A FreeBSD-s szakkifejezések gyűjteménye

Ebben a szójegyzékben azok a fogalmak és rövidítések szerepelnek, amelyekkel a FreeBSD-s közösségen belül és a hozzá tartozó különböző leírásokban találkozhatunk.

A

ACL

Lásd Access Control List.

ACPI

Lásd Advanced Configuration and Power Interface.

AMD

Lásd Automatic Mount Daemon.

AML

Lásd ACPI Machine Language.

API

Lásd Application Programming Interface.

APIC

Lásd Advanced Programmable Interrupt Controller.

APM

Lásd Advanced Power Management.

APOP

Lásd Authenticated Post Office Protocol.

ASL

Lásd ACPI Source Language.

ATA

Lásd Advanced Technology Attachment.

ATM

Lásd Asynchronous Transfer Mode.

ACPI Machine Language

Olyan pszeudókód, amit egy ACPI szabvánnyal kompatibilis operációs rendszerben megtalálható virtuális géppel lehet értelmezni. Feladata a rendelkezésre álló hardveren az operációs rendszer felé dokumentált felület kialakítása.

ACPI Source Language

Az a programozási nyelv, amiben az AML-kódok íródnak.

Access Control List

Egy objektumhoz, például egy állományhoz vagy hálózati eszközhöz tartozó engedélyeket tartalmazó felsorolás.

Advanced Configuration and Power Interface

Az a specifikáció, aminek köszönhetően a hardver egy absztrakt felületet képes nyújtani az operációs rendszer számára. Ezen a felületen keresztül tudja az operációs rendszer elérni a rendelkezésre álló hardvert annak konkrét ismerete nélkül. Az ACPI a korábban az APM, PNPBIOS és a hozzájuk hasonló megoldások által szolgáltatott lehetőségeket igyekszik kiterjeszteni és felülmúlni. Ennek keretében lehetőséget ad többek közt az energiafogyasztás szabályozására, az energiatakarés mód aktiválására, az eszközök ki- és bekapcsolására stb.

Application Programming Interface

Eljárások, protokollok és segédprogramok összesége, melyek egy vagy több programrész között írják le az általános összefüggéseket: hogyan, mikor és miért kell összedolgozniuk, illetve milyen adatokat osszanak meg egymás között vagy milyen adatokkal dolgozzanak.

Advanced Power Management

Egy olyan API, amely lehetővé teszi az operációs rendszer számára, hogy a BIOS-szal együtt energiagazdálkodást tudjon megvalósítani. A legtöbb esetben azonban már az APM-et leváltotta a sokkal általánosabb és kidolgozottabb ACPI specifikáció.

Advanced Programmable Interrupt Controller

Advanced Technology Attachment

Asynchronous Transfer Mode

Authenticated Post Office Protocol

Automatic Mount Daemon

Egy olyan démon, ami önműködően csatlakoztatja az állományrendszereket, amikor azokon valamilyen állományt vagy könyvtárat el akarunk érni.

B

BAR

Lásd Base Address Register.

BIND

Lásd Berkeley Internet Name Domain.

BIOS

Lásd Basic Input/Output System.

BSD

Lásd Berkeley Software Distribution.

Base Address Register

Egy PCI eszköz címtartományának megadásáért felelős regiszterek.

Basic Input/Output System

A BIOS meghatározása némileg a környezetétől is függ. Egyesek szerint BIOS az a ROM chip, ami a szoftver és hardver közti kapcsolatot megteremtő alapvető rutinokat tartalmazza. Mások szerint viszont azok a chipen tárolt rutinok, amelyek a rendszer betöltéséért felelősek. De akadnak olyanok is, akik ilyenkor arra a képernyőre gondolnak, amin a rendszer betöltésének folymatát tudjuk beállítani. Noha a BIOS leginkább a PC típusú rendszerekre jellemző, más esetekben is találkozhatunk hasonlóval.

Berkeley Internet Name Domain

A névfeloldásért felelős DNS protokollok egyik implementációja.

Berkeley Software Distribution

A Kaliforniai Egyetem (Berkeley) számítógépes rendszerekkel foglalkozó kutatócsoportja (CSRG) ebben foglalta össze az AT&T 32V UNIX(R) rendszerén végzett változtatásait és javításait. Maga a FreeBSD is ennek az egyik leszármazottja.

Bikeshed Building

A "bikeshed building", vagyis a "biciklitároló építés" az a jelenség, amikor egy egyszerűbb témához mindenki hozzá akar szólni, miközben egy sokkal bonyolultabb témával alig vagy egyáltalán nem foglalkoznak. Ennek kialakulásáról részletesebben a GYIK-ban lehet olvasni.

C

CD

Lásd Carrier Detect.

CHAP

Lásd Challenge Handshake Authentication Protocol.

CLIP

Lásd Classical IP over ATM.

COFF

Lásd Common Object File Format.

CPU

Lásd Central Processing Unit.

CTS

Lásd Clear To Send.

CVS

Lásd Concurrent Versions System.

Carrier Detect

A kommunikációs csatorna létrejöttét jelző RS232C szabványú jel.

Central Processing Unit

Másik nevén processzor. Lényegében ez a számítógép agya, ahol a különféle számítások történnek. Rengeteg különböző architektúrája és utasításkészlete lehet. Közülük a legismertebbek az Intel x86 és annak leszármazottai, valamint a Sun SPARC, PowerPC és Alpha.

Challenge Handshake Authentication Protocol

A felhasználók hitelesítésére használt módszer, amely a kliens és a szerver közt megosztott titkos információkon alapszik.

Classical IP over ATM

Clear To Send

A távoli rendszer számára a küldést engedélyező RS232C szabványú jel.

Lásd még Request To Send.

Common Object File Format

Concurrent Versions System

Egy verziókezelő rendszer, aminek használatával egyszerre több változatot tudunk nyilvántartani és használni adott állományokból. A CVS segítségével képesek vagyunk egy vagy több változtatást kivonni, összefésülni és visszavonni, valamint nyomon követhetjük, hogy melyiküket ki, mikor és miért hajtotta végre.

D

DAC

Lásd Discretionary Access Control.

DDB

Lásd Debugger.

DES

Lásd Data Encryption Standard.

DHCP

Lásd Dynamic Host Configuration Protocol.

DNS

Lásd Domain Name System.

DSDT

Lásd Differentiated System Description Table.

DSR

Lásd Data Set Ready.

DTR

Lásd Data Terminal Ready.

DVMRP

Lásd Distance-Vector Multicast Routing Protocol.

Discretionary Access Control

Data Encryption Standard

Az információ titkosítására szánt módszer, amelyet általában a UNIX(R)-os jelszavak és crypt(3) funkció használ.

Data Set Ready

Ezt az RS232C szabványú jelet küldi egy modem a számítógépünknek vagy a terminálunknak, amikor készen áll az adatok fogadására és küldésére.

Lásd még Data Terminal Ready.

Data Terminal Ready

Ezt az RS232C szabványú jelet küldi számítógépünk vagy a terminálunk a modemnek, amikor készen áll az adatok fogadására és küldésére.

Debugger

A rendszermagban megtalálható interaktív nyomkövetési lehetőség, amin keresztül meg tudjuk vizsgálni rendszerünk aktuális állapotát. Leggyakrabban a rendszer összeomlásáért felelős körülmények elemzésében alkalmazzák.

Differentiated System Description Table

Egy olyan ACPI táblázat, amely az alaprendszerről nyújt alapvető konfigurációs információkat.

Distance-Vector Multicast Routing Protocol

Domain Name System

Az internetes címek (pl. levelezes.valami.net) emberek és gépek által is olvasható formája közti leképezéséért felelős rendszer.

Dynamic Host Configuration Protocol

A számítógépek IP-címeinek szerveren keresztüli dinamikus kiosztásáért felelős protokoll. Az így keletkező cím alapú hozzárendelést "bérletnek" ("lease") nevezzük.

E

ECOFF

Lásd Extended COFF.

ELF

Lásd Executable and Linking Format.

ESP

Lásd Encapsulated Security Payload.

Encapsulated Security Payload

Executable and Linking Format

Extended COFF

F

FADT

Lásd Fixed ACPI Description Table.

FAT

Lásd File Allocation Table.

FAT16

Lásd File Allocation Table (16-bit).

FTP

Lásd File Transfer Protocol.

File Allocation Table

File Allocation Table (16-bit)

File Transfer Protocol

A TCP felett implementált magasabb szintű protokollok családjának egyik tagja, aminek segítségével állományokat tudunk átmásolni egy TCP/IP-hálózaton keresztül.

Fixed ACPI Description Table

G

GUI

Lásd Graphical User Interface.

Giant

Annak a kölcsönös kizárásért felelős megoldásnak (alvó (sleep) mutex-nek) a neve, ami a rendszermag erőforrásainak jelentős részét védi. Amikor még a számítógépek csupán néhány programot futtattak egyetlen hálózati kártyával és általában egyetlen processzoron, akkor még elegendő volt egy egyszerűbb zárolási mechanizmus használata, azonban napjainkban ez már egy elfogadhatatlanul szűk keresztmetszetet képez. A FreeBSD fejlesztői folyamatosan dolgoznak, hogy ezt olyan zárolásokkal váltsák fel, amelyek csak az egyes erőforrásokat védik. Ennek köszönhetően sokkal nagyobb fokú párhuzamosítás érthető el mind az egyprocesszoros mind pedig a többprocesszoros rendszerekben egyaránt.

Graphical User Interface

Olyan rendszer, ahol a felhasználó és a számítógép grafikus megoldásokon keresztül érintkezik.

H

HTML

Lásd HyperText Markup Language.

HUP

Lásd HangUp.

HangUp

HyperText Markup Language

Honlapok előállítására használt jelölőnyelv.

I

I/O

Lásd Input/Output.

IASL

Lásd Intel´s ASL compiler.

IMAP

Lásd Internet Message Access Protocol.

IP

Lásd Internet Protocol.

IPFW

Lásd IP Firewall.

IPP

Lásd Internet Printing Protocol.

IPv4

Lásd IP Version 4.

IPv6

Lásd IP Version 6.

ISP

Lásd Internet Service Provider.

IP Firewall

IP Version 4

Az IP protokoll 4-es változata, ahol 32 biten adunk meg címeket. Ez a változat még napjainkban is széles körben alkalmazott, azonban lassanként felváltja az IPv6.

Lásd még IP Version 6.

IP Version 6

Az új IP protokoll. Azért alkották meg, mert az IPv4 által felkínált címtér már túlságosan kicsinek bizonyult. 128 bites címekkel dolgozik.

Input/Output

Intel´s ASL compiler

Az Intel által kifejlesztett fordítóprogram, amivel ASL-programokat lehet AML-kódra fordítani.

Internet Message Access Protocol

A levelező szervereken tárolt elektronikus levelek elérésére használt protokoll, aminek egyik fontos jellemzője, hogy az elolvasott leveleket a szerveren tartja és nem tölti le a levelező klienssel.

Lásd még Post Office Protocol Version 3.

Internet Printing Protocol

Internet Protocol

Csomagok átküldését leíró protokoll, amire egész internet épül. Eredetileg az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma számára készült, és a TCP/IP protokollkészlet egyik meghatározó eleme. Enélkül az internet nem nyerte volna el mai alakját. Részletesebb információkért ld. az RFC 791.

Internet Service Provider

Egy olyan cég, ami lehetőséget kínál az internet elérésére.

K

KAME

A KAME japánul "teknőst" jelent, de informatikai körökben ezt gyakran a KAME projekttel azonosítják, amely az IPv6 implementációján dolgozik.

KDC

Lásd Key Distribution Center.

KLD

Lásd Kernel ld(1).

KSE

Lásd Kernel Scheduler Entities.

KVA

Lásd Kernel Virtual Address.

Kbps

Lásd Kilo Bits Per Second.

Kernel ld(1)

Egy olyan módszer, aminek segítségével a FreeBSD rendszermag funkcionalitását anélkül tudjuk dinamikusan bővíteni, hogy a újra kellene indítanunk hozzá a rendszerünket.

Kernel Scheduler Entities

A rendszermag által támogatott szálkezelési rendszer. Ennek pontosabb részleteit ld. a hozzá tartozó projekt honlapján.

Kernel Virtual Address

Key Distribution Center

Kilo Bits Per Second

A sávszélesség (vagyis egy adott idő alatt mennyi adatot vagyunk képesek átküldeni) meghatározására használt mérték. Itt a Kilo helyett még szerepelhet a Mega, Giga, Tera és így tovább.

L

LAN

Lásd Local Area Network.

LOR

Lásd Lock Order Reversal.

LPD

Lásd Line Printer Daemon.

Line Printer Daemon

Local Area Network

Egy viszonylag kis környezetben, például irodában, otthon stb. használt hálózat.

Lock Order Reversal

A FreeBSD rendszermagja az erőforrások megfelelő zárolásával igyekszik megosztani azokat. A zárolási hibák keletkező holtpontok felderítésére a FreeBSD-CURRENT rendszermagokban található (de a kiadásokból már eltávolított) egy zárolásokat ellenőrző futás idejű rendszer, aminek a neve witness(4). (A witness(4) jelen pillanatban kissé még szigorú, ezért előfordulhat, hogy vakriasztást ad.) A tőle származó valós jelentésekben olvashatjuk, hogy "ha pórul jártunk volna, akkor most itt lett volna egy holtpont".

Az ilyen hibákat általában gyorsan kijavítják, ezért mielőtt egy ilyen hibát beküldenénk, nézzünk szét a http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-current címen és az észlelt LOR-ok honlapján.

M

MAC

Lásd Mandatory Access Control.

MADT

Lásd Multiple APIC Description Table.

MFC

Lásd Merge From Current.

MFP4

Lásd Merge From Perforce.

MFS

Lásd Merge From Stable.

MIT

Lásd Massachusetts Institute of Technology.

MLS

Lásd Multi-Level Security.

MOTD

Lásd Message Of The Day.

MTA

Lásd Mail Transfer Agent.

MUA

Lásd Mail User Agent.

Mail Transfer Agent

A levelek továbbítására használt alkalmazás, melyek a BSD alaprendszerekben már régóta megtalálhatóak. Közülük manapság a Sendmail szerepel itt, de rajta kívül még több más MTA is létezik, mint például a postfix, qmail és az Exim.

Mail User Agent

Az elektronikus levelek megjelenítésére és írására alkalmas alkalmazás.

Mandatory Access Control

Massachusetts Institute of Technology

Merge From Current

A -CURRENT ágból származó valamelyik funkcionalitás vagy módosítás beolvasztása egy másik ágba, ami a legtöbb esetben a -STABLE.

Merge From Perforce

A Perforce repository-ból származó funkcionalitás vagy módosítás beolvasztása a -CURRENT ágba.

Lásd még Perforce.

Merge From Stable

A FreeBSD fejlesztésének megszokott menete szerint egy változtatás először a -CURRENT ágba kerül be tesztelésre, majd csak ezt követően a -STABLE ágba. Esetenként azonban előfordul, hogy egy változtatás először a -STABLE ágba kerül, majd csak ezután a -CURRENT ágba.

Ezt a kifejezést használjuk abban az esetben is, amikor egy módosítást a -STABLE ágból olvasztunk be a biztonsági javításokat tartalmazó ágba.

Lásd még Merge From Current.

Message Of The Day

Általában a bejelentkezéskor megjelenő üzenet, amiben valamilyen információt továbbítunk a rendszer felhasználói számára.

Multi-Level Security

Multiple APIC Description Table

N

NAT

Lásd Network Address Translation.

NDISulator

Lásd Project Evil.

NFS

Lásd Network File System.

NTFS

Lásd New Technology File System.

NTP

Lásd Network Time Protocol.

Network Address Translation

Egy olyan technikai megoldás, amelynek használata során az átjárón keresztül haladó IP-csomagok információt módosítják, és ezáltal lehetővé teszik az átjáró mögött levő gépek számára, hogy hatékonyan osztozzanak egyetlen IP-címen.

Network File System

New Technology File System

A Microsoft(R) által kidolgozott állományrendszer, ami általuk fejlesztett "új technológiájú" operációs rendszerekben érhető el, tehát például a Windows(R) 2000, Windows NT(R) és Windows(R) XP rendszerekben.

Network Time Protocol

A számítógépek óráinak hálózaton keresztüli egyeztetésének egyik módszere.

O

OBE

Lásd Overtaken By Events.

ODMR

Lásd On-Demand Mail Relay.

OS

Lásd Operating System.

On-Demand Mail Relay

Operating System

Programok, függvénykönyvtárak és segédprogramok összesége, amelyeken keresztül hozzá tudunk férni a számítógépben található hardverek által felkínált erőforrásokhoz. Napjaink operációs rendszerei egészen az egy időben egyetlen programot futtatni és egyetlen eszközt elérni képes rendszerektől a többfelhasználós, többfeladatos és egyszerre több programot is futtatni tudó, többezer, egyenként különböző alkalmazásokat futtató felhasználót kiszolgáló rendszerekig terjedhet.

Overtaken By Events

Olyan javasolt változtatásra (hibajelentésre vagy egy új funkció igénylésére) utal, ami a legfrissebb változtatások, például a FreeBSD hálózati szabványainak megváltozása, az adott hardver elavulása stb. következtében már nem lényeges vagy nem érvényes.

P

p4

Lásd Perforce.

PAE

Lásd Physical Address Extensions.

PAM

Lásd Pluggable Authentication Modules.

PAP

Lásd Password Authentication Protocol.

PC

Lásd Personal Computer.

PCNSFD

Lásd Personal Computer Network File System Daemon.

PDF

Lásd Portable Document Format.

PID

Lásd Process ID.

POLA

Lásd Principle Of Least Astonishment.

POP

Lásd Post Office Protocol.

POP3

Lásd Post Office Protocol Version 3.

PPD

Lásd PostScript Printer Description.

PPP

Lásd Point-to-Point Protocol.

PPPoA

Lásd PPP over ATM.

PPPoE

Lásd PPP over Ethernet.

PPP over ATM

PPP over Ethernet

PR

Lásd Problem Report.

PXE

Lásd Preboot eXecution Environment.

Password Authentication Protocol

Perforce

A Perforce Software által fejlesztett forráskódkezelő termék, ami a CVS-nél jóval több lehetőséget kínál. Annak ellenére, hogy nem nyílt forráskódú, használata ingyenes olyan nyílt forráskódú projektek számára, mint amilyen a FreeBSD.

Egyes FreeBSD fejlesztők a Perforce repository-ban dolgoznak olyan kódokkal, amelyek használata a -CURRENT ágban túlságosan kockázatos lenne.

Personal Computer

Personal Computer Network File System Daemon

Physical Address Extensions

Egy olyan módszer, aminek segítségével egészen 64 GB-nyi központi memóriát tudunk elérni azokon a rendszereken, amelyek fizikailag csak 32 bites címtérrel rendelkeznek (és ezáltal a PAE nélkül csak 4 GB memóriát képesek használni).

Pluggable Authentication Modules

Point-to-Point Protocol

Pointy Hat

Egy misztikus eredetű fejrevaló, ami leginkább a szamárfüles sapkához hasonlítható, és minden olyan FreeBSD committer jutalma, aki miatt nem fordul a rendszer, visszafele halad a verziók számozása, vagy bármilyen egyéb pusztítást végez a források között. Az ügyetlenebb committerek szép számmal be tudnak ilyeneket gyűjteni. Többnyire (csak?) humoros értelemben használják.

Portable Document Format

Post Office Protocol

Lásd még Post Office Protocol Version 3.

Post Office Protocol Version 3

A levelező szerverken tárolt elektronikus levelek elérésére használatos protokoll, aminek egyik fontos jellemzője, hogy az elolvasandó leveleket a levelező kliens letölti, nem pedig a szerveren hagyja.

Lásd még Internet Message Access Protocol.

PostScript Printer Description

Preboot eXecution Environment

Principle Of Least Astonishment

A FreeBSD fejlődése során igyekezni kell elkerülni a felhasználók elé tárt hirtelen változtatásokat. Például az /etc/defaults/rc.conf állományban található, rendszerindításért felelős változók átrendezése sérti "a legkisebb meglepetés elvét" (POLA). A fejlesztőknek tehát figyelembe kell venniük ezt az elvet, amikor a felhasználók számára is észlelhető változtatásokat hoznak létre.

Problem Report

A FreeBSD forrásában vagy dokumentációjában talált hiba leírása. Erről bővebben ld. a FreeBSD hibajelentések írása című cikket (angolul).

Process ID

A rendszerben egy adott futó programot egyértelműen azonosító szám, amivel hivatkozni tudunk rá és műveleteket végrehajtani vele.

Project Evil

A Bill Paul által készített NDISulator munkacíme, amivel a szerző elsősorban arra szeretett volna (filozófiai szemszögből) utalni, hogy milyen szörnyűséget kellett művelnie. Az NDISulator egy olyan speciális kompatibilitási modul, aminek révén a FreeBSD/i386 változatában képesek vagyunk a Microsoft Windows;trade; NDIS miniport hálózati meghajtóit. Általában csak ez az egyetlen módja a zárt forráskódú meghajtókkal rendelkező kártyák használatának. Ld. src/sys/compat/ndis/subr_ndis.c.

R

RA

Lásd Router Advertisement.

RAID

Lásd Redundant Array of Inexpensive Disks.

RAM

Lásd Random Access Memory.

RD

Lásd Received Data.

RFC

Lásd Request For Comments.

RISC

Lásd Reduced Instruction Set Computer.

RPC

Lásd Remote Procedure Call.

RS232C

Lásd Recommended Standard 232C.

RTS

Lásd Request To Send.

Random Access Memory

Revision Control System

A Revision Control System (RCS) azon egyik legrégebbi szoftverek egyike, amelyek egyszerű állományok esetén megvalósítanak valamilyen "verziókövetést". Segítségével állományok különböző változatait tudjuk tárolni, visszatölteni, archiválni, naplózni, azonosítani és összefésülni. Az RCS több egymással együttműködő apró segédprogram összesége. Tudása több tekintetben is alulmarad a mai modern verziókövető rendszerekéhez, mint például a CVS-hez vagy a Subversionhöz képest, azonban kevés állomány esetén nagyon egyszerűen telepíthető, konfigurálható és használható. Az RCS valamilyen változata minden fontosabb UNIX-szerű operációs rendszerben megtalálható.

Received Data

Az az RS232C szabványú tű vagy vezeték, amin keresztül az adat érkezik.

Lásd még Transmitted Data.

Recommended Standard 232C

A soros vonali eszközök közti kommunikációt leíró szabvány.

Reduced Instruction Set Computer

Olyan megközelítés a processzorok tervezésében, ahol a hardver által végezhető műveletek ugyan leegyszerűsítettek, de a lehető legjobban általánosítottak. Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, kevesebb tranzisztorra van szükség és egyes esetekben akár nagyobb teljesítményt és megnövekedett kódsűrűséget is eredményezhet. RISC processzorok például az Alpha, SPARC(R), ARM(R) és PowerPC(R).

Redundant Array of Inexpensive Disks

Remote Procedure Call

repocopy

Lásd Repository Copy.

Repository Copy

Állományok közvetlen másolása a CVS repository-n belül.

Repocopy nélkül a committer csak úgy tudná a repository egyik részéből a másikra áthelyezni az állományokat, ha először a cvs add paranccsal felvenné ezeket az új helyre, majd a cvs rm paranccsal törölné a régi helyről.

Ennek a megoldásnak egyik hátránya, hogy az állományokhoz tartozó előzmények (tehát a CVS naplókban szerepő bejegyzések) ilyenkor nem másolódnak át az új helyre. Mivel a FreeBSD projekt ezeket viszont nagyon fontosnak tartja, ezért ehelyett gyakran a "repository copy" módszerét alkalmazzák. Ennek folyamán a repository-k karbantartásáért felelős tagok (repository meisterek) fogják a cvs(1) használata helyett átmásolni az állományokat, közvetlenül a repository-n belül.

Request For Comments

Az internet működéséhez kapcsolódó szabványok, protokollok és egyebek leírását tartalmazó dokumentumok. Ld. www.rfc-editor.org.

Gyakran viszont abban az értelemben is használják, amikor valaki szeretné kikérni a véleményét egy általa javasolt módosításról.

Request To Send

Egy RS232C szabványú jel, amivel megkérjük a távoli rendszert az adatok átküldésének megkezdésére.

Lásd még Clear To Send.

Router Advertisement

S

SCI

Lásd System Control Interrupt.

SCSI

Lásd Small Computer System Interface.

SG

Lásd Signal Ground.

SMB

Lásd Server Message Block.

SMP

Lásd Symmetric MultiProcessor.

SMTP

Lásd Simple Mail Transfer Protocol.

SMTP AUTH

Lásd SMTP Authentication.

SSH

Lásd Secure Shell.

STR

Lásd Suspend To RAM.

SVN

Lásd Subversion.

SMTP Authentication

Server Message Block

Signal Ground

Egy RS232 szabványú tű vagy vezeték, ami a jelek számára a referencia földet adja.

Simple Mail Transfer Protocol

Secure Shell

Small Computer System Interface

Subversion

A Subversion egy CVS-hez hasonló verziókezelő rendszer, némileg bővebb tudással.

Lásd még Concurrent Versions System.

Suspend To RAM

Symmetric MultiProcessor

System Control Interrupt

T

TCP

Lásd Transmission Control Protocol.

TCP/IP

Lásd Transmission Control Protocol/Internet Protocol.

TD

Lásd Transmitted Data.

TFTP

Lásd Trivial FTP.

TGT

Lásd Ticket-Granting Ticket.

TSC

Lásd Time Stamp Counter.

Ticket-Granting Ticket

Time Stamp Counter

A modern Pentium(R) processzorokban megtalálható precíz belső számláló, amely a mag frekvenciájával érkező órajeleket számolja.

Transmission Control Protocol

(Például) Az IP protokoll felett ülő protokoll, amely garantálja, hogy a csomagok megbízható, sorbarendezett módon jutnak el a céljukba.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Az IP protokoll és felette futó TCP protokoll kombinációjára utaló fogalom. Az internet legnagyobb része a TCP/IP protokollon keresztül működik.

Transmitted Data

Egy RS232C szabványú tű vagy vezeték, amin keresztül az adat átküldésre kerül.

Lásd még Received Data.

Trivial FTP

U

UDP

Lásd User Datagram Protocol.

UFS1

Lásd Unix File System Version 1.

UFS2

Lásd Unix File System Version 2.

UID

Lásd User ID.

URL

Lásd Uniform Resource Locator.

USB

Lásd Universal Serial Bus.

Uniform Resource Locator

Az interneten található erőforrások, például dokumentumok helyének meghatározására és azonosítására alkalmas módszer.

Unix File System Version 1

Az eredeti UNIX(R) állományrendszer, amelyet gyakran Berkeley Fast File Systemnek neveznek.

Unix File System Version 2

Az UFS1 FreeBSD 5-CURRENT változatában megjelent kiegészítése. Az UFS2 különböző kiegészítéseket, és 64 bites blokkmutatókat tartalmaz (így lehetővé teszi az 1 TB-os határ átlépését), valamint kibővített állománytárolást tesz lehetővé.

Universal Serial Bus

Különféle számítógépes perifériákat egy univerzális interfészen keresztül összekapcsoló hardveres szabvány.

User ID

A számítógép minden egyes felhasználója számára kiosztott egyedi azonosítószám, aminek segítségével a az erőforrások és engedélyek egyértelműen hozzájuk kapcsolhatóak.

User Datagram Protocol

TCP/IP hálózatokban adatkommunikációra használható egyszerű, nem megbízható, datagram alapú protokoll. Az UDP nem tartalmaz a TCP-hez hasonló hibaérzékelést és -javítást.

V

VPN

Lásd Virtual Private Network.

Virtual Private Network

Helyi, például egy vállalati hálózat, valamilyen publikus hírközlési eszközön, például interneten keresztüli távoli elérésére alkalmas módszer.

Ha kérdése van a FreeBSD-vel kapcsolatban, a következő címre írhat (angolul): <questions@FreeBSD.org>.

Ha ezzel a dokumentummal kapcsolatban van kérdése, kérjük erre a címre írjon: <gabor@FreeBSD.org>.