18.16. A lemezpartíciók titkosítása

Írta: Green, Lucky.

A FreeBSD kitűnő futásközbeni védelmet ajánl fel az adatok illetéktelen hozzáférése ellen. Az állományok engedélyei és a kötelező hozzáférés-vezérlés (Mandatory Access Control, MAC, lásd 16. fejezet - Kötelező hozzáférés-vezérlés (MAC)) segítenek megvédeni érzékeny adatainkat az illéktelenek ellen az operációs rendszer futása és a számítógép működése során. Azonban az operációs rendszerben kezelt engedélyek teljesen hatástalanok abban az esetben, ha a támadó fizikailag is képes hozzáférni a számítógépünkhöz, eltávolítani a merevlemezt és egy másik operációs rendszer segítségével kielemezni a rajta található fontos adatainkat.

Függetlenül attól, hogy a támadó valójában miként is férkőzött hozzá a merevlemezünkhöz, vagy miként kapcsolta le a számítógépünket, a FreeBSD megtalálható GEOM alapú lemeztitkosítás (gbde) és a geli titkosítási alrendszer egyaránt képes védelmet nyújtani a számítógépen található állományrendszerek számára az értékes adatok után kutató igen motivált betörők ellen. A csupán egyes állományokra kiterjedő körmönfont titkosítási módszerekkel szemben a gbde és a geli az egész állományrendszert észrevétlen módon titkosítja. Titkosítatlan adat nem is kerül a merevlemezre.

18.16.1. A lemez titkosítása a gbde használatával

 1. Váljunk root felhasználóvá

  A gbde beállításához rendszeradminisztrátori jogosultságokra lesz szükségünk.

  % su -
  Password:
 2. Adjuk hozzá a gbde(4) támogatását a rendszermag konfigurációs állományához

  Tegyük a következő sort a rendszermag beállításait tartalmazó állományba:

  options GEOM_BDE

  Fordítsuk újra a rendszermagot a 8. fejezet - A FreeBSD rendszermag testreszabásaben leírtak szerint.

  Indítsuk el a számítógépet az új rendszermaggal.

 3. A rendszermag újrafordítása helyett a kldload paranccsal is betölthetjük a gbde(4) modulját:

  # kldload geom_bde

18.16.1.1. A titkosított merevlemez előkészítése

A következő példa azt feltételezi, hogy a rendszerünkhöz egy új merevlemezt adunk hozzá, amin egyetlen titkosított partíció foglal helyet. Ezt a partíciót a /private könyvtárba fogjuk csatlakoztatni. A gbde használható a /home és a /var/mail titkosítására is, de ennek megvalósítása olyan bonyolult utasításokat igényel, amelyek meghaladják ennek a bevezetésnek a kereteit.

 1. Az új merevlemez hozzáadása

  A 18.3. szakasz - Lemezek hozzáadásaban bemutatottak szerint adjuk hozzá a rendszerünkhöz az új merevlemezt. A példában az új lemez partícióját a /dev/ad4s1c néven fogjuk tudni elérni. A /dev/ad0s1* eszközök a példában szereplő FreeBSD rendszer szabványos partícióit jelölik.

  # ls /dev/ad*
  /dev/ad0    /dev/ad0s1b   /dev/ad0s1e   /dev/ad4s1
  /dev/ad0s1   /dev/ad0s1c   /dev/ad0s1f   /dev/ad4s1c
  /dev/ad0s1a   /dev/ad0s1d   /dev/ad4
 2. Hozzunk létre egy könyvtárat a gbde zárolásainak tárolásához

  # mkdir /etc/gbde

  A gbdenek azért van szüksége a zárolásokat rögzítő állományokra, hogy hozzá tudjon férni a titkosított partíciókhoz. Amennyiben ezt nem tudja megtenni, a gbde anélkül nem lesz képes visszafejteni a titkosított partíciókon tárolt adatokat, hogy az ezeket elérni akaró szoftvereknek ne kelljen jelentősebb mértékben manuálisan beavatkoznia. Mindegyik titkosított partíció külön zároló állományt használ.

 3. A gbde partíció inicializálása

  A gbde által használt partíciókat használatuk előtt inicializálni kell. Ezt a műveletet azonban csak egyszer kell elvégezni:

  # gbde init /dev/ad4s1c -i -L /etc/gbde/ad4s1c.lock

  A gbde(8) ekkor elindít egy szövegszerkesztőt és benne egy sablon segítségével be tudjuk állítani a különböző konfigurációs értékeket. Az UFS1 vagy UFS2 használata esetén állítsuk a szektorméretet 2048-ra:

  $FreeBSD: src/sbin/gbde/template.txt,v 1.1 2002/10/20 11:16:13 phk Exp $
  #
  # Sector size is the smallest unit of data which can be read or written.
  # Making it too small decreases performance and decreases available space.
  # Making it too large may prevent filesystems from working. 512 is the
  # minimum and always safe. For UFS, use the fragment size
  #
  sector_size   =    2048
  [...]
  

  A megjegyzés fordítása:

  A szektorméret az adatok írásának és olvasásának legkisebb egysége. Ha
  túlságosan kicsire választjuk meg, akkor csökken a teljesítmény és csökken a
  rendelkezésre álló hely. Ha viszont túlságosan nagyra hagyjuk, akkor azzal
  akadályozzuk az állományrendszerek munkáját. 512 a legkisebb érték, amely mindig
  megbízható. Az UFS esetén használjuk a fragmensek méretét.

  A gbde(8) kétszer is rá fog kérdeni az adatok titkosítására használt jelmondatra. A jelmondatnak természetesen mind a kétszer ugyanannak kell lennie. A gbde védelmének hatékonysága teljesen mértékben az általunk választott jelmondat minőségétől függ [10].

  A gbde init parancs létrehoz egy zároló állományt a gbde partícióhoz, amely ebben a példában az /etc/gbde/ad4s1c.lock néven keletkezett. A gbde zároló állományainak ".lock" névre kell végződniük, mivel az /etc/rc.d/gbde indítószkript csak ebben az esetben észleli rendesen.

  Figyelem:

  A gbde zároló állományait a titkosított partíciók tartalmával együtt kell lementeni. Miközben a zároló állomány törlése nem tudja megakadályozni, hogy az elszánt támadó visszafejtse a gbde által titkosított partíciót, addig a zároló állomány nélkül a jogos tulajdonos órási mennyiségű munka befektetése nélkül képtelen lesz hozzáférni a rajta levő adatokhoz. Ez utóbbitól egyébként a gbde(8) és a rendszer tervezője is totálisan elhatárolja magát.

 4. A titkosított partíció illesztése a rendszermaghoz

  # gbde attach /dev/ad4s1c -l /etc/gbde/ad4s1c.lock

  Ekkor a titkosított partíció illesztéséhez a rendszer kérni fogja az inicializálás során választott jelmondatot. Ezután az új titkosított eszköz megjelenik a /dev könyvtárban /dev/eszköznév.bde néven:

  # ls /dev/ad*
  /dev/ad0    /dev/ad0s1b   /dev/ad0s1e   /dev/ad4s1
  /dev/ad0s1   /dev/ad0s1c   /dev/ad0s1f   /dev/ad4s1c
  /dev/ad0s1a   /dev/ad0s1d   /dev/ad4    /dev/ad4s1c.bde
 5. Állományrendszer kialakítása egy titkosított eszközön

  Ahogy sikerült a titkosított eszközt illeszteni a rendszermaghoz, létre is tudunk hozni egy állományrendszert rajta. Erre a célra a newfs(8) remekül használható. Mivel egy új UFS2 állományrendszerek inicializálása sokkal gyorsabb a régi UFS1 állományrendszerek inicializálásánál, ezért a newfs(8) használata esetén az -O2 beállítás megadása ajánlott.

  # newfs -U -O2 /dev/ad4s1c.bde

  Megjegyzés:

  A newfs(8) parancsot egy illesztett gbde partíción kell végrehajtani, amit onnan ismerhetünk meg, hogy az eszköz nevében szerepel a *.bde kiterjesztés.

 6. A titkosított partíció csatlakoztatása

  Hozzunk létre egy csatlakozási pontot a titkosított állományrendszer számára.

  # mkdir /privát

  Csatlakoztassuk a titkosított állományrendszert.

  # mount /dev/ad4s1c.bde /privát
 7. Ellenőrizzük a titkosított állományrendszer működőképességét

  A titkosított állományrendszert most már látja a df(1) program és készen áll a használatra.

  % df -H
  Filesystem    Size  Used Avail Capacity Mounted on
  /dev/ad0s1a   1037M  72M  883M   8%  /
  /devfs      1.0K  1.0K   0B  100%  /dev
  /dev/ad0s1f    8.1G  55K  7.5G   0%  /home
  /dev/ad0s1e   1037M  1.1M  953M   0%  /tmp
  /dev/ad0s1d    6.1G  1.9G  3.7G  35%  /usr
  /dev/ad4s1c.bde  150G  4.1K  138G   0%  /private

18.16.1.2. Létező titkosított állományrendszerek csatlakoztatása

A rendszer minden egyes indítása után az összes titkosított állományrendszert tényleges használata előtt újra illeszteni kell a rendszermaghoz, ellenőrizni az épségét és csatlakoztatni. Az ehhez szükséges parancsokat root felhasználóként kell kiadni.

 1. A gbde partíció illesztése a rendszermaghoz

  # gbde attach /dev/ad4s1c -l /etc/gbde/ad4s1c.lock

  A gbde partíció inicializálása során megadott jelmondatot kell megadnunk a művelet elvégzéséhez.

 2. Az állományrendszer épségének ellenőrzése

  Mivel a titkosított állományrendszerek az automatikus csatlakoztatáshoz még nem szerepeltethetőek az /etc/fstab állományban, ezért az ilyen állományrendszereket csatlakoztatásuk előtt manuálisan ellenőriztetni kell a fsck(8) lefuttatásával.

  # fsck -p -t ffs /dev/ad4s1c.bde
 3. A titkosított állományrendszer csatlakoztatása

  # mount /dev/ad4s1c.bde /privát

  A titkosított állományrendszer most már készen áll a használatra.

18.16.1.2.1. A titkosított partíciók önálló csatlakoztatása

Lehet írni olyan szkriptet, amely a titkosított partíciókat magától illeszti, ellenőrzi és csatlakoztatja, de biztonsági megfontolásokból semmi esetben sem szabad tartalmaznia a gbde(8) jelszavát. Ehelyett azt javasoljuk, hogy az ilyen szkripteknek külön meg kelljen adni a jelszót konzolon vagy az ssh(1) használatán keresztül.

De használhatjuk a mellékelt rc.d szkriptet is. A szkript paramétereit az rc.conf(5) állományon keresztül adhatjuk meg, például:

gbde_autoattach_all="YES"
gbde_devices="ad4s1c"
gbde_lockdir="/etc/gbde"

Ilyenkor a gbde által használt jelmondatot a rendszer indításakor kell megadni. Miután begépeltük a megfelelő jelmondatot, a titkosított gbde partíció magától csatlakoztatásra kerül. Ez akkor lehet hasznos, ha a gbde megoldását hordozható számítógépeken alkalmazzuk.

18.16.1.3. A gbde által alkalmazott titkosítási módszerek

A gbde(8) a szektorok tartalmát 128 bites AES használatával CBC módban titkosítja. A lemezen található minden egyes szektort eltérő AES kulccsal kódolja. A gbde kriptográfiai felépítését, valamint mindazt, hogy az egyes szektorok kulcsai miként származtathatóak a felhasználó által megadott jelmondatból, a gbde(4) man oldalán olvashatjuk.

18.16.1.4. Kompatibilitási problémák

A sysinstall(8) nem kompatibilis a gbde által titkosított eszközökkel. A sysinstall(8) indítása előtt minden *.bde eszközt ki kell iktatni a rendszermagból, különben az eszközök keresése során össze fog omlani. A példánkban használt titkosított eszközt a következő paranccsal kell lekapcsolni:

# gbde detach /dev/ad4s1c

Továbbá megjegyezzük azt is, hogy a vinum(4) nem használja a geom(4) alrendszert, ezért a gbde alkalmazása során nem használhatunk Vinum-köteteket.

18.16.2. A lemezek titkosítása a geli használatával

Írta: Gerzo, Daniel.

A FreeBSD 6.0 változatától kezdve egy új kriptográfiai GEOM osztály is a rendelkezésünkre áll, melyet pillanatnyilag Paweł Jakub Dawidek fejleszt. A geli segédprogram némileg különböző a gbde megoldásától - más lehetőségeket kínál fel és a titkosítást is egy eltérő séma mentén valósítja meg.

A geli(8) legfontosabb jellemzői a következők:

 • A crypto(9) keretrendszerét használja - tehát ha rendelkezünk kriptográfiai hardverrel, akkor a geli automatikusan használni fogja.

 • Több kriptográfiai algoritmust is ismer (melyek jelenleg az AES, Blowfish és a 3DES).

 • Segítségével a rendszerindításhoz használt (gyökér) partíció is titkosítható. Ilyenkor a szükséges jelmondatot a rendszer indításakor kell megadni.

 • Két független kulcsot (például egy "kulcsot" és egy "céges kulcsot") is használhatunk vele.

 • A geli gyors - egyszerűen csak szektorról szektorra titkosít.

 • Lehetővé teszi a mesterkulcsok mentését is visszaállítását. Ha a felhasználó véletlenül megsemmisítené a kulcsát, akkor a biztonsági mentésből helyreállított kulcsok segítségével vissza tudjuk szerezni az adatainkat is.

 • Segítségével a lemezeket véletlenszerű, egyszeri jelszavakkal is illeszthetjük - ez különösen fontos lapozóterületek és ideiglenes állományrendszerek esetében.

A geli által felkínált lehetőségekről a geli(8) man oldalán találhatunk többet.

A következő lépések bemutatják, hogyan lehet a FreeBSD rendszermagjában engedélyezni a geli támogatását, és hogyan lehet létrehozni és használni egy geli titkosítással rendelkező adathordozót.

A geli alkalmazásához legalább a FreeBSD 6.0-RELEASE vagy későbbi változatára van szükségünk. Mivel a rendszermagot is módosítanunk kell, ezért rendszeradminisztrátori jogosultságok kellenek a műveletek elvégzéséhez.

 1. A geli támogatásának hozzáadása a rendszermaghoz

  Vegyük hozzá a következő sorokat a rendszermag beállításait tartalmazó állományhoz:

  options GEOM_ELI
  device crypto

  Fordítsuk újra a rendszermagot a 8. fejezet - A FreeBSD rendszermag testreszabásaben leírtak szerint.

  Betölthetjük a geli modulját is a rendszer indításakor. Ehhez a következő sort kell betenni a /boot/loader.conf állományba:

  geom_eli_load="YES"

  A geli(8) most már használható a rendszermagban.

 2. A mesterkulcs legenerálása

  A most következő példában egy kulcsot tartalmazó állomány létrehozását illusztráljuk, amit a /privát könyvtárba csatlakoztatott titkosított adathordozó mesterkulcsához fogunk használni. A kulcs állomány a mesterkulcs titkosításához felhasznált véletlenszerű adatot fogja tartalmazni, valamint rajta kívül még a mesterkulcsot egy jelmondattal is védjük. Az adathordozó szektormérete 4 kilobyte-os lesz. Emellett még bemutatjuk, hogyan kell illeszteni egy geli-adathordozót, állományrendszert létrehozni rajta, csatlakoztatni, dolgozni vele és lekapcsolni.

  A nagyobb teljesítmény érdekében javasolt nagyobb szektorméretet választani (mint például 4 kilobyte).

  A mesterkulcsot egy jelmondattal fogjuk védeni és a kulcsok készítéséhez használt adatforrás a /dev/random lesz. A /dev/da2.eli, amelyet mit csak adathordozónak fogunk csak hívni, szektorainak mérete 4 kilobyte lesz.

  # dd if=/dev/random of=/root/da2.key bs=64 count=1
  # geli init -s 4096 -K /root/da2.key /dev/da2
  Enter new passphrase:
  Reenter new passphrase:

  Nem kötelező egyszerre használni a jelmondatot és a kulcs állományt. A mesterkulcs elzárásának bebiztosítására bármelyik módszer alkalmas.

  Ha a kulcs állomány a "-" paraméterrel adjuk meg, akkor a szabványos bemenetről olvassa be a program. Ez a példa több kulcs használatát mutatja be.

  # cat kulcs1 kulcs2 kulcs3 | geli init -K - /dev/da2
 3. Az adathordozó illesztése a generált kulccsal

  # geli attach -k /root/da2.key /dev/da2
  Enter passphrase:

  Az új titkosítatlan eszköz neve /dev/da2.eli lesz.

  # ls /dev/da2*
  /dev/da2 /dev/da2.eli
 4. Az új állományrendszer kialakítása

  # dd if=/dev/random of=/dev/da2.eli bs=1m
  # newfs /dev/da2.eli
  # mount /dev/da2.eli /privát

  A titkosított állományrendszer most már df(1) számára is látszik és használható:

  # df -H
  Filesystem   Size  Used Avail Capacity Mounted on
  /dev/ad0s1a  248M  89M  139M  38%  /
  /devfs     1.0K  1.0K   0B  100%  /dev
  /dev/ad0s1f  7.7G  2.3G  4.9G  32%  /usr
  /dev/ad0s1d  989M  1.5M  909M   0%  /tmp
  /dev/ad0s1e  3.9G  1.3G  2.3G  35%  /var
  /dev/da2.eli  150G  4.1K  138G   0%  /private
 5. Az adathordozó leválasztása és lekapcsolása

  Miután befejeztük a munkát a titkosított partíción, és a /privát partícióra már nincs tovább szükségünk, érdemes leválasztanunk és kiiktatnunk a geli titkosítású partíciót a rendszermagból.

  # umount /privát
  # geli detach da2.eli

A geli(8) használatáról bővebben a saját man oldalán tájékozódhatunk.

18.16.2.1. A geli rc.d szkriptjének használata

A geli mellett találhatunk egy saját rc.d szkriptet, amely jelentősen leegyszerűsíti a geli használatát. A geli például így paraméterezhető az rc.conf(5) állományon keresztül:

geli_devices="da2"
geli_da2_flags="-p -k /root/da2.key"

Ennek segítségével a /dev/da2 eszközt geli adathordozóként állítjuk be a /root/da2.key állományban található mesterkulcs felhasználásával, de az illesztéskor a geli nem kér jelmondatot (ezt csak akkor fogja tenni, ha a geli init parancs kiadásához hozzátesszük a -P beállítást). A rendszer leállítása előtt pedig a geli adathordozó így automatikusan leválasztásra kerül.

Az rc.d beállításával kapcsolatos tudnivalókat a kézikönyv rc.d szkriptekről szóló szakaszában ismerhetjük meg.[10] A könnyen megjegyezhető ám mégis biztonságos jelmondatok megválasztásához a Diceware Passphrase honlapján találunk egy kis segítséget (angolul).

Ha kérdése van a FreeBSD-vel kapcsolatban, a következő címre írhat (angolul): <questions@FreeBSD.org>.

Ha ezzel a dokumentummal kapcsolatban van kérdése, kérjük erre a címre írjon: <gabor@FreeBSD.org>.