Μέρος IV. Δικτυακές Επικοινωνίες

This translation may be out of date. To help with the translations please access the FreeBSD translations instance.

Πίνακας περιεχομένων

Το FreeBSD είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα για υψηλής απόδοσης δικτυακές εφαρμογές και εξυπηρετητές. Τα κεφάλαια σε αυτό το τμήμα περιγράφουν:

  • Τις επικοινωνίες με σειραϊκή σύνδεση (serial)

  • Τα πρωτόκολλα PPP και PPP πάνω από Ethernet

  • Την Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

  • Την Εγκατάσταση Δικτυακών Υπηρεσιών

  • Τη Ρύθμιση και Λειτουργία των Firewalls

  • Άλλα Προχωρημένα Θέματα Δικτύων

Αυτά τα κεφάλαια έχουν σχεδιαστεί περισσότερο ως οδηγός αναφοράς παρά ως εισαγωγικό κείμενο. Γι αυτό είναι πιο χρήσιμα ως οδηγοί στους οποίους μπορείτε να ανατρέξετε όταν χρειάζεστε κάποια πληροφορία για το FreeBSD. Δε χρειάζεται να τα διαβάσετε με κάποια συγκεκριμένη σειρά, ούτε χρειάζεται να τα έχετε διαβάσει όλα πριν αρχίσετε να ασχολείστε με το FreeBSD.


Τελευταία τροποποίηση: 9 Μαρτίου 2024 από Danilo G. Baio