Hoofdstuk 25. DTrace

This translation may be out of date. To help with the translations please access the FreeBSD translations instance.

25.1. Overzicht

DTrace, ook bekend als Dynamic Tracing, was ontwikkeld door Sun™ als een gereedschap om prestatie-bottlenecks in productie- en preproductiesystemen op te sporen. Het is in geen enkel opzicht een debug-gereedschap, maar een gereedschap voor real-time analyse om prestatie- en andere zaken op te sporen.

DTrace is een opmerkelijk profileringsgereedschap, met een indrukwekkende verzameling mogelijkheden om systeemzaken te diagnosticeren. Het kan ook worden gebruikt om vooraf geschreven scripts te draaien om zo voordeel te halen uit de mogelijkheden. Gebruikers kunnen zelfs hun eigen middelen schrijven door gebruik te maken van de DTrace D Language, wat ze in staat stelt om hun profilering aan te passen aan hun specifieke behoeften.

Na het lezen van dit hoofdstuk weet u:

 • Wat DTrace is en welke mogelijkheden het biedt.

 • De verschillen tussen de DTrace-implementatie van Solaris™ en degene die door FreeBSD wordt aangeboden.

 • Hoe DTrace op FreeBSD aan te zetten en te gebruiken.

Voordat u dit hoofdstuk leest, dient u:

Deze mogelijkheid wordt als experimenteel beschouwd. Van sommige opties kan er functionaliteit ontbreken, andere delen kunnen in het geheel niet werken. In de loop der tijd zal deze mogelijkheid als productierijp worden beschouwd en zal deze documentatie worden aangepast om die situatie te representeren.

25.2. Implementatieverschillen

Hoewel DTrace in FreeBSD erg lijkt op degene die in Solaris™ zit, zijn er verschillen die uitgelegd moeten worden voordat er verder wordt gegaan. Het primaire verschil dat gebruikers zullen zien is dat DTrace specifiek moet worden aangezet op FreeBSD. Er zijn kernelopties en modulen die aangezet moeten worden om DTrace juist te laten werken. Deze zullen later worden uitgelegd.

Er is een kerneloptie DDB_CTF die gebruikt wordt om ondersteuning voor het laden van CTF-gegevens van kernelmodulen en de kernel zelf. CTF is het Compact C Type Format van Solaris™ welke een beperkte vorm van debuginformatie bevat die vergelijkbaar is met DWARF en de befaamde stabs. Deze CTF-gegevens worden door de bouwmiddelen ctfconvert en ctfmerge aan de binairen toegevoegd. Het hulpmiddel ctfconvert parseert DWARFELF-debug-secties die door de compiler zijn aangemaakt en ctfmerge voegt CTFELF-secties van objecten samen in hun executables of gedeelde bibliotheken. Meer informatie over hoe dit voor de bouw van de kernel en FreeBSD aan te zetten komt eraan.

Sommige aanbieders voor FreeBSD verschillen van die voor Solaris™. De meest opmerkelijke is de aanbieder dtmalloc, welke het volgen van malloc() op soort in de FreeBSD-kernel toestaat.

Alleen root mag DTrace op FreeBSD gebruiken. Dit heeft te maken met beveiligingsverschillen, Solaris™ heeft enkele beveiligingscontroles op laag niveau die nog niet bestaan in FreeBSD. Hierom is /dev/dtrace/dtrace strikt beperkt tot root.

Tenslotte valt de DTrace-software onder de CDDL-licentie van Sun™. De Common Development and Distribution License wordt bij FreeBSD geleverd, zie /usr/src/cddl/contrib/opensolaris/OPENSOLARIS.LICENSE of bekijk het online op http://www.opensolaris.org/os/licensing.

Deze licentie houdt in dat een FreeBSD-kernel met de DTrace-opties nog steeds onder de BSD-licentie valt; de CDDL komt echter op de proppen wanneer de modulen in binaire vorm worden verspreid, of wanneer de binairen zijn geladen.

25.3. Ondersteuning voor DTrace aanzetten

Voeg de volgende regels toe aan het kernelinstellingenbestand om ondersteuning voor DTrace aan te zetten:

options     KDTRACE_HOOKS
options     DDB_CTF

Gebruikers van de AMD64-architectuur zullen de volgende regel aan hun kernelinstellingenbestand willen toevoegen:

options     KDTRACE_FRAME

Deze optie biedt ondersteuning voor de mogelijkheid FBT. DTrace zal zonder deze optie werken; er zal echter beperkte ondersteuning zijn voor het volgen van functiegrenzen.

Alle broncode moet herbouwd en geherinstalleerd worden met de CTF-opties. Om deze taak te volbrengen, wordt de FreeBSD-broncode herbouwd met:

# cd /usr/src

# make WITH_CTF=1 kernel

Het systeem moet opnieuw gestart worden.

Nadat opnieuw is opgestart en de nieuwe kernel in het geheugen is geladen, dient ondersteuning voor de Korn-shell te worden toegevoegd. Dit is nodig omdat de verschillende hulpmiddelen van DTraceToolkit in ksh zijn geschreven. Installeer shells/ksh93. Het is ook mogelijk om deze hulpmiddelen in shells/pdksh of shells/mksh te draaien.

Als laatste dient de huidige DTraceToolkit verkregen te worden. Indien u FreeBSD 10 draait, vindt u de DTraceToolkit in /usr/shared/dtrace. In andere gevallen kunt u de DTraceToolkit installeren via de port sysutils/dtrace-toolkit.

25.4. DTrace gebruiken

Voordat er gebruik wordt gemaakt van de functionaliteit van DTrace, moet het DTrace-apparaat bestaan. Geef het volgende commando om het apparaat te laten:

# kldload dtraceall

Ondersteuning van DTrace zou nu beschikbaar moeten zijn. De beheerder kan het volgende commando uitvoeren om alle sondes te bekijken:

# dtrace -l | more

Alle uitvoer wordt aan het hulpmiddel more doorgegeven omdat het snel de schermbuffer zal laten overstromen. DTrace kan nu als werkend worden beschouwd. Het is nu tijd om de gereedschapskist te bekijken.

De gereedschapskist is een verzameling van kant-en-klare scripts die met DTrace gedraaid kunnen worden om informatie over het systeem te verzamelen. Er zijn scripts om open bestanden, geheugen, CPU-gebruik, en nog veel meer te controleren. Pak de scripts uit met het volgende commando:

# gunzip -c DTraceToolkit* | tar xvf -

Ga naar die map met cd en zet de uitvoerpermissies voor alle bestanden waarvan de naam uit kleine letters bestaat, op 755.

De inhoud van al deze scripts moet veranderd worden. Degenen die naar /usr/bin/ksh verwijzen dienen naar /usr/local/bin/ksh te verwijzen, de anderen die /usr/bin/sh gebruiken dienen gewijzigd te worden om /bin/sh te gebruiken, en tenslotte dienen degenen die /usr/bin/perl gebruiken veranderd te worden om /usr/local/bin/perl te gebruiken.

Op dit moment is het voorzichtig om de lezer eraan te herinneren dat de ondersteuning voor DTrace in FreeBSD niet compleet en experimenteel is. Veel van deze scripts zullen niet werken omdat ze of te Solaris™-specifiek zijn of omdat ze sondes gebruiken die momenteel niet ondersteund worden.

Op het moment van schrijven worden slechts twee scripts van de DTrace Toolkit volledig ondersteund in FreeBSD: de scripts hotkernel en procsystime. Dit zijn de twee die we in de volgende gedeelten van deze sectie zullen bekijken.

De hotkernel is ontworpen om te identificeren welke functie de meeste kerneltijd gebruikt. Als het normaal gedraaid wordt, zal het uitvoer die op de volgende lijkt produceren:

# cd /usr/shared/dtrace/toolkit
# ./hotkernel
Sampling... Hit Ctrl-C to end.

De systeembeheerder moet de toetsencombinatie Ctrl+C gebruiken om het proces te stoppen. Nadat het gestopt is, zal het script een lijst van kernelfuncties en timinginformatie weergeven, waarbij de uitvoer in volgorde van toenemende tijd is gesorteerd:

kernel`_thread_lock_flags                  2  0.0%
0xc1097063                         2  0.0%
kernel`sched_userret                    2  0.0%
kernel`kern_select                     2  0.0%
kernel`generic_copyin                    3  0.0%
kernel`_mtx_assert                     3  0.0%
kernel`vm_fault                       3  0.0%
kernel`sopoll_generic                    3  0.0%
kernel`fixup_filename                    4  0.0%
kernel`_isitmyx                       4  0.0%
kernel`find_instance                    4  0.0%
kernel`_mtx_unlock_flags                  5  0.0%
kernel`syscall                       5  0.0%
kernel`DELAY                        5  0.0%
0xc108a253                         6  0.0%
kernel`witness_lock                     7  0.0%
kernel`read_aux_data_no_wait                7  0.0%
kernel`Xint0x80_syscall                   7  0.0%
kernel`witness_checkorder                  7  0.0%
kernel`sse2_pagezero                    8  0.0%
kernel`strncmp                       9  0.0%
kernel`spinlock_exit                    10  0.0%
kernel`_mtx_lock_flags                   11  0.0%
kernel`witness_unlock                   15  0.0%
kernel`sched_idletd                    137  0.3%
0xc10981a5                       42139 99.3%

Het script werkt ook met kernelmodules. Draai het script met de vlag -m om deze mogelijkheid te gebruiken:

# ./hotkernel -m
Sampling... Hit Ctrl-C to end.
^C
MODULE                         COUNT  PCNT
0xc107882e                         1  0.0%
0xc10e6aa4                         1  0.0%
0xc1076983                         1  0.0%
0xc109708a                         1  0.0%
0xc1075a5d                         1  0.0%
0xc1077325                         1  0.0%
0xc108a245                         1  0.0%
0xc107730d                         1  0.0%
0xc1097063                         2  0.0%
0xc108a253                         73  0.0%
kernel                          874  0.4%
0xc10981a5                       213781 99.6%

Het script procsystime vangt en beeldt het tijdsgebruik van systeemaanroepen af voor een gegeven PID of procesnaam. In het volgende voorbeeld wordt er een nieuwe instantie van /bin/csh gedraaid. Het procsystime werd uitgevoerd en bleef wachten terwijl er enkele commando’s op de andere instantie van csh werden getypt. Dit zijn de resultaten van deze test:

# ./procsystime -n csh
Tracing... Hit Ctrl-C to end...
^C

Elapsed Times for processes csh,

     SYSCALL     TIME (ns)
     getpid        6131
    sigreturn        8121
      close       19127
      fcntl       19959
       dup       26955
     setpgid       28070
      stat       31899
    setitimer       40938
      wait4       62717
    sigaction       67372
   sigprocmask       119091
  gettimeofday       183710
      write       263242
     execve       492547
      ioctl       770073
      vfork      3258923
   sigsuspend      6985124
      read     3988049784

Zoals te zien is, lijkt de systeemaanroep read() de meeste tijd in nanoseconden te gebruiken en gebruikte de systeemaanroep getpid() de minste hoeveelheid tijd.

25.5. De taal D

De DTrace-gereedschapskist bevat vele scripts in de speciale taal van DTrace. Deze taal wordt "de taal D" genoemd door de documentatie van Sun™, en lijkt sterk op C++. Een diepgaande discussie over de taal valt buiten het bereik van dit document. Het wordt uitgebreid behandeld op http://wikis.oracle.com/display/DTrace/Documentation.


Last modified on: 9 maart 2024 by Danilo G. Baio