniwersalny port we/wy + IEEE1284.

#device     vpo    # Requires scbus and da

Napęd ZIP firmy Iomega. Wymagane sterowniki scbus i da. Najlepszą wydajność można osiągnąć wykorzystując porty w trybie EPP 1.9.

#device     puc

Opcję tę należy odblokować jeśli posiadamy “niemą” szeregową lub równoległa kartę PCI, obsługiwaną przez sterownik puc(4).

# PCI Ethernet NICs.
device     de     # DEC/Intel DC21x4x (“Tulip”)
device     em     # Intel PRO/1000 adapter Gigabit Ethernet Card
device     ixgb    # Intel PRO/10GbE Ethernet Card
device     txp    # 3Com 3cR990 (“Typhoon”)
device     vx     # 3Com 3c590, 3c595 (“Vortex”)

Różne karty sieciowe na złączu PCI. Należy zablokować lub usunąć te z nich, które nie są obecne w naszym systemie.

# PCI Ethernet NICs that use the common MII bus controller code.
# NOTE: Be sure to keep the 'device miibus' line in order to use these NICs!
device     miibus   # MII bus support

Obsługa szyny MII wymagana dla wielu kart sieciowych 10/100 na złączu PCI, wykorzystujących nadajniki-odbiorniki zgodne z MII lub mają wbudowany nadbiornik pracujący jak MII. Dodanie device miibus do jądra pozwoli na obsługę miibus API i wszystkich sterowników PHY, włączając te, które nie wymagają indywidualnych ustawień i sterowników.

device     bce    # Broadcom BCM5706/BCM5708 Gigabit Ethernet
device     bfe    # Broadcom BCM440x 10/100 Ethernet
device     bge    # Broadcom BCM570xx Gigabit Ethernet
device     dc     # DEC/Intel 21143 and various workalikes
device     fxp    # Intel EtherExpress PRO/100B (82557, 82558)
device     lge    # Level 1 LXT1001 gigabit ethernet
device     nge    # NatSemi DP83820 gigabit ethernet
device     nve    # nVidia nForce MCP on-board Ethernet Networking
device     pcn    # AMD Am79C97x PCI 10/100 (precedence over 'lnc')
device     re     # RealTek 8139C+/8169/8169S/8110S
device     rl     # RealTek 8129/8139
device     sf     # Adaptec AIC-6915 (“Starfire”)
device     sis    # Silicon Integrated Systems SiS 900/SiS 7016
device     sk     # SysKonnect SK-984x & SK-982x gigabit Ethernet
device     ste    # Sundance ST201 (D-Link DFE-550TX)
device     ti     # Alteon Networks Tigon I/II gigabit Ethernet
device     tl     # Texas Instruments ThunderLAN
device     tx     # SMC EtherPower II (83c170 “EPIC”)
device     vge    # VIA VT612x gigabit ethernet
device     vr     # VIA Rhine, Rhine II
device     wb     # Winbond W89C840F
device     xl     # 3Com 3c90x (“Boomerang”, “Cyclone”)

Sterowniki wykorzystujące szynę MII.

# ISA Ethernet NICs. pccard NICs included.
device     cs     # Crystal Semiconductor CS89x0 NIC
# 'device ed' requires 'device miibus'
device     ed     # NE[12]000, SMC Ultra, 3c503, DS8390 cards
device     ex     # Intel EtherExpress Pro/10 and Pro/10+
device     ep     # Etherlink III based cards
device     fe     # Fujitsu MB8696x based cards
device     ie     # EtherExpress 8/16, 3C507, StarLAN 10 etc.
device     lnc    # NE2100, NE32-VL Lance Ethernet cards
device     sn     # SMC's 9000 series of Ethernet chips
device     xe     # Xircom pccard Ethernet

# ISA devices that use the old ISA shims
#device     le

Sterowniki ISA Ethernet. Plik /usr/src/sys/i386/conf/NOTES zawiera szczegółowy opis, która karta jest obsługiwana przez dany sterownik.

# Wireless NIC cards
device     wlan    # 802.11 support
device     an     # Aironet 4500/4800 802.11 wireless NICs.
device     awi    # BayStack 660 and others
device     ral    # Ralink Technology RT2500 wireless NICs.
device     wi     # WaveLAN/Intersil/Symbol 802.11 wireless NICs.
#device     wl     # Older non 802.11 Wavelan wireless NIC.

Obsługa różnych kart bezprzewodowych.

# Pseudo devices
device  loop     # Network loopback

Standardowe urządzenie pętli zwrotnej dla TCP/IP. Jeśli łączymy się z localhost (a.k.a. 127.0.0.1) za pomocą telnetu bądź FTP, połączenie powróci do nas za pomocą tego urządzenia. Obecność tego wpisu w konfiguracji jądra jest niezbędna.

device  random    # Entropy device

Bezpieczny z kryptograficznego punktu widzenia generator liczb losowych.

device  ether     # Ethernet support

ether jest wymagany tylko wówczas, gdy posiadamy kartę Ethernet. Zawiera podstawowy kod protokołu Ethernet.

device  sl      # Kernel SLIP

sl służy do obsługi SLIP. Zostało prawie całkowicie wyparte przez PPP, które jest łatwiejsze w obsłudze, lepiej przystosowane do połączeń modem - modem i posiada więcej możliwości.

device  ppp      # Kernel PPP

Wsparcie jądra dla PPP przy połączeniach wdzwanianych. Jest również w niej zaimplementowana wersja PPP, dla wielu aplikacji używających tun, oferująca większą elastyczność i funkcjonalności takie jak np. połączenie na żądanie (demand dialing).

device  tun      # Packet tunnel.

Używane przez rodzinę aplikacji korzystających z PPP. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział niniejszego Podręcznika poświęcony właśnie PPP.


device  pty      # Pseudo-ttys (telnet etc)

Jest to “pseudo-terminal” wykorzystywany przez przychodzące sesje telnet i rlogin, xterm oraz kilka innych aplikacji, jak np. Emacs.

device  md      # Memory “disks”

Pseudo urządzenie memory-disk.

device  gif      # IPv6 and IPv4 tunneling

Implementacja tunelowania IPv6 przez IPv4, IPv4 przez IPv6, IPv4 przez IPv4 oraz IPv6 przez IPv6. Urządzenie gif posiada cechę “auto-klonowania”, co umożliwia tworzenie wymaganych plików urządzeń.

device  faith     # IPv6-to-IPv4 relaying (translation)

To pseudo-urządzenie wyłapuje przesłane do niego pakiety i przekazuje je do demona translacji IPv4/IPv6.

# The `bpf' device enables the Berkeley Packet Filter.
# Be aware of the administrative consequences of enabling this!
# Note that 'bpf' is required for DHCP.
device  bpf      # Berkeley packet filter

Filtr pakietów rodem z Berkeley. To pseudo-urządzenie pozwala interfejsom sieciowym pracować w trybie nasłuchiwania, wyłapując każdy pakiet wysłany w sieci (np w sieci Ethernet). Pakiety te mogą zostać zapisane na dysku i/lub sprawdzane programem tcpdump(1).

Notatka: Urządzenie bpf(4) jest również wykorzystywane przez dhclient(8), by uzyskać adres IP domyślnego rutera (bramki) itp. Jeśli używamy DHCP pozostawmy ten wpis.

# USB support
device     uhci     # UHCI PCI->USB interface
device     ohci     # OHCI PCI->USB interface
#device     ehci     # EHCI PCI->USB interface (USB 2.0)
device     usb      # USB Bus (required)
#device     udbp     # USB Double Bulk Pipe devices
device     ugen     # Generic
device     uhid     # “Human Interface Devices”
device     ukbd     # Keyboard
device     ulpt     # Printer
device     umass     # Disks/Mass storage - Requires scbus and da
device     ums      # Mouse
device     urio     # Diamond Rio 500 MP3 player
device     uscanner   # Scanners
# USB Ethernet, requires mii
device     aue      # ADMtek USB Ethernet
device     axe      # ASIX Electronics USB Ethernet
device     cdce     # Generic USB over Ethernet
device     cue      # CATC USB Ethernet
device     kue      # Kawasaki LSI USB Ethernet
device     rue      # RealTek RTL8150 USB Ethernet

Obsługa wielu urządzeń USB.

# FireWire support
device     firewire   # FireWire bus code
device     sbp      # SCSI over FireWire (Requires scbus and da)
device     fwe      # Ethernet over FireWire (non-standard!)

Obsługa różnorodnych urządzeń Firewire.

Więcej informacji o wymienionych oraz dodatkowych urządzeniach obsługiwanych przez FreeBSD znaleźć można w pliku /usr/src/sys/i386/conf/NOTES.


8.4.1. Konfiguracja dużego rozmiaru pamięci (PAE)

Maszyny dużego rozmiaru pamięci wymagają dostępu do większej ilości pamięci niż 4 gigabajty, do których ograniczona jest przestrzeń wirtualnych adresów użytkowników+jądra (ang. User+Kernel Virtual Address, KVA). Z tego właśnie powodu Intel dodał w procesorach serii Pentium Pro i późniejszych obsługę 36-bitowej przestrzeni adresów pamięci fizycznej.

Rozszerzenie PAE (ang. Physical Address Extension) procesorów Intel Pentium Pro i późniejszych pozwala na instalację do 64 gigabajtów pamięci. FreeBSD potrafi obsługiwać te rozszerzenie poprzez opcję konfiguracji jądra PAE, dostępną we wszystkich bieżących wersjach. Z uwagi na ograniczenia występujące w architekturze pamięci Intela, nie istnieje rozróżnienie pomiędzy rozmiarem pamięci poniżej i powyżej 4 gigabajtów. Pamięć znajdująca się powyżej jest po prostu dodawana do puli dostępnej pamięci.

By aktywować obsługę PAE w jądrze, wystarczy dodać poniższy wiersz do pliku konfiguracyjnego naszego jądra:

options      PAE

Notatka: Obsługa PAE jest dostępna we FreeBSD jedynie dla procesorów Intel IA-32. Należy również zwrócić uwagę, iż obsługa PAE we FreeBSD nie została szeroko przetestowana i powinna być traktowana jako drugiej jakości w porównaniu z innymi stabilnymi funkcjami FreeBSD.

Obsługa PAE we FreeBSD posiada również pewne ograniczenia:

 • Dany proces nie ma dostępu do więcej jak 4 gigabajtów przestrzeni pamięci wirtualnej VM.

 • Moduły KLD nie mogą być ładowane do jądra z włączoną opcją PAE, z uwagi na różnice w strukturze skompilowanego modułu i jądra.

 • Sterowniki urządzeń nie wykorzystujące interfejsu bus_dma(9) spowodują utratę danych w jądrze z włączoną opcją PAE. Tym samym odradza się ich stosowanie. Z tego właśnie powodu plik konfiguracyjny jądra z opcją PAE jest dostarczany w wersji FreeBSD nie zawierającej żadnych ze sterowników, o których nie wiadomo, że współpracują poprawnie z jądrem z włączoną opcją PAE.

 • Niektóre narzędzia dostrajania systemu określają wykorzystanie zasobów pamięci na podstawie ilości dostępnej pamięci fizycznej. Takie programy mogą niepotrzebnie przydzielać więcej pamięci niż powinny, z uwag na naturę dużego rozmiaru pamięci systemu PAE. Przykładem może być opcja sysctl kern.maxvnodes, która kontroluje maksymalną liczbę dopuszczalnych węzłów w jądrze. Zaleca się modyfikację tych i innych parametrów do rozsądnych wartości.

 • Może być potrzebnym zwiększenie rozmiaru przestrzeni adresów KVA bądź redukcja ilości specyficznych zasobów jądra często wykorzystywanych (patrz wyżej) w celu uniknięcia wyczerpania KVA. Do zwiększenia przestrzeni KVA może być wykorzystania opcja jądra KVA_PAGES.

W przypadku uwag odnośnie wydajności i stabilności pracy zaleca się lekturę podręcznika systemowego tuning(7). Podręcznik systemowy pae(4) zawiera natomiast aktualne informacje odnośnie obsługi PAE we FreeBSD.


8.5. Jeśli pojawią się kłopoty

Istnieje pięć kategorii problemów, które możemy napotkać budując jądro. Oto one:

Błąd config:

Jeśli program config(8) zgłosił błąd podczas przetwarzania naszego pliku konfiguracyjnego, najprawdopodobniej popełniliśmy mały błąd w postaci literówki. Na szczęście config(8) wyświetli linię, z którą miał problem, dzięki czemu będziemy mogli szybko do niej dotrzeć. Na przykład, jeśli widzimy:

config: line 17: syntax error

Upewnijmy się, że słowo kluczowe zostało poprawnie wprowadzone, porównując z oryginalnym plikiem GENERIC lub z innym wiarygodnym źródłem.

Błąd make:

Jeśli pojawił się błąd podczas wykonywania polecenia make, zwykle wskazuje to na błąd w naszym opisie jądra. Nie jest to jednak błąd na tyle wyraźny, aby wykazał go config(8). Jak poprzednio, musimy przejrzeć plik konfiguracyjny jądra. Jeśli w dalszym ciągu nie możemy rozwiązać problemu, możemy wysłać nasz plik konfiguracyjny na Ogólną listę dyskusyjną FreeBSD gdzie nasz problem zostanie rozwiązany bardzo szybko.

Jądro nie uruchamia się ponownie:

Jeśli nasze nowe jądro nie uruchamia się ponownie, bądź nie potrafi rozpoznać urządzeń, nie panikujmy! Na szczęście, FreeBSD jest wyposażone we wspaniały mechanizm przywracania po instalacji niekompatybilnego jądra. Po prostu musimy wybrać w loaderze jądro, które chcemy uruchomić. Możemy to zrobić, gdy system odlicza od 10 w dół. Wybieramy opcję numer sześć: “Escape to a loader prompt”. Wpisujemy unload kernel a następnie boot /boot/kernel.old/kernel, lub jakąkolwiek inną nazwę jądra, które uruchomi się poprawnie. Jeśli rekonfigurujemy jądro, jedno sprawne powinniśmy mieć zawsze pod ręką.

Po uruchomieniu z dobrym jądrem, możemy sprawdzić nasz plik konfiguracyjny, a następnie spróbować zbudować je ponownie. Pomocny jest plik /var/log/messages, w którym, pośród innych rzeczy, znajdują się również zapisy z uruchomień jądra. Ponadto również dmesg(8) wyświetla informacje z jądra, pochodzące z bieżącego uruchomienia.

Notatka: Jeśli mamy problemy ze zbudowaniem jądra, upewnijmy się, że posiadamy jądro GENERIC lub inne działające jądro nazwane tak, by nie zostało nadpisane po kolejnym procesie budowy. Nie możemy polegać na kernel.old, ponieważ gdy instalujemy nowe jądro, kernel.old jest nadpisywane przez ostatnio zainstalowane jądro, które może być niedziałające. Ponadto, powinniśmy tak szybko, jak to tylko możliwe, przenieść działające jądro do właściwej lokalizacji /boot/kernel, albo komendy takie jak ps(1) nie będą działały poprawnie. By to zrobić wystarczy zmienić nazwę katalogu zawierającego właściwe jądro:

# mv /boot/kernel /boot/kernel.bad
# mv /boot/kernel.good /boot/kernel
Jądro działa, ale przestało ps(1):

Jeśli zainstalowaliśmy inną wersję jądra, niż tą, z którą były budowane narzędzia systemowe, na przykład jądro -CURRENT na systemie -RELEASE, wiele poleceń pokazujących stan systemu, jak ps(1), czy vmstat(8) nie będzie działało. Musimy dokonać rekompilacji i instalacji world zbudowanych na podstawie tej samej wersji źródeł co nasze jądro. Jest to jeden z powodów, przez które nie jest najlepszym pomysłem instalowanie różnych wersji jądra i systemu operacyjnego.


Rozdział 9. Printing

Contributed by Sean Kelly. Restructured and updated by Jim Mock.

9.1. Synopsis

FreeBSD can be used to print with a wide variety of printers, from the oldest impact printer to the latest laser printers, and everything in between, allowing you to produce high-quality printed output from the applications you run.

FreeBSD can also be configured to act as a print server on a network; in this capacity FreeBSD can receive print jobs from a variety of other computers, including other FreeBSD computers, Windows and Mac OS hosts. FreeBSD will ensure that one job at a time is printed, and can keep statistics on which users and machines are doing the most printing, produce “banner” pages showing who's printout is who's, and more.

After reading this chapter, you will know:

 • How to configure the FreeBSD print spooler.

 • How to install print filters, to handle special print jobs differently, including converting incoming documents to print formats that your printers understand.

 • How to enable header, or banner pages on your printout.

 • How to print with printers connected to other computers.

 • How to print with printers connected directly to the network.

 • How to control printer restrictions, including limiting the size of print jobs, and preventing certain users from printing.

 • How to keep printer statistics, and account for printer usage.

 • How to troubleshoot printing problems.

Before reading this chapter, you should:

 • Know how to configure and install a new kernel (Rozdział 8).


9.2. Introduction

In order to use printers with FreeBSD, you may set them up to work with the Berkeley line printer spooling system, also known as the LPD spooling system, or just LPD. It is the standard printer control system in FreeBSD. This chapter introduces LPD and will guide you through its configuration.

If you are already familiar with LPD or another printer spooling system, you may wish to skip to section Basic Setup.

LPD controls everything about a host's printers. It is responsible for a number of things:

 • It controls access to attached printers and printers attached to other hosts on the network.

 • It enables users to submit files to be printed; these submissions are known as jobs.

 • It prevents multiple users from accessing a printer at the same time by maintaining a queue for each printer.

 • It can print header pages (also known as banner or burst pages) so users can easily find jobs they have printed in a stack of printouts.

 • It takes care of communications parameters for printers connected on serial ports.

 • It can send jobs over the network to a LPD spooler on another host.

 • It can run special filters to format jobs to be printed for various printer languages or printer capabilities.

 • It can account for printer usage.

Through a configuration file (/etc/printcap), and by providing the special filter programs, you can enable the LPD system to do all or some subset of the above for a great variety of printer hardware.


9.2.1. Why You Should Use the Spooler

If you are the sole user of your system, you may be wondering why you should bother with the spooler when you do not need access control, header pages, or printer accounting. While it is possible to enable direct access to a printer, you should use the spooler anyway since:

 • LPD prints jobs in the background; you do not have to wait for data to be copied to the printer.

 • LPD can conveniently run a job to be printed through filters to add date/time headers or convert a special file format (such as a TeX DVI file) into a format the printer will understand. You will not have to do these steps manually.

 • Many free and commercial programs that provide a print feature usually expect to talk to the spooler on your system. By setting up the spooling system, you will more easily support other software you may later add or already have.


9.3. Basic Setup

To use printers with the LPD spooling system, you will need to set up both your printer hardware and the LPD software. This document describes two levels of setup:

 • See section Simple Printer Setup to learn how to connect a printer, tell LPD how to communicate with it, and print plain text files to the printer.

 • See section Advanced Printer Setup to learn how to print a variety of special file formats, to print header pages, to print across a network, to control access to printers, and to do printer accounting.


9.3.1. Simple Printer Setup

This section tells how to configure printer hardware and the LPD software to use the printer. It teaches the basics:

 • Section Hardware Setup gives some hints on connecting the printer to a port on your computer.

 • Section Software Setup shows how to set up the LPD spooler configuration file (/etc/printcap).

If you are setting up a printer that uses a network protocol to accept data to print instead of a computer's local interfaces, see Printers With Networked Data Stream Interfaces.

Although this section is called “Simple Printer Setup”, it is actually fairly complex. Getting the printer to work with your computer and the LPD spooler is the hardest part. The advanced options like header pages and accounting are fairly easy once you get the printer working.


9.3.1.1. Hardware Setup

This section tells about the various ways you can connect a printer to your PC. It talks about the kinds of ports and cables, and also the kernel configuration you may need to enable FreeBSD to speak to the printer.

If you have already connected your printer and have successfully printed with it under another operating system, you can probably skip to section Software Setup.


9.3.1.1.1. Ports and Cables

Printers sold for use on PC's today generally come with one or more of the following three interfaces:

 • Serial interfaces, also known as RS-232 or COM ports, use a serial port on your computer to send data to the printer. Serial interfaces are common in the computer industry and cables are readily available and also easy to construct. Serial interfaces sometimes need special cables and might require you to configure somewhat complex communications options. Most PC serial ports have a maximum transmission rate of 115200 bps, which makes printing large graphic print jobs with them impractical.

 • Parallel interfaces use a parallel port on your computer to send data to the printer. Parallel interfaces are common in the PC market and are faster than RS-232 serial. Cables are readily available but more difficult to construct by hand. There are usually no communications options with parallel interfaces, making their configuration exceedingly simple.

  Parallel interfaces are sometimes known as “Centronics” interfaces, named after the connector type on the printer.

 • USB interfaces, named for the Universal Serial Bus, can run at even faster speeds than parallel or RS-232 serial interfaces. Cables are simple and cheap. USB is superior to RS-232 Serial and to Parallel for printing, but it is not as well supported under UNIX systems. A way to avoid this problem is to purchase a printer that has both a USB interface and a Parallel interface, as many printers do.

In general, Parallel interfaces usually offer just one-way communication (computer to printer) while serial and USB gives you two-way. Newer parallel ports (EPP and ECP) and printers can communicate in both directions under FreeBSD when a IEEE-1284-compliant cable is used.

Two-way communication to the printer over a parallel port is generally done in one of two ways. The first method uses a custom-built printer driver for FreeBSD that speaks the proprietary language used by the printer. This is common with inkjet printers and can be used for reporting ink levels and other status information. The second method is used when the printer supports PostScript.

PostScript jobs are actually programs sent to the printer; they need not produce paper at all and may return results directly to the computer. PostScript also uses two-way communication to tell the computer about problems, such as errors in the PostScript program or paper jams. Your users may be appreciative of such information. Furthermore, the best way to do effective accounting with a PostScript printer requires two-way communication: you ask the printer for its page count (how many pages it has printed in its lifetime), then send the user's job, then ask again for its page count. Subtract the two values and you know how much paper to charge to the user.


9.3.1.1.2. Parallel Ports

To hook up a printer using a parallel interface, connect the Centronics cable between the printer and the computer. The instructions that came with the printer, the computer, or both should give you complete guidance.

Remember which parallel port you used on the computer. The first parallel port is ppc0 to FreeBSD; the second is ppc1, and so on. The printer device name uses the same scheme: /dev/lpt0 for the printer on the first parallel ports etc.


9.3.1.1.3. Serial Ports

To hook up a printer using a serial interface, connect the proper serial cable between the printer and the computer. The instructions that came with the printer, the computer, or both should give you complete guidance.

If you are unsure what the “proper serial cable” is, you may wish to try one of the following alternatives:

 • A modem cable connects each pin of the connector on one end of the cable straight through to its corresponding pin of the connector on the other end. This type of cable is also known as a “DTE-to-DCE” cable.

 • A null-modem cable connects some pins straight through, swaps others (send data to receive data, for example), and shorts some internally in each connector hood. This type of cable is also known as a “DTE-to-DTE” cable.

 • A serial printer cable, required for some unusual printers, is like the null-modem cable, but sends some signals to their counterparts instead of being internally shorted.

You should also set up the communications parameters for the printer, usually through front-panel controls or DIP switches on the printer. Choose the highest bps (bits per second, sometimes baud rate) that both your computer and the printer can support. Choose 7 or 8 data bits; none, even, or odd parity; and 1 or 2 stop bits. Also choose a flow control protocol: either none, or XON/XOFF (also known as “in-band” or “software”) flow control. Remember these settings for the software configuration that follows.


9.3.1.2. Software Setup

This section describes the software setup necessary to print with the LPD spooling system in FreeBSD.

Here is an outline of the steps involved:

 1. Configure your kernel, if necessary, for the port you are using for the printer; section Kernel Configuration tells you what you need to do.

 2. Set the communications mode for the parallel port, if you are using a parallel port; section Setting the Communication Mode for the Parallel Port gives details.

 3. Test if the operating system can send data to the printer. Section Checking Printer Communications gives some suggestions on how to do this.

 4. Set up LPD for the printer by modifying the file /etc/printcap. You will find out how to do this later in this chapter.


9.3.1.2.1. Kernel Configuration

The operating system kernel is compiled to work with a specific set of devices. The serial or parallel interface for your printer is a part of that set. Therefore, it might be necessary to add support for an additional serial or parallel port if your kernel is not already configured for one.

To find out if the kernel you are currently using supports a serial interface, type:

# grep sioN /var/run/dmesg.boot

Where N is the number of the serial port, starting from zero. If you see output similar to the following:

sio2 at port 0x3e8-0x3ef irq 5 on isa
sio2: type 16550A

then the kernel supports the port.

To find out if the kernel supports a parallel interface, type:

# grep ppcN /var/run/dmesg.boot

Where N is the number of the parallel port, starting from zero. If you see output similar to the following:

ppc0: <Parallel port> at port 0x378-0x37f irq 7 on isa0
ppc0: SMC-like chipset (ECP/EPP/PS2/NIBBLE) in COMPATIBLE mode
ppc0: FIFO with 16/16/8 bytes threshold

then the kernel supports the port.

You might have to reconfigure your kernel in order for the operating system to recognize and use the parallel or serial port you are using for the printer.

To add support for a serial port, see the section on kernel configuration. To add support for a parallel port, see that section and the section that follows.


9.3.1.3. Setting the Communication Mode for the Parallel Port

When you are using the parallel interface, you can choose whether FreeBSD should use interrupt-driven or polled communication with the printer. The generic printer device driver (lpt(4)) on FreeBSD uses the ppbus(4) system, which controls the port chipset with the ppc(4) driver.

 • The interrupt-driven method is the default with the GENERIC kernel. With this method, the operating system uses an IRQ line to determine when the printer is ready for data.

 • The polled method directs the operating system to repeatedly ask the printer if it is ready for more data. When it responds ready, the kernel sends more data.

The interrupt-driven method is usually somewhat faster but uses up a precious IRQ line. Some newer HP printers are claimed not to work correctly in interrupt mode, apparently due to some (not yet exactly understood) timing problem. These printers need polled mode. You should use whichever one works. Some printers will work in both modes, but are painfully slow in interrupt mode.

You can set the communications mode in two ways: by configuring the kernel or by using the lptcontrol(8) program.

To set the communications mode by configuring the kernel:

 1. Edit your kernel configuration file. Look for an ppc0 entry. If you are setting up the second parallel port, use ppc1 instead. Use ppc2 for the third port, and so on.

  • If you want interrupt-driven mode, edit the following line:

   hint.ppc.0.irq="N"
   

   in the /boot/device.hints file and replace N with the right IRQ number. The kernel configuration file must also contain the ppc(4) driver:

   device ppc
   
  • If you want polled mode, remove in your /boot/device.hints file, the following line:

   hint.ppc.0.irq="N"
   

   In some cases, this is not enough to put the port in polled mode under FreeBSD. Most of time it comes from acpi(4) driver, this latter is able to probe and attach devices, and therefore, control the access mode to the printer port. You should check your acpi(4) configuration to correct this problem.

 2. Save the file. Then configure, build, and install the kernel, then reboot. See kernel configuration for more details.

To set the communications mode with lptcontrol(8):

 1. Type:

  # lptcontrol -i -d /dev/lptN
  

  to set interrupt-driven mode for lptN.

 2. Type:

  # lptcontrol -p -d /dev/lptN
  

  to set polled-mode for lptN.

You could put these commands in your /etc/rc.local file to set the mode each time your system boots. See lptcontrol(8) for more information.


9.3.1.4. Checking Printer Communications

Before proceeding to configure the spooling system, you should make sure the operating system can successfully send data to your printer. It is a lot easier to debug printer communication and the spooling system separately.

To test the printer, we will send some text to it. For printers that can immediately print characters sent to them, the program lptest(1) is perfect: it generates all 96 printable ASCII characters in 96 lines.

For a PostScript (or other language-based) printer, we will need a more sophisticated test. A small PostScript program, such as the following, will suffice:

%!PS
100 100 moveto 300 300 lineto stroke
310 310 moveto /Helvetica findfont 12 scalefont setfont
(Is this thing working?) show
showpage

The above PostScript code can be placed into a file and used as shown in the examples appearing in the following sections.

Notatka: When this document refers to a printer language, it is assuming a language like PostScript, and not Hewlett Packard's PCL. Although PCL has great functionality, you can intermingle plain text with its escape sequences. PostScript cannot directly print plain text, and that is the kind of printer language for which we must make special accommodations.


9.3.1.4.1. Checking a Parallel Printer

This section tells you how to check if FreeBSD can communicate with a printer connected to a parallel port.

To test a printer on a parallel port:

 1. Become root with su(1).

 2. Send data to the printer.

  • If the printer can print plain text, then use lptest(1). Type:

   # lptest > /dev/lptN
   

   Where N is the number of the parallel port, starting from zero.

  • If the printer understands PostScript or other printer language, then send a small program to the printer. Type:

   # cat > /dev/lptN
   

   Then, line by line, type the program carefully as you cannot edit a line once you have pressed RETURN or ENTER. When you have finished entering the program, press CONTROL+D, or whatever your end of file key is.

   Alternatively, you can put the program in a file and type:

   # cat file > /dev/lptN
   

   Where file is the name of the file containing the program you want to send to the printer.

You should see something print. Do not worry if the text does not look right; we will fix such things later.


9.3.1.4.2. Checking a Serial Printer

This section tells you how to check if FreeBSD can communicate with a printer on a serial port.

To test a printer on a serial port:

 1. Become root with su(1).

 2. Edit the file /etc/remote. Add the following entry:

  printer:dv=/dev/port:br#bps-rate:pa=parity
  

  Where port is the device entry for the serial port (ttyd0, ttyd1, etc.), bps-rate is the bits-per-second rate at which the printer communicates, and parity is the parity required by the printer (either even, odd, none, or zero).

  Here is a sample entry for a printer connected via a serial line to the third serial port at 19200 bps with no parity:

  printer:dv=/dev/ttyd2:br#19200:pa=none
  
 3. Connect to the printer with tip(1). Type:

  # tip printer
  

  If this step does not work, edit the file /etc/remote again and try using /dev/cuaaN instead of /dev/ttydN.

 4. Send data to the printer.

  • If the printer can print plain text, then use lptest(1). Type:

   % $lptest
   
  • If the printer understands PostScript or other printer language, then send a small program to the printer. Type the program, line by line, very carefully as backspacing or other editing keys may be significant to the printer. You may also need to type a special end-of-file key for the printer so it knows it received the whole program. For PostScript printers, press CONTROL+D.

   Alternatively, you can put the program in a file and type:

   % >file
   

   Where file is the name of the file containing the program. After tip(1) sends the file, press any required end-of-file key.

You should see something print. Do not worry if the text does not look right; we will fix that later.


9.3.1.5. Enabling the Spooler: the /etc/printcap File

At this point, your printer should be hooked up, your kernel configured to communicate with it (if necessary), and you have been able to send some simple data to the printer. Now, we are ready to configure LPD to control access to your printer.

You configure LPD by editing the file /etc/printcap. The LPD spooling system reads this file each time the spooler is used, so updates to the file take immediate effect.

The format of the printcap(5) file is straightforward. Use your favorite text editor to make changes to /etc/printcap. The format is identical to other capability files like /usr/share/misc/termcap and /etc/remote. For complete information about the format, see the cgetent(3).

The simple spooler configuration consists of the following steps:

 1. Pick a name (and a few convenient aliases) for the printer, and put them in the /etc/printcap file; see the Naming the Printer section for more information on naming.

 2. Turn off header pages (which are on by default) by inserting the sh capability; see the Suppressing Header Pages section for more information.

 3. Make a spooling directory, and specify its location with the sd capability; see the Making the Spooling Directory section for more information.

 4. Set the /dev entry to use for the printer, and note it in /etc/printcap with the lp capability; see the Identifying the Printer Device for more information. Also, if the printer is on a serial port, set up the communication parameters with the ms# capability which is discussed in the Configuring Spooler Communications Parameters section.

 5. Install a plain text input filter; see the Installing the Text Filter section for details.

 6. Test the setup by printing something with the lpr(1) command. More details are available in the Trying It Out and Troubleshooting sections.

Notatka: Language-based printers, such as PostScript printers, cannot directly print plain text. The simple setup outlined above and described in the following sections assumes that if you are installing such a printer you will print only files that the printer can understand.

Users often expect that they can print plain text to any of the printers installed on your system. Programs that interface to LPD to do their printing usually make the same assumption. If you are installing such a printer and want to be able to print jobs in the printer language and print plain text jobs, you are strongly urged to add an additional step to the simple setup outlined above: install an automatic plain-text-to-PostScript (or other printer language) conversion program. The section entitled Accommodating Plain Text Jobs on PostScript Printers tells how to do this.


9.3.1.5.1. Naming the Printer

The first (easy) step is to pick a name for your printer. It really does not matter whether you choose functional or whimsical names since you can also provide a number of aliases for the printer.

At least one of the printers specified in the /etc/printcap should have the alias lp. This is the default printer's name. If users do not have the PRINTER environment variable nor specify a printer name on the command line of any of the LPD commands, then lp will be the default printer they get to use.

Also, it is common practice to make the last alias for a printer be a full description of the printer, including make and model.

Once you have picked a name and some common aliases, put them in the /etc/printcap file. The name of the printer should start in the leftmost column. Separate each alias with a vertical bar and put a colon after the last alias.

In the following example, we start with a skeletal /etc/printcap that defines two printers (a Diablo 630 line printer and a Panasonic KX-P4455 PostScript laser printer):

#
# /etc/printcap for host rose
#
rattan|line|diablo|lp|Diablo 630 Line Printer:

bamboo|ps|PS|S|panasonic|Panasonic KX-P4455 PostScript v51.4:

In this example, the first printer is named rattan and has as aliases line, diablo, lp, and Diablo 630 Line Printer. Since it has the alias lp, it is also the default printer. The second is named bamboo, and has as aliases ps, PS, S, panasonic, and Panasonic KX-P4455 PostScript v51.4.


9.3.1.5.2. Suppressing Header Pages

The LPD spooling system will by default print a header page for each job. The header page contains the user name who requested the job, the host from which the job came, and the name of the job, in nice large letters. Unfortunately, all this extra text gets in the way of debugging the simple printer setup, so we will suppress header pages.

To suppress header pages, add the sh capability to the entry for the printer in /etc/printcap. Here is an example /etc/printcap with sh added:

#
# /etc/printcap for host rose - no header pages anywhere
#
rattan|line|diablo|lp|Diablo 630 Line Printer:\
    :sh:

bamboo|ps|PS|S|panasonic|Panasonic KX-P4455 PostScript v51.4:\
    :sh:

Note how we used the correct format: the first line starts in the leftmost column, and subsequent lines are indented. Every line in an entry except the last ends in a backslash character.


9.3.1.5.3. Making the Spooling Directory

The next step in the simple spooler setup is to make a spooling directory, a directory where print jobs reside until they are printed, and where a number of other spooler support files live.

Because of the variable nature of spooling directories, it is customary to put these directories under /var/spool. It is not necessary to backup the contents of spooling directories, either. Recreating them is as simple as running mkdir(1).

It is also customary to make the directory with a name that is identical to the name of the printer, as shown below:

# mkdir /var/spool/printer-name

However, if you have a lot of printers on your network, you might want to put the spooling directories under a single directory that you reserve just for printing with LPD. We will do this for our two example printers rattan and bamboo:

# mkdir /var/spool/lpd
# mkdir /var/spool/lpd/rattan
# mkdir /var/spool/lpd/bamboo

Notatka: If you are concerned about the privacy of jobs that users print, you might want to protect the spooling directory so it is not publicly accessible. Spooling directories should be owned and be readable, writable, and searchable by user daemon and group daemon, and no one else. We will do this for our example printers:

# chown daemon:daemon /var/spool/lpd/rattan
# chown daemon:daemon /var/spool/lpd/bamboo
# chmod 770 /var/spool/lpd/rattan
# chmod 770 /var/spool/lpd/bamboo

Finally, you need to tell LPD about these directories using the /etc/printcap file. You specify the pathname of the spooling directory with the sd capability:

#
# /etc/printcap for host rose - added spooling directories
#
rattan|line|diablo|lp|Diablo 630 Line Printer:\
    :sh:sd=/var/spool/lpd/rattan:

bamboo|ps|PS|S|panasonic|Panasonic KX-P4455 PostScript v51.4:\
    :sh:sd=/var/spool/lpd/bamboo:

Note that the name of the printer starts in the first column but all other entries describing the printer should be indented and each line end escaped with a backslash.

If you do not specify a spooling directory with sd, the spooling system will use /var/spool/lpd as a default.


9.3.1.5.4. Identifying the Printer Device

In the Entries for the Ports section, we identified which entry in the /dev directory FreeBSD will use to communicate with the printer. Now, we tell LPD that information. When the spooling system has a job to print, it will open the specified device on behalf of the filter program (which is responsible for passing data to the printer).

List the /dev entry pathname in the /etc/printcap file using the lp capability.

In our running example, let us assume that rattan is on the first parallel port, and bamboo is on a sixth serial port; here are the additions to /etc/printcap:

#
# /etc/printcap for host rose - identified what devices to use
#
rattan|line|diablo|lp|Diablo 630 Line Printer:\
    :sh:sd=/var/spool/lpd/rattan:\
    :lp=/dev/lpt0:

bamboo|ps|PS|S|panasonic|Panasonic KX-P4455 PostScript v51.4:\
    :sh:sd=/var/spool/lpd/bamboo:\
    :lp=/dev/ttyd5:

If you do not specify the lp capability for a printer in your /etc/printcap file, LPD uses /dev/lp as a default. /dev/lp currently does not exist in FreeBSD.

If the printer you are installing is connected to a parallel port, skip to the section entitled, Installing the Text Filter. Otherwise, be sure to follow the instructions in the next section.


9.3.1.5.5. Configuring Spooler Communication Parameters

For printers on serial ports, LPD can set up the bps rate, parity, and other serial communication parameters on behalf of the filter program that sends data to the printer. This is advantageous since:

 • It lets you try different communication parameters by simply editing the /etc/printcap file; you do not have to recompile the filter program.

 • It enables the spooling system to use the same filter program for multiple printers which may have different serial communication settings.

The following /etc/printcap capabilities control serial communication parameters of the device listed in the lp capability:

br#bps-rate

Sets the communications speed of the device to bps-rate, where bps-rate can be 50, 75, 110, 134, 150, 200, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, or 115200 bits-per-second.

ms#stty-mode

Sets the options for the terminal device after opening the device. stty(1) explains the available options.

When LPD opens the device specified by the lp capability, it sets the characteristics of the device to those specified with the ms# capability. Of particular interest will be the parenb, parodd, cs5, cs6, cs7, cs8, cstopb, crtscts, and ixon modes, which are explained in the stty(1) manual page.

Let us add to our example printer on the sixth serial port. We will set the bps rate to 38400. For the mode, we will set no parity with -parenb, 8-bit characters with cs8, no modem control with clocal and hardware flow control with crtscts:

bamboo|ps|PS|S|panasonic|Panasonic KX-P4455 PostScript v51.4:\
    :sh:sd=/var/spool/lpd/bamboo:\
    :lp=/dev/ttyd5:ms#-parenb cs8 clocal crtscts:

9.3.1.5.6. Installing the Text Filter

We are now ready to tell LPD what text filter to use to send jobs to the printer. A text filter, also known as an input filter, is a program that LPD runs when it has a job to print. When LPD runs the text filter for a printer, it sets the filter's standard input to the job to print, and its standard output to the printer device specified with the lp capability. The filter is expected to read the job from standard input, perform any necessary translation for the printer, and write the results to standard output, which will get printed. For more information on the text filter, see the Filters section.

For our simple printer setup, the text filter can be a small shell script that just executes /bin/cat to send the job to the printer. FreeBSD comes with another filter called lpf that handles backspacing and underlining for printers that might not deal with such character streams well. And, of course, you can use any other filter program you want. The filter lpf is described in detail in section entitled lpf: a Text Filter.

First, let us make the shell script /usr/local/libexec/if-simple be a simple text filter. Put the following text into that file with your favorite text editor:

#!/bin/sh
#
# if-simple - Simple text input filter for lpd
# Installed in /usr/local/libexec/if-simple
#
# Simply copies stdin to stdout. Ignores all filter arguments.

/bin/cat && exit 0
exit 2

Make the file executable:

# chmod 555 /usr/local/libexec/if-simple

And then tell LPD to use it by specifying it with the if capability in /etc/printcap. We will add it to the two printers we have so far in the example /etc/printcap:

#
# /etc/printcap for host rose - added text filter
#
rattan|line|diablo|lp|Diablo 630 Line Printer:\
    :sh:sd=/var/spool/lpd/rattan:\ :lp=/dev/lpt0:\
    :if=/usr/local/libexec/if-simple:

bamboo|ps|PS|S|panasonic|Panasonic KX-P4455 PostScript v51.4:\
    :sh:sd=/var/spool/lpd/bamboo:\
    :lp=/dev/ttyd5:ms#-parenb cs8 clocal crtscts:\
    :if=/usr/local/libexec/if-simple:

Notatka: A copy of the if-simple script can be found in the /usr/share/examples/printing directory.


9.3.1.5.7. Turn on LPD

lpd(8) is run from /etc/rc, controlled by the lpd_enable variable. This variable defaults to NO. If you have not done so already, add the line:

lpd_enable="YES"

to /etc/rc.conf, and then either restart your machine, or just run lpd(8).

# lpd

9.3.1.5.8. Trying It Out

You have reached the end of the simple LPD setup. Unfortunately, congratulations are not quite yet in order, since we still have to test the setup and correct any problems. To test the setup, try printing something. To print with the LPD system, you use the command lpr(1), which submits a job for printing.

You can combine lpr(1) with the lptest(1) program, introduced in section Checking Printer Communications to generate some test text.

To test the simple LPD setup:

Type:

# lptest 20 5 | lpr -Pprinter-name

Where printer-name is a the name of a printer (or an alias) specified in /etc/printcap. To test the default printer, type lpr(1) without any -P argument. Again, if you are testing a printer that expects PostScript, send a PostScript program in that language instead of using lptest(1). You can do so by putting the program in a file and typing lpr file.

For a PostScript printer, you should get the results of the program. If you are using lptest(1), then your results should look like the following:

!"#$%&'()*+,-./01234
"#$%&'()*+,-./012345
#$%&'()*+,-./0123456
$%&'()*+,-./01234567
%&'()*+,-./012345678

To further test the printer, try downloading larger programs (for language-based printers) or running lptest(1) with different arguments. For example, lptest 80 60 will produce 60 lines of 80 characters each.

If the printer did not work, see the Troubleshooting section.


9.4. Advanced Printer Setup

This section describes filters for printing specially formatted files, header pages, printing across networks, and restricting and accounting for printer usage.


9.4.1. Filters

Although LPD handles network protocols, queuing, access control, and other aspects of printing, most of the real work happens in the filters. Filters are programs that communicate with the printer and handle its device dependencies and special requirements. In the simple printer setup, we installed a plain text filter--an extremely simple one that should work with most printers (section Installing the Text Filter).

However, in order to take advantage of format conversion, printer accounting, specific printer quirks, and so on, you should understand how filters work. It will ultimately be the filter's responsibility to handle these aspects. And the bad news is that most of the time you have to provide filters yourself. The good news is that many are generally available; when they are not, they are usually easy to write.

Also, FreeBSD comes with one, /usr/libexec/lpr/lpf, that works with many printers that can print plain text. (It handles backspacing and tabs in the file, and does accounting, but that is about all it does.) There are also several filters and filter components in the FreeBSD Ports Collection.

Here is what you will find in this section:

 • Section How Filters Work, tries to give an overview of a filter's role in the printing process. You should read this section to get an understanding of what is happening “under the hood” when LPD uses filters. This knowledge could help you anticipate and debug problems you might encounter as you install more and more filters on each of your printers.

 • LPD expects every printer to be able to print plain text by default. This presents a problem for PostScript (or other language-based printers) which cannot directly print plain text. Section Accommodating Plain Text Jobs on PostScript Printers tells you what you should do to overcome this problem. You should read this section if you have a PostScript printer.

 • PostScript is a popular output format for many programs. Some people even write PostScript code directly. Unfortunately, PostScript printers are expensive. Section Simulating PostScript on Non PostScript Printers tells how you can further modify a printer's text filter to accept and print PostScript data on a non PostScript printer. You should read this section if you do not have a PostScript printer.

 • Section Conversion Filters tells about a way you can automate the conversion of specific file formats, such as graphic or typesetting data, into formats your printer can understand. After reading this section, you should be able to set up your printers such that users can type lpr -t to print troff data, or lpr -d to print TeX DVI data, or lpr -v to print raster image data, and so forth. I recommend reading this section.

 • Section Output Filters tells all about a not often used feature of LPD: output filters. Unless you are printing header pages (see Header Pages), you can probably skip that section altogether.

 • Section lpf: a Text Filter describes lpf, a fairly complete if simple text filter for line printers (and laser printers that act like line printers) that comes with FreeBSD. If you need a quick way to get printer accounting working for plain text, or if you have a printer which emits smoke when it sees backspace characters, you should definitely consider lpf.

Notatka: A copy of the various scripts described below can be found in the /usr/share/examples/printing directory.


9.4.1.1. How Filters Work

As mentioned before, a filter is an executable program started by LPD to handle the device-dependent part of communicating with the printer.

When LPD wants to print a file in a job, it starts a filter program. It sets the filter's standard input to the file to print, its standard output to the printer, and its standard error to the error logging file (specified in the lf capability in /etc/printcap, or /dev/console by default).

Which filter LPD starts and the filter's arguments depend on what is listed in the /etc/printcap file and what arguments the user specified for the job on the lpr(1) command line. For example, if the user typed lpr -t, LPD would start the troff filter, listed in the tf capability for the destination printer. If the user wanted to print plain text, it would start the if filter (this is mostly true: see Output Filters for details).

There are three kinds of filters you can specify in /etc/printcap:

 • The text filter, confusingly called the input filter in LPD documentation, handles regular text printing. Think of it as the default filter. LPD expects every printer to be able to print plain text by default, and it is the text filter's job to make sure backspaces, tabs, or other special characters do not confuse the printer. If you are in an environment where you have to account for printer usage, the text filter must also account for pages printed, usually by counting the number of lines printed and comparing that to the number of lines per page the printer supports. The text filter is started with the following argument list:

  filter-name [-c] -wwidth -llength -iindent -n login -h host acct-file

  where
  -c

  appears if the job is submitted with lpr -l

  width

  is the value from the pw (page width) capability specified in /etc/printcap, default 132

  length

  is the value from the pl (page length) capability, default 66

  indent

  is the amount of the indentation from lpr -i, default 0

  login

  is the account name of the user printing the file

  host

  is the host name from which the job was submitted

  acct-file

  is the name of the accounting file from the af capability. • A conversion filter converts a specific file format into one the printer can render onto paper. For example, ditroff typesetting data cannot be directly printed, but you can install a conversion filter for ditroff files to convert the ditroff data into a form the printer can digest and print. Section Conversion Filters tells all about them. Conversion filters also need to do accounting, if you need printer accounting. Conversion filters are started with the following arguments:

  filter-name -xpixel-width -ypixel-height -n login -h host acct-file

  where pixel-width is the value from the px capability (default 0) and pixel-height is the value from the py capability (default 0).

 • The output filter is used only if there is no text filter, or if header pages are enabled. In my experience, output filters are rarely used. Section Output Filters describe them. There are only two arguments to an output filter:

  filter-name -wwidth -llength

  which are identical to the text filters -w and -l arguments.

Filters should also exit with the following exit status:

exit 0

If the filter printed the file successfully.

exit 1

If the filter failed to print the file but wants LPD to try to print the file again. LPD will restart a filter if it exits with this status.

exit 2

If the filter failed to print the file and does not want LPD to try again. LPD will throw out the file.

The text filter that comes with the FreeBSD release, /usr/libexec/lpr/lpf, takes advantage of the page width and length arguments to determine when to send a form feed and how to account for printer usage. It uses the login, host, and accounting file arguments to make the accounting entries.

If you are shopping for filters, see if they are LPD-compatible. If they are, they must support the argument lists described above. If you plan on writing filters for general use, then have them support the same argument lists and exit codes.


9.4.1.2. Accommodating Plain Text Jobs on PostScript® Printers

If you are the only user of your computer and PostScript (or other language-based) printer, and you promise to never send plain text to your printer and to never use features of various programs that will want to send plain text to your printer, then you do not need to worry about this section at all.

But, if you would like to send both PostScript and plain text jobs to the printer, then you are urged to augment your printer setup. To do so, we have the text filter detect if the arriving job is plain text or PostScript. All PostScript jobs must start with %! (for other printer languages, see your printer documentation). If those are the first two characters in the job, we have PostScript, and can pass the rest of the job directly. If those are not the first two characters in the file, then the filter will convert the text into PostScript and print the result.

How do we do this?

If you have got a serial printer, a great way to do it is to install lprps. lprps is a PostScript printer filter which performs two-way communication with the printer. It updates the printer's status file with verbose information from the printer, so users and administrators can see exactly what the state of the printer is (such as “toner low” or “paper jam”). But more importantly, it includes a program called psif which detects whether the incoming job is plain text and calls textps (another program that comes with lprps) to convert it to PostScript. It then uses lprps to send the job to the printer.

lprps is part of the FreeBSD Ports Collection (see The Ports Collection). You can fetch, build and install it yourself, of course. After installing lprps, just specify the pathname to the psif program that is part of lprps. If you installed lprps from the Ports Collection, use the following in the serial PostScript printer's entry in /etc/printcap:

:if=/usr/local/libexec/psif:

You should also specify the rw capability; that tells LPD to open the printer in read-write mode.

If you have a parallel PostScript printer (and therefore cannot use two-way communication with the printer, which lprps needs), you can use the following shell script as the text filter:

#!/bin/sh
#
# psif - Print PostScript or plain text on a PostScript printer
# Script version; NOT the version that comes with lprps
# Installed in /usr/local/libexec/psif
#

IFS="" read -r first_line
first_two_chars=`expr "$first_line" : '\(..\)'`

if [ "$first_two_chars" = "%!" ]; then
  #
  # PostScript job, print it.
  #
  echo "$first_line" && cat && printf "\004" && exit 0
  exit 2
else
  #
  # Plain text, convert it, then print it.
  #
  ( echo "$first_line"; cat ) | /usr/local/bin/textps && printf "\004" && exit 0
  exit 2
fi

In the above script, textps is a program we installed separately to convert plain text to PostScript. You can use any text-to-PostScript program you wish. The FreeBSD Ports Collection (see The Ports Collection) includes a full featured text-to-PostScript program called a2ps that you might want to investigate.


9.4.1.3. Simulating PostScript on Non PostScript Printers

PostScript is the de facto standard for high quality typesetting and printing. PostScript is, however, an expensive standard. Thankfully, Aladdin Enterprises has a free PostScript work-alike called Ghostscript that runs with FreeBSD. Ghostscript can read most PostScript files and can render their pages onto a variety of devices, including many brands of non-PostScript printers. By installing Ghostscript and using a special text filter for your printer, you can make your non PostScript printer act like a real PostScript printer.

Ghostscript is in the FreeBSD Ports Collection, if you would like to install it from there. You can fetch, build, and install it quite easily yourself, as well.

To simulate PostScript, we have the text filter detect if it is printing a PostScript file. If it is not, then the filter will pass the file directly to the printer; otherwise, it will use Ghostscript to first convert the file into a format the printer will understand.

Here is an example: the following script is a text filter for Hewlett Packard DeskJet 500 printers. For other printers, substitute the -sDEVICE argument to the gs (Ghostscript) command. (Type gs -h to get a list of devices the current installation of Ghostscript supports.)

#!/bin/sh
#
# ifhp - Print Ghostscript-simulated PostScript on a DeskJet 500
# Installed in /usr/local/libexec/ifhp

#
# Treat LF as CR+LF (to avoid the "staircase effect" on HP/PCL
# printers):
#
printf "\033&k2G" || exit 2

#
# Read first two characters of the file
#
IFS="" read -r first_line
first_two_chars=`expr "$first_line" : '\(..\)'`

if [ "$first_two_chars" = "%!" ]; then
  #
  # It is PostScript; use Ghostscript to scan-convert and print it.
  #
  /usr/local/bin/gs -dSAFER -dNOPAUSE -q -sDEVICE=djet500 \
   -sOutputFile=- - && exit 0
else
  #
  # Plain text or HP/PCL, so just print it directly; print a form feed
  # at the end to eject the last page.
  #
  echo "$first_line" && cat && printf "\033&l0H" && 
exit 0
fi

exit 2

Finally, you need to notify LPD of the filter via the if capability:

:if=/usr/local/libexec/ifhp:

That is it. You can type lpr plain.text and lpr whatever.ps and both should print successfully.


9.4.1.4. Conversion Filters

After completing the simple setup described in Simple Printer Setup, the first thing you will probably want to do is install conversion filters for your favorite file formats (besides plain ASCII text).


9.4.1.4.1. Why Install Conversion Filters?

Conversion filters make printing various kinds of files easy. As an example, suppose we do a lot of work with the TeX typesetting system, and we have a PostScript printer. Every time we generate a DVI file from TeX, we cannot print it directly until we convert the DVI file into PostScript. The command sequence goes like this:

% dvips seaweed-analysis.dvi
% lpr seaweed-analysis.ps

By installing a conversion filter for DVI files, we can skip the hand conversion step each time by having LPD do it for us. Now, each time we get a DVI file, we are just one step away from printing it:

% lpr -d seaweed-analysis.dvi

We got LPD to do the DVI file conversion for us by specifying the -d option. Section Formatting and Conversion Options lists the conversion options.

For each of the conversion options you want a printer to support, install a conversion filter and specify its pathname in /etc/printcap. A conversion filter is like the text filter for the simple printer setup (see section Installing the Text Filter) except that instead of printing plain text, the filter converts the file into a format the printer can understand.


9.4.1.4.2. Which Conversion Filters Should I Install?

You should install the conversion filters you expect to use. If you print a lot of DVI data, then a DVI conversion filter is in order. If you have got plenty of troff to print out, then you probably want a troff filter.

The following table summarizes the filters that LPD works with, their capability entries for the /etc/printcap file, and how to invoke them with the lpr command:

File type /etc/printcap capability lpr option
cifplot cf -c
DVI df -d
plot gf -g
ditroff nf -n
FORTRAN text rf -f
troff tf -f
raster vf -v
plain text if none, -p, or -l

In our example, using lpr -d means the printer needs a df capability in its entry in /etc/printcap.

Despite what others might contend, formats like FORTRAN text and plot are probably obsolete. At your site, you can give new meanings to these or any of the formatting options just by installing custom filters. For example, suppose you would like to directly print Printerleaf files (files from the Interleaf desktop publishing program), but will never print plot files. You could install a Printerleaf conversion filter under the gf capability and then educate your users that lpr -g mean “print Printerleaf files.”


9.4.1.4.3. Installing Conversion Filters

Since conversion filters are programs you install outside of the base FreeBSD installation, they should probably go under /usr/local. The directory /usr/local/libexec is a popular location, since they are specialized programs that only LPD will run; regular users should not ever need to run them.

To enable a conversion filter, specify its pathname under the appropriate capability for the destination printer in /etc/printcap.

In our example, we will add the DVI conversion filter to the entry for the printer named bamboo. Here is the example /etc/printcap file again, with the new df capability for the printer bamboo.

#
# /etc/printcap for host rose - added df filter for bamboo
#
rattan|line|diablo|lp|Diablo 630 Line Printer:\
    :sh:sd=/var/spool/lpd/rattan:\
    :lp=/dev/lpt0:\
    :if=/usr/local/libexec/if-simple:

bamboo|ps|PS|S|panasonic|Panasonic KX-P4455 PostScript v51.4:\
    :sh:sd=/var/spool/lpd/bamboo:\
    :lp=/dev/ttyd5:ms#-parenb cs8 clocal crtscts:rw:\
    :if=/usr/local/libexec/psif:\
    :df=/usr/local/libexec/psdf:

The DVI filter is a shell script named /usr/local/libexec/psdf. Here is that script:

#!/bin/sh
#
# psdf - DVI to PostScript printer filter
# Installed in /usr/local/libexec/psdf
#
# Invoked by lpd when user runs lpr -d
#
exec /usr/local/bin/dvips -f | /usr/local/libexec/lprps "$@"

This script runs dvips in filter mode (the -f argument) on standard input, which is the job to print. It then starts the PostScript printer filter lprps (see section Accommodating Plain Text Jobs on PostScript Printers) with the arguments LPD passed to this script. lprps will use those arguments to account for the pages printed.


9.4.1.4.4. More Conversion Filter Examples

Since there is no fixed set of steps to install conversion filters, let me instead provide more examples. Use these as guidance to making your own filters. Use them directly, if appropriate.

This example script is a raster (well, GIF file, actually) conversion filter for a Hewlett Packard LaserJet III-Si printer:

#!/bin/sh
#
# hpvf - Convert GIF files into HP/PCL, then print
# Installed in /usr/local/libexec/hpvf
         
PATH=/usr/X11R6/bin:$PATH; export PATH
giftopnm | ppmtopgm | pgmtopbm | pbmtolj -resolution 300 \
  && exit 0 \
  || exit 2

It works by converting the GIF file into a portable anymap, converting that into a portable graymap, converting that into a portable bitmap, and converting that into LaserJet/PCL-compatible data.

Here is the /etc/printcap file with an entry for a printer using the above filter:

#
# /etc/printcap for host orchid
#
teak|hp|laserjet|Hewlett Packard LaserJet 3Si:\
    :lp=/dev/lpt0:sh:sd=/var/spool/lpd/teak:mx#0:\
    :if=/usr/local/libexec/hpif:\
    :vf=/usr/local/libexec/hpvf:

The following script is a conversion filter for troff data from the groff typesetting system for the PostScript printer named bamboo:

#!/bin/sh
#
# pstf - Convert groff's troff data into PS, then print.
# Installed in /usr/local/libexec/pstf
#
exec grops | /usr/local/libexec/lprps "$@"

The above script makes use of lprps again to handle the communication with the printer. If the printer were on a parallel port, we would use this script instead:

#!/bin/sh
#
# pstf - Convert groff's troff data into PS, then print.
# Installed in /usr/local/libexec/pstf
#
exec grops

That is it. Here is the entry we need to add to /etc/printcap to enable the filter:

:tf=/usr/local/libexec/pstf:

Here is an example that might make old hands at FORTRAN blush. It is a FORTRAN-text filter for any printer that can directly print plain text. We will install it for the printer teak:

#!/bin/sh
#
# hprf - FORTRAN text filter for LaserJet 3si:
# Installed in /usr/local/libexec/hprf
#

printf "\033&k2G" && fpr && printf "\033&l0H" &&
 exit 0
exit 2

And we will add this line to the /etc/printcap for the printer teak to enable this filter:

:rf=/usr/local/libexec/hprf:

Here is one final, somewhat complex example. We will add a DVI filter to the LaserJet printer teak introduced earlier. First, the easy part: updating /etc/printcap with the location of the DVI filter:

:df=/usr/local/libexec/hpdf:

Now, for the hard part: making the filter. For that, we need a DVI-to-LaserJet/PCL conversion program. The FreeBSD Ports Collection (see The Ports Collection) has one: dvi2xx is the name of the package. Installing this package gives us the program we need, dvilj2p, which converts DVI into LaserJet IIp, LaserJet III, and LaserJet 2000 compatible codes.

dvilj2p makes the filter hpdf quite complex since dvilj2p cannot read from standard input. It wants to work with a filename. What is worse, the filename has to end in .dvi so using /dev/fd/0 for standard input is problematic. We can get around that problem by linking (symbolically) a temporary file name (one that ends in .dvi) to /dev/fd/0, thereby forcing dvilj2p to read from standard input.

The only other fly in the ointment is the fact that we cannot use /tmp for the temporary link. Symbolic links are owned by user and group bin. The filter runs as user daemon. And the /tmp directory has the sticky bit set. The filter can create the link, but it will not be able clean up when done and remove it since the link will belong to a different user.

Instead, the filter will make the symbolic link in the current working directory, which is the spooling directory (specified by the sd capability in /etc/printcap). This is a perfect place for filters to do their work, especially since there is (sometimes) more free disk space in the spooling directory than under /tmp.

Here, finally, is the filter:

#!/bin/sh
#
# hpdf - Print DVI data on HP/PCL printer
# Installed in /usr/local/libexec/hpdf

PATH=/usr/local/bin:$PATH; export PATH

#
# Define a function to clean up our temporary files. These exist
# in the current directory, which will be the spooling directory
# for the printer.
#
cleanup() {
  rm -f hpdf$$.dvi
}

#
# Define a function to handle fatal errors: print the given message
# and exit 2. Exiting with 2 tells LPD to do not try to reprint the
# job.
#
fatal() {
  echo "$@" 1>&2
  cleanup
  exit 2
}

#
# If user removes the job, LPD will send SIGINT, so trap SIGINT
# (and a few other signals) to clean up after ourselves.
#
trap cleanup 1 2 15 

#
# Make sure we are not colliding with any existing files.
#
cleanup

#
# Link the DVI input file to standard input (the file to print).
#
ln -s /dev/fd/0 hpdf$$.dvi || fatal "Cannot symlink /dev/fd/0"

#
# Make LF = CR+LF
#
printf "\033&k2G" || fatal "Cannot initialize printer"

# 
# Convert and print. Return value from dvilj2p does not seem to be
# reliable, so we ignore it.
#
dvilj2p -M1 -q -e- dfhp$$.dvi

#
# Clean up and exit
#
cleanup
exit 0

9.4.1.4.5. Automated Conversion: an Alternative to Conversion Filters

All these conversion filters accomplish a lot for your printing environment, but at the cost forcing the user to specify (on the lpr(1) command line) which one to use. If your users are not particularly computer literate, having to specify a filter option will become annoying. What is worse, though, is that an incorrectly specified filter option may run a filter on the wrong type of file and cause your printer to spew out hundreds of sheets of paper.

Rather than install conversion filters at all, you might want to try having the text filter (since it is the default filter) detect the type of file it has been asked to print and then automatically run the right conversion filter. Tools such as file can be of help here. Of course, it will be hard to determine the differences between some file types--and, of course, you can still provide conversion filters just for them.

The FreeBSD Ports Collection has a text filter that performs automatic conversion called apsfilter. It can detect plain text, PostScript, and DVI files, run the proper conversions, and print.


9.4.1.5. Output Filters

The LPD spooling system supports one other type of filter that we have not yet explored: an output filter. An output filter is intended for printing plain text only, like the text filter, but with many simplifications. If you are using an output filter but no text filter, then:

 • LPD starts an output filter once for the entire job instead of once for each file in the job.

 • LPD does not make any provision to identify the start or the end of files within the job for the output filter.

 • LPD does not pass the user's login or host to the filter, so it is not intended to do accounting. In fact, it gets only two arguments:

  filter-name -wwidth -llength

  Where width is from the pw capability and length is from the pl capability for the printer in question.

Do not be seduced by an output filter's simplicity. If you would like each file in a job to start on a different page an output filter will not work. Use a text filter (also known as an input filter); see section Installing the Text Filter. Furthermore, an output filter is actually more complex in that it has to examine the byte stream being sent to it for special flag characters and must send signals to itself on behalf of LPD.

However, an output filter is necessary if you want header pages and need to send escape sequences or other initialization strings to be able to print the header page. (But it is also futile if you want to charge header pages to the requesting user's account, since LPD does not give any user or host information to the output filter.)

On a single printer, LPD allows both an output filter and text or other filters. In such cases, LPD will start the output filter to print the header page (see section Header Pages) only. LPD then expects the output filter to stop itself by sending two bytes to the filter: ASCII 031 followed by ASCII 001. When an output filter sees these two bytes (031, 001), it should stop by sending SIGSTOP to itself. When LPD's done running other filters, it will restart the output filter by sending SIGCONT to it.

If there is an output filter but no text filter and LPD is working on a plain text job, LPD uses the output filter to do the job. As stated before, the output filter will print each file of the job in sequence with no intervening form feeds or other paper advancement, and this is probably not what you want. In almost all cases, you need a text filter.

The program lpf, which we introduced earlier as a text filter, can also run as an output filter. If you need a quick-and-dirty output filter but do not want to write the byte detection and signal sending code, try lpf. You can also wrap lpf in a shell script to handle any initialization codes the printer might require.


9.4.1.6. lpf: a Text Filter

The program /usr/libexec/lpr/lpf that comes with FreeBSD binary distribution is a text filter (input filter) that can indent output (job submitted with lpr -i), allow literal characters to pass (job submitted with lpr -l), adjust the printing position for backspaces and tabs in the job, and account for pages printed. It can also act like an output filter.

lpf is suitable for many printing environments. And although it has no capability to send initialization sequences to a printer, it is easy to write a shell script to do the needed initialization and then execute lpf.

In order for lpf to do page accounting correctly, it needs correct values filled in for the pw and pl capabilities in the /etc/printcap file. It uses these values to determine how much text can fit on a page and how many pages were in a user's job. For more information on printer accounting, see Accounting for Printer Usage.


9.4.2. Header Pages

If you have lots of users, all of them using various printers, then you probably want to consider header pages as a necessary evil.

Header pages, also known as banner or burst pages identify to whom jobs belong after they are printed. They are usually printed in large, bold letters, perhaps with decorative borders, so that in a stack of printouts they stand out from the real documents that comprise users' jobs. They enable users to locate their jobs quickly. The obvious drawback to a header page is that it is yet one more sheet that has to be printed for every job, their ephemeral usefulness lasting not more than a few minutes, ultimately finding themselves in a recycling bin or rubbish heap. (Note that header pages go with each job, not each file in a job, so the paper waste might not be that bad.)

The LPD system can provide header pages automatically for your printouts if your printer can directly print plain text. If you have a PostScript printer, you will need an external program to generate the header page; see Header Pages on PostScript Printers.


9.4.2.1. Enabling Header Pages

In the Simple Printer Setup section, we turned off header pages by specifying sh (meaning “suppress header”) in the /etc/printcap file. To enable header pages for a printer, just remove the sh capability.

Sounds too easy, right?

You are right. You might have to provide an output filter to send initialization strings to the printer. Here is an example output filter for Hewlett Packard PCL-compatible printers:

#!/bin/sh
#
# hpof - Output filter for Hewlett Packard PCL-compatible printers
# Installed in /usr/local/libexec/hpof

printf "\033&k2G" || exit 2
exec /usr/libexec/lpr/lpf

Specify the path to the output filter in the of capability. See the Output Filters section for more information.

Here is an example /etc/printcap file for the printer teak that we introduced earlier; we enabled header pages and added the above output filter:

#
# /etc/printcap for host orchid
#
teak|hp|laserjet|Hewlett Packard LaserJet 3Si:\
    :lp=/dev/lpt0:sd=/var/spool/lpd/teak:mx#0:\
    :if=/usr/local/libexec/hpif:\
    :vf=/usr/local/libexec/hpvf:\
    :of=/usr/local/libexec/hpof:

Now, when users print jobs to teak, they get a header page with each job. If users want to spend time searching for their printouts, they can suppress header pages by submitting the job with lpr -h; see the Header Page Options section for more lpr(1) options.

Notatka: LPD prints a form feed character after the header page. If your printer uses a different character or sequence of characters to eject a page, specify them with the ff capability in /etc/printcap.


9.4.2.2. Controlling Header Pages

By enabling header pages, LPD will produce a long header, a full page of large letters identifying the user, host, and job. Here is an example (kelly printed the job named outline from host rose):

   k          ll    ll
   k          l    l
   k          l    l
   k  k   eeee    l    l   y  y
   k k   e  e   l    l   y  y
   k k   eeeeee   l    l   y  y
   kk k   e      l    l   y  y
   k  k  e  e   l    l   y  yy
   k  k  eeee   lll   lll   yyy y
                        y
                     y  y
                      yyyy


                  ll
             t     l    i
             t     l
    oooo  u  u  ttttt    l    ii   n nnn   eeee
   o  o  u  u   t     l    i   nn  n  e  e
   o  o  u  u   t     l    i   n  n  eeeeee
   o  o  u  u   t     l    i   n  n  e
   o  o  u  uu   t t   l    i   n  n  e  e
    oooo   uuu u   tt   lll   iii  n  n  eeee

   r rrr   oooo   ssss   eeee
   rr  r  o  o  s  s  e  e
   r    o  o  ss   eeeeee
   r    o  o   ss  e
   r    o  o  s  s  e  e
   r     oooo   ssss   eeee                       Job: outline
                       Date: Sun Sep 17 11:04:58 1995

LPD appends a form feed after this text so the job starts on a new page (unless you have sf (suppress form feeds) in the destination printer's entry in /etc/printcap).

If you prefer, LPD can make a short header; specify sb (short banner) in the /etc/printcap file. The header page will look like this:

rose:kelly Job: outline Date: Sun Sep 17 11:07:51 1995

Also by default, LPD prints the header page first, then the job. To reverse that, specify hl (header last) in /etc/printcap.


9.4.2.3. Accounting for Header Pages

Using LPD's built-in header pages enforces a particular paradigm when it comes to printer accounting: header pages must be free of charge.

Why?

Because the output filter is the only external program that will have control when the header page is printed that could do accounting, and it is not provided with any user or host information or an accounting file, so it has no idea whom to charge for printer use. It is also not enough to just “add one page” to the text filter or any of the conversion filters (which do have user and host information) since users can suppress header pages with lpr -h. They could still be charged for header pages they did not print. Basically, lpr -h will be the preferred option of environmentally-minded users, but you cannot offer any incentive to use it.

It is still not enough to have each of the filters generate their own header pages (thereby being able to charge for them). If users wanted the option of suppressing the header pages with lpr -h, they will still get them and be charged for them since LPD does not pass any knowledge of the -h option to any of the filters.

So, what are your options?

You can:

 • Accept LPD's paradigm and make header pages free.

 • Install an alternative to LPD, such as LPRng. Section Alternatives to the Standard Spooler tells more about other spooling software you can substitute for LPD.

 • Write a smart output filter. Normally, an output filter is not meant to do anything more than initialize a printer or do some simple character conversion. It is suited for header pages and plain text jobs (when there is no text (input) filter). But, if there is a text filter for the plain text jobs, then LPD will start the output filter only for the header pages. And the output filter can parse the header page text that LPD generates to determine what user and host to charge for the header page. The only other problem with this method is that the output filter still does not know what accounting file to use (it is not passed the name of the file from the af capability), but if you have a well-known accounting file, you can hard-code that into the output filter. To facilitate the parsing step, use the sh (short header) capability in /etc/printcap. Then again, all that might be too much trouble, and users will certainly appreciate the more generous system administrator who makes header pages free.


9.4.2.4. Header Pages on PostScript Printers

As described above, LPD can generate a plain text header page suitable for many printers. Of course, PostScript cannot directly print plain text, so the header page feature of LPD is useless--or mostly so.

One obvious way to get header pages is to have every conversion filter and the text filter generate the header page. The filters should use the user and host arguments to generate a suitable header page. The drawback of this method is that users will always get a header page, even if they submit jobs with lpr -h.

Let us explore this method. The following script takes three arguments (user login name, host name, and job name) and makes a simple PostScript header page:

#!/bin/sh
#
# make-ps-header - make a PostScript header page on stdout
# Installed in /usr/local/libexec/make-ps-header
#

#
# These are PostScript units (72 to the inch). Modify for A4 or
# whatever size paper you are using:
#
page_width=612
page_height=792
border=72

#
# Check arguments
#
if [ $# -ne 3 ]; then
  echo "Usage: `basename $0` <user> <host> <job>" 1>&2
  exit 1
fi

#
# Save these, mostly for readability in the PostScript, below.
#
user=$1
host=$2
job=$3
date=`date`

#
# Send the PostScript code to stdout.
#
exec cat <<EOF
%!PS

%
% Make sure we do not interfere with user's job that will follow
%
save

%
% Make a thick, unpleasant border around the edge of the paper.
%
$border $border moveto
$page_width $border 2 mul sub 0 rlineto
0 $page_height $border 2 mul sub rlineto
currentscreen 3 -1 roll pop 100 3 1 roll setscreen
$border 2 mul $page_width sub 0 rlineto closepath
0.8 setgray 10 setlinewidth stroke 0 setgray

%
% Display user's login name, nice and large and prominent
%
/Helvetica-Bold findfont 64 scalefont setfont
$page_width ($user) stringwidth pop sub 2 div $page_height 200 sub moveto
($user) show

%
% Now show the boring particulars
%
/Helvetica findfont 14 scalefont setfont
/y 200 def
[ (Job:) (Host:) (Date:) ] {
200 y moveto show /y y 18 sub def }
forall

/Helvetica-Bold findfont 14 scalefont setfont
/y 200 def
[ ($job) ($host) ($date) ] {
    270 y moveto show /y y 18 sub def
} forall

%
% That is it
%
restore
showpage
EOF

Now, each of the conversion filters and the text filter can call this script to first generate the header page, and then print the user's job. Here is the DVI conversion filter from earlier in this document, modified to make a header page:

#!/bin/sh
#
# psdf - DVI to PostScript printer filter
# Installed in /usr/local/libexec/psdf
#
# Invoked by lpd when user runs lpr -d
#
        
orig_args="$@"

fail() {
  echo "$@" 1>&2
  exit 2
}

while getopts "x:y:n:h:" option; do
  case $option in
    x|y) ;; # Ignore
    n)  login=$OPTARG ;;
    h)  host=$OPTARG ;;
    *)  echo "LPD started `basename $0` wrong." 1>&2
       exit 2
       ;;
  esac
done

[ "$login" ] || fail "No login name"
[ "$host" ] || fail "No host name"

( /usr/local/libexec/make-ps-header $login $host "DVI File"
 /usr/local/bin/dvips -f ) | eval /usr/local/libexec/lprps $orig_args

Notice how the filter has to parse the argument list in order to determine the user and host name. The parsing for the other conversion filters is identical. The text filter takes a slightly different set of arguments, though (see section How Filters Work).

As we have mentioned before, the above scheme, though fairly simple, disables the “suppress header page” option (the -h option) to lpr. If users wanted to save a tree (or a few pennies, if you charge for header pages), they would not be able to do so, since every filter's going to print a header page with every job.

To allow users to shut off header pages on a per-job basis, you will need to use the trick introduced in section Accounting for Header Pages: write an output filter that parses the LPD-generated header page and produces a PostScript version. If the user submits the job with lpr -h, then LPD will not generate a header page, and neither will your output filter. Otherwise, your output filter will read the text from LPD and send the appropriate header page PostScript code to the printer.

If you have a PostScript printer on a serial line, you can make use of lprps, which comes with an output filter, psof, which does the above. Note that psof does not charge for header pages.


9.4.3. Networked Printing

FreeBSD supports networked printing: sending jobs to remote printers. Networked printing generally refers to two different things:

 • Accessing a printer attached to a remote host. You install a printer that has a conventional serial or parallel interface on one host. Then, you set up LPD to enable access to the printer from other hosts on the network. Section Printers Installed on Remote Hosts tells how to do this.

 • Accessing a printer attached directly to a network. The printer has a network interface in addition (or in place of) a more conventional serial or parallel interface. Such a printer might work as follows:

  • It might understand the LPD protocol and can even queue jobs from remote hosts. In this case, it acts just like a regular host running LPD. Follow the same procedure in section Printers Installed on Remote Hosts to set up such a printer.

  • It might support a data stream network connection. In this case, you “attach” the printer to one host on the network by making that host responsible for spooling jobs and sending them to the printer. Section Printers with Networked Data Stream Interfaces gives some suggestions on installing such printers.


9.4.3.1. Printers Installed on Remote Hosts

The LPD spooling system has built-in support for sending jobs to other hosts also running LPD (or are compatible with LPD). This feature enables you to install a printer on one host and make it accessible from other hosts. It also works with printers that have network interfaces that understand the LPD protocol.

To enable this kind of remote printing, first install a printer on one host, the printer host, using the simple printer setup described in the Simple Printer Setup section. Do any advanced setup in Advanced Printer Setup that you need. Make sure to test the printer and see if it works with the features of LPD you have enabled. Also ensure that the local host has authorization to use the LPD service in the remote host (see Restricting Jobs from Remote Printers).

If you are using a printer with a network interface that is compatible with LPD, then the printer host in the discussion below is the printer itself, and the printer name is the name you configured for the printer. See the documentation that accompanied your printer and/or printer-network interface.

Podpowiedź: If you are using a Hewlett Packard Laserjet then the printer name text will automatically perform the LF to CRLF conversion for you, so you will not require the hpif script.

Then, on the other hosts you want to have access to the printer, make an entry in their /etc/printcap files with the following:

 1. Name the entry anything you want. For simplicity, though, you probably want to use the same name and aliases as on the printer host.

 2. Leave the lp capability blank, explicitly (:lp=:).

 3. Make a spooling directory and specify its location in the sd capability. LPD will store jobs here before they get sent to the printer host.

 4. Place the name of the printer host in the rm capability.

 5. Place the printer name on the printer host in the rp capability.

That is it. You do not need to list conversion filters, page dimensions, or anything else in the /etc/printcap file.

Here is an example. The host rose has two printers, bamboo and rattan. We will enable users on the host orchid to print to those printers. Here is the /etc/printcap file for orchid (back from section Enabling Header Pages). It already had the entry for the printer teak; we have added entries for the two printers on the host rose:

#
# /etc/printcap for host orchid - added (remote) printers on rose
#

#
# teak is local; it is connected directly to orchid:
#
teak|hp|laserjet|Hewlett Packard LaserJet 3Si:\
    :lp=/dev/lpt0:sd=/var/spool/lpd/teak:mx#0:\
    :if=/usr/local/libexec/ifhp:\
    :vf=/usr/local/libexec/vfhp:\
    :of=/usr/local/libexec/ofhp:

#
# rattan is connected to rose; send jobs for rattan to rose:
#
rattan|line|diablo|lp|Diablo 630 Line Printer:\
    :lp=:rm=rose:rp=rattan:sd=/var/spool/lpd/rattan:

#
# bamboo is connected to rose as well:
#
bamboo|ps|PS|S|panasonic|Panasonic KX-P4455 PostScript v51.4:\
    :lp=:rm=rose:rp=bamboo:sd=/var/spool/lpd/bamboo:

Then, we just need to make spooling directories on orchid:

# mkdir -p /var/spool/lpd/rattan /var/spool/lpd/bamboo
# chmod 770 /var/spool/lpd/rattan /var/spool/lpd/bamboo
# chown daemon:daemon /var/spool/lpd/rattan /var/spool/lpd/bamboo

Now, users on orchid can print to rattan and bamboo. If, for example, a user on orchid typed

% lpr -P bamboo -d sushi-review.dvi
the LPD system on orchid would copy the job to the spooling directory /var/spool/lpd/bamboo and note that it was a DVI job. As soon as the host rose has room in its bamboo spooling directory, the two LPDs would transfer the file to rose. The file would wait in rose's queue until it was finally printed. It would be converted from DVI to PostScript (since bamboo is a PostScript printer) on rose.


9.4.3.2. Printers with Networked Data Stream Interfaces

Often, when you buy a network interface card for a printer, you can get two versions: one which emulates a spooler (the more expensive version), or one which just lets you send data to it as if you were using a serial or parallel port (the cheaper version). This section tells how to use the cheaper version. For the more expensive one, see the previous section Printers Installed on Remote Hosts.

The format of the /etc/printcap file lets you specify what serial or parallel interface to use, and (if you are using a serial interface), what baud rate, whether to use flow control, delays for tabs, conversion of newlines, and more. But there is no way to specify a connection to a printer that is listening on a TCP/IP or other network port.

To send data to a networked printer, you need to develop a communications program that can be called by the text and conversion filters. Here is one such example: the script netprint takes all data on standard input and sends it to a network-attached printer. We specify the hostname of the printer as the first argument and the port number to which to connect as the second argument to netprint. Note that this supports one-way communication only (FreeBSD to printer); many network printers support two-way communication, and you might want to take advantage of that (to get printer status, perform accounting, etc.).

#!/usr/bin/perl
#
# netprint - Text filter for printer attached to network
# Installed in /usr/local/libexec/netprint
#
$#ARGV eq 1 || die "Usage: $0 <printer-hostname> <port-number>";

$printer_host = $ARGV[0];
$printer_port = $ARGV[1];

require 'sys/socket.ph';

($ignore, $ignore, $protocol) = getprotobyname('tcp');
($ignore, $ignore, $ignore, $ignore, $address)
  = gethostbyname($printer_host);

$sockaddr = pack('S n a4 x8', &AF_INET, $printer_port, $address);

socket(PRINTER, &PF_INET, &SOCK_STREAM, $protocol)
  || die "Can't create TCP/IP stream socket: $!";
connect(PRINTER, $sockaddr) || die "Can't contact $printer_host: $!";
while (<STDIN>) { print PRINTER; }
exit 0;

We can then use this script in various filters. Suppose we had a Diablo 750-N line printer connected to the network. The printer accepts data to print on port number 5100. The host name of the printer is scrivener. Here is the text filter for the printer:

#!/bin/sh
#
# diablo-if-net - Text filter for Diablo printer `scrivener' listening
# on port 5100.  Installed in /usr/local/libexec/diablo-if-net
#
exec /usr/libexec/lpr/lpf "$@" | /usr/local/libexec/netprint scrivener 5100

9.4.4. Restricting Printer Usage

This section gives information on restricting printer usage. The LPD system lets you control who can access a printer, both locally or remotely, whether they can print multiple copies, how large their jobs can be, and how large the printer queues can get.


9.4.4.1. Restricting Multiple Copies

The LPD system makes it easy for users to print multiple copies of a file. Users can print jobs with lpr -#5 (for example) and get five copies of each file in the job. Whether this is a good thing is up to you.

If you feel multiple copies cause unnecessary wear and tear on your printers, you can disable the -# option to lpr(1) by adding the sc capability to the /etc/printcap file. When users submit jobs with the -# option, they will see:

lpr: multiple copies are not allowed

Note that if you have set up access to a printer remotely (see section Printers Installed on Remote Hosts), you need the sc capability on the remote /etc/printcap files as well, or else users will still be able to submit multiple-copy jobs by using another host.

Here is an example. This is the /etc/printcap file for the host rose. The printer rattan is quite hearty, so we will allow multiple copies, but the laser printer bamboo is a bit more delicate, so we will disable multiple copies by adding the sc capability:

#
# /etc/printcap for host rose - restrict multiple copies on bamboo
#
rattan|line|diablo|lp|Diablo 630 Line Printer:\
    :sh:sd=/var/spool/lpd/rattan:\
    :lp=/dev/lpt0:\
    :if=/usr/local/libexec/if-simple:

bamboo|ps|PS|S|panasonic|Panasonic KX-P4455 PostScript v51.4:\
    :sh:sd=/var/spool/lpd/bamboo:sc:\
    :lp=/dev/ttyd5:ms#-parenb cs8 clocal crtscts:rw:\
    :if=/usr/local/libexec/psif:\
    :df=/usr/local/libexec/psdf:

Now, we also need to add the sc capability on the host orchid's /etc/printcap (and while we are at it, let us disable multiple copies for the printer teak):

#
# /etc/printcap for host orchid - no multiple copies for local
# printer teak or remote printer bamboo
teak|hp|laserjet|Hewlett Packard LaserJet 3Si:\
    :lp=/dev/lpt0:sd=/var/spool/lpd/teak:mx#0:sc:\
    :if=/usr/local/libexec/ifhp:\
    :vf=/usr/local/libexec/vfhp:\
    :of=/usr/local/libexec/ofhp:

rattan|line|diablo|lp|Diablo 630 Line Printer:\
    :lp=:rm=rose:rp=rattan:sd=/var/spool/lpd/rattan:

bamboo|ps|PS|S|panasonic|Panasonic KX-P4455 PostScript v51.4:\
    :lp=:rm=rose:rp=bamboo:sd=/var/spool/lpd/bamboo:sc:

By using the sc capability, we prevent the use of lpr -#, but that still does not prevent users from running lpr(1) multiple times, or from submitting the same file multiple times in one job like this:

% lpr forsale.sign forsale.sign forsale.sign forsale.sign forsale.sign

There are many ways to prevent this abuse (including ignoring it) which you are free to explore.


9.4.4.2. Restricting Access to Printers

You can control who can print to what printers by using the UNIX group mechanism and the rg capability in /etc/printcap. Just place the users you want to have access to a printer in a certain group, and then name that group in the rg capability.

Users outside the group (including root) will be greeted with “lpr: Not a member of the restricted group” if they try to print to the controlled printer.

As with the sc (suppress multiple copies) capability, you need to specify rg on remote hosts that also have access to your printers, if you feel it is appropriate (see section Printers Installed on Remote Hosts).

For example, we will let anyone access the printer rattan, but only those in group artists can use bamboo. Here is the familiar /etc/printcap for host rose:

#
# /etc/printcap for host rose - restricted group for bamboo
#
rattan|line|diablo|lp|Diablo 630 Line Printer:\
    :sh:sd=/var/spool/lpd/rattan:\
    :lp=/dev/lpt0:\
    :if=/usr/local/libexec/if-simple:

bamboo|ps|PS|S|panasonic|Panasonic KX-P4455 PostScript v51.4:\
    :sh:sd=/var/spool/lpd/bamboo:sc:rg=artists:\
    :lp=/dev/ttyd5:ms#-parenb cs8 clocal crtscts:rw:\
    :if=/usr/local/libexec/psif:\
    :df=/usr/local/libexec/psdf:

Let us leave the other example /etc/printcap file (for the host orchid) alone. Of course, anyone on orchid can print to bamboo. It might be the case that we only allow certain logins on orchid anyway, and want them to have access to the printer. Or not.

Notatka: There can be only one restricted group per printer.


9.4.4.3. Controlling Sizes of Jobs Submitted

If you have many users accessing the printers, you probably need to put an upper limit on the sizes of the files users can submit to print. After all, there is only so much free space on the filesystem that houses the spooling directories, and you also need to make sure there is room for the jobs of other users.

LPD enables you to limit the maximum byte size a file in a job can be with the mx capability. The units are in BUFSIZ blocks, which are 1024 bytes. If you put a zero for this capability, there will be no limit on file size; however, if no mx capability is specified, then a default limit of 1000 blocks will be used.

Notatka: The limit applies to files in a job, and not the total job size.

LPD will not refuse a file that is larger than the limit you place on a printer. Instead, it will queue as much of the file up to the limit, which will then get printed. The rest will be discarded. Whether this is correct behavior is up for debate.

Let us add limits to our example printers rattan and bamboo. Since those artists' PostScript files tend to be large, we will limit them to five megabytes. We will put no limit on the plain text line printer:

#
# /etc/printcap for host rose
#

#
# No limit on job size:
#
rattan|line|diablo|lp|Diablo 630 Line Printer:\
    :sh:mx#0:sd=/var/spool/lpd/rattan:\
    :lp=/dev/lpt0:\
    :if=/usr/local/libexec/if-simple:

#
# Limit of five megabytes:
#
bamboo|ps|PS|S|panasonic|Panasonic KX-P4455 PostScript v51.4:\
    :sh:sd=/var/spool/lpd/bamboo:sc:rg=artists:mx#5000:\
    :lp=/dev/ttyd5:ms#-parenb cs8 clocal crtscts:rw:\
    :if=/usr/local/libexec/psif:\
    :df=/usr/local/libexec/psdf:

Again, the limits apply to the local users only. If you have set up access to your printers remotely, remote users will not get those limits. You will need to specify the mx capability in the remote /etc/printcap files as well. See section Printers Installed on Remote Hosts for more information on remote printing.

There is another specialized way to limit job sizes from remote printers; see section Restricting Jobs from Remote Printers.


9.4.4.4. Restricting Jobs from Remote Printers

The LPD spooling system provides several ways to restrict print jobs submitted from remote hosts:

Host restrictions

You can control from which remote hosts a local LPD accepts requests with the files /etc/hosts.equiv and /etc/hosts.lpd. LPD checks to see if an incoming request is from a host listed in either one of these files. If not, LPD refuses the request.

The format of these files is simple: one host name per line. Note that the file /etc/hosts.equiv is also used by the ruserok(3) protocol, and affects programs like rsh(1) and rcp(1), so be careful.

For example, here is the /etc/hosts.lpd file on the host rose:

orchid
violet
madrigal.fishbaum.de

This means rose will accept requests from the hosts orchid, violet, and madrigal.fishbaum.de. If any other host tries to access rose's LPD, the job will be refused.

Size restrictions

You can control how much free space there needs to remain on the filesystem where a spooling directory resides. Make a file called minfree in the spooling directory for the local printer. Insert in that file a number representing how many disk blocks (512 bytes) of free space there has to be for a remote job to be accepted.

This lets you insure that remote users will not fill your filesystem. You can also use it to give a certain priority to local users: they will be able to queue jobs long after the free disk space has fallen below the amount specified in the minfree file.

For example, let us add a minfree file for the printer bamboo. We examine /etc/printcap to find the spooling directory for this printer; here is bamboo's entry:

bamboo|ps|PS|S|panasonic|Panasonic KX-P4455 PostScript v51.4:\
    :sh:sd=/var/spool/lpd/bamboo:sc:rg=artists:mx#5000:\
    :lp=/dev/ttyd5:ms#-parenb cs8 clocal crtscts:rw:mx#5000:\
    :if=/usr/local/libexec/psif:\
    :df=/usr/local/libexec/psdf:

The spooling directory is given in the sd capability. We will make three megabytes (which is 6144 disk blocks) the amount of free disk space that must exist on the filesystem for LPD to accept remote jobs:

# echo 6144 > /var/spool/lpd/bamboo/minfree
       
User restrictions

You can control which remote users can print to local printers by specifying the rs capability in /etc/printcap. When rs appears in the entry for a locally-attached printer, LPD will accept jobs from remote hosts if the user submitting the job also has an account of the same login name on the local host. Otherwise, LPD refuses the job.

This capability is particularly useful in an environment where there are (for example) different departments sharing a network, and some users transcend departmental boundaries. By giving them accounts on your systems, they can use your printers from their own departmental systems. If you would rather allow them to use only your printers and not your computer resources, you can give them “token” accounts, with no home directory and a useless shell like /usr/bin/false.


9.4.5. Accounting for Printer Usage

So, you need to charge for printouts. And why not? Paper and ink cost money. And then there are maintenance costs--printers are loaded with moving parts and tend to break down. You have examined your printers, usage patterns, and maintenance fees and have come up with a per-page (or per-foot, per-meter, or per-whatever) cost. Now, how do you actually start accounting for printouts?

Well, the bad news is the LPD spooling system does not provide much help in this department. Accounting is highly dependent on the kind of printer in use, the formats being printed, and your requirements in charging for printer usage.

To implement accounting, you have to modify a printer's text filter (to charge for plain text jobs) and the conversion filters (to charge for other file formats), to count pages or query the printer for pages printed. You cannot get away with using the simple output filter, since it cannot do accounting. See section Filters.

Generally, there are two ways to do accounting:

 • Periodic accounting is the more common way, possibly because it is easier. Whenever someone prints a job, the filter logs the user, host, and number of pages to an accounting file. Every month, semester, year, or whatever time period you prefer, you collect the accounting files for the various printers, tally up the pages printed by users, and charge for usage. Then you truncate all the logging files, starting with a clean slate for the next period.

 • Timely accounting is less common, probably because it is more difficult. This method has the filters charge users for printouts as soon as they use the printers. Like disk quotas, the accounting is immediate. You can prevent users from printing when their account goes in the red, and might provide a way for users to check and adjust their “print quotas.” But this method requires some database code to track users and their quotas.

The LPD spooling system supports both methods easily: since you have to provide the filters (well, most of the time), you also have to provide the accounting code. But there is a bright side: you have enormous flexibility in your accounting methods. For example, you choose whether to use periodic or timely accounting. You choose what information to log: user names, host names, job types, pages printed, square footage of paper used, how long the job took to print, and so forth. And you do so by modifying the filters to save this information.


9.4.5.1. Quick and Dirty Printer Accounting

FreeBSD comes with two programs that can get you set up with simple periodic accounting right away. They are the text filter lpf, described in section lpf: a Text Filter, and pac(8), a program to gather and total entries from printer accounting files.

As mentioned in the section on filters (Filters), LPD starts the text and the conversion filters with the name of the accounting file to use on the filter command line. The filters can use this argument to know where to write an accounting file entry. The name of this file comes from the af capability in /etc/printcap, and if not specified as an absolute path, is relative to the spooling directory.

LPD starts lpf with page width and length arguments (from the pw and pl capabilities). lpf uses these arguments to determine how much paper will be used. After sending the file to the printer, it then writes an accounting entry in the accounting file. The entries look like this:

2.00 rose:andy
3.00 rose:kelly
3.00 orchid:mary
5.00 orchid:mary
2.00 orchid:zhang

You should use a separate accounting file for each printer, as lpf has no file locking logic built into it, and two lpfs might corrupt each other's entries if they were to write to the same file at the same time. An easy way to insure a separate accounting file for each printer is to use af=acct in /etc/printcap. Then, each accounting file will be in the spooling directory for a printer, in a file named acct.

When you are ready to charge users for printouts, run the pac(8) program. Just change to the spooling directory for the printer you want to collect on and type pac. You will get a dollar-centric summary like the following:

 Login        pages/feet  runs  price
orchid:kelly        5.00  1  $ 0.10
orchid:mary        31.00  3  $ 0.62
orchid:zhang        9.00  1  $ 0.18
rose:andy          2.00  1  $ 0.04
rose:kelly        177.00 104  $ 3.54
rose:mary         87.00  32  $ 1.74
rose:root         26.00  12  $ 0.52

total           337.00 154  $ 6.74

These are the arguments pac(8) expects:

-Pprinter

Which printer to summarize. This option works only if there is an absolute path in the af capability in /etc/printcap.

-c

Sort the output by cost instead of alphabetically by user name.

-m

Ignore host name in the accounting files. With this option, user smith on host alpha is the same user smith on host gamma. Without, they are different users.

-pprice

Compute charges with price dollars per page or per foot instead of the price from the pc capability in /etc/printcap, or two cents (the default). You can specify price as a floating point number.

-r

Reverse the sort order.

-s

Make an accounting summary file and truncate the accounting file.

name ...

Print accounting information for the given user names only.

In the default summary that pac(8) produces, you see the number of pages printed by each user from various hosts. If, at your site, host does not matter (because users can use any host), run pac -m, to produce the following summary:

 Login        pages/feet  runs  price
andy            2.00  1  $ 0.04
kelly           182.00 105  $ 3.64
mary           118.00  35  $ 2.36
root            26.00  12  $ 0.52
zhang            9.00  1  $ 0.18

total           337.00 154  $ 6.74

To compute the dollar amount due, pac(8) uses the pc capability in the /etc/printcap file (default of 200, or 2 cents per page). Specify, in hundredths of cents, the price per page or per foot you want to charge for printouts in this capability. You can override this value when you run pac(8) with the -p option. The units for the -p option are in dollars, though, not hundredths of cents. For example,

# pac -p1.50
makes each page cost one dollar and fifty cents. You can really rake in the profits by using this option.

Finally, running pac -s will save the summary information in a summary accounting file, which is named the same as the printer's accounting file, but with _sum appended to the name. It then truncates the accounting file. When you run pac(8) again, it rereads the summary file to get starting totals, then adds information from the regular accounting file.


9.4.5.2. How Can You Count Pages Printed?

In order to perform even remotely accurate accounting, you need to be able to determine how much paper a job uses. This is the essential problem of printer accounting.

For plain text jobs, the problem is not that hard to solve: you count how many lines are in a job and compare it to how many lines per page your printer supports. Do not forget to take into account backspaces in the file which overprint lines, or long logical lines that wrap onto one or more additional physical lines.

The text filter lpf (introduced in lpf: a Text Filter) takes into account these things when it does accounting. If you are writing a text filter which needs to do accounting, you might want to examine lpf's source code.

How do you handle other file formats, though?

Well, for DVI-to-LaserJet or DVI-to-PostScript conversion, you can have your filter parse the diagnostic output of dvilj or dvips and look to see how many pages were converted. You might be able to do similar things with other file formats and conversion programs.

But these methods suffer from the fact that the printer may not actually print all those pages. For example, it could jam, run out of toner, or explode--and the user would still get charged.

So, what can you do?

There is only one sure way to do accurate accounting. Get a printer that can tell you how much paper it uses, and attach it via a serial line or a network connection. Nearly all PostScript printers support this notion. Other makes and models do as well (networked Imagen laser printers, for example). Modify the filters for these printers to get the page usage after they print each job and have them log accounting information based on that value only. There is no line counting nor error-prone file examination required.

Of course, you can always be generous and make all printouts free.


9.5. Using Printers

This section tells you how to use printers you have set up with FreeBSD. Here is an overview of the user-level commands:

lpr(1)

Print jobs

lpq(1)

Check printer queues

lprm(1)

Remove jobs from a printer's queue

There is also an administrative command, lpc(8), described in the section Administering Printers, used to control printers and their queues.

All three of the commands lpr(1), lprm(1), and lpq(1) accept an option -P printer-name to specify on which printer/queue to operate, as listed in the /etc/printcap file. This enables you to submit, remove, and check on jobs for various printers. If you do not use the -P option, then these commands use the printer specified in the PRINTER environment variable. Finally, if you do not have a PRINTER environment variable, these commands default to the printer named lp.

Hereafter, the terminology default printer means the printer named in the PRINTER environment variable, or the printer named lp when there is no PRINTER environment variable.


9.5.1. Printing Jobs

To print files, type:

% lpr filename ...

This prints each of the listed files to the default printer. If you list no files, lpr(1) reads data to print from standard input. For example, this command prints some important system files:

% lpr /etc/host.conf /etc/hosts.equiv

To select a specific printer, type:

% lpr -P printer-name filename ...

This example prints a long listing of the current directory to the printer named rattan:

% ls -l | lpr -P rattan

Because no files were listed for the lpr(1) command, lpr read the data to print from standard input, which was the output of the ls -l command.

The lpr(1) command can also accept a wide variety of options to control formatting, apply file conversions, generate multiple copies, and so forth. For more information, see the section Printing Options.


9.5.2. Checking Jobs

When you print with lpr(1), the data you wish to print is put together in a package called a “print job”, which is sent to the LPD spooling system. Each printer has a queue of jobs, and your job waits in that queue along with other jobs from yourself and from other users. The printer prints those jobs in a first-come, first-served order.

To display the queue for the default printer, type lpq(1). For a specific printer, use the -P option. For example, the command

% lpq -P bamboo
shows the queue for the printer named bamboo. Here is an example of the output of the lpq command:

bamboo is ready and printing
Rank  Owner  Job Files               Total Size
active kelly  9  /etc/host.conf, /etc/hosts.equiv  88 bytes
2nd  kelly  10  (standard input)          1635 bytes
3rd  mary   11  ...                78519 bytes

This shows three jobs in the queue for bamboo. The first job, submitted by user kelly, got assigned “job number” 9. Every job for a printer gets a unique job number. Most of the time you can ignore the job number, but you will need it if you want to cancel the job; see section Removing Jobs for details.

Job number nine consists of two files; multiple files given on the lpr(1) command line are treated as part of a single job. It is the currently active job (note the word active under the “Rank” column), which means the printer should be currently printing that job. The second job consists of data passed as the standard input to the lpr(1) command. The third job came from user mary; it is a much larger job. The pathname of the file she is trying to print is too long to fit, so the lpq(1) command just shows three dots.

The very first line of the output from lpq(1) is also useful: it tells what the printer is currently doing (or at least what LPD thinks the printer is doing).

The lpq(1) command also support a -l option to generate a detailed long listing. Here is an example of lpq -l:

waiting for bamboo to become ready (offline ?)
kelly: 1st        [job 009rose]
    /etc/host.conf          73 bytes
    /etc/hosts.equiv         15 bytes

kelly: 2nd        [job 010rose]
    (standard input)         1635 bytes

mary: 3rd                [job 011rose]
   /home/orchid/mary/research/venus/alpha-regio/mapping 78519 bytes

9.5.3. Removing Jobs

If you change your mind about printing a job, you can remove the job from the queue with the lprm(1) command. Often, you can even use lprm(1) to remove an active job, but some or all of the job might still get printed.

To remove a job from the default printer, first use lpq(1) to find the job number. Then type:

% lprm job-number

To remove the job from a specific printer, add the -P option. The following command removes job number 10 from the queue for the printer bamboo:

% lprm -P bamboo 10

The lprm(1) command has a few shortcuts:

lprm -

Removes all jobs (for the default printer) belonging to you.

lprm user

Removes all jobs (for the default printer) belonging to user. The superuser can remove other users' jobs; you can remove only your own jobs.

lprm

With no job number, user name, or - appearing on the command line, lprm(1) removes the currently active job on the default printer, if it belongs to you. The superuser can remove any active job.

Just use the -P option with the above shortcuts to operate on a specific printer instead of the default. For example, the following command removes all jobs for the current user in the queue for the printer named rattan:

% lprm -P rattan -

Notatka: If you are working in a networked environment, lprm(1) will let you remove jobs only from the host from which the jobs were submitted, even if the same printer is available from other hosts. The following command sequence demonstrates this:

% lpr -P rattan myfile
% rlogin orchid
% lpq -P rattan
Rank  Owner   Job Files             Total Size
active seeyan   12  ...              49123 bytes
2nd  kelly   13  myfile             12 bytes
% lprm -P rattan 13
rose: Permission denied
% logout
% lprm -P rattan 13
dfA013rose dequeued
cfA013rose dequeued
  

9.5.4. Beyond Plain Text: Printing Options

The lpr(1) command supports a number of options that control formatting text, converting graphic and other file formats, producing multiple copies, handling of the job, and more. This section describes the options.


9.5.4.1. Formatting and Conversion Options

The following lpr(1) options control formatting of the files in the job. Use these options if the job does not contain plain text or if you want plain text formatted through the pr(1) utility.

For example, the following command prints a DVI file (from the TeX typesetting system) named fish-report.dvi to the printer named bamboo:

% lpr -P bamboo -d fish-report.dvi

These options apply to every file in the job, so you cannot mix (say) DVI and ditroff files together in a job. Instead, submit the files as separate jobs, using a different conversion option for each job.

Notatka: All of these options except -p and -T require conversion filters installed for the destination printer. For example, the -d option requires the DVI conversion filter. Section Conversion Filters gives details.

-c

Print cifplot files.

-d

Print DVI files.

-f

Print FORTRAN text files.

-g

Print plot data.

-i number

Indent the output by number columns; if you omit number, indent by 8 columns. This option works only with certain conversion filters.

Notatka: Do not put any space between the -i and the number.

-l

Print literal text data, including control characters.

-n

Print ditroff (device independent troff) data.

-p

Format plain text with pr(1) before printing. See pr(1) for more information.

-T title

Use title on the pr(1) header instead of the file name. This option has effect only when used with the -p option.

-t

Print troff data.

-v

Print raster data.

Here is an example: this command prints a nicely formatted version of the ls(1) manual page on the default printer:

% zcat /usr/share/man/man1/ls.1.gz | troff -t -man | lpr -t

The zcat(1) command uncompresses the source of the ls(1) manual page and passes it to the troff(1) command, which formats that source and makes GNU troff output and passes it to lpr(1), which submits the job to the LPD spooler. Because we used the -t option to lpr(1), the spooler will convert the GNU troff output into a format the default printer can understand when it prints the job.


9.5.4.2. Job Handling Options

The following options to lpr(1) tell LPD to handle the job specially:

-# copies

Produce a number of copies of each file in the job instead of just one copy. An administrator may disable this option to reduce printer wear-and-tear and encourage photocopier usage. See section Restricting Multiple Copies.

This example prints three copies of parser.c followed by three copies of parser.h to the default printer:

% lpr -#3 parser.c parser.h
-m

Send mail after completing the print job. With this option, the LPD system will send mail to your account when it finishes handling your job. In its message, it will tell you if the job completed successfully or if there was an error, and (often) what the error was.

-s

Do not copy the files to the spooling directory, but make symbolic links to them instead.

If you are printing a large job, you probably want to use this option. It saves space in the spooling directory (your job might overflow the free space on the filesystem where the spooling directory resides). It saves time as well since LPD will not have to copy each and every byte of your job to the spooling directory.

There is a drawback, though: since LPD will refer to the original files directly, you cannot modify or remove them until they have been printed.

Notatka: If you are printing to a remote printer, LPD will eventually have to copy files from the local host to the remote host, so the -s option will save space only on the local spooling directory, not the remote. It is still useful, though.

-r

Remove the files in the job after copying them to the spooling directory, or after printing them with the -s option. Be careful with this option!


9.5.4.3. Header Page Options

These options to lpr(1) adjust the text that normally appears on a job's header page. If header pages are suppressed for the destination printer, these options have no effect. See section Header Pages for information about setting up header pages.

-C text

Replace the hostname on the header page with text. The hostname is normally the name of the host from which the job was submitted.

-J text

Replace the job name on the header page with text. The job name is normally the name of the first file of the job, or stdin if you are printing standard input.

-h

Do not print any header page.

Notatka: At some sites, this option may have no effect due to the way header pages are generated. See Header Pages for details.


9.5.5. Administering Printers

As an administrator for your printers, you have had to install, set up, and test them. Using the lpc(8) command, you can interact with your printers in yet more ways. With lpc(8), you can

 • Start and stop the printers

 • Enable and disable their queues

 • Rearrange the order of the jobs in each queue.

First, a note about terminology: if a printer is stopped, it will not print anything in its queue. Users can still submit jobs, which will wait in the queue until the printer is started or the queue is cleared.

If a queue is disabled, no user (except root) can submit jobs for the printer. An enabled queue allows jobs to be submitted. A printer can be started for a disabled queue, in which case it will continue to print jobs in the queue until the queue is empty.

In general, you have to have root privileges to use the lpc(8) command. Ordinary users can use the lpc(8) command to get printer status and to restart a hung printer only.

Here is a summary of the lpc(8) commands. Most of the commands take a printer-name argument to tell on which printer to operate. You can use all for the printer-name to mean all printers listed in /etc/printcap.

abort printer-name

Cancel the current job and stop the printer. Users can still submit jobs if the queue is enabled.

clean printer-name

Remove old files from the printer's spooling directory. Occasionally, the files that make up a job are not properly removed by LPD, particularly if there have been errors during printing or a lot of administrative activity. This command finds files that do not belong in the spooling directory and removes them.

disable printer-name

Disable queuing of new jobs. If the printer is running, it will continue to print any jobs remaining in the queue. The superuser (root) can always submit jobs, even to a disabled queue.

This command is useful while you are testing a new printer or filter installation: disable the queue and submit jobs as root. Other users will not be able to submit jobs until you complete your testing and re-enable the queue with the enable command.

down printer-name message

Take a printer down. Equivalent to disable followed by stop. The message appears as the printer's status whenever a user checks the printer's queue with lpq(1) or status with lpc status.

enable printer-name

Enable the queue for a printer. Users can submit jobs but the printer will not print anything until it is started.

help command-name

Print help on the command command-name. With no command-name, print a summary of the commands available.

restart printer-name

Start the printer. Ordinary users can use this command if some extraordinary circumstance hangs LPD, but they cannot start a printer stopped with either the stop or down commands. The restart command is equivalent to abort followed by start.

start printer-name

Start the printer. The printer will print jobs in its queue.

stop printer-name

Stop the printer. The printer will finish the current job and will not print anything else in its queue. Even though the printer is stopped, users can still submit jobs to an enabled queue.

topq printer-name job-or-username

Rearrange the queue for printer-name by placing the jobs with the listed job numbers or the jobs belonging to username at the top of the queue. For this command, you cannot use all as the printer-name.

up printer-name

Bring a printer up; the opposite of the down command. Equivalent to start followed by enable.

lpc(8) accepts the above commands on the command line. If you do not enter any commands, lpc(8) enters an interactive mode, where you can enter commands until you type exit, quit, or end-of-file.


9.6. Alternatives to the Standard Spooler

If you have been reading straight through this manual, by now you have learned just about everything there is to know about the LPD spooling system that comes with FreeBSD. You can probably appreciate many of its shortcomings, which naturally leads to the question: “What other spooling systems are out there (and work with FreeBSD)?”

LPRng

LPRng, which purportedly means “LPR: the Next Generation” is a complete rewrite of PLP. Patrick Powell and Justin Mason (the principal maintainer of PLP) collaborated to make LPRng. The main site for LPRng is http://www.lprng.org/.

CUPS

CUPS, the Common UNIX Printing System, provides a portable printing layer for UNIX-based operating systems. It has been developed by Easy Software Products to promote a standard printing solution for all UNIX vendors and users.

CUPS uses the Internet Printing Protocol (IPP) as the basis for managing print jobs and queues. The Line Printer Daemon (LPD), Server Message Block (SMB), and AppSocket (a.k.a. JetDirect) protocols are also supported with reduced functionality. CUPS adds network printer browsing and PostScript Printer Description (PPD) based printing options to support real-world printing under UNIX.

The main site for CUPS is http://www.cups.org/.


9.7. Troubleshooting

After performing the simple test with lptest(1), you might have gotten one of the following results instead of the correct printout:

It worked, after awhile; or, it did not eject a full sheet.

The printer printed the above, but it sat for awhile and did nothing. In fact, you might have needed to press a PRINT REMAINING or FORM FEED button on the printer to get any results to appear.

If this is the case, the printer was probably waiting to see if there was any more data for your job before it printed anything. To fix this problem, you can have the text filter send a FORM FEED character (or whatever is necessary) to the printer. This is usually sufficient to have the printer immediately print any text remaining in its internal buffer. It is also useful to make sure each print job ends on a full sheet, so the next job does not start somewhere on the middle of the last page of the previous job.

The following replacement for the shell script /usr/local/libexec/if-simple prints a form feed after it sends the job to the printer:

#!/bin/sh
#
# if-simple - Simple text input filter for lpd
# Installed in /usr/local/libexec/if-simple
#
# Simply copies stdin to stdout. Ignores all filter arguments.
# Writes a form feed character (\f) after printing job.

/bin/cat && printf "\f" && exit 0
exit 2
It produced the “staircase effect.”

You got the following on paper:

!"#$%&'()*+,-./01234
        "#$%&'()*+,-./012345
                 #$%&'()*+,-./0123456

You have become another victim of the staircase effect, caused by conflicting interpretations of what characters should indicate a new line. UNIX style operating systems use a single character: ASCII code 10, the line feed (LF). MS-DOS, OS/2®, and others uses a pair of characters, ASCII code 10 and ASCII code 13 (the carriage return or CR). Many printers use the MS-DOS convention for representing new-lines.

When you print with FreeBSD, your text used just the line feed character. The printer, upon seeing a line feed character, advanced the paper one line, but maintained the same horizontal position on the page for the next character to print. That is what the carriage return is for: to move the location of the next character to print to the left edge of the paper.

Here is what FreeBSD wants your printer to do:

Printer received CR Printer prints CR
Printer received LF Printer prints CR + LF

Here are some ways to achieve this:

 • Use the printer's configuration switches or control panel to alter its interpretation of these characters. Check your printer's manual to find out how to do this.

  Notatka: If you boot your system into other operating systems besides FreeBSD, you may have to reconfigure the printer to use a an interpretation for CR and LF characters that those other operating systems use. You might prefer one of the other solutions, below.

 • Have FreeBSD's serial line driver automatically convert LF to CR+LF. Of course, this works with printers on serial ports only. To enable this feature, use the ms# capability and set the onlcr mode in the /etc/printcap file for the printer.

 • Send an escape code to the printer to have it temporarily treat LF characters differently. Consult your printer's manual for escape codes that your printer might support. When you find the proper escape code, modify the text filter to send the code first, then send the print job.

  Here is an example text filter for printers that understand the Hewlett-Packard PCL escape codes. This filter makes the printer treat LF characters as a LF and CR; then it sends the job; then it sends a form feed to eject the last page of the job. It should work with nearly all Hewlett Packard printers.

  #!/bin/sh
  #
  # hpif - Simple text input filter for lpd for HP-PCL based printers
  # Installed in /usr/local/libexec/hpif
  #
  # Simply copies stdin to stdout. Ignores all filter arguments.
  # Tells printer to treat LF as CR+LF. Ejects the page when done.
  
  printf "\033&k2G" && cat && printf "\033&l0H" && exit 0
  exit 2
  

  Here is an example /etc/printcap from a host called orchid. It has a single printer attached to its first parallel port, a Hewlett Packard LaserJet 3Si named teak. It is using the above script as its text filter:

  #
  # /etc/printcap for host orchid
  #
  teak|hp|laserjet|Hewlett Packard LaserJet 3Si:\
      :lp=/dev/lpt0:sh:sd=/var/spool/lpd/teak:mx#0:\
      :if=/usr/local/libexec/hpif:
  
It overprinted each line.

The printer never advanced a line. All of the lines of text were printed on top of each other on one line.

This problem is the “opposite” of the staircase effect, described above, and is much rarer. Somewhere, the LF characters that FreeBSD uses to end a line are being treated as CR characters to return the print location to the left edge of the paper, but not also down a line.

Use the printer's configuration switches or control panel to enforce the following interpretation of LF and CR characters:

Printer receives Printer prints
CR CR
LF CR + LF
The printer lost characters.

While printing, the printer did not print a few characters in each line. The problem might have gotten worse as the printer ran, losing more and more characters.

The problem is that the printer cannot keep up with the speed at which the computer sends data over a serial line (this problem should not occur with printers on parallel ports). There are two ways to overcome the problem:

 • If the printer supports XON/XOFF flow control, have FreeBSD use it by specifying the ixon mode in the ms# capability.

 • If the printer supports carrier flow control, specify the crtscts mode in the ms# capability. Make sure the cable connecting the printer to the computer is correctly wired for carrier flow control.

It printed garbage.

The printer printed what appeared to be random garbage, but not the desired text.

This is usually another symptom of incorrect communications parameters with a serial printer. Double-check the bps rate in the br capability, and the parity setting in the ms# capability; make sure the printer is using the same settings as specified in the /etc/printcap file.

Nothing happened.

If nothing happened, the problem is probably within FreeBSD and not the hardware. Add the log file (lf) capability to the entry for the printer you are debugging in the /etc/printcap file. For example, here is the entry for rattan, with the lf capability:

rattan|line|diablo|lp|Diablo 630 Line Printer:\
    :sh:sd=/var/spool/lpd/rattan:\
    :lp=/dev/lpt0:\
    :if=/usr/local/libexec/if-simple:\
    :lf=/var/log/rattan.log

Then, try printing again. Check the log file (in our example, /var/log/rattan.log) to see any error messages that might appear. Based on the messages you see, try to correct the problem.

If you do not specify a lf capability, LPD uses /dev/console as a default.


Rozdział 10. Linux Binary Compatibility

Restructured and parts updated by Jim Mock. Originally contributed by Brian N. Handy i Rich Murphey.

10.1. Synopsis

FreeBSD provides binary compatibility with several other UNIX like operating systems, including Linux. At this point, you may be asking yourself why exactly, does FreeBSD need to be able to run Linux binaries? The answer to that question is quite simple. Many companies and developers develop only for Linux, since it is the latest “hot thing” in the computing world. That leaves the rest of us FreeBSD users bugging these same companies and developers to put out native FreeBSD versions of their applications. The problem is, that most of these companies do not really realize how many people would use their product if there were FreeBSD versions too, and most continue to only develop for Linux. So what is a FreeBSD user to do? This is where the Linux binary compatibility of FreeBSD comes into play.

In a nutshell, the compatibility allows FreeBSD users to run about 90% of all Linux applications without modification. This includes applications such as StarOffice, the Linux version of Netscape, Adobe Acrobat, RealPlayer®, VMware, Oracle, WordPerfect®, Doom, Quake, and more. It is also reported that in some situations, Linux binaries perform better on FreeBSD than they do under Linux.

There are, however, some Linux-specific operating system features that are not supported under FreeBSD. Linux binaries will not work on FreeBSD if they overly use i386 specific calls, such as enabling virtual 8086 mode.

After reading this chapter, you will know:

 • How to enable Linux binary compatibility on your system.

 • How to install additional Linux shared libraries.

 • How to install Linux applications on your FreeBSD system.

 • The implementation details of Linux compatibility in FreeBSD.

Before reading this chapter, you should:

 • Know how to install additional third-party software (Rozdział 4).


10.2. Installation

Linux binary compatibility is not turned on by default. The easiest way to enable this functionality is to load the linux KLD object (“Kernel LoaDable object”). You can load this module by typing the following as root:

# kldload linux

If you would like Linux compatibility to always be enabled, then you should add the following line to /etc/rc.conf:

linux_enable="YES"

The kldstat(8) command can be used to verify that the KLD is loaded:

% kldstat
Id Refs Address  Size   Name
 1  2 0xc0100000 16bdb8  kernel
 7  1 0xc24db000 d000   linux.ko

If for some reason you do not want to or cannot load the KLD, then you may statically link Linux binary compatibility into the kernel by adding options COMPAT_LINUX to your kernel configuration file. Then install your new kernel as described in Rozdział 8.


10.2.1. Installing Linux Runtime Libraries

This can be done one of two ways, either by using the linux_base port, or by installing them manually.


10.2.1.1. Installing Using the linux_base Port

This is by far the easiest method to use when installing the runtime libraries. It is just like installing any other port from the Ports Collection. Simply do the following:

# cd /usr/ports/emulators/linux_base-fc4
# make install distclean

You should now have working Linux binary compatibility. Some programs may complain about incorrect minor versions of the system libraries. In general, however, this does not seem to be a problem.

Notatka: There may be multiple versions of the emulators/linux_base port available, corresponding to different versions of various Linux distributions. You should install the port most closely resembling the requirements of the Linux applications you would like to install.


10.2.1.2. Installing Libraries Manually

If you do not have the “ports” collection installed, you can install the libraries by hand instead. You will need the Linux shared libraries that the program depends on and the runtime linker. Also, you will need to create a “shadow root” directory, /compat/linux, for Linux libraries on your FreeBSD system. Any shared libraries opened by Linux programs run under FreeBSD will look in this tree first. So, if a Linux program loads, for example, /lib/libc.so, FreeBSD will first try to open /compat/linux/lib/libc.so, and if that does not exist, it will then try /lib/libc.so. Shared libraries should be installed in the shadow tree /compat/linux/lib rather than the paths that the Linux ld.so reports.

Generally, you will need to look for the shared libraries that Linux binaries depend on only the first few times that you install a Linux program on your FreeBSD system. After a while, you will have a sufficient set of Linux shared libraries on your system to be able to run newly imported Linux binaries without any extra work.


10.2.1.3. How to Install Additional Shared Libraries

What if you install the linux_base port and your application still complains about missing shared libraries? How do you know which shared libraries Linux binaries need, and where to get them? Basically, there are 2 possibilities (when following these instructions you will need to be root on your FreeBSD system).

If you have access to a Linux system, see what shared libraries the application needs, and copy them to your FreeBSD system. Look at the following example:

Let us assume you used FTP to get the Linux binary of Doom, and put it on a Linux system you have access to. You then can check which shared libraries it needs by running ldd linuxdoom, like so:

% ldd linuxdoom
libXt.so.3 (DLL Jump 3.1) => /usr/X11/lib/libXt.so.3.1.0
libX11.so.3 (DLL Jump 3.1) => /usr/X11/lib/libX11.so.3.1.0
libc.so.4 (DLL Jump 4.5pl26) => /lib/libc.so.4.6.29

You would need to get all the files from the last column, and put them under /compat/linux, with the names in the first column as symbolic links pointing to them. This means you eventually have these files on your FreeBSD system:

/compat/linux/usr/X11/lib/libXt.so.3.1.0
/compat/linux/usr/X11/lib/libXt.so.3 -> libXt.so.3.1.0
/compat/linux/usr/X11/lib/libX11.so.3.1.0
/compat/linux/usr/X11/lib/libX11.so.3 -> libX11.so.3.1.0
/compat/linux/lib/libc.so.4.6.29
/compat/linux/lib/libc.so.4 -> libc.so.4.6.29

Notatka: Note that if you already have a Linux shared library with a matching major revision number to the first column of the ldd output, you will not need to copy the file named in the last column to your system, the one you already have should work. It is advisable to copy the shared library anyway if it is a newer version, though. You can remove the old one, as long as you make the symbolic link point to the new one. So, if you have these libraries on your system:

/compat/linux/lib/libc.so.4.6.27
/compat/linux/lib/libc.so.4 -> libc.so.4.6.27

and you find a new binary that claims to require a later version according to the output of ldd:

libc.so.4 (DLL Jump 4.5pl26) -> libc.so.4.6.29

If it is only one or two versions out of date in the in the trailing digit then do not worry about copying /lib/libc.so.4.6.29 too, because the program should work fine with the slightly older version. However, if you like, you can decide to replace the libc.so anyway, and that should leave you with:

/compat/linux/lib/libc.so.4.6.29
/compat/linux/lib/libc.so.4 -> libc.so.4.6.29

Notatka: The symbolic link mechanism is only needed for Linux binaries. The FreeBSD runtime linker takes care of looking for matching major revision numbers itself and you do not need to worry about it.


10.2.2. Installing Linux ELF Binaries

ELF binaries sometimes require an extra step of “branding”. If you attempt to run an unbranded ELF binary, you will get an error message like the following:

% ./my-linux-elf-binary
ELF binary type not known
Abort

To help the FreeBSD kernel distinguish between a FreeBSD ELF binary from a Linux binary, use the brandelf(1) utility.

% brandelf -t Linux my-linux-elf-binary

The GNU toolchain now places the appropriate branding information into ELF binaries automatically, so this step should become increasingly unnecessary in the future.


10.2.3. Configuring the Hostname Resolver

If DNS does not work or you get this message:

resolv+: "bind" is an invalid keyword resolv+:
"hosts" is an invalid keyword

You will need to configure a /compat/linux/etc/host.conf file containing:

order hosts, bind
multi on

The order here specifies that /etc/hosts is searched first and DNS is searched second. When /compat/linux/etc/host.conf is not installed, Linux applications find FreeBSD's /etc/host.conf and complain about the incompatible FreeBSD syntax. You should remove bind if you have not configured a name server using the /etc/resolv.conf file.


10.3. Installing Mathematica®

Updated for Mathematica 5.X by Boris Hollas.

This document describes the process of installing the Linux version of Mathematica 5.X onto a FreeBSD system.

The Linux version of Mathematica or Mathematica for Students can be ordered directly from Wolfram at http://www.wolfram.com/.


10.3.1. Running the Mathematica Installer

First, you have to tell FreeBSD that Mathematica's Linux binaries use the Linux ABI. The easiest way to do so is to set the default ELF brand to Linux for all unbranded binaries with the command:

# sysctl kern.fallback_elf_brand=3

This will make FreeBSD assume that unbranded ELF binaries use the Linux ABI and so you should be able to run the installer straight from the CDROM.

Now, copy the file MathInstaller to your hard drive:

# mount /cdrom
# cp /cdrom/Unix/Installers/Linux/MathInstaller /localdir/

and in this file, replace /bin/sh in the first line by /compat/linux/bin/sh. This makes sure that the installer is executed by the Linux version of sh(1). Next, replace all occurrences of Linux) by FreeBSD) with a text editor or the script below in the next section. This tells the Mathematica installer, who calls uname -s to determine the operating system, to treat FreeBSD as a Linux-like operating system. Invoking MathInstaller will now install Mathematica.


10.3.2. Modifying the Mathematica Executables

The shell scripts that Mathematica created during installation have to be modified before you can use them. If you chose /usr/local/bin as the directory to place the Mathematica executables in, you will find symlinks in this directory to files called math, mathematica, Mathematica, and MathKernel. In each of these, replace Linux) by FreeBSD) with a text editor or the following shell script:

#!/bin/sh
cd /usr/local/bin
for i in math mathematica Mathematica MathKernel
 do sed 's/Linux)/FreeBSD)/g' $i > $i.tmp
 sed 's/\/bin\/sh/\/compat\/linux\/bin\/sh/g' $i.tmp > $i
 rm $i.tmp
 chmod a+x $i
done

10.3.3. Obtaining Your Mathematica Password

When you start Mathematica for the first time, you will be asked for a password. If you have not yet obtained a password from Wolfram, run the program mathinfo in the installation directory to obtain your “machine ID”. This machine ID is based solely on the MAC address of your first Ethernet card, so you cannot run your copy of Mathematica on different machines.

When you register with Wolfram, either by email, phone or fax, you will give them the “machine ID” and they will respond with a corresponding password consisting of groups of numbers.


10.3.4. Running the Mathematica Frontend over a Network

Mathematica uses some special fonts to display characters not present in any of the standard font sets (integrals, sums, Greek letters, etc.). The X protocol requires these fonts to be install locally. This means you will have to copy these fonts from the CDROM or from a host with Mathematica installed to your local machine. These fonts are normally stored in /cdrom/Unix/Files/SystemFiles/Fonts on the CDROM, or /usr/local/mathematica/SystemFiles/Fonts on your hard drive. The actual fonts are in the subdirectories Type1 and X. There are several ways to use them, as described below.

The first way is to copy them into one of the existing font directories in /usr/X11R6/lib/X11/fonts. This will require editing the fonts.dir file, adding the font names to it, and changing the number of fonts on the first line. Alternatively, you should also just be able to run mkfontdir(1) in the directory you have copied them to.

The second way to do this is to copy the directories to /usr/X11R6/lib/X11/fonts:

# cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts
# mkdir X
# mkdir MathType1
# cd /cdrom/Unix/Files/SystemFiles/Fonts
# cp X/* /usr/X11R6/lib/X11/fonts/X
# cp Type1/* /usr/X11R6/lib/X11/fonts/MathType1
# cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts/X
# mkfontdir
# cd ../MathType1
# mkfontdir

Now add the new font directories to your font path:

# xset fp+ /usr/X11R6/lib/X11/fonts/X
# xset fp+ /usr/X11R6/lib/X11/fonts/MathType1
# xset fp rehash

If you are using the Xorg server, you can have these font directories loaded automatically by adding them to your xorg.conf file.

Notatka: For XFree86 servers, the configuration file is XF86Config.

If you do not already have a directory called /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1, you can change the name of the MathType1 directory in the example above to Type1.


10.4. Installing Maple

Contributed by Aaron Kaplan. Thanks to Robert Getschmann.

Maple is a commercial mathematics program similar to Mathematica. You must purchase this software from http://www.maplesoft.com/ and then register there for a license file. To install this software on FreeBSD, please follow these simple steps.

 1. Execute the INSTALL shell script from the product distribution. Choose the “RedHat” option when prompted by the installation program. A typical installation directory might be /usr/local/maple.

 2. If you have not done so, order a license for Maple from Maple Waterloo Software (http://register.maplesoft.com/) and copy it to /usr/local/maple/license/license.dat.

 3. Install the FLEXlm license manager by running the INSTALL_LIC install shell script that comes with Maple. Specify the primary hostname for your machine for the license server.

 4. Patch the /usr/local/maple/bin/maple.system.type file with the following:

    ----- snip ------------------
  *** maple.system.type.orig   Sun Jul 8 16:35:33 2001
  --- maple.system.type  Sun Jul 8 16:35:51 2001
  ***************
  *** 72,77 ****
  --- 72,78 ----
       # the IBM RS/6000 AIX case
       MAPLE_BIN="bin.IBM_RISC_UNIX"
       ;;
  +   "FreeBSD"|\
     "Linux")
       # the Linux/x86 case
      # We have two Linux implementations, one for Red Hat and
    ----- snip end of patch -----
  

  Please note that after the "FreeBSD"|\ no other whitespace should be present.

  This patch instructs Maple to recognize “FreeBSD” as a type of Linux system. The bin/maple shell script calls the bin/maple.system.type shell script which in turn calls uname -a to find out the operating system name. Depending on the OS name it will find out which binaries to use.

 5. Start the license server.

  The following script, installed as /usr/local/etc/rc.d/lmgrd.sh is a convenient way to start up lmgrd:

    ----- snip ------------
  
  #! /bin/sh
  PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin
  PATH=${PATH}:/usr/local/maple/bin:/usr/local/maple/FLEXlm/UNIX/LINUX
  export PATH
  
  LICENSE_FILE=/usr/local/maple/license/license.dat
  LOG=/var/log/lmgrd.log
  
  case "$1" in
  start)
    lmgrd -c ${LICENSE_FILE} 2>> ${LOG} 1>&2
    echo -n " lmgrd"
    ;;
  stop)
    lmgrd -c ${LICENSE_FILE} -x lmdown 2>> ${LOG} 1>&2
    ;;
  *)
    echo "Usage: `basename $0` {start|stop}" 1>&2
    exit 64
    ;;
  esac
  
  exit 0
    ----- snip ------------
  
 6. Test-start Maple:

  % cd /usr/local/maple/bin
  % ./xmaple
  

  You should be up and running. Make sure to write Maplesoft to let them know you would like a native FreeBSD version!


10.4.1. Common Pitfalls

 • The FLEXlm license manager can be a difficult tool to work with. Additional documentation on the subject can be found at http://www.globetrotter.com/.

 • lmgrd is known to be very picky about the license file and to core dump if there are any problems. A correct license file should look like this:

  # =======================================================
  # License File for UNIX Installations ("Pointer File")
  # =======================================================
  SERVER chillig ANY
  #USE_SERVER
  VENDOR maplelmg
  
  FEATURE Maple maplelmg 2000.0831 permanent 1 XXXXXXXXXXXX \
       PLATFORMS=i86_r ISSUER="Waterloo Maple Inc." \
       ISSUED=11-may-2000 NOTICE=" Technische Universitat Wien" \
       SN=XXXXXXXXX
  

  Notatka: Serial number and key 'X''ed out. chillig is a hostname.

  Editing the license file works as long as you do not touch the “FEATURE” line (which is protected by the license key).


10.5. Installing MATLAB®

Contributed by Dan Pelleg.

This document describes the process of installing the Linux version of MATLAB® version 6.5 onto a FreeBSD system. It works quite well, with the exception of the Java Virtual Machine (see Sekcja 10.5.3).

The Linux version of MATLAB can be ordered directly from The MathWorks at http://www.mathworks.com. Make sure you also get the license file or instructions how to create it. While you are there, let them know you would like a native FreeBSD version of their software.


10.5.1. Installing MATLAB

To install MATLAB, do the following:

 1. Insert the installation CD and mount it. Become root, as recommended by the installation script. To start the installation script type:

  # /compat/linux/bin/sh /cdrom/install
  

  Podpowiedź: The installer is graphical. If you get errors about not being able to open a display, type setenv HOME ~USER, where USER is the user you did a su(1) as.

 2. When asked for the MATLAB root directory, type: /compat/linux/usr/local/matlab.

  Podpowiedź: For easier typing on the rest of the installation process, type this at your shell prompt: set MATLAB=/compat/linux/usr/local/matlab

 3. Edit the license file as instructed when obtaining the MATLAB license.

  Podpowiedź: You can prepare this file in advance using your favorite editor, and copy it to $MATLAB/license.dat before the installer asks you to edit it.

 4. Complete the installation process.

At this point your MATLAB installation is complete. The following steps apply “glue” to connect it to your FreeBSD system.


10.5.2. License Manager Startup

 1. Create symlinks for the license manager scripts:

  # ln -s $MATLAB/etc/lmboot /usr/local/etc/lmboot_TMW
  # ln -s $MATLAB/etc/lmdown /usr/local/etc/lmdown_TMW
  
 2. Create a startup file at /usr/local/etc/rc.d/flexlm.sh. The example below is a modified version of the distributed $MATLAB/etc/rc.lm.glnx86. The changes are file locations, and startup of the license manager under Linux emulation.

  #!/bin/sh
  case "$1" in
   start)
      if [ -f /usr/local/etc/lmboot_TMW ]; then
         /compat/linux/bin/sh /usr/local/etc/lmboot_TMW -u username && echo 'MATLAB_lmgrd'
      fi
      ;;
   stop)
    if [ -f /usr/local/etc/lmdown_TMW ]; then
        /compat/linux/bin/sh /usr/local/etc/lmdown_TMW > /dev/null 2>&1
    fi
      ;;
   *)
    echo "Usage: $0 {start|stop}"
    exit 1
    ;;
  esac
  
  exit 0
  

  WAŻNE: The file must be made executable:

  # chmod +x /usr/local/etc/rc.d/flexlm.sh
  

  You must also replace username above with the name of a valid user on your system (and not root).

 3. Start the license manager with the command:

  # /usr/local/etc/rc.d/flexlm.sh start
  

10.5.3. Linking the Java Runtime Environment

Change the Java Runtime Environment (JRE) link to one working under FreeBSD:

# cd $MATLAB/sys/java/jre/glnx86/
# unlink jre; ln -s ./jre1.1.8 ./jre

10.5.4. Creating a MATLAB Startup Script

 1. Place the following startup script in /usr/local/bin/matlab:

  #!/bin/sh
  /compat/linux/bin/sh /compat/linux/usr/local/matlab/bin/matlab "$@"
  
 2. Then type the command chmod +x /usr/local/bin/matlab.

Podpowiedź: Depending on your version of emulators/linux_base, you may run into errors when running this script. To avoid that, edit the file /compat/linux/usr/local/matlab/bin/matlab, and change the line that says:

if [ `expr "$lscmd" : '.*->.*'` -ne 0 ]; then

(in version 13.0.1 it is on line 410) to this line:

if test -L $newbase; then

10.5.5. Creating a MATLAB Shutdown Script

The following is needed to solve a problem with MATLAB not exiting correctly.

 1. Create a file $MATLAB/toolbox/local/finish.m, and in it put the single line:

  ! $MATLAB/bin/finish.sh
  

  Notatka: The $MATLAB is literal.

  Podpowiedź: In the same directory, you will find the files finishsav.m and finishdlg.m, which let you save your workspace before quitting. If you use either of them, insert the line above immediately after the save command.

 2. Create a file $MATLAB/bin/finish.sh, which will contain the following:

  #!/usr/compat/linux/bin/sh
  (sleep 5; killall -1 matlab_helper) &
  exit 0
  
 3. Make the file executable:

  # chmod +x $MATLAB/bin/finish.sh
  

10.5.6. Using MATLAB

At this point you are ready to type matlab and start using it.


10.6. Installing Oracle®

Contributed by Marcel Moolenaar.

10.6.1. Preface

This document describes the process of installing Oracle 8.0.5 and Oracle 8.0.5.1 Enterprise Edition for Linux onto a FreeBSD machine.


10.6.2. Installing the Linux Environment

Make sure you have both emulators/linux_base and devel/linux_devtools from the Ports Collection installed. If you run into difficulties with these ports, you may have to use the packages or older versions available in the Ports Collection.

If you want to run the intelligent agent, you will also need to install the Red Hat Tcl package: tcl-8.0.3-20.i386.rpm. The general command for installing packages with the official RPM port (archivers/rpm) is:

# rpm -i --ignoreos --root /compat/linux --dbpath /var/lib/rpm package

Installation of the package should not generate any errors.


10.6.3. Creating the Oracle Environment

Before you can install Oracle, you need to set up a proper environment. This document only describes what to do specially to run Oracle for Linux on FreeBSD, not what has been described in the Oracle installation guide.


10.6.3.1. Kernel Tuning

As described in the Oracle installation guide, you need to set the maximum size of shared memory. Do not use SHMMAX under FreeBSD. SHMMAX is merely calculated out of SHMMAXPGS and PGSIZE. Therefore define SHMMAXPGS. All other options can be used as described in the guide. For example:

options SHMMAXPGS=10000
options SHMMNI=100
options SHMSEG=10
options SEMMNS=200
options SEMMNI=70
options SEMMSL=61

Set these options to suit your intended use of Oracle.

Also, make sure you have the following options in your kernel configuration file:

options SYSVSHM #SysV shared memory
options SYSVSEM #SysV semaphores
options SYSVMSG #SysV interprocess communication

10.6.3.2. Oracle Account

Create an oracle account just as you would create any other account. The oracle account is special only that you need to give it a Linux shell. Add /compat/linux/bin/bash to /etc/shells and set the shell for the oracle account to /compat/linux/bin/bash.


10.6.3.3. Environment

Besides the normal Oracle variables, such as ORACLE_HOME and ORACLE_SID you must set the following environment variables:

Variable Value
LD_LIBRARY_PATH $ORACLE_HOME/lib
CLASSPATH $ORACLE_HOME/jdbc/lib/classes111.zip
PATH /compat/linux/bin /compat/linux/sbin /compat/linux/usr/bin /compat/linux/usr/sbin /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin /usr/local/bin $ORACLE_HOME/bin

It is advised to set all the environment variables in .profile. A complete example is:

ORACLE_BASE=/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=/oracle; export ORACLE_HOME
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib
export LD_LIBRARY_PATH
ORACLE_SID=ORCL; export ORACLE_SID
ORACLE_TERM=386x; export ORACLE_TERM
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jdbc/lib/classes111.zip
export CLASSPATH
PATH=/compat/linux/bin:/compat/linux/sbin:/compat/linux/usr/bin
PATH=$PATH:/compat/linux/usr/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
PATH=$PATH:/usr/local/bin:$ORACLE_HOME/bin
export PATH

10.6.4. Installing Oracle

Due to a slight inconsistency in the Linux emulator, you need to create a directory named .oracle in /var/tmp before you start the installer. Let it be owned by the oracle user. You should be able to install Oracle without any problems. If you have problems, check your Oracle distribution and/or configuration first! After you have installed Oracle, apply the patches described in the next two subsections.

A frequent problem is that the TCP protocol adapter is not installed right. As a consequence, you cannot start any TCP listeners. The following actions help solve this problem:

# cd $ORACLE_HOME/network/lib
# make -f ins_network.mk ntcontab.o
# cd $ORACLE_HOME/lib
# ar r libnetwork.a ntcontab.o
# cd $ORACLE_HOME/network/lib
# make -f ins_network.mk install

Do not forget to run root.sh again!


10.6.4.1. Patching root.sh

When installing Oracle, some actions, which need to be performed as root, are recorded in a shell script called root.sh. This script is written in the orainst directory. Apply the following patch to root.sh, to have it use to proper location of chown or alternatively run the script under a Linux native shell.

*** orainst/root.sh.orig Tue Oct 6 21:57:33 1998
--- orainst/root.sh Mon Dec 28 15:58:53 1998
***************
*** 31,37 ****
# This is the default value for CHOWN
# It will redefined later in this script for those ports
# which have it conditionally defined in ss_install.h
! CHOWN=/bin/chown
#
# Define variables to be used in this script
--- 31,37 ----
# This is the default value for CHOWN
# It will redefined later in this script for those ports
# which have it conditionally defined in ss_install.h
! CHOWN=/usr/sbin/chown
#
# Define variables to be used in this script

When you do not install Oracle from CD, you can patch the source for root.sh. It is called rthd.sh and is located in the orainst directory in the source tree.


10.6.4.2. Patching genclntsh

The script genclntsh is used to create a single shared client library. It is used when building the demos. Apply the following patch to comment out the definition of PATH:

*** bin/genclntsh.orig Wed Sep 30 07:37:19 1998
--- bin/genclntsh Tue Dec 22 15:36:49 1998
***************
*** 32,38 ****
#
# Explicit path to ensure that we're using the correct commands
#PATH=/usr/bin:/usr/ccs/bin export PATH
! PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin export PATH
#
# each product MUST provide a $PRODUCT/admin/shrept.lst
--- 32,38 ----
#
# Explicit path to ensure that we're using the correct commands
#PATH=/usr/bin:/usr/ccs/bin export PATH
! #PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin export PATH
#
# each product MUST provide a $PRODUCT/admin/shrept.lst

10.6.5. Running Oracle

When you have followed the instructions, you should be able to run Oracle as if it was run on Linux itself.


10.7. Installing SAP® R/3®

Contributed by Holger Kipp. Original version converted to SGML by Valentino Vaschetto.

Installations of SAP Systems using FreeBSD will not be supported by the SAP support team -- they only offer support for certified platforms.


10.7.1. Preface

This document describes a possible way of installing a SAP R/3 System with Oracle Database for Linux onto a FreeBSD machine, including the installation of FreeBSD and Oracle. Two different configurations will be described:

 • SAP R/3 4.6B (IDES) with Oracle 8.0.5 on FreeBSD 4.3-STABLE

 • SAP R/3 4.6C with Oracle 8.1.7 on FreeBSD 4.5-STABLE

Even though this document tries to describe all important steps in a greater detail, it is not intended as a replacement for the Oracle and SAP R/3 installation guides.

Please see the documentation that comes with the SAP R/3 Linux edition for SAP and Oracle specific questions, as well as resources from Oracle and SAP OSS.


10.7.2. Software

The following CD-ROMs have been used for SAP installations:


10.7.2.1. SAP R/3 4.6B, Oracle 8.0.5

Name Number Description
KERNEL 51009113 SAP Kernel Oracle / Installation / AIX, Linux, Solaris
RDBMS 51007558 Oracle / RDBMS 8.0.5.X / Linux
EXPORT1 51010208 IDES / DB-Export / Disc 1 of 6
EXPORT2 51010209 IDES / DB-Export / Disc 2 of 6
EXPORT3 51010210 IDES / DB-Export / Disc 3 of 6
EXPORT4 51010211 IDES / DB-Export / Disc 4 of 6
EXPORT5 51010212 IDES / DB-Export / Disc 5 of 6
EXPORT6 51010213 IDES / DB-Export / Disc 6 of 6

Additionally, we used the Oracle 8 Server (Pre-production version 8.0.5 for Linux, Kernel Version 2.0.33) CD which is not really necessary, and FreeBSD 4.3-STABLE (it was only a few days past 4.3 RELEASE).


10.7.2.2. SAP R/3 4.6C SR2, Oracle 8.1.7

Name Number Description
KERNEL 51014004 SAP Kernel Oracle / SAP Kernel Version 4.6D / DEC, Linux
RDBMS 51012930 Oracle 8.1.7/ RDBMS / Linux
EXPORT1 51013953 Release 4.6C SR2 / Export / Disc 1 of 4
EXPORT1 51013953 Release 4.6C SR2 / Export / Disc 2 of 4
EXPORT1 51013953 Release 4.6C SR2 / Export / Disc 3 of 4
EXPORT1 51013953 Release 4.6C SR2 / Export / Disc 4 of 4
LANG1 51013954 Release 4.6C SR2 / Language / DE, EN, FR / Disc 1 of 3

Depending on the languages you would like to install, additional language CDs might be necessary. Here we are just using DE and EN, so the first language CD is the only one needed. As a little note, the numbers for all four EXPORT CDs are identical. All three language CDs also have the same number (this is different from the 4.6B IDES release CD numbering). At the time of writing this installation is running on FreeBSD 4.5-STABLE (20.03.2002).


10.7.3. SAP Notes

The following notes should be read before installing SAP R/3 and proved to be useful during installation:


10.7.3.1. SAP R/3 4.6B, Oracle 8.0.5

Number Title
0171356 SAP Software on Linux: Essential Comments
0201147 INST: 4.6C R/3 Inst. on UNIX - Oracle
0373203 Update / Migration Oracle 8.0.5 --> 8.0.6/8.1.6 LINUX
0072984 Release of Digital UNIX 4.0B for Oracle
0130581 R3SETUP step DIPGNTAB terminates
0144978 Your system has not been installed correctly
0162266 Questions and tips for R3SETUP on Windows NT / W2K

10.7.3.2. SAP R/3 4.6C, Oracle 8.1.7

Number Title
0015023 Initializing table TCPDB (RSXP0004) (EBCDIC)
0045619 R/3 with several languages or typefaces
0171356 SAP Software on Linux: Essential Comments
0195603 RedHat 6.1 Enterprise version: Known problems
0212876 The new archiving tool SAPCAR
0300900 Linux: Released DELL Hardware
0377187 RedHat 6.2: important remarks
0387074 INST: R/3 4.6C SR2 Installation on UNIX
0387077 INST: R/3 4.6C SR2 Inst. on UNIX - Oracle
0387078 SAP Software on UNIX: OS Dependencies 4.6C SR2

10.7.4. Hardware Requirements

The following equipment is sufficient for the installation of a SAP R/3 System. For production use, a more exact sizing is of course needed:

Component 4.6B 4.6C
Processor 2 x 800MHz Pentium III 2 x 800MHz Pentium III
Memory 1GB ECC 2GB ECC
Hard Disk Space 50-60GB (IDES) 50-60GB (IDES)

For use in production, Xeon Processors with large cache, high-speed disk access (SCSI, RAID hardware controller), USV and ECC-RAM is recommended. The large amount of hard disk space is due to the preconfigured IDES System, which creates 27 GB of database files during installation. This space is also sufficient for initial production systems and application data.


10.7.4.1. SAP R/3 4.6B, Oracle 8.0.5

The following off-the-shelf hardware was used: a dual processor board with 2 800 MHz Pentium III processors, Adaptec® 29160 Ultra160 SCSI adapter (for accessing a 40/80 GB DLT tape drive and CDROM), Mylex® AcceleRAID™ (2 channels, firmware 6.00-1-00 with 32 MB RAM). To the Mylex RAID controller are attached two 17 GB hard disks (mirrored) and four 36 GB hard disks (RAID level 5).


10.7.4.2. SAP R/3 4.6C, Oracle 8.1.7

For this installation a DellPowerEdge™ 2500 was used: a dual processor board with two 1000 MHz Pentium III processors (256 kB Cache), 2 GB PC133 ECC SDRAM, PERC/3 DC PCI RAID Controller with 128 MB, and an EIDE DVD-ROM drive. To the RAID controller are attached two 18 GB hard disks (mirrored) and four 36 GB hard disks (RAID level 5).


10.7.5. Installation of FreeBSD

First you have to install FreeBSD. There are several ways to do this, for more information read the Sekcja 2.13.


10.7.5.1. Disk Layout

To keep it simple, the same disk layout both for the SAP R/3 46B and SAP R/3 46C SR2 installation was used. Only the device names changed, as the installations were on different hardware (/dev/da and /dev/amr respectively, so if using an AMI MegaRAID®, one will see /dev/amr0s1a instead of /dev/da0s1a):

File system Size (1k-blocks) Size (GB) Mounted on
/dev/da0s1a 1.016.303 1 /
/dev/da0s1b   6 swap
/dev/da0s1e 2.032.623 2 /var
/dev/da0s1f 8.205.339 8 /usr
/dev/da1s1e 45.734.361 45 /compat/linux/oracle
/dev/da1s1f 2.032.623 2 /compat/linux/sapmnt
/dev/da1s1g 2.032.623 2 /compat/linux/usr/sap

Configure and initialize the two logical drives with the Mylex or PERC/3 RAID software beforehand. The software can be started during the BIOS boot phase.

Please note that this disk layout differs slightly from the SAP recommendations, as SAP suggests mounting the Oracle subdirectories (and some others) separately -- we decided to just create them as real subdirectories for simplicity.


10.7.5.2. make world and a New Kernel

Download the latest -STABLE sources. Rebuild world and your custom kernel after configuring your kernel configuration file. Here you should also include the kernel parameters which are required for both SAP R/3 and Oracle.


10.7.6. Installing the Linux Environment

10.7.6.1. Installing the Linux Base System

First the linux_base port needs to be installed (as root):

# cd /usr/ports/emulators/linux_base
# make install distclean

10.7.6.2. Installing Linux Development Environment

The Linux development environment is needed, if you want to install Oracle on FreeBSD according to the Sekcja 10.6:

# cd /usr/ports/devel/linux_devtools
# make install distclean

The Linux development environment has only been installed for the SAP R/3 46B IDES installation. It is not needed, if the Oracle DB is not relinked on the FreeBSD system. This is the case if you are using the Oracle tarball from a Linux system.


10.7.6.3. Installing the Necessary RPMs

To start the R3SETUP program, PAM support is needed. During the first SAP Installation on FreeBSD 4.3-STABLE we tried to install PAM with all the required packages and finally forced the installation of the PAM package, which worked. For SAP R/3 4.6C SR2 we directly forced the installation of the PAM RPM, which also works, so it seems the dependent packages are not needed:

# rpm -i --ignoreos --nodeps --root /compat/linux --dbpath /var/lib/rpm \
pam-0.68-7.i386.rpm

For Oracle 8.0.5 to run the intelligent agent, we also had to install the RedHat Tcl package tcl-8.0.5-30.i386.rpm (otherwise the relinking during Oracle installation will not work). There are some other issues regarding relinking of Oracle, but that is a Oracle Linux issue, not FreeBSD specific.


10.7.6.4. Some Additional Hints

It might also be a good idea to add linprocfs to /etc/fstab, for more information, see the linprocfs(5) manual page. Another parameter to set is kern.fallback_elf_brand=3 which is done in the file /etc/sysctl.conf.


10.7.7. Creating the SAP R/3 Environment

10.7.7.1. Creating the Necessary File Systems and Mountpoints

For a simple installation, it is sufficient to create the following file systems:

mount point size in GB
/compat/linux/oracle 45 GB
/compat/linux/sapmnt 2 GB
/compat/linux/usr/sap 2 GB

It is also necessary to created some links. Otherwise the SAP Installer will complain, as it is checking the created links:

# ln -s /compat/linux/oracle /oracle
# ln -s /compat/linux/sapmnt /sapmnt
# ln -s /compat/linux/usr/sap /usr/sap

Possible error message during installation (here with System PRD and the SAP R/3 4.6C SR2 installation):

INFO 2002-03-19 16:45:36 R3LINKS_IND_IND SyLinkCreate:200
  Checking existence of symbolic link /usr/sap/PRD/SYS/exe/dbg to
  /sapmnt/PRD/exe. Creating if it does not exist...

WARNING 2002-03-19 16:45:36 R3LINKS_IND_IND SyLinkCreate:400
  Link /usr/sap/PRD/SYS/exe/dbg exists but it points to file
  /compat/linux/sapmnt/PRD/exe instead of /sapmnt/PRD/exe. The
  program cannot go on as long as this link exists at this
  location. Move the link to another location.

ERROR 2002-03-19 16:45:36 R3LINKS_IND_IND Ins_SetupLinks:0
  can not setup link '/usr/sap/PRD/SYS/exe/dbg' with content
  '/sapmnt/PRD/exe'

10.7.7.2. Creating Users and Directories

SAP R/3 needs two users and three groups. The user names depend on the SAP system ID (SID) which consists of three letters. Some of these SIDs are reserved by SAP (for example SAP and NIX. For a complete list please see the SAP documentation). For the IDES installation we used IDS, for the 4.6C SR2 installation PRD, as that system is intended for production use. We have therefore the following groups (group IDs might differ, these are just the values we used with our installation):

group ID group name description
100 dba Data Base Administrator
101 sapsys SAP System
102 oper Data Base Operator

For a default Oracle installation, only group dba is used. As oper group, one also uses group dba (see Oracle and SAP documentation for further information).

We also need the following users:

user ID user name generic name group additional groups description
1000 idsadm/prdadm sidadm sapsys oper SAP Administrator
1002 oraids/oraprd orasid dba oper Oracle Administrator

Adding the users with adduser(8) requires the following (please note shell and home directory) entries for “SAP Administrator”:

Name: sidadm
Password: ******
Fullname: SAP Administrator SID
Uid: 1000
Gid: 101 (sapsys)
Class:
Groups: sapsys dba
HOME: /home/sidadm
Shell: bash (/compat/linux/bin/bash)

and for “Oracle Administrator”:

Name: orasid 
Password: ****** 
Fullname: Oracle Administrator SID
Uid: 1002 
Gid: 100 (dba) 
Class: 
Groups: dba 
HOME: /oracle/sid 
Shell: bash (/compat/linux/bin/bash)

This should also include group oper in case you are using both groups dba and oper.


10.7.7.3. Creating Directories

These directories are usually created as separate file systems. This depends entirely on your requirements. We choose to create them as simple directories, as they are all located on the same RAID 5 anyway:

First we will set owners and rights of some directories (as user root):

# chmod 775 /oracle
# chmod 777 /sapmnt
# chown root:dba /oracle
# chown sidadm:sapsys /compat/linux/usr/sap
# chmod 775 /compat/linux/usr/sap

Second we will create directories as user orasid. These will all be subdirectories of /oracle/SID:

# su - orasid
# cd /oracle/SID
# mkdir mirrlogA mirrlogB origlogA origlogB
# mkdir sapdata1 sapdata2 sapdata3 sapdata4 sapdata5 sapdata6
# mkdir saparch sapreorg
# exit

For the Oracle 8.1.7 installation some additional directories are needed:

# su - orasid
# cd /oracle
# mkdir 805_32
# mkdir client stage
# mkdir client/80x_32
# mkdir stage/817_32
# cd /oracle/SID
# mkdir 817_32

Notatka: The directory client/80x_32 is used with exactly this name. Do not replace the x with some number or anything.

In the third step we create directories as user sidadm:

# su - sidadm
# cd /usr/sap
# mkdir SID
# mkdir trans
# exit

10.7.7.4. Entries in /etc/services

SAP R/3 requires some entries in file /etc/services, which will not be set correctly during installation under FreeBSD. Please add the following entries (you need at least those entries corresponding to the instance number -- in this case, 00. It will do no harm adding all entries from 00 to 99 for dp, gw, sp and ms). If you are going to use a SAProuter or need to access SAP OSS, you also need 99, as port 3299 is usually used for the SAProuter process on the target system:

sapdp00  3200/tcp # SAP Dispatcher.   3200 + Instance-Number
sapgw00 3300/tcp # SAP Gateway.     3300 + Instance-Number
sapsp00 3400/tcp #           3400 + Instance-Number
sapms00 3500/tcp #           3500 + Instance-Number
sapmsSID 3600/tcp # SAP Message Server. 3600 + Instance-Number
sapgw00s  4800/tcp # SAP Secure Gateway  4800 + Instance-Number

10.7.7.5. Necessary Locales

SAP requires at least two locales that are not part of the default RedHat installation. SAP offers the required RPMs as download from their FTP server (which is only accessible if you are a customer with OSS access). See note 0171356 for a list of RPMs you need.

It is also possible to just create appropriate links (for example from de_DE and en_US ), but we would not recommend this for a production system (so far it worked with the IDES system without any problems, though). The following locales are needed:

de_DE.ISO-8859-1
en_US.ISO-8859-1

Create the links like this:

# cd /compat/linux/usr/share/locale
# ln -s de_DE de_DE.ISO-8859-1
# ln -s en_US en_US.ISO-8859-1

If they are not present, there will be some problems during the installation. If these are then subsequently ignored (by setting the STATUS of the offending steps to OK in file CENTRDB.R3S), it will be impossible to log onto the SAP system without some additional effort.


10.7.7.6. Kernel Tuning

SAP R/3 systems need a lot of resources. We therefore added the following parameters to the kernel configuration file:

# Set these for memory pigs (SAP and Oracle):
options MAXDSIZ="(1024*1024*1024)"
options DFLDSIZ="(1024*1024*1024)"
# System V options needed.
options SYSVSHM #SYSV-style shared memory
options SHMMAXPGS=262144 #max amount of shared mem. pages
#options SHMMAXPGS=393216 #use this for the 46C inst.parameters
options SHMMNI=256 #max number of shared memory ident if.
options SHMSEG=100 #max shared mem.segs per process
options SYSVMSG #SYSV-style message queues 
options MSGSEG=32767 #max num. of mes.segments in system 
options MSGSSZ=32 #size of msg-seg. MUST be power of 2
options MSGMNB=65535 #max char. per message queue
options MSGTQL=2046 #max amount of msgs in system
options SYSVSEM #SYSV-style semaphores 
options SEMMNU=256 #number of semaphore UNDO structures
options SEMMNS=1024 #number of semaphores in system
options SEMMNI=520 #number of semaphore identifiers
options SEMUME=100    #number of UNDO keys

The minimum values are specified in the documentation that comes from SAP. As there is no description for Linux, see the HP-UX section (32-bit) for further information. As the system for the 4.6C SR2 installation has more main memory, the shared segments can be larger both for SAP and Oracle, therefore choose a larger number of shared memory pages.

Notatka: With the default installation of FreeBSD on i386, leave MAXDSIZ and DFLDSIZ at 1 GB maximum. Otherwise, strange errors like “ORA-27102: out of memory” and “Linux Error: 12: Cannot allocate memory” might happen.


10.7.8. Installing SAP R/3

10.7.8.1. Preparing SAP CDROMs

There are many CDROMs to mount and unmount during the installation. Assuming you have enough CDROM drives, you can just mount them all. We decided to copy the CDROMs contents to corresponding directories:

/oracle/SID/sapreorg/cd-name

where cd-name was one of KERNEL, RDBMS, EXPORT1, EXPORT2, EXPORT3, EXPORT4, EXPORT5 and EXPORT6 for the 4.6B/IDES installation, and KERNEL, RDBMS, DISK1, DISK2, DISK3, DISK4 and LANG for the 4.6C SR2 installation. All the filenames on the mounted CDs should be in capital letters, otherwise use the -g option for mounting. So use the following commands:

# mount_cd9660 -g /dev/cd0a /mnt
# cp -R /mnt/* /oracle/SID/sapreorg/cd-name
# umount /mnt

10.7.8.2. Running the Installation Script

First you have to prepare an install directory:

# cd /oracle/SID/sapreorg
# mkdir install
# cd install

Then the installation script is started, which will copy nearly all the relevant files into the install directory:

# /oracle/SID/sapreorg/KERNEL/UNIX/INSTTOOL.SH

The IDES installation (4.6B) comes with a fully customized SAP R/3 demonstration system, so there are six instead of just three EXPORT CDs. At this point the installation template CENTRDB.R3S is for installing a standard central instance (R/3 and database), not the IDES central instance, so one needs to copy the corresponding CENTRDB.R3S from the EXPORT1 directory, otherwise R3SETUP will only ask for three EXPORT CDs.

The newer SAP 4.6C SR2 release comes with four EXPORT CDs. The parameter file that controls the installation steps is CENTRAL.R3S. Contrary to earlier releases there are no separate installation templates for a central instance with or without database. SAP is using a separate template for database installation. To restart the installation later it is however sufficient to restart with the original file.

During and after installation, SAP requires hostname to return the computer name only, not the fully qualified domain name. So either set the hostname accordingly, or set an alias with alias hostname='hostname -s' for both orasid and sidadm (and for root at least during installation steps performed as root). It is also possible to adjust the installed .profile and .login files of both users that are installed during SAP installation.


10.7.8.3. Start R3SETUP 4.6B

Make sure LD_LIBRARY_PATH is set correctly:

# export LD_LIBRARY_PATH=/oracle/IDS/lib:/sapmnt/IDS/exe:/oracle/805_32/lib

Start R3SETUP as root from installation directory:

# cd /oracle/IDS/sapreorg/install
# ./R3SETUP -f CENTRDB.R3S

The script then asks some questions (defaults in brackets, followed by actual input):

Question Default Input
Enter SAP System ID [C11] IDSEnter
Enter SAP Instance Number [00] Enter
Enter SAPMOUNT Directory [/sapmnt] Enter
Enter name of SAP central host [troubadix.domain.de] Enter
Enter name of SAP db host [troubadix] Enter
Select character set [1] (WE8DEC) Enter
Enter Oracle server version (1) Oracle 8.0.5, (2) Oracle 8.0.6, (3) Oracle 8.1.5, (4) Oracle 8.1.6   1Enter
Extract Oracle Client archive [1] (Yes, extract) Enter
Enter path to KERNEL CD [/sapcd] /oracle/IDS/sapreorg/KERNEL
Enter path to RDBMS CD [/sapcd] /oracle/IDS/sapreorg/RDBMS
Enter path to EXPORT1 CD [/sapcd] /oracle/IDS/sapreorg/EXPORT1
Directory to copy EXPORT1 CD [/oracle/IDS/sapreorg/CD4_DIR] Enter
Enter path to EXPORT2 CD [/sapcd] /oracle/IDS/sapreorg/EXPORT2
Directory to copy EXPORT2 CD [/oracle/IDS/sapreorg/CD5_DIR] Enter
Enter path to EXPORT3 CD [/sapcd] /oracle/IDS/sapreorg/EXPORT3
Directory to copy EXPORT3 CD [/oracle/IDS/sapreorg/CD6_DIR] Enter
Enter path to EXPORT4 CD [/sapcd] /oracle/IDS/sapreorg/EXPORT4
Directory to copy EXPORT4 CD [/oracle/IDS/sapreorg/CD7_DIR] Enter
Enter path to EXPORT5 CD [/sapcd] /oracle/IDS/sapreorg/EXPORT5
Directory to copy EXPORT5 CD [/oracle/IDS/sapreorg/CD8_DIR] Enter
Enter path to EXPORT6 CD [/sapcd] /oracle/IDS/sapreorg/EXPORT6
Directory to copy EXPORT6 CD [/oracle/IDS/sapreorg/CD9_DIR] Enter
Enter amount of RAM for SAP + DB   850Enter (in Megabytes)
Service Entry Message Server [3600] Enter
Enter Group-ID of sapsys [101] Enter
Enter Group-ID of oper [102] Enter
Enter Group-ID of dba [100] Enter
Enter User-ID of sidadm [1000] Enter
Enter User-ID of orasid [1002] Enter
Number of parallel procs [2] Enter

If you had not copied the CDs to the different locations, then the SAP installer cannot find the CD needed (identified by the LABEL.ASC file on the CD) and would then ask you to insert and mount the CD and confirm or enter the mount path.

The CENTRDB.R3S might not be error free. In our case, it requested EXPORT4 CD again but indicated the correct key (6_LOCATION, then 7_LOCATION etc.), so one can just continue with entering the correct values.

Apart from some problems mentioned below, everything should go straight through up to the point where the Oracle database software needs to be installed.


10.7.8.4. Start R3SETUP 4.6C SR2

Make sure LD_LIBRARY_PATH is set correctly. This is a different value from the 4.6B installation with Oracle 8.0.5:

# export LD_LIBRARY_PATH=/sapmnt/PRD/exe:/oracle/PRD/817_32/lib

Start R3SETUP as user root from installation directory:

# cd /oracle/PRD/sapreorg/install
# ./R3SETUP -f CENTRAL.R3S

The script then asks some questions (defaults in brackets, followed by actual input):

Question Default Input
Enter SAP System ID [C11] PRDEnter
Enter SAP Instance Number [00] Enter
Enter SAPMOUNT Directory [/sapmnt] Enter
Enter name of SAP central host [majestix] Enter
Enter Database System ID [PRD] PRDEnter
Enter name of SAP db host [majestix] Enter
Select character set [1] (WE8DEC) Enter
Enter Oracle server version (2) Oracle 8.1.7   2Enter
Extract Oracle Client archive [1] (Yes, extract) Enter
Enter path to KERNEL CD [/sapcd] /oracle/PRD/sapreorg/KERNEL
Enter amount of RAM for SAP + DB 2044 1800Enter (in Megabytes)
Service Entry Message Server [3600] Enter
Enter Group-ID of sapsys [100] Enter
Enter Group-ID of oper [101] Enter
Enter Group-ID of dba [102] Enter
Enter User-ID of oraprd [1002] Enter
Enter User-ID of prdadm [1000] Enter
LDAP support   3Enter (no support)
Installation step completed [1] (continue) Enter
Choose installation service [1] (DB inst,file) Enter

So far, creation of users gives an error during installation in phases OSUSERDBSID_IND_ORA (for creating user orasid) and OSUSERSIDADM_IND_ORA (creating user sidadm).

Apart from some problems mentioned below, everything should go straight through up to the point where the Oracle database software needs to be installed.


10.7.9. Installing Oracle 8.0.5

Please see the corresponding SAP Notes and Oracle Readmes regarding Linux and Oracle DB for possible problems. Most if not all problems stem from incompatible libraries.

For more information on installing Oracle, refer to the Installing Oracle chapter.


10.7.9.1. Installing the Oracle 8.0.5 with orainst

If Oracle 8.0.5 is to be used, some additional libraries are needed for successfully relinking, as Oracle 8.0.5 was linked with an old glibc (RedHat 6.0), but RedHat 6.1 already uses a new glibc. So you have to install the following additional packages to ensure that linking will work:

compat-libs-5.2-2.i386.rpm

compat-glibc-5.2-2.0.7.2.i386.rpm

compat-egcs-5.2-1.0.3a.1.i386.rpm

compat-egcs-c++-5.2-1.0.3a.1.i386.rpm

compat-binutils-5.2-2.9.1.0.23.1.i386.rpm

See the corresponding SAP Notes or Oracle Readmes for further information. If this is no option (at the time of installation we did not have enough time to check this), one could use the original binaries, or use the relinked binaries from an original RedHat system.

For compiling the intelligent agent, the RedHat Tcl package must be installed. If you cannot get tcl-8.0.3-20.i386.rpm, a newer one like tcl-8.0.5-30.i386.rpm for RedHat 6.1 should also do.

Apart from relinking, the installation is straightforward:

# su - oraids
# export TERM=xterm
# export ORACLE_TERM=xterm
# export ORACLE_HOME=/oracle/IDS
# cd $ORACLE_HOME/orainst_sap
# ./orainst

Confirm all screens with Enter until the software is installed, except that one has to deselect the Oracle On-Line Text Viewer, as this is not currently available for Linux. Oracle then wants to relink with i386-glibc20-linux-gcc instead of the available gcc, egcs or i386-redhat-linux-gcc .

Due to time constrains we decided to use the binaries from an Oracle 8.0.5 PreProduction release, after the first attempt at getting the version from the RDBMS CD working, failed, and finding and accessing the correct RPMs was a nightmare at that time.


10.7.9.2. Installing the Oracle 8.0.5 Pre-production Release for Linux (Kernel 2.0.33)

This installation is quite easy. Mount the CD, start the installer. It will then ask for the location of the Oracle home directory, and copy all binaries there. We did not delete the remains of our previous RDBMS installation tries, though.

Afterwards, Oracle Database could be started with no problems.


10.7.10. Installing the Oracle 8.1.7 Linux Tarball

Take the tarball oracle81732.tgz you produced from the installation directory on a Linux system and untar it to /oracle/SID/817_32/.


10.7.11. Continue with SAP R/3 Installation

First check the environment settings of users idsamd (sidadm) and oraids (orasid). They should now both have the files .profile, .login and .cshrc which are all using hostname. In case the system's hostname is the fully qualified name, you need to change hostname to hostname -s within all three files.


10.7.11.1. Database Load

Afterwards, R3SETUP can either be restarted or continued (depending on whether exit was chosen or not). R3SETUP then creates the tablespaces and loads the data (for 46B IDES, from EXPORT1 to EXPORT6, for 46C from DISK1 to DISK4) with R3load into the database.

When the database load is finished (might take a few hours), some passwords are requested. For test installations, one can use the well known default passwords (use different ones if security is an issue!):

Question Input
Enter Password for sapr3 sapEnter
Confirum Password for sapr3 sapEnter
Enter Password for sys change_on_installEnter
Confirm Password for sys change_on_installEnter
Enter Password for system managerEnter
Confirm Password for system managerEnter

At this point We had a few problems with dipgntab during the 4.6B installation.


10.7.11.2. Listener

Start the Oracle Listener as user orasid as follows:

% umask 0; lsnrctl start

Otherwise you might get the error ORA-12546 as the sockets will not have the correct permissions. See SAP Note 072984.


10.7.11.3. Updating MNLS Tables

If you plan to import non-Latin-1 languages into the SAP system, you have to update the Multi National Language Support tables. This is described in the SAP OSS Notes 15023 and 45619. Otherwise, you can skip this question during SAP installation.

Notatka: If you do not need MNLS, it is still necessary to check the table TCPDB and initializing it if this has not been done. See SAP note 0015023 and 0045619 for further information.


10.7.12. Post-installation Steps

10.7.12.1. Request SAP R/3 License Key

You have to request your SAP R/3 License Key. This is needed, as the temporary license that was installed during installation is only valid for four weeks. First get the hardware key. Log on as user idsadm and call saplicense:

# /sapmnt/IDS/exe/saplicense -get

Calling saplicense without parameters gives a list of options. Upon receiving the license key, it can be installed using:

# /sapmnt/IDS/exe/saplicense -install

You are then required to enter the following values:

SAP SYSTEM ID  = SID, 3 chars
CUSTOMER KEY  = hardware key, 11 chars
INSTALLATION NO = installation, 10 digits
EXPIRATION DATE = yyyymmdd, usually "99991231"
LICENSE KEY   = license key, 24 chars

10.7.12.2. Creating Users

Create a user within client 000 (for some tasks required to be done within client 000, but with a user different from users sap* and ddic). As a user name, We usually choose wartung (or service in English). Profiles required are sap_new and sap_all. For additional safety the passwords of default users within all clients should be changed (this includes users sap* and ddic).


10.7.12.3. Configure Transport System, Profile, Operation Modes, Etc.

Within client 000, user different from ddic and sap*, do at least the following:

Task Transaction
Configure Transport System, e.g. as Stand-Alone Transport Domain Entity STMS
Create / Edit Profile for System RZ10
Maintain Operation Modes and Instances RZ04

These and all the other post-installation steps are thoroughly described in SAP installation guides.


10.7.12.4. Edit initsid.sap (initIDS.sap)

The file /oracle/IDS/dbs/initIDS.sap contains the SAP backup profile. Here the size of the tape to be used, type of compression and so on need to be defined. To get this running with sapdba / brbackup, we changed the following values:

compress = hardware
archive_function = copy_delete_save
cpio_flags = "-ov --format=newc --block-size=128 --quiet"
cpio_in_flags = "-iuv --block-size=128 --quiet"
tape_size = 38000M
tape_address = /dev/nsa0
tape_address_rew = /dev/sa0

Explanations:

compress: The tape we use is a HP DLT1 which does hardware compression.

archive_function: This defines the default behavior for saving Oracle archive logs: new logfiles are saved to tape, already saved logfiles are saved again and are then deleted. This prevents lots of trouble if you need to recover the database, and one of the archive-tapes has gone bad.

cpio_flags: Default is to use -B which sets block size to 5120 Bytes. For DLT Tapes, HP recommends at least 32 K block size, so we used --block-size=128 for 64 K. --format=newc is needed because we have inode numbers greater than 65535. The last option --quiet is needed as otherwise brbackup complains as soon as cpio outputs the numbers of blocks saved.

cpio_in_flags: Flags needed for loading data back from tape. Format is recognized automatically.

tape_size: This usually gives the raw storage capability of the tape. For security reason (we use hardware compression), the value is slightly lower than the actual value.

tape_address: The non-rewindable device to be used with cpio.

tape_address_rew: The rewindable device to be used with cpio.


10.7.12.5. Configuration Issues after Installation

The following SAP parameters should be tuned after installation (examples for IDES 46B, 1 GB memory):

Name Value
ztta/roll_extension 250000000
abap/heap_area_dia 300000000
abap/heap_area_nondia 400000000
em/initial_size_MB 256
em/blocksize_kB 1024
ipc/shm_psize_40 70000000

SAP Note 0013026:

Name Value
ztta/dynpro_area 2500000

SAP Note 0157246:

Name Value
rdisp/ROLL_MAXFS 16000
rdisp/PG_MAXFS 30000

Notatka: With the above parameters, on a system with 1 gigabyte of memory, one may find memory consumption similar to:

Mem: 547M Active, 305M Inact, 109M Wired, 40M Cache, 112M Buf, 3492K Free

10.7.13. Problems during Installation

10.7.13.1. Restart R3SETUP after Fixing a Problem

R3SETUP stops if it encounters an error. If you have looked at the corresponding logfiles and fixed the error, you have to start R3SETUP again, usually selecting REPEAT as option for the last step R3SETUP complained about.

To restart R3SETUP, just start it with the corresponding R3S file:

# ./R3SETUP -f CENTRDB.R3S

for 4.6B, or with

# ./R3SETUP -f CENTRAL.R3S

for 4.6C, no matter whether the error occurred with CENTRAL.R3S or DATABASE.R3S.

Notatka: At some stages, R3SETUP assumes that both database and SAP processes are up and running (as those were steps it already completed). Should errors occur and for example the database could not be started, you have to start both database and SAP by hand after you fixed the errors and before starting R3SETUP again.

Do not forget to also start the Oracle listener again (as orasid with umask 0; lsnrctl start) if it was also stopped (for example due to a necessary reboot of the system).


10.7.13.2. OSUSERSIDADM_IND_ORA during R3SETUP

If R3SETUP complains at this stage, edit the template file R3SETUP used at that time (CENTRDB.R3S (4.6B) or either CENTRAL.R3S or DATABASE.R3S (4.6C)). Locate [OSUSERSIDADM_IND_ORA] or search for the only STATUS=ERROR entry and edit the following values:

HOME=/home/sidadm (was empty)
STATUS=OK (had status ERROR)
    

Then you can restart R3SETUP again.


10.7.13.3. OSUSERDBSID_IND_ORA during R3SETUP

Possibly R3SETUP also complains at this stage. The error here is similar to the one in phase OSUSERSIDADM_IND_ORA. Just edit the template file R3SETUP used at that time (CENTRDB.R3S (4.6B) or either CENTRAL.R3S or DATABASE.R3S (4.6C)). Locate [OSUSERDBSID_IND_ORA] or search for the only STATUS=ERROR entry and edit the following value in that section:

STATUS=OK

Then restart R3SETUP.


10.7.13.4. “oraview.vrf FILE NOT FOUND” during Oracle Installation

You have not deselected Oracle On-Line Text Viewer before starting the installation. This is marked for installation even though this option is currently not available for Linux. Deselect this product inside the Oracle installation menu and restart installation.


10.7.13.5. “TEXTENV_INVALID” during R3SETUP, RFC or SAPgui Start

If this error is encountered, the correct locale is missing. SAP Note 0171356 lists the necessary RPMs that need be installed (e.g. saplocales-1.0-3, saposcheck-1.0-1 for RedHat 6.1). In case you ignored all the related errors and set the corresponding STATUS from ERROR to OK (in CENTRDB.R3S) every time R3SETUP complained and just restarted R3SETUP, the SAP system will not be properly configured and you will then not be able to connect to the system with a SAPgui, even though the system can be started. Trying to connect with the old Linux SAPgui gave the following messages:

Sat May 5 14:23:14 2001
*** ERROR => no valid userarea given [trgmsgo. 0401]
Sat May 5 14:23:22 2001
*** ERROR => ERROR NR 24 occured [trgmsgi. 0410]
*** ERROR => Error when generating text environment. [trgmsgi. 0435]
*** ERROR => function failed [trgmsgi. 0447]
*** ERROR => no socket operation allowed [trxio.c 3363]
Speicherzugriffsfehler

This behavior is due to SAP R/3 being unable to correctly assign a locale and also not being properly configured itself (missing entries in some database tables). To be able to connect to SAP, add the following entries to file DEFAULT.PFL (see Note 0043288):

abap/set_etct_env_at_new_mode = 0
install/collate/active = 0
rscp/TCP0B = TCP0B

Restart the SAP system. Now you can connect to the system, even though country-specific language settings might not work as expected. After correcting country settings (and providing the correct locales), these entries can be removed from DEFAULT.PFL and the SAP system can be restarted.


10.7.13.6. ORA-00001

This error only happened with Oracle 8.1.7 on FreeBSD. The reason was that the Oracle database could not initialize itself properly and crashed, leaving semaphores and shared memory on the system. The next try to start the database then returned ORA-00001.

Find them with ipcs -a and remove them with ipcrm.


10.7.13.7. ORA-00445 (Background Process PMON Did Not Start)

This error happened with Oracle 8.1.7. This error is reported if the database is started with the usual startsap script (for example startsap_majestix_00) as user prdadm.

A possible workaround is to start the database as user oraprd instead with svrmgrl:

% svrmgrl
SVRMGR> connect internal;
SVRMGR> startup;
SVRMGR> exit

10.7.13.8. ORA-12546 (Start Listener with Correct Permissions)

Start the Oracle listener as user oraids with the following commands:

# umask 0; lsnrctl start

Otherwise you might get ORA-12546 as the sockets will not have the correct permissions. See SAP Note 0072984.


10.7.13.9. ORA-27102 (Out of Memory)

This error happened whilst trying to use values for MAXDSIZ and DFLDSIZ greater than 1 GB (1024x1024x1024). Additionally, we got “Linux Error 12: Cannot allocate memory”.


10.7.13.10. [DIPGNTAB_IND_IND] during R3SETUP

In general, see SAP Note 0130581 (R3SETUP step DIPGNTAB terminates). During the IDES-specific installation, for some reason the installation process was not using the proper SAP system name “IDS”, but the empty string "" instead. This leads to some minor problems with accessing directories, as the paths are generated dynamically using SID (in this case IDS). So instead of accessing:

/usr/sap/IDS/SYS/...
/usr/sap/IDS/DVMGS00

the following paths were used:

/usr/sap//SYS/...
/usr/sap/D00

To continue with the installation, we created a link and an additional directory:

# pwd
/compat/linux/usr/sap
# ls -l
total 4
drwxr-xr-x 3 idsadm sapsys 512 May 5 11:20 D00
drwxr-x--x 5 idsadm sapsys 512 May 5 11:35 IDS
lrwxr-xr-x 1 root  sapsys 7 May 5 11:35 SYS -> IDS/SYS
drwxrwxr-x 2 idsadm sapsys 512 May 5 13:00 tmp
drwxrwxr-x 11 idsadm sapsys 512 May 4 14:20 trans

We also found SAP Notes (0029227 and 0008401) describing this behavior. We did not encounter any of these problems with the SAP 4.6C installation.


10.7.13.11. [RFCRSWBOINI_IND_IND] during R3SETUP

During installation of SAP 4.6C, this error was just the result of another error happening earlier during installation. In this case, you have to look through the corresponding logfiles and correct the real problem.

If after looking through the logfiles this error is indeed the correct one (check the SAP Notes), you can set STATUS of the offending step from ERROR to OK (file CENTRDB.R3S) and restart R3SETUP. After installation, you have to execute the report RSWBOINS from transaction SE38. See SAP Note 0162266 for additional information about phase RFCRSWBOINI and RFCRADDBDIF.


10.7.13.12. [RFCRADDBDIF_IND_IND] during R3SETUP

Here the same restrictions apply: make sure by looking through the logfiles, that this error is not caused by some previous problems.

If you can confirm that SAP Note 0162266 applies, just set STATUS of the offending step from ERROR to OK (file CENTRDB.R3S) and restart R3SETUP. After installation, you have to execute the report RADDBDIF from transaction SE38.


10.7.13.13. sigaction sig31: File size limit exceeded

This error occurred during start of SAP processes disp+work. If starting SAP with the startsap script, subprocesses are then started which detach and do the dirty work of starting all other SAP processes. As a result, the script itself will not notice if something goes wrong.

To check whether the SAP processes did start properly, have a look at the process status with ps ax | grep SID, which will give you a list of all Oracle and SAP processes. If it looks like some processes are missing or if you cannot connect to the SAP system, look at the corresponding logfiles which can be found at /usr/sap/SID/DVEBMGSnr/work/. The files to look at are dev_ms and dev_disp.

Signal 31 happens here if the amount of shared memory used by Oracle and SAP exceed the one defined within the kernel configuration file and could be resolved by using a larger value:

# larger value for 46C production systems:
options SHMMAXPGS=393216
# smaller value sufficient for 46B:
#options SHMMAXPGS=262144

10.7.13.14. Start of saposcol Failed

There are some problems with the program saposcol (version 4.6D). The SAP system is using saposcol to collect data about the system performance. This program is not needed to use the SAP system, so this problem can be considered a minor one. The older versions (4.6B) does work, but does not collect all the data (many calls will just return 0, for example for CPU usage).


10.8. Advanced Topics

If you are curious as to how the Linux binary compatibility works, this is the section you want to read. Most of what follows is based heavily on an email written to FreeBSD chat mailing list by Terry Lambert (Message ID: <199906020108.SAA07001@usr09.primenet.com>).


10.8.1. How Does It Work?

FreeBSD has an abstraction called an “execution class loader”. This is a wedge into the execve(2) system call.

What happens is that FreeBSD has a list of loaders, instead of a single loader with a fallback to the #! loader for running any shell interpreters or shell scripts.

Historically, the only loader on the UNIX platform examined the magic number (generally the first 4 or 8 bytes of the file) to see if it was a binary known to the system, and if so, invoked the binary loader.

If it was not the binary type for the system, the execve(2) call returned a failure, and the shell attempted to start executing it as shell commands.

The assumption was a default of “whatever the current shell is”.

Later, a hack was made for sh(1) to examine the first two characters, and if they were :\n, then it invoked the csh(1) shell instead (we believe SCO first made this hack).

What FreeBSD does now is go through a list of loaders, with a generic #! loader that knows about interpreters as the characters which follow to the next whitespace next to last, followed by a fallback to /bin/sh.

For the Linux ABI support, FreeBSD sees the magic number as an ELF binary (it makes no distinction between FreeBSD, Solaris, Linux, or any other OS which has an ELF image type, at this point).

The ELF loader looks for a specialized brand, which is a comment section in the ELF image, and which is not present on SVR4/Solaris ELF binaries.

For Linux binaries to function, they must be branded as type Linux from brandelf(1):

# brandelf -t Linux file

When this is done, the ELF loader will see the Linux brand on the file.

When the ELF loader sees the Linux brand, the loader replaces a pointer in the proc structure. All system calls are indexed through this pointer (in a traditional UNIX system, this would be the sysent[] structure array, containing the system calls). In addition, the process is flagged for special handling of the trap vector for the signal trampoline code, and several other (minor) fix-ups that are handled by the Linux kernel module.

The Linux system call vector contains, among other things, a list of sysent[] entries whose addresses reside in the kernel module.

When a system call is called by the Linux binary, the trap code dereferences the system call function pointer off the proc structure, and gets the Linux, not the FreeBSD, system call entry points.

In addition, the Linux mode dynamically reroots lookups; this is, in effect, what the union option to file system mounts (not the unionfs file system type!) does. First, an attempt is made to lookup the file in the /compat/linux/original-path directory, then only if that fails, the lookup is done in the /original-path directory. This makes sure that binaries that require other binaries can run (e.g., the Linux toolchain can all run under Linux ABI support). It also means that the Linux binaries can load and execute FreeBSD binaries, if there are no corresponding Linux binaries present, and that you could place a uname(1) command in the /compat/linux directory tree to ensure that the Linux binaries could not tell they were not running on Linux.

In effect, there is a Linux kernel in the FreeBSD kernel; the various underlying functions that implement all of the services provided by the kernel are identical to both the FreeBSD system call table entries, and the Linux system call table entries: file system operations, virtual memory operations, signal delivery, System V IPC, etc... The only difference is that FreeBSD binaries get the FreeBSD glue functions, and Linux binaries get the Linux glue functions (most older OS's only had their own glue functions: addresses of functions in a static global sysent[] structure array, instead of addresses of functions dereferenced off a dynamically initialized pointer in the proc structure of the process making the call).

Which one is