21.6. Példák

A Vinum a rendszerben ismert objektumokkal kapcsolatos információkat egy konfigurációs adatbázisban tartja fenn. Kezdetben a felhasználó egy vagy több konfigurációs állomány segítségével hozza létre ezt az adatbázist a gvinum(8) segédprogrammal. A Vinum ezt a konfigurációs adatbázist bemásolja mindegyik irányítása alatt álló slice-ba (melyek a Vinum eszköznek hív). Az adatbázis minden egyes állapotváltás folyamán frissül, így egy újraindítás után minden egyes Vinum-objektum állapota pontosan helyreállítódik.

21.6.1. A konfigurációs állomány

A konfigurációs állomány írja le az egyes objektumokat. Egy egyszerűbb kötet definíciója így nézhet ki:

  drive a device /dev/da3h
  volume myvol
   plex org concat
    sd length 512m drive a

Ez az állomány négy Vinum-objektumot definiál:

 • A drive kezdetű sor adja meg a lemez partícióját (meghajtóját) és a hardveren levő elhelyezkedését. Az a szimbolikus nevet kapta. A szimbolikus és a konkrét eszköznevek szétválasztásával lehetővé válik, hogy a lemezek félreértések nélkül átkerülhessek egyik helyről a másikra.

 • A volume kezdetű sor adja meg a kötetet. Itt az egyetlen szükséges jellemző a név, ami ebben az esetben a myvol.

 • A plex kezdetű sor adja meg az eret. Itt az egyetlen szükséges paraméter a szervezési mód, ami ebben az esetben a concat (összefűzött). Nevet nem kell megadnunk, mivel a rendszer automatikusan létrehoz egy nevet a kötet nevéből a .px utótag hozzáadásával, ahol az x az ér száma lesz a köteten belül. Emiatt a most definiált ér neve myvol.p0 lesz.

 • Az sd kezdetű sor adja meg az allemezt. Itt legalább meg kell adnunk a meghajtónak a nevét, ahol tárolni akarjuk, ill. a méretét. Ahogy már említettük az ereknél is, nevet nem kötelező megadnunk, mivel a rendszer magától rendel hozzá nevet, amit a hozzá tartozó ér nevéből származtat, hozzáadja a .sx utótagot, ahol az x az allemez éren belüli sorszáma lesz. Ennek következtében a Vinum ennek az allemeznek a myvol.p0.s0 nevet adja.

Miután a gvinum(8) feldolgozta ezt az állományt, az alábbi kimenetet fogja adni:

   # gvinum -> create config1
   Configuration summary
   Drives:     1 (4 configured)
   Volumes:    1 (4 configured)
   Plexes:     1 (8 configured)
   Subdisks:    1 (16 configured)

	D a           State: up    Device /dev/da3h    Avail: 2061/2573 MB (80%)

	V myvol         State: up    Plexes:    1 Size:    512 MB

	P myvol.p0      C State: up    Subdisks:   1 Size:    512 MB

	S myvol.p0.s0      State: up    PO:    0 B Size:    512 MB

Ez a kimenet a gvinum(8) egyszerű listázási formátumát mutatja. Grafikusan a 21.4. ábra - Egyszerű Vinum-kötet mutatja be.

21.4. ábra - Egyszerű Vinum-kötet
Egyszerű Vinum-kötet


Ezen és az ezt követő ábrán egy kötetet láthatunk, amely ereket tartalmaz, amelyek pedig allemezeket. Ebben az alapvető példában a kötet egyetlen eret tartalmaz, amiben pedig egyetlen allemez van.

Az itt bemutatott kötetnek nincs semmilyen előnye a hagyományos lemezpartícionáláshoz képest. Egyetlen eret tartalmaz, tehát nem is redundáns. Az ér egyetlen allemezt tartalmaz, tehát nem tér el a megszokott lemezpartíciók helyfoglalásától sem. A következő szakaszokban sokkal érdekesebb konfigurációs módszereket is illusztrálunk.

21.6.2. Megnövelt rugalmasság: tükrözés

A kötetek rugalmassága tükrözéssel növelhető. Egy tükrözött kötet kiosztása során feltétlenül gondoskodnunk kell arról, hogy az egyes erekhez tartozó allemezek eltérő meghajtókon találhatóak, így az esetleges meghibásodások nem károsítják mind a két eret. Az alábbi konfigurációban egy kötetet tükrözünk:

	drive b device /dev/da4h
	volume mirror
   plex org concat
    sd length 512m drive a
	 plex org concat
	  sd length 512m drive b

Ebben a példában már nem kellett újra megadnunk az a meghajtót, mivel a Vinum figyelemmel kíséri az összes objektumot a saját konfigurációs adatbázisában. A definíció feldolgozása után a konfiguráció így fog kinézni:

	Drives:     2 (4 configured)
	Volumes:    2 (4 configured)
	Plexes:     3 (8 configured)
	Subdisks:    3 (16 configured)

	D a           State: up    Device /dev/da3h    Avail: 1549/2573 MB (60%)
	D b           State: up    Device /dev/da4h    Avail: 2061/2573 MB (80%)

  V myvol         State: up    Plexes:    1 Size:    512 MB
  V mirror        State: up    Plexes:    2 Size:    512 MB

  P myvol.p0      C State: up    Subdisks:   1 Size:    512 MB
  P mirror.p0      C State: up    Subdisks:   1 Size:    512 MB
  P mirror.p1      C State: initializing   Subdisks:   1 Size:    512 MB

  S myvol.p0.s0      State: up    PO:    0 B Size:    512 MB
	S mirror.p0.s0     State: up    PO:    0 B Size:    512 MB
	S mirror.p1.s0     State: empty  PO:    0 B Size:    512 MB

A 21.5. ábra - Tükrözött Vinum-kötet ugyanezt a szerkezetet grafikusan is.

21.5. ábra - Tükrözött Vinum-kötet
Tükrözött Vinum-kötet


Ebben a példában minden ér tartalmazza a teljes 512 MB-os területet. Ahogy a korábbi példa esetén, itt is mindegyik ér csak egyetlen allemezt tartalmaz.

21.6.3. A teljesítmény javítása

Az előbbi példában szereplő tükrözött kötet egy tükrözetlen kötetnél már jobban ellenáll a hibáknak, azonban a teljesítménye is kisebb. A köteten minden egyes írás mind a két meghajtóra érvényesül, ezáltal a lemezek teljes sávszélességét nagyobb arányban használja. A teljesítményre vonatkozó megfontolásaink egy másik megközelítést kívánnak meg: a tükrözés helyett inkább csíkozzuk szét az adatot a lehető legtöbb lemezen. Az alábbi konfiguráció egy olyan kötetet mutat be, ahol egy eret négy lemezmeghajtóan keresztül csíkozunk:

	drive c device /dev/da5h
	drive d device /dev/da6h
	volume stripe
	plex org striped 512k
	 sd length 128m drive a
	 sd length 128m drive b
	 sd length 128m drive c
	 sd length 128m drive d

Mint ahogy azt már korábban is említettük, nem szükséges még egyszer megadni azokat a meghajtókat, amiket a Vinum már ismer. A definíció feldolgozása után a konfigurációnk nagyjából így néz ki:

	Drives:     4 (4 configured)
	Volumes:    3 (4 configured)
	Plexes:     4 (8 configured)
	Subdisks:    7 (16 configured)

  D a           State: up    Device /dev/da3h    Avail: 1421/2573 MB (55%)
  D b           State: up    Device /dev/da4h    Avail: 1933/2573 MB (75%)
  D c           State: up    Device /dev/da5h    Avail: 2445/2573 MB (95%)
  D d           State: up    Device /dev/da6h    Avail: 2445/2573 MB (95%)

  V myvol         State: up    Plexes:    1 Size:    512 MB
  V mirror        State: up    Plexes:    2 Size:    512 MB
  V striped        State: up    Plexes:    1 Size:    512 MB

  P myvol.p0      C State: up    Subdisks:   1 Size:    512 MB
  P mirror.p0      C State: up    Subdisks:   1 Size:    512 MB
  P mirror.p1      C State: initializing   Subdisks:   1 Size:    512 MB
  P striped.p1      State: up    Subdisks:   1 Size:    512 MB

  S myvol.p0.s0      State: up    PO:    0 B Size:    512 MB
  S mirror.p0.s0     State: up    PO:    0 B Size:    512 MB
  S mirror.p1.s0     State: empty  PO:    0 B Size:    512 MB
  S striped.p0.s0     State: up    PO:    0 B Size:    128 MB
  S striped.p0.s1     State: up    PO:   512 kB Size:    128 MB
  S striped.p0.s2     State: up    PO:   1024 kB Size:    128 MB
  S striped.p0.s3     State: up    PO:   1536 kB Size:    128 MB

21.6. ábra - Csíkozott Vinum-kötet
Csíkozott Vinum-kötet


Ez a kötet a 21.6. ábra - Csíkozott Vinum-kötetban látható. A csíkok sötétedése jelzi a helyüket az ér területében: a világosabbak elöl, a sötétebbek hátul szerepelnek.

21.6.4. Rugalmasság és teljesítmény

Megfelelő hardver birtokában lehet olyan köteteket is építeni, amelyek mind megnövelt rugalmasságot, mind pedig megnövelt teljesítményt mutatnak a szabványos UNIX(R)-os partíciókhoz képest. Ennek a konfigurációs állománya így nézne ki:

	volume raid10
   plex org striped 512k
    sd length 102480k drive a
    sd length 102480k drive b
    sd length 102480k drive c
    sd length 102480k drive d
    sd length 102480k drive e
   plex org striped 512k
    sd length 102480k drive c
    sd length 102480k drive d
    sd length 102480k drive e
    sd length 102480k drive a
    sd length 102480k drive b

A második ér allemezei el vannak tolva az első ér allemezeitől két meghajtónyival. Ez segít megelőzni, hogy az írási műveletek ne ugyanarra az allemezre vonatkozznak, még akkor is, ha az adatátvitel két meghajtón is keresztülível.

A 21.7. ábra - Tükrözött, csíkozott Vinum-kötet illusztrálja ennek a kötetnek a szerkezetét.

21.7. ábra - Tükrözött, csíkozott Vinum-kötet
Tükrözött, csíkozott Vinum-kötet


Ha kérdése van a FreeBSD-vel kapcsolatban, a következő címre írhat (angolul): <questions@FreeBSD.org>.

Ha ezzel a dokumentummal kapcsolatban van kérdése, kérjük erre a címre írjon: <gabor@FreeBSD.org>.