Τεκμηρίωση FreeBSD

Επιλογή γλώσσας

Το FreeBSD είναι ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται από servers, desktops, και ενσωματωμένα συστήματα.