Deel I. Beginnen

This translation may be out of date. To help with the translations please access the FreeBSD translations instance.

Table of Contents

Dit deel van het FreeBSD handboek is voor gebruikers en beheerders die net beginnen met FreeBSD. Deze hoofdstukken:

  • Geven een inleiding in FreeBSD;

  • Lichten het installatieproces toe;

  • Bespreken de UNIX® basisbegrippen en grondslag;

  • Tonen hoe de vele aanvullende applicaties voor FreeBSD geïnstalleerd kunnen worden;

  • Introduceren X, het venstersysteem van UNIX® en gaan uitvoerig in op hoe een bureaubladomgeving wordt ingesteld die een gebruiker helpt productiever te zijn.

Er is geprobeerd het aantal vooruitwijzingen tot een minimum te beperken zodat het handboek van begin tot einde gelezen kan worden zonder bladeren.


Last modified on: 9 maart 2024 by Danilo G. Baio