Podręcznik FreeBSD

Projekt Dokumentacji FreeBSD

Witamy w świecie FreeBSD! Zadaniem niniejszego podręcznika jest opisanie procesu instalacji i czynności związanych z codziennym użytkowaniem systemu FreeBSD w wersji 7.4-RELEASE oraz 8.2-RELEASE. Prace nad tym podręcznikiem trwają cały czas. Stanowi on dzieło wielu osób z całego świata. Tym nie mniej mamy świadomość, iż wiele rozdziałów wciąż nie zostało napisanych, a niektóre spośród istniejących wymagają aktualizacji. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą w rozwoju projektu wyślij email na adres listy dyskusyjnej projektu dokumentacji FreeBSD. Najnowsza wersja anglojęzyczna niniejszego dokumentu jest zawsze dostępna na stronie domowej FreeBSD (wersje wcześniejsze dostępne są pod adresem http://docs.FreeBSD.org/doc/). Podręcznik dostępny jest również w innych formatach dokumentów oraz w postaci skompresowanej z serwera FTP Projektu FreeBSD bądź jednego z wielu serwerów lustrzanych. Dla osób zainteresowanych, drukowaną wersję podręcznika (język ang.) można nabyć wprost z witryny FreeBSD Mall. Dostępne jest również przeszukiwanie podręcznika.


Spis treści
Przedmowa
I. Pierwsze kroki
1. Wprowadzenie
1.1. Streszczenie
1.2. Witamy w świecie FreeBSD!
1.3. O Projekcie FreeBSD
2. Instalacja FreeBSD
2.1. Streszczenie
2.2. Czynności wstępne
2.3. Rozpoczęcie instalacji
2.4. Wprowadzenie do sysinstall
2.5. Przydział miejsca na dysku
2.6. Wybór składników instalacji
2.7. Wybór nośnika instalacji
2.8. Przystąpienie do instalacji
2.9. Po instalacji
2.10. Obsługiwany sprzęt
2.11. Rozwiązywanie problemów
2.12. Instalacja zaawansowana
2.13. Przygotowanie własnego nośnika instalacji
3. Podstawy Uniksa
3.1. Streszczenie
3.2. Konsole wirtualne i terminale
3.3. Prawa dostępu
3.4. Struktura katalogów
3.5. Organizacja dysku
3.6. Montowanie i odmontowywanie systemów plików
3.7. Procesy
3.8. Demony, sygnały i unicestwianie procesów
3.9. Powłoki
3.10. Edytory tekstu
3.11. Urządzenia i pliki urządzeń
3.12. Formaty binarne
3.13. Więcej informacji
4. Instalacja programów: pakiety i porty
4.1. Streszczenie
4.2. Omówienie instalacji oprogramowania
4.3. Odnalezienie programu dla siebie
4.4. Korzystanie z systemu pakietów
4.5. Korzystanie z kolekcji portów
4.6. Czynności po-instalacyjne
4.7. Jak radzić sobie ze źle przygotowanymi portami
5. System okien X
5.1. Streszczenie
5.2. Zrozumieć X
5.3. Instalacja X11
5.4. Konfiguracja X11
5.5. Korzystanie z czcionek w X11
5.6. Menedżer pulpitów X
5.7. Środowiska graficzne
II. Codzienne czynności
6. Aplikacje biurowe
6.1. Streszczenie
6.2. Przeglądarki internetowe
6.3. Programy codziennego użytku
6.4. Przeglądarki dokumentów
6.5. Finanse
6.6. Podsumowanie
7. Multimedia
7.1. Synopsis
7.2. Setting Up the Sound Card
7.3. MP3 Audio
7.4. Video Playback
7.5. Setting Up TV Cards
7.6. Image Scanners
8. Konfiguracja jądra FreeBSD
8.1. Streszczenie
8.2. Po co budować indywidualne jądro?
8.3. Budowanie i instalowanie indywidualnego jądra
8.4. Plik konfiguracyjny
8.5. Jeśli pojawią się kłopoty
9. Printing
9.1. Synopsis
9.2. Introduction
9.3. Basic Setup
9.4. Advanced Printer Setup
9.5. Using Printers
9.6. Alternatives to the Standard Spooler
9.7. Troubleshooting
10. Linux Binary Compatibility
10.1. Synopsis
10.2. Installation
10.3. Installing Mathematica®
10.4. Installing Maple
10.5. Installing MATLAB®
10.6. Installing Oracle®
10.7. Installing SAP® R/3®
10.8. Advanced Topics
III. Administracja systemem
11. Configuration and Tuning
11.1. Synopsis
11.2. Initial Configuration
11.3. Core Configuration
11.4. Application Configuration
11.5. Starting Services
11.6. Configuring the cron Utility
11.7. Using rc under FreeBSD
11.8. Setting Up Network Interface Cards
11.9. Virtual Hosts
11.10. Configuration Files
11.11. Tuning with sysctl
11.12. Tuning Disks
11.13. Tuning Kernel Limits
11.14. Adding Swap Space
11.15. Power and Resource Management
11.16. Using and Debugging FreeBSD ACPI
12. The FreeBSD Booting Process
12.1. Synopsis
12.2. The Booting Problem
12.3. The Boot Manager and Boot Stages
12.4. Kernel Interaction During Boot
12.5. Device Hints
12.6. Init: Process Control Initialization
12.7. Shutdown Sequence
13. Użytkownicy i podstawy zarządzania kontami
13.1. Streszczenie
13.2. Wprowadzenie
13.3. Konto superużytkownika
13.4. Konta systemowe
13.5. Konta użytkowników
13.6. Modyfikacja ustawień kont
13.7. Ograniczanie użytkowników
13.8. Grupy
14. Security
14.1. Synopsis
14.2. Introduction
14.3. Securing FreeBSD
14.4. DES, MD5, and Crypt
14.5. One-time Passwords
14.6. TCP Wrappers
14.7. KerberosIV
14.8. Kerberos5
14.9. OpenSSL
14.10. VPN over IPsec
14.11. OpenSSH
14.12. File System Access Control Lists
14.13. Monitoring Third Party Security Issues
14.14. FreeBSD Security Advisories
14.15. Process Accounting
15. Mandatory Access Control
15.1. Synopsis
15.2. Key Terms in this Chapter
15.3. Explanation of MAC
15.4. Understanding MAC Labels
15.5. Planning the Security Configuration
15.6. Module Configuration
15.7. The MAC bsdextended Module
15.8. The MAC ifoff Module
15.9. The MAC portacl Module
15.10. The MAC partition Module
15.11. The MAC Multi-Level Security Module
15.12. The MAC Biba Module
15.13. The MAC LOMAC Module
15.14. Nagios in a MAC Jail
15.15. User Lock Down
15.16. Troubleshooting the MAC Framework
16. Security Event Auditing
16.1. Synopsis
16.2. Key Terms - Words to Know
16.3. Installing Audit Support
16.4. Audit Configuration
16.5. Event Audit Administration
17. Storage
17.1. Synopsis
17.2. Device Names
17.3. Adding Disks
17.4. RAID
17.5. USB Storage Devices
17.6. Creating and Using Optical Media (CDs)
17.7. Creating and Using Optical Media (DVDs)
17.8. Creating and Using Floppy Disks
17.9. Creating and Using Data Tapes
17.10. Backups to Floppies
17.11. Backup Strategies
17.12. Backup Basics
17.13. Network, Memory, and File-Backed File Systems
17.14. File System Snapshots
17.15. File System Quotas
17.16. Encrypting Disk Partitions
17.17. Encrypting Swap Space
18. GEOM: Modular Disk Transformation Framework
18.1. Synopsis
18.2. GEOM Introduction
18.3. RAID0 - Striping
18.4. RAID1 - Mirroring
18.5. GEOM Gate Network Devices
19. The Vinum Volume Manager
19.1. Synopsis
19.2. Disks Are Too Small
19.3. Access Bottlenecks
19.4. Data Integrity
19.5. Vinum Objects
19.6. Some Examples
19.7. Object Naming
19.8. Configuring Vinum
19.9. Using Vinum for the Root Filesystem
20. Localization - I18N/L10N Usage and Setup
20.1. Synopsis
20.2. The Basics
20.3. Using Localization
20.4. Compiling I18N Programs
20.5. Localizing FreeBSD to Specific Languages
21. The Cutting Edge
21.1. Synopsis
21.2. FreeBSD-CURRENT vs. FreeBSD-STABLE
21.3. Synchronizing Your Source
21.4. Rebuilding “world”
21.5. Tracking for Multiple Machines
IV. Komunikacja sieciowa
22. Serial Communications
22.1. Synopsis
22.2. Introduction
22.3. Terminals
22.4. Dial-in Service
22.5. Dial-out Service
22.6. Setting Up the Serial Console
23. PPP and SLIP
23.1. Synopsis
23.2. Using User PPP
23.3. Using Kernel PPP
23.4. Troubleshooting PPP Connections
23.5. Using PPP over Ethernet (PPPoE)
23.6. Using PPP over ATM (PPPoA)
23.7. Using SLIP
24. Electronic Mail
24.1. Synopsis
24.2. Using Electronic Mail
24.3. sendmail Configuration
24.4. Changing Your Mail Transfer Agent
24.5. Troubleshooting
24.6. Advanced Topics
24.7. SMTP with UUCP
24.8. Setting Up to Send Only
24.9. Using Mail with a Dialup Connection
24.10. SMTP Authentication
24.11. Mail User Agents
24.12. Using fetchmail
24.13. Using procmail
25. Network Servers
25.1. Synopsis
25.2. The inetd “Super-Server”
25.3. Network File System (NFS)
25.4. Network Information System (NIS/YP)
25.5. Automatic Network Configuration (DHCP)
25.6. Domain Name System (DNS)
25.7. Apache HTTP Server
25.8. File Transfer Protocol (FTP)
25.9. File and Print Services for Microsoft® Windows® clients (Samba)
25.10. Clock Synchronization with NTP
26. Firewalls
26.1. Introduction
26.2. Firewall Concepts
26.3. Firewall Packages
26.4. The OpenBSD Packet Filter (PF) and ALTQ
26.5. The IPFILTER (IPF) Firewall
26.6. IPFW
27. Advanced Networking
27.1. Synopsis
27.2. Gateways and Routes
27.3. Wireless Networking
27.4. Bluetooth
27.5. Bridging
27.6. Diskless Operation
27.7. ISDN
27.8. Network Address Translation
27.9. Parallel Line IP (PLIP)
27.10. IPv6
27.11. Asynchronous Transfer Mode (ATM)
V. Dodatki
A. Obtaining FreeBSD
A.1. CDROM and DVD Publishers
A.2. FTP Sites
A.3. Anonymous CVS
A.4. Using CTM
A.5. Using CVSup
A.6. Using Portsnap
A.7. CVS Tags
A.8. AFS Sites
A.9. rsync Sites
B. Bibliografia
B.1. Książki i czasopisma poświęcone FreeBSD
B.2. Podręczniki użytkowania
B.3. Podręczniki administracji
B.4. Podręczniki programowania
B.5. Komponenty systemu operacyjnego
B.6. Bezpieczeństwo
B.7. Sprzęt
B.8. Historia systemów UNIX®
B.9. Czasopisma
C. Resources on the Internet
C.1. Mailing Lists
C.2. Usenet Newsgroups
C.3. World Wide Web Servers
C.4. Email Addresses
C.5. Shell Accounts
D. Klucze PGP
D.1. Oficerowie
D.2. Członkowie głównego zespołu projektantów
D.3. Twórcy
FreeBSD Glossary
Colophon
Spis tabel
2-1. Przykładowa lista urządzeń
2-2. Układ partycji pierwszego dysku
2-3. Układ partycji dla kolejnych dysków
2-4. Dostępne profile zabezpieczeń
2-5. Nazwy obrazów ISO dla FreeBSD 4.X i ich znaczenie
2-6. Nazwy obrazów ISO dla FreeBSD 5.X i ich znaczenie
3-1. Oznaczenia dysków
17-1. Physical Disk Naming Conventions
19-1. Vinum Plex Organizations
22-1. DB-25 to DB-25 Null-Modem Cable
22-2. DB-9 to DB-9 Null-Modem Cable
22-3. DB-9 to DB-25 Null-Modem Cable
22-4. Signal Names
27-1. Wiring a Parallel Cable for Networking
27-2. Reserved IPv6 addresses
Spis rysunków
2-1. Przykład wyników rozpoznania urządzeń
2-2. Wyjście z sysinstall
2-3. Wyświetlenie z głównego menu instrukcji obsługi sysinstall
2-4. Wybór menu dokumentacji
2-5. Menu dokumentacji sysinstall
2-6. Główne menu sysinstall
2-7. Menu mapowania klawiatury
2-8. Główne menu sysinstall
2-9. Opcje sysinstall
2-10. Rozpoczęcie instalacji standardowej
2-11. Wybór dysku FDisk-a
2-12. Układ partycji w FDisk-u przed zmianami
2-13. Partycja w FDisk-u obejmująca cały dysk
2-14. Wybór programu ładującego w sysinstall
2-15. Zakończenie wyboru dysku
2-16. Edytor Disklabel
2-17. Edytor disklabel z automatycznymi ustawieniami
2-18. Wolne miejsce dla głównej partycji
2-19. Zmiana rozmiaru głównej partycji
2-20. Wybór typu głównej partycji
2-21. Wybór miejsca montowania głównego systemu plików
2-22. Edytor Disklabel
2-23. Wybór komponentów
2-24. Zatwierdzenie wybranych komponentów
2-25. Wybór nośnika instalacji
2-26. Wybór karty Ethernet
2-27. Konfiguracja interfejsu ed0
2-28. Modyfikacja inetd.conf
2-29. Domyślne ustawienia anonimowego FTP
2-30. Edycja komunikatu powitalnego FTP
2-31. Edycja pliku exports
2-32. Opcje profilu zabezpieczeń
2-33. Opcje konfiguracji konsoli systemowej
2-34. Opcje wygaszacza ekranu
2-35. Limit czasu wygaszacza ekranu
2-36. Zakończenie konfiguracji konsoli
2-37. Wybór regionu geograficznego
2-38. Wybór kraju
2-39. Wybór strefy czasowej
2-40. Opcja wyboru protokołu myszki
2-41. Wybór protokołu myszki
2-42. Konfiguracja portu myszki
2-43. Wybór portu myszki
2-44. Włączenie demona myszki
2-45. Testowanie demona myszki
2-46. Najwyższy poziom konfiguracji sieci
2-47. Wybór domyślnego MTA
2-48. Konfiguracja ntpdate
2-49. Najniższy poziom konfiguracji sieci
2-50. Wybór metody konfiguracji
2-51. Wybór domyślnego menedżera okien
2-52. Wybór kategorii pakietów
2-53. Wybór pakietów
2-54. Rozpoczęcie instalacji pakietów
2-55. Potwierdzenie instalacji pakietów
2-56. Dodawanie użytkownika
2-57. Dane nowego użytkownika
2-58. Wyjście z menu zarządzania użytkownikami i grupami
2-59. Zakończenie instalacji
19-1. Concatenated Organization
19-2. Striped Organization
19-3. RAID-5 Organization
19-4. A Simple Vinum Volume
19-5. A Mirrored Vinum Volume
19-6. A Striped Vinum Volume
19-7. A Mirrored, Striped Vinum Volume
Spis przykładów
2-1. Wykorzystanie niezmienionej istniejącej partycji
2-2. Zmniejszenie istniejącej partycji
3-1. Przykładowe nazwy dysków, segmentów i partycji
3-2. Schematyczny model dysku
4-1. Ręczne pobranie pakietu i instalacja lokalna
11-1. Creating a Swapfile on FreeBSD
12-1. boot0 Screenshot
12-2. boot2 Screenshot
12-3. An Insecure Console in /etc/ttys
13-1. Dodawanie użytkownika we FreeBSD
13-2. Tryb interaktywny rmuser
13-3. Tryb interaktywny chpass superużytkownika
13-4. Tryb interaktywny chpass zwykłego użytkownika
13-5. Zmiana własnego hasła
13-6. Zmiana hasła innego użytkownika jako superużytkownik
13-7. Dodawanie grupy za pomocą pw(8)
13-8. Dodawanie użytkownika do grupy za pomocą pw(8)
13-9. Wykorzystanie id(1) do określenia członkostwa w grupach
14-1. Using SSH to Create a Secure Tunnel for SMTP
17-1. Using dump over ssh
17-2. Using dump over ssh with RSH set
17-3. A Script for Creating a Bootable Floppy
17-4. Using mdconfig to Mount an Existing File System Image
17-5. Creating a New File-Backed Disk with mdconfig
17-6. Configure and Mount a File-Backed Disk with mdmfs
17-7. Creating a New Memory-Based Disk with mdconfig
17-8. Creating a New Memory-Based Disk with mdmfs
22-1. Adding Terminal Entries to /etc/ttys
24-1. Configuring the sendmail Access Database
24-2. Mail Aliases
24-3. Example Virtual Domain Mail Map
25-1. Reloading the inetd configuration file
25-2. Mounting an Export with amd
27-1. Branch Office or Home Network
27-2. Head Office or Other LAN
A-1. Checking Out Something from -CURRENT (ls(1)):
A-2. Using SSH to check out the src/ tree:
A-3. Checking Out the Version of ls(1) in the 6-STABLE Branch:
A-4. Creating a List of Changes (as Unified Diffs) to ls(1)
A-5. Finding Out What Other Module Names Can Be Used:

Ten i inne dokumenty można pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

W przypadku pytań o FreeBSD prosimy przeczytać dostępną dokumentację przed kontaktem z <questions@FreeBSD.org>.
W sprawie zapytań o tę dokumentację prosimy o kontakt z <doc@FreeBSD.org>.