27.3. A rendszerszintű PPP alkalmazása

Egyes részeit készítette: Sorokopud, Gennady B. és Huff, Robert.

Figyelem:

Ez a szakasz csak FreeBSD 7.X esetén érvényes.

27.3.1. A rendszerszintű PPP beállítása

Mielőtt a gépünkön nekikezdünk a PPP beállításának, ellenőrizzük, hogy a pppd megtalálható a /usr/sbin könyvtárban és az /etc/ppp könyvtár létezik.

A pppd két módban képes működni:

 1. "kliensként" - a gépünket soros vonali vagy modemes PPP kapcsolaton keresztül csatlakoztatjuk a külvilághoz

 2. "szerverként" - a számítógépünk egy hálózat része, ahol a többieket a PPP használatával kapcsoljuk össze

Mind a két esetben egy konfigurációs állomány tartalmát kell összeállítanunk (ez az /etc/ppp/options vagy a ~/.ppprc, ha a gépünkön több felhasználó is PPP-t akar használni).

Egy modemes vagy soros vonali szoftverre is szükségünk lesz (ez többnyire a comms/kermit), amellyel távoli gépeket tudunk felhívni és feléjük kapcsolatot felépíteni.

27.3.2. A pppd mint kliens

Az alapjául szolgáló információkat adta: Roydhouse, Trev.

A most következő /etc/ppp/options állománnyal egy Cisco terminál szerverhez tudunk kapcsolódni egy PPP vonalon keresztül.

crtscts     # a hardveres forgalomirányítás engedélyezése
modem      # modem vezérlővonal
noipdefault   # a távoli PPP szervernek kell IP-címet adnia
        # ha az IPCP alapú egyeztetés során a távoli gép nem küld
        # nekünk IP-címet, akkor vegyük ki ezt a beállítást
passive     # LCP csomagokat várunk
domain ppp.ize.com   # ide írjuk be a hálózati nevünket

:távoli_ip  # ide kell írni a távoli PPP szerver IP-címét
        # a PPP kapcsolaton keresztül erre fogjuk továbbküldeni a csomagokat
        # ha nem adtuk meg "noipdefault" beállítást, akkor ezt a sort
        # írjuk át helyi_ip:távoli_ip alakúra

defaultroute  # adjuk meg ezt a sort is, ha a PPP szerverünket egyben az
        # alapértelmezett átjárónak is be akarjuk állítani

Így kapcsolódunk:

 1. Tárcsázzuk a távoli gépet a Kermit (vagy bármilyen más modemes program) elindításával, majd adjuk meg a felhasználói nevünket és jelszavunkat (vagy bármi mást, amivel a távoli gépen engedélyezni tudjuk a PPP használatát).

 2. Lépjünk ki a Kermit programból (anélkül, hogy bontanánk a vonalat).

 3. Írjuk be a következőket:

  # /usr/sbin/pppd /dev/tty01 19200

  Ne felejtsük el megadni a megfelelő sebességet és eszközt.

A számítógépünk most már PPP-n keresztül csatlakozik. Ha valamilyen okból nem sikerülne felépíteni a kapcsolatot, akkor vegyük fel a debug beállítást is az /etc/ppp/options állományba, majd a konzolra érkező üzenetek segítségével próbáljuk meg felderíteni a probléma okát.

Az alábbi /etc/ppp/pppup szkript mind a három fázist automatikussá teszi:

#!/bin/sh
pgrep -l pppd
pid=`pgrep pppd`
if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
    echo 'killing pppd, PID=' ${pid}
    kill ${pid}
fi
pgrep -l kermit
pid=`pgrep kermit`
if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
    echo 'killing kermit, PID=' ${pid}
    kill -9 ${pid}
fi

ifconfig ppp0 down
ifconfig ppp0 delete

kermit -y /etc/ppp/kermit.dial
pppd /dev/tty01 19200

Az /etc/ppp/kermit.dial egy olyan Kermit szkript, amivel tárcsázni tudunk és a távoli gépen elvégezni az összes szükséges hitelesítést (a leírás végén találhatunk is egy ilyen szkriptet példaként).

Az alábbi /etc/ppp/pppdown szkripttel tudjuk bontani a PPP vonalat:

#!/bin/sh
pid=`pgrep pppd`
if [ X${pid} != "X" ] ; then
    echo 'killing pppd, PID=' ${pid}
    kill -TERM ${pid}
fi

pgrep -l kermit
pid=`pgrep kermit`
if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
    echo 'killing kermit, PID=' ${pid}
    kill -9 ${pid}
fi

/sbin/ifconfig ppp0 down
/sbin/ifconfig ppp0 delete
kermit -y /etc/ppp/kermit.hup
/etc/ppp/ppptest

A /usr/etc/ppp/ppptest elindításával ellenőrizni tudjuk, hogy a pppd még mindig fut. Ez valahogy így néz ki:

#!/bin/sh
pid=`pgrep pppd`
if [ X${pid} != "X" ] ; then
    echo 'pppd running: PID=' ${pid-NONE}
else
    echo 'No pppd running.'
fi
set -x
netstat -n -I ppp0
ifconfig ppp0

A vonal bontásához az /etc/ppp/kermit.hup szkriptet kell elindítanunk, amiben a következő szerepelnek:

set line /dev/tty01	; ide írjuk be a saját modemünket
set speed 19200
set file type binary
set file names literal
set win 8
set rec pack 1024
set send pack 1024
set block 3
set term bytesize 8
set command bytesize 8
set flow none

pau 1
out +++
inp 5 OK
out ATH0\13
echo \13
exit

A kermit helyett a chat programot is használhatjuk:

A következő két állomány már elég egy kapcsolat létrehozásához pppd használatával:

/etc/ppp/options:

/dev/cuad1 115200

crtscts		# a hardveres forgalomirányítás engedélyezése
modem		# modemes vezérlővonal
connect "/usr/bin/chat -f /etc/ppp/login.chat.script"
noipdefault	# a távoli PPP kiszolgálónak adnia kell egy IP-címet
	    # ha a távoli gép nem küldi az IP-címünk az IPCP alapú egyeztetés során
        # akkor távolítsuk el ezt a beállítást
passive     # LCP csomagokat várunk
domain sajat.tartomany	# ide írjuk be a saját tartománynevünket

:		# a távoli PPP kiszolgáló IP-címét tegyük ide
	    # ezen keresztül fogjuk továbbküldeni a PPP kapcsolaton áthaladó csomagokat
        # nem adtuk meg a "noipdefault" beállítást, akkor ezt
        # sort írjuk át helyi_ip:távoli_ip alakúra

defaultroute	# ez a sor akkor kell, ha a PPP szerver lesz az
	    # alapértelmezett átjárónk is

/etc/ppp/login.chat.script:

Megjegyzés:

A most következőt egyetlen sorba kell írnunk.

ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER' "" AT OK ATDTtelefon.szám
 CONNECT "" TIMEOUT 10 ogin:-\\r-ogin: bejelentkezési-azonosító
 TIMEOUT 5 sword: jelszó

Miután ezeket telepítettük és a megfelelőképpen módosítottuk, már csak a pppd parancsot kell kiadnunk, valahogy így:

# pppd

27.3.3. A pppd mint szerver

Az /etc/ppp/options állományban nagyjából a következőknek kell szerepelnie:

crtscts             # hardveres forgalomirányítás
netmask 255.255.255.0      # hálózati maszk (nem kötelező)
192.114.208.20:192.114.208.165 # a helyi és távoli gépek IP-címei
                # a helyi IP-nek el kell térnie az Ethernet
                # (vagy más egyéb) felülethez tartozó címtől.
                # a távoli IP a távoli géphez rendelt IP-cím
domain ppp.ize.com       # a saját tartományunk
passive             # az LCP csomagok várása
modem              # modemes vonal

Az alábbi /etc/ppp/pppserv szkript a pppd démont szervernek állítja be:

#!/bin/sh
pgrep -l pppd
pid=`pgrep pppd`
if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
    echo 'killing pppd, PID=' ${pid}
    kill ${pid}
fi
pgrep -l kermit
pid=`pgrep kermit`
if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
    echo 'killing kermit, PID=' ${pid}
    kill -9 ${pid}
fi

# reset ppp interface
ifconfig ppp0 down
ifconfig ppp0 delete

# enable autoanswer mode
kermit -y /etc/ppp/kermit.ans

# run ppp
pppd /dev/tty01 19200

A szerver leállítására a következő /etc/ppp/pppservdown szkriptet kell használnunk:

#!/bin/sh
pgrep -l pppd
pid=`pgrep pppd`
if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
    echo 'killing pppd, PID=' ${pid}
    kill ${pid}
fi
pgrep -l kermit
pid=`pgrep kermit`
if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
    echo 'killing kermit, PID=' ${pid}
    kill -9 ${pid}
fi
ifconfig ppp0 down
ifconfig ppp0 delete

kermit -y /etc/ppp/kermit.noans

A következő Kermit szkript (/etc/ppp/kermit.ans) engedélyezi vagy tiltja le a modem automatikus válaszadását. Körülbelül így épül fel:

set line /dev/tty01
set speed 19200
set file type binary
set file names literal
set win 8
set rec pack 1024
set send pack 1024
set block 3
set term bytesize 8
set command bytesize 8
set flow none

pau 1
out +++
inp 5 OK
out ATH0\13
inp 5 OK
echo \13
out ATS0=1\13  ; "ATS0=0\13"-ra írjuk át, ha le akarjuk tiltani az
        ; automatikus válaszadást
inp 5 OK
echo \13
exit

Az /etc/ppp/kermit.dial elnevezésű szkriptet használhatjuk arra, hogy tárcsázzunk távoli gépeket és hitelesítsük magunkat rajtuk. Írjuk át az igényeinknek megfelelően, tegyük bele a bejelentkezéshez szükséges azonosítót és jelszót, illetve a modemünk és a távoli gép válaszai szerint módosítsuk az input utasításokat.

;
; írjuk ide azt a com vonalat, amire a modemünk csatlakozik:
;
set line /dev/tty01
;
; ide kerül a modem sebessége:
;
set speed 19200
set file type binary      ; teljes 8 bites állomány-átvitel
set file names literal
set win 8
set rec pack 1024
set send pack 1024
set block 3
set term bytesize 8
set command bytesize 8
set flow none
set modem hayes
set dial hangup off
set carrier auto        ; adjuk meg a SET CARRIER utasítást is, ha kell
set dial display on       ; adjuk meg a SET DIAL utasítást is, ha kell
set input echo on
set input timeout proceed
set input case ignore
def \%x 0            ; a bejelentkezés számlálója
goto slhup

:slcmd             ; tegyük a modemet parancs módba
echo Tegyuk a modemet parancs modba.
clear              ; töröljük a be nem olvasott karaktereket a bemeneti pufferből
pause 1
output +++           ; a Hayes-féle helyettesítési szekvenciák használata
input 1 OK\13\10        ; várjuk meg az OK jelzést
if success goto slhup
output \13
pause 1
output at\13
input 1 OK\13\10
if fail goto slcmd       ; ha a modem nem válaszol OK-val, akkor próbálkozzunk újra

:slhup             ; bontsuk a vonalat
clear              ; töröljük ki a be nem olvasott karaktereket a bemeneti pufferből
pause 1
echo A vonal bontasa.
output ath0\13         ; a kapcsolat létrejöttét jelző Hayes-parancs
input 2 OK\13\10
if fail goto slcmd       ; ha nincs OK válasz, akkor tegyük a modemet parancs módba

:sldial             ; tárcsázzuk a számot
pause 1
echo Dialing.
output atdt9,550311\13\10    ; ide írjuk a telefonszámot
assign \%x 0          ; nullázzuk le az időzítőt

:look
clear              ; töröljük az olvasatlan karaktereket a bemeneti pufferből
increment \%x          ; számoljuk a másodperceket
input 1 {CONNECT }
if success goto sllogin
reinput 1 {NO CARRIER\13\10}
if success goto sldial
reinput 1 {NO DIALTONE\13\10}
if success goto slnodial
reinput 1 {\255}
if success goto slhup
reinput 1 {\127}
if success goto slhup
if < \%x 60 goto look
else goto slhup

:sllogin            ; bejelentkezés
assign \%x 0          ; nullázzuk le az időzítőt
pause 1
echo A bejelentkezes keresese.

:slloop
increment \%x          ; számoljuk a másodperceket
clear              ; töröljük az olvasatlan karaktereket a bemeneti pufferből
output \13
;
; ide írjuk be a várható bejelentkezési sablont:
;
input 1 {Felhasznaloi nev: }
if success goto sluid
reinput 1 {\255}
if success goto slhup
reinput 1 {\127}
if success goto slhup
if < \%x 10 goto slloop   ; tízszer próbálkozzunk a bejelentkezéssel
else goto slhup         ; 10 sikertelen próbálkozás után bontsuk a vonalat és kezdjük újra

:sluid
;
; ide írjuk be a felhasználói azonosítónkat:
;
output ppp-login\13
input 1 {Jelszo: }
;
; ide tegyük a hozzá tartozó jelszót:
;
output ppp-password\13
input 1 {Atvaltas SLIP modba.}
echo
quit

:slnodial
echo \7Nincs vonal. Ellenorizzuk a telefonvonalat!\7
exit 1

; local variables:
; mode: csh
; comment-start: "; "
; comment-start-skip: "; "
; end:

Ha kérdése van a FreeBSD-vel kapcsolatban, a következő címre írhat (angolul): <questions@FreeBSD.org>.

Ha ezzel a dokumentummal kapcsolatban van kérdése, kérjük erre a címre írjon: <gabor@FreeBSD.org>.