8.6. A konfigurációs állomány

A FreeBSD 6.X verziójához igazította: Dahl, Joel.

A konfigurációs állomány általános formátuma igen egyszerű. Minden sor tartalmaz egy kulcsszót és egy vagy több paramétert. A további egyszerűsítés kedvéért a legtöbb sor csak egyetlen paramétert tartalmaz. Bármi, ami egy # (kettőskereszt) jelet követ, megjegyzésnek minősül és nem számít konfigurációs elemnek. A most következő részek bemutatják az egyes kulcsszavakat abban a sorrendben, ahogy azokat a GENERIC állományban is megtalálhatjuk. Az architektúrafüggő opciók és eszközök teljes listáját a GENERIC állománnyal egy könyvtárban levő NOTES állományban találhatjuk meg. Az architektúrától független opciókat a /usr/src/sys/conf/NOTES állományban találjuk.

A FreeBSD 5.0 megjelenése óta a konfigurációs állományokban használható az include direktíva. Ennek segítségével egy másik konfigurációs állomány tartalma logikailag beilleszthető az aktuálisba, így könnyebbé válik egy már meglevő állományhoz tartozó kisebb mennyiségű változtatás karbantartása. Például ha csupán pár egyszerű kiegészítést szeretnénk hozzáadni a GENERIC rendszermaghoz, akkor elegendő a hozzá vett eltéréseket nyilvántartanunk egy külön konfigurációs állományban:

include GENERIC
ident SAJAT

options     IPFIREWALL
options     DUMMYNET
options     IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
options     IPDIVERT

Valószínűleg sok rendszergazda számára jelentős előnyt jelent ez a megoldás a konfigurációs állományok korábbról már megszokott újraírásával szemben: a helyi konfigurációs állomány csak a GENERIC rendszermag helyi rendszerre vonatkozó eltéréseit tartalmazza. Így amikor frissítjük a rendszerünket, a GENERIC rendszermag összes újítása elérhetővé válik, kivéve ha explicit módon le nem tiltottuk ezeket a noptions vagy a nodevice megadásával. A fejezet további részében egy átlagos konfigurációs állománnyal fogunk foglalkozni, mind a beállítások, mind pedig az eszközök tekintetében.

Megjegyzés:

Ha olyan állományt akarunk készíteni, amely tartalmazza az összes lehetséges opciót, például teszteléshez, futtassuk le root felhasználóként az alábbi parancsot:

# cd /usr/src/sys/i386/conf && make LINT

Itt a GENERIC rendszermag-konfigurációs állomány ismertetése következik, az érthetőség kedvéért helyenként megjegyzésekkel kibővítve. A bemutatott állománynak majdnem pontosan meg kell egyeznie a rendszerünkben található /usr/src/sys/i386/conf/GENERIC állománnyal.

machine   i386

A számítógépünk architektúráját adja meg. A következők valamelyikének kell lennie: alpha, amd64, i386, ia64, pc98, powerpc, vagy sparc64.

cpu     I486_CPU
cpu     I586_CPU
cpu     I686_CPU

A fenti beállítás segítségével megadhatjuk, milyen típusú processzor található a számítógépünkben. Több ilyen sorunk is lehet (ha például nem lennénk biztosak benne, hogy az I586_CPU vagy I686_CPU értéket kellene megadnunk), de a saját rendszermagunk összeállításához érdemes csak egyet meghagynunk. Ha nem ismerjük pontosan a processzorunk típusát, vessünk egy pillantást a /var/run/dmesg.boot állományra és keressük ki belőle.

ident     GENERIC

Ez a rendszermag azonosítója. Változtassuk meg rendszermagunk nevére, legyen például SAJAT, ha a korábbi utasításokat követtük. Az ident után írt sztring fog megjelenni a rendszermag neve mellett a rendszer indítása során, ezért fontos, hogy az új rendszermagunknak más nevet adjunk, ha meg akarjuk különböztetni az általában használttól (például egy tesztelésre szánt rendszermagot akarunk készíteni).

# ha a /boot/device.hints használata helyett statikusan bele akarjuk fordítani
#hints     "GENERIC.hints"     # itt szerepelnek a device hintek

A device.hints(5) használható az eszközmeghajtók beállítására. A loader(8) a rendszer indítása során alapértelmezés szerint a /boot/device.hints állományt olvassa be erre a célra. A hints beállítás használatával ezeket a "hinteket" statikusan bele tudjuk építeni a rendszermagba. Ebben az esetben nincs szükségünk külön device.hints állomány létrehozására a /boot könyvtárban.

makeoptions   DEBUG=-g     # a nyomkövetéshez szükséges gdb(1) szimbólumok beépítése

A FreeBSD hagyományos fordításának folyamata során a rendszermagot a -g használatával készítjük el, aminek köszönhetően hibakeresési információkat tudunk átadni a gcc(1) fordítónak.

options     SCHED_ULE     # ULE ütemező

A FreeBSD alapértelmezett rendszerütemezője. Ne változtassuk meg!

options     PREEMPTION     # a rendszerszálak megszakíthatóságának engedélyezése

Ha engedélyezzük, a rendszermagban futó szálakat meg tudják szakítani más, magasabb prioritású szálak. Ez segít növelni a rendszer válaszadási sebességét és csökkenti a megszakításokat kezelő szálak várakozását.

options     INET       # hálózatkezelés

A hálózatkezelés támogatása. Ne töröljük ki, még akkor sem, ha nem tervezzük hálózatra kapcsolni a rendszert. Sok programnak szüksége van legalább az ún. loopback típusú hálózat támogatására (vagyis a számítógépünkön belüli hálózati kapcsolatokra), ezért ez feltétlenül kötelező!

options     INET6       # IPv6 kommunikációs prokotollok

Engedélyezi az IPv6 kommunikációs protokollok használatát.

options     FFS        # Berkeley Fast Filesystem

Ez a legalapvetőbb merevlemezes állományrendszer. Hagyjuk meg, ha merevlemezről akarjuk indítani a rendszerünket.

options     SOFTUPDATES    # az FFS Soft Updates támogatása

Ez a beállítás engedélyezi a rendszermagban a Soft Updates használatát, amely segít felgyorsítani a lemez írási sebességét. Ha már a rendszermag ezt a funkcionalitást ismeri, akkor még külön az egyes lemezeken is engedélyezni kell. Nézzük meg a mount(8) kimenetét, hogy lássuk, a rendszerünkben levő lemezek közül melyiken van ténylegesen engedélyezve a Soft Updates használata. Ha nem látjuk benne sehol sem a soft-updates opciót, akkor azt (meglevő állományrendszerek esetén) a tunefs(8) vagy (új állományrendszerek esetén) a newfs(8) parancsokkal tudjuk bekapcsolni.

options     UFS_ACL      # a hozzáférés-vezérlési listák (ACL) támogatása

Ezzel a beállítással engedélyezhetjük a rendszermagban a hozzáférés-vezérlési listák támogatását. Ez a kiterjesztett attribútumok és az UFS2 használatára támaszkodik. Ezt a lehetőséget részleteiben a 14.12. szakasz - Az állományrendszerek hozzáféréseit vezérlő listákban tárgyaljuk. Az ACL alapértelmezés szerint támogatott, és ha korábban már használtuk, akkor semmiképpen se kapcsoljuk ki, mert ezzel az eddig létrehozott hozzáférés-vezérlési listáink érvénytelenné, az állományaink pedig védtelenné válnak.

options     UFS_DIRHASH    # nagyobb könyvtárak esetén gyorsulást hoz

Ezzel a beállítással némi memória feláldozása árán fel tudjuk gyorsítani a nagyobb könyvtárakon végzett lemezműveletek sebességét, ezért ezt a beállítást érdemes nagyobb szerverekre vagy interaktivitást igénylő munkaállomásokra tartogatni, és eltávolítani olyan esetekben, amikor a FreeBSD-t olyan kisebb számítógépeken használjuk, ahol a memória kevés és a lemezműveletek sebessége kevésbé fontos, például egy tűzfalon.

options     MD_ROOT      # tudunk memórialemezről is rendszert indítani

Ezzel az opcióval engedélyezni tudjuk a rendszer indítását memóriában tárolt virtuális lemezekről.

options     NFSCLIENT     # hálózati állományrendszer (NFS) kliens
options     NFSSERVER     # NFS szerver
options     NFS_ROOT     # NFS használható gyökérként is, kell hozzá az NFSCLIENT

A hálózati állományrendszer támogatása. Hacsak nem akarunk TCP/IP-n keresztül állományrendszereket csatlakoztatni egy UNIX(R) állományszerverről, kivehetjük.

options     MSDOSFS      # MS-DOS állományrendszer

Az MS-DOS(R) állományrendszer. Hacsak nem akarunk DOS-ra formázott merevlemezes partíciót csatlakoztatni a rendszerindítás során, nyugodtan elhagyhatjuk. A fentebb leírtak szerint az első olyan alkalommal automatikusan betöltődik, amikor egy DOS partíciót csatlakoztatni akarunk. Sőt, a nagyszerű emulators/mtools szoftver segítségével külön csatlakoztatás és leválasztás nélkül tudunk DOS-os floppykat olvasni (és az MSDOSFS-re egyáltalán nincs is szüksége).

options     CD9660      # ISO 9660 állományrendszer

Az ISO 9660 állományrendszert a CD-k használják. Vegyük ki, ha nincs a számítógépben CD-ROM meghajtó, vagy csak ritkán fogunk CD-ket csatlakoztatni (mivel a hozzá tartozó modul magától betöltődik az első adat CD csatlakoztatása során). Az audio CD-k nem használják ezt az állományrendszert.

options     PROCFS      # a futó programok állományrendszere (szükséges hozzá a PSEUDOFS)

A futó programok állományrendszere. Ez csak a /proc könyvtárra csatlakoztatott "színlelt" állományrendszer, amelynek segítségével a ps(1) és hozzá hasonló programok képesek több információt adni a futó programokról. A PROCFS használata a legtöbb esetben nem indokolt, mivel a különféle nyomkövető és felügyeleti eszközök képesek a PROCFS használata nélkül is működni: alapértelmezés szerint a telepített rendszerek sem csatlakoztatják ezt az állományrendszer.

options     PSEUDOFS     # pszeudo állományrendszerek támogatása

A 6.X verziójú rendszermagokban a PROCFS használatához engedélyeznünk kell a PSEUDOFS használatát is.

options     GEOM_GPT     # GUID típusú partíciós táblák használata

Ezzel a beállítással engedélyezni tudjuk nagy mennyiségű partíció támogatását egyetlen lemezen.

options     COMPAT_43     # kompatibilitás fenntartása a 4.3 BSD-vel [NE TÖRÖLD!]

Kompatibilitás a 4.3BSD-vel. Ne vegyük ki, mert bizonyos programok furcsán fognak viselkedni a hiánya esetén.

options     COMPAT_FREEBSD4  # kompatibilitás a FreeBSD4-el

Ez a beállítás szükséges a FreeBSD 5.X i386TM és Alpha rendszerein a FreeBSD korábbi verzióihoz fordított alkalmazások támogatásához, melyek régebbi rendszerhívásokat használnak. Az összes i386TM és Alpha típusú rendszeren ajánlott engedélyezni, mivel itt előfordulhatnak régebbi alkalmazások. A többi platform, mint például az ia64 vagy a SPARC64(R), támogatása csak az 5.X verzióban jelent meg, ezért ott nincs szükség erre.

options     COMPAT_FREEBSD5  # kompatibilitás a FreeBSD5-el

Ezt a beállítást a FreeBSD 6.X és afeletti verziókban kell használni az olyan FreeBSD 5.X verziókra fordított alkalmazások futtatásának támogatásához, melyek a FreeBSD 5.X rendszerhívásait használják.

options     SCSI_DELAY=5000 # a SCSI eszközök keresése előtt késleltetés (ezredmásodpercben)

Ezzel a beállítással a rendszermag 5 másodpercig várakozni fog a SCSI eszközök keresése előtt. Ha kizárólag csak IDE típusú merevlemezeink vannak, nyugodtan kihagyhatjuk, máskülönben érdemes a rendszerindítás gyorsítása érdekében csökkenteni ezt az értéket. Természetesen, ha így teszünk és a FreeBSD nem tudja felismerni a SCSI eszközeinket, akkor növeljük meg valamennyivel.

options     KTRACE      # a ktrace(1) támogatása

Engedélyezi a rendszermagban futó rutinok nyomonkövetését, ami hasznos lehet a hibák keresése során.

options     SYSVSHM      # SYSV-szerű osztott memória

Ezzel a beállítással engedélyezni tudjuk a rendszerben a System V típusú osztott memória használatát. Leggyakrabban az X rendszer XSHM kiterjesztése használja, amelyen keresztül számos műveletigényes grafikus program működését fel lehet gyorsítani. Ha X-et használunk, mindenképpen szükségünk lehet erre.

options     SYSVMSG      # SYSV-szerű üzenetsorok

A System V üzenetek támogatása. Ez a beállítás csupán néhány száz byte-tal növeli a rendszermagot.

options     SYSVSEM      # SYSV-szerű szemaforok

A System V szemaforok támogatása. Nem túl gyakran alkalmazzák ezeket, de ez csak néhány száz byte-ot tesz hozzá a rendszermaghoz.

Megjegyzés:

A ipcs(1) parancs -p paraméterével ki tudjuk listáztatni azokat a futó programokat, amelyek ezen System V eszközöket használják.

options     _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING # POSIX P1003_1B valósidejű kiterjesztések

A POSIX(R) 1993-as változatában megjelent valósidejű bővítések. A Portgyűjteményben megjelenő egyes alkalmazások használják ezeket (mint például a StarOfficeTM).

options     KBD_INSTALL_CDEV # CDEV bejegyzés létrehozása a /dev könyvtárban

Ez a beállítás kell ahhoz, hogy a /dev könyvtárban létre tudjunk hozni eszközleírókat a billentyűzethez.

options     ADAPTIVE_GIANT  # adaptív Giant mutexek

A Giant annak a kölcsönös kizárási mechanizmusnak (blokkolt mutexnek) a neve, amely a rendszermag erőforrásainak jelentős részét védi. Manapság ez már egy elfogadhatatlanul szűk keresztmetszetet képez a teljesítményben, ezért a fejlesztésben fokozatosan felváltják az egyes erőforrásokat külön-külön védő zárolások. Az ADAPTIVE_GIANT beállítás hatására a Giant a helyzethez igazodóan forgó (spin) mutexek közé kerül. Ez azt jelenti, hogy amikor egy szál zárolni akarja a Giant mutexet, de ezt már megtette előtte egy másik processzorról futó szál, a szál tovább fut és várakozni fog a zárolás feloldására. Normális esetben ugyanis egy szál továbbra is blokkolt állapotban marad, várakozva a futásra. Ha nem tudunk dönteni, hagyjuk változatlanul.

Megjegyzés:

Hozzátesszük, hogy a FreeBSD 8.0-CURRENT és későbbi változataiban az össszes mutex alapértelmezés szerint adaptív, hacsak meg nem adjuk a NO_ADAPTIVE_MUTEXES beállítást. Ennek eredményeképpen a Giant most már alapból adaptív, ezért esetükben az ADAPTIVE_GIANT nem szerepel a rendszermag beállításai között.

device     apic        # I/O APIC

Az apic nevű eszköz engedélyezésével használhatjuk a hardveres APIC-ot a megszakítások vezérlésére. Az apic alkalmazható egy- és többprocesszoros rendszerek esetén is egyaránt, de az SMP rendszermagoknál szükséges. Több processzor támogatásánál mindenképpen tegyük hozzá az options SMP beállítást is.

Megjegyzés:

Az apic eszköz csak az i386 architektúrán létezik, ezért a többi architektúrán nem szabad használnunk ezt a beállítást.

device     eisa

Abban az esetben engedélyezzük, ha EISA-s alaplapunk van, ezzel aktiváljuk az EISA buszra csatlakoztatott eszközök automatikus felismerését és beállíthatóságát.

device     pci

Tegyük hozzá a konfigurációs állományhoz, ha PCI-os alaplapuk van. Ezzel engedélyezhetjük a PCI kártyák automatikus felismerését és a PCI és ISA buszok közti átirányítást.

# Hajlékonylemezes meghajtók
device     fdc

Ez a hajlékonylemezes meghajtó vezérlője.

# ATA és ATAPI eszközök
device     ata

Ez az eszközmeghajtó felelős az összes ATA és ATAPI eszközért. A modern számítógépeken csak egyszer kell megadnunk a device ata sort a beállítások között az összes PCI-os ATA/ATAPI eszköz felismeréséhez.

device     atadisk         # ATA lemezmeghajtók

Az ATA lemezmeghajtók támogatásához erre van még szükség a device ata mellett.

device     ataraid         # ATA RAID-meghajtók

Az ATA RAID-meghajtók kezeléséhez erre a sorra van szükség a device ata mellett.


device     atapicd         # ATAPI CD-meghajtók

Az ATAPI CD-meghajtók használatához ezt is tegyük a konfigurációba a device ata mellé.

device     atapifd         # ATAPI floppy meghajtók

A device ata használata mellett erre van még szükségünk az ATAPI floppy meghajtók kezeléséhez.

device     atapist         # ATAPI szalagos meghajtók

Az ATAPI szalagos egységek használatához ezt a sort is tegyük a konfigurációba a device ata mellé.

options     ATA_STATIC_ID      # statikus eszközszámozás

Ezzel a beállítással a vezérlők számozása állandó lesz. Nélküle az eszközszámok dinamikusan kerülnek kiosztásra.

# SCSI vezérlők
device     ahb    # EISA AHA1742 család
device     ahc    # AHA2940 és integrált AIC7xxx eszközök
options     AHC_REG_PRETTY_PRINT  # a hibák kereséséhez kiíratja a regiszterek
                    # bitmezőit. Kb. 128 KB-al növeli a méretét.
device     ahd    # AHA39320/29320 és integrált AIC79xx eszközök
options     AHD_REG_PRETTY_PRINT  # a hibák kereséséhez kiíratja a regiszterek
                    # bitmezőit. Kb. 215 KB-al növeli a méretét.
device     amd    # AMD 53C974 (Teckram DC-390(T))
device     isp    # Qlogic család
#device     ispfw   # a QLogic HBA firmware-e, többnyire modul
device     mpt    # LSI-Logic MPT-Fusion
#device     ncr    # NCR/Symbios Logic
device     sym    # NCR/Symbios Logic (újabb chipsetek, illetve az `ncr' típusúak)
device     trm    # Tekram DC395U/UW/F DC315U csatolók

device     adv    # Advansys SCSI-csatolók
device     adw    # Advansys wide SCSI-csatolók
device     aha    # Adaptec 154x SCSI-csatolók
device     aic    # Adaptec 15[012]x SCSI-csatolók, AIC-6[23]60.
device     bt     # Buslogic/Mylex MultiMaster SCSI-csatolók

device     ncv    # NCR 53C500
device     nsp    # Workbit Ninja SCSI-3
device     stg    # TMC 18C30/18C50

SCSI-vezérlők. Vegyük ki azokat, amelyekkel ténylegesen nem rendelkezünk. Ha csak IDE eszközeink vannak a rendszerünkben, az összeset eltávolíthatjuk. A _REG_PRETTY_PRINT végződésű sorok a megfelelő meghajtók hibakerési beállításait takarják.

# SCSI-perifériák
device     scbus   # SCSI-busz (kell a SCSI-hoz)
device     ch     # SCSI médiumváltók (media changer)
device     da     # közvetlen hozzáférés (lemezek)
device     sa     # soros hozzáférés (szalag stb.)
device     cd     # CD
device     pass    # áteresztő eszköz (közvetlen SCSI hozzáférés)
device     ses    # SCSI környezeti szolgáltatások (és SAF-TE)

SCSI-perifériák. Itt is érvényes, hogy kivehetjük azokat az eszközöket, amelyekkel nem rendelkezünk. De ha csak IDE hardvereink vannak, teljesen eltávolíthatjuk ezeket.

Megjegyzés:

Annak ellenére, hogy valójában nem igazi SCSI-eszközök, az USB-s umass(4) és még néhány más egyéb meghajtó is használja a SCSI alrendszert. Emiatt semmiképpen se távolítsuk el a SCSI támogatást a rendszerünkől abban az esetben, ha ilyen meghajtókat is használni szándékozunk.

# a SCSI alrendszerhez kapcsolódó RAID-vezérlők
device     amr    # AMI MegaRAID
device     arcmsr   # Areca SATA II RAID
device     asr    # DPT SmartRAID V, VI és Adaptec SCSI RAID
device     ciss    # Compaq Smart RAID 5*
device     dpt    # DPT Smartcache III, IV - lásd a NOTES állományt
device     hptmv   # Highpoint RocketRAID 182x
device     rr232x   # Highpoint RocketRAID 232x
device     iir    # Intel Integrated RAID
device     ips    # IBM (Adaptec) ServeRAID
device     mly    # Mylex AcceleRAID/eXtremeRAID
device     twa    # 3ware 9000 series PATA/SATA RAID

# RAID vezérlők
device     aac    # Adaptec FSA RAID
device     aacp    # SCSI áteresztő az aac-hez (kell hozzá a CAM)
device     ida    # Compaq Smart RAID
device     mfi    # LSI MegaRAID SAS
device     mlx    # Mylex DAC960 család
device     pst    # Promise Supertrak SX6000
device     twe    # 3ware ATA RAID

Az ismert RAID-vezérlők. Ha közülük egyikkel sem rendelkezünk, távolítsuk el ezeket a konfigurációból.

# az atkbdc0 vezérli a billentyűzetet és a PS/2-es egeret
device     atkbdc   # AT billentyűzet vezérlő

A billentyűzet vezérlője (atkbdc) az AT-s billentyűzet és a PS/2 stílusú pozícionáló eszközök vezérléséhez szükséges I/O szolgáltatásokat biztosítja. Erre a vezérlőre a billentyűzet meghajtójának (atkbd) és a PS/2 pozícionáló eszközök eszközmeghajtójának (psm) is szüksége van.

device     atkbd   # AT billentyűzet

Az atkbd meghajtó, a atkbdc vezérlővel együtt, adja a hozzáférést az AT billentyűzet vezérlőre csatlakoztatott AT 84 és a fejlettebb AT billentyűzetek felé.

device     psm    # PS/2 egér

Használjuk ezt az eszközt, ha az egerünk a PS/2 portra csatlakozik.

device     kbdmux    # billentyűzet multiplexer

A billentyűzet multiplexer alapszintű támogatása. Ha nem kívánunk a jövőben egynél több billentyűzetet csatlakoztatni a rendszerünkre, nyugodt szívvel kivehetjük ezt a sort.

device     vga    # VGA videokártya meghajtó

Videokártya meghajtó.

device     splash   # üdvözlőképernyők és képernyőkímélők támogatása

Nyissunk egy üdvözlőképernyővel! A képernyőkímélőknek is szükségük van erre az eszközre.

# a syscons az alapértelmezett konzolmeghajtó, hasonlít a SCO konzolra
device     sc

Az sc az alapértelmezett meghajtó a konzolok számára, és sokban hasonlít a SCO konzolra. Mivel a legtöbb teljesképernyős program a termcap termináladatbázis könyvtáron keresztül éri el a konzolt, nem igazán számít, hogy ezt vagy a VT220-kompatibilis vt konzolmeghajtót használjuk. Ha bármilyen gondunk lenne a teljesképernyős programok futtatásával ezen a konzolon, a bejelentkezéskor állítsuk a TERM környezeti változónkat a scoansi értékre.

# ezzel tudjuk engedélyezni a pcvt (VT220-kompatibilis) konzolmeghajtót
#device     vt
#options     XSERVER     # az X szerver támogatása vt konzolon
#options     FAT_CURSOR    # telt kurzor használata

Ez a VT220-kompatibilis konzolmeghajtó, amely visszafelé kompatibilis a VT100/102-vel is. Remekül működik olyan laptopokon, ahol a hardver nem használható az sc konzollal. Itt ugyanúgy érdemes egyébként a vt100 értékre vagy a vt220 értékre állítani a TERM környezeti változónkat. Hasznosnak bizonyulhat abban az esetben is, amikor hálózaton keresztül nagy mennyiségű és eltérő típusú számítógépekhez csatlakozunk, és ahol a termcap és terminfo adatbázisokban az sc bejegyzései gyakran nem is érhetőek el - a vt100 viszont virtuálisan az összes platformon elérhető.

device     agp

Írjuk bele a konfigurációba, ha van AGP kártya a rendszerünkben. Ezzel engedélyezzük az AGP és az AGP GART támogatását az ezeket ismerő kártyák számára.

# energiagazdálkodás támogatása (bővebben lásd: NOTES)
#device     apm

A fejlett energiagazdálkodás támogatása. Laptopok esetén hasznos, habár ez alapértelmezés szerint nincs engedélyezve a GENERIC konfigurációban.

# az i8254 készenléti módjának támogatása
device      pmtimer

Az energiagazdálkodási események, mint például APM és ACPI időzítőjének eszközmeghajtója.

# PCCARD (PCMCIA) támogatás
# PCMCIA és cardbus támogatás
device     cbb        # cardbus (yenta) bridge
device     pccard      # PC Card (16 bites) busz
device     cardbus      # CardBus (32 bites) busz

A PCMCIA támogatása. Mindenképpen szükségünk lesz rá, ha laptopunk van.

# soros (COM) portok
device     sio        # 8250, 16[45]50 alapú soros portok

Ezek azok a soros portok, amelyek az MS-DOS(R)/Windows(R) világban csak COM portokként ismernek.

Megjegyzés:

Ha van egy belső modemünk a COM4-en és egy soros portunk a COM2-n, a modem IRQ-ját meg kell változtatnunk 2-re (valamilyen homályos műszaki okból kifolyólag a COM2 = IRQ9), hogy hozzá tudjunk férni FreeBSD-ből. Ha többportos soros kártyánk lenne, lapozzuk fel a sio(4) man oldalát, és ott hozzá megtaláljuk a /boot/device.hints állományba írandó megfelelő értékeket. Egyes videokártyák (különösen az S3 chipekre épülők) az I/O címeket 0x*2e8 alakban használják, és mivel rengeteg olcsó soros kártya nem kódolja vissza egészében a 16 bites I/O címteret, ütközni fognak ezekkel a kártyákkal, és ezáltal a COM4 port gyakorlatilag elérhetetlenné válik.

Minden egyes soros portnak egyedi IRQ-ja kell legyen (hacsak nem használunk olyan többportos kártyát, amely támogatja a megosztott megszakításokat), ezért a COM3 és COM4 esetén alapértelmezett IRQ-k nem használhatóak.

# párhuzamos port
device     ppc

Ez az ISA busz párhuzamos portjának felülete.

device     ppbus   # a párhuzamos port busza (kell)

A párhuzamos porthoz tartozó busz támogatása.

device     lpt    # nyomtató

A párhuzamos portra csatlakozó nyomtatók támogatása.

Megjegyzés:

A fentiek közül mind a három szükséges a párhuzamos porton csatlakozó nyomtatók használatához.

device     plip    # TCP/IP párhuzamos porton keresztül

Ez a párhuzamos port hálózati felületének meghajtója.

device     ppi    # a párhuzamos port felületének eszköze

Általános célú ("geek port") és IEEE1284 I/O.

#device     vpo    # az scbus és a da kell a használatához

Ez az Iomega Zip meghajtóihoz tartozó eszköz. A működéséhez szükség van az scbus és da engedélyezésére. A legjobb teljesítményt EPP 1.9 módban működő portokkal lehet kihozni belőle.

#device     puc

Tegyük bele a konfigurációba ezt az eszközt, ha egy olyan "buta" soros vagy párhuzamos PCI kártyánk van, amelyet a puc(4) segédmeghajtó ismer.

# PCI Ethernet kártyák
device     de     # DEC/Intel DC21x4x ("Tulip")
device     em     # Intel PRO/1000 Gigabit Ethernet kártya
device     ixgb    # Intel PRO/10GbE Ethernet kártya
device     txp    # 3Com 3cR990 ("Typhoon")
device     vx     # 3Com 3c590, 3c595 ("Vortex")

Különféle PCI hálózati kártyák meghajtói. Vegyük ki azokat, amelyek nem találhatóak meg a rendszerünkben.

# PCI Ethernet kártyák, melyek az MII busz vezérlőkódját használják
# FIGYELEM: Ne töröljük ki a 'device miibus' sort, ha ilyen kártyánk van!
device     miibus   # az MII busz támogatása

Az MII busz engedélyezése elengedhetetlen bizonyos 10/100-as PCI Ethernet kártyák használatához, konkrétan azokéhoz, amelyek az MII-vel együttműködni képes adó-vevőt használnak vagy az MII-höz hasonló adó-vevő vezérlő felületet valósítanak meg. A device miibus hozzáadása a rendszermaghoz magával vonja az általános miibus API és az összes PHY meghajtó támogatását, beleértve azt az általános PHY eszközt is, amelyet az egyes eszközmeghajtók külön nem támogatnak.

device     bce    # Broadcom BCM5706/BCM5708 Gigabit Ethernet
device     bfe    # Broadcom BCM440x 10/100 Ethernet
device     bge    # Broadcom BCM570xx Gigabit Ethernet
device     dc     # DEC/Intel 21143 és egyéb hasonlóak
device     fxp    # Intel EtherExpress PRO/100B (82557, 82558)
device     lge    # Level 1 LXT1001 gigabit ethernet
device     msk    # Marvell/SysKonnect Yukon II Gigabit Ethernet
device     nge    # NatSemi DP83820 gigabit ethernet
device     nve    # nVidia nForce MCP integrált Ethernet hálózat
device     pcn    # AMD Am79C97x PCI 10/100 (az 'lnc' előtt)
device     re     # RealTek 8139C+/8169/8169S/8110S
device     rl     # RealTek 8129/8139
device     sf     # Adaptec AIC-6915 ("Starfire")
device     sis    # Silicon Integrated Systems SiS 900/SiS 7016
device     sk     # SysKonnect SK-984x & SK-982x gigabit Ethernet
device     ste    # Sundance ST201 (D-Link DFE-550TX)
device     stge    # Sundance/Tamarack TC9021 gigabit Ethernet
device     ti     # Alteon Networks Tigon I/II gigabit Ethernet
device     tl     # Texas Instruments ThunderLAN
device     tx     # SMC EtherPower II (83c170 "EPIC")
device     vge    # VIA VT612x gigabit ethernet
device     vr     # VIA Rhine, Rhine II
device     wb     # Winbond W89C840F
device     xl     # 3Com 3c90x ("Boomerang", "Cyclone")

Meghajtók, melyek az MII busz vezérlőkódját használják.

# ISA Ethernet és pccard hálózati kártyák.
device     cs     # Crystal Semiconductor CS89x0 NIC
# az 'device ed' eszközhöz kell a 'device miibus'
device     ed     # NE[12]000, SMC Ultra, 3c503, DS8390 cards
device     ex     # Intel EtherExpress Pro/10 és Pro/10+
device     ep     # Etherlink III alapú kártyák
device     fe     # Fujitsu MB8696x alapú kártyák
device     ie     # EtherExpress 8/16, 3C507, StarLAN 10 stb.
device     lnc    # NE2100, NE32-VL Lance Ethernet kártyák
device     sn     # az SMC 9000-res sorozatú Ethernet chipjei
device     xe     # Xircom pccard Ethernet

# ISA eszközök, melyek a régi ISA betétet használják
#device     le

ISA Ethernet meghajtók. A konkrétan támogatott kártyák teljes felsorolását lásd a /usr/src/sys/i386/conf/NOTES állományban.

# vezeték nélküli hálózati kártyák
device     wlan      # 802.11 támogatás

Általános 802.11 támogatás. Erre a sorra mindenképpen szükség van a vezeték nélküli hálózatok használatához.

device     wlan_wep    # 802.11 WEP támogatás
device     wlan_ccmp    # 802.11 CCMP támogatás
device     wlan_tkip    # 802.11 TKIP támogatás

A 802.11 eszközök esetén a titkosítás támogatása. Ezeket a sorokat akkor adjuk meg, ha titkosítást akarunk használni vagy a 802.11i biztonsági protokolljait.

device     an     # Aironet 4500/4800 802.11 vezeték nélküli hálózati kártyák
device     ath       # Atheros pci/cardbus hálózati kártyák
device     ath_hal     # Atheros HAL (Hardware Access Layer)
device     ath_rate_sample # küldési mintavételi vezérlés az ath-hoz
device     awi    # BayStack 660 és mások
device     ral    # Ralink Technology RT2500 vezeték nélküli hálózati kártyák
device     wi     # WaveLAN/Intersil/Symbol 802.11 vezeték nélküli hálózati kártyák
#device     wl     # régebbi, nem 802.11 Wavelan vezeték nélküli hálózati kártyák

A különböző vezeték nélküli kártyák támogatása.

# Pszeudo eszközök
device  loop     # hálózati loopback

Ez a TCP/IP általános loopback eszköze. Ha telnettel vagy FTP-vel rácsatlakozunk a localhost címére (vagyis a 127.0.0.1-re), akkor rajta keresztül saját magunkhoz jutunk vissza. Ennek a megléte kötelező!

device  random    # álvéletlenszám eszköz

Kriptográfiai szempontból biztonságos álvéletlenszám generátor.

device  ether     # Ethernet támogatás

Az ether eszközre csak abban az esetben van szükség, ha Ethernet kártyánk van. Ez magában foglalja az általános Ethernet protokoll kódját.

device  sl      # belső SLIP

Az sl a SLIP használatát engedélyezi. Ez egy régi protokoll, amelyet azóta már szinte teljesen kiszorított a PPP, mivel azt könnyebb beállítani és sokkal jobban is illik a modem-modem kapcsolatokhoz, illetve sokkal erőteljesebb.

device  ppp      # belső PPP

Ez a tárcsázós kapcsolatok rendszermagon belüli PPP támogatását adja meg. Van a PPP-nek egy külső, a felhasználói programként megvalósított változata is, amely a tun eszközt használja és sokkal nagyobb rugalmasságot kínál fel, illetve olyan lehetőségeket, mint például az igény szerinti tárcsázás.

device  tun      # csomag alagút

Ezt a felhasználói PPP szoftver használja. A könyv PPP-ről szóló részében többet is megtudhatunk róla.


device  pty      # Pszeudo terminálok (telnet stb.)

Ezek a "pszeudo terminálok", vagy más néven szimulált bejelentkezési portok. A bejövő telnet és rlogin munkamenetek használják, valamint az xterm és a hozzá hasonló alkalmazások, mint például az Emacs.

device  md      # "memórialemezek"

A memóriában levő pszeudo lemezes meghajtók.

device  gif      # IPv6 és IPv4 tunnelek használata

Megvalósítja az IPv6 IPv4 feletti, az IPv4 IPv6 feletti, az IPv4 IPv4 feletti és az IPv6 IPv6 feletti közvetítését. A gif eszköz "magától másolódik", vagyis szükség szerint hozza létre a megfelelő eszközleírókat.

device  faith     # IPv6-IPv4 közti továbbítás (fordítás)

Ez a pszeudo eszköz elfogja a hozzá küldött csomagokat és átadja ezeket az IPv4/IPv6 fordítással foglalkozó démonnak.

# a `bpf' eszköz használatával a Berkeley csomagszűrőt (Berkeley Packet Filter) engedélyezzük
# Legyünk rá tekintettel, hogy ennek komoly következményei lehetnek
# rendszeradminisztrációs szempontból!
# A 'bpf'-re szükség van a DHCP-hez.
device  bpf      # Berkeley csomagszűrő

A Berkeley csomagszűrője. Ez egy olyan pszeudo eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a hálózati csatolók forgalmát megfigyeljük, mivel a (pl. Ethernet) hálózatunkon minden csomagot elkap. Ezek a csomagok lemezre is menthetőek vagy kielemezhetőek a tcpdump(1) program segítségével.

Megjegyzés:

A bpf(4) eszközt a dhclient(8) is használja többek közt az alapértelmezett átjáró IP-címének megszerzéséhez. Ha DHCP-t akarunk használni, hagyjuk így.

# USB támogatás
device     uhci     # UHCI PCI->USB felület
device     ohci     # OHCI PCI->USB felület
device     ehci     # EHCI PCI->USB felület (USB 2.0)
device     usb      # USB busz (kell)
#device     udbp     # USB Double Bulk Pipe eszközök
device     ugen     # általános
device     uhid     # "Human Interface Devices"
device     ukbd     # billentyűzet
device     ulpt     # nyomtató
device     umass     # lemez/háttértároló - kell hozzá az scbus és a da
device     ums      # egér
device     ural     # Ralink Technology RT2500USB vezeték nélküli hálózati kártyák
device     urio     # Diamond Rio 500 MP3 lejátszó
device     uscanner   # lapolvasók
# USB Ethernet, kell hozzá az mii
device     aue      # ADMtek USB Ethernet
device     axe      # ASIX Electronics USB Ethernet
device     cdce     # általános USB, Etherneten keresztül
device     cue      # CATC USB Ethernet
device     kue      # Kawasaki LSI USB Ethernet
device     rue      # RealTek RTL8150 USB Ethernet

A különféle USB eszközök támogatása.

# FireWire támogatás
device     firewire   # FireWire buszkód
device     sbp      # SCSI FireWire-ön keresztül (kell hozzá az scbus és a da)
device     fwe      # Ethernet FireWire-ön keresztül (nem szabványos!)

A különféle Firewire eszközök támogatása.

A FreeBSD által ismert további eszközökről a /usr/src/sys/i386/conf/NOTES állományból tájékozódhatunk.

8.6.1. Sok memória kezelése (PAE)

A sok memóriával rendelkező számítógépek esetén szükség lehet a felhasználói és rendszerszintű virtuális címek (Kernel Virtual Address, KVA) 4 gigabyte feletti használatára. Ennek a korlátozásnak a kiküszöbölésére az Intel(R) külön támogatást épített be a Pentium(R) Pro és az azt követő processzorok 36 bites fizikai címzésének kialakításához.

A Fizikai Címkiterjesztés (Physical Address Extension, PAE) az Intel(R) Pentium(R) Pro és későbbi processzoraiban található meg, és lehetővé teszi egészen 64 gigabyte-ig a memóriahasználatot. A FreeBSD is támogatja ezt a tulajdonságot a PAE rendszermag beállítás használatával, és megtalálható a FreeBSD összes jelenlegi verziójában. Az Intel(R) architektúrájú processzorok memóriaszervezésének korlátai miatt nem különböztethető meg a 4 gigabyte alatti és feletti memória. A 4 gigabyte felett található memóriaterületek egyszerűen hozzáadódnak a rendelkezésre álló memóriához.

A rendszermagban a PAE támogatását egyszerűen az alábbi sor hozzáadásával tudjuk engedélyezni:

options     PAE

Megjegyzés:

A FreeBSD-ben a PAE támogatása csak az Intel(R) IA-32 architektúrájú processzoraihoz érhető el. Emellett meg kell említenünk, hogy a FreeBSD-ben található PAE támogatás nem lett szélesebb körben próbára téve, ezért a FreeBSD többi megbízható elemeihez képest csak béta állapotúnak tekinthető.

A FreeBSD PAE támogatásának van néhány hiányossága:

 • Egy futó program a virtuális memóriában nem képes 4 gigabyte-nál többet elérni.

 • A bus_dma(9) felületet nem használó eszközmeghajtók adathibákat okozhatnak a PAE-t támogató rendszermagokban, és emiatt nem ajánljuk a használatukat. Ebből a megfontolásból készítettünk egy PAE nevű konfigurációs állományt a FreeBSD-hez, amelyben nem szerepel egyetlen olyan meghajtó sem, amely ismereteink szerint nem működik együtt a PAE-t támogató rendszermagokkal.

 • Bizonyos finomhangolási beállítások a memóriahasználatot a rendelkezésre álló fizikai memória mennyiségéből számítják ki. A PAE támogatással működő rendszerek esetében megjelenő sok memória miatt azonban az ilyen eszközök szükségtelenül több területet foglalhatnak le. Erre példa lehet a kern.maxvnodes sysctl változó, amely a rendszermag által maximálisan felhasználható virtuális csomópontok számát korlátozza. Ajánlott tehát az ilyen és ehhez hasonló beállítások értelmes értékre történő visszaállítása.

 • Szükséges lehet a rendszermag virtuális címterének (KVA) növelése vagy a rendszermag által túlságosan nagy méretűre foglalt címterű különféle erőforrások (lásd fentebb) csökkentése a KVA kifogyásának elkerülésére. A KVA területének növelését a KVA_PAGES beállításával tehetjük meg.

Ha gondjaink lennének a teljesítménnyel vagy a megbízhatósággal, keressük fel a tuning(7) man oldalt. A pae(4) man oldalon pedig a FreeBSD PAE támogatásáról találhatunk naprakész információkat.

Ha kérdése van a FreeBSD-vel kapcsolatban, a következő címre írhat (angolul): <questions@FreeBSD.org>.

Ha ezzel a dokumentummal kapcsolatban van kérdése, kérjük erre a címre írjon: <gabor@FreeBSD.org>.