Podręcznik FreeBSD

trademarks

FreeBSD is a registered trademark of the FreeBSD Foundation.

IBM, AIX, OS/2, PowerPC, PS/2, S/390, and ThinkPad are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries, or both.

IEEE, POSIX, and 802 are registered trademarks of Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. in the United States.

Red Hat, RPM, are trademarks or registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

3Com and HomeConnect are registered trademarks of 3Com Corporation.

Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Flash and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Apple, AirPort, FireWire, iMac, iPhone, iPad, Mac, Macintosh, Mac OS, Quicktime, and TrueType are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Intel, Celeron, Centrino, Core, EtherExpress, i386, i486, Itanium, Pentium, and Xeon are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.

Microsoft, IntelliMouse, MS-DOS, Outlook, Windows, Windows Media and Windows NT are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Motif, OSF/1, and UNIX are registered trademarks and IT DialTone and The Open Group are trademarks of The Open Group in the United States and other countries.

Sun, Sun Microsystems, Java, Java Virtual Machine, JDK, JRE, JSP, JVM, Netra, OpenJDK, Solaris, StarOffice, SunOS and VirtualBox are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries.

RealNetworks, RealPlayer, and RealAudio are the registered trademarks of RealNetworks, Inc.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

3ware is a registered trademark of 3ware Inc.

ARM is a registered trademark of ARM Limited.

Adaptec is a registered trademark of Adaptec, Inc.

Android is a trademark of Google Inc.

Heidelberg, Helvetica, Palatino, and Times Roman are either registered trademarks or trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG in the U.S. and other countries.

Intuit and Quicken are registered trademarks and/or registered service marks of Intuit Inc., or one of its subsidiaries, in the United States and other countries.

LSI Logic, AcceleRAID, eXtremeRAID, MegaRAID and Mylex are trademarks or registered trademarks of LSI Logic Corp.

MATLAB is a registered trademark of The MathWorks, Inc.

SpeedTouch is a trademark of Thomson.

VMware is a trademark of VMware, Inc.

Mathematica is a registered trademark of Wolfram Research, Inc.

Ogg Vorbis and Xiph.Org are trademarks of Xiph.Org.

XFree86 is a trademark of The XFree86 Project, Inc.

Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this document, and the FreeBSD Project was aware of the trademark claim, the designations have been followed by the “™” or the “®” symbol.

Abstrakt

Witamy w świecie FreeBSD! Zadaniem niniejszego podręcznika jest opisanie procesu instalacji i czynności związanych z codziennym użytkowaniem systemu FreeBSD w wersji 11.2-RELEASE oraz 12.0-RELEASE. Prace nad tym podręcznikiem trwają cały czas. Stanowi on dzieło wielu osób z całego świata. Tym nie mniej mamy świadomość, iż wiele rozdziałów wciąż nie zostało napisanych, a niektóre spośród istniejących wymagają aktualizacji. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą w rozwoju projektu wyślij email na adres FreeBSD documentation project mailing list. Najnowsza wersja anglojęzyczna niniejszego dokumentu jest zawsze dostępna na stronie domowej FreeBSD (wersje wcześniejsze dostępne są pod adresem http://docs.FreeBSD.org/doc/). Podręcznik dostępny jest również w innych formatach dokumentów oraz w postaci skompresowanej z serwera FTP Projektu FreeBSD bądź jednego z wielu serwerów lustrzanych. Dla osób zainteresowanych, drukowaną wersję podręcznika (język ang.) można nabyć wprost z witryny FreeBSD Mall. Dostępne jest również przeszukiwanie podręcznika.


Przedmowa

Docelowy czytelnik

Osoba poznająca dopiero system FreeBSD odnajdzie w pierwszej części niniejszej książki szereg porad prowadzących użytkownika przez proces instalacji i delikatnie prezentujących pewne koncepcje i konwencje stojące u podstaw systemów UNIX®. Przebrnięcie przez tę część wymaga niewiele więcej niż chęć poznania i umiejętność przyswajania sobie nowych koncepcji w miarę jak będą one prezentowane.

Po dotrwaniu do drugiej, zdecydowanie obszerniejszej części Podręcznika, czytelnik będzie miał do dyspozycji pełną wiedzę z zakresu wszystkich zagadnień znajdujacych się w polu zainteresowań administratorów systemów FreeBSD. Niektóre z zawartych tutaj rozdziałów mogą wymagać wcześniejszego zapoznania się z odpowiednią literaturą. W takich przypadkach, będzie to wyszczególnione w streszczeniu na początku każdego rozdziału.

Bibliography zawiera listę dodatkowych źródeł informacji.

Zmiany od wydania drugiego

Niniejsze trzecie wydanie stanowi punkt kulminacyjny przeszło dwuletniej pracy oddanych członków Projektu Dokumentacji FreeBSD. Główne zmiany jakie w tym okresie zostały dokonane to:

 • Configuration and Tuning, Konfiguracja i dostrajanie został poszerzony o nowe informacje o zarządzaniu mocą i zasobami APCI, opis narzędzia cron i kolejną porcję opcji dostrajania jądra.

 • Security, Bezpieczeństwo, został poszerzony o nowe informacje odnośnie wirtualnych sieci prywatnych (VPN), list kontroli dostępu do systemu plików, i biuletynach bezpieczeństwa.

 • Mandatory Access Control, Mandatory Access Control (MAC), is a new chapter with this edition. It explains what MAC is and how this mechanism can be used to secure a FreeBSD system.

 • Storage, Storage, has been expanded with new information about USB storage devices, file system snapshots, file system quotas, file and network backed filesystems, and encrypted disk partitions.

 • The Vinum Volume Manager, Vinum, is a new chapter with this edition. It describes how to use Vinum, a logical volume manager which provides device-independent logical disks, and software RAID-0, RAID-1 and RAID-5.

 • A troubleshooting section has been added to PPP, PPP and SLIP.

 • Electronic Mail, Electronic Mail, has been expanded with new information about using alternative transport agents, SMTP authentication, UUCP, fetchmail, procmail, and other advanced topics.

 • Network Servers, Network Servers, is all new with this edition. This chapter includes information about setting up the Apache HTTP Server, FTPd, and setting up a server for Microsoft Windows clients with Samba. Some sections from Advanced Networking, Advanced Networking, were moved here to improve the presentation.

 • Advanced Networking, Advanced Networking, has been expanded with new information about using Bluetooth devices with FreeBSD, setting up wireless networks, and Asynchronous Transfer Mode (ATM) networking.

 • Definicje i wykorzystywane w książce terminy techniczne zostały zebrane razem w formie leksykonu.

 • Dokonano wielu estetycznych poprawek tabel i rysunków.

Zmiany od wydania pierwszego

Wydanie drugie stanowiło punkt kulminacyjny przeszło dwuletniej pracy oddanych członków Projektu Dokumentacji FreeBSD. Główne zmiany jakie w tym okresie zostały dokonane to:

 • Dodano indeks.

 • Wszystkie diagramy ASCII zostały zastąpione rysunkami graficznymi.

 • Dodano standardowe streszczenie do wszystkich rozdziałów, informujące jakie informacje rozdział zawiera i co powinien wiedzieć czytelnik nim przystąpi do czytania.

 • Zawartość podręcznika została zreorganizowana w trzy logiczne części: "Pierwsze kroki", "Administracja systemem" oraz "Dodatki".

 • Instalacja FreeBSD ("Instalacja FreeBSD") został całkowicie przepisany na nowo.Dołączono wiele zrzutów ekranu, by ułatwić nowym użytkownikom przyswojenie tekstu.

 • Podstawy Uniksa ("Podstawy Uniksa") został poszerzony o dodatkow informacje o procesach, demonach i sygnałach.

 • Instalacja programów. pakiety i porty ("Instalacja programów") został poszerzony o dodatkowe informacje o zarządzaniu pakietami binarnymi.

 • System okien X ("System okien X") został w całkości napisany od nowa kładąc nacisk na współczesne środowiska graficzne we XFree86TM 4.X, takie jak KDE i GNOME.

 • The FreeBSD Booting Process ("Proces uruchamiania FreeBSD") został poszerzony.

 • Storage ("Pamięć") został napisany na podstawie rozdziałów "Dyski" oraz "Kopie zapasowe". Uważamy, że zagadnienia te łatwiej jest zrozumieć, gdy są przedstawiane jako jeden rozdział. Dodano również podrozdział traktujący o RAID (zarówno sprzętowym jak i programowym).

 • Serial Communications ("Komunikacja szeregowa") został całkowicie zreorganizowany i zaktualizowany dla FreeBSD 4.X/5.X.

 • PPP and SLIP ("PPP i SLIP") zostały zasadniczo zaktualizowane.

 • Advanced Networking ("Advanced Networking") został zaktualizowany.

 • Electronic Mail ("Poczta elektroniczna") został rozszerzony materiały traktujące o konfiguracji programu sendmail.

 • Linux® Binary Compatibility ("Kompatybilność z Linuksem") został poszerzony o informacje o instalacji bazy Oracle® oraz SAP® R/3®.

W drugim wydaniu dodano nowe rozdziały:

Układ książki

Niniejsza książka została podzielona na pięć logicznych części. Część pierwsza, Pierwsze kroki, opisuje proces instalacji oraz podstawy użytkowania systemu FreeBSD. Zaleca się aby czytelnik zapoznał się z tymi rozdziałami kolejno, pomijając jedynie znane tematy. Część druga, Codzienne czynności, prezentuje niektóre z najczęściej wykorzystywanych funkcji FreeBSD. Ta część, wraz kolejnymi, może być czytania bez określonej kolejności. Każdy z wchodzących w jej skład rozdziałów zaczyna się od zwięzłego strzeszczenia zawartości i przedstawienia co czytelnik powinien już wiedzieć. Celem takiego układu jest pozwolenie zwykłemu czytelnikowi pominąć pewne rozdziały, by prejść od razu do najbardziej interesujących. Część trzecia, Administracja Systemem, opisuje zagadnienia administracyjne. Część czwarta, Komunikacja sieciowa, zawiera tematy związane z pracą w sieci oraz obsługą serwerów. Część piąta zawiera dodatki.

Wprowadzenie

Wprowadza nowego użytkownika w świat FreeBSD. Streszcza historię Projektu FreeBSD, stawiane przed nim cele oraz model rozwoju.

Instalacja FreeBSD

Przeprowadza użytkownika przez cały proces instalacji. Opisuje również kilka zaawansowanych zagadnień, jak np. instalację przez konsolę szeregową.

Podstawy Uniksa

Przedstawia podstawowe polecenie i funkcje systemu operacyjnego FreeBSD. Jeśli pracowaliśmy w Linuksie bądź w innym systemie typu UNIX® najprawdopodobniej możemy pominąć ten rozdział.

Instalacja programów. pakiety i porty

Opisuje metody instalacji dodatkowego oprogramowania we FreeBSD za pomocą systemu "Kolekcji portów" oraz typowych pakietów binarnych.

System okien X

Opisuje ogólnie System okien X oraz wykorzystanie X11 we FreeBSD. Ponadto, przedstawia typowe środowiska graficzne jak np. KDE czy GNOME.

Aplikacje biurowe

Lists some common desktop applications, such as web browsers and productivity suites, and describes how to install them on FreeBSD.

Multimedia

Shows how to set up sound and video playback support for your system. Also describes some sample audio and video applications.

Konfiguracja jądra FreeBSD

Explains why you might need to configure a new kernel and provides detailed instructions for configuring, building, and installing a custom kernel.

Printing

Describes managing printers on FreeBSD, including information about banner pages, printer accounting, and initial setup.

Linux® Binary Compatibility

Describes the Linux® compatibility features of FreeBSD. Also provides detailed installation instructions for many popular Linux® applications such as Oracle® and Mathematica®.

Configuration and Tuning

Describes the parameters available for system administrators to tune a FreeBSD system for optimum performance. Also describes the various configuration files used in FreeBSD and where to find them.

The FreeBSD Booting Process

Describes the FreeBSD boot process and explains how to control this process with configuration options.

Użytkownicy i podstawy zarządzania kontami

Describes the creation and manipulation of user accounts. Also discusses resource limitations that can be set on users and other account management tasks.

Security

Describes many different tools available to help keep your FreeBSD system secure, including Kerberos, IPsec and OpenSSH.

Jails

Describes the jails framework, and the improvements of jails over the traditional chroot support of FreeBSD.

Mandatory Access Control

Explains what Mandatory Access Control (MAC) is and how this mechanism can be used to secure a FreeBSD system.

Security Event Auditing

Describes what FreeBSD Event Auditing is, how it can be installed, configured, and how audit trails can be inspected or monitored.

Storage

Describes how to manage storage media and filesystems with FreeBSD. This includes physical disks, RAID arrays, optical and tape media, memory-backed disks, and network filesystems.

GEOM: Modular Disk Transformation Framework

Describes what the GEOM framework in FreeBSD is and how to configure various supported RAID levels.

Other File Systems

Examines support of non-native file systems in FreeBSD, like the Z File System from Sun™.

Virtualization

Describes what virtualization systems offer, and how they can be used with FreeBSD.

Localization - i18n/L10n Usage and Setup

Describes how to use FreeBSD in languages other than English. Covers both system and application level localization.

Updating and Upgrading FreeBSD

Explains the differences between FreeBSD-STABLE, FreeBSD-CURRENT, and FreeBSD releases. Describes which users would benefit from tracking a development system and outlines that process. Covers the methods users may take to update their system to the latest security release.

DTrace

Describes how to configure and use the DTrace tool from Sun™ in FreeBSD. Dynamic tracing can help locate performance issues, by performing real time system analysis.

Serial Communications

Explains how to connect terminals and modems to your FreeBSD system for both dial in and dial out connections.

PPP

Describes how to use PPP to connect to remote systems with FreeBSD.

Electronic Mail

Explains the different components of an email server and dives into simple configuration topics for the most popular mail server software: sendmail.

Network Servers

Provides detailed instructions and example configuration files to set up your FreeBSD machine as a network filesystem server, domain name server, network information system server, or time synchronization server.

Firewalls

Explains the philosophy behind software-based firewalls and provides detailed information about the configuration of the different firewalls available for FreeBSD.

Advanced Networking

Describes many networking topics, including sharing an Internet connection with other computers on your LAN, advanced routing topics, wireless networking, Bluetooth®, ATM, IPv6, and much more.

Obtaining FreeBSD

Lists different sources for obtaining FreeBSD media on CDROM or DVD as well as different sites on the Internet that allow you to download and install FreeBSD.

Bibliografia

This book touches on many different subjects that may leave you hungry for a more detailed explanation. The bibliography lists many excellent books that are referenced in the text.

Resources on the Internet

Describes the many forums available for FreeBSD users to post questions and engage in technical conversations about FreeBSD.

Klucze PGP

Lists the PGP fingerprints of several FreeBSD Developers.

Konwencje użyte w tej książce

W celu utrzymania jednolitości i łatwości czytania niniejszego tekstu w książce zastosowane zostały następujące konwencje.

Konwencje typograficzne

Kursywa

Czcionka pochyła stosowana jest do wskazania plików, adresów URL, szczególnie akcentowanych fragmentów i pierwszego zastosowania zwrotów technicznych.

Stała szerokość

Czcionka o stałej szerokości stosowana jest do przedstawienia komunikatów o błędach, poleceń, zmiennych środowiskowych, nazw portów, nazw komputerów, nazw użytkowników i grup, nazw urządzeń, zmiennych i fragmentów kodu.

Pogrubienie

Czcionka pogrubiona stosowana jest do nazw programów, poleceń i klawiszy.

Zadania użytkownika

Zgodnie z konwencją typograficzną, klawisze, które ma nacisnąć użytkownik w trakcie pracy z opisywanym programem, zostały oznaczone pogrubieniem by wyróżniały się z reszty tekstu. Kombinacje klawiszy, które należy nacisnąć jednocześnie zawierają znak + pomiędzy, np.:

Ctrl+Alt+Del

Oznacza, że użytkownik powinien nacisnąć Ctrl, Alt i Del jednocześnie.

Klawisze, które należy nacisnąć kolejno będą oddzielone przecinkiem, np.:

Ctrl+X, Ctrl+S

Co oznacza, że użytkownik powinien nacisnąć klawisze Ctrl i X jednocześnie, a następnie Ctrl i S.

Przykłady

Przykłady zaczynające się od E:\> wskazują polecenie systemu MS-DOS®. Jeśli nie jest wyraźnie zaznaczone, że jest inaczej, polecenia te mogą być wprowadzane bezpośrednio w oknie "Linii poleceń" w środowisku Microsoft® Windows®.

E:\> tools\fdimage floppies\kern.flp A:

Przykłady zaczynające się od # wskazują polecenie, które musi być wprowadzone przez użytkownika z uprawnieniami administratora systemu FreeBSD. Możesz zalogować się jako root i wprowadzić polecenie, bądź zalogować jako zwykły użytkownik i wykorzystać su(1) by uzyskać prawa administratora.

# dd if=kern.flp of=/dev/fd0

Przykłady zaczynające się od % wskazują, iż polecenie powinno być wprowadzone przez zwykłego użytkownika. Jeśli nie jest inaczej zaznaczone, stosowana jest składnia powłoki C (csh) do ustawiania zmiennych środowiskowych i uruchamiania innych poleceń powłoki.

% top

Podziękowania

Niniejsza książka jest efektem pracy setek ludzi z całego świata. Niezależnie czy przysłali poprawkę literówki czy cały rozdział, każdy wkład jest doceniany.

Kilka firm wsparło rozwój tego dokumentu opłacając autorów, by mogli pracować nad nią w pełnym wymiarze czasowym, finansując publikację w formie papierowej, itd. Pragniemy wymienić przede wszystkim BSDi (przejęte później przez Wind River Systems), które opłaciło pracę członków Projektu Dokumentacji FreeBSD nad korektami książki, przygotowując ją do pierwszej publikacji drukowanej w Marcu 2000 r. (ISBN 1-57176-241-8). Następnie, Wind River Systems sfinansowało pracę kolejnych osób przygotowujących nowe rozdziały, a także format wydruku. Kulminacją ich pracy jest drugie wydanie, które ujrzało światło dzienne w Listopadzie 2001 r. (ISBN 1-57176-303-1). W latach 2003-2004, FreeBSD Mall, Inc sfinansowało prace nad korektą Podręcznika, przygotowywanego do trzeciego wydania w postaci drukowanej.

Część I: Pierwsze kroki

Ta część Podręcznika FreeBSD adresowana jest do użytkowników i administratorów, który nie mieli dotychczas kontaktu z systemem FreeBSD. Niniejsze rozdziały mają za zadanie:

 • Zaprezentować system FreeBSD.

 • Przeprowadzić przez proces instalacji.

 • Nauczyć podstaw systemu UNIX®.

 • Pokazać jak zainstalować programy innych autorów, dostępne w ogromnej ilości dla systemu FreeBSD.

 • Przedstawić system X - system okien UNIX®, oraz szczegółowo wyjaśnić jak prawidłowo skonfigurować środowisko graficzne, tak by zwiększyć efektywność swej pracy.

Staraliśmy się sprowadzić liczbę odnośników wewnątrz tekstu do możliwie najmniejszej, tak by zminimalizować ilość "przeskoków" i ułatwić czytanie Podręcznika od deski do deski.

Rozdział 1. Wprowadzenie

1.1. Streszczenie

Dziękujemy za zainteresowanie FreeBSD! W niniejszym rozdziale opisane zostaną różne aspekty Projektu FreeBSD, takie jak jego historia, obrany cel, czy model rozwoju.

Czytając ten rozdział poznamy:

 • Zależności istniejące między FreeBSD i innymi systemami operacyjnymi.

 • Historię Projektu FreeBSD.

 • Cele stawiane przed Projektem FreeBSD.

 • Podstawowe zagadnienia związane z modelem rozwoju otwartego oprogramowania (ang. open source) FreeBSD.

 • I oczywiście, dowiemy się skąd pochodzi nazwa "FreeBSD".

1.2. Witamy w świecie FreeBSD!

FreeBSD jest systemem operacyjnym bazującym na 4.4BSD-Lite, a przeznaczonym dla komputerów pracujących na platformach Intela (x86 i Itanium®), AMD64, Alpha™ oraz Sun UltraSPARC®. Przygotowywane są również wersje dla innych platform. Więcej informacji dostępnych jest w historii FreeBSD bądź w nocie o aktualnym wydaniu. Jeśli chciałbyś wspomóc rozwój Projektu (np. kod źródłowy, sprzęt, nieoznakowane banknoty) przeczytaj artykuł o współpracy z Projektem FreeBSD (ang.).

1.2.1. Co potrafi FreeBSD?

FreeBSD posiada mnóstwo zalet. Oto niektóre z nich:

 • Wielozadaniowość z wywłaszczaniem, wraz z dynamiczną regulacją priorytetów, by zapewnić sprawne i bezkonfliktowe współdzielenie zasobów komputera przez aplikacje oraz użytkowników, nawet w sytuacjach największego obciążenia systemu.

 • Wieloużytkownikowość pozwalająca na jednoczesne wykorzystanie komputera z systemem FreeBSD przez wielu użytkowników. Oznacza to, np. prawidłowe dzielenie dostępu do urządzeń zewnętrznych jak np. do drukarki, pomiędzy wszystkich użytkowników lokalnych jak i sieciowych. Ograniczenia dostępu do zasobów mogą być definiowane dla konkretnych użytkowników bądź grup użytkowników, co z kolei pozwala na zabezpieczenie krytycznych zasobów systemowych przed nadużyciami.

 • Pełna obsługa sieci TCP/IP, oraz innych sieciowych standardów jak SLIP, PPP, NFS, DHCP czy NIS. Oznacza to, że twój system FreeBSD może bez problemów współpracować z dowolnymi innymi systemami operacyjnymi, jak również pracować w roli serwera w przedsiębiorstwie, dostarczając niezbędnych funkcji jak np. NFS (zdalny dostęp do plików) wraz z obsługą emaila, bądź pozwoli na umieszczenie internetowej wizytówki twojej organizacji na stronie WWW czy dokumentów na serwerze FTP. Może również realizować przekierowywanie (ruting) pakietów, a także pełnić rolę zapory ogniowej (firewall).

 • Ochrona pamięci gwarantuje, że programy (bądź użytkownicy) nie mogą ingerować w pracę innych aplikacji. Innymi słowy, awaria danego programu w żaden sposób nie wpływa na działanie pozostałych.

 • FreeBSD jest 32-bitowym systemem operacyjnym (64-bitowym na platformach Alpha, Itanium®, AMD64 i UltraSPARC®) i właśnie jako taki projektowany był od początku.

 • Obecnie standardowy System okien X (X11R6; X Window System) dostarcza interfejsu graficznego (GUI) w cenie zwykłej karty VGA i monitora. Ponadto dostępny jest z pełnym kodem źródłowym.

 • Zgodność binarną z wieloma systemami typu UNIX®. FreeBSD posiada możliwość uruchamiania programów skompilowanych dla Linuksa, SCO, SVR4, BSDI i NetBSD.

 • Tysiące aplikacji gotowych do pracy, dostępnych z kolekcji portów i pakietów FreeBSD. Czemu szukać w sieci, skoro wszystko można znaleźć właśnie tutaj?

 • Tysiące dodatkowych i łatwych do przeniesienia programów dostępnych w Internecie. FreeBSD jest zgodny z wieloma popularnymi, nawet komercyjnymi systemami typu UNIX® i tym samym większość programów wymaga zaledwie kilku, jeśli w ogóle, zmian w kodzie aby poprawnie skompilować i uruchomić.

 • Stronicowana pamięć wirtualna oraz współdzielona pamięć podręczna "VM/buffer cache" zaprojektowane by efektywnie zaspokajać potrzeby aplikacji z dużym apetytem na pamięć, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłej interakcji systemu z użytkownikami.

 • Wsparcie dla technologii SMP, dla maszyn z wieloma procesorami.

 • Kompletne środowiska programistyczne dla języków C, C++ i Fortran. FreeBSD posiada również wiele dodatkowych środowisk dla innych języków programowania dostępnych w kolekcji portów i pakietów.

 • Dostępność kodu źródłowego dla całego systemu oznacza, iż to właśnie ty posiadasz największą kontrolę nad swoim środowiskiem pracy. Czemu zamykać się w kręgu rozwiązań własnościowych i być skazanym na łaskę dostarczyciela systemu, kiedy można mieć prawdziwie otwarty system?

 • Obszerną dokumentację dostępną w Internecie..

 • I wiele więcej!

FreeBSD jest oparty na systemie 4.4BSD-Lite pochodzącym z Computer Systems Research Group (CSRG) z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Podtrzymuje dostojną tradycję trendu rozwojowego systemów BSD. Oprócz doskonałej pracy wykonanej przez CSRG również programiści z Projektu FreeBSD spędzili dodatkowe tysiące godzin, aby udoskonalić go i przygotować na trudne, życiowe sytuacje. W czasie gdy wielu z komercyjnych gigantów branży komputerów PC stara się wyposażyć swoje systemy operacyjne w podobne cechy, by osiągnąć takie same wyniki i poziom niezawodności, FreeBSD oferuje to już teraz!

Liczba aplikacji z którymi może współpracować FreeBSD jest ograniczona jedynie przez naszą wyobraźnię. Od projektów programistycznych, poprzez automatyzację produkcji w fabrykach, kontrolę stanu magazynów, po regulację azymutu anteny satelitarnej; jeśli jest to możliwe w komercyjnych systemach UNIX jest to więcej niż prawdopodobne, że możesz to zrobić również we FreeBSD! On sam korzysta z dosłownie tysięcy doskonale dopracowanych aplikacji, nierzadko pochodzących z komercyjnych centrów projektowych bądź laboratoriów uniwersyteckich, dostępnych niemalże bądź całkowicie za darmo. Dostępne jest również oprogramowanie komercyjne, którego liczba rośnie równie szybko, jak oprogramowania bezpłatnego.

Jako, że kod źródłowy FreeBSD jest publicznie dostępny, system może zostać dostosowany do wielu specjalistycznych projektów oraz zastosowań, co jest niemożliwe w przypadku wielu systemów komercyjnych. Oto krótka lista aplikacji, z którymi najczęściej używany jest FreeBSD:

 • Usługi internetowe: doskonała obsługa TCP/IP wbudowana we FreeBSD, czyni go idealną platformą dla szeregu usług internetowych, na przykład:

  • Serwery FTP

  • Serwery witryn WWW (standardowe bądź zabezpieczone [SSL])

  • Zapory ogniowe i bramy NAT ("maskarada IP")

  • Serwery poczty elektronicznej

  • Serwery USENET bądź systemy Forum

  • I więcej…​

   Wraz z FreeBSD możesz zacząć świadczyć usługi internetowe już na niedrogim komputerze PC klasy 386 i rozwijać bazę sprzętową swojego przedsiębiorstwa aż do cztero-procesorowego Xeona z macierzą RAID.

 • Edukacja: jesteś studentem informatyki bądź pokrewnej dziedziny techniki? Nie ma lepszego sposobu na poznanie systemu operacyjnego, architektury komputerów oraz zagadnień sieciowych niż poprzez doświadczenie, które daje praca z FreeBSD. Duża liczba darmowych programów typu CAD, matematycznych czy graficznych będzie wysoce użyteczna dla tych, których głównym zainteresowaniem w komputerach jest aby zmusić je do pracy za nas!

 • Badania: oferując dostęp do kodu źródłowego całego systemu, FreeBSD stanowi doskonałą platformę dla prowadzenia badań nad systemami operacyjnymi oraz innymi dziedzinami nauk komputerowych. Idea otwartego źródła wspomaga także całe grupy współpracujące zdalnie nad różnymi zadaniami, pomagając zapomnieć im o problemach związanych ze specjalnymi warunkami licencyjnymi oraz ograniczeniami.

 • Sieć: potrzebujesz nowego rutera? Serwera nazw (DNS)? Zapory ogniowej (firewalla), by wystrzec się niepowołanych użytkowników w swojej sieci wewnętrznej? FreeBSD może w łatwy sposób zamienić bezużytecznego 486 lub nawet 386, stojącego w kącie, w zaawansowany router z wyszukanymi opcjami filtrowania pakietów.

 • Środowisko graficzne: FreeBSD stanowi dobre rozwiązanie dla niedrogiego terminala graficznego. W tym celu można wykorzystać dostępny serwer X11, bądź jeden z doskonałych komercyjnych serwerów Xi Graphics. W przeciwieństwie do typowych terminali graficznych, FreeBSD pozwala na uruchamianie wielu aplikacji lokalnie jeśli zajdzie taka potrzeba, odciążając tym samym główny serwer. FreeBSD może być również uruchamiany w systemach "bezdyskowych" zmniejszając tym samym cenę komputerów służących za terminale.

 • Programowanie: system FreeBSD zaopatrzony jest w pełen zestaw narzędzi programistycznych, włączając w to sławny kompilator oraz debugger GNU C/C++.

FreeBSD jest dostępny zarówno w postaci kodu źródłowego jak i skompilowanych binariów dostępnych na płytach CDROM, DVD i poprzez anonimowy serwer FTP. Obtaining FreeBSD zawiera więcej informacji nt. sposobów uzyskania FreeBSD.

1.2.2. Kto używa FreeBSD?

FreeBSD zasila niektóre z największych witryn w Internecie, m.in:

i wiele więcej.

1.3. O Projekcie FreeBSD

Niniejszy podrozdział zawiera podstawowe informacje o projekcie, m.in. krótką historię, cele stawiane przed projektem i stosowany model rozwoju.

1.3.1. Krótka historia FreeBSD

Genezy projektu FreeBSD należy doszukiwać się w pierwszej połowie roku 1993. Wyrósł on częściowo z "Nieoficjalnego zestawu łat dla 386BSD" (patchkit). Stworzony został przez trzech ostatnich koordynatorów zestawu: Nate’a Williamsa, Roda Grimesa i mnie.

Naszym pierwotnym celem było przygotowanie migawki z rozwoju 386BSD, wprowadzającej szereg poprawek, których mechanizm zestawu łat nie był w stanie zrealizować. Niektórzy z czytających mogą pamiętać wczesną nazwę projektu "386BSD 0.5" bądź "386BSD Interim".

386BSD był systemem operacyjnym Billa Jolitza, cierpiącym w tym okresie z powodu przeszło rocznego zastoju. W wyniku puchnięcia zestawu łat z dnia na dzień coraz bardziej, jednomyślnie postanowiliśmy spróbować naprawić sytuację. Zdecydowaliśmy się wspomóc Billa dostarczając owej "porządkującej" migawki. Niestety plan spalił na panewce gdy Bill Jolitz nagle zdecydował cofnąć swoje poparcie dla projektu, nie informując co zamierza wprowadzić w jego miejsce.

Szybko stwierdziliśmy, że rozpoczęte zadanie jest warte świeczki nawet bez wsparcia Billa. Tym samym przyjęliśmy nazwę "FreeBSD" ukutą przez Davida Greenmana. Cele projektu zostały wstępnie określone po rozmowach z ówczesnymi użytkownikami systemu. Gdy stało się jasne, że projekt zmierza w kierunku stania się rzeczywistością, skontaktowałem się z firmą Walnut Creek CDROM w celu usprawnienia metod dystrybucji FreeBSD, szczególnie z myślą o tych nieszczęśnikach, którzy mieli utrudniony dostęp do Internetu. Walnut Creek CDROM nie tylko wsparł pomysł dystrybucji FreeBSD na płytach CD, ale również wyszedł nam na przeciw oferując projektowi maszynę do pracy i szybkie łącze z Internetem. Jest mało prawdopodobne, że projekt zaszedł by aż tak daleko bez niespotykanej wręcz wiary Walnut Creek CDROM w kompletnie mało znany projekt, którym w owym czasie był FreeBSD.

Pierwszą wersją rozprowadzaną na płytach CD (a także w Internecie) był FreeBSD 1.0, wydany w grudniu 1993 r. Oparty był on bezpośrednio na 4.3BSD-Lite ("Net/2") z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Zawierał również wiele dodatkowych aplikacji pochodzących z 386BSD oraz Free Software Foundation. Można przyjąć, iż osiągnał on całkiem rozsądny sukces jak na pierwszą wersję. Następujące po nim wydanie FreeBSD 1.1 w maju 1994 r. było pełnym sukcesem.

Mniej więcej w tym właśnie czasie czarne chmury niespodzianie pojawiły się nad horyzontem. Powodem tego była ugoda w przeciągającym się procesie pomiędzy Novellem i Uniwersytetem w Berkeley odnośnie legalności kalifornijskiego Net/2. Jednym z warunków ugody było ustępstwo Berkeley stwierdzające, iż znaczne części kodu Net/2 zostały "powielone" z kodu systemu UNIX®, będącego własnością Novella, który z kolei nabył go wcześniej od AT&T. W zamian Berkley uzyskało "błogosławieństwo" Novella w pracach nad 4.4BSD-Lite i zapewnienie, że gdy się w końcu pojawi nie będzie określane jako kopia kodu Novella. Ponadto wszyscy użytkownicy Net/2 mieli być gorąco zachęciani do aktualizacji systemu. Ugoda ta dotyczyła również FreeBSD, bowiem projekt miał wstrzymać dystrybucję swoich produktów bazujących na Net/2 do końca lipca 1994 r. Zgodnie z warunkami porozumienia, pozwolono projektowi na jedno ostatnie wydanie przed tym terminem. Było to FreeBSD 1.1.5.1.

Rozpoczęła się żmudna praca nad ponownym stworzeniem FreeBSD z części całkowicie nowego i raczej niekompletnego 4.4BSD-Lite. Wydanie "Lite" było w rzeczy samej "lekkie"; częściowo w wyniku usunięcia przez CSRG Uniwersytetu w Berkeley wielkich partii kodu (z uwagi na pewne wymogi prawne), które odpowiadały za przygotowanie samodzielnie uruchamiającego się systemu, oraz z faktu, że wersja 4.4 nie była jeszcze gotowa na platformę Intela. Prace potrwały do listopada 1994 r., kiedy to wydany został FreeBSD 2.0, rozprowadzany zarówno przez sieć jak i na płytach CD (w późnym grudniu). Pomimo kilku niedociągnięć wydanie osiągnęło znaczący sukces. Przy czym już w styczniu 1995 r. zostało zastąpione stabilniejszym i łatwiejszym w instalacji FreeBSD 2.0.5.

FreeBSD 2.1.5 wydaliśmy w sierpniu 1996. Wersja ta zyskała popularność szczególnie pośród dostawców usług internetowych (ISP) oraz szerokopojętej społeczności komercyjnej. Docenione zostało również kolejne wydanie w gałęzi 2.1-STABLE. Mowa tu o FreeBSD 2.1.7.1, wydanym w lutym 1997 r., a zamykającym główne prace nad 2.1-STABLE. Od tej pory trwały jedynie prace nad utrzymaniem gałęzi (RELENG_2_1_0); dodawane były łaty bezpieczeństwa i naprawiane krytyczne luki.

Z głównego nurtu rozwoju ("-CURRENT") w listopadzie 1996 r. odgałęził się FreeBSD 2.2 jako gałąź RELENG_2_2. Pierwsze pełne wydanie (2.2.1) pojawiło się w kwietniu 1997 r. Kolejne wydania z gałęzi 2.2 ujrzały światło dzienne w lecie i na jesieni 1997 r., przy czym ostatnie (2.2.8) pojawiło się w listopadzie 1998 r. Pierwsze oficjalne wydanie 3.0 pochodzi z października 1998 r. i stanowiło początek końca gałęzi 2.2.

Drzewo ewolucji FreeBSD ponownie rozdzieliło się 20 stycznia 1999 r., prowadząc do 4.0-CURRENT i 3.X-STABLE. Wersja 3.1 z 3.X-STABLE wydana została 15 lutego 1999, wersja 3.2 dnia 15 maja 1999, 3.3 w dniu 16 września 1999, 3.4 - 20 grudnia 1999 oraz 3.5 dnia 24 stycznia 2000. Wkrótce pojawiło się również pomniejsze wydanie 3.5.1, które zawierało kilka poprawek z ostatniej chwili do systemu Kerberos. Było to ostatnie wydanie gałęzi 3.X.

Kolejne rozgałęzienie miało miejsce 13 marca 2000 r. w wyniku czego pojawiła się gałąź 4.X-STABLE: 4.0-RELEASE w marcu 2000 i ostatnie wydanie 4.11-RELEASE w styczniu 2005.

Pojawienie się długo oczekiwanej gałęzi 5.0-RELEASE zostało ogłoszone 19 stycznia 2003 r. Stanowiła ona punkt kulminacyjny prawie trzyletniego wysiłku. Wydanie te wprowadziło FreeBSD na ścieżkę ku współpracy z komputerami multiprocesorowymi oraz zaawansowanej obsługi wątków aplikacji. Oferowała również wsparcie dla platform UltraSPARC® i ia64. Wydanie 5.1 pojawiło się w czerwcu 2003 r. Ostatnie wydanie 5.X z gałęzi -CURRENT stanowiło 5.2.1-RELEASE, wprowadzone w lutym 2004.

Gałąź RELENG_5 powstała w sierpniu 2004 r., a także wydanie 5.3-RELEASE, stanowi początek wydań gałęzi 5-STABLE. Najnowsze wydanie 11.2-RELEASE pojawiło się w maju 2006. Wydawane będą wciąż kolejne wersje z gałęzi RELENG_5.

Kolejne rozgałęzienie nastąpiło w czerwcu 2005: powstała gałąź RELENG_6. Wydanie 6.0-RELEASE, pierwsze z gałęzi 6.X, pojawiło się w listopadzie 2005. Najnowsze wydanie 12.0-RELEASE ujrzało światło dzienne w maju 2006 r. Będą pojawiać się również kolejne wydania z gałęzi RELENG_6.

Na chwilę obecną projekty długoterminowe prowadzone są w gałęzi 7.X-CURRENT. Migawki wydań 7.X, obrazujące postęp prac, są cały czas dostępne z serwera migawkowego jak również na płytach CD.

1.3.2. Cele Projektu FreeBSD

Głównym celem Projektu FreeBSD jest dostarczanie oprogramowania, które może być wykorzystane w dowolny sposób i bez dodatkowych zobowiązań. Wielu z nas ma duży wkład w tworzenie kodu (i rozwój projektu w ogóle) i z pewnością nie miałoby nic przeciw drobnemu wsparciu finansowemu. Tym nie mniej nie wywieramy żadnego nacisku. Wierzymy, że naszą pierwszą i najważniejszą "misją" jest dostarczanie kodu wszystkim tym, którzy go potrzebują bez względu na to do czego go wykorzystają, by zyskał on możliwie najszerszą bazę użytkowników dostarczając możliwie największych korzyści. W moim przekonaniu jest to jeden z najbardziej fundamentalnych celów stawianych przed całym Wolnym Oprogramowaniem, a przez nas entuzjastycznie wspierany.

Te części kodu w naszym drzewie źródłowym, które udostępniane są na licencji GNU General Public License (GPL) bądź Library General Public License (LGPL) posiadają kilka dodatkowych zobowiązań, choć związanych raczej z wymogiem udostępnienia kodu źródłowego. Z uwagi na dodatkowe komplikacje, które mogą pojawić się w przypadku komercyjnego zastosowania aplikacji na licencji GPL, osobiście skłaniamy się - kiedy jest to możliwe - ku oprogramowaniu dystrybuowanemu przy wykorzystaniu mniej restrykcyjnej licencji BSD.

1.3.3. Model rozwoju FreeBSD

Rozwój FreeBSD jest otwartym i elastycznym procesem realizowanym przez setki ludzi na całym świecie (patrz Lista współpracowników). Infrastruktura systemu rozwoju FreeBSD pozwala tymże setkom projektantów współpracować przez Internet. Tym nie mniej nieustannie poszukujemy nowych projektantów, a także nowych pomysłów. Osoby zainteresowane nawiązaniem bliższej współpracy z projektem mogą kontaktować się z nami bezpośrednio poprzez FreeBSD technical discussions mailing list. Natomiast FreeBSD announcements mailing list jest również dostępna dla osób chcących poinformować innych użytkowników FreeBSD o głównych obszarach prowadzonych prac.

Oto garść informacji o projekcie FreeBSD i jego procesie rozwoju, przydatnych zarówno niezależnym projektantom jak i bliskim współpracownikom:

Repozytorium CVS

Główne drzewo źródłowe FreeBSD utrzymywane jest w systemie CVS (Concurrent Versions System) - wolnodostępnym narzędziu kontroli wersji kodu źródłowego, dostępnym we FreeBSD. Podstawowe repozytorium CVS znajduje się na maszynie zlokalizowanej w Santa Clara w Kalifornii, USA, skąd replikowane jest na serwery lustrzane, rozrzucone po całym świecie. Główne drzewo CVS, zawierające zarówno drzewo -CURRENT jak i -STABLE, można łatwo skopiować również na swój własny komputer. Proces ten został dokładniej opisany w podrozdziale Synchronizacja własnego drzewa kodu źródłowego.

Lista twórców

Twórcy są ludźmi, którzy posiadają prawa zapisu do drzewa CVS i posiadają upoważnienie do wprowadzania modyfikacji do kodu źródłowego FreeBSD. Angielski odpowiednik terminu "twórca" (ang. committer) pochodzi od polecenia commit systemu cvs(1), stosowanego do wprowadzania zmian do repozytorium CVS. Najlepszym sposobem przedstawienia własnych propozycji na liście dyskusyjnej twórców jest wykorzystanie polecenia send-pr(1). Jeśli system sprawia wrażenie zablokowanego można również wysłać e-mail bezpośrednio na Listę dyskusyjną twórców FreeBSD.

Główni projektanci FreeBSD

Porównując Projekt FreeBSD z przedsiębiorstwem, zespół główny należałoby porównać z zarządem firmy. Podstawowym zadaniem tejże grupy jest czuwanie nad prawidłowym rozwojem projektu jako całości. Jedną z funkcji grupy jest zapraszanie oddanych i odpowiedzialnych projektantów w szeregi twórców systemu, podobnie jak przyjmowanie w szeregi samej grupy. Obecna grupa została wybrana spośród wszystkich twórców w czerwcu 2004 r. Wybory mają miejsce co dwa lata.

Niektórzy z członków grupy posiadają również dodatkowy zakres obowiązków, tj. czuwają nad zapewnieniem poprawnego funkcjonowania wybranych części systemu. Pełna lista projektantów FreeBSD i ich obowiązków dostępna jest w artykule Lista współpracowników.

Większość członków grupy jest ochotnikami, jeśli chodzi o rozwój FreeBSD, i nie otrzymują żadnego wynagrodzenia finansowego z projektu. Nie należy zatem błędnie interpretować "współpracy" z projektem jako "gwarancji wsparcia". W tym świetle, powyższe porównanie z "zarządem" nie jest do końca celne. Bardziej odpowiednim byłoby powiedzieć, że są to ludzie, którzy z własnego wyboru oddali swój wolny czas dla FreeBSD!

Zewnętrzni współpracownicy

Co prawda jako ostatnia, ale zdecydowanie nie jako najmniej istotna, omówiona zostanie grupa współpracowników zewnętrznych, czyli samych użytkowników, którzy dostarczają na bieżąco informacji o funkcjonowaniu systemu oraz poprawek wykrytych błędów. Najlepszym sposobem na udział w rozwoju FreeBSD jest subskrypcja FreeBSD technical discussions mailing list. Resources on the Internet zawiera więcej informacji o różnorodnych listach dyskusyjnych FreeBSD.

Lista współpracowników FreeBSD cały czas rośnie. Czemu by nie dołączyć do listy pomagając w pracy nad FreeBSD już dzisiaj?

Pisanie kodu nie jest jedyną formą współpracy z projektem: kompletna lista rzeczy, które trzeba zrobić dostępna jest na stronie Projektu FreeBSD.

Reasumując, nasz model rozwoju zorganizowany jest jako niezależne, współcentryczne okręgi. Scentralizowany model ma za zadanie ułatwić użytkownikom FreeBSD śledzenie zmian w kodzie. Odstraszanie potencjalnych współpracowników nie jest naszym celem! Pragniemy dostarczać stabilny system operacyjny z dużą bazą łatwych do instalacji i wykorzystania programów - ten model doskonale się w tym spisuje.

Jedyne o co prosimy tych, którzy mieliby wstąpić w szeregi projektantów FreeBSD, jest oddanie takie same jakie cechuje ich obecnych twórców.

1.3.4. Aktualne wydanie FreeBSD

FreeBSD jest łatwo dostępnym systemem operacyjnym, bazującym na kodzie 4.4BSD-Lite, dla następujących platform sprzętowych: Intel i386™, i486™, Pentium®, Pentium® Pro, Celeron®, Pentium® II, Pentium® III, Pentium® 4 (bądź inny zgodny), Xeon™, DEC Alpha™ oraz Sun UltraSPARC®. Opiera się on przede wszystkim na oprogramowaniu grupy CSRG z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, rozszerzonym o dodatkowe elementy z NetBSD, OpenBSD, 386BSD i Free Software Foundation.

Począwszy od wydania FreeBSD 2.0 w końcu 1994 r., nastąpiła dramatyczna poprawa wydajności, możliwości i stabilności systemu. Największą zmianą była całkowita reformacja systemu wirtualnej pamięci wraz ze współdzieloną pamięcią podręczną "VM/buffer cache", która nie tylko wpłynęła na wzrost wydajności ale również zmniejszenie minimalnego miejsca zajmowanego w pamięci przez FreeBSD - 5 MB jest już akceptowalnym minimum. Inne rozszerzenia to m.in. kompletna obsługa klienta i serwera NIS, wsparcie dla transakcji TCP, wdzwanianie na żądanie PPP, zintegrowana obsługa DHCP, usprawniony podsystem SCSI, obsługa ISDN, ATM, FDDI, Fast i Gigabit Ethernet (100 i 1000 Mbit). Usprawniona obsługa najnowszych kontrolerów Adaptec i tysiące poprawionych błędów.

Oprócz podstawowej grupy aplikacji dystrybuowanych wraz z systemem, FreeBSD oferuje kolekcję tysięcy dodatkowych programów. W momencie pisania niniejszego tekstu ich lista obejmuje ponad 36000 pozycji! Od serwerów http (WWW) poprzez gry po edytory i prawie wszystko pomiędzy. Cała Kolekcja Portów zajmuje około 3 GB na dysku, przy czym każdy port to zaledwie ułamek oryginalnej objętości źródeł. Takie rozwiązanie ułatwia man aktualizację portów i zdecydowanie zmniejsza zajmowaną przestrzeń na dysku. Kompilacja portu sprowadza się do zmiany katalogu na zawierający port wybranego programu i wpisanie make install. Resztą zajmuje się system. Oryginalne pakiety źródeł dla każdego kompilowanego portu pobierane są dynamicznie z płyty CDROM bądź lokalnego serwera FTP. Wystarczy zadbać o dostateczną ilość wolnego miejsca na dysku. Dla osób nie mających ochoty kompilować programów własnoręcznie, większość portów jest również dostępna w skompilowanej postaci jako "pakiety", które mogą być instalowane przy pomocy prostego polecenia pkg_add. Więcej informacji o systemie pakietów i portów zawiera Instalacja programów. pakiety i porty.

Dodatkowe dokumenty pomocne przy instalacji i użytkowaniu FreeBSD znajdują się również w katalogu /usr/shared/doc na maszynach z najnowszymi wersjami FreeBSD. Mogą być przeglądane lokalnie za pomocą przeglądarki internetowej przy wykorzystaniu poniższych odnośników:

Podręcznik FreeBSD (ang.)

/usr/shared/doc/handbook/index.html

FAQ FreeBSD (ang.)

/usr/shared/doc/faq/index.html

Główne i najczęściej aktualizowane wersje dokumentów dostępne są na stronie http://www.FreeBSD.org/.

Rozdział 2. Instalacja FreeBSD

2.1. Streszczenie

Wraz z FreeBSD rozpowszechniany jest prosty w użyciu program instalacyjny, działający w trybie tekstowym, o nazwie sysinstall. Jest on domyślnym programem instalacyjnym FreeBSD, jednakże dystrybutorzy systemu mogą zastąpić go własnym odpowiednikiem. W niniejszym rozdziale zawarto opis instalacji FreeBSD przy pomocy sysinstall.

Po przeczytaniu rozdziału będziemy wiedzieć:

 • W jaki sposób tworzy się dyskietki instalacyjne FreeBSD.

 • Jak FreeBSD odwołuje się do dysku i jak go dzieli.

 • Jak uruchamia się sysinstall.

 • Jakie pytania zadaje sysinstall, o co w nich chodzi i jak na nie odpowiedzieć.

Przed przeczytaniem rozdziału powinniśmy:

 • Zapoznać się z listą obsługiwanego sprzętu dołączoną do instalowanej wersji FreeBSD, by upewnić się, że posiadany sprzęt będzie działać.

Opis instalacji dotyczy generalnie komputerów opartych na architekturze i386™ ("zgodny z PC"). W stosownych przypadkach podawane będą informacje odnoszące się do innych platform (na przykład Alpha). Pomimo starań o utrzymanie niniejszego opisu aktualnym, możliwe jest zaistnienie drobnych różnic pomiędzy instalatorem a zawartością tego rozdziału. Zaleca się, aby traktować niniejszy teksty jako ogólny przewodnik, niż raczej dosłowny podręcznik instalacji.

2.2. Czynności wstępne

2.2.1. Rozpoznanie komponentów komputera

Przed instalacją FreeBSD powinniśmy zapoznać się z komponentami naszego komputera. W czasie instalacji FreeBSD pokaże listę urządzeń (dyski, karty sieciowe, napędy CD-ROM, itd.) wraz z informacjami o producentach i numerach modeli. FreeBSD postara się także ustalić prawidłową konfigurację każdego z nich, m.in. ustawienia przerwań IRQ i portów we/wy. Ze względu na "kaprysy" pecetowego sprzętu może się okazać, że konfiguracja wykryta przez FreeBSD nie jest w pełni prawidłowa i trzeba będzie samodzielnie ją poprawić.

Jeżeli na komputerze jest już zainstalowany inny system operacyjny, na przykład Windows® lub Linux, warto jest skorzystać z dostępnych w nim narzędzi do sprawdzenia bieżącej konfiguracji sprzętowej. Kiedy zupełnie nie wiadomo jak skonfigurowana powinna być dana karta, wymagane informacje mogą znajdować się bezpośrednio na niej samej. Często spotykane numery przerwań IRQ to 3, 5 i 7, a adresy portów we/wy są zwykle zapisywane w postaci liczb szesnastkowych, na przykład 0x330.

Zalecamy by zebrane informacje wydrukować lub zapisać na kartce przed rozpoczęciem instalacji FreeBSD. Można je zestawić w postaci tabeli, np.:

Tabela 1. Przykładowa lista urządzeń
Nazwa urządzeniaIRQPort(y) we/wyUwagi

Pierwszy dysk twardy

brak

brak

40 GB, firmy Seagate, IDE 1 master

CDROM

brak

brak

IDE 1 slave

Drugi dysk twardy

brak

brak

20 GB, firmy IBM, IDE 2 master

Kontroler IDE

14

0x1f0

Karta sieciowa

brak

brak

Intel® 10/100

Modem

brak

brak

3Com® 56K faxmodem na COM1

2.2.2. Przygotowanie kopii danych

Jeśli komputer, na którym będzie przeprowadzana instalacja zawiera cenne dane, powinniśmy koniecznie przygotować ich kopię zapasową, oraz sprawdzić stan tychże kopii przed instalacją FreeBSD. Podczas instalacji kilkakrotnie pojawi się prośba o potwierdzenie przed zapisaniem czegokolwiek na dysku, jednak gdy już się to rozpocznie, nie będzie możliwości odwrotu.

2.2.3. Wybór miejsca dla FreeBSD

Jeżeli masz zamiar przeznaczyć cały dysk na FreeBSD, to omawiane poniżej zagadnienia nie będą cię dotyczyć - możesz pominąć tę część.

W przypadku, gdy zamierzamy zainstalować FreeBSD obok innych systemów operacyjnych, warto zapoznać się z podstawowymi informacjami o sposobie przechowywania danych na dysku.

2.2.3.1. Układ dysku w systemach i386™

Dysk komputera typu PC można podzielić na oddzielne porcje, zwane partycjami. Komputery PC potrafią obsłużyć maksymalnie cztery partycje na jednym dysku. Partycje te nazywane są partycjami podstawowymi. W celu ominięcia tego ograniczenia i umożliwienia stworzenia większej liczby partycji, wymyślono nowy typ partycji - partycje rozszerzone. Na dysku może znajdować się tylko jedna taka partycja. Natomiast wewnątrz niej można utworzyć specjalne partycje, zwane partycjami logicznymi.

Wszystkie partycje posiadają własny identyfikator partycji, tj. numer określający typ przechowywanych na niej danych. Partycje FreeBSD oznaczone są identyfikatorem 165.

Każdy ze stosowanych systemów operacyjnych identyfikuje partycje w określony sposób. Dla przykładu, DOS i jego następcy, w tym Windows®, przypisują każdej partycji podstawowej i logicznej literę dysku, zaczynając od C:.

FreeBSD musi być zainstalowane na partycji podstawowej. Wszystkie własne dane, w tym pliki tworzone przez użytkowników, może przechowywać na jednej partycji. Jednakże, jeśli masz do dyspozycji kilka dysków, możesz utworzyć partycję FreeBSD na każdym z nich bądź jedynie na wybranych. Tym nie mniej na potrzeb instalacji wymagane jest posiadanie jednej partycji. Może to być świeżo utworzona, pusta partycja, lub też partycja zawierająca dane, które nie są już potrzebne.

W przypadku, gdy wszystkie dostępne partycje na dysku są już wykorzystywane, będziesz musiał zwolnić jedną z nich, korzystając z narzędzi dostępnych w wykorzystywanym systemie operacyjnym (np. fdisk w DOS lub Windows®).

Jeśli dysponujesz wolną partycją, możesz ją wykorzystać. Może się jednak okazać, że zajdzie potrzeba zmniejszenia rozmiarów niektórych z pozostałych partycji.

Minimalna instalacja FreeBSD zajmuje jedynie 100 MB miejsca na dysku. Jest to jednakże bardzo minimalna instalacja, praktycznie nie pozostawiająca miejsca na pliki użytkowników. Zdecydowanie bardziej realnym minimum jest 250 MB, o ile nie planujemy wykorzystania środowiska graficznego, bądź co najmniej 350 MB z graficznym interfejsem. Instalowanie wielu dodatkowych programów wymaga więcej wolnego miejsca na dysku.

W celu przygotowania miejsca dla FreeBSD można wykorzystać narzędzia komercyjne pokroju PartitionMagic® bądź darmowe jak GParted. Dwa darmowe programy służące do tego samego celu, tj. FIPS i PResizer, dostępne są na płycie CD w katalogu tools. W tym samym katalogu znajduje się również ich dokumentacja. Zarówno FIPS, PResizer jak i PartitionMagic® potrafią rozszerzać partycje typu FAT16 i FAT32 - wykorzystywane w MS-DOS® aż po Windows® ME. System plików NTFS potrafią obsługiwać PartitionMagic® i GParted.

Niewłaściwe korzystanie z tych narzędzi może doprowadzić do utraty danych. Przed ich zastosowaniem należy się upewnić, że przygotowaliśmy aktualne kopie zapasowe.

Przykład 1. Wykorzystanie niezmienionej istniejącej partycji

Przyjmijmy, że mamy do dyspozycji komputer wyposażony w dysk o pojemności 4 GB, z zainstalowanym systemem Windows®. Dysk jest podzielony na dwie części oznaczone literami C: i D:, o rozmiarze 2 GB każda. Na C: mamy 1 GB danych, a na D: 0,5 GB danych.

Mamy więc dysk o dwóch partycjach, z których każda oznaczona jest literą dysku. Możemy skopiować dane z D: na C:, dzięki czemu druga partycja stanie się wolna i będzie można zainstalować na niej FreeBSD.

Przykład 2. Zmniejszenie istniejącej partycji

Przyjmijmy tym razem, że na dysku o pojemności 4 GB zainstalowany jest system Windows® na jednej dużej partycji. Partycja dostępna jest jako dysk C: o rozmiarze 4 GB. Mamy na nim 1,5 GB danych i chcielibyśmy udostępnić dla FreeBSD 2 GB.

Możemy wybrać jedno z poniższych rozwiązań:

 1. Przygotować kopię danych, następnie na nowo zainstalować Windows®, tworząc podczas instalacji partycję o rozmiarze 2 GB.

 2. Skorzystać z jednego ze wspomnianych wcześniej narzędzi, np. PartitionMagic®, w celu zmniejszenia rozmiaru partycji Windows®.

2.2.3.2. Układ dysku Alpha

W przypadku architektury Alpha na FreeBSD trzeba będzie przeznaczyć cały dysk. Nie ma obecnie możliwości wspólnego korzystania z dysku przez kilka systemów operacyjnych. W zależności od konkretnego modelu komputera Alpha, możemy wykorzystać dysk SCSI lub IDE, o ile komputer umożliwia załadowanie z niego systemu operacyjnego.

Zgodnie z konwencją stosowaną w podręcznikach Digital / Compaq wszystkie polecenia SRM pisane są wielkimi literami. SRM nie rozróżnia małych i dużych liter.

By wyświetlić nazwy i rodzaje zainstalowanych w komputerze dysków, posługujemy się poleceniem SHOW DEVICE w konsoli SRM:

>>>SHOW DEVICE
dka0.0.0.4.0        DKA0      TOSHIBA CD-ROM XM-57 3476
dkc0.0.0.1009.0      DKC0            RZ1BB-BS 0658
dkc100.1.0.1009.0     DKC100       SEAGATE ST34501W 0015
dva0.0.0.0.1        DVA0
ewa0.0.0.3.0        EWA0       00-00-F8-75-6D-01
pkc0.7.0.1009.0      PKC0         SCSI Bus ID 7 5.27
pqa0.0.0.4.0        PQA0            PCI EIDE
pqb0.0.1.4.0        PQB0            PCI EIDE

Powyższy przykład pochodzi z komputera Digital Personal Workstation 433au i pokazuje trzy dyski. Pierwszym z nich jest CDROM opisany nazwą DKA0, natomiast dwa pozostałe to twarde dyski o nazwach DKC0 i DKC100.

Dyski o nazwach typu DKx są dyskami SCSI. Dla przykładu DKA100 oznacza dysk SCSI o identyfikatorze 1 na pierwszej szynie SCSI (A), natomiast DKC300 oznacza dysk o identyfikatorze 3 na trzeciej szynie SCSI ©. Nazwa PKx oznacza kontroler SCSI. Jak pokazuje przykład z SHOW DEVICE, napędy CDROM SCSI traktowane są tak samo jak dyski twarde SCSI.

Nazwy dysków IDE mają postać DQx, a nazwa PQx oznacza kontroler IDE.

2.2.4. Zbieranie informacji o konfiguracji sieci

Jeśli podczas instalacji będziemy korzystać z połączenia z siecią (np. FreeBSD instalowane będzie z serwera FTP lub serwera NFS), będziemy musieli znać konfigurację sieci. W trakcie instalacji pojawi się prośba o wpisanie tej konfiguracji, by umożliwić FreeBSD połączenie się z siecią i kontynuowanie instalacji.

2.2.4.1. Połączenie z siecią Ethernet lub przez modem kablowy/DSL

W przypadku komputera podłączonego do sieci Ethernet lub połączonego z Internetem przez modem kablowy lub DSL, potrzebne będą następujące informacje:

 1. Adres IP

 2. Adres IP domyśnej bramy

 3. Nazwa stacji

 4. Adresy IP serwerów DNS

 5. Maska podsieci

Informacje te możemy uzyskać od administratora systemu lub dostawcy usług sieciowych. Może się okazać, że konfiguracja odbywa się automatycznie, przy użyciu DHCP. Jeśli tak jest, należy o tym fakcie pamiętać.

2.2.4.2. Połączenie przez modem

Instalacja FreeBSD przez Internet możliwa jest także w przypadku połączenia modemowego, jednakże będzie to trwało bardzo długo.

Niezbędne informacje:

 1. Numer telefonu do dostawcy usług internetowych

 2. Numer portu COM, do którego podłączony jest modem

 3. Nazwa użytkownika i hasło konta u dostawcy usług

2.2.5. Sprawdzenie erraty FreeBSD

W pracy nad FreeBSD podejmowane są wszelkie starania, aby każde wydanie FreeBSD było jak najbardziej niezawodne, jednakże od czasu do czasu zdarzają się błędy. W pewnych bardzo rzadkich przypadkach mogą mieć one wpływ na proces instalacji systemu. Błędy te po wykryciu i naprawieniu są opisywane w erracie zamieszczonej na stronie FreeBSD Errata (ang.). Przed instalacją warto jest sprawdzić, czy w erracie nie wspomniano o problemach, które mogą zakłócić instalację.

Informacje o wszystkich wydaniach systemu, jak również erraty do każdego z nich, znaleźć można na stronie WWW FreeBSD w części poświęconej wydaniom.

2.2.6. Pozyskanie plików instalacyjnych FreeBSD

Pliki potrzebne do rozpoczęcia instalacji systemu mogą pochodzić z jednego z wymienionych poniżej źródeł:

Nośniki lokalne
 • Płyta CDROM lub DVD

 • Partycja DOS-owa na tym samym komputerze

 • Pamięć taśmowa QIC lub SCSI

 • Dyskietki

Sieć
 • Serwer FTP, także przez firewall lub proxy HTTP, zależnie od potrzeb

 • Serwer NFS

 • Dedykowane połączenie równoległe lub szeregowe

Posiadając FreeBSD na CD lub DVD, mamy już wszystko, co potrzeba, możemy zatem przejść do następnej części (Przygotowanie dyskietek do instalacji).

Jeśli nie mamy plików instalacyjnych FreeBSD, Przygotowanie własnego nośnika instalacji zawiera opis instalacji FreeBSD z dowolnego z wymienionych wcześniej źródeł. Następnie powróćmy do Przygotowanie dyskietek do instalacji.

2.2.7. Przygotowanie dyskietek do instalacji

Instalacja FreeBSD rozpoczyna się uruchomieniem programu instalacyjnego podczas startu komputera - nie jest to program, który można uruchomić w innym systemie operacyjnym. Zwykle przy uruchamianiu komputera ładowany jest system zainstalowany na dysku twardym, jednak można także uruchomić system z dyskietki "startowej". Do tego celu może także posłużyć CDROM, jeśli komputer daje taką możliwość.

Jeśli posiadamy FreeBSD na płytach CDROM lub DVD (kupionych lub przygotowanych samodzielnie), a nasz komputer pozwala na uruchomienie z płyty (zwykle dzięki ustawieniu opcji BIOS-u zwanej "Boot Order" lub podobnej), możemy nie czytać niniejszej części. Płyty CDROM i DVD zawierające FreeBSD mogą być użyte jako dyski startowe bez dodatkowego przygotowania.

By utworzyć zestaw dyskietek startowych, należy:

 1. Zdobyć obrazy dyskietek startowych

  Dyskietki startowe znaleźć można wśród plików instalacyjnych w katalogu floppies/ bądź pobrać z serwera ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/releases/<arch>/<version>-RELEASE/floppies/ zamieniając odpowiednio <arch> i <wersja> właściwą architekturą naszego sprzętu i wybraną wersją FreeBSD. Przykładowo, obrazy dyskietek dla FreeBSD 12.0-RELEASE na architekturę i386™ dostępne są pod adresem ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/releases/i386/12.0-RELEASE/floppies/.

  Obrazy dyskietek mają rozszerzenie .flp. Katalog floppies/ zawiera kilka różnych obrazów, a to, które z nich będą potrzebne, zależy od wersji FreeBSD, która będzie instalowana, a czasem również od sprzętu na którym system ma być zainstalowany. Z reguły potrzebne będą trzy dyskietki boot.flp, kern1.flp i kern2.flp. Warto jednak dla pewności przeczytać znajdujący się w tym samym katalogu plik README.TXT.

  Systemy gałęzi 5.X starsze od FreeBSD 5.3 mogą wymagać dodatkowych sterowników urządzeń. Znaleźć je można w obrazie dyskietki drivers.flp.

  Pobierając pliki przez FTP należy koniecznie używać trybu binarnego. Wiadomo jest, że w niektórych przeglądarkach stosowany jest tryb tekstowy (zwany też ASCII), przez co dyskietki startowe mogą się okazać niezdatne do użycia.

 2. Przygotować dyskietki startowe

  Dla każdego pliku z obrazem przygotowujemy jedną dyskietkę. Dyskietki nie mogą być w jakikolwiek sposób uszkodzone. Najprostszym sposobem samodzielnego sprawdzenia, czy dyskietka nie jest wadliwa, jest jej sformatowanie. Nie powinniśmy ufać dyskietkom formatowanym fabrycznie. Narzędzie formatujące dostępne w systemie Windows® nie poinformuje o istnieniu uszkodzonych bloków, po prostu oznaczy je jako "uszkodzone" i zignoruje. Zaleca się używanie fabrycznie nowych dyskietek.

  Gdy podczas instalacji FreeBSD program instalacyjny wskaże błąd, zastygnie lub zachowa się w dziwny sposób, jednymi z pierwszych podejrzanych powinny być dyskietki. Trzeba wówczas nagrać pliki obrazów na inne dyskietki i spróbować ponownie.

 3. Nagrać pliki obrazów na dyskietki

  Pliki .flp nie są zwyczajnymi plikami, które można nagrać na dyskietkę. Są natomiast obrazami całkowitej zawartości dyskietek. Oznacza to, że nie można zapisać tych plików po prostu kopiując z jednego dysku na drugi. Skorzystamy ze specjalnego oprogramowania, by bezpośrednio zapisać obrazy na dyskietkach.

  Jeśli dyskietki nagrywamy na komputerze z MS-DOS®/Windows®, to możemy skorzystać z dołączonego do FreeBSD narzędzia fdimage.

  W przypadku, gdy wykorzystujemy obrazy dyskietek z płyty CDROM dostępnego jako dysk E:, posłużymy się poleceniem:

  E:\> tools\fdimage floppies\kern.flp A:

  Powtarzamy je dla każdego z plików .flp, za każdym razem zmieniając dyskietkę. Najlepiej jest też napisać na dyskietce nazwę skopiowanego na nią pliku. Powyższe polecenie może potrzebować pewnych modyfikacji, w zależności od miejsca, w którym znajdują się pliki .flp. Jeżeli nie dysponujemy płytą CD, możemy pobrać fdimage z katalogu tools na serwerze FTP FreeBSD.

  Jeżeli natomiast dyskietki nagrywamy w systemie uniksowym (na przykład w innym FreeBSD), do zapisania plików obrazów na dyskietkach możemy wykorzystać polecenie dd(1). We FreeBSD wpisalibyśmy:

  # dd if=kern.flp of=/dev/fd0

  W systemie FreeBSD /dev/fd0 odpowiada pierwszej stacji dyskietek (napędowi A:). /dev/fd1 odpowiadałoby B: i tak dalej. W innych odmianach systemów UNIX® mogą być stosowane inne nazwy stacji dyskietek, konieczne może więc być zapoznanie się z dokumentacją danego systemu.

W tej chwili jesteśmy już przygotowani do instalacji FreeBSD.

2.3. Rozpoczęcie instalacji

Z założenia, podczas instalacji dane na dysku (lub dyskach) nie ulegną żadnym zmianom przed pojawieniem się następującego komunikatu:

Last Chance: Are you SURE you want continue the installation?

If you're running this on a disk with data you wish to save then WE
STRONGLY ENCOURAGE YOU TO MAKE PROPER BACKUPS before proceeding!

We can take no responsibility for lost disk contents!

Instalację można przerwać w dowolnej chwili przed powyższym ostrzeżeniem, mając pewność, że dane na dysku pozostają nietknięte. Jeśli będziemy się obawiać, że coś niewłaściwie skonfigurowaliśmy, możemy po prostu wyłączyć komputer i nic złego się nie stanie.

2.3.1. Uruchomienie komputera

2.3.1.1. Uruchomienie i386™
 1. Na początku komputer powinien być wyłączony.

 2. Włączamy komputer. Po chwili powinna pojawić się możliwość przejścia do menu systemowego, lub BIOS-u, najczęściej poprzez naciśnięcie klawisza F2, F10, Del bądź Alt+S. Wciskamy odpowiedni klawisz zgodnie z informacją na ekranie. Niekiedy komputer podczas uruchamiania pokazuje jakiś obrazek. Zwykle wciskając Esc możemy pozbyć się obrazka, aby mieć możliwość przeczytania komunikatów.

 3. Wśród opcji odnajdujemy tę, która decyduje o kolejności ładowania systemu z poszczególnych urządzeń. Zwykle ma ona postać listy urządzeń, takich jak Floppy, CDROM, First Hard Disk, itd.

  Jeżeli wcześniej przygotowaliśmy dyskietki startowe, wybieramy stację dyskietek. Jeśli natomiast korzystamy z płyty CD, wybieramy właśnie CDROM. Wątpliwości możemy rozstrzygnąć zaglądając do instrukcji dołączonej do komputera i jego płyty głównej.

  Wprowadzone zmiany muszą być zapisane przed opuszczeniem menu systemowego. Komputer powinien ponownie się uruchomić.

 4. Jeżeli korzystamy z dyskietek startowych, o których traktuje Przygotowanie dyskietek do instalacji, to jedna z nich będzie pierwszą dyskietką startową, najprawdopodobniej będzie to dyskietka zawierająca kern.flp. Ją właśnie wkładamy do stacji.

  W przypadku korzystania z płyty CD wystarczy po prostu włączyć komputer i włożyć płytę do napędu.

  Jeżeli komputer uruchomi się jak zwykle i załaduje już zainstalowany system operacyjny, może to oznaczać, że: .. Dyskietka lub płyta zostały włożone za późno. Powinniśmy spróbować uruchomić komputer bez wyjmowania dyskietki bądź płyty. .. Zmiany w ustawieniach BIOS-u nie zadziałały prawidłowo. Spróbujmy wprowadzić je ponownie, aż do osiągnięcia zamierzonego efektu. .. Nasza wersja BIOS-u nie pozwala na uruchomienie systemu z wybranego nośnika.

 5. Rozpocznie się ładowanie FreeBSD. Podczas ładowania z płyty CD pojawi się tekst podobny do poniższego (pominięto informacje o wersji)::

  Verifying DMI Pool Data ........
  Boot from ATAPI CD-ROM :
   1. FD 2.88MB System Type-(00)
  Uncompressing ... done
  
  BTX loader 1.00 BTX version is 1.01
  Console: internal video/keyboard
  BIOS drive A: is disk0
  BIOS drive B: is disk1
  BIOS drive C: is disk2
  BIOS drive D: is disk3
  BIOS 639kB/261120kB available memory
  
  FreeBSD/i386 bootstrap loader, Revision 0.8
  
  /kernel text=0x277391 data=0x3268c+0x332a8 |
  
  |
  Hit [Enter] to boot immediately, or any other key for command prompt.
  Booting [kernel] in 9 seconds... _

  Natomiast ładując z dyskietki, zobaczymy tekst w rodzaju (pominięto informacje o wersji):

  Verifying DMI Pool Data ........
  
  BTX loader 1.00 BTX version is 1.01
  Console: internal video/keyboard
  BIOS drive A: is disk0
  BIOS drive C: is disk1
  BIOS 639kB/261120kB available memory
  
  FreeBSD/i386 bootstrap loader, Revision 0.8
  
  /kernel text=0x277391 data=0x3268c+0x332a8 |
  
  Please insert MFS root floppy and press enter:

  Postępując zgodnie z instrukcją na ekranie, wyjmujemy dyskietkę kern.flp, wkładamy mfsroot.flp i naciskamy Enter. We FreeBSD 5.3 i późniejszych dostępne są również inne dyskietki opisane w poprzednim podrozdziale. Należy uruchomić system z pierwszej dyskietki, następnie wkładać kolejne zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

 6. Niezależnie, czy uruchamiamy komputer z dyskietki czy z płyty, podczas ładowania ujrzymy komunikat:

  Hit [Enter] to boot immediately, or any other key for command prompt.
  Booting [kernel] in 9 seconds... _

  Albo czekamy dziesięć sekund, albo wciskamy Enter.

2.3.1.2. Uruchomienie Alpha
 1. Na początku komputer powinien być wyłączony.

 2. Włączamy komputer i czekamy na znak zachęty boot monitora.

 3. Jeżeli korzystamy z dyskietek startowych opisanych w Przygotowanie dyskietek do instalacji, to jedna z nich będzie pierwszą dyskietką startową, najprawdopodobniej będzie to dyskietka zawierająca kern.flp. Ją właśnie wkładamy do stacji i wpisujemy następujące polecenie, aby uruchomić komputer z dyskietki (zmieniając nazwę napędu dyskietek, jeżeli będzie to konieczne):

  >>>BOOT DVA0 -FLAGS '' -FILE ''

  W przypadku korzystania z płyty CD, wkładamy ją do napędu i rozpoczynamy instalację wpisując następujące polecenie (wstawiając inną nazwę napędu CDROM, jeżeli będzie to konieczne):

  >>>BOOT DKA0 -FLAGS '' -FILE ''
 4. Rozpocznie się ładowanie FreeBSD. Podczas ładowania z dyskietki, zobaczymy tekst w rodzaju:

  Please insert MFS root floppy and press enter:

  Postępując zgodnie z instrukcją na ekranie, wyjmujemy dyskietkę kern.flp, wkładamy mfsroot.flp i naciskamy Enter.

 5. Niezależnie, czy uruchamiamy komputer z dyskietki czy z płyty, podczas ładowania ujrzymy komunikat:

  Hit [Enter] to boot immediately, or any other key for command prompt.
  Booting [kernel] in 9 seconds... _

  Czekamy dziesięć sekund, albo wciskamy Enter. Przejdziemy do menu konfiguracyjnego jądra.

2.3.2. Przeglądanie wyników rozpoznania urządzeń

Kilkaset ostatnio wyświetlonych na ekranie linii jest zapisywanych i można je przeglądać.

By przejrzeć bufor, naciskamy Scroll Lock. Włączamy w ten sposób tryb przewijania ekranu. Można teraz przeglądać wyniki rozpoznania urządzeń przy użyciu klawiszy kursora, lub PageUp i PageDown. Tryb przewijania wyłącza się wciskając ponownie Scroll Lock.

Zróbmy to, aby przejrzeć tekst, który został przewinięty poza ekran, gdy jądro dokonywało rozpoznawania urządzeń. Tekst będzie mieć treść podobną do przedstawionej na Przykład wyników rozpoznania urządzeń, jednakże dokładna treść zależy od zainstalowanych w komputerze urządzeń.

Przykład wyników rozpoznania urządzeń
avail memory = 253050880 (247120K bytes)
Preloaded elf kernel "kernel" at 0xc0817000.
Preloaded mfs_root "/mfsroot" at 0xc0817084.
md0: Preloaded image </mfsroot> 4423680 bytes at 0xc03ddcd4

md1: Malloc disk
Using $PIR table, 4 entries at 0xc00fde60
npx0: <math processor> on motherboard
npx0: INT 16 interface
pcib0: <Host to PCI bridge> on motherboard
pci0: <PCI bus> on pcib0
pcib1:<VIA 82C598MVP (Apollo MVP3) PCI-PCI (AGP) bridge> at device 1.0 on pci0
pci1: <PCI bus> on pcib1
pci1: <Matrox MGA G200 AGP graphics accelerator> at 0.0 irq 11
isab0: <VIA 82C586 PCI-ISA bridge> at device 7.0 on pci0
isa0: <iSA bus> on isab0
atapci0: <VIA 82C586 ATA33 controller> port 0xe000-0xe00f at device 7.1 on pci0
ata0: at 0x1f0 irq 14 on atapci0
ata1: at 0x170 irq 15 on atapci0
uhci0 <VIA 83C572 USB controller> port 0xe400-0xe41f irq 10 at device 7.2 on pci
0
usb0: <VIA 83572 USB controller> on uhci0
usb0: USB revision 1.0
uhub0: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr1
uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered
pci0: <unknown card> (vendor=0x1106, dev=0x3040) at 7.3
dc0: <ADMtek AN985 10/100BaseTX> port 0xe800-0xe8ff mem 0xdb000000-0xeb0003ff ir
q 11 at device 8.0 on pci0
dc0: Ethernet address: 00:04:5a:74:6b:b5
miibus0: <MII bus> on dc0
ukphy0: <Generic IEEE 802.3u media interface> on miibus0
ukphy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
ed0: <NE2000 PCI Ethernet (RealTek 8029)> port 0xec00-0xec1f irq 9 at device 10.
0 on pci0
ed0 address 52:54:05:de:73:1b, type NE2000 (16 bit)
isa0: too many dependant configs (8)
isa0: unexpected small tag 14
orm0: <Option ROM> at iomem 0xc0000-0xc7fff on isa0
fdc0: <NEC 72065B or clone> at port 0x3f0-0x3f5,0x3f7 irq 6 drq2 on isa0
fdc0: FIFO enabled, 8 bytes threshold
fd0: <1440-KB 3.5" drive> on fdc0 drive 0
atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> at port 0x60,0x64 on isa0
atkbd0: <AT Keyboard> flags 0x1 irq1 on atkbdc0
kbd0 at atkbd0
psm0: <PS/2 Mouse> irq 12 on atkbdc0
psm0: model Generic PS/@ mouse, device ID 0
vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0
sc0: <System console> at flags 0x100 on isa0
sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x300>
sio0 at port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on isa0
sio0: type 16550A
sio1 at port 0x2f8-0x2ff irq 3 on isa0
sio1: type 16550A
ppc0: <Parallel port> at port 0x378-0x37f irq 7 on isa0
pppc0: SMC-like chipset (ECP/EPP/PS2/NIBBLE) in COMPATIBLE mode
ppc0: FIFO with 16/16/15 bytes threshold
plip0: <PLIP network interface> on ppbus0
ad0: 8063MB <IBM-DHEA-38451> [16383/16/63] at ata0-master UDMA33
acd0: CD-RW <LITE-ON LTR-1210B> at ata1-slave PIO4
Mounting root from ufs:/dev/md0c
/stand/sysinstall running as init on vty0

Warto jest uważnie przejrzeć wyniki, by mieć pewność, że wszystkie spodziewane urządzenia zostały wykryte. Brak urządzenia na liście oznacza, że nie zostało ono wykryte. Jeśli sterownik wymagał skonfigurowania IRQ i adresu portu, to powinniśmy sprawdzić, czy prawidłowo je wpisaliśmy.

Jeśli trzeba będzie zmienić ustawienia rozpoznawania urządzeń, możemy łatwo opuścić program sysinstall i zacząć od nowa. Dzięki temu można również lepiej poznać cały proces.

sysinstall exit
Rysunek 1. Wyjście z sysinstall

Korzystając z klawiszy kursora, wybieramy z głównego menu Exit Install. Ukaże się następujący komunikat:

           User Confirmation Requested
     Are you sure you wish to exit? The system will reboot
      (be sure to remove any floppies from the drives).

              [ Yes ]  No

Instalacja ponownie zacznie się od początku, jeśli wybierzemy yes, pozostawiając płytę CD w napędzie.

Jeśli instalujemy z dyskietek, przed ponownym uruchomieniem komputera powinniśmy wyjąć dyskietkę mfsroot.flp i włożyć kern.flp.

2.4. Wprowadzenie do sysinstall

Sysinstall jest aplikacją instalacyjną przygotowaną w ramach Projektu FreeBSD. Jest to program konsolowy podzielony na szereg pomniejszych menu i ekranów, służących do konfiguracji i zarządzania procesem instalacji.

Menu sysinstall obsługiwane jest klawiszami kursora, klawiszem Enter, Spacją i innymi. Dokładny opis działania poszczególnych klawiszy znaleźć można w części poświęconej posługiwaniu się sysinstall.

Dostęp do tych informacji możliwy jest poprzez podświetlenie pozycji Usage i wybranie przycisku Select, a następnie wciśnięcie klawisza Enter, zgodnie z Wyświetlenie z głównego menu instrukcji obsługi sysinstall.

Wyświetlone zostaną zostaną wskazówki odnośnie posługiwania się systemem menu. Po ich przeczytaniu powrót do głównego menu możliwy jest poprzez naciśnięcie klawisza Enter.

main1
Rysunek 2. Wyświetlenie z głównego menu instrukcji obsługi sysinstall

2.4.1. Menu dokumentacji

Korzystając z klawiszy kursora, w głównym menu wybieramy Doc i wciskamy Enter.

main doc
Rysunek 3. Wybór menu dokumentacji

Spowoduje to wyświetlenie menu dokumentacji.

docmenu1
Rysunek 4. Menu dokumentacji sysinstall

Warto przeczytać dostępne tu dokumenty.

By wyświetlić konkretny dokument, wybieramy go klawiszami kursora, a następnie wciskamy Enter. Po przeczytaniu klawiszem Enter możemy powrócić do menu dokumentacji.

Do głównego menu instalacji powracamy wybierając klawiszami kursora Exit, a następnie wciskając Enter.

2.4.2. Menu mapowania klawiatury

Aby zmienić mapowanie klawiatury klawiszami kursora wybieramy z menu pozycję Keymap i wciskamy Enter. Zmiana mapowania klawiatury wymagana jest jedynie gdy używamy klawiatury innej niż standardowej amerykańskiej.

main keymap
Rysunek 5. Główne menu sysinstall

Wyboru mapowania klawiatury dokonujemy poprzez wskazanie odpowiedniej pozycji z listy przy pomocy klawiszy kursora, oraz wciśnięcie Spacji. Ponowne naciśnięcie Spacji cofa wybór. Po wybraniu odpowiedniego mapowania wskazujemy klawiszami kursora OK i wciskamy Enter.

Na poniższym rysunku przedstawiona jest tylko część listy. Wybranie Cancel spowoduje przyjęcie domyślnego mapowania klawiatury i powrót do głównego menu.

keymap
Rysunek 6. Menu mapowania klawiatury

2.4.3. Ekran opcji instalacji

Wybieramy Options i naciskamy Enter.

main options
Rysunek 7. Główne menu sysinstall
options
Rysunek 8. Opcje sysinstall

Wartości domyślne są zwykle odpowiednie dla większości użytkowników i nie ma potrzeby ich zmiany. Nazwa wydania może być inna w zależności od instalowanej wersji systemu.

Po wybraniu jednej z opcji, na dole ekranu ukaże się jej opis podświetlony na niebiesko. Opcja Use Defaults (użyj domyślnych) przywraca wszystkim opcjom wartości domyślne.

Naciskając F1 przechodzimy do ekranu pomocy, gdzie możemy przeczytać o poszczególnych opcjach.

Naciskając Q powracamy do głównego menu.

2.4.4. Rozpoczęcie instalacji standardowej

Instalacja standardowa zalecana jest dla wszystkich zaczynających swą przygodę z FreeBSD, bądź w ogóle z systemem UNIX®. Klawiszami kursora wybieramy Standard i wciskamy Enter.

main std
Rysunek 9. Rozpoczęcie instalacji standardowej

2.5. Przydział miejsca na dysku

Zaczynamy od przydzielenia FreeBSD przestrzeni dyskowej, oraz oznaczenia tej przestrzeni w taki sposób, by sysinstall mógł ją przygotować. Do tego potrzebna nam będzie wiedza na temat sposobu, w jaki FreeBSD znajduje informacje zapisane na dysku.

2.5.1. Kolejność dysków w BIOS-ie

Przed instalacją i konfiguracją FreeBSD powinniśmy zapoznać się z pewnym ważnym zagadnieniem, szczególnie istotnym dla posiadaczy dwóch lub więcej twardych dysków.

W komputerze typu PC wyposażonym w zależny od BIOS-u system operacyjny, jak na przykład MS-DOS® lub Microsoft® Windows®, BIOS może zmienić rzeczywistą kolejność dysków, a system operacyjny tę zmianę zaakceptuje. Dzięki temu system może zostać uruchomiony z dysku innego niż tzw. "primary master". Jest to szczególnie wygodne dla tych użytkowników, którzy za najprostszą i najtańszą metodę tworzenia kopii zapasowej uważają kupno identycznego drugiego twardego dysku i kopiowanie zawartości pierwszego dysku przy użyciu Ghost lub XCOPY. W przypadku uszkodzenia pierwszego dysku, ataku wirusa lub awarii systemu operacyjnego, dane mogą być z łatwością odzyskane poprzez zamianę logicznej kolejności dysków w BIOS-ie. To tak, jakby zamienić przewody dysków, ale bez konieczności otwierania obudowy.

Droższe maszyny wyposażone w kontrolery SCSI mają często rozszerzenia BIOS-u pozwalające zamieniać kolejność dysków SCSI na podobnej zasadzie, obsługując do siedmiu dysków.

Użytkowników przyzwyczajonych do korzystania z tego typu rozwiązań może spotkać niespodzianka, gdy we FreeBSD rezultaty odbiegają od oczekiwań. FreeBSD nie korzysta z BIOS-u, jak również nie zna "logicznej kolejności dysków BIOS-u". W efekcie może to prowadzić do kłopotliwych sytuacji, szczególnie wtedy, gdy dyski są identyczne pod względem geometrii, oraz zawierają takie same dane.

Planując używanie FreeBSD, powinniśmy ustawić w BIOS-ie rzeczywistą kolejność dysków przed instalacją systemu, i tę kolejność pozostawić. Jeśli chcemy koniecznie zamienić dyski, to możemy to zrobić sprzętowo, otwierając obudowę i zamieniając odpowiednie zworki i przewody.

Bolek ma przygotować dla Lolka komputer z FreeBSD. Bolek montuje jeden dysk SCSI jako urządzenie SCSI zero, i instaluje na nim FreeBSD.

Lolek zaczyna korzystać z systemu, ale po kilku dniach zauważa, że dysk SCSI zgłasza liczne błędy, więc zawiadamia o tym Bolka.

Po kolejnych kilku dniach Bolek postanawia rozwiązać problem, więc bierze ze "składzika" taki sam dysk SCSI. Kontrola powierzchni dysku wykazuje, że dysk działa prawidłowo, więc Bolek podłącza go jako czwarte urządzenie SCSI i wykonuje kopię dysku zerowego na dysk czwarty. Ponieważ dysk jest podłączony i działa jak należy, Bolek stwierdza, że można zacząć go używać, więc wykorzystując możliwości BIOS-u SCSI zmienia kolejność dysków w taki sposób, by system uruchamiany był z czwartego urządzenia SCSI. FreeBSD uruchamia się i działa jak należy.

Lolek korzysta z systemu przez jakiś czas, następnie wspólnie z Bolkiem postanawiają spróbować czegoś nowego - zainstalować nowszą wersję FreeBSD. Bolek wymontowuje dysk SCSI zero, ponieważ działał kiepsko, i zastępuje go kolejnym identycznym dyskiem ze "składzika". Bolek instaluje nową wersję FreeBSD na nowym dysku SCSI korzystając z czarodziejskich dyskietek instalacyjnych Lolka. Instalacja przebiega prawidłowo.

Lolek używa nowej wersji FreeBSD przez parę dni i stwierdza, że można zacząć korzystać z niej w pracy. Wcześniej jednak trzeba będzie skopiować wszystkie dane ze starej wersji. Lolek podłącza więc czwarty dysk SCSI (najświeższą kopię starej wersji FreeBSD). Lolek stwierdza jednak z niepokojem, że na dysku nie ma śladu po jego cennych danych.

Gdzie się one podziały?

Gdy Bolek sporządził kopię dysku zerowego na dysku czwartym, dysk czwarty stał się "klonem". Zmieniając kolejność dysków w BIOS-ie SCSI aby móc uruchamiać system z dysku czwartego, Bolek sam siebie wprowadzał w błąd. FreeBSD wciąż działało na dysku zerowym. Zmiana w BIOS-ie powoduje, że część kodu uruchamiającego FreeBSD jest rzeczywiście ładowana z dysku wskazanego w BIOS-ie, lecz kiedy pałeczkę przejmują sterowniki jądra FreeBSD, kolejność dysków BIOS-u przestaje obowiązywać, a FreeBSD przechodzi z powrotem na rzeczywistą kolejność. W opowiadanej historyjce system nadal działał na dysku zerowym, i tam właśnie znajdowały się cenne dane Lolka, a nie na dysku czwartym. Choć wydawało się, że system działa na dysku czwartym, było to tylko złudzenie.

Z przyjemnością oznajmiamy, iż ani jeden bajt cennych danych nie zginął ani nie został w inny sposób skrzywdzony podczas naszych badań nad opisanym zjawiskiem. Stary dysk SCSI zero został odnaleziony i cenne dane wróciły do Lolka (Bolek z kolei przekonał się, że niczego nie można być pewnym).

W opowieści udział wzięły dyski SCSI, jednakże w przypadku dysków IDE sytuacja wyglądałaby tak samo.

2.5.2. Tworzenie segmentów za pomocą programu FDisk

Dokonywane tutaj zmiany nie zostaną zapisane na dysku. Jeżeli będziemy podejrzewać, że coś zrobiliśmy źle, możemy wybrać w menu wyjście z programu sysinstall i spróbować jeszcze raz od początku, bądź wcisnąć U by skorzystać z opcji Undo (cofnij). W ostateczności, jeżeli całkiem stracimy orientację, możemy po prostu wyłączyć komputer.

Po wybraniu standardowej instalacji w sysinstall zostanie wyświetlony następujący komunikat:

                 Message
 In the next menu, you will need to set up a DOS-style ("fdisk")
 partitioning scheme for your hard disk. If you simply wish to devote
 all disk space to FreeBSD (overwriting anything else that might be on
 the disk(s) selected) then use the (A)ll command to select the default
 partitioning scheme followed by a (Q)uit. If you wish to allocate only
 free space to FreeBSD, move to a partition marked "unused" and use the
 (C)reate command.
                [ OK ]

           [ Press enter or space ]

Zgodnie z poleceniem naciskamy Enter. Zobaczymy teraz listę twardych dysków znalezionych przez jądro podczas rozpoznawania urządzeń. Wybór dysku FDisk-a przedstawia przykład komputera z dwoma dyskami IDE, o nazwach ad0 i ad2.

fdisk drive1
Rysunek 10. Wybór dysku FDisk-a

Można się zastanawiać, dlaczego na liście brakuje ad1. Co spowodowało, że został pominięty?

Przyjmijmy przykładowo, że mamy dwa dyski IDE, jeden jako master na pierwszym kontrolerze IDE, drugi jako master na drugim kontrolerze IDE. Gdyby we FreeBSD zostały one ponumerowane w takiej kolejności, w jakiej zostały wykryte, czyli ad0 i ad1, wszystko działałoby jak należy.

Gdybyśmy jednak zainstalowali potem jeszcze jeden dysk, jako slave na pierwszym kontrolerze IDE, to ten właśnie dysk zostałby nowym ad1, a wcześniejszy ad1 zmieniłby się w ad2. Ponieważ systemy plików odnajdywane są według nazw urządzeń (np. ad1s1a), mogłoby się nagle okazać, że niektóre systemy plików nie działają poprawnie. Aby to poprawić, musielibyśmy zmienić konfigurację systemu.

Aby zapobiec takim sytuacjom, jądro FreeBSD może być skonfigurowane tak, by przydzielać dyskom IDE numery zgodne z ich rzeczywistym umiejscowieniem, niezależnie od kolejności wykrywania. Tym sposobem dysk podłączony jako master na drugim kontrolerze IDE zawsze będzie mieć nazwę ad2, nawet w sytuacji, gdy ad0 i ad1 nie są w ogóle obecne.

Jądro FreeBSD domyślnie skonfigurowane jest właśnie w ten sposób, dlatego też na ekranie mamy ad0 i ad2. Komputer, z którego ten rysunek pochodzi, miał dwa dyski IDE podłączone jako master do obu kontrolerów IDE, nie miał natomiast dysków podłączonych jako slave.

Wybieramy dysk, na którym chcemy zainstalować FreeBSD i wybieramy OK. Zostanie uruchomiony FDisk, pokazując na ekranie obraz podobny do Układ partycji w FDisk-u przed zmianami.

Ekran FDisk-a podzielony jest na trzy części.

Część pierwsza, obejmująca pierwsze dwie linie ekranu, zawiera informacje o wybranym dysku, w tym jego oznaczenie we FreeBSD, geometrię oraz całkowity rozmiar dysku.k.

Druga część pokazuje informacje o istniejących na dysku segmentach: gdzie się one zaczynają oraz kończą, jaki jest ich rozmiar, jaka nazwa została im nadana przez FreeBSD ich opis oraz typ. Na rysunku przykładowym widać dwa niewielkie nieużywane segmenty, obecne ze względu na stosowany w architekturze PC podział dysku. Prócz tego widać duży segment FAT, który prawie na pewno jest dyskiem C: w MS-DOS® / Windows®, oraz segment rozszerzony, zawierający być może dyski MS-DOS® / Windows® oznaczone kolejnymi literami.

W trzeciej części znajduje się lista dostępnych w FDisk-u poleceń.

fdisk edit1
Rysunek 11. Układ partycji w FDisk-u przed zmianami

Dalej postępować będziemy w zależności od tego, jak chcemy podzielić nasz dysk na segmenty.

Jeżeli chcemy, by FreeBSD zajęło cały dysk (co wiąże się z usunięciem z niego wszelkich innych danych, gdy potwierdzimy to w sysinstall na późniejszym etapie instalacji), naciskamy A, co odpowiada opcji Use Entire Disk (wykorzystaj cały dysk). Istniejące segmenty zostaną usunięte, a w ich miejsce pojawi się mały obszar opisany jako unused (nieużywany; znów jest to następstwem pecetowego układu dysku), oraz duży segment przeznaczony dla FreeBSD. Jeżeli decydujemy się na tę opcję, powinniśmy w następnej kolejności wskazać nowoutworzony segment FreeBSD przy użyciu klawiszy kursora i wcisnąć S, by umożliwić ładowanie systemu z tego segmentu. Ekran będzie wyglądać podobnie do przedstawionego na Partycja w FDisk-u obejmująca cały dysk. Zwróćmy uwagę na literę A w kolumnie Flags, oznacza ona, że segment jest aktywny i będzie z niego ładowany system.

Jeśli chcemy usunąć istniejący segment by zwolnić miejsce dla FreeBSD, wskazujemy segment korzystając z klawiszy kursora i naciskamy D. Następnie możemy nacisnąć C i w odpowiedzi na pytanie o rozmiar segmentu, który chcemy utworzyć, wpisać odpowiednią wartość i wcisnąć Enter. Wartość domyślna stanowi największy możliwy rozmiar segmentu, czyli np. wolną przestrzeń na dysku bądź całą pojemność dysku twardego.

Wolne miejsce dla FreeBSD mogliśmy także przygotować wcześniej (na przykład przy użyciu programu PartitionMagic®), w takim wypadku po prostu wciskamy C by utworzyć nowy segment. W tym przypadku również zostaniemy zapytani o rozmiar segmentu, który zamierzamy stworzyć.

fdisk edit2
Rysunek 12. Partycja w FDisk-u obejmująca cały dysk

Na koniec naciskamy Q. Dokonane zmiany zostaną zapamiętane przez sysinstall, ale nie będą jeszcze zapisane na dysku.

2.5.3. Instalacja programu ładującego

W kolejnym kroku instalacji będziemy mieć możliwość zainstalowania programu ładującego (ang. boot manager). Mówiąc ogólnie, powinniśmy instalować program ładujący FreeBSD jeżeli:

 • Mamy dwa lub więcej dysków, a FreeBSD instalujemy na dysku innym niż pierwszy.

 • Instalujemy FreeBSD obok innego systemu operacyjnego na tym samym dysku, i chcemy mieć możliwość wybrania systemu operacyjnego podczas uruchamiania komputera.

Jeśli FreeBSD będzie jedynym systemem operacyjnym na danym komputerze i zostanie zainstalowany na pierwszym dysku twardym, wówczas wystarczy wykorzystać Standardowy program ładujący. Natomiast jeśli wykorzystujemy już inny program potrafiący uruchomić FreeBSD powinnyśmy wybrać opcję None (żaden).

Dokonany wybór potwierdzamy naciskając Enter.

boot mgr
Rysunek 13. Wybór programu ładującego w sysinstall

Ekran pomocy, wyświetlany po naciśnięciu F1, opisuje problemy z jakimi można się spotkać, gdy planuje się mieć kilka systemów operacyjnych na jednym dysku.

2.5.4. Tworzenie segmentów na innym dysku

Jeżeli mamy więcej dysków, po wyborze programu ładującego ponownie ukaże się ekran wyboru dysku. Chcąc zainstalować FreeBSD na kilku dyskach, wybieramy tutaj kolejny dysk i ponownie korzystając z programu FDisk tworzymy na nim segmenty.

Jeśli instalujemy FreeBSD na innym dysku niż pierwszy, wówczas program ładujący FreeBSD musi zostać zainstalowany na obydwu dyskach.

fdisk drive2
Rysunek 14. Zakończenie wyboru dysku

Klawisz Tab przełącza pomiędzy ostatnio wybranym dyskiem oraz przyciskami OK, i Cancel.

Wciskamy Tab jeden raz, by wybrać OK, następnie naciskamy Enter aby przejść do kolejnego etapu instalacji.

2.5.5. Tworzenie partycji z wykorzystaniem Disklabel

W nowoutworzonych segmentach musimy stworzyć kilka partycji. Pamiętajmy, że każda partycja oznaczona jest literą od a do h, a partycje b, c i d rządzą się specjalnymi zasadami, których należy przestrzegać.

Niektóre aplikacje mogą skorzystać na stosowaniu określonych schematów podziału na partycje, szczególnie, gdy partycje rozłożone są na kilku dyskach. Na razie jednak, ponieważ jest to nasza pierwsza instalacja FreeBSD, nie powinniśmy zbytnio przejmować się podziałem dysku na partycje. Ważniejszym jest, byśmy zainstalowali FreeBSD i zaczęli się uczyć, jak go używać. Kiedy już nabierzemy pewnej wprawy, możemy zainstalować system ponownie i zmienić sposób podziału na partycje.

Poniższy schemat przedstawia cztery partycje - jedną dla przestrzeni wymiany, oraz trzy dla systemów plików.

Tabela 2. Układ partycji pierwszego dysku
PartycjaSystem plikówRozmiarOpis

a

/

100 MB

Będzie to główny system plików. Wszystkie inne systemy plików będą zamontowane gdzieś wewnątrz niego. 100 MB jest dość rozsądnym rozmiarem dla tego celu. Nie będzie tu przechowywane zbyt wiele danych, zwykle po instalacji FreeBSD umieszcza tu około 40 MB danych. Pozostałe miejsce jest dla danych tymczasowych, oraz służy jako zapas, gdyby kolejne wersje FreeBSD potrzebowały więcej miejsca w /.

b

brak

2-3 x RAM

Partycja ta służy jako przestrzeń wymiany. Wybór jej odpowiedniego rozmiaru nie jest sprawą banalną. Możemy przyjąć, że przestrzeń wymiany powinna być dwu- lub trzykrotnie większa niż ilość pamięci fizycznej (RAM). Prócz tego powinniśmy mieć co najmniej 64 MB przestrzeni wymiany, więc jeżeli nasz komputer ma mniej niż 32 MB pamięci, ustawmy rozmiar przestrzeni wymiany na 64 MB.

Jeśli dysponujemy kilkoma dyskami, możemy na każdym z nich umieścić przestrzeń wymiany. FreeBSD będzie w procesie wymiany wykorzystywać każdy z dysków, dzięki czemu wymiana będzie się odbywać szybciej. W takim przypadku przyjmujemy całkowity rozmiar potrzebnej przestrzeni wymiany (np. 128 MB) i dzielimy go przez liczbę posiadanych dysków (np. dwa dyski), otrzymując w wyniku rozmiar przestrzeni wymiany dla jednego dysku. W naszym przykładzie będzie to 64 MB na każdy dysk.

e

/var

50 MB

W katalogu /var przechowywane są pliki o zmiennych rozmiarach; pliki dzienników systemowych i inne pliki administracyjne. Podczas codziennej pracy FreeBSD na wielu z tych plików dokonywane są częste operacje odczytu lub zapisu. Dzięki umieszczeniu ich w oddzielnym systemie plików FreeBSD może dokonać optymalizacji dostępu do nich, nie wywierając jednocześnie wpływu na inne pliki, do których dostęp przebiega inaczej.

f

/usr

Reszta dysku

Inne pliki będą zwykle przechowywane w katalogu /usr i jego podkatalogach.

Jeżeli instalujemy FreeBSD na dwóch lub więcej dyskach, musimy utworzyć partycje także w innych przygotowanych segmentach. Najłatwiej jest po prostu przygotować na każdym z kolejnych dysków dwie partycje, jedną na przestrzeń wymiany, drugą na system plików.

Tabela 3. Układ partycji dla kolejnych dysków
PartycjaSystem plikówRozmiarOpis

b

brak

Patrz: opis

Jak już powiedzieliśmy, przestrzeń wymiany możemy dzielić między kilka dysków. Mimo, iż mamy do dyspozycji partycję a, zgodnie z obowiązującą konwencją przestrzeń wymiany powinna znajdować się na partycji b.

e

/dyskn

Reszta dysku

Pozostała część dysku zajmowana jest przez jedną dużą partycję. Mogłaby to z powodzeniem być partycja a, zamiast e. Przyjęto jednak, że partycja a zarezerwowana jest dla głównego systemu plików (/). Nie ma przymusu stosowania tej zasady, jednak sysinstall jej przestrzega, dobrze więc jest ją stosować dla zachowania porządku podczas instalacji. System plików możemy zamontować w dowolnym miejscu, w przykładzie zaproponowano /dyskn, gdzie n jest kolejnym numerem każdego dysku. Można jednak wybrać inne nazewnictwo według uznania..

Po podjęciu decyzji jak ma wyglądać układ partycji, pora wprowadzić go w życie używając sysinstall. Na ekranie ukaże się następujący komunikat:

                 Message
 Now, you need to create BSD partitions inside of the fdisk
 partition(s) just created. If you have a reasonable amount of disk
 space (200MB or more) and don't have any special requirements, simply
 use the (A)uto command to allocate space automatically. If you have
 more specific needs or just don't care for the layout chosen by
 (A)uto, press F1 for more information on manual layout.

                [ OK ]
             [ Press enter or space ]

Naciskamy Enter by przejść do edytora partycji FreeBSD, zwanego Disklabel.

Edytor Disklabel przedstawia ekran zaraz po uruchomieniu Disklabel. Jest on podzielony na trzy części.

W kilku pierwszych wierszach widoczna jest nazwa wybranego aktualnie dysku, oraz nazwa segmentu, w którym tworzymy partycje (Disklabel używa tutaj nazwy Partition name, czyli nazwa partycji, a nie nazwa segmentu). Jest tu również zawarta informacja o rozmiarze wolnej przestrzeni wewnątrz segmentu, czyli przestrzeni nie przydzielonej jeszcze partycjom.

Środek ekranu zajmuje lista utworzonych partycji, wraz z nazwami przechowywanych na nich systemów plików, ich rozmiarami oraz pewnymi opcjami związanymi z tworzeniem systemu plików.

W dolnej części przedstawiona jest lista dostępnych w Disklabel poleceń.

disklabel ed1
Rysunek 15. Edytor Disklabel

Disklabel potrafi automatycznie utworzyć partycje i nadać im domyślne rozmiary. Wypróbujmy tę możliwość naciskając A. Na ekranie ukaże się obraz podobny do Edytor disklabel z automatycznymi ustawieniami. Ustawienia automatyczne mogą być właściwe lub nie, w zależności od rozmiaru dysku. Nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ nie trzeba ich koniecznie akceptować.

Katalog /tmp jest domyślnie umieszczany na własnej partycji, zamiast być częścią partycji /. Dzięki temu można uniknąć zapełnienia partycji / plikami tymczasowymi.

disklabel auto
Rysunek 16. Edytor disklabel z automatycznymi ustawieniami

By usunąć zaproponowane partycje i zastąpić je utworzonymi własnoręcznie, wybieramy klawiszami kursora pierwszą partycję i naciskamy D. Tak samo postępujemy z pozostałymi partycjami.

Teraz, aby stworzyć pierwszą partycję (a, zamontowaną jako /), wybieramy informacje o dysku w górnej części ekranu i wciskamy C. Pojawi się okienko z pytaniem o rozmiar nowej partycji (Wolne miejsce dla głównej partycji). Wybrany rozmiar podać możemy w blokach, albo w wygodniejszej formie w postaci liczby megabajtów, gigabajtów lub cylindrów, odpowiednio z przyrostkiem M, G lub C.

Począwszy od FreeBSD 5.X użytkownicy mogą: wybrać system plików UFS2 (domyślny system we FreeBSD 5.1 i późniejszych) wykorzystując opcję Custom Newfs (Z), tworzyć partycje za pomocą Auto Defaults i modyfikować przy pomocy Custom Newfs bądź dodać opcję -O 2 podczas normalnego procesu tworzenia partycji. Wykorzystując opcję Custom Newfs musimy pamiętać by dodać flagę -U (SoftUpdates)!

disklabel root1
Rysunek 17. Wolne miejsce dla głównej partycji

Wybierając domyślnie zaproponowany rozmiar utworzymy partycję obejmującą pozostałe miejsce w segmencie. Jeżeli zamierzamy stworzyć partycje o takich rozmiarach, jak wcześniej opisywaliśmy, wówczas kasujemy zaproponowaną wartość klawiszem Backspace, i wpisujemy 64M, Zmiana rozmiaru głównej partycji. Następnie wybieramy OK.

disklabel root2
Rysunek 18. Zmiana rozmiaru głównej partycji

Po wybraniu rozmiaru partycji pojawi się pytanie, czy partycja zawierać będzie system plików, czy przestrzeń wymiany. Okienko z tym pytaniem pokazane jest na Wybór typu głównej partycji. Pierwsza partycja zawierać będzie system plików, wybieramy więc FS i naciskamy Enter.

disklabel fs
Rysunek 19. Wybór typu głównej partycji

Ponieważ na partycji znajdować się będzie system plików, Disklabel musi wiedzieć, gdzie będzie on zamontowany. Wybór miejsca montowania głównego systemu plików przedstawia okienko z prośbą o podanie tej informacji. Główny system plików montowany jest jako /, wpisujemy więc / i wciskamy Enter.

disklabel root3
Rysunek 20. Wybór miejsca montowania głównego systemu plików

Na ekranie pojawi się informacja o nowo utworzonej partycji. Powinniśmy teraz powtórzyć całą procedurę dla kolejnych partycji. Tworząc partycję wymiany nie będziemy pytani o miejsce jej zamontowania, ponieważ partycje wymiany nie są montowane. Gdy będziemy tworzyć ostatnią partycję, /usr, możemy przyjąć proponowany rozmiar domyślny, aby przeznaczyć na tę partycję resztę segmentu.

Ostatecznie ekran edytora Disklabel będzie wyglądać podobnie do Edytor Disklabel, choć wybrane przez nas wartości mogą być inne. By zakończyć pracę z Disklabel, wciskamy Q.

disklabel ed2
Rysunek 21. Edytor Disklabel

2.6. Wybór składników instalacji

2.6.1. Wybór zestawu komponentów

Decyzja o tym, jaki zestaw komponentów zainstalujemy, zależy w dużej mierze od planowanych zastosowań systemu i ilości wolnego miejsca na dysku. Dostępne warianty pozwalają zarówno na instalację najmniejszej konfiguracji, jak i na instalację wszystkiego. Początkujący użytkownicy systemów UNIX® i FreeBSD powinni wybrać jeden z przygotowanych wariantów. Dla bardziej doświadczonych użytkowników istnieje możliwość ułożenia własnego zestawu komponentów.

Więcej informacji o zestawach komponentów i ich zawartości możemy uzyskać naciskając F1. Po przejrzeniu tych informacji naciskamy Enter, aby powrócić do menu wyboru komponentów.

Jeśli planujemy korzystać z graficznego interfejsu użytkownika powinniśmy wybrać jeden z zestawów o nazwie rozpoczynającej się literą X. Po instalacji zajmiemy się konfigurowaniem serwera graficznego i wyborem menedżera okien. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera rozdział System okien X.

To, która wersja systemu X11 jest domyślnie instalowana, zależy od instalowanej wersji FreeBSD. Wydania wcześniejsze od 5.3 domyślnie instalują XFree86™ 4.X. Natomiast FreeBSD 5.3 i późniejsze instalują Xorg.

Jeżeli planujemy samodzielne kompilowanie jądra, powinniśmy wybrać wariant zawierający kod źródłowy. Konfiguracja jądra FreeBSD zawiera informacje, dlaczego powinno się budować niestandardowe jądro i jak to zrobić.

Oczywiście najbardziej wszechstronny jest system zawierający wszystkie komponenty. Jeśli mamy wystarczająco dużo miejsca na dysku, wybieramy klawiszami kursora All, Wybór komponentów, i naciskamy Enter. Jeżeli jednak miejsca na dysku mogłoby nie wystarczyć, wybierzmy wariant najlepiej odpowiadający obecnym potrzebom. Kolejne komponenty mogą być dodawane po zainstalowaniu systemu.

dist set
Rysunek 22. Wybór komponentów

2.6.2. Instalacja kolekcji portów

Po wyborze komponentów będziemy mieć możliwość zainstalowania kolekcji portów FreeBSD. Kolekcja portów umożliwia łatwe i wygodne instalowanie oprogramowania. Nie zawiera ona kodów źródłowych programów. W skład kolekcji portów wchodzą pliki umożliwiające automatyczne pobieranie programów, oraz ich kompilowanie i instalowanie. Instalacja programów. pakiety i porty opisuje sposób korzystanie z kolekcji portów.

Program instalacyjny nie sprawdza, czy mamy odpowiednio dużo wolnego miejsca na dysku. Kolekcję portów powinniśmy instalować tylko pod warunkiem, że miejsca faktycznie wystarczy. We FreeBSD 12.0 kolekcja zajmuje około 3 GB.

             User Confirmation Requested
 Would you like to install the FreeBSD ports collection?

 This will give you ready access to over 24,000 ported software packages,
 at a cost of around 500 MB of disk space when "clean" and possibly much
 more than that if a lot of the distribution tarballs are loaded
 (unless you have the extra CDs from a FreeBSD CD/DVD distribution
 available and can mount it on /cdrom, in which case this is far less
 of a problem).

 The Ports Collection is a very valuable resource and well worth having
 on your /usr partition, so it is advisable to say Yes to this option.

 For more information on the Ports Collection & the latest ports,
 visit:
   http://www.FreeBSD.org/ports

               [ Yes ]   No

Klawiszami kursora wybieramy yes, aby zainstalować kolekcję portów, lub no, by z niej zrezygnować. Wybór zatwierdzamy klawiszem Enter. Ponownie pojawi się menu wyboru komponentów.

dist set2
Rysunek 23. Zatwierdzenie wybranych komponentów

Jeżeli odpowiadają nam wybrane komponenty, przy pomocy klawiszy kursora wybieramy Exit, zaznaczamy OK i naciskamy Enter, przechodząc do kolejnego etapu instalacji.

2.7. Wybór nośnika instalacji

W przypadku, gdy instalujemy z płyty CD bądź DVD, klawiszami kursora wybieramy pozycję Install from a FreeBSD CD/DVD (instalacja z CD/DVD). Upewniwszy się, że zaznaczone jest OK, naciskamy Enter przechodząc do następnego etapu instalacji.

Jeżeli stosujemy inną metodę instalacji, wybieramy odpowiednią pozycję i postępujemy zgodnie ze wskazówkami.

Klawiszem F1 możemy włączyć pomoc. Do menu wyboru nośnika powracamy naciskając Enter.

media
Rysunek 24. Wybór nośnika instalacji
Tryby instalacji przez FTP

Można wybrać jeden z trzech trybów instalacji przez FTP: aktywne FTP, pasywne FTP lub pośrednio przez HTTP proxy.

Aktywne FTP: Install from an FTP server

Wybór tego wariantu spowoduje, że przesyłanie danych przez FTP odbywać się będzie w trybie "aktywnym". Nie zadziała to w przypadku transmisji przez zaporę ogniową, ale będzie współpracować ze starszymi serwerami FTP nie obsługującymi trybu pasywnego. Jeśli połączenie pasywne (wybierane domyślnie) nie zadziała, spróbujmy aktywnego!

Pasywne FTP: Install from an FTP server through a firewall

Opcja ta informuje sysinstall, że przesyłanie danych przez FTP odbywać się będzie w trybie "pasywnym". Pozwoli to na połączenie poprzez zaporę ogniową, która nie zezwala na połączenia z zewnątrz z portami o przypadkowych numerach.

FTP przez proxy HTTP: Install from an FTP server through a http proxy

Ten wariant instruuje sysinstall do wykorzystania protokołu HTTP (podobnie jak przeglądarka stron WWW) do połączenia się z serwerem proxy pośredniczącym w transmisji przez FTP. Serwer pośredniczący przetwarza żądania i przesyła je do serwera FTP. Dzięki temu możliwe jest połączenie poprzez zaporę ogniową nie zezwalającą na żadne połączenia FTP, oferującą jednak HTTP proxy. W takiej sytuacji, poza adresem serwera FTP, będziemy musieli podać także adres serwera proxy.

Korzystając z pośredniczącego serwera FTP proxy, zwykle podajemy nazwę serwera docelowego jako część nazwy użytkownika, po znaku "@". Serwer proxy "udaje" wówczas serwer docelowy. Załóżmy, dla przykładu, że chcemy zainstalować system z ftp.FreeBSD.org, za pośrednictwem serwera proxy FTP foo.example.com, nasłuchującego na porcie 1024.

W takiej sytuacji przechodzimy do menu opcji, jako nazwę użytkownika FTP wpisujemy ftp@ftp.FreeBSD.org, a jako hasło podajemy nasz adres email. Jako nośnik instalacji wybieramy FTP (lub pasywne FTP, jeżeli umożliwia to serwer proxy), a jako URL wpisujemy ftp://foo.example.com:1234/pub/FreeBSD.

Ze względu na to, że /pub/FreeBSD z ftp.FreeBSD.org jest udostępnione na serwerze proxy foo.example.com, możemy właśnie z tego serwera dokonać instalacji (ponieważ zajmie się on pobraniem odpowiednich plików z ftp.FreeBSD.org).

2.8. Przystąpienie do instalacji

Możemy teraz rozpocząć właściwą instalację, a zarazem mamy ostatnią szansę na rezygnację z instalacji bez zmiany zawartości dysku twardego.

            User Confirmation Requested
 Last Chance! Are you SURE you want to continue the installation?

 If you're running this on a disk with data you wish to save then WE
 STRONGLY ENCOURAGE YOU TO MAKE PROPER BACKUPS before proceeding!

 We can take no responsibility for lost disk contents!

               [ Yes ]  No

Wybieramy yes i wciskamy Enter, by rozpocząć instalację.

Czas trwania instalacji zależy od wybranych komponentów, używanego nośnika instalacji oraz prędkości komputera. Szereg komunikatów informować będzie o przebiegu procesu instalacji.

Po zakończeniu instalacji wyświetlony zostanie następujący komunikat:

                Message

Congratulations! You now have FreeBSD installed on your system.

We will now move on to the final configuration questions.
For any option you do not wish to configure, simply select No.

If you wish to re-enter this utility after the system is up, you may
do so by typing: /stand/sysinstall .

                 [ OK ]

           [ Press enter to continue ]

Po naciśnięciu klawisza Enter zajmiemy się przygotowaniem wstępnej konfiguracji systemu.

Jeśli wybierzemy no i naciśniemy Enter instalacja zostanie przerwana, bez dokonywania jakichkolwiek zmian. Pojawi się komunikat o treści:

                Message
Installation complete with some errors. You may wish to scroll
through the debugging messages on VTY1 with the scroll-lock feature.
You can also choose "No" at the next prompt and go back into the
installation menus to retry whichever operations have failed.

                 [ OK ]

Powyższy komunikat pojawia się, ponieważ nic nie zostało zainstalowane. Naciskając Enter możemy powrócić do głównego menu i opuścić program instalacyjny.

2.9. Po instalacji

Po pomyślnie zakończonej instalacji zajmiemy się wstępną konfiguracją systemu. Wszelkich zmian w ustawieniach możemy dokonać przed uruchomieniem nowo zainstalowanego systemu FreeBSD lub też po zakończeniu instalacji, korzystając z sysinstall (we FreeBSD starszych niż 5.2 /stand/sysinstall) i jego opcji Configure.

2.9.1. Konfiguracja urządzeń sieciowych

Jeśli wcześniej skonfigurowaliśmy PPP na potrzeby instalacji przez FTP, konfiguracja urządzeń sieciowych zostanie pominięta. Będziemy mogli zająć się nią później.

Szczegółowe informacje na temat sieci lokalnych (LAN) oraz konfiguracji FreeBSD w roli bramy lub rutera znaleźć można w rozdziale Zaawansowana konfiguracja sieciowa.

           User Confirmation Requested
  Would you like to configure any Ethernet or SLIP/PPP network devices?

               [ Yes ]  No

Jeśli chcemy skonfigurować urządzenie sieciowe, wybieramy yes i wciskamy Enter. W przeciwnym wypadku wybieramy no.

ed0 conf
Rysunek 25. Wybór karty Ethernet

Klawiszami kursora wybieramy interfejs, który będziemy konfigurować i wciskamy Enter.

           User Confirmation Requested
    Do you want to try IPv6 configuration of the interface?

               Yes  [ No ]

Dla przykładu, w sieci lokalnej w zupełności wystarcza obecny protokół Internetu (IPv4), wybieramy więc klawiszami kursora no i naciskamy Enter.

Jeśli chcemy wypróbować nowy protokół Internetu (IPv6), wybieramy yes i naciskamy Enter. Przez chwilę będzie się odbywać poszukiwanie serwerów RA.

               User Confirmation Requested
    Do you want to try DHCP configuration of the interface?

               Yes  [ No ]

Jeżeli nie wykorzystujemy DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), wybieramy klawiszami kursora no i wciskamy Enter.

Wybranie yes spowoduje uruchomienie dhclient i jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo, konfiguracja sieci zostanie rozpoznana automatycznie. Automatic Network Configuration (DHCP) zawiera szczegółowe informacje na ten temat.

Przedstawiony poniżej ekran konfiguracji sieci (Network Configuration) przedstawia konfigurację karty sieciowej komputera, który będzie służył jako brama w sieci lokalnej.

ed0 conf2
Rysunek 26. Konfiguracja interfejsu ed0

Klawiszem Tab wybieramy poszczególne pola, w których wpisujemy odpowiednie informacje:

Host (stacja)

Pełna nazwa stacji, w powyższym przykładzie k6-2.example.com.

Domain (domena)

Nazwa domeny, do której należy stacja, w przykładzie jest to example.com.

IPv4 Gateway (brama IPv4)

Adres IP stacji przekazującej pakiety do odbiorców spoza sieci lokalnej. Musi być podany, jeśli komputer jest węzłem w sieci. Jeżeli komputer pełni rolę bramy do Internetu w sieci lokalnej, pole to należy pozostawić puste.

Name server (serwer nazw)

Adres IP lokalnego serwera DNS. W przykładowej sieci lokalnej nie ma serwera DNS, wpisany więc został adres serwera DNS dostawcy Internetu (208.163.10.2).

IPv4 address (adres IPv4)

W przykładzie temu interfejsowi przypisano adres 192.168.0.1.

Netmask (maska podsieci)

W sieci lokalnej użyty został dla przykładu blok adresów klasy C (192.168.0.0 - 192.168.0.255). Maska podsieci jest maską sieci klasy C (255.255.255.0).

Extra options to ifconfig (dodatkowe opcje dla ifconfig)

Tu wpisywane są dodatkowe opcje dla ifconfig charakterystyczne dla interfejsu. W pokazanym przykładzie nie było takowych opcji.

Gdy konfiguracja będzie gotowa, klawiszem Tab wybieramy OK i naciskamy Enter.

           User Confirmation Requested
    Would you like to Bring Up the ed0 interface right now?

               [ Yes ]  No

Jeśli wybierzemy yes i wciśniemy Enter, komputer zostanie aktywowany do pracy w sieci.

2.9.2. Konfiguracja bramy

            User Confirmation Requested
    Do you want this machine to function as a network gateway?

               [ Yes ]  No

Jeśli komputer będzie w sieci lokalnej pełnić rolę bramy, czyli będzie przekazywać pakiety pomiędzy innymi komputerami, wybieramy opcję yes i naciskamy Enter. Jeżeli natomiast komputer będzie węzłem w sieci, wybieramy no i również wciskamy Enter.

2.9.3. Konfiguracja usług internetowych

           User Confirmation Requested
Do you want to configure inetd and the network services that it provides?

                Yes  [ No ]

Wybranie no spowoduje, że wiele usług (jak np. telnetd) będą wyłączone. Oznacza to, że zdalni użytkownicy nie będą mogli połączyć się z naszym komputerem za pomocą telnetu. Użytkownicy lokalni będą natomiast mogli łączyć się z odległymi komputerami korzystając z telnetu.

Usługi możemy włączyć po zainstalowaniu systemu, aby to zrobić, modyfikujemy plik /etc/inetd.conf za pomocą edytora tekstu. Więcej informacji znaleźć można w Sekcji 25.2.1. Overview.

Jeśli wolelibyśmy skonfigurować usługi internetowe podczas instalacji, wybieramy yes. Zostaniemy poproszeni o dodatkowe potwierdzenie:

           User Confirmation Requested
The Internet Super Server (inetd) allows a number of simple Internet
services to be enabled, including finger, ftp and telnetd. Enabling
these services may increase risk of security problems by increasing
the exposure of your system.

With this in mind, do you wish to enable inetd?

               [ Yes ]  No

Wybieramy yes, by przejść dalej.

           User Confirmation Requested
inetd(8) relies on its configuration file, /etc/inetd.conf, to determine
which of its Internet services will be available. The default FreeBSD
inetd.conf(5) leaves all services disabled by default, so they must be
specifically enabled in the configuration file before they will
function, even once inetd(8) is enabled. Note that services for
IPv6 must be separately enabled from IPv4 services.

Select [Yes] now to invoke an editor on /etc/inetd.conf, or [No] to
use the current settings.

               [ Yes ]  No

Wybranie yes pozwoli na włączanie poszczególnych usług poprzez usunięcie znaku # na początku właściwego wiersza.

edit inetd conf
Rysunek 27. Modyfikacja inetd.conf

Gdy włączymy wybrane usługi, naciskamy Esc by przejść do menu, w którym będziemy mogli zakończyć modyfikowanie pliku i zapisać zmiany.

2.9.4. Anonimowe FTP

           User Confirmation Requested
 Do you want to have anonymous FTP access to this machine?

               Yes  [ No ]
2.9.4.1. Wyłączenie anonimowego FTP

Wybranie zaznaczonego domyślnie no pozwoli na dostęp do komputera poprzez FTP tylko tym użytkownikom, którzy mają własne konta chronione hasłem.

2.9.4.2. Włączenie anonimowego FTP

Włączenie anonimowego FTP oznacza, że każdy będzie mógł uzyskać dostęp do komputera. Zanim się na to zdecydujemy, powinniśmy być świadomi niebezpieczeństwa, które się z tym wiąże. Security zawiera więcej informacji na temat bezpieczeństwa.

Aby włączyć anonimowe FTP, klawiszami kursora wybieramy yes i naciskamy Enter. Ekran będzie wyglądać jak na poniższym rysunku (lub podobnie):

ftp anon1
Rysunek 28. Domyślne ustawienia anonimowego FTP

Możemy nacisnąć F1, by uzyskać pomoc:

This screen allows you to configure the anonymous FTP user.

The following configuration values are editable:

UID:   The user ID you wish to assign to the anonymous FTP user.
     All files uploaded will be owned by this ID.

Group:  Which group you wish the anonymous FTP user to be in.

Comment: String describing this user in /etc/passwd

FTP Root Directory:

    Where files available for anonymous FTP will be kept.

Upload subdirectory:

    Where files uploaded by anonymous FTP users will go.

Główny katalog ftp jest domyślnie umieszczany w /var. Jeżeli nie mamy tam wystarczająco dużo miejsca dla przewidywanych potrzeb FTP, możemy wybrać w zamian katalog /usr, jako główny katalog FTP (FTP Root Directory) wpisując /usr/ftp.

Po wybraniu odpowiadających nam ustawień naciskamy Enter.

             User Confirmation Requested
     Create a welcome message file for anonymous FTP users?

               [ Yes ]  No

Jeżeli wybierzemy yes i wciśniemy Enter, automatycznie zostanie uruchomiony edytor, w którym będziemy mogli napisać komunikat powitalny dla użytkowników anonimowego FTP.

ftp anon2
Rysunek 29. Edycja komunikatu powitalnego FTP

Używanym tutaj edytorem tekstu jest ee. Postępując zgodnie z przedstawionymi na ekranie wskazówkami możemy wprowadzić treść komunikatu, lub też możemy zrobić to później, korzystając z dowolnego edytora. W tym celu warto jest zapisać nazwę i lokalizację pliku pokazywaną na dole ekranu.

Gdy naciśniemy Esc pokazane zostanie menu z domyślnie zaznaczoną opcją a) leave editor. (opuszczenie edytora). Wybieramy ją naciskając Enter. Ponowne naciśnięcie Enter spowoduje zapisanie zmian jeśli jakichś dokonaliśmy.

2.9.5. Konfiguracja sieciowych usług plikowych

Sieciowe usługi plikowe (Network File Services - NFS) pozwalają na współdzielony dostęp do plików przez sieć. Komputer możemy skonfigurować jako serwer, klient, lub oba naraz. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Network File System (NFS).

2.9.5.1. Serwer NFS
            User Confirmation Requested
 Do you want to configure this machine as an NFS server?

               Yes  [ No ]

Jeśli nie zamierzamy korzystać z serwera NFS, wybieramy no i wciskamy Enter.

W przeciwnym wypadku, gdy wybierzemy yes, zostanie pokazany komunikat o konieczności stworzenia pliku exports.

                Message
Operating as an NFS server means that you must first configure an
/etc/exports file to indicate which hosts are allowed certain kinds of
access to your local filesystems.
Press [Enter] now to invoke an editor on /etc/exports
                [ OK ]

Naciskamy Enter. Zostanie uruchomiony edytor tekstu, w którym będziemy mogli przygotować plik exports.

nfs server edit
Rysunek 30. Edycja pliku exports

Zgodnie ze wskazówkami dopisujemy udostępniane systemy plików. Możemy także zrobić to później, korzystając z preferowanego przez nas edytora tekstu. W tym celu warto zapisać sobie pokazywaną na dole ekranu nazwę i lokalizację pliku.

Gdy naciśniemy Esc, pokazane zostanie menu z domyślnie zaznaczoną opcją a) leave editor (opuszczenie edytora). Wybieramy ją naciskając Enter.

2.9.5.2. Klient NFS

Instalacja klienta NFS pozwoli naszemu komputerowi łączyć się z serwerami NFS.

            User Confirmation Requested
 Do you want to configure this machine as an NFS client?

               Yes  [ No ]

Wybieramy klawiszami kursora yes lub no zależenie od podjętej decyzji, po czym naciskamy Enter.

2.9.6. Profil zabezpieczeń

"Profil zabezpieczeń" to zestaw opcji konfiguracyjnych, mający zapewnić określony poziom bezpieczeństwa poprzez włączenie i wyłączenie pewnych programów i ustawień. Im surowszy profil zabezpieczeń, tym mniej programów będzie domyślnie uruchamianych. Odpowiada to jednej z podstawowych zasad bezpieczeństwa: należy wyłączać wszystko, co nie musi być włączone.

Pamiętajmy, że profil zabezpieczeń to tylko domyślne ustawienia. Poszczególne programy można włączać i wyłączać już po zainstalowaniu FreeBSD, poprzez modyfikację lub dodanie odpowiednich wpisów w pliku /etc/rc.conf. Dalsze informacje na ten temat znaleźć można w dokumentacji systemowej rc.conf(5).

Poniższa tabela pokazuje, jaki jest efekt stosowania każdego z profili zabezpieczeń. Kolumny odpowiadają profilom, które można wybrać, natomiast w kolejnych wierszach wymienione są poszczególne programy lub funkcje włączone lub wyłączone w danym profilu.

Tabela 4. Dostępne profile zabezpieczeń
ExtremeMedium

sendmail(8)

NIE

TAK

sshd(8)

NIE

TAK

portmap(8)

NIE

MOŻE (Portmapper jest włączony, jeśli na wcześniejszym etapie instalacji komputer został skonfigurowany jako klient lub serwer NFS.)

serwer NFS

NIE

TAK

securelevel(8)

TAK (Wybierając profil zabezpieczeń, który powoduje ustawienie securelevel na "Extreme" lub "High", powinniśmy pamiętać o konsekwencjach. Warto przeczytać dokumentację systemową init(8) i zwrócić szczególną uwagę na znaczenie poziomów bezpieczeństwa, by uniknąć późniejszych kłopotów!)

NIE

            User Confirmation Requested
 Do you want to select a default security profile for this host (select
 No for "medium" security)?

              [ Yes ]  No

Jeżeli wybierzemy no i naciśniemy Enter, zostanie ustawiony średni profil zabezpieczeń.

Chcąc wybrać inny profil zabezpieczeń, wybieramy yes i wciskamy Enter.

security
Rysunek 31. Opcje profilu zabezpieczeń

Aby uzyskać pomoc, wciskamy F1. Naciskając Enter wracamy do menu.

Klawiszami kursora wybieramy Medium, chyba, że jesteśmy pewni, że będziemy potrzebować innego poziomu bezpieczeństwa. Wskazujemy następnie OK i wciskamy Enter.

Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający wybór profilu zabezpieczeń.

                 Message

Moderate security settings have been selected.

Sendmail and SSHd have been enabled, securelevels are
disabled, and NFS server setting have been left intact.
PLEASE NIETE that this still does not save you from having
to properly secure your system in other ways or exercise
due diligence in your administration, this simply picks
a standard set of out-of-box defaults to start with.

To change any of these settings later, edit /etc/rc.conf

                 [OK]
                 Message

Extreme security settings have been selected.

Sendmail, SSHd, and NFS services have been disabled, and
securelevels have been enabled.
PLEASE NIETE that this still does not save you from having
to properly secure your system in other ways or exercise
due diligence in your administration, this simply picks
a more secure set of out-of-box defaults to start with.

To change any of these settings later, edit /etc/rc.conf

                 [OK]

Naciskamy Enter, aby przejść do kolejnego etapu konfiguracji.

Profil zabezpieczeń nie jest cudownym lekarstwem! Nawet, jeśli wybraliśmy najbardziej bezpieczny profil, musimy na bieżąco interesować się sprawami bezpieczeństwa systemu, czytając poświęcone im listy dyskusyjne (Mailing Lists),, stosując dobre hasła i przestrzegając ogólnych zasad bezpieczeństwa. Profil jest tylko wygodnym sposobem na przygotowanie podstawowych zabezpieczeń.

2.9.7. Ustawienia konsoli systemowej

Kilka opcji służy do konfiguracji konsoli systemowej.

           User Confirmation Requested
    Would you like to customize your system console settings?

               [ Yes ] No

Aby zobaczyć i zmienić ustawienia, wybieramy yes i wciskamy Enter.

console saver1
Rysunek 32. Opcje konfiguracji konsoli systemowej

Często stosowaną opcją jest wygaszacz ekranu (screen saver). Klawiszami kursora wybieramy Saver i naciskamy Enter.

console saver2
Rysunek 33. Opcje wygaszacza ekranu

Za pomocą klawiszy kursora wybieramy odpowiadający nam wygaszacz i wciskamy Enter. Ponownie pojawi się menu konfiguracji konsoli systemowej.

Przyjmowany domyślnie przedział czasu wynosi 300 sekund. Aby go zmienić, ponownie wybieramy Saver. W menu opcji wygaszacza ekranu klawiszami kursora wybieramy Timeout i naciskamy Enter. Pojawi się okienko:

console saver3
Rysunek 34. Limit czasu wygaszacza ekranu

Wartość możemy zmienić, po czym wybieramy OK i wciskamy Enter, by wrócić do menu konfiguracji konsoli.

console saver4
Rysunek 35. Zakończenie konfiguracji konsoli

Wybieramy Exit i naciskamy Enter, przechodząc do kolejnego etapu konfiguracji.

2.9.8. Ustawienia strefy czasowej

Dzięki ustawieniu strefy czasowej komputer będzie mógł automatycznie ustawiać zegar w przypadku zmiany czasu, jak również będzie prawidłowo wykonywać inne czynności związane ze strefą czasową.

W przykładzie mamy do czynienia z komputerem znajdującym się we wschodniej strefie czasowej Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiste ustawienia będą zależeć od naszego położenia geograficznego.

           User Confirmation Requested
     Would you like to set this machine's time zone now?

              [ Yes ]  No

By ustawić strefę czasową, wybieramy yes i naciskamy Enter.

            User Confirmation Requested
 Is this machine's CMOS clock set to UTC? If it is set to local time
 or you don't know, please choose NIE here!

               Yes  [ No ]

Wybieramy yes lub no, w zależności od ustawienia zegara komputera, następnie wciskamy Enter.

timezone1
Rysunek 36. Wybór regionu geograficznego

Klawiszami kursora wybieramy odpowiedni region, po czym naciskamy Enter.

timezone2
Rysunek 37. Wybór kraju

Przy użyciu klawiszy kursora wybieramy odpowiedni kraj i naciskamy Enter.

timezone3
Rysunek 38. Wybór strefy czasowej

Klawiszami kursora wybieramy właściwą strefę czasową i wciskamy Enter.

              Confirmation
      Does the abbreviation 'EDT' look reasonable?

              [ Yes ]  No

Zostaniemy zapytani, czy skrót nazwy strefy czasowej jest prawidłowy. Jeśli tak, naciskamy Enter i przechodzimy do kolejnego etapu konfiguracji.

2.9.9. Kompatybilność z Linuksem

           User Confirmation Requested
     Would you like to enable Linux binary compatibility?

              [ Yes ]  No

Wybranie yes i naciśnięcie Enter pozwoli uruchamiać programy linuksowe we FreeBSD. Program instalacyjny dołączy pakiety obsługujące kompatybilność z Linuksem.

Jeśli instalujemy system przez FTP, komputer będzie potrzebować łączności z Internetem. Może się zdarzyć, że na serwerze ftp będzie brakowało pewnych składników, na przykład obsługujących kompatybilność z Linuksem. Można je jednak zainstalować później.

2.9.10. Ustawienia myszki

Posługując się 3-przyciskową myszką będziemy mogli wycinać i wklejać tekst na konsoli i w uruchamianych programach. Jeśli nasza myszka ma dwa przyciski, po instalacji zajrzyjmy do dokumentacji systemowej moused(8), gdzie opisana została emulacja trzech przycisków. W naszym przykładzie konfigurujemy myszkę nie podłączoną przez USB (np. przez złącze PS/2 lub port COM)
           User Confirmation Requested
     Does this system have a non-USB mouse attached to it?

              [ Yes ]  No

Wybieramy no, jeśli myszka podłączona jest przez USB, lub yes w przeciwnym wypadku i naciskamy Enter.

mouse1
Rysunek 39. Opcja wyboru protokołu myszki

Klawiszami kursora wskazujemy Type i naciskamy Enter.

mouse2
Rysunek 40. Wybór protokołu myszki

Myszka używana w przykładzie jest typu PS/2, wybrano więc domyślną opcję Auto. Inny protokół wybieramy wskazując odpowiednią opcję klawiszami kursora. Upewniwszy się, że OK jest zaznaczone, naciskamy Enter i wracamy do poprzedniego menu.

mouse3
Rysunek 41. Konfiguracja portu myszki

Za pomocą klawiszy kursora wybieramy Port i wciskamy Enter.

mouse4
Rysunek 42. Wybór portu myszki

Ponieważ przykładowa myszka jest typu PS/2, zaznaczona została domyślna opcja PS/2. Klawiszami kursora możemy wybrać port, następnie naciskamy Enter.

mouse5
Rysunek 43. Włączenie demona myszki

Na koniec wybieramy Enable i naciskamy Enter by włączyć demona myszki i go przetestować.

mouse6
Rysunek 44. Testowanie demona myszki

Następnie musimy poruszyć myszką i sprawdzić czy kursor porusza się we właściwy sposób po ekranie. Jeśli tak to wybieramy yes i wciskamy Enter. Jeśli nie myszka nie została właściwie skonfigurowana - wybieramy no i próbujemy innych ustawień myszy.

Wybieramy Exit i wciskamy Enter, by zakończyć ten etap konfiguracji.

2.9.11. Konfiguracja dodatkowych usług sieciowych

Konfiguracja usług sieciowych może być nużącym zadaniem dla początkujących użytkowników, szczególnie jeśli brak im wiedzy w tym zakresie. Możliwość pracy w sieci - także w Internecie - jest kluczowym elementem wszystkich współczesnych systemów operacyjnych, w tym również FreeBSD. Stąd też jest bardzo pomocnym mieć pojęcie o możliwościach pracy w sieci jakie oferuje FreeBSD. Poznanie tych jego możliwości już w trakcie instalacji pozwoli użytkownikom zrozumieć różne aspekty funkcjonowania usług sieciowych.

Usługi sieciowe są programami potrafiącymi przyjmować dane z dowolnej lokalizacji w sieci. Dlatego właśnie dokładanych jest wiele starań, by zagwarantować, że programy te nie uczynią nic "szkodliwego". Niestety, programiści nie są doskonali. W przeszłości zdarzały się sytuacje, w których atakujący wykorzystywali błędy w oprogramowaniu by wyrządzić szkodę systemowi. Stąd też jest bardzo istotnym by włączać tylko te usługi sieciowe, które są nam potrzebne. Jeśli nie jesteśmy pewni, najlepiej jest nie włączać danej usługi nim nie dowiemy się czy rzeczywiście jej potrzebujemy. Zawsze możemy ją aktywować później uruchamiając ponownie sysinstall bądź edytując plik /etc/rc.conf.

Wybranie opcji Networking spowoduje wyświetlenie menu zbliżonego do poniższego:

net config menu1
Rysunek 45. Najwyższy poziom konfiguracji sieci

Pierwszą z dostępnych opcji - Interfaces - opisuje bliżej Konfiguracja urządzeń sieciowych, dlatego też możemy ją teraz pominąć.

Wybór opcji AMD włączy wsparcie dla narzędzia automatycznego montowania BSD (ang. Automatic Mount Utility). Opcja ta najczęściej jest wykorzystywana z protokołem NFS (patrz poniżej) do automatycznego montowania zdalnych systemów plików. Nie wymaga dodatkowej konfiguracji.

Kolejną opcją jest AMD Flags. Po jej wybraniu pojawi się menu, gdzie należy wprowadzić specyficzne flagi AMD. Menu zawiera już domyślne wartości:

-a /.amd_mnt -l syslog /host /etc/amd.map /net /etc/amd.map

Flaga -a określa domyślny punkt montowania, w tym wypadku /.amd_mnt. Flaga -l definiuje domyślny plik log dziennika systemowego; jeśli w systemie wykorzystywany jest demon syslogd, wówczas wszystkie komunikaty będą wysyłane właśnie do niego. Katalog /host jest wykorzystywany do montowania systemów plików wyeksportowanych ze zdalnej maszyny, podczas gdy katalog /net do montowania systemów plików z adresu IP. Plik /etc/amd.map zawiera domyślne wartości flag dla zasobów eksportowanych przez AMD.

Wybór opcji Anon FTP zezwala na anonimowe połączenia FTP, tym samym tworząc z naszego komputera anonimowy serwer FTP. Należy mieć jednak świadomość niebezpieczeństw jakie pociąga za sobą taka konfiguracja. Po wybraniu tej opcji pojawi się kolejne okienko wyjaśniające związane z nią niebezpieczeństwa oraz umożliwiające szczegółową konfigurację.

Menu Gateway pozwala skonfigurować naszą maszynę jako bramę, co zostało opisane wcześniej. Może być również wykorzystane do wyłączenia tej opcji jeśli przypadkowo została ona aktywowana w trakcie instalacji.

Opcja Inetd pozwala skonfigurować bądź całkowicie wyłączyć demonona inetd(8), który również został opisany wcześniej.

Opcja Mail wykorzystywana jest do konfiguracji domyślnego systemowego serwera poczty MTA (ang. Mail Transfer Agent). Wybór tej opcji spowoduje wyświetlenie następującego menu:

mta main
Rysunek 46. Wybór domyślnego MTA

W menu tym mamy możliwość wyboru, który MTA zostanie zainstalowany jako domyślny. W praktyce MTA nie jest niczym więcej jak serwerem, który dostarcza pocztę elektroniczną do użytkowników lokalnego systemu bądź wysyła ją do Internetu.

Wybór opcji Sendmail spowoduje instalację popularnego serwera sendmail. Serwer ten jest domyślnym serwerem we FreeBSD. Opcja Sendmail local również spowoduje wybór sendmail jako domyślnego MTA, jednakże bez możliwości odbierania poczty przychodzącej z Internetu. Pozostałe opcje Postfix i Exim dają efekt analogiczny do Sendmail - obydwa rozwiązania dostarczają pocztę. Tym nie mniej, niektórzy użytkownicy preferują te serwery jako alternatywę dla MTAsendmail.

Po wybraniu MTA, bądź pominięciu tego kroku, pojawi się ponownie okno konfiguracji sieci z kolejną opcją: NFS client.

Opcja NFS client pozwala skonfigurować system do komunikacji z serwerem za pomocą NFS. Serwer NFS udostępnia systemy plików innym maszynom w sieci za pomocą protokołu NFS. Jeśli nasza maszyna nie będzie pracowała w sieci można tą opcję pominąć. System może później wymagać dalszej konfiguracji. Network File System (NFS) zawiera szczegółowe informacje o konfiguracji klienta i serwera NFS.

Poniżej znajduje się opcja NFS server umożliwiająca skonfigurowanie systemu jako serwer NFS. Dodatkowo konfiguruje ona wymagane parametry dla usług RPC. RPC koordynuje połączenia pomiędzy maszynami i programami.

Kolejna opcja to Ntpdate, odpowiadająca za synchronizację czasu systemowego. Po wybraniu jej pojawi się następujące menu:

ntp config
Rysunek 47. Konfiguracja ntpdate

Z menu wybieramy najbliższy nam serwer. Wybór pobliskiego serwera gwarantuje dokładniejszą synchronizację czasu, z uwagi na fakt, że w komunikacji z bardziej oddalony serwerem mogą występować większe opóźnienia.

Kolejnym elementem jest wybór PCNFSD. Opcja ta zainstaluje net/pcnfsd z Kolekcji portów. Jest to przydatne narzędzie umożliwiające uwierzytelnianie NFS systemom operacyjnym, które same nie potrafią się uwierzytelnić, jak np. MS-DOS®.

Przewijając w dół pojawią się kolejne opcje:

net config menu2
Rysunek 48. Najniższy poziom konfiguracji sieci

Programy rpcbind(8), rpc.statd(8) i rpc.lockd(8) wykorzystywane są przy połączeniach RPC (Remote Procedure Call). rpcbind zarządza komunikacją pomiędzy serwerem NFS i klientami, tym samym jest wymagany do poprawnego funkcjonowania serwera NFS. Demon rpc.statd wykorzystywany jest do komunikacji z innymi demonami rpc.statd w sieci, w celu monitorowania stanu maszyn, na których one pracują. Uzyskane w ten sposób informacje przechowywane są z reguły w pliku /var/db/statd.status. Kolejnym elementem jest rpc.lockd, który udostępnia usługi blokowania plików. Z reguły, wykorzystywany jest w parze z rpc.statd do śledzenia, które maszyny wymagają blokowania i jak często. O ile dwie ostatnie usługi są idealne do debugowania, nie są one wymagane do poprawnego działania serwera NFS.

Kolejnym elementem na liście jest demon rutowania - Routed. routed(8) zarządza tablicami rutingu sieci, wyszukuje rutery multicast i udostępnia na żądanie kopię tablic rutingu każdej maszynie w sieci. Wykorzystywany jest on z reguły na komputerach pracujących jako bramy dla sieci lokalnej. Po jego wybraniu pojawi się dodatkowe menu, w którym należy określić jego domyślną lokalizację. Wartość domyślna jest zdefiniowana i zostanie wybrana po naciśnięciu klawisza Enter. Następnie pojawi się kolejne menu, tym razem w celu ustawienia flag. Domyślną jest -q i powinna pojawić się na ekranie.

Kolejną opcją jest Rwhod, której wybór włączy demona rwhod(8) w trakcie uruchamiania systemu. rwhod jest narzędziem, które regularnie rozsyła w sieci komunikaty systemowe bądź - w trybie "konsumenta" - zbiera je. Więcej informacji dostępnych jest w podręcznikach systemowych ruptime(1) i rwho(1).

Przedostatnim elementem na liście jest demon sshd(8). Jest to serwer OpenSSH, którego wykorzystanie jest zalecane w zamiast telnetu czy serwerów FTP. Serwer sshd jest wykorzystywany do zestawiania bezpiecznego połączenia pomiędzy dwoma maszynami wykorzystując połączenia szyfrowane.

Ostatnią na liście jest opcja Rozszerzeń TCP (TCP Extensions). Włączenie jej umożliwia korzystanie z rozszerzeń TCP zdefiniowanych w RFC 1323 i RFC 1644. O ile na wielu komputerach pozwoli to na przyspieszenie komunikacji, o tyle może również spowodować odrzucanie niektórych połączeń. Stosowanie tej opcji nie jest zalecane dla serwerów, chodź może się okazać korzystne dla stacji roboczych.

Skończywszy konfigurację usług sieciowych możemy przewinąć do samej góry ekranu, do opcji Exit i przejść do kolejnej części konfiguracji.

2.9.12. Konfiguracja serwera X

Począwszy od wersji FreeBSD 5.3-RELEASE, opcje konfiguracji serwera X zostały usunięte z sysinstall. Serwer X musimy zainstalować i skonfigurować po skończonej instalacji systemu. System okien X zawiera szczegółowe informacje odnośnie instalacji i konfiguracji serwera X. Jeśli nie instalujemy wersji wcześniejszej niż FreeBSD 5.3-RELEASE, możemy pomiąć tą sekcję.

Chcąc korzystać z graficznego interfejsu użytkownika w rodzaju KDE, GNIEME lub innego, trzeba skonfigurować serwer X.

By uruchomić XFree86™ z poziomu użytkownika innego niż root, należy zainstalować x11/wrapper. Jest on instalowany domyślnie we FreeBSD 4.7 i późniejszych. W przypadku wcześniejszych wersji można go zainstalować z menu wyboru pakietów.

Aby sprawdzić, czy nasza karta graficzna jest obsługiwana, możemy zajrzeć na stronę WWW XFree86™.

           User Confirmation Requested
    Would you like to configure your X server at this time?

              [ Yes ]  No

Należy koniecznie znać dane techniczne monitora i karty graficznej. Nieprawidłowe ustawienia mogą spowodować uszkodzenie sprzętu. Jeśli nie dysponujemy tymi danymi, wybierzmy no i przystąpmy do konfiguracji serwera X po zainstalowaniu systemu, gdy już zaopatrzymy się w niezbędne dane. Do tego celu możemy wykorzystać sysinstall (/stand/sysinstall we FreeBSD starszych niż 5.2), wybierając Configure, a następnie XFree86.

Jeśli mamy dane techniczne karty graficznej i monitora, wybieramy yes i wciskamy Enter, rozpoczynając konfigurację serwera X.

xf86setup
Rysunek 49. Wybór metody konfiguracji

Serwer X można konfigurować na kilka sposobów. Wybieramy jedną z metod przy pomocy klawiszy kursora i naciskamy Enter. Pamiętajmy o uważnym czytaniu wszelkich poleceń pojawiających się na ekranie.

Wybór xf86cfg i xf86cfg -textmode może spowodować, że ekran stanie się ciemny, a uruchomienie może zająć kilka sekund. Bądźmy cierpliwi.

W poniższym przykładzie przedstawione będzie korzystanie z programu konfiguracyjnego xf86config. Wybierane przez nas opcje zależeć będą od wyposażenia naszego komputera, będą się więc zapewne różnić od opcji pokazanych w przykładzie:

                Message
 You have configured and been running the mouse daemon.
 Choose "/dev/sysmouse" as the mouse port and "SysMouse" or
 "MouseSystems" as the mouse protocol in the X configuration utility.

                 [ OK ]

           [ Press enter to continue ]

Komunikat ten informuje o wykryciu skonfigurowanego wcześniej demona myszki. Naciskamy Enter, by przejść dalej.

Po uruchomieniu, xf86config wyświetli krótkie wprowadzenie:

This program will create a basic XF86Config file, based on menu selections you
make.

The XF86Config file usually resides in /usr/X11R6/etc/X11 or /etc/X11. A sample
XF86Config file is supplied with XFree86; it is configured for a standard
VGA card and monitor with 640x480 resolution. This program will ask for a
pathname when it is ready to write the file.

You can either take the sample XF86Config as a base and edit it for your
configuration, or let this program produce a base XF86Config file for your
configuration and fine-tune it.

Before continuing with this program, make sure you know what video card
you have, and preferably also the chipset it uses and the amount of video
memory on your video card. SuperProbe may be able to help with this.

Press enter to continue, or ctrl-c to abort.

Po naciśnięciu Enter przejdziemy do konfiguracji myszki. Pamiętajmy, by uważnie czytać polecenia i wybrać właściwy protokół myszki "Mouse Systems" i port myszki /dev/sysmouse, nawet jeśli w przykładzie wybierana jest myszka PS/2.

First specify a mouse protocol type. Choose one from the following list:

 1. Microsoft compatible (2-button protocol)
 2. Mouse Systems (3-button protocol) & FreeBSD moused protocol
 3. Bus Mouse
 4. PS/2 Mouse
 5. Logitech Mouse (serial, old type, Logitech protocol)
 6. Logitech MouseMan (Microsoft compatible)
 7. MM Series
 8. MM HitTablet
 9. Microsoft IntelliMouse

If you have a two-button mouse, it is most likely of type 1, and if you have
a three-button mouse, it can probably support both protocol 1 and 2. There are
two main varieties of the latter type: mice with a switch to select the
protocol, and mice that default to 1 and require a button to be held at
boot-time to select protocol 2. Some mice can be convinced to do 2 by sending
a special sequence to the serial port (see the ClearDTR/ClearRTS options).

Enter a protocol number: 2

You have selected a Mouse Systems protocol mouse. If your mouse is normally
in Microsoft-compatible mode, enabling the ClearDTR and ClearRTS options
may cause it to switch to Mouse Systems mode when the server starts.

Please answer the following question with either 'y' or 'n'.
Do you want to enable ClearDTR and ClearRTS? n

You have selected a three-button mouse protocol. It is recommended that you
do not enable Emulate3Buttons, unless the third button doesn't work.

Please answer the following question with either 'y' or 'n'.
Do you want to enable Emulate3Buttons? y

Now give the full device name that the mouse is connected to, for example
/dev/tty00. Just pressing enter will use the default, /dev/mouse.
On FreeBSD, the default is /dev/sysmouse.

Mouse device: /dev/sysmouse

Kolejnym krokiem jest konfiguracja klawiatury. W przykładzie wybrana została typowa klawiatura o 101 klawiszach. Jako wariant nazwy możemy wybrać dowolną nazwę, lub po prostu nacisnąć Enter, akceptując proponowaną nazwę domyślną.

Please select one of the following keyboard types that is the better
description of your keyboard. If nothing really matches,
choose 1 (Generic 101-key PC)

 1 Generic 101-key PC
 2 Generic 102-key (Intl) PC
 3 Generic 104-key PC
 4 Generic 105-key (Intl) PC
 5 Dell 101-key PC
 6 Everex STEPnote
 7 Keytronic FlexPro
 8 Microsoft Natural
 9 Northgate OmniKey 101
 10 Winbook Model XP5
 11 Japanese 106-key
 12 PC-98xx Series
 13 Brazilian ABNT2
 14 HP Internet
 15 Logitech iTouch
 16 Logitech Cordless Desktop Pro
 17 Logitech Internet Keyboard
 18 Logitech Internet Navigator Keyboard
 19 Compaq Internet
 20 Microsoft Natural Pro
 21 Genius Comfy KB-16M
 22 IBM Rapid Access
 23 IBM Rapid Access II
 24 Chicony Internet Keyboard
 25 Dell Internet Keyboard

Enter a number to choose the keyboard.

1

Please select the layout corresponding to your keyboard

 1 U.S. English
 2 U.S. English w/ ISO9995-3
 3 U.S. English w/ deadkeys
 4 Albanian
 5 Arabic
 6 Armenian
 7 Azerbaidjani
 8 Belarusian
 9 Belgian
 10 Bengali
 11 Brazilian
 12 Bulgarian
 13 Burmese
 14 Canadian
 15 Croatian
 16 Czech
 17 Czech (qwerty)
 18 Danish

Enter a number to choose the country.
Press enter for the next page

1

Please enter a variant name for 'us' layout. Or just press enter
for default variant

us

Please answer the following question with either 'y' or 'n'.
Do you want to select additional XKB options (group switcher,
group indicator, etc.)? n

Następnie przystępujemy do konfiguracji monitora. Pamiętajmy, by nie przekroczyć dopuszczalnych wartości częstotliwości, ponieważ może to spowodować uszkodzenie monitora. W razie jakichkolwiek wątpliwości, odłóżmy konfigurację monitora do czasu, gdy będziemy już mieć niezbędne informacje.

Now we want to set the specifications of the monitor. The two critical
parameters are the vertical refresh rate, which is the rate at which the
whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal sync rate,
which is the rate at which scanlines are displayed.

The valid range for horizontal sync and vertical sync should be documented
in the manual of your monitor. If in doubt, check the monitor database
/usr/X11R6/lib/X11/doc/Monitors to see if your monitor is there.

Press enter to continue, or ctrl-c to abort.

You must indicate the horizontal sync range of your monitor. You can either
select one of the predefined ranges below that correspond to industry-
standard monitor types, or give a specific range.

It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a horizontal
sync range that is beyond the capabilities of your monitor. If in doubt,
choose a conservative setting.

  hsync in kHz; monitor type with characteristic modes
 1 31.5; Standard VGA, 640x480 @ 60 Hz
 2 31.5 - 35.1; Super VGA, 800x600 @ 56 Hz
 3 31.5, 35.5; 8514 Compatible, 1024x768 @ 87 Hz interlaced (no 800x600)
 4 31.5, 35.15, 35.5; Super VGA, 1024x768 @ 87 Hz interlaced, 800x600 @ 56 Hz
 5 31.5 - 37.9; Extended Super VGA, 800x600 @ 60 Hz, 640x480 @ 72 Hz
 6 31.5 - 48.5; Non-Interlaced SVGA, 1024x768 @ 60 Hz, 800x600 @ 72 Hz
 7 31.5 - 57.0; High Frequency SVGA, 1024x768 @ 70 Hz
 8 31.5 - 64.3; Monitor that can do 1280x1024 @ 60 Hz
 9 31.5 - 79.0; Monitor that can do 1280x1024 @ 74 Hz
10 31.5 - 82.0; Monitor that can do 1280x1024 @ 76 Hz
11 Enter your own horizontal sync range

Enter your choice (1-11): 6

You must indicate the vertical sync range of your monitor. You can either
select one of the predefined ranges below that correspond to industry-
standard monitor types, or give a specific range. For interlaced modes,
the number that counts is the high one (e.g. 87 Hz rather than 43 Hz).

 1 50-70
 2 50-90
 3 50-100
 4 40-150
 5 Enter your own vertical sync range

Enter your choice: 2

You must now enter a few identification/description strings, namely an
identifier, a vendor name, and a model name. Just pressing enter will fill
in default names.

The strings are free-form, spaces are allowed.
Enter an identifier for your monitor definition: Hitachi

W kolejnym etapie wybieramy z listy sterownik karty graficznej. Jeśli przewijając listę niechcący ominiemy naszą kartę, naciskajmy dalej Enter, a lista zostanie powtórzona. W przykładzie pokazujemy tylko fragment listy:

Now we must configure video card specific settings. At this point you can
choose to make a selection out of a database of video card definitions.
Because there can be variation in Ramdacs and clock generators even
between cards of the same model, it is not sensible to blindly copy
the settings (e.g. a Device section). For this reason, after you make a
selection, you will still be asked about the components of the card, with
the settings from the chosen database entry presented as a strong hint.

The database entries include information about the chipset, what driver to
run, the Ramdac and ClockChip, and comments that will be included in the
Device section. However, a lot of definitions only hint about what driver
to run (based on the chipset the card uses) and are untested.

If you can't find your card in the database, there's nothing to worry about.
You should only choose a database entry that is exactly the same model as
your card; choosing one that looks similar is just a bad idea (e.g. a
GemStone Snail 64 may be as different from a GemStone Snail 64+ in terms of
hardware as can be).

Do you want to look at the card database? y

288 Matrox Millennium G200 8MB            mgag200
289 Matrox Millennium G200 SD 16MB          mgag200
290 Matrox Millennium G200 SD 4MB           mgag200
291 Matrox Millennium G200 SD 8MB           mgag200
292 Matrox Millennium G400              mgag400
293 Matrox Millennium II 16MB             mga2164w
294 Matrox Millennium II 4MB             mga2164w
295 Matrox Millennium II 8MB             mga2164w
296 Matrox Mystique                  mga1064sg
297 Matrox Mystique G200 16MB             mgag200
298 Matrox Mystique G200 4MB             mgag200
299 Matrox Mystique G200 8MB             mgag200
300 Matrox Productiva G100 4MB            mgag100
301 Matrox Productiva G100 8MB            mgag100
302 MediaGX                      mediagx
303 MediaVision Proaxcel 128             ET6000
304 Mirage Z-128                   ET6000
305 Miro CRYSTAL VRX                 Verite 1000

Enter a number to choose the corresponding card definition.
Press enter for the next page, q to continue configuration.

288

Your selected card definition:

Identifier: Matrox Millennium G200 8MB
Chipset:  mgag200
Driver:   mga
Do NIET probe clocks or use any Clocks line.

Press enter to continue, or ctrl-c to abort.

Now you must give information about your video card. This will be used for
the "Device" section of your video card in XF86Config.

You must indicate how much video memory you have. It is probably a good
idea to use the same approximate amount as that detected by the server you
intend to use. If you encounter problems that are due to the used server
not supporting the amount memory you have (e.g. ATI Mach64 is limited to
1024K with the SVGA server), specify the maximum amount supported by the
server.

How much video memory do you have on your video card:

 1 256K
 2 512K
 3 1024K
 4 2048K
 5 4096K
 6 Other

Enter your choice: 6

Amount of video memory in Kbytes: 8192

You must now enter a few identification/description strings, namely an
identifier, a vendor name, and a model name. Just pressing enter will fill
in default names (possibly from a card definition).

Your card definition is Matrox Millennium G200 8MB.

The strings are free-form, spaces are allowed.
Enter an identifier for your video card definition:

Następnie wybieramy tryby graficzne dla preferowanych rozdzielczości. Najczęściej używane są tryby 640x480, 800x600 i 1024x768, wybór zależy jednak od możliwości karty graficznej, rozmiarów monitora i oczekiwanej wygody pracy. Gdy będziemy wybierać głębię koloru, wybierzmy najwyższą wartość, którą obsługuje karta.

For each depth, a list of modes (resolutions) is defined. The default
resolution that the server will start-up with will be the first listed
mode that can be supported by the monitor and card.
Currently it is set to:

"640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024" for 8-bit
"640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024" for 16-bit
"640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024" for 24-bit

Modes that cannot be supported due to monitor or clock constraints will
be automatically skipped by the server.

 1 Change the modes for 8-bit (256 colors)
 2 Change the modes for 16-bit (32K/64K colors)
 3 Change the modes for 24-bit (24-bit color)
 4 The modes are OK, continue.

Enter your choice: 2

Select modes from the following list:

 1 "640x400"
 2 "640x480"
 3 "800x600"
 4 "1024x768"
 5 "1280x1024"
 6 "320x200"
 7 "320x240"
 8 "400x300"
 9 "1152x864"
 a "1600x1200"
 b "1800x1400"
 c "512x384"

Please type the digits corresponding to the modes that you want to select.
For example, 432 selects "1024x768" "800x600" "640x480", with a
default mode of 1024x768.

Which modes? 432

You can have a virtual screen (desktop), which is screen area that is larger
than the physical screen and which is panned by moving the mouse to the edge
of the screen. If you don't want virtual desktop at a certain resolution,
you cannot have modes listed that are larger. Each color depth can have a
differently-sized virtual screen

Please answer the following question with either 'y' or 'n'.
Do you want a virtual screen that is larger than the physical screen? n

For each depth, a list of modes (resolutions) is defined. The default
resolution that the server will start-up with will be the first listed
mode that can be supported by the monitor and card.
Currently it is set to:

"640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024" for 8-bit
"1024x768" "800x600" "640x480" for 16-bit
"640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024" for 24-bit

Modes that cannot be supported due to monitor or clock constraints will
be automatically skipped by the server.

 1 Change the modes for 8-bit (256 colors)
 2 Change the modes for 16-bit (32K/64K colors)
 3 Change the modes for 24-bit (24-bit color)
 4 The modes are OK, continue.

Enter your choice: 4

Please specify which color depth you want to use by default:

 1 1 bit (monochrome)
 2 4 bits (16 colors)
 3 8 bits (256 colors)
 4 16 bits (65536 colors)
 5 24 bits (16 million colors)

Enter a number to choose the default depth.

4

Przygotowaną konfigurację należy zachować. Upewnijmy się, że konfiguracja zostanie zapisana w pliku o nazwie /etc/X11/XF86Config.

I am going to write the XF86Config file now. Make sure you don't accidently
overwrite a previously configured one.

Shall I write it to /etc/X11/XF86Config? y

Jeśli z jakichś przyczyn konfiguracja nie powiedzie się, możemy zacząć ją od początku, wybierając yes, gdy pojawi się następujący komunikat:

     User Confirmation Requested
The XFree86 configuration process seems to have
failed. Would you like to try again?

       [ Yes ]     No

Jeżeli konfiguracja XFree86™ sprawia problemy, wybierzmy no i naciśnijmy Enter, by kontynuować instalację. Po jej zakończeniu będziemy mogli uruchomić program konfiguracyjny poleceniem xf86cfg -textmode lub xf86config, wydanym jako root. System okien X prezentuje inną metodę konfiguracji XFree86™ . Jeśli zdecydujemy się pominąć na razie konfigurację XFree86™, kolejnym krokiem będzie wybór pakietów.

Domyślnie serwer X może zostać unicestwiony kombinacją klawiszy Ctrl+Alt+Backspace. Możemy z niej skorzystać, jeśli coś jest nie w porządku z ustawieniami serwera i chcemy uniknąć uszkodzenia sprzętu.

Podczas pracy serwera X można zmieniać tryb graficzny, używając kombinacji klawiszy Ctrl+Alt++ lub Ctrl+Alt+-.

Po zakończeniu instalacji można wyregulować wysokość, szerokość i położenie obrazu przy użyciu xvidtune, po uruchomieniu XFree86™.

Zwracajmy uwagę na ostrzeżenia o możliwości uszkodzenia sprzętu poprzez niewłaściwe ustawienia. Nie róbmy niczego, czego nie jesteśmy pewni. Zamiast używać xvidtune, możemy dostroić ekran X Window korzystając z regulatorów monitora. Mogą się pojawić pewne różnice w wyświetlaniu obrazu przy powraceniu do trybu tekstowego, lepsze to jednak niż uszkodzenie sprzętu.

Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian zapoznajmy się z dokumentacją xvidtune(1).

Jeżeli konfiguracja XFree86™ przebiegła pomyślnie, przejdziemy do kolejnego etapu, w którym wybierzemy menedżera okien.

2.9.13. Wybór menedżera okien

Począwszy od wersji FreeBSD 5.3-RELEASE, opcje wyboru środowiska graficznego zostały usunięte z sysinstall. Musimy je skonfigurować po skończonej instalacji systemu. System okien X zawiera szczegółowe informacje odnośnie instalacji i konfiguracji środowiska graficznego. Jeśli nie instalujemy wersji wcześniejszej niż FreeBSD 5.3-RELEASE, możemy pomiąć tą sekcję.

Dostepnych jest wiele różnych menedżerów okien, poczynając od najprostszych, zapewniających jedynie podstawowe funkcje, do rozbudowanych środowisk wyposażonych w pokaźny zestaw oprogramowania. Niektórym wystarczy nieznaczna przestrzeń na dysku i niewiele pamięci, inne natomiast mogą mieć znacznie większe wymagania. Dobrze jest wypróbować kilka różnych menedżerów i wybrać spośród nich ten, który najbardziej nam odpowiada. Są one dostępne w Kolekcji portów lub w postaci pakietów, można je więc instalować po zainstalowaniu systemu.

Możemy wybrać jeden z popularnych menedżerów okien i zainstalować go jako domyślny. Dzięki temu będziemy mieć możliwość uruchomienia go zaraz po zakończeniu instalacji.

desktop
Rysunek 50. Wybór domyślnego menedżera okien

Klawiszami kursora wybieramy jedną z opcji i wciskamy Enter. Wybrany menedżer okien zostanie zainstalowany.

2.9.14. Instalacja pakietów

Pakiety to skompilowane programy, które można w łatwy sposób instalować.

W poniższym przykładzie pokazana jest instalacja jednego pakietu. Możemy oczywiście zainstalować więcej pakietów. Gdy system będzie już zainstalowany, kolejne pakiety będzie można dodawać przy użyciu sysinstall (/stand/sysinstall w wersjach FreeBSD wcześniejszych niż 5.2).

           User Confirmation Requested
 The FreeBSD package collection is a collection of hundreds of
 ready-to-run applications, from text editors to games to WEB servers
 and more. Would you like to browse the collection now?

              [ Yes ]  No

Jeśli wybierzemy yes i naciśniemy Enter, przejdziemy do ekranu wyboru pakietów:

pkg cat
Rysunek 51. Wybór kategorii pakietów

W danej chwili dostępne do instalacji są jedynie pakiety z bieżącego nośnika.

Możemy wybrać jedną z kategorii pakietów albo All, by wyświetlone zostały wszystkie dostępne pakiety. Wybraną opcję wskazujemy przy użyciu klawiszy kursora i wciskamy Enter.

Pokazana zostanie lista pakietów dostępnych w wybranej kategorii:

pkg sel
Rysunek 52. Wybór pakietów

Dla przykładu zaznaczona została powłoka bash. Możemy wybrać tyle pakietów, ile nam się podoba, zaznaczając każdy z nich Space. Krótki opis pakietu wyświetlany jest w lewym dolnym rogu ekranu.

Klawiszem Tab możemy przełączać się między ostatnio wybranym pakietem, przyciskami OK i Cancel.

Po zaznaczeniu wszystkich wybranych pakietów naciskamy Tab, by zaznaczyć OK i naciskamy Enter, powracając w ten sposób do menu wyboru pakietów.

Do przełączania się między OK i Cancel mogą również służyć klawisze kursora. Za ich pomocą możemy wybrać OK, a następnie nacisnąć Enter, by wrócić do menu wyboru pakietów.

pkg install
Rysunek 53. Rozpoczęcie instalacji pakietów

Klawiszami kursora i Tab wybieramy Install i wciskamy Enter. Pojawi się prośba o potwierdzenie chęci zainstalowania pakietów:

pkg confirm
Rysunek 54. Potwierdzenie instalacji pakietów

Gdy wybierzemy OK i naciśniemy Enter, rozpocznie się instalacja pakietów. Aż do jej zakończenia będą pokazywane komunikaty o przebiegu instalacji. Jeżeli pojawią się informacje o jakichkolwiek problemach, zanotujmy je.

Po zainstalowaniu pakietów wracamy do konfiguracji systemu. Nawet jeśli nie wybraliśmy żadnych pakietów i chcemy wrócić do końcowej konfiguracji wybieramy opcję Install.

2.9.15. Dodawanie użytkowników i grup

Powinniśmy założyć przynajmniej jedno konto użytkownika, by móc korzystać z systemu nie będąc zalogowanym jako root. Główna partycja jest zwykle niewielka, więc korzystanie z aplikacji jako root może ją szybko zapełnić. Inny powód wymieniony został w poniższym komunikacie:

           User Confirmation Requested
 Would you like to add any initial user accounts to the system? Adding
 at least one account for yourself at this stage is suggested since
 working as the "root" user is dangerous (it is easy to do things which
 adversely affect the entire system).

              [ Yes ]  No

Wybieramy yes i naciskamy Enter, by dodać użytkownika.

adduser1
Rysunek 55. Dodawanie użytkownika

Klawiszamy kursora wybieramy User (użytkownik) i wciskamy Enter.

adduser2
Rysunek 56. Dane nowego użytkownika

Kolejne pola wybieramy klawiszem Tab. W dolnej części ekranu pojawiać się będą następujące opisy, pomocne przy wprowadzaniu poszczególnych danych:

Login ID

Nazwa nowego użytkownika (obowiązkowa).

UID

Numer będący identyfikatorem użytkownika (wypełniany automatycznie, jeśli pole pozostanie puste).

Group

Nazwa podstawowej grupy użytkownika (wybierana automatycznie, jeśli pole pozostanie puste).

Password

Hasło użytkownika (wpisujmy je uważnie!).

Full name

Nazwisko użytkownika (komentarz).

Member groups

Grupy, których członkiem będzie użytkownik (czyli dostanie ich uprawnienia).

Home directory

Domowy katalog użytkownika (wpisywany automatycznie, jeśli pole pozostanie puste).

Login shell

Powłoka uruchamiana po zalogowaniu się (wybierana automatycznie, jeśli pole pozostanie puste, np. /bin/sh).

W przykładzie powłoka została zmieniona z /bin/sh na /usr/local/bin/bash, aby korzystać z powłoki bash zainstalowanej wcześniej jako pakiet. Nie wpisujmy tu powłoki, która nie istnieje, gdyż uniemożliwi to zalogowanie się. Najpopularniejszą powłoką w świecie BSD jest powłoka C, czyli /bin/tcsh.

Użytkownik został dopisany do grupy wheel, dzięki czemu będzie mógł uzyskiwać uprawnienia użytkownika root.

Gdy skończymy, wybieramy OK. Ponownie pojawi się menu zarządzania użytkownikami i grupami:

adduser3
Rysunek 57. Wyjście z menu zarządzania użytkownikami i grupami

W podobny sposób możemy od razu utworzyć dodatkowe grupy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Gdy system będzie już zainstalowany, będziemy mogli dodawać grupy przy użyciu sysinstall (/stand/sysinstall w wersjach FreeBSD starszych niż 5.2).

Gdy skończymy dodawanie użytkowników wybieramy klawiszami kursora Exit i wciskamy Enter, by kontynuować instalację.

2.9.16. Hasło użytkownika root

            Message
 Now you must set the system manager's password.
 This is the password you'll use to log in as "root".

             [ OK ]

        [ Press enter to continue ]

Wciskamy Enter, aby ustawić hasło roota.

Hasło musi być prawidłowo podane dwukrotnie. Rzecz jasna, powinniśmy zadbać o to, by łatwo odnaleźć hasło, gdy zdarzy się nam je zapomnieć. Zwróćmy uwagę, że w trakcie wpisywania hasła nie pojawią się żadne znaki, nawet gwiazdki.

Changing local password for root.
New password :
Retype new password :

Po pomyślnym wprowadzeniu hasła przejdziemy do kolejnego etapu instalacji.

2.9.17. Zakończenie instalacji

Jeżeli będziemy chcieli skonfigurować dodatkowe urządzenia sieciowe, lub wprowadzić inne zmiany w konfiguracji systemu, możemy to zrobić w tym właśnie momencie, lub też po zakończeniu instalacji za pośrednictwem sysinstall (/stand/sysinstall w wersjach FreeBSD wcześniejszych niż 5.2).

           User Confirmation Requested
 Visit the general configuration menu for a chance to set any last
 options?

               Yes  [ No ]

Wybieramy klawiszami kursora no i wciskamy Enter, by powrócić do głównego menu instalacji.

mainexit
Rysunek 58. Zakończenie instalacji

Przy pomocy klawiszy kursora wybieramy X Exit Install i naciskamy Enter. Pojawi się prośba o potwierdzenie chęci zakończenia instalacji:

           User Confirmation Requested
 Are you sure you wish to exit? The system will reboot (be sure to
 remove any floppies from the drives).

              [ Yes ]  No

Wybieramy yes. Jeżeli uruchamialiśmy komputer z dyskietki, wyjmujemy ją. Napęd CDROM będzie zablokowany aż do chwili, gdy komputer zacznie się ponownie uruchamiać. Wtedy napęd zostanie odblokowany i będzie można wyjąć z niego płytę (szybko).

Komputer zostanie ponownie uruchomiony. Zwróćmy uwagę na ewentualne komunikaty o błędach.

2.9.18. Uruchamianie FreeBSD

2.9.18.1. Uruchamianie FreeBSD na komputerach i386™

Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo, na ekranie zobaczymy serię kolejno pojawiających się komunikatów, a na koniec będziemy mogli się zalogować. Komunikaty możemy przeczytać naciskając Scroll-Lock, następnie przewijając ekran klawiszami PgUp i PgDn. Ponownie naciskając Scroll-Lock powracamy do komunikatu logowania.

Być może nie będziemy mogli zobaczyć wszystkich komunikatów (ograniczony rozmiar bufora), jednak można je przejrzeć po zalogowaniu się, wpisując dmesg w linii poleceń.

Zalogujmy się, wpisując nazwę użytkownika i hasło wybrane podczas instalacji (w naszym przykładzie rpratt). Jako root powinniśmy logować się tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Typowe komunikaty pokazywane podczas uruchamiania systemu (pominięto informacje o wersji):

Copyright (c) 1992-2002 The FreeBSD Project.
Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
    The Regents of the University of California. All rights reserved.

Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz
CPU: AMD-K6(tm) 3D processor (300.68-MHz 586-class CPU)
 Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x580 Stepping = 0
 Features=0x8001bf<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,MCE,CX8,MMX>
 AMD Features=0x80000800<SYSCALL,3DNow!>
real memory = 268435456 (262144K bytes)
config> di sn0
config> di lnc0
config> di le0
config> di ie0
config> di fe0
config> di cs0
config> di bt0
config> di aic0
config> di aha0
config> di adv0
config> q
avail memory = 256311296 (250304K bytes)
Preloaded elf kernel "kernel" at 0xc0491000.
Preloaded userconfig_script "/boot/kernel.conf" at 0xc049109c.
md0: Malloc disk
Using $PIR table, 4 entries at 0xc00fde60
npx0: <math processor> on motherboard
npx0: INT 16 interface
pcib0: <Host to PCI bridge> on motherboard
pci0: <PCI bus> on pcib0
pcib1: <VIA 82C598MVP (Apollo MVP3) PCI-PCI (AGP) bridge> at device 1.0 on pci0
pci1: <PCI bus> on pcib1
pci1: <Matrox MGA G200 AGP graphics accelerator> at 0.0 irq 11
isab0: <VIA 82C586 PCI-ISA bridge> at device 7.0 on pci0
isa0: <ISA bus> on isab0
atapci0: <VIA 82C586 ATA33 controller> port 0xe000-0xe00f at device 7.1 on pci0
ata0: at 0x1f0 irq 14 on atapci0
ata1: at 0x170 irq 15 on atapci0
uhci0: <VIA 83C572 USB controller> port 0xe400-0xe41f irq 10 at device 7.2 on pci0
usb0: <VIA 83C572 USB controller> on uhci0
usb0: USB revision 1.0
uhub0: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered
chip1: <VIA 82C586B ACPI interface> at device 7.3 on pci0
ed0: <NE2000 PCI Ethernet (RealTek 8029)> port 0xe800-0xe81f irq 9 at
device 10.0 on pci0
ed0: address 52:54:05:de:73:1b, type NE2000 (16 bit)
isa0: too many dependant configs (8)
isa0: unexpected small tag 14
fdc0: <NEC 72065B or clone> at port 0x3f0-0x3f5,0x3f7 irq 6 drq 2 on isa0
fdc0: FIFO enabled, 8 bytes threshold
fd0: <1440-KB 3.5" drive> on fdc0 drive 0
atkbdc0: <keyboard controller (i8042)> at port 0x60-0x64 on isa0
atkbd0: <AT Keyboard> flags 0x1 irq 1 on atkbdc0
kbd0 at atkbd0
psm0: <PS/2 Mouse> irq 12 on atkbdc0
psm0: model Generic PS/2 mouse, device ID 0
vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0
sc0: <System console> at flags 0x1 on isa0
sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x300>
sio0 at port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on isa0
sio0: type 16550A
sio1 at port 0x2f8-0x2ff irq 3 on isa0
sio1: type 16550A
ppc0: <Parallel port> at port 0x378-0x37f irq 7 on isa0
ppc0: SMC-like chipset (ECP/EPP/PS2/NIBBLE) in COMPATIBLE mode
ppc0: FIFO with 16/16/15 bytes threshold
ppbus0: IEEE1284 device found /NIBBLE
Probing for PnP devices on ppbus0:
plip0: <PLIP network interface> on ppbus0
lpt0: <Printer> on ppbus0
lpt0: Interrupt-driven port
ppi0: <Parallel I/O> on ppbus0
ad0: 8063MB <IBM-DHEA-38451> [16383/16/63] at ata0-master using UDMA33
ad2: 8063MB <IBM-DHEA-38451> [16383/16/63] at ata1-master using UDMA33
acd0: CDROM <DELTA OTC-H101/ST3 F/W by OIPD> at ata0-slave using PIO4
Mounting root from ufs:/dev/ad0s1a
swapon: adding /dev/ad0s1b as swap device
Automatic boot in progress...
/dev/ad0s1a: FILESYSTEM CLEAN; SKIPPING CHECKS
/dev/ad0s1a: clean, 48752 free (552 frags, 6025 blocks, 0.9% fragmentation)
/dev/ad0s1f: FILESYSTEM CLEAN; SKIPPING CHECKS
/dev/ad0s1f: clean, 128997 free (21 frags, 16122 blocks, 0.0% fragmentation)
/dev/ad0s1g: FILESYSTEM CLEAN; SKIPPING CHECKS
/dev/ad0s1g: clean, 3036299 free (43175 frags, 374073 blocks, 1.3% fragmentation)
/dev/ad0s1e: filesystem CLEAN; SKIPPING CHECKS
/dev/ad0s1e: clean, 128193 free (17 frags, 16022 blocks, 0.0% fragmentation)
Doing initial network setup: hostname.
ed0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::5054::5ff::fede:731b%ed0 prefixlen 64 tentative scopeid 0x1
    ether 52:54:05:de:73:1b
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
    inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x8
    inet6 ::1 prefixlen 128
    inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
Additional routing options: IP gateway=TAK TCP keepalive=TAK
routing daemons:.
additional daemons: syslogd.
Doing additional network setup:.
Starting final network daemons: creating ssh RSA host key
Generating public/private rsa1 key pair.
Your identification has been saved in /etc/ssh/ssh_host_key.
Your public key has been saved in /etc/ssh/ssh_host_key.pub.
The key fingerprint is:
cd:76:89:16:69:0e:d0:6e:f8:66:d0:07:26:3c:7e:2d root@k6-2.example.com
 creating ssh DSA host key
Generating public/private dsa key pair.
Your identification has been saved in /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.
Your public key has been saved in /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub.
The key fingerprint is:
f9:a1:a9:47:c4:ad:f9:8d:52:b8:b8:ff:8c:ad:2d:e6 root@k6-2.example.com.
setting ELF ldconfig path: /usr/lib /usr/lib/compat /usr/X11R6/lib
/usr/local/lib
a.out ldconfig path: /usr/lib/aout /usr/lib/compat/aout /usr/X11R6/lib/aout
starting standard daemons: inetd cron sshd usbd sendmail.
Initial rc.i386 initialization:.
rc.i386 configuring syscons: blank_time screensaver moused.
Additional ABI support: linux.
Local package initialization:.
Additional TCP options:.

FreeBSD/i386 (k6-2.example.com) (ttyv0)

login: rpratt
Password:

Generowanie kluczy RSA i DSA na niezbyt szybkich komputerach może zająć nieco czasu. Dzieje się to tylko podczas pierwszego uruchomienia nowo zainstalowanego systemu. Następne ładowanie systemu będzie już odbywać się szybciej.

Jeśli skonfigurowaliśmy serwer X i wybraliśmy menedżera okien, możemy uruchomić go wpisując startx w linii poleceń.

2.9.18.2. Uruchamianie FreeBSD na komputerach Alpha

Po zakończeniu instalacji będziemy mogli uruchomić FreeBSD, wpisując następujące polecenie w konsoli SRM:

>>>BOOT DKC0

Nakazuje ono oprogramowaniu sprzętowemu uruchomić system z określonego dysku. By FreeBSD było automatycznie uruchamiane przy włączeniu komputera, wpisujemy poniższe polecenia:

>>> SET BOOT_OSFLAGS A
>>> SET BOOT_FILE ''
>>> SET BOOTDEF_DEV DKC0
>>> SET AUTO_ACTION BOOT

Komunikaty pokazywane podczas ładowania systemu będą podobne (choć nie identyczne) do komunikatów pokazywanych na i386™.

2.9.19. Wyłączanie FreeBSD

Właściwe wyłączenie systemu operacyjnego jest istotną sprawą. Nie należy po prostu wyłączać komputera. Powinniśmy najpierw uzyskać prawa administratora, wpisując w linii poleceń su i podając hasło roota; może to zrobić tylko użytkownik należący do grupy wheel. Możemy także po prostu zalogować się jako root. Następnie wydajemy polecenie shutdown -h now.

The operating system has halted.
Please press any key to reboot.

Po takim wyłączeniu systemu i pojawieniu się komunikatu "Please press any key to reboot" (Naciśnij dowolny klawisz by ponownie uruchomić system), można już wyłączyć komputer. Naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje ponownie uruchomienie systemu.

Inny sposobem ponownego uruchomienia systemu jest kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+Del, jednak w normalnych warunkach korzystanie z niej nie jest zalecane.

2.10. Obsługiwany sprzęt

W obecnej chwili FreeBSD działa na komputerach z magistralami ISA, VLB, EISA i PCI wyposażonych w procesory Intel, AMD, Cyrix lub NexGen "x86", jak również na komputerach z procesorem Compaq Alpha. Obsługiwane są także dyski IDE i ESDI, rozmaite kontrolery SCSI, karty PCMCIA, urządzenia USB oraz karty sieciowe i szeregowe. FreeBSD pracuje także z szyną microchannel (MCA) firmy IBM.

Lista obsługiwanych urządzeń dołączona jest do każdego wydania FreeBSD w dokumencie FreeBSD Hardware Notes. Można go zwykle znaleźć w pliku HARDWARE.TXT, umieszczonym bezpośrednio w głównym katalogu płyty CDROM lub na serwerze FTP, bądź w menu dokumentacji sysinstall. Na liście zebrano urządzenia, które poprawnie współpracują z FreeBSD. Kopie tej listy dla różnych wydań systemu i różnych architektur można także znaleźć na podstronie Release Information na stronie WWW FreeBSD.

2.11. Rozwiązywanie problemów

W tej części opisujemy, jak radzić sobie z podstawowymi problemami spotykanymi podczas instalacji. W kilku pytaniach i odpowiedziach omawiamy także możliwość uruchamiania FreeBSD i MS-DOS® na tym samym komputerze.

2.11.1. Co robić, gdy coś pójdzie nie tak

Ze względu na rozmaite ograniczenia architektury PC, rozpoznawanie urządzeń może niekiedy sprawiać problemy. Można jednak spróbować sobie z nimi poradzić

Zapoznajmy się z dokumentem Hardware Notes, by mieć pewność, że nasze urządzenia są obsługiwane przez FreeBSD.

Jeśli wciąż występują problemy, mimo, że nasz sprzęt jest obsługiwany, powinniśmy ponownie uruchomić komputer i wybrać opcję wizualnej konfiguracji jądra (visual kernel configuration). Będziemy mieć możliwość przejrzenia naszych urządzeń i podania systemowi informacji o nich. Jądro uruchamiane z dyskietki startowej zakłada, że większość urządzeń skonfigurowanych jest z fabrycznymi ustawieniami IRQ, portów we/wy i kanałów DMA. Jeśli konfiguracja naszego sprzętu jest odmienna, zapewne będziemy musieli poinformować o tym FreeBSD, odpowiednio modyfikując konfigurację.

Może się zdarzyć, że próba rozpoznania urządzenia nieistniejącego spowoduje kłopoty z późniejszym rozpoznawaniem urządzeń rzeczywiście zainstalowanych w komputerze. W takim wypadku powinniśmy wyłączyć sterowniki powodujące konflikty.

Pewnych problemów z instalacją można uniknąć dzięki instalacji nowszego oprogramowania sprzętowego (ang. firmware) urządzenia, zwykle płyty głównej. Oprogramowanie sprzętowe płyty głównej znane jest pod nazwą BIOS. Większość producentów płyt głównych lub komputerów umieszcza informacje o nowych wersjach oprogramowania na swoich stronach WWW.

Producenci zwykle stanowczo odradzają instalowanie nowego BIOS-u, oprócz sytuacji, w których jest to uzasadnione, na przykład w przypadku wykrycia poważnego błędu. Instalacja nowszej wersji może się nie udać, powodując trwałe uszkodzenie układu BIOS.

Nie należy wyłączać sterowników potrzebnych podczas instalacji, na przykład sterownika ekranu (sc0). Jeżeli po zakończeniu konfiguracji jądra instalacja w tajemniczy sposób zastyga lub przerywa pracę, zapewne usunęliśmy lub zmodyfikowaliśmy coś, co nie powinno być ruszane. Musimy ponownie uruchomić komputer i spróbować jeszcze raz.

Podczas konfiguracji możemy:

 • Przejrzeć listę sterowników zainstalowanych w jądrze.

 • Wyłączyć sterowniki urządzeń, których nie ma w komputerze.

 • Zmienić ustawienia IRQ, DRQ i portów we/wy używanych przez sterowniki.

Po dostosowaniu konfiguracji jądra do naszego sprzętu, wpisujemy Q, by ponownie uruchomić komputer z nowymi ustawieniami. Zmiany konfiguracji są trwałe i będą obowiązywać również po zakończeniu instalacji, nie będzie więc trzeba konfigurować jądra na nowo przy każdym uruchamianiu systemu. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że będziemy chcieli zbudować niestandardowe jądro.

2.11.2. Jak poradzić sobie z istniejącymi partycjami MS-DOS®

Wielu użytkowników instaluje FreeBSD na komputerach PC z systemem operacyjnym z rodziny Microsoft®. Specjalnie dla tych użytkowników przygotowany został program FIPS. Narzędzie to znajduje się na płycie instalacyjnej w katalogu\ tools. Można je również pobrać z wielu serwerów lustrzanych FreeBSD.

FIPS umożliwia podzielenie istniejącej partycji MS-DOS® na dwie części, zachowując pierwotną partycję i pozwalając na instalację FreeBSD na wolnej drugiej częsci. Wpierw należy wykonać defragmentację partycji MS-DOS® za pomocą dostępnego w Windows® narzędzia (w Eksploratorze nacisnąć prawym przyciskiem myszki na dysku twardym, następnie wybrać opcję defragmentacji dysku), albo Norton Disk Tools. Następnie należy uruchomić FIPS. Program zapyta o potrzebne mu informacje. Potem można ponownie uruchomić komputer i zainstalować FreeBSD na nowym wolnym segmencie. W menu Distributions można dowiedzieć się, ile miejsca na dysku będzie w przybliżeniu potrzebne.

Jest także bardzo użyteczny program firmy PowerQuest (http://www.powerquest.com), o nazwie PartitionMagic®. Ma on znacznie większe możliwości niż FIPS i stosowanie go jest zalecane, jeśli planuje się częste instalowanie i usuwanie systemów operacyjnych. Nie jest on jednak za darmo; jeśli FreeBSD ma być zainstalowane raz na dobre, FIPS zapewne w zupełności wystarczy.

2.11.3. Wykorzystanie systemów plików MS-DOS® i Windows®

W chwili obecnej FreeBSD nie obsługuje systemów plików skompresowanych za pomocą programu Double Space™. Tym samym musimy wpierw rozkompresować system plików nim FreeBSD będzie mógł odczytać zapisane w nim dane. Można do tego wykorzystać Agenta kompresji z menu Start> Programy > Narzędzia systemowe.

FreeBSD obsługuje systemy plików MS-DOS®. By je zamontować należy wykorzystać polecenie mount_msdosfs(8) z odpowiednimi parametrami. Typowa forma polecenia wygląda następująco:

# mount_msdosfs /dev/ad0s1 /mnt

W tym przykładzie system plików MS-DOS® zlokalizowany jest na pierwszej partycji pierwszego dysku twardego. By sprawdzić jak jest w naszym przypadku należy sprawdzić wynik poleceń dmesg oraz mount. Powinno to pozwolić nam zorientować się w układzie partycji na dysku.

Rozszerzone partycje MS-DOS® odwzorowywane są na końcu pozostałych "segmentów" we FreeBSD. Przykładowo, pierwsza partycja MS-DOS® może znajdować sie na /dev/ad0s1, partycja FreeBSD na /dev/ad0s2, natomiast rozszerzona partycja MS-DOS® na /dev/ad0s3. Może to być mylące na początku.

Analogicznie można montować partycje NTFS wykorzystując polecenie mount_ntfs(8).

2.11.4. Pytania użytkowników komputerów Alpha

Oto niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących instalowania FreeBSD na komputerach Alpha.

2.11.4.1. Czy mogę ładować system z konsoli ARC ARC lub Alpha BIOS Alpha BIOS?

Nie. FreeBSD, podobnie jak Compaq Tru64 i VMS, może być ładowany tylko z konsoli SRM.

2.11.4.2. Pomocy, brakuje mi miejsca na dysku! Czy muszę wszystko skasować?

Niestety tak.

2.11.4.3. Czy można montować systemy plików Compaq Tru64 lub VMS?

Nie, przynajmniej na razie.

2.12. Instalacja zaawansowana

W tej części omówiona została instalacja FreeBSD w sytuacjach wyjątkowych.

2.12.1. Instalacja FreeBSD na komputerze bez monitora lub klawiatury

Ten rodzaj instalacji zwany jest "instalacją bez głowy", ponieważ komputer, na którym FreeBSD będzie instalowane nie ma podłączonego monitora, lub nawet nie ma wyjścia VGA. Jak to możliwe? Dzięki konsoli szeregowej. W roli konsoli szeregowej używa się zwykle innego komputera, który pełni rolę ekranu i klawiatury dla pozbawionego tych urządzeń komputera. By zainstalować system tą metodą, musimy przygotować dyskietki instalacyjne zgodnie z opisem w Przygotowanie dyskietek do instalacji.

By zmodyfikować dyskietki do pracy z konsolą szeregową należy wykonać następujące kroki:

 1. Włączenie konsoli szeregowej na dyskietce startowej

  Jeśli spróbowalibyśmy uruchomić komputer korzystając z utworzonych właśnie dyskietek startowych, zostałaby uruchomiona zwykła instalacja FreeBSD. My jednak chcemy, by podczas instalacji używana była konsola szeregowa. By to skonfigurować, montujemy dyskietkę kern.flp we FreeBSD przy użyciu polecenia mount(8).

  # mount /dev/fd0 /mnt

  Po zamontowaniu dyskietki, wchodzimy do katalogu /mnt:

  # cd /mnt

  Teraz włączymy na dyskietce konsolę szeregową. Musimy stworzyć plik boot.config zawierający wiersz /boot/loader -h. Jego zadaniem jest po prostu nakazanie programowi ładującemu system, by używał konsoli szeregowej.

  # echo "/boot/loader -h" > boot.config

  Po prawidłowym skonfigurowaniu dyskietki odmontowujemy ją poleceniem umount(8):

  # cd /
  # umount /mnt

  Możemy wyjąć dyskietkę ze stacji dyskietek.

 2. Podłączenie kabla null-modem

  Dwa komputery łączymy kablem null-modem. Po prostu podłączamy kabel do portów szeregowych w jednym i drugim komputerze. Zwykły kabel szeregowy nie nadaje się do tego celu, potrzebny jest kabel null-modem, ponieważ jego przewody są odpowiednio skrzyżowane.

 3. Uruchomienie instalacji

  Możemy już uruchomić instalację. Do stacji dyskietek "bezgłowego" komputera, na którym ma być zainstalowane FreeBSD, wkładamy dyskietkę kern.flp i włączamy komputer.

 4. Połączenie z "bezgłowym" komputerem

  Z komputerem łączymy się korzystając z cu(1):

  # cu -l /dev/cuaa0

Gotowe! Powinniśmy być w stanie kontrolować "bezgłowy" komputer poprzez sesję cu. Zostaniemy poproszeni o włożenie dyskietki mfsroot.flp, nastepnie o wybranie typu terminala. Wybieramy kolorową konsolę FreeBSD (FreeBSD color console) i kontynuujemy instalację.

2.13. Przygotowanie własnego nośnika instalacji

Dla uproszczenia, w niniejszej części "dysk FreeBSD" oznaczać będzie płytę CDROM lub DVD z FreeBSD, który zakupiliśmy lub przygotowaliśmy samodzielnie.

Może się zdarzyć sytuacja, w której będziemy musieli przygotować własny nośnik lub źródło dla instalacji FreeBSD. Może to być nośnik fizyczny, na przykład taśma, albo inne źródło z którego sysinstall będzie mógł pobrać pliki, na przykład lokalny serwer FTP lub partycja MS-DOS®.

Oto przykład:

 • Mamy wiele komputerów w sieci lokalnej i jeden dysk FreeBSD. Chcemy przygotować lokalny serwer FTP z zawartością dysku FreeBSD, aby komputery mogły z niego korzystać zamiast łączyć się z Internetem.

 • Mamy dysk FreeBSD, jednak FreeBSD nie obsługuje naszego napędu CD/DVD. Napęd jest natomiast prawidłowo obsługiwany w MS-DOS®/Windows®. Chcemy skopiować pliki instalacyjne FreeBSD na partycję DOS i wykorzystać ją do zainstalowania FreeBSD.

 • Komputer, na którym chcemy zainstalować system nie ma napędu CD/DVD ani karty sieciowej. Jest inny komputer, który ma napęd CD/DVD lub kartę sieciową i możemy połączyć się z nim kablem szeregowym lub równoległym.

 • Chcemy przygotować taśmę, przy pomocy której będzie można zainstalować FreeBSD.

2.13.1. Przygotowanie płyty instalacyjnej

W ramach każdego wydania systemu Projekt FreeBSD udostępnia pięć obrazów płyt CD ("obrazów ISO"). Jeśli dysponujemy nagrywarką CD, możemy je nagrać ("wypalić") na płytach, otrzymując zestaw płyt, które mogą posłużyć do zainstalowania systemu. Jest to najprostszy sposób instalacji FreeBSD w przypadku, gdy mamy nagrywarkę i tanie połączenie z Internetem.

 1. Pobranie obrazów ISO

  Obrazy ISO każdego z wydań systemu można pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ISO-IMAGES-arch/version lub z najbliższego serwera lustrzanego. W miejscu arch i version wstawiamy odpowiednią nazwę architektury i wersję.

  Wspomniany katalog zawiera zwykle następujące obrazy:

  Tabela 5. Nazwy obrazów ISO dla FreeBSD 4.X i ich znaczenie
  Nazwa plikuZawartość

  version-RELEASE-arch-miniinst.iso

  Wszystko, co jest potrzebne do zainstalowania FreeBSD.

  version-RELEASE-arch-disc1.iso

  Wszystko, co jest potrzebne do zainstalowania FreeBSD, i tyle dodatkowych pakietów, ile zmieściło się na płycie.

  version-RELEASE-arch-disc2.iso

  "Żywy system plików", używany wraz z dostępną w sysinstall funkcją "Repair" (naprawa). Kopia drzewa CVS FreeBSD. Dodatkowe pakiety o charakterze niezależnym.

  Tabela 6. Nazwy obrazów ISO dla FreeBSD 5.X i ich znaczenie
  Nazwa plikuZawartość

  version-RELEASE-arch-bootonly.iso

  Wszystko co jest niezbędne by uruchomić jądro FreeBSD i rozpocząć instalację. Pliki instalacyjne zostaną probrane z serwera FTP bądź innego źródła.

  version-RELEASE-arch-miniinst.iso

  Wszystko, co jest potrzebne do zainstalowania FreeBSD.

  version-RELEASE-arch-disc1.iso

  Wszystko co jest potrzebne by zainstalować FreeBSD jako "żywy system plików" używany wraz z dostępną w sysinstall funkcją "Repair" (naprawa).

  version-RELEASE-arch-disc2.iso

  Dokumentacja FreeBSD i tyle dodatkowych pakietów, ile zmieściło się na płycie.

  Musimy pobrać albo obraz ISO mini, albo obraz pierwszej płyty. Nie ma sensu pobierać obydwu, ponieważ obraz pierwszej płyty zawiera wszystko to, co obraz mini.

  Obraz ISO mini dostępny jest tylko dla wydań starszych niż FreeBSD 5.4-RELEASE.

  Z obrazu ISO miniinst warto jest skorzystać, gdy mamy niedrogi dostęp do Internetu. Za jego pomocą możemy zainstalować FreeBSD, natomiast niezależne oprogramowanie instalujemy przez Internet, przy pomocy systemu portów i pakietów (patrz: Instalacja programów. pakiety i porty).

  Płytę pierwszą wybieramy wtedy, gdy oprócz zainstalowania systemu chcemy skorzystać z zestawu wybranych pakietów oprogramowania.

  Pozostałe płyty są przydatne, lecz nie niezbędne, szczególnie, gdy dysponujemy szybkim dostępem do Internetu.

 2. Nagranie płyt CD

  Pliki obrazów należy nagrać na płyty. Jeśli zamierzamy robić to w systemie FreeBSD, informacje na ten temat znajdziemy w Creating and Using Optical Media (CDs) (w szczególności burncd oraz cdrecord).

  Jeżeli płyty nagrywać będziemy w innym systemie, do tego celu możemy posłużyć się dowolnymi dostępnymi programami obsługującymi nagrywarkę płyt CD. ISO jest standardowym formatem obrazu płyt obsługiwanym w wielu aplikacjach nagrywających.

Zainteresowanych przygotowaniem własnych wydań FreeBSD odsyłamy do artykułu Release Engineering(ang.).

2.13.2. Przygotowanie lokalnego serwera FTP z dyskiem FreeBSD

Układ plików na dysku FreeBSD jest taki sam, jak układ plików na serwerze FTP. Dzięki temu łatwo możemy przygotować lokalny serwer FTP, który może być wykorzystany przez inne komputery w sieci do instalacji FreeBSD.

 1. Na komputerze, który będzie służyć jako serwer FTP, umieszczamy CDROM w napędzie i montujemy go w katalogu /cdrom.

  # mount /cdrom
 2. Zakładamy konto dla anonimowego użytkownika FTP w /etc/passwd. Plik /etc/passwd modyfikujemy przy użyciu vipw(8). Dodajemy następujący wiersz:

  ftp:*:99:99::0:0:FTP:/cdrom:/nonexistent
 3. Na koniec upewniamy się, że usługa FTP jest włączona w /etc/inetd.conf.

Od tej chwili każdy, kto jest w stanie nawiązać połączenie z naszym komputerem, może podczas instalacji FreeBSD wybrać jako źródło serwer FTP, w menu wyboru serwera FTP wybrać opcję "Other" (inny) i wpisać ftp://nasz.komputer.

Jeśli nośnik, z którego uruchamiamy instalator (najczęściej dyskietka), nie pochodzi z dokładnie tej samej wersji co pliki na naszym serwerze FTP, to sysinstall nie pozwoli nam kontynuować instalacji. By pominąć tą blokadę należy w menu Options zmienić nazwę dystrybucji na any.

Ta metoda może być z powodzeniem stosowana na komputerze w sieci lokalnej, chronionym przez zaporę ogniową. Udostępnianie serwera FTP innym użytkownikom Internetu (a nie tylko sieci lokalnej) naraża nasz komputer na ataki włamywaczy i inne problemy. Decydując się na to należy koniecznie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

2.13.3. Przygotowywanie dyskietek instalacyjnych

Jeżeli koniecznie chcemy instalować system z dyskietek (co nie jest zalecane), na przykład z powodu nieobsługiwanego urządzenia lub po prostu z zamiłowania do utrudnień, musimy najpierw przygotować dyskietki instalacyjne.

Będziemy potrzebować co najmniej tylu dyskietek 1.44 MB lub 1.2 MB, by zmieściły się na nich wszystkie pliki z katalogu bin (binarne pliki dystrybucyjne). Jeśli dyskietki przygotowujemy w DOS-ie, to muszą one być sformatowane przy pomocy DOS-owego polecenia FORMAT. W Windows® do sformatowania dyskietek możemy użyć Explorera (klikamy prawym przyciskiem myszy na stacji A: i wybieramy "Format").

Nie ufajmy dyskietkom sformatowanym fabrycznie. Dla pewności sformatujmy je jeszcze raz samodzielnie. W przeszłości wiele problemów zgłaszanych przez użytkowników spowodowanych było korzystaniem z nieprawidłowo sformatowanych dyskietek, dlatego też zwracamy na to uwagę.

Jeżeli do przygotowania dyskietek służy nam komputer z FreeBSD, również powinniśmy je sformatować. Dyskietki nie muszą być formatowane w DOS-owym systemie plików. Możemy utworzyć na nich system plików UFS, za pomocą poleceń bsdlabel i newfs, wywołanych w następujący sposób (na przykładzie dyskietek 3.5" 1.44 MB):

# fdformat -f 1440 fd0.1440
# bsdlabel -w -r fd0.1440 floppy3
# newfs -t 2 -u 18 -l 1 -i 65536 /dev/fd0

W przypadku dyskietek 5.25" 1.2 MB, wpisalibyśmy odpowiednio fd0.1200 i floppy5.

Po takiej operacji dyskietki będzie można zamontować i zapisywać na nich dane tak samo, jak na innych systemach plików.

Po sformatowaniu dyskietek należy skopiować na nie pliki. Pliki dystrybucyjne podzielone są na kawałki o wygodnych rozmiarach, tak aby pięć z nich mieściło się na typowej dyskietce 1.44 MB. Umieśćmy na każdej z dyskietek tyle plików, ile się zmieści, aż wszystkie pliki dystrybucyjne znajdą się na dyskietkach. Pliki powinny być umieszczone w odpowiednim katalogu na dyskietce, np.: a:\bin\bin.aa, a:\bin\bin.ab, itd.

Podczas instalacji, gdy pojawi się ekran wyboru nośnika (Media), wybieramy Floppy (dyskietki). Dalej poprowadzi nas program instalacyjny.

2.13.4. Instalacja z partycji MS-DOS®

By można było zainstalować FreeBSD z partycji MS-DOS®, kopiujemy pliki dystrybucyjne do katalogu freebsd w głównym katalogu partycji - na przykład c:\freebsd. Wewnątrz tego katalogu musi być częściowo zachowana struktura katalogów płyty CDROM lub serwera FTP, jeśli więc kopiujemy pliki z płyty CD, dobrze jest skorzystać z DOS-owego polecenia xcopy. Dla przykładu, poniższe polecenia przygotują minimalną instalację FreeBSD:

C:\> md c:\freebsd
C:\> xcopy e:\bin c:\freebsd\bin\ /s
C:\> xcopy e:\manpages c:\freebsd\manpages\ /s

W przykładzie założyliśmy, że miejsce dla FreeBSD mamy na dysku C:, a napęd CDROM dostępny jest jako dysk E:.

Jeśli nie dysponujemy napędem CDROM, pliki dystrybucyjne możemy pobrać z ftp.FreeBSD.org. Każdy zestaw plików umieszczony jest w oddzielnym katalogu; na przykład zestaw base znajduje się w katalogu 12.0/base/.

Zestawy plików, które chcemy instalować z partycji MS-DOS® (i dla których jest na niej odpowiednio dużo wolnego miejsca), umieszczamy w katalogu c:\freebsd. Na potrzeby instalacji minimalnej wystarczy zestaw BIN.

2.13.5. Przygotowanie taśmy instalacyjnej

Instalacja z taśmy jest jedną z najprostszych metod, obok instalacji przez FTP i instalacji z płyty CD. Program instalacyjny zakłada, że taśma po prostu zawiera pliki w postaci archiwum tar. Interesujące nas pliki dystrybucyjne archiwizujemy na taśmie:

# cd /freebsd/distdir
# tar cvf /dev/rwt0 dist1 ... dist2

Przeprowadzając instalację powinniśmy upewnić się, że dysponujemy odpowiednią ilością wolnego miejsca w jakimś katalogu tymczasowym (będziemy mieć możliwość wyboru tego katalogu), by pomieścić pełną zawartość przygotowanej wcześniej taśmy. Ze względu na to, że dostęp do danych na taśmie nie jest swobodny, taki rodzaj instalacji będzie wymagać dość sporej przestrzeni tymczasowej. Można założyć, że potrzeba będzie tyle przestrzeni, ile zajmują dane zapisane na taśmie.

Rozpoczynając instalację pamiętajmy, by taśma była umieszczona w napędzie przed uruchomieniem komputera z dyskietki startowej. W przeciwnym razie napęd taśmowy może nie zostać wykryty podczas rozpoznawania urządzeń.

2.13.6. Przed instalacją przez sieć

Są trzy możliwości instalacji przez sieć: port szeregowy (SLIP lub PPP), port równoległy (PLIP (kabel laplink)) lub Ethernet (typowa karta sieciowa Ethernet (także PCMCIA)).

Obsługa protokołu SLIP jest dosyć prymitywna i ogranicza się do bezpośrednich połączeń, jak choćby kabel łączący komputer przenośny z innym komputerem. Połączenie musi być bezpośrednie, ponieważ instalacja za pośrednictwem SLIP nie umożliwia dzwonienia; jest to możliwe w przypadku PPP, dlatego też powinno się używać PPP zamiast SLIP, o ile to możliwe.

Jeżeli korzystamy z modemu, to PPP jest najprawdopodobniej jedyną możliwością. Zawczasu przygotujmy sobie informacje od dostawcy usług sieciowych, ponieważ będą nam one potrzebne na wczesnym etapie instalacji.

Jeśli łącząc się z dostawcą usług sieciowych używamy PAP lub CHAP (innymi słowy, jeśli w Windows® możemy uzyskać połączenie bez korzystania ze skryptu), wówczas wystarczy, że w linii poleceń ppp wpiszemy dial. W przeciwnym razie będziemy musieli połączyć się z dostawcą usług sieciowych za pomocą "poleceń AT", zależnych od typu modemu, gdyż do dyspozycji będziemy mieć jedynie uproszczony emulator terminala. Więcej informacji znajdziemy w poświęconych user-ppp częściach Podręcznika i FAQ. Jeśli wystąpią problemy, możemy posłużyć się poleceniem set log local …​, by komunikaty były pokazywane na ekranie.

Jeżeli dysponujemy bezpośrednim połączeniem z innym komputerem z FreeBSD (w wersji 2.0-R lub późniejszej), wówczas mamy również możliwość instalacji przez port równoległy. Prędkość transmisji danych portem równoległym jest zwykle znacznie wyższa niż prędkość przesyłania portem szeregowym (do 50 kilobajtów/sekundę), dzięki czemu instalacja przebiega szybciej.

Najszybszym wariantem instalacji poprzez sieć jest wykorzystanie karty sieciowej Ethernet. FreeBSD obsługuje większość popularnych kart sieciowych; lista obsługiwanych kart (wraz z ich ustawieniami) znajduje się w dokumencie Hardware Notes, dołączonym do każdego wydania FreeBSD. Jeżeli korzystamy z karty sieciowej PCMCIA, pamiętajmy o tym, by była ona włożona przed włączeniem komputera. Niestety, jak dotąd FreeBSD nie obsługuje wkładania kart PCMCIA w trakcie instalacji.

Będziemy musieli znać nasz adres IP, maskę podsieci, oraz nazwę naszego komputera. Jeśli instalujemy za pośrednictwem PPP i nie mamy statycznego adresu IP, nie musimy się przejmować, gdyż adres IP może być przydzielony dynamicznie przez dostawcę usług. Administrator sieci może nam podpowiedzieć, jakie parametry podać podczas konfiguracji sieci. Jeśli do połączeń z innymi stacjami będziemy używać ich nazw, a nie adresów IP, to dodatkowo będziemy musieli znać adres serwera nazw i prawdopodobnie adres bramy (w przypadku PPP jest to adres IP dostawcy). Jeżeli mamy zamiar instalować za pośrednictwem FTP i proxy HTTP, będzie nam ponadto potrzebny adres proxy. Skontaktujmy się z administratorem sieci lub dostawcą usług sieciowych przed rozpoczęciem instalacji, jeśli nie znamy któregoś z wymienionych powyżej adresów.

2.13.6.1. Przed instalacją przez NFS

Instalacja przez NFS jest raczej mało skomplikowana. Wystarczy po prostu skopiować wybrane pliki dystrybucyjne na serwer, następnie podczas instalacji wybrać NFS jako nośnik i wskazać serwer.

Jeżeli serwer wymaga stosowania "uprzywilejowanego portu" (zwykle jest tak w przypadku stacji roboczych Sun), musimy to zaznaczyć w menu Options (opcja NFS Secure), zanim rozpoczniemy instalację.

Jeśli nasza karta sieciowa jest niezbyt dobrej jakości i nie grzeszy prędkością, możemy włączyć opcję NFS Slow.

Instalacja przez NFS wymaga, by serwer obsługiwał montowanie podkatalogów, na przykład jeśli katalog dystrybucyjny FreeBSD 12.0 znajduje się w: ziggy:/usr/archive/stuff/FreeBSD, to serwer ziggy musi umożliwiać bezpośrednie montowanie katalogu /usr/archive/stuff/FreeBSD, a nie tylko /usr, lub /usr/archive/stuff.

We FreeBSD w pliku /etc/exports możliwość montowania podkatalogów włącza się opcją -alldirs. W innych serwerach NFS może być inaczej. Jeśli otrzymujemy od serwera komunikaty o treści "permission denied" (odmowa dostępu), prawdopodobnie jest to spowodowane właśnie nieprawidłowym ustawieniem wspomnianej opcji.

Rozdział 3. Podstawy Uniksa

3.1. Streszczenie

W niniejszym rozdziale omówione zostaną podstawowe polecenia i możliwości systemu operacyjnego FreeBSD. Wiele informacji dotyczyć będzie ogółem systemów typu UNIX®. Czytelnikom zaznajomionym z tą tematyką w zupełności wystarczy pobieżne przejrzenie rozdziału. Natomiast ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z FreeBSD, powinni przeczytać go bardzo uważnie.

Po przeczytaniu tego rozdziału będziemy wiedzieć:

 • Jak korzystać z "konsol wirtualnych" FreeBSD.

 • Jak działają prawa dostępu do plików i flagi plików we FreeBSD.

 • Jaki jest domyślny układ systemu plików FreeBSD.

 • Jaka jest organizacja dysku we FreeBSD.

 • Jak montować i odmontowywać systemy plików.

 • Czym są procesy, demony i sygnały.

 • Co to jest powłoka, oraz jak można zmienić własne środowisko pracy.

 • Jak posługiwać się prostymi edytorami tekstu.

 • Jaki jest związek pomiędzy urządzeniami i plikami węzłowymi urządzeń.

 • Jaki format binarny jest wykorzystywany we FreeBSD.

 • W jaki sposób korzystać z dokumentacji systemowej w poszukiwaniu dodatkowych informacji.

3.2. Konsole wirtualne i terminale

Z systemu FreeBSD korzystać można na różne sposoby; jednym z nich jest wpisywanie poleceń w terminalu tekstowym. Większość systemów operacyjnych typu UNIX® dostępna jest właśnie poprzez polecenia. W niniejszej części dowiemy się, czym są "terminale" i "konsole", oraz jak się nimi posługiwać we FreeBSD.

3.2.1. Konsola

Jeśli konfigurując FreeBSD nie wybraliśmy, by przy uruchamianiu systemu było automatycznie ładowane środowisko graficzne, to po uruchomieniu i wykonaniu skryptów startowych system przywita nas komunikatem logowania się do systemu. Zobaczymy mniej więcej coś takiego:

Additional ABI support:.
Local package initialization:.
Additional TCP options:.

Fri Sep 20 13:01:06 EEST 2002

FreeBSD/i386 (pc3.example.org) (ttyv0)

login:

Na różnych komputerach komunikat ten może wyglądać nieco inaczej, jednak z pewnością będzie podobny. W tej chwili interesują nas jego dwa ostatnie wiersze. Wiersz drugi od końca ma postać:

FreeBSD/i386 (pc3.example.org) (ttyv0)

Widać tu kilka informacji o systemie, który właśnie został uruchomiony. Mamy przed oczami konsolę "FreeBSD", działającą na komputerze z procesorem firmy Intel (lub kompatybilnym) z rodziny x86. Komputer ten został nazwany (każdy komputer uniksowy ma nazwę) pc3.example.org i w tej chwili widoczna jest jego konsola systemowa - terminal ttyv0.

Ostatni wiersz ma zawsze taką postać:

login:

Tu wpisujemy "nazwę użytkownika", by zalogować się do systemu. Opis tej czynności przedstawiony jest w kolejnej części.

3.2.2. Logowanie się do FreeBSD

FreeBSD jest systemem wieloużytkownikowym i wielozadaniowym. Tak oficjalnie określa się system, z którego na jednym komputerze może korzystać wiele różnych osób, uruchamiając jednocześnie wiele programów.

Każdy system wieloużytkownikowy musi mieć możliwość odróżnienia jednego "użytkownika" od pozostałych. FreeBSD (i wszystkie systemy uniksopodobne) wymaga, aby użytkownik "zalogował się" do systemu, zanim będzie mógł uruchamiać programy. Każdy użytkownik ma niepowtarzalną nazwę ("nazwę użytkownika") oraz sobie tylko znany klucz ("hasło"). FreeBSD wymaga wpisania jednego i drugiego, zanim zezwoli użytkownikowi na uruchamianie jakichkolwiek programów.

Zaraz po załadowaniu systemu i zakończeniu uruchamiania skryptów startowych, FreeBSD wyświetli komunikat z prośbą o podanie nazwy użytkownika:

login:

Dla przykładu załóżmy, że nasz użytkownik nazywa się janek. Wpisujemy tutaj janek i naciskamy Enter. Powinniśmy zostać poproszeni o podanie "hasła":

login: janek
Password:

Następnie wpisujemy hasło janka, i naciskamy Enter. Hasło nie pojawia się! Na razie nie będziemy się tym zajmować. Wystarczy wiedzieć, że dzieje się tak ze względów bezpieczeństwa.

Jeśli podaliśmy prawidłowe hasło, powinniśmy być już zalogowani do FreeBSD, i gotowi do eksperymentowania z dostępnymi poleceniami.

Powinniśmy zobaczyć wiadomość dnia (ang. message of the day MOTD) oraz znak zachęty (#, $ bądź %). Oznacza to, że udało nam się zalogować do FreeBSD.

3.2.3. Konsole wirtualne

Polecenia uniksowe można z powodzeniem wpisywać na jednej konsoli, jednak FreeBSD potrafi wykonywać wiele programów jednocześnie. Korzystanie z jednej konsoli do wydawania poleceń zakrawa na marnotrawstwo, ponieważ system zdolny jest obsłużyć w jednej chwili całe mnóstwo programów. W wykorzystaniu tej możliwości bardzo pomocne są "konsole wirtualne".

Konfigurując FreeBSD możemy uaktywnić wiele konsol wirtualnych. Z dowolnej z nich możemy się przełączyć na inną naciskając odpowiednią kombinację klawiszy. Każda konsola ma własny kanał wyjściowy, FreeBSD zajmuje się odpowiednim przekazywaniem informacji wprowadzanych z klawiatury i wypisywanych na ekranie, gdy dochodzi do przełączenia konsoli na inną.

Pewne kombinacje klawiszy używane są do przechodzenia między konsolami. Kombinacje Alt+F1, Alt+F2, aż do Alt+F8 służą do przełączania na kolejną konsolę wirtualną.

Przechodząc z jednej konsoli na inną, FreeBSD zajmuje się zachowaniem i odtworzeniem wyglądu ekranu. W efekcie otrzymujemy "złudzenie" posiadania wielu "wirtualnych" ekranów i klawiatur, które mogą służyć do wydawania poleceń systemowi FreeBSD. Programy uruchomione na jednej z konsol nie przerywają swej pracy, gdy ta konsola przestaje być widoczna - po przejściu na inną konsolę wirtualną programy kontynuują swoje działanie.

3.2.4. Plik /etc/ttys

Zgodnie z domyślną konfiguracją FreeBSD uruchamia osiem konsol wirtualnych. Nie jest to jednak permanentne ustawienie, i może być w łatwy sposób zmienione, aby konsol wirtualnych było więcej lub mniej. Plik /etc/ttys odpowiedzialny jest za liczbę konsol wirtualnych i ich konfigurację.

Modyfikując plik /etc/ttys możemy zmieniać konfigurację konsol wirtualnych FreeBSD. Każdy nie będący komentarzem wiersz tego pliku (czyli wiersz nie rozpoczynający się znakiem #) zawiera ustawienia jednego z terminali lub konsoli wirtualnej. W domyślnej wersji tego pliku występującej we FreeBSD skonfigurowanych jest 9 konsol wirtualnych, przy czym 8 z nich jest włączonych. Za ich konfigurację odpowiadają wiersze rozpoczynające się symbolem ttyv:

# name getty              type  status     comments
#
ttyv0  "/usr/libexec/getty Pc"     cons25 on secure
# Virtual terminals
ttyv1  "/usr/libexec/getty Pc"     cons25 on secure
ttyv2  "/usr/libexec/getty Pc"     cons25 on secure
ttyv3  "/usr/libexec/getty Pc"     cons25 on secure
ttyv4  "/usr/libexec/getty Pc"     cons25 on secure
ttyv5  "/usr/libexec/getty Pc"     cons25 on secure
ttyv6  "/usr/libexec/getty Pc"     cons25 on secure
ttyv7  "/usr/libexec/getty Pc"     cons25 on secure
ttyv8  "/usr/X11R6/bin/xdm -nodaemon" xterm  off secure

Dokładny opis poszczególnych kolumn tego pliku i opcji, za pomocą których konfiguruje się konsole wirtualne, znaleźć można w dokumentacji systemowej ttys(5).

3.2.5. Konsola trybu jednego użytkownika

"Tryb jednego użytkownika" szczegółowo opisuje Single-User Mode. Istotne jest, że w trybie jednego użytkownika dostępna jest tylko jedna konsola. Nie jest możliwe korzystanie z konsol wirtualnych. Konfiguracja konsoli trybu jednego użytkownika również znajduje się w pliku /etc/ttys. Odpowiada jej wiersz rozpoczynający się słowem console:

# name getty              type  status     comments
#
# If console is marked "insecure", then init will ask for the root password
# when going to single-user mode.
console none              unknown off secure

Zgodnie z informacją zawartą w komentarzu nad wierszem console, wiersz ten można zmodyfikować, zmieniając parametr secure na insecure. Jeśli tak zrobimy, FreeBSD po uruchomieniu w trybie jednego użytkownika będzie pytać o hasło użytkownika root.

Zachowajmy jednak ostrożność, jeśli wpisujemy tu insecure. Jeżeli zdarzy się nam zapomnieć hasła użytkownika root, może okazać się potrzebne uruchomienie trybu jednego użytkownika. Będzie to nadal możliwe, może jednak być nieco trudne dla osób nie orientujących się w procesie uruchamiania FreeBSD i uczestniczących w nim programach.

3.3. Prawa dostępu

FreeBSD, będąc bezpośrednim potomkiem systemu UNIX® BSD, oparte jest na kilku kluczowych założeniach Uniksa. Najbardziej widocznym z nich jest fakt, że FreeBSD jest systemem wieloużytkownikowym - potrafi jednocześnie obsługiwać wielu użytkowników pracujących niezależnie od siebie. System jest odpowiedzialny za właściwe zarządzanie odwołaniami do sprzętu, pamięci i czasu procesora, po równo dla każdego z użytkowników.

Ze względu na obsługę wielu użytkowników, zasoby, którymi zarządza system, mają przypisane prawa dostępu określające, kto może czytać, zapisywać i uruchamiać dany zasób. Prawa dostępu przechowywane są w postaci dwóch oktetów podzielonych na trzy części, z których pierwsza odnosi sie do właściciela pliku, druga do grupy posiadającej plik, a trzecia do innych użytkowników. W postaci numerycznej zapisuje się to następująco:

WartośćUprawnieniaSymbol

0

Odczyt: nie, zapis: nie, wykonywanie: nie

---

1

Odczyt: nie, zapis: nie, wykonywanie: tak

--x

2

Odczyt: nie, zapis: tak, wykonywanie: nie

-w-

3

Odczyt: nie, zapis: tak, wykonywanie: tak

-wx

4

Odczyt: tak, zapis: nie, wykonywanie: nie

r--

5

Odczyt: tak, zapis: nie, wykonywanie: tak

r-x

6

Odczyt: tak, zapis: tak, wykonywanie: nie

rw-

7

Odczyt: tak, zapis: tak, wykonywanie: tak

rwx

Korzystając z polecenia ls(1) możemy posłużyć się opcją -l, by zawartość katalogu została pokazana w formie szczegółowej, z uwzględnieniem kolumny zawierającej informację o prawach dostępu do pliku dla jego właściciela, grupy, oraz wszystkich innych. Przykładowy wynik polecenia ls -l:

% ls -l
total 530
-rw-r--r-- 1 root wheel   512 Sep 5 12:31 myfile
-rw-r--r-- 1 root wheel   512 Sep 5 12:31 otherfile
-rw-r--r-- 1 root wheel  7680 Sep 5 12:31 email.txt
...

Pierwsza kolumna listy plików po wykonaniu polecenia ls -l ma następującą postać:

-rw-r--r--

Pierwszy znak (od lewej) określa, czy plik jest zwyczajnym plikiem, katalogiem, urządzeniem znakowym, gniazdem, czy jakimkolwiek innym urządzeniem pseudo-plikowym. Widoczny w przykładzie znak - oznacza zwykły plik. Kolejne trzy znaki, w przykładzie są to rw-, reprezentują prawa dostępu, którymi dysponuje właściciel pliku. Następne trzy znaki r--, określają prawa dostępu grupy, do której należy plik. Ostatnia trójka r--, oznacza prawa dostępu dla innych. Minus oznacza brak jednego z praw dostępu. Plik przedstawiony w przykładzie może być więc odczytywany i zapisywany przez swojego właściciela, oraz jedynie odczytywany przez grupę i innych. Zgodnie z powyższą tabelą, prawa dostępu do tego pliku mają wartość 644, przy czym każda cyfra reprezentuje trzy części uprawnień.

W porządku, ale w jaki sposób system kontroluje dostęp do urządzeń? Zasadniczo większość urządzeń jest traktowana przez FreeBSD jak pliki, które mogą być otwierane, odczytywane i zapisywane podobnie jak wszystkie inne pliki. Specjalne pliki urządzeń przechowywane są w katalogu /dev.

Również katalogi traktowane są jak pliki - też są im przypisywane prawa odczytu, zapisu i wykonania. Bit wykonania katalogu ma nieco inne znaczenie niż w przypadku pliku. Posiadanie prawa wykonania katalogu oznacza, że można do niego wejść, czyli posłużyć się poleceniem "cd". Ponadto umożliwia to dostęp do zawartych w katalogu plików o znanych nazwach (oczywiście obowiązują także indywidualne prawa dostępu do każdego z plików).

W szczególności, wyświetlenie listy plików katalogu wymaga posiadania prawa do jego odczytu, natomiast do usunięcia pliku o znanej nazwie potrzebne będą prawa do zapisu i wykonania dla katalogu, w którym ów plik się znajduje.

Jest jeszcze kilka innych bitów uprawnień, jednak są one stosowane w specjalnych przypadkach, np. do włączenia atrybutu SUID, lub "lepkiego" bitu dla katlogu. Więcej informacji o prawach dostępu i o ich przydzielaniu można znaleźć w dokumentacji systemowej polecenia chmod(1).

3.3.1. Uprawnienia symboliczne

Uprawnienia symboliczne, określane również jako wyrażenia symboliczne, przy określaniu praw dostępu do plików lub katalogów wykorzystują litery w miejsce wartości liczbowych. Wyrażenia symboliczne wykorzystują składnię: (kto) (akcja) (uprawnienia), przy czym dostępne są następujące wartości:

OpcjaLiteraZnaczenie

(kto)

u

Użytkownik (właściciel)

(kto)

g

Grupa

(kto)

o

Inni

(kto)

a

Wszyscy ("świat")

(akcja)

+

Dodanie uprawnień

(akcja)

-

Usunięcie uprawnień

(akcja)

=

Ustawienie uprawnień

(uprawnienia)

r

Odczyt

(uprawnienia)

w

Zapis

(uprawnienia)

x

Wykonywanie

(uprawnienia)

t

Bit "lepki"

(uprawnienia)

s

Ustawienie UID lub GID

Do ustawienia tych wartości, podobnie jak w przypadku wartości liczbowych, wykorzystywane jest polecenie chmod(1). Przykładowo, by zablokować dostęp innych użytkowników do PLIKU należy wpisać:

% chmod go= PLIK

Gdy musimy wykonać więcej niż jedną zmianę uprawnień parametry należy oddzielić przecinkami. Na przykład, poniższe polecenie usunie prawa zapisu do PLIKU grupie i innym. Następnie doda wszystkim prawo wykonywania:

% chmod go-w,a+x PLIK

3.3.2. Flagi plików we FreeBSD

Dodatkowo, oprócz opisanych wyżej praw dostępu, FreeBSD wykorzystuje również "flagi plików". Flagi te umożliwiają wprowadzenie dodatkowego poziomu ochrony i kontroli plików. Nie dotyczą natomiast katalogów.

Dzięki zwiększonemu poziomowi kontroli plików system może zagwarantować, że w niektórych sytuacjach nawet użytkownik root nie będzie mógł usunąć bądź zmodyfikować plików.

Zmiany flag plików dokonuje się poleceniem chflags(1). Przykładowo, by plikowi plik1 nadać flagę nieusuwalności należy wydać poniższe polecenie:

# chflags sunlink plik1

Natomiast, by usunąć flagę nieusuwalności wystarczy wprowadzić takie samo polecenie dodając "no" przed sunlink:

# chflags nosunlink plik1

By wyświetlić flagi danego pliku wystarczy wpisać polecenie ls(1) z parametrem -lo:

# ls -lo plik1

Wynik powinien być zbliżony do poniższego:

-rw-r--r-- 1 trhodes trhodes sunlnk 0 Mar 1 05:54 plik1

Niektóre z flag mogą być dodawane i usuwane jedynie przez użytkownika root, podczas gdy inne mogą być ustawiane również przez właściciela pliku. Zaleca się aby administratorzy przeczytali strony podręcznika systemowego chflags(1) oraz chflags(2).

3.4. Struktura katalogów

Poznanie hierarchii katalogów FreeBSD jest podstawą ogólnego zrozumienia działania systemu. Najważniejszym zagadnieniem jest koncepcja katalogu głównego, "/". Jest on montowany jako pierwszy podczas uruchamiania systemu i zawiera podstawowe pliki niezbędne do przygotowania systemu do pracy w trybie wieloużytkownikowym. Ponadto w katalogu głównym znajdują się punkty montowania innych systemów plików, które możemy montować.

Punktem montowania nazywany jest katalog, poprzez który inny system plików może być dołączony do głównego systemu plików. Organizacja dysku zawiera więcej informacji. Przykładem typowego punktu montowania może być /usr, /var, /tmp, /mnt oraz /cdrom. Najczęściej każdemu z takich katalogów odpowiada wpis w pliku /etc/fstab. Plik ten zawiera tabelę systemów plików i ich punktów montowania, z której korzysta system. Większość systemów plików wymienionych w /etc/fstab jest montowana automatycznie przez skrypt rc(8) podczas uruchamiania systemu, wyjątkiem są te wpisy, które mają opcję noauto. Plik fstab zawiera więcej informacji.

Pełny opis struktury systemu plików znajduje się w dokumentacji systemowej hier(7). Tu ograniczymy się do pobieżnego zapoznania się z najważniejszymi katalogami.

KatalogOpis

/

Główny katalog systemu plików.

/bin/

Programy użytkowe wykorzystywane zarówno w trybie jednego użytkownika, jak i w trybie wielu użytkowników.

/boot/

Programy i pliki konfiguracyjne używane podczas uruchamiania systemu.

/boot/defaults/

Pliki z domyślną konfiguracją uruchamiania systemu; patrz loader.conf(5).

/dev/

Pliki urządzeń; patrz intro(4).

/etc/

Pliki i skrypty konfiguracyjne.

/etc/defaults/

Pliki z domyślną konfiguracją systemu; patrz rc(8).

/etc/mail/

Pliki konfiguracyjne dla serwerów poczty, na przykład sendmail(8).

/etc/namedb/

Pliki konfiguracyjne programu named; patrz named(8).

/etc/periodic/

Skrypty uruchamiane raz dziennie, raz na tydzień i raz na miesiąc za pośrednictwem cron(8); patrz periodic(8).

/etc/ppp/

Pliki konfiguracyjne ppp; patrz ppp(8).

/mnt/

Pusty katalog, najczęściej wykorzystywany przez administratorów jako tymczasowy punkt montowania..

/proc/

System plików procesów, patrz procfs(5), mount_procfs(8).

/rescue/

Katalog zawierający programy przydatne w przypadku awarii; patrz rescue(8).

/root/

Katalog domowy użytkownika root.

/sbin/

Programy i narzędzia administracyjne wykorzystywane zarówno w trybie jednego użytkownika, jak i w trybie wielu użytkowników.

/stand/

Programy używane w samodzielnym środowisku.

/tmp/

Pliki tymczasowe. Zawartość katalogu /tmp NIE JEST zachowywana przy ponownym uruchamianiu systemu. Również pamięciowy system plików jest często montowany w katalogu /tmp. Proces ten może zostać zautomatyzowany wykorzystując zmienne rc.conf(5) związane z tmpmfs (bądź za pomocą wpisu w /etc/fstab; patrz mdmfs(8)).

/usr/

Większość programów i aplikacji wykorzystywanych przez użytkowników.

/usr/bin/

Najczęściej używane programy, narzędzia programistyczne, aplikacje.

/usr/include/

Pliki nagłówkowe C.

/usr/lib/

Biblioteki.

/usr/libdata/

Pliki danych różnych programów użytkowych.

/usr/libexec/

Demony i programy systemowe (uruchamiane przez inne programy).

/usr/local/

Lokalne programy, biblioteki, itp. Ponadto jest to domyślny katalog dla instalowanych portów. Ogólna struktura katalogów wewnątrz /usr/local powinna odpowiadać strukturze /usr opisanej w dokumentacji hier(7). Wyjątkiem jest katalog man, umieszczony bezpośrednio w /usr/local, a nie w /usr/local/share, oraz dokumentacja portów, znajdująca się w share/doc/port.

/usr/obj/

Pliki zależne od architektury komputera, tworzone w procesie budowania drzewa /usr/src.

/usr/ports

Kolekcja portów FreeBSD (opcjonalna).

/usr/sbin/

Demony i programy systemowe (dostępne dla użytkowników).

/usr/shared/

Pliki niezależne od architektury systemu.

/usr/src/

Pliki źródłowe BSD, lokalne pliki źródłowe.

/usr/X11R6/

Pliki wykonywalne, biblioteki, i inne pliki dystrybucji X11R6 (opcjonalnie).

/var/

Rozmaite pliki dzienników systemowych, pliki tymczasowe, pliki kolejek. Również pamięciowy system plików jest często montowany w tym katalogu. Proces ten może zostać zautomatyzowany wykorzystując zmienne rc.conf(5) związane z varmfs (bądź za pomocą wpisu w /etc/fstab; patrz mdmfs(8)).

/var/log/

Pliki dzienników systemowych.

/var/mail/

Skrzynki pocztowe użytkowników.

/var/spool/

Katalogi kolejek systemu drukowania i poczty.

/var/tmp/

Pliki tymczasowe nie usuwane przy ponownym uruchamianiu systemu.

/var/yp

Mapy usługi NIS.

3.5. Organizacja dysku

Najmniejszą jednostką organizacji dysku używaną przez FreeBSD do odnajdywania plików jest nazwa pliku. W nazwach plików rozróżniane są duże i małe litery, tak więc readme.txt i README.TXT to dwa różne pliki. FreeBSD nie wykorzystuje rozszerzeń nazw plików (.txt) do określenia, czy plik jest programem, dokumentem, czy innym zbiorem danych.

Pliki przechowywane są w katalogach. Katalog może być pusty, lub może zawierać setki plików. Może również zawierać inne katalogi, dzięki czemu mamy możliwość zbudowania hierarchicznej struktury katalogów. Pozwala to na łatwą organizację danych.

Dostęp do plików i katalogów uzyskuje się podając nazwę pliku lub katalogu, poprzedzoną ukośnikiem / i innymi wymaganymi nazwami katalogów. Jeśli mamy katalog foo, a w nim katalog bar, w którym znajduje się plik readme.txt, wówczas pełną nazwą, bądź ścieżką dostępu do pliku jest foo/bar/readme.txt.

Katalogi i pliki przechowywane są w systemie plików. Każdy system plików ma jeden katalog najwyższego poziomu, zwany katalogiem głównym systemu plików. W katalogu głównym mogą być umieszczone następne katalogi.

To, o czym mówimy, jest zapewne podobne do innych systemów operacyjnych, z którymi być może zetknęliśmy się wcześniej. Są jednak różnice; na przykład w systemie MS-DOS® nazwy plików i katalogów oddzielane są znakiem \, w Mac OS® natomiast znakiem :.

We FreeBSD nie są używane litery dysków, lub inne nazwy dysków w ścieżce. Nie spotkamy się w FreeBSD z czymś takim jak c:/foo/bar/readme.txt.

Jest natomiast jeden system plików pełniący rolę głównego systemu plików. Zawiera on katalog główny dostępny jako /. Każdy inny system plików jest montowany w głównym systemie plików. Niezależnie od tego, ile dysków mamy w komputerze, we FreeBSD każdy katalog wydaje się być częścią tego samego dysku.

Załóżmy, że mamy trzy systemy plików, nazwane A, B i C. Każdy z nich ma katalog główny, zawierający dwa katalogi o nazwach A1, A2 (oraz odpowiednio B1, B2 i C1, C2).

Niech A będzie głównym systemem plików. Gdybyśmy sprawdzili jego zawartość poleceniem ls, zobaczylibyśmy dwa podkatalogi A1 i A2. Drzewo katalogów wygląda następująco:

example dir1

System plików musi być montowany w katalogu innego systemu plików. Przyjmijmy teraz, że montujemy system plików B w katalogu A1. Główny katalog B zastąpi A1, a podkatalogi B pojawią się w odpowiednim miejscu:

example dir2

Do plików znajdujących się w katalogach B1 i B2 można się dostać posługując się ścieżką /A1/B1 lub /A1/B2. Pliki poprzednio obecne w katalogu /A1 są tymczasowo ukryte. Pojawią się ponownie po odmontowaniuB z A.

Gdyby zamontować B w A2, drzewo katalogów wyglądałoby tak:

example dir3

ścieżki natomiast miałyby postać /A2/B1 i /A2/B2.

Systemy plików mogą być montowane jeden na drugim. Rozwijając poprzedni przykład, możemy zamontować system plików C w katalogu B1 systemu plików B, otrzymując następującą postać drzewa katalogów:

example dir4

Można równie dobrze zamontować C bezpośrednio w systemie plików A, w katalogu A1:

example dir5

Znającym system MS-DOS® może to przypominać polecenie join, choć nie jest to to samo.

Zwykle nie trzeba zajmować się opisanymi powyżej rzeczami. Najczęściej tworzymy systemy plików podczas instalacji FreeBSD, wybieramy miejsce ich zamontowania i nie wprowadzamy później żadnych zmian, chyba, że zainstalujemy nowy dysk.

Można utworzyć jeden obszerny główny system plików i nie tworzyć żadnych innych. Takie podejście ma kilka wad i jedną zaletę.

Korzyści z kilku systemów plików
 • Odrębne systemy plików mogą mieć różne opcje montowania (mount options). Na przykład, przy odpowiednim przygotowaniu, główny system plików może być zamontowany tylko do odczytu, przez co niemożliwe będzie przypadkowe usunięcie lub zmiana ważnego pliku. Oddzielenie systemów plików dostępnych do zapisu dla użytkowników, jak np. /home, od innych pozwala również na montowanie ich z opcją nosuid; co z kolei pozwala zwiększyć bezpieczeństwo systemu uniemożliwiając wykorzystanie bitów suid/guid.

 • FreeBSD automatycznie optymalizuje układ plików w systemie plików, w zależności od tego, jak ów system jest wykorzystywany. System plików zawierający wiele często zapisywanych małych plików będzie optymalizowany inaczej niż taki, w którym przechowywane jest mniej plików o dużych rozmiarach. W przypadku jednego dużego systemu plików taka optymalizacja nie zadziała.

 • Systemy plików FreeBSD są odporne na awarie zasilania. W niesprzyjających okolicznościach może się jednak zdarzyć, że przerwa w dostawie prądu w krytycznym momencie spowoduje uszkodzenie struktury systemu plików. Przechowywanie danych w kilku systemach plików zwiększa szansę, że system uruchomi się ponownie, dzięki czemu łatwiej będzie odzyskać dane z kopii zapasowej.

Korzyść z pojedynczego systemu plików
 • Systemy plików mają stały rozmiar. Podczas instalacji FreeBSD tworzymy system plików o zadanym rozmiarze; później może się okazać, że trzeba powiększyć partycję. Niełatwo jest to zrobić inaczej, niż przez przygotowanie zapasowej kopii danych, utworzenie na nowo systemu plików o większych rozmiarach, oraz skopiowanie danych z powrotem.

  We FreeBSD dostępne jest polecenie growfs(8), które pozwala na zwiększenie rozmiaru systemu plików w locie, pomijając wspomniane ograniczenie.

Systemy plików przechowywane są na partycjach. Pojęcie partycji ma tu inne znaczenie niż popularnie stosowane (np. partycja systemu MS-DOS®), ze względu na uniksowy rodowód FreeBSD. Każda z partycji oznaczana jest literą, od a do h. Pojedyncza partycja może zawierać jeden system plików, dlatego też do systemów plików często odwołuje się albo poprzez miejsce ich zamontowania w głównym systemie plików, albo przez literowe oznaczenie partycji, na której dany system plików się znajduje.

Przestrzeń dyskowa jest również używana we FreeBSD jako przestrzeń wymiany, pełniąc w ten sposób rolę pamięci wirtualnej. Komputer może dzięki temu dysponować większą ilością pamięci, niż ma w rzeczywistości. Kiedy pamięci zaczyna brakować, FreeBSD odsyła niektóre nieużywane dane do przestrzeni wymiany, a gdy znów okażą się potrzebne, przenosi je z powrotem (odsyłając jednocześnie inne dane).

Z niektórymi partycjami związane są pewne konwencje dotyczące ich zastosowania.

PatrycjaKonwencja

a

Zwykle zawiera główny system plików

b

Zwykle zawiera przestrzeń wymiany

c

Zwykle jest tego samego rozmiaru, co obejmujący ją segment. Dzięki temu programy działające na całym segmencie (na przykład wykrywające uszkodzone obszary dysku) mogą działać na partycji c. Zwykle nie tworzy się na tej partycji systemu plików.

d

Swego czasu partycja d miała specjalne znaczenie, obecnie już go nie ma. Do dziś jednak niektóre programy mogą dziwnie się zachowywać, jeśli każe im się pracować na partycji d, dlatego też sysinstall zwykle w ogóle jej nie tworzy.

Każda partycja zawierająca system plików przechowywana jest na czymś, co we FreeBSD nosi nazwę segmentu. Jest to określenie tego, co wcześniej zwane było partycją, i ponownie jest to konsekwencją uniksowych korzeni FreeBSD. Segmenty są oznaczane liczbami od 1 do 4.

Numery segmentów, wraz z przedrostkiem s, poprzedzone są nazwą urządzenia. Tak więc "da0_s1_" jest pierwszym segmentem na pierwszym dysku SCSI. Na dysku mogą być najwyżej cztery fizyczne segmenty, można jednak tworzyć segmenty logiczne wewnątrz segmentów fizycznych specjalnego typu. Powstałe w ten sposób segmenty rozszerzone mają numery od 5 wzwyż, zatem "ad0_s5_" odpowiada pierwszemu rozszerzonemu segmentowi na dysku IDE. Urządzenia te są wykorzystywane przez systemy plików, które zajmują cały segment.

Segmenty, dyski "niebezpiecznie dedykowane" i inne dyski zawierają partycje, oznaczane literami od a do h. Litera dopisywana jest do nazwy urządzenia, więc "da0_a_" odpowiadać będzie partycji a na pierwszym dysku da, "niebezpiecznie dedykowanym". Z kolei "ad1s3_e_" oznacza piątą partycję w trzecim segmencie drugiego dysku IDE.

Własne oznaczenie ma także każdy dysk. Nazwa dysku składa się z symbolu określającego typ dysku, oraz numeru, określającego który to dysk. Dyski, inaczej niż segmenty, numerowane są od zera. Oznaczenia dysków zawiera najczęściej spotykane zwykle oznaczenia.

Gdy odwołujemy się do partycji, FreeBSD wymaga, byśmy podali również nazwę obejmującego ją segmentu i dysku. Z kolei gdy odwołujemy się do segmentu, podajemy również nazwę dysku. Kolejno podajemy więc nazwę dysku, s, numer segmentu, a na koniec literę partycji; patrz Przykładowe nazwy dysków, segmentów i partycji.

Schematyczny model dysku pokazuje schematyczny model dysku, z pomocą którego łatwiej będzie zrozumieć pewne rzeczy.

Gdy instalujemy FreeBSD, w pierwszej kolejności musimy przygotować segmenty na dysku, następnie w segmencie przeznaczonym dla FreeBSD utworzyć partycje, następnie wewnątrz partycji stworzyć system plików (lub przestrzeń wymiany) i określić miejsce jego montowania.

Tabela 7. Oznaczenia dysków
OznaczenieZnaczenie

ad

Dysk ATAPI (IDE)

da

Dysk SCSI o dostępie bezpośrednim

acd

CDROM ATAPI (IDE)

cd

CDROM SCSI

fd

Stacja dyskietek

Przykład 3. Przykładowe nazwy dysków, segmentów i partycji
NazwaZnaczenie

ad0s1a

Pierwsza partycja (a) w pierwszym segmencie (s1) na pierwszym dysku IDE (ad0).

da1s2e

Piąta partycja e w drugim segmencie (s2) na drugim dysku SCSI (da1).

Przykład 4. Schematyczny model dysku

Rysunek przedstawia pierwszy dysk IDE z punktu widzenia FreeBSD. Zakładamy, że dysk ma rozmiar 4 GB i jest podzielony na dwa segmenty (partycje w MS-DOS®) o rozmiarze po 2 GB. Pierwszy segment zawiera DOS-owy dysk C:, natomiast w drugim segmencie znajduje się przykładowa instalacja FreeBSD, z trzema partycjami oraz partycją wymiany.

Każda z trzech partycji przechowuje system plików. Na partycji a umieszczony jest główny system plików, na e znajduje się katalog /var, a na f katalog /usr.

disk layout

3.6. Montowanie i odmontowywanie systemów plików

System plików można sobie wyobrazić jako drzewo, którego korzeniem jest /. /dev, /usr i inne podkatalogi katalogu głównego są gałęziami, z których mogą wyrastać kolejne gałęzie, na przykład /usr/local, itd.

Jest kilka powodów, dla których warto jest trzymać niektóre katalogi w oddzielnych systemach plików. W katalogu /var znajdują się podkatalogi log/ i spool/ oraz rozmaite pliki tymczasowe, z tego powodu może się on zapełnić. Zapełnienie głównego systemu plików jest raczej niepożądane, więc często zaleca się oddzielenie /var od /.

Często niektóre katalogi umieszczane są na odrębnych systemach plików ze względu na to, że znajdują się na osobnych dyskach fizycznych lub dyskach wirtualnych, jak na przykład pliki udostępniane poprzez Network File System lub napędy CDROM.

3.6.1. Plik fstab

Systemy plików wymienione w pliku /etc/fstab są automatycznie montowane podczas ładowania systemu (prócz oznaczonych opcją noauto).

Wpisy w pliku /etc/fstab są następującej postaci:

urządzenie    /punkt-montowania typ   opcje   archiwizacja   nr-przebiegu
urządzenie

Nazwa pliku urządzenia (istniejącego), zgodnie z opisem w Device Names.

punkt-montowania

Katalog (istniejący), w którym system plików ma być zamontowany.

typ

Typ systemu plików przekazywany poleceniu mount(8). We FreeBSD domyślnie jest to ufs.

opcje

Pierwszą opcją jest rw, jeśli w systemie plików ma być możliwy odczyt i zapis, albo ro, jeżeli dozwolony ma być tylko odczyt. W następnej kolejności podawane są inne opcje. Często stosowana jest opcja noauto, która zapobiega automatycznemu montowaniu systemu plików podczas uruchamiania systemu. Pozostałe opcje opisane są w dokumentacji systemowej mount(8).

archiwizacja

Na podstawie tej informacji program dump(8) stwierdza, które systemy plików mają być archiwizowane. Jeśli pole to zostanie pominięte, domyślnie przyjmowana jest wartość zero.

nr-przebiegu

Na podstawie tego pola wyznaczana jest kolejność, w jakiej systemy plików poddawane są sprawdzaniu. Systemy plików, które nie mają być sprawdzane, powinny mieć nr-przebiegu ustawiony na zero. Główny system plików (powinien być sprawdzony jako pierwszy) powinien mieć nr-przebiegu o wartości jeden, a inne systemy plików powinny mieć wpisaną wartość większą od jednego. Jeśli dwa lub więcej systemów plików będzie miało taki sam nr-przebiegu, wówczas fsck(8), o ile będzie to możliwe, podejmie próbę równoległego sprawdzenia tych systemów plików.

Więcej informacji o formacie pliku /etc/fstab oraz definiowanych w nim opcji dostępnych w podręczniku systemowym fstab(5)

3.6.2. Polecenie mount

Polecenie mount(8) jest głównym poleceniem używanym do montowania systemów plików.

W najprostszej postaci, używa się go następująco:

# mount urządzenie punkt-montowania

Polecenie to ma mnóstwo opcji wymienionych w dokumentacji systemowej mount(8). Do najczęściej stosowanych należą:

Opcje montowania
-a

Montowanie wszystkich systemów plików wymienionych w /etc/fstab. Nie są montowane systemy plików z opcją "noauto" oraz wykluczone przez opcję -t, jak również systemy plików już zamontowane.

-d

Wykonanie wszystkiego, oprócz faktycznego wywołania funkcji systemowej montowania. W połączeniu z opcją -v można w ten sposób sprawdzić, co tak naprawdę mount(8) stara się zrobić.

-f

Wymuszenie montowania nieuporządkowanego systemu plików (niebezpieczne), lub wymuszenie odebrania prawa do zapisu przy zmianie trybu montowania systemu plików z trybu "odczyt i zapis" na "tylko do odczytu".

-r

Montowanie systemu plików w trybie tylko do odczytu. Taki sam efekt ma zastosowanie opcji -o z argumentem ro (bądź rdonly w wersjach FreeBSD wcześniejszych niż 5.2).

-t typ

Montowanie systemu plików o określonym typie. Przy zastosowaniu opcji -a montowane są tylko systemy plików podanego typu.

Domyślnym typem systemu plików jest "ufs".

-u

Uaktualnienie opcji montowania systemu plików.

-v

Pokazywanie dodatkowych komunikatów.

-w

Montowanie w trybie odczytu i zapisu.

Opcji -o towarzyszy lista oddzielonych przecinkami parametrów, oto niektóre z nich:

nodev

Ignorowanie obecnych w systemie plików urządzeń specjalnych. Przydatna opcja, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

noexec

Wyłączenie uruchamiania programów wykonywalnych na systemie plików. Również służy bezpieczeństwu.

nosuid

Ignorowanie bitów setuid i setgid w systemie plików. Kolejna opcja służąca bezpieczeństwu.

3.6.3. Polecenie umount Command

Poleceniu umount(8) należy podać jako parametr punkt montowania, nazwę urządzenia bądź opcję -a lub -A.

Każdej z form wywołania polecenia można podać opcję -f, która nakazuje dokonać bezwarunkowego odmontowania, oraz opcję -v, powodującą wypisywanie dodatkowych komunikatów. Należy mieć na uwadze, że raczej nie zaleca się korzystania z -f. Bezwarunkowe odmontowywanie systemu plików może doprowadzić do awarii systemu lub uszkodzenia danych znajdujących się w danym systemie plików.

Opcje -a oraz -A służą do odmontowania wszystkich zamontowanych systemów plików, lub systemów plików wybranych typów, określonych w opcji -t. Opcja -A nie dokonuje próby odmontowania głównego systemu plików.

3.7. Procesy

FreeBSD jest wielozadaniowym systemem operacyjnym. Oznacza to, że korzystając z systemu mamy wrażenie, że wiele programów działa jednocześnie. Działający w danej chwili program nazywany jest procesem. Po wydaniu dowolnego polecenia uruchamiany jest przynajmniej jeden proces. Są również procesy systemowe, które działają nieprzerwanie, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie systemu.

Każdemu procesowi przypisany jest jednoznaczny numer zwany identyfikatorem procesu, lub po prostu PID. Podobnie jak plik, również każdy proces ma swojego właściciela i grupę. Na podstawie informacji o właścicielu i grupie system operacyjny przydziela procesowi prawa do otwierania plików i urządzeń, przy zastosowaniu opisanych wcześniej praw dostępu. Większość procesów ma swój proces macierzysty; jest to proces, który uruchomił dany proces. Przykładowo, kiedy wydajemy polecenia w powłoce, to zarówno powłoka jest procesem, jak i każde z wykonanych poleceń. Procesem macierzystym każdego uruchomionego w ten sposób procesu będzie powłoka. Wyjątkiem jest specjalny proces zwany init(8). init jest pierwszym procesem, więc jego PID jest zawsze równy 1. Proces init uruchamiany jest przez jądro systemu podczas ładowania FreeBSD.

Są dwa bardzo przydatne polecenia, które pozwalają zobaczyć, jakie procesy są uruchomione: ps(1) i top(1). Polecenie ps pokazuje statyczną listę działających w danej chwili procesów, uwzględniając informacje takie jak PID-y procesów, zużywaną pamięć, wydane do uruchomienia procesów polecenia, itd. Polecenie top wyświetla listę uruchomionych procesów, która jest co kilka sekund uaktualniana, dzięki czemu możemy na bieżąco śledzić, czym zajmuje się komputer.

Domyślnie ps pokazuje tylko działające procesy należące do użytkownika wydającego polecenie. Na przykład:

% ps
 PID TT STAT   TIME COMMAND
 298 p0 Ss   0:01.10 tcsh
 7078 p0 S   2:40.88 xemacs mdoc.xsl (xemacs-21.1.14)
37393 p0 I   0:03.11 xemacs freebsd.dsl (xemacs-21.1.14)
48630 p0 S   2:50.89 /usr/local/lib/netscape-linux/navigator-linux-4.77.bi
48730 p0 IW   0:00.00 (dns helper) (navigator-linux-)
72210 p0 R+   0:00.00 ps
 390 p1 Is   0:01.14 tcsh
 7059 p2 Is+  1:36.18 /usr/local/bin/mutt -y
 6688 p3 IWs  0:00.00 tcsh
10735 p4 IWs  0:00.00 tcsh
20256 p5 IWs  0:00.00 tcsh
 262 v0 IWs  0:00.00 -tcsh (tcsh)
 270 v0 IW+  0:00.00 /bin/sh /usr/X11R6/bin/startx -- -bpp 16
 280 v0 IW+  0:00.00 xinit /home/nik/.xinitrc -- -bpp 16
 284 v0 IW   0:00.00 /bin/sh /home/nik/.xinitrc
 285 v0 S   0:38.45 /usr/X11R6/bin/sawfish

Jak widzimy, ps(1) wyświetla informacje w kilku kolumnach. W kolumnie PID pokazywany jest omówiony wcześniej identyfikator procesu. PID-y są przydzielane po kolei od 1 do 99999 i znów od początku, gdy się skończą. Kolumna TT pokazuje terminal, na którym działa program - na razie nie będziemy się tym zajmować. W kolumnie STAT przedstawiony jest stan procesu, jego także na razie nie będziemy omawiać. TIME pokazuje czas wykorzystywania procesora przez dany proces, niekoniecznie odpowiada on czasowi, jaki upłynął od uruchomienia programu, ponieważ wiele programów przez długi czas oczekuje na jakieś zdarzenie, a dopiero potem wykorzystuje procesor. Ostatnia kolumna, COMMAND, pokazuje polecenie, którym uruchomiony został program.

ps(1) ma wiele rozmaitych opcji, które mają wpływ na wyświetlane informacje. Jedną z najbardziej przydatnych kombinacji opcji jest auxww. Opcja a pokazuje informacje o wszystkich działających procesach, również nie należących do nas. u pokazuje nazwę użytkownika, do którego należy proces, jak również wykorzystanie pamięci. x pokazuje informacje o procesach - demonach. Opcja ww nakazuje, by polecenie ps(1) wyświetlało pełną linię polecenia, nie obcinając jej, by zmieściła się na ekranie.

Informacje pokazywane przez top(1) wyglądają podobnie. Oto przykład:

% top
last pid: 72257; load averages: 0.13, 0.09, 0.03  up 0+13:38:33 22:39:10
47 processes: 1 running, 46 sleeping
CPU states: 12.6% user, 0.0% nice, 7.8% system, 0.0% interrupt, 79.7% idle
Mem: 36M Active, 5256K Inact, 13M Wired, 6312K Cache, 15M Buf, 408K Free
Swap: 256M Total, 38M Used, 217M Free, 15% Inuse

 PID USERNAME PRI NICE SIZE  RES STATE  TIME  WCPU  CPU COMMAND
72257 nik    28  0 1960K 1044K RUN   0:00 14.86% 1.42% top
 7078 nik    2  0 15280K 10960K select  2:54 0.88% 0.88% xemacs-21.1.14
 281 nik    2  0 18636K 7112K select  5:36 0.73% 0.73% XF86_SVGA
 296 nik    2  0 3240K 1644K select  0:12 0.05% 0.05% xterm
48630 nik    2  0 29816K 9148K select  3:18 0.00% 0.00% navigator-linu
 175 root    2  0  924K  252K select  1:41 0.00% 0.00% syslogd
 7059 nik    2  0 7260K 4644K poll   1:38 0.00% 0.00% mutt
...

Informacje podzielone są na dwie części. Nagłówek (pierwsze pięć wierszy) zawiera PID ostatnio uruchomionego procesu, średnie obciążenie systemu (miara zapracowania systemu), czas działania systemu (od ostatniego uruchomienia) oraz aktualny czas. Inne liczby w nagłówku informują o liczbie działających procesów (w przykładzie 47), jak dużo pamięci i przestrzeni wymiany jest zajęte, oraz ile czasu system przebywa w różnych stanach procesora.

Pod nagłówkiem w kilku kolumnach pokazane są informacje zbliżone do przedstawianych przez ps(1). Podobnie można tu znaleźć PID procesu, nazwę użytkownika, czas zajmowania procesora, oraz polecenie, którym uruchomiono proces. top(1) pokazuje domyślnie także rozmiar pamięci zajmowanej przez proces. Ta ostatnia informacja podzielona jest na dwie kolumny; jedna odpowiada całkowitemu rozmiarowi, druga rozmiarowi rezydentnemu. Całkowity rozmiar oznacza, ile pamięci było potrzebne programowi, z kolei rozmiar rezydentny informuje, ile pamięci wykorzystuje program w danej chwili. W przykładzie widać, że getenv(3) potrzebował prawie 30 MB pamięci RAM, jednak obecnie wykorzystuje tylko 9 MB.

top(1) automatycznie aktualizuje wyświetlane informacje co dwie sekundy; można to zmienić opcją s.

3.8. Demony, sygnały i unicestwianie procesów

Kiedy korzystamy z edytora tekstu, możemy go w prosty sposób obsługiwać, wczytywać pliki, itp. Jest to możliwe dzięki cechom samego edytora oraz dzięki temu, że edytor jest podłączony do terminala. Jednakże, niektóre programy pracują bez ciągłej komunikacji z użytkownikiem, są więc odłączone od terminala. Przykładem takiego programu może być serwer WWW, nieustannie odpowiadający na żądania pochodzące z sieci, bez potrzeby komunikacji z użytkownikiem. Inny przykład to programy przesyłające emaile pomiędzy komputerami.

Takie programy nazywane są demonami (ang. daemons). Demony to postaci z mitologii greckiej - niewielkie usłużne istoty, ani dobre, ani złe, które w rozmaity sposób pomagały ludziom. Podobnie pomagają dzisiejsze serwery pocztowe i serwery WWW. Dlatego właśnie od długiego czasu maskotką BSD jest wesoły demon z widłami i w

Przyjęto, iż programy uruchamiane jako demony mają nazwy zakończone literą "d". BIND (Berkeley Internet Name Daemon) jest serwerem nazw uruchamianym przez program named, serwer WWW Apache nosi nazwę httpd, demon kolejkowania drukarki (line printer spooling daemon) to lpd, itd. Nie jest to sztywna reguła, lecz przyjęta konwencja; na przykład główny demon pocztowy programu Sendmail nazywa się sendmail, a nie jak można by przypuszczać maild.

Niekiedy istnieje potrzeba komunikacji z procesem - demonem. Odbywa się ona poprzez sygnały, to znaczy możemy porozumieć się z demonem (lub jakimkolwiek działającym procesem) wysyłając mu sygnał. Są różne rodzaje sygnałów, które możemy wysłać - niektóre z nich mają określone znaczenie, inne są odpowiednio interpretowane przez aplikację, co powinno być opisane w dokumentacji aplikacji. Sygnał możemy wysłać tylko do procesu, którego jesteśmy właścicielem. Wysłanie sygnału do procesu należącego do kogoś innego za pośrednictwem kill(1) lub kill(2) spowoduje odmowę dostępu. Wyjątkiem jest użytkownik root, który może wysyłać sygnały do dowolnego procesu, niezależnie od jego właściciela.

Zdarza się, że samo FreeBSD również wysyła aplikacjom sygnały. Jeżeli niewłaściwie napisany program próbuje dostać się do niedostępnego dla niego obszaru pamięci, FreeBSD wysyła procesowi sygnał Segmentation Violation (SIGSEGV). Aplikacja może skorzystać z funkcji systemowej alarm(3), wówczas po upłynięciu pewnego czasu zostanie do niej wysłany sygnał Alarm (SIGALRM). I tak dalej.

Do zatrzymania procesu można wykorzystać dwa sygnały: SIGTERM i SIGKILL. Pierwszy z nich jest łagodnym sposobem unicestwienia procesu; proces może przechwycić ten sygnał, następnie zakończyć swoją pracę, np. zamykając pliki, które otworzył. Czasami proces może zignorować sygnał SIGTERM, jeśli akurat zajmuje się czymś, co nie powinno być przerywane.

Sygnał SIGKILL nie może zostać zignorowany. Działa według zasady "Nie obchodzi mnie, co robisz, w tej chwili przestań". Wysłanie procesowi sygnału SIGKILL powoduje, iż FreeBSD natychmiast go wstrzymuje.

Inne użyteczne sygnały to SIGHUP, SIGUSR1 i SIGUSR2. Są to sygnały ogólnego przeznaczenia, różne aplikacje reagują na nie w różny sposób.

Powiedzmy, że dokonaliśmy zmiany w pliku konfiguracji serwera WWW, i chcemy nakazać serwerowi, aby konfiguracja została ponownie wczytana. Moglibyśmy zatrzymać i ponownie uruchomić httpd, ale ubocznym efektem takiego postępowania byłaby chwilowa przerwa w pracy serwera, co jest raczej niepożądane. Większość demonów działa w taki sposób, iż po otrzymaniu sygnału SIGHUP dokonują ponownego przeczytania swojego pliku konfiguracyjnego. Dzięki temu zamiast unicestwiania i ponownego uruchamiania httpd możemy wysłać mu sygnał SIGHUP. Nie jest jednoznacznie określone, jak procesy reagują na sygnał SIGHUP, dlatego różne demony mogą zachowywać się w różny sposób - w razie niepewności warto zapoznać się z dokumentacją konkretnego demona.

Sygnały wysyłane są przy użyciu polecenia kill(1), jak w poniższym przykładzie.

Procedure: Wysyłanie sygnału do procesu

W tym przykładzie zaprezentowano wysyłanie sygnału do inetd(8). Plik konfiguracyjny dla inetd to /etc/inetd.conf. Wysłanie sygnału SIGHUP spowoduje ponowne przeczytanie tego pliku.

 1. Trzeba ustalić PID procesu, do którego wysyłać będziemy sygnał - do tego celu posłużą polecenia ps(1) i grep(1). Polecenia grep(1) używamy do odnalezienia podanego ciągu znaków. Ponieważ polecenia wydajemy jako zwykły użytkownik, a inetd(8) działa jako root, polecenie ps(1) musimy wywołać z opcją ax.

  % ps -ax | grep inetd
  198 ?? IWs  0:00.00 inetd -wW

  Jak widać, inetd(8) ma PID o wartości 198. Niekiedy w przedstawionym powyżej przykładzie może się także pojawić proces grep inetd, wynika to ze sposobu, w jaki ps(1) odnajduje działające procesy.

 2. Sygnał wysyłamy przy pomocy polecenia kill(1). Najpierw skorzystamy jednak z polecenia su(1) by stać się rootem, gdyż inetd(8) działa jako root.

  % su
  
  # /bin/kill -s HUP 198

  Podobnie jak wiele poleceń w systemach UNIX®, kill(1) nie wyświetla żadnego komunikatu w przypadku powodzenia. Jeżeli natomiast sygnał został wysłany do procesu, którego nie jest się właścicielem, pojawi się informacja: kill: PID: Operation not permitted (niedozwolona operacja). Błędne wpisanie PID-u spowoduje albo wysłanie sygnału do niewłaściwego procesu, co może skończyć się źle, albo też wysłanie sygnału do PID-u, który nie jest w danej chwili wykorzystywany - pojawi się wówczas komunikat kill: PID: No such process (nie ma takiego procesu).

  Dlaczego warto korzystać z /bin/kill?

  W wielu powłokach polecenie kill jest wbudowane; oznacza to, że sama powłoka zajmuje się wysyłaniem sygnału, nie wywołując /bin/kill. Może to być użyteczne, jednakże w różnych powłokach stosowana jest różna składnia do określenia nazwy sygnału, który ma być wysłany. Zamiast więc zapamiętywania wszystkich możliwych składni, łatwiej jest po prostu korzystać z polecenia /bin/kill …​

  Inne sygnały wysyła się tą samą metodą, wystarczy zastąpić TERM lub KILL w odpowiedni sposób.

Unicestwianie losowo wybranego procesu jest raczej złym pomysłem. Szczególne znaczenie ma init(8), proces o PID równym 1. Wydanie polecenia /bin/kill -s KILL 1 jest szybką metodą wyłączenia systemu. Należy zawsze sprawdzać poprawność argumentów polecenia kill(1) przed naciśnięciem klawisza Return.

3.9. Powłoki

W codziennej pracy z FreeBSD bardzo często wykorzystywany jest interfejs linii poleceń, zwany powłoką (ang. shell). Podstawowym zadaniem powłoki jest przyjmowanie poleceń i wykonywanie ich. Wiele powłok wyposażonych jest także w dodatkowe funkcje ułatwiające pracę, np. usprawnienia zarządzania plikami, dopasowywanie nazw plików, ułatwienia korzystania z linii poleceń, makropolecenia i zmienne środowiskowe. We FreeBSD dostępnych jest kilka powłok, np. Bourne Shell sh i ulepszony C-shell tcsh. Wiele innych powłok, jak choćby zsh czy bash, można znaleźć w kolekcji portów FreeBSD.

Której z powłok najlepiej jest używać? To właściwie kwestia gustu. Dla programistów C najwygodniejsze mogą być powłoki o składni wzorowanej na języku C, np. tcsh. Użytkownikom Linuksa i tym, dla których interfejs linii poleceń systemów 8unix; jest nowością, można polecić bash. Do wyboru jest wiele powłok, każda z nich ma pewne charakterystyczne tylko dla niej właściwości, które niekoniecznie będą działać w każdych warunkach.

Często spotykanym udogodnieniem powłoki jest uzupełnianie nazw plików. Po wpisaniu kilku pierwszych liter polecenia lub nazwy pliku powłoka potrafi zwykle uzupełnić dalszy ciąg polecenia lub nazwy, dzieje się to po wciśnięciu klawisza Tab. Przyjmijmy przykładowo, że istnieją dwa pliki o nazwach foobar i foo.bar. Chcemy usunąć plik foo.bar. Możemy więc wydać polecenie: rm fo[Tab].[Tab].

Powłoka wyświetli: rm foo[BIIP].bar.

Napis [BIIP] oznacza sygnał dźwiękowy, będący informacją od powłoki, że uzupełnienie nazwy pliku nie było możliwe, ponieważ można dopasować więcej niż jedną nazwę. Zarówno foobar jak i foo.bar zaczynają się od fo. Powłoka mogła jednakże uzupełnić początek, czyli foo. Teraz można wpisać kropkę . i ponownie wcisnąć Tab, tym razem powłoka uzupełni nazwę do końca.

Inną cechą powłoki są zmienne środowiskowe. Przechowywane są one w przestrzeni środowiska powłoki w postaci par "nazwa = wartość". Przestrzeń środowiska jest widoczna dla każdego programu uruchamianego przez powłokę, dlatego też przechowuje się tam wiele parametrów konfiguracyjnych dla programów. Oto najczęściej spotykane zmienne środowiskowe wraz z krótkim opisem:

ZmiennaOpis

USER

Nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika.

PATH

Lista katalogów zawierających pliki wykonywalne oddzielona przecinkami.

DISPLAY

Nazwa ekranu X11, jeśli takowy jest dostępny.

SHELL

Wykorzystywana powłoka.

TERM

Nazwa terminala użytkownika, wykorzystywana do określenia właściwości terminala.

TERMCAP

Zapis z bazy termcap zawierający sekwencje kodów odpowiadających różnym funkcjom terminala.

OSTYPE

Typ systemu operacyjnego, np. FreeBSD.

MACHTYPE

Architektura sprzętowa, na jakiej działa system.

EDITOR

Preferowany przez użytkownika edytor tekstu.

PAGER

Preferowany przez użytkownika program wyświetlający pliki tekstowe.

MANPATH

Lista katalogów zawierających dokumentację systemową oddzielona przecinkami.

Sposób odczytywania i ustawiania zmiennych środowiskowych zależy od rodzaju używanej powłoki. Na przykład w powłokach wzorowanych na C, jak tcsh i csh, do ustawiania i przeglądania zmiennych środowiskowych służy polecenie setenv, natomiast w powłokach Bourne’a, czyli sh i bash, do tych celów wykorzystywane jest polecenie export. Przykładowo, aby zmienić zmienną środowiskową EDITOR na /usr/local/bin/emacs w powłoce csh lub tcsh, należy wydać polecenie:

% setenv EDITOR /usr/local/bin/emacs

A w powłokach Bourne’a:

% export EDITOR="/usr/local/bin/emacs"

W większości powłok można wyświetlić wartość zmiennej środowiskowej przez poprzedzenie jej nazwy znakiem $. Dla przykładu, polecenie echo $TERM pokaże wartość zmiennej $TERM, ponieważ powłoka zastępuje wyrażenie $TERM wartością zmiennej i przekazuje ją do echo.

Wiele znaków, zwanych meta-znakami, traktowanych jest przez powłoki w specjalny sposób. Najczęściej wykorzystywanym jest *, oznaczający dowolny ciąg znaków w nazwie pliku, umożliwiający wykonywanie operacji na wielu plikach. Przykładowo, wywołanie echo * jest prawie identyczne z wywołaniem ls, ponieważ powłoka przekazuje do echo nazwy wszystkich plików pasujących *.

Jeśli potrzeba, by powłoka nie interpretowała znaku jako znak specjalny, należy go poprzedzić znakiem ukośnika (\). Wywołanie echo $TERM powoduje wypisanie ustawionego typu terminala, podczas gdy efektem polecenia echo \$TERM jest po prostu napis $TERM.

3.9.1. Zmiana powłoki

Najłatwiej jest zmienić powłokę przy użyciu polecenia chsh. Wywołanie tego polecenia uruchomi edytor wskazany przez zmienną EDITOR, lub edytor vi, jeśli nie jest ona zdefiniowana. Następnie należy zmienić nazwę powłoki w wierszu "Shell:".

Można też skorzystać z chsh z opcją -s, która automatycznie zmieni powłokę, bez uruchamiania edytora. Poniżej przedstawiono wywołanie zmieniające powłokę na bash:

% chsh -s /usr/local/bin/bash

Wybrana powłoka musi być wymieniona w pliku /etc/shells. Jeśli powłokę zainstalowano z kolekcji portów powinna zostać dopisana automatycznie. Jeśli natomiast przeprowadzono ręczną instalację powłoki, trzeba to zrobić samemu.

Dla przykładu, jeśli powłoka bash została zainstalowana i umieszczona w /usr/local/bin, trzeba będzie wydać polecenie:

# echo "/usr/local/bin/bash" >> /etc/shells

Oraz uruchomić chsh.

3.10. Edytory tekstu

Konfiguracja FreeBSD polega głównie na edytowaniu plików tekstowych. Z tego właśnie powodu, dobrze byłoby zapoznać się z edytorami tekstu. FreeBSD posiada ich kilka, a kolejne można doinstalować z drzewa portów.

Najłatwiejszym do nauki i w użyciu jest edytor ee, co jest skrótem od Easy Editor (ang. Łatwy Edytor). Aby uruchomić ee, należy użyć polecenia ee plik, gdzie plik jest to, co chcemy edytować. Na przykład, aby wyedytować plik /etc/rc.conf, napiszemy ee /etc/rc.conf. Gdy już jesteśmy w ee, możemy zauważyć, że wszystkie niezbędne komendy są wypisane u góry ekranu. Znak ^ oznacza wciśnięty klawisz Ctrl. Innymi słowy ^e oznacza, że należy trzymać Ctrl i wcisnąć klawisz e. Aby wyjść z ee, wciśnij Esc, następnie wybierz leave editor (opuść edytor). Edytor zapyta, czy zachować zmiany, jeśli plik został zmodyfikowany.

FreeBSD w swoich zasobach ma także potężny edytor tekstu, jakim jest vi. W kolekcji portów dostępny jest także Emacs, czy vim (editors/emacs i editors/vim). Edytory te oferują dużo większą funkcjonalność, ale oczekują w zamian większego obeznania użytkownika z zasadami ich działania, ponadto ich obsługa jest trudniejsza do nauki. Jednakże, jeśli planujesz edytować wiele tekstu, nauka Emacs lub vim zwróci się w długim okresie w postaci zaoszczędzonego czasu.

3.11. Urządzenia i pliki urządzeń

Mianem urządzeń określa się komponenty komputera, takie jak dysk, drukarka, karta graficzna czy klawiatura. Podczas ładowania systemu FreeBSD większość wyświetlanych komunikatów dotyczy wykrywanych urządzeń. Komunikaty startowe dostępne są do późniejszego przeglądania w pliku /var/run/dmesg.boot.

Przykładowo, acd0 odpowiada pierwszemu napędowi CDROM IDE, natomiast kbd0 oznacza klawiaturę.

Dostęp do większości urządzeń w systemie operacyjnym UNIX® odbywa się poprzez specjalne pliki, zwane plikami urządzeń, znajdujące się w katalogu /dev.

3.11.1. Tworzenie plików urządzeń

Kiedy wyposażamy komputer w nowe urządzenie, lub kompilujemy jądro z obsługą dodatkowych urządzeń, konieczne może okazać się utworzenie nowych plików urządzeń.

3.11.1.1. DEVFS (DEVice File System)

System plików urządzeń, zwany DEVFS, udostępnia przestrzeń nazw urządzeń jądra jako część przestrzeni nazw głównego systemu plików. DEVFS zajmuje się obsługą systemu plików urządzeń, dzięki czemu nie trzeba samodzielnie tworzyć bądź modyfikować plików urządzeń.

Więcej informacji znaleźć można w dokumentacji systemowej devfs(5).

3.12. Formaty binarne

By zrozumieć czemu FreeBSD używa formatu elf(5), musimy wpierw poznać trzy obecnie "dominujace" formaty plików wykonywalnych w systemach UNIX®:

 • a.out(5)

  Najstarszy i najbardziej "klasyczny" format w Uniksie. Wykorzystuje krótki nagłówek z magicznym numerem na samym początku, często wykorzystywanym do określenia rodzaju pliku (szczegółowy opis dostępny jest w a.out(5)). Na plik składają się trzy segmenty: .text, .data i .bss oraz tablice symboli i ciągów tekstowych.

 • COFF

  Format obiektowy pochodzący z SVR3. W tym formacie sekcja tablic w wchodzi już w skład nagłówka, tak więc możliwe jest zawarcie w pliku więcej sekcji niż tylko .text, .data i .bss.

 • elf(5)

  Następca COFF zawierający wiele dodatkowych sekcji o 32- bądź nawet 64-bitowych wartościach. Jednym, acz wielkim minusem jest fakt, iż przy projektowaniu formatu ELF również założono, że na każdą architekturę sprzętową będzie istniał tylko jeden interfejs ABI. Okazało się natomiast, iż takie założenie jest błędne nawet w świecie komercyjnych SYSV (z którego pochodzą przynajmniej trzy ABI: SVR4, Solaris i SCO).

  Sposobem na rozwiązanie tego problemu we FreeBSD są narzędzia do metkowania plików wykonywalnych ELF informacjami, z którymi ABI jest on zgodny. Więcej informacji dostępnych jest w podręczniku systemowym brandelf(1).

System FreeBSD pochodzi z "klasycznego" obozu. Wykorzystywał on zatem format a.out(5) - technologię wypróbowaną w wielu pokoleniach systemów BSD i z powodzeniem stosowaną aż do gałęzi 3.X. Mimo, że skompilowanie i uruchomienie w sposób natywny plików binarnych ELF (a także jądra) było możliwe we FreeBSD już od pewnego czasu, Projekt oficjalnie opierał się przed migracją do formatu ELF jako podstawowego. Dlaczego? Otóż, gdy obóz linuksowy wykonał ten bolesny krok ku ELF nie udało się tak łatwo uciec od formatu a.out. Wynikało to przede wszystkim z faktu, iż niezbyt elastyczny plan migracji bazował na mechanizmie współdzielonych bibliotek, których modyfikacja nastręczała wielu trudności zarówno producentom sprzętu jak i projektantom. Dopiero od momentu gdy narzędzia dostępne dla ELF zaoferowały sposób rozwiązania problemu ze współdzielonymi bibliotekami, zaczęły być postrzegane ogólnie jako "droga do przodu", a tym samym koszty migracji mogły zostać uznane za niezbędne do poniesienia. Mechanizm współdzielonych bibliotek FreeBSD w dużej mierze przypomina mechanizm z SunOS™ Sun’a i jako taki jest bardzo łatwy w użyciu.

Skąd więc tyle różnych formatów?

W zamierzchłych czasach do dyspozycji był prosty sprzęt komputerowy. Ów prosty sprzęt obsługiwał mały, prosty system. Stąd też format a.out był całkowicie odpowiednim do prezentacji plików binarnych w tym prostym systemie (PDP-11). Gdy UNIX® został przeniesiony z tego prostego systemu na platformy typu Motorola 68k czy VAXen, zachowany został format a.out, zdecydowanie wystarcząjacy dla wczesnych wersji Uniksa.

Pewien czas później, jakiś bystry inżynier sprzętowy stwierdził że gdyby potrafił zmusić oprogramowanie do robienia kilku obskurnych sztuczek, wówczas mógłby pozbyć się kilku bramek z układu scalonego i zmusić CPU do szybszej pracy. Pomimo, że format a.out potrafił współpracować z tym nowym rodzajem sprzętu (zwanego wówczas RISC) to mimo wszystko nie był najlepszym do tego formatem. Dlatego też rozpoczęto prace nad innymi formatami binarnymi, które miały osiągnąć lepsze wyniki niż ograniczony, prosty a.out mógł zaoferować. Stworzone zostały COFF, ECOFF oraz kilka mniej znanych formatów, nim powstał ELF.

Kolejnym problemem okazał się wzrost rozmiarów programów przy względnie małej pojemności dysków oraz pamięci fizycznych, a także zwiększeniu stopnia skomplikowania pamięci wirtualnej VM. Tak też narodziła się koncepcja współdzielonych bibliotek. Mimo, że ów postęp osiągnięty był przy pomocy formatu a.out zakres jego przydatności był stale rozciągany, wraz z każdą nową funkcją. Pojawiła się konieczność dynamicznego wczytywanie pewnych rzeczy już w trakcie uruchamiania programu czy zapisywania części programu zaraz po wykonaniu kodu init w pamięci lub przestrzeni wymiany. Również języki programowania stawały się coraz bardziej wyrafinowane. Wiele poprawek wprowadzonych do formatu a.out umożliwiały realizację kolejnych funkcji, przy czym z reguły działały one tylko przez pewien czas. Niestety, format a.out stał się z czasem niezdolny do rozwiązywania wszystkich problemów bez wciąż rozrastającego się narzutu w kodzie i poziomu skomplikowania. Mimo, że ELF potrafił rozwiązać wiele z ówczesnych problemów, zmiana formatu binarnego, który generalnie działał, wciąż była wielką uciążliwością. Dlatego też ELF musiał poczekać aż bardziej bolesnym okazało się pozostanie przy a.out niż przejście do ELF.

Wraz z upływem czasu, narzędzia kompilacyjne, z których FreeBSD wywodzi własne narzędzia (przede wszystkim assembler i loader), wyewoluowały w dwa równoległe projekty. Odmiana FreeBSD dała współdzielone biblioteki oraz poprawki kilku błędów. Ludzie z GNU, którzy oryginalnie napisali te programy, przepisali je na nowo i dodali proste kompilatory wskrośne, pozwalające na pracę w różnych formatach. Nowy pakiet narzędzi GNU (binutils) wspiera kompilowanie wskrośne, format ELF, współdzielone biblioteki, rozszerzenia C++, itp. Dodatkowo, wielu producentów sprzętu przygotowuje binaria ELF. Jest to zatem dobra rzecz dla FreeBSD, że je obsługuje.

Format ELF oferuje większą rozszerzalność niz a.out. Narzędzia ELF są lepiej przygotowywane i oferują kompilację wskrośną, co jest istotne dla wielu programistów. Co prawda ELF może być trochę wolniejszy niż a.out, jednakże próba pomiaru może być trudna. Istnieje również wiele innych szczegółów różnych dla obydwu formatów, m.in. sposób mapowania stron, obsługi kodu init itp. Co prawda, żadne z nich nie jest istotne, jednakże różnice istnieją. Z czasem, wsparcie dla a.out zostanie wstrzymane z jadra GENERIC i ostatecznie usunięte z jądra gdy tylko zniknie potrzeba obsługi programów a.out.

3.13. Więcej informacji

3.13.1. Dokumentacja systemowa

Najdokładniejszą dokumentacją we FreeBSD jest dokumentacja systemowa. Dla prawie każdego dostępnego w systemie programu przygotowana jest krótka instrukcja obsługi, omawiająca podstawy jego działania i rozmaite opcje. Dokumentację możemy przeglądać przy pomocy polecenia man. Korzystanie z tego polecenia jest bardzo proste:

% man polecenie

polecenie jest nazwą polecenia, o którym chcemy uzyskać informacje. Na przykład, aby dowiedzieć się czegoś na temat polecenia ls wpisujemy:

% man ls

Dokumentacja systemowa podzielona jest na ponumerowane części:

 1. Polecenia dostępne dla użytkowników.

 2. Funkcje systemowe i kody błędów.

 3. Funkcje z bibliotek języka C.

 4. Sterowniki urządzeń.

 5. Formaty plików.

 6. Gry i inne rozrywki.

 7. Różne informacje.

 8. Polecenia służące do zarządzania systemem.

 9. Informacje dla programistów jądra.

Niekiedy takie samo zagadnienie może pojawić się w kilku częściach dokumentacji. Na przykład istnieje polecenie chmod, oraz funkcja systemowa chmod(). W taki wypadku możemy wybrać interesującą nas część dokumentacji, podając jej numer jako parametr polecenia man:

% man 1 chmod

W efekcie pokazana zostanie dokumentacja polecenia chmod. Zgodnie z przyjętą konwencją, numer odpowiedniej części dokumentacji podawany jest w nawiasach, tak więc chmod(1) odpowiada poleceniu chmod, natomiast chmod(2) odpowiada funkcji systemowej.

W opisany powyżej sposób możemy dowiedzieć się, jak korzystać z danego polecenia, jeśli znamy jego nazwę. Co zrobić, jeśli nie możemy sobie przypomnieć nazwy polecenia? Otóż, man potrafi również wyszukiwać wybranych słów kluczowych w opisach poleceń, służy do tego opcja -k:

% man -k mail

Wpisanie takiego polecenia spowoduje wyświetlenie listy poleceń, których opisy zawierają słowo kluczowe "mail". Takie działanie jest równoważne skorzystaniu z polecenia apropos.

Jeśli więc, przeglądając zawartość katalogu /usr/bin, zastanawiamy się, do czego właściwie służą znajdujące się tam polecenia, możemy wpisać:

% cd /usr/bin
% man -f *

lub

% cd /usr/bin
% whatis *

W obu przypadkach efekt będzie taki sam.

3.13.2. Pliki GNU Info

Do FreeBSD dołączonych jest wiele programów i narzędzi stworzonych przez Free Software Foundation (FSF). Prócz dokumentacji systemowej, do tych programów dołączone są bardziej rozbudowane dokumenty hipertekstowe, zwane plikami info. Można je przeglądać poleceniem info, lub trybem info emacsa, o ile emacs został zainstalowany.

By skorzystać z polecenia info(1), wpisujemy:

% info

Krótkie wprowadzenie pojawia się po wpisaniu h. Spis poleceń jest dostępny po wpisaniu ?.

Rozdział 4. Instalacja programów: pakiety i porty

4.1. Streszczenie

System FreeBSD rozprowadzany jest wraz z bogatą kolekcją narzędzi systemowych. Tym nie mniej, stanowi to absolutne minimum. Szybko pojawia się bowiem potrzeba zainstalowania dodatkowego oprogramowania, by móc rozpocząć prawdziwą pracę z systemem. FreeBSD dostarcza dwóch dopełniających się metod instalacji oprogramowania: kolekcję portów FreeBSD (kompilacja programów ze źródeł) i system pakietów (instalacja z gotowych binariów). Każda z tych metod może zostać wykorzystana do instalacji najnowszych wersji ulubionego oprogramowania z lokalnych nośników bądź bezpośrednio z sieci.

Przeczytawszy ten rozdział dowiemy się:

 • Jak instalować oprogramowanie innych producentów dostarczane w postaci binarnej.

 • Jak kompilować oprogramowanie innych producentów z wykorzystaniem kolekcji portów.

 • Jak usunąć poprzednio zainstalowane pakiety bądź porty.

 • Jak zmienić domyślne wartości wykorzystywane przy kompilacji portów.

 • Jak odnaleźć właściwe oprogramowanie.

 • Jak zaktualizować wykorzystywane aplikacje.

4.2. Omówienie instalacji oprogramowania

Osoby, które już wcześniej pracowały z systemami UNIX® wiedzą, że typowy proces instalacji oprogramowania sprowadza się mniej więcej do następujących punktów:

 1. Pobranie programu, który może być rozprowadzany w postaci kodu źródłowego bądź binarnej.

 2. Rozpakowania programu z formatu w jakim jest rozprowadzany (najczęściej jest to plik tar skompresowany za pomocą compress(1), gzip(1) lub bzip2(1)).

 3. Odnalezienie dokumentacji (najczęściej plik INSTALL lub README bądź pliki w podkatalogu doc/) i zapoznanie się z instrukcjami instalacji programu.

 4. Kompilacja programu, jeśli rozprowadzany jest w postaci źródłowej. Może to wymagać również wykonania dodatkowych czynności, jak np. edycji pliku Makefile bądź uruchomienia skryptu configure.

 5. Weryfikacja i instalacja aplikacji.

Wszystko to przy założeniu, że w między czasie nie pojawiły się żadne trudności. Instalacja oprogramowania, które nie było przygotowywane z myślą o FreeBSD może wymagać nawet modyfikacji kodu źródłowego nim zacznie poprawnie funkcjonować.

Oczywiście, we FreeBSD można instalować oprogramowanie "tradycyjnym" sposobem. Jednakże system ten posiada dwa rozwiązania, które potrafią zaoszczędzić mnóstwo czasu i trudu: pakiety i porty. W chwili pisania tego tekstu, dostępnych za pomocą tych systemów jest przeszło 36000 aplikacji.

Dla każdego programu dostępny jest do pobrania pojedynczy pakiet, który zawiera skompilowane kopie plików aplikacji, zarówno plików uruchomieniowych jak i konfiguracyjnych czy dokumentacji. Pobranym plikiem można manipulować za pomocą poleceń pkg_add(1), pkg_delete(1), pkg_info(1), itp. Nowe programy można instalować za pomocą zaledwie jednego polecenia.

Port natomiast, jest zbiorem plików mających za zadanie zautomatyzować proces kompilacji danego programu z kodu źródłowego.

O ile typowa kompilacja programu składa się z wielu czynności wykonywanych przez użytkownika, o tyle pliki składające się na port zawierają dostateczną ilość informacji aby pozwolić systemowi zrobić to za nas. Wystarczy wprowadzić kilka prostych poleceń a system automatycznie pobierze kod źródłowy programu, rozpakuje, nałoży łatki, skompiluje i zainstaluje za nas.

Ponadto system portów może również posłużyć do przygotowania pakietów, którymi następnie można manipulować za pomocą pkg_add i innymi poleceniami zarządzających pakietami.

Obydwa systemy potrafią analizować zależności występujące pomiędzy aplikacjami. Załóżmy, że chcemy zainstalować program, który zależy od pewnej biblioteki. Zarówno program jak i biblioteka dostępne są w systemach portów i pakietów FreeBSD. Niezależnie od tego czy wykorzystamy polecenie pkg_add czy porty, by zainstalować program, to obydwa systemy spostrzegą, że biblioteka nie została zainstalowana i automatycznie zainstalują najpierw bibliotekę.

Można by się zastanawiać dlaczego FreeBSD wykorzystuje obydwa systemy, skoro ich działanie jest tak bardzo podobne. Tak pakiety jak i porty posiadają pewne zalety. Który system wykorzystamy zależy od naszych własnych upodobań.

Zalety pakietów
 • Skompresowany plik pakietu zajmuje z reguły mniej miejsca niż skompresowany plik zawierający kod źródłowy.

 • Instalacja pakietów nie wymaga dodatkowej kompilacji. W przypadku dużych aplikacji, jak np. Mozilla, KDE czy GNOME może to być istotne. Szczególnie gdy pracuje się na dość wolnej maszynie.

 • Stosowanie pakietów nie wymaga żadnej wiedzy o procesie kompilowania oprogramowania w systemie FreeBSD.

Zalety portów
 • Pakiety są z reguły kompilowane z dość typowymi opcjami, ponieważ powinny być przydatne do wykorzystania na maksymalnej liczbie komputerów. Instalując programy z portów mamy możliwość "podkręcenia" opcji kompilacji, by (przykładowo) skompilować program zoptymalizowany dla procesorów Pentium IV lub Athlon.

 • Niektóre aplikacje posiadają pewne opcje kompilacji związane z zadaniami, które maja realizować. Przykładowo Apache może zostać skompilowany z wieloma różnorodnymi opcjami. Kompilując go z portów nie musimy zgadzać się na domyślne opcje mogąc samemu dokonać wyboru.

  W niektórych przypadkach dostępnych jest kilka pakietów tej samej aplikacji skompilowanych z różnymi parametrami. Na przykład program Ghostscript dostępny jest jako pakiet ghostscript oraz ghostscript-nox11, zależnie od tego czy mamy zainstalowany serwer X11. O ile tego typu rozwiązania są teoretycznie możliwe do zrealizowania w systemie pakietów, o tyle staje się to praktycznie niemożliwe gdy aplikacja posiada więcej niż kilka różnych opcji kompilacji.

 • Warunki licencji niektórych aplikacji zabraniają rozprowadzania w postaci binarnej. Muszą być zatem rozprowadzane jako kod źródłowy.

 • Niektórzy nie ufają pakietom binarnym. W przypadku kodu źródłowego można (przynajmniej w teorii) przejrzeć go i samemu poszukać potencjalnych luk.

 • Jeśli posiadamy własne łaty będziemy potrzebowali kodu źródłowego aby je nanieść do programu.

 • Jeszcze inni po prostu lubią mieć pod ręką kod źródłowy, by móc go poczytać gdy się nudzą, zmodyfikować czy zapożyczyć pewne rozwiązania (o ile pozwala na to licencja), itd.

Najlepszym sposobem śledzenia zmian dokonywanych w systemie portów jest zapisanie się na FreeBSD ports mailing list oraz FreeBSD ports bugs mailing list.

Przed instalacją jakiejkolwiek aplikacji należy sprawdzić na stronie http://vuxml.freebsd.org/ czy w danym programie istnieją luki związane bezpieczeństwem.

Alternatywnie możemy zainstalować security/portaudit, który automatycznie sprawdza wszystkie instalowane programy pod względem znanych luk bezpieczeństwa; weryfikowane są również porty przed kompilacją. W między czasie można wykorzystać polecenie portaudit -F -a, by sprawdzić zainstalowane już pakiety.

Pozostała część niniejszego rozdziału ma za zadanie wyjaśnić jak z wykorzystaniem systemu pakietów i portów instalować w systemie FreeBSD oprogramowanie innych producentów.

4.3. Odnalezienie programu dla siebie

Nim przystąpimy do instalacji programów musimy wiedzieć co chcemy zainstalować i jak się nazywa.

Lista dostępnych we FreeBSD programów rośnie cały czas. Na szczęście jest wiele sposobów na odnalezienie tego czego szukamy:

 • Na stronie internetowej FreeBSD pod adresem http://www.FreeBSD.org/ports/ znajduje jest aktualna lista dostępnych programów. Listę można dowolnie przeszukiwać według kilku kryteriów, np. nazwy (jeśli ją znamy). Możliwe jest również przejrzenie spisu wszystkich aplikacji znajdujących się w danej kategorii.

 • Dzięki stronie FreshPorts (http://www.FreshPorts.org/) prowadzonej przez Dana Langille’a możliwe jest bieżące śledzenie zmian aplikacji w drzewie portów. Witryna umożliwia otrzymywanie informacji drogą emailową o zmianach w wybranych portach.

 • Jeśli nie znamy nazwy programu, który chcemy zainstalować, warto poszukać go na stronach pokroju FreshMeat (http://www.freshmeat.net/) a następnie sprawdzić na stronie FreeBSD czy został przygotowany odpowiedni port.

 • Jeśli znamy dokładną nazwę portu a chcemy sprawdzić z jakiej pochodzi kategorii, można skorzystać z polecenia whereis(1). Wystarczy wpisać whereis plik, gdzie plik jest nazwą programu, którego poszukujemy. Otrzymany wynik będzie postaci:

  # whereis lsof
  lsof: /usr/ports/sysutils/lsof

  Przykład ten informuje nas, że program lsof (narzędzie systemowe) znajduje się w katalogu /usr/ports/sysutils/lsof.

 • Jeszcze innym sposobem na odnalezienie danego portu jest wykorzystanie mechanizmu przeszukiwania kolekcji portów. By skorzystać z tej funkcji należy przejść do katalogu /usr/ports. Następnie wpisać make search name=nazwa-programu, gdzie program-name jest nazwą poszukiwanej aplikacji. Przykładowo, szukając lsof:

  # cd /usr/ports
  # make search name=lsof
  Port:  lsof-4.56.4
  Path:  /usr/ports/sysutils/lsof
  Info:  Lists information about open files (similar to fstat(1))
  Maint: obrien@FreeBSD.org
  Index: sysutils
  B-deps:
  R-deps:

  Część wyniku, która nas interesuje to wiersz zaczynający się od "Path:", a określający lokalizację portu. Pozostałe z uzyskanych w ten sposób informacji nie zostaną tutaj opisane, gdyż nie są potrzebne do instalacji programu.

  Szersze przeszukanie kolekcji portów możliwe jest wykorzystując make search key=zwrot, gdzie zwrot jest dowolnym wyrazem. Opcja ta przeszukuje nazwy portów, komentarze, opisy i listy zależności. Może być wykorzystana do odnalezienia portów związanych z danym zagadnieniem gdy nie znamy nazwy poszukiwanego programu.

  W obydwu przypadkach nie są rozróżniane małe i duże litery w poszukiwanym ciągu. Szukając zatem "LSOF" oraz "lsof" otrzymamy takie same wyniki.

4.4. Korzystanie z systemu pakietów

4.4.1. Instalacja pakietów

Programu pkg_add(1) można użyć do instalacji programów zarówno z dysku lokalnego, jak i z sieci.

Przykład 5. Ręczne pobranie pakietu i instalacja lokalna
# ftp -a ftp2.FreeBSD.org
Connected to ftp2.FreeBSD.org.
220 ftp2.FreeBSD.org FTP server (Version 6.00LS) ready.
331 Guest login ok, send your email address as password.
230-
230-   This machine is in Vienna, VA, USA, hosted by Verio.
230-     Questions? E-mail freebsd@vienna.verio.net.
230-
230-
230 Guest login ok, access restrictions apply.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd /pub/FreeBSD/ports/packages/sysutils/
250 CWD command successful.
ftp> get lsof-4.56.4.tgz
local: lsof-4.56.4.tgz remote: lsof-4.56.4.tgz
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for 'lsof-4.56.4.tgz' (92375 bytes).
100% |**************************************************| 92375    00:00 ETA
226 Transfer complete.
92375 bytes received in 5.60 seconds (16.11 KB/s)
ftp> exit
# pkg_add lsof-4.56.4.tgz

Jeśli nie posiadamy lokalnego źródła programów (np na płytach CD FreeBSD), będzie Ci prawdopodobnie łatwiej użyć komendy pkg_add(1) z opcją -r. Spowoduje to, że program samodzielnie określi odpowiednią wersję oprogramowania dla naszej wersji systemu. Następnie pobierze odpowiedni plik z sieci oraz go zainstaluje.

# pkg_add -r lsof

W powyższym przykładzie program pobierze właściwy pakiet i zainstaluje go bez jakiejkolwiek dalszej ingerencji użytkownika. Jeśli chcemy wskazać programowi alternatywny serwer lustrzany, należy odpowiednio zdefiniować zmienną środowiskową PACKAGESITE. Program pkg_add(1) do pobierania plików z serwerów wykorzystuje fetch(3), który z kolei wykorzystuje różnorodne zmienne środowiskowe, m.in. FTP_PASSIVE_MODE, FTP_PROXY oraz FTP_PASSWORD. Może się okazać, że będziemy musieli zdefiniować niektóre z nich jeśli nasz komputer znajduje się za zaporą ogniową, bądź musi korzystać z serwera pośredniczącego FTP/HTTP proxy. Więcej informacji znaleźć można w podręczniku systemowym programu fetch(3). Warto zauważyć, iż w powyższym przykładzie jako nazwę pakietu podano jedynie lsof zamiast lsof-4.56.4. Przy zdalnym pobieraniu pakietów nie należy podawać numeru wersji pakietu. Program pkg_add(1) automatycznie pobierze najnowszą wersję aplikacji.

Program pkg_add(1) pobierze najnowszą wersję aplikacji jedynie, gdy wykorzystujemy FreeBSD-CURRENT albo FreeBSD-STABLE. W przypadku -RELEASE pobrana zostanie wersja pakietu zbudowana dla danego wydania. Ograniczenie to można obejść modyfikując zmienną środowiskową PACKAGESITE. Na przykład, jeśli korzystamy z FreeBSD 5.4-RELEASE domyślnie pkg_add(1) będzie pobierał pakiety z ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-5.4-release/Latest/. By zmusić go do pobierania pakietów zbudowanych dla FreeBSD 5-STABLE należy zmodyfikować zmienną PACKAGESITE by wskazywała na ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-5-stable/Latest/.

Pakiety rozpowszechniane są w formacie .tgz oraz .tbz. Możemy je pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/packages/, w Polsce z ftp://ftp.pl.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/packages/, bądź odnaleźć na płytach CDROM FreeBSD. Każda płyta z cztero płytowej dystrybucji (także PowerPak’a itp) zawiera pakiety w katalogu /packages. Struktura katalogu podobna jest do drzewa portów /usr/ports. Każda kategoria ma swój własny katalog, ponadto każdy pakiet może zostać odnaleziony w katalogu All (Wszystkie).

Struktura katalogów pakietów jest identyczna względem struktury katalogów portów. Porty i pakiety kooperują za sobą, tworząc wspólnie cały system pakietów/portów.

4.4.2. Zarządzanie pakietami

Narzędziem służącym do przedstawienia informacji o zainstalowanych pakietach oraz wyświetlającym ich krótki opis jest pkg_info(1).

# pkg_info
cvsup-16.1     A general network file distribution system optimized for CV
docbook-1.2     Meta-port for the different versions of the DocBook DTD
...

Program pkg_version(1) jest natomiast narzędziem, które podsumowuje wersje wszystkich zainstalowanych pakietów. Porównuje je następnie z tymi które znajdują się w drzewie portów.

# pkg_version
cvsup            =
docbook           =
...

Symbol w drugiej kolumnie określa wiek zainstalowanej wersji oprogramowania względem wersji odnalezionej w portach.

SymbolZnaczenie

=

Wersja odnaleziona w portach jest identyczna.

<

Wersja jest starsza, niż ta odnaleziona w portach.

>

Zainstalowana wersja jest nowsza, niż znaleziona w portach. (Prawdopodobnie lokalne drzewo portów nie zostało zaktualizowane.)

?

Zainstalowany pakiet nie może zostać odnaleziony w drzewie portów. (Może to mieć miejsce np. w sytuacji gdy zainstalowany port został usunięty z kolekcji portów, bądź zmienił nazwę.)

*

Istnieje wiele wersji tego programu.

4.4.3. Usuwanie pakietów

Aby usunąć uprzednio zainstalowane oprogramowanie użyj pkg_delete(1).

# pkg_delete xchat-1.7.1

4.4.4. Dodatkowe informacje

Wszystkie informacje o pakietach znajdują się w katalogu /var/db/pkg. Lista zainstalowanych plików, a także opis każdej paczki można odnaleźć właśnie w tym katalogu.

4.5. Korzystanie z kolekcji portów

Poniższy podrozdział dostarcza podstawowych informacji z zakresu używania kolekcji portów, w stopniu umożliwiającym instalowanie lub odinstalowywanie programów z własnego systemu. Szczegółowy opis parametrów polecenia make i zmiennych środowiskowych dostępny jest w podręczniku systemowym ports(7).

4.5.1. Pozyskanie kolekcji portów

Zanim zainstalujemy jakikolwiek port, musimy pobrać kolekcję portów, która w zasadzie jest zestawem plików Makefiles, łat i opisowych. Kolekcja znajduje się w katalogu /usr/ports.

W trakcie instalacji FreeBSD, sysinstall zapytał czy chcemy zainstalować kolekcję portów. Jeśli wybraliśmy nie, poniższe instrukcje pomogą nam własnoręcznie zainstalować kolekcję portów:

Procedure: Metoda CVSup

Jest to prosta i szybka metoda pobrania kolekcji portów wykorzystująca system CVSup. Więcej informacji o CVSup dostępnych jest w podrozdziale Korzystanie z CVSup.

Bardzo ważnym jest, aby upewnić się, że katalog /usr/ports jest pusty nim po raz pierwszy uruchomimy CVSup! Jeśli posiadamy już kolekcję portów pozyskaną z innego źródła CVSup nie usunie nieużywanych plików łat.

 1. Zainstaluj pakiet net/cvsup-without-gui:

  # pkg_add -r cvsup-without-gui

  Więcej informacji w podrozdziale Instalacja CVSup (Installation).

 2. Uruchom cvsup:

  # cvsup -L 2 -h cvsup.FreeBSD.org /usr/shared/examples/cvsup/ports-supfile

  Warto zastąpić cvsup.FreeBSD.org adresem serwera CVSup zlokalizowanego bliżej nas. Kompletna lista serwerów lustrzanych dostępna jest w podrozdziale Serwery lustrzane CVSup (CVSup Sites).

  Można wykorzystać własny plik ports-supfile, by np. uniknąć konieczności podawania adresu serwera CVSup z linii poleceń.

  1. W takim wypadku, jako użytkownik root, skopiuj plik /usr/shared/examples/cvsup/ports-supfile do innego katalogu, np. /root bądź własnego katalogu domowego.

  2. Zmodyfikuj plik ports-supfile.

  3. Zmień wpis _CHANGE_THIS.FreeBSD.org_na adres wybranego serwera lustrzanego CVSup. Kompletna lista serwerów lustrzanych dostępna jest w podrozdziale Serwery lustrzane CVSup (CVSup Sites).

  4. Teraz uruchom cvsup używając polecenia::

   # cvsup -L 2 /root/ports-supfile
 3. Późniejsze wpisanie polecenia cvsup(1) spowoduje sprawdzenie zmian dokonanych w kolekcji portów i aktualizację lokalnej wersji. Nie spowoduje to natomiast automatycznie ponownego skompilowania wykorzystywanych przez nas portów.

Procedure: Metoda Portsnap

Portsnap jest alternatywnym systemem dystrybucji kolekcji portów. Po raz pierwszy został dołączony do FreeBSD 6.0. W starszych wersjach może zostać zainstalowany z pakietu sysutils/portsnap:

# pkg_add -r portsnap

Szczegółowe informacje o możliwościach programu dostępne są w podrozdziale Korzystanie z Portsnap.

 1. Ten punkt możemy pominąć jeśli posiadamy FreeBSD 6.1-RELEASE bądź najnowszą wersję programu Portsnap. Przy pierwszym uruchomieniu programu portsnap(8) zostanie automatycznie utworzony katalog /usr/ports. W starszych wersjach programu wymagane jest własnoręczne utworzenie katalogu:

  # mkdir /usr/ports
 2. Pobierz skompresowaną migawkę kolekcji portów do katalogu /var/db/portsnap. Można następnie zakończyć połączenie z Internetem, jeśli jest taka potrzeba.

  # portsnap fetch
 3. Jeśli uruchamiany Portsnap po raz pierwszy należy rozpakować migawkę do katalogu /usr/ports:

  # portsnap extract

  Jeśli posiadamy już kolekcję portów w /usr/ports i jedynie ją aktualizujemy, wpisujemy polecenie:

  # portsnap update

Procedure: Metoda sysinstall

Metoda ta instaluje kolekcję portów z lokalnego nośnika posługując się programem sysinstall. Zainstalowana zostanie kopia kolekcji z dnia, w którym przygotowana została dana wersja FreeBSD. Jeśli dysponujemy połączeniem z Internetem powinniśmy zawsze stosować jedną z metod opisanych powyżej.

 1. Uruchom sysinstall jako użytkownik root (/stand/sysinstall w wersjach FreeBSD starszych niż 5.2):

  # sysinstall
 2. Przejdź w dół, wybierz Configure, i naciśnij Enter.

 3. Przejdź w dół, wybierz Distributions i naciśnij Enter.

 4. Przejdź w dół do opcji ports i naciśnij Spację.

 5. Przejdź do góry do opcji Exit i naciśnij Enter.

 6. Ustaw wybrany przez siebie typ medium instalacji, jak np. płytę CDROM, serwer FTP, itd.

 7. Przejdź do góry do opcji Exit i naciśnij Enter.

 8. Naciśni X by wyjść z programu sysinstall.

4.5.2. Instalacja Portów

Pierwsza rzecz o jakiej należy wspomnieć omawiając kolekcję portów, jest "szkielet". Mówiąc w skrócie, szkielet portu jest minimalnym zestawem plików, które informują FreeBSD, jak poprawnie skompilować i zainstalować program. Każdy szkielet portu zawiera:

 • Plik Makefile. Plik ten zawiera różne dane określające jak skompilować aplikację oraz gdzie ją zainstalować w systemie.

 • Plik distinfo Plik ten zawiera informacje dotyczące plików, które muszą zostać pobrane, by skompilować port. Ponadto zawiera sumy kontrolne, na podstawie których md5(1) potrafi sprawdzić, czy pliki nie uległy uszkodzeniu w trakcie pobierania z sieci.

 • Katalog files, który zawiera łaty pozwalające skompilować i zainstalować program w naszym systemie FreeBSD. Łaty są małymi plikami, w których określone są zmiany dotyczące konkretnych plików. Są to pliki tekstowe i po prostu mówią "Usuń linię 10" lub "Zmień linię 26 na to: …​". Łatki są także znane jako "diffs" (ang. skrót od różnice) ponieważ są generowane przez program diff(1).

  Ten katalog może zawierać także inne pliki używane do kompilacji portu.

 • Plik opisu pkg-descr. Jest to bardziej szczegółowy, nierzadko wieloliniowy opis programu.

 • Plik listy pkg-plist. Jest to lista wszystkich plików, które zostaną zainstalowane przez port. Jest to także lista plików, które należy usunąć w przypadku odinstalowywania.

Niekiedy porty zawierają również inne pliki, jak na przykład pkg-message (message-wiadomość). System portów używa tych plików w specjalnych sytuacjach. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat tych plików i portów w ogóle, zajrzyj do podręcznika FreeBSD Porter’s Handbook.

Jak już raz powiedziano, porty zawierają instrukcje odnośnie kompilacji programów z kodu źródłowego. Jednakże nie zawierają one samego kodu. Kod pobrać można z płyty CD bądź z Internetu. Rozprowadzany może być w dowolnej postaci jaką wybierze sobie jego producent, przy czym najczęściej jest to spakowany plik tar skompresowany dodatkowo gzipem. Kod źródłowy programu nazywany jest "distfile". Poniżej przedstawione zostały dwie metody instalacji portów we FreeBSD.

By móc zainstalować port musimy być zalogowania jako użytkownik root.

Przed instalacją jakiegokolwiek portu należy upewnić się, że dysponujemy aktualną kolekcją portów oraz sprawdzić potencjalne luki bezpieczeństwa związane z danym portem na stronie http://vuxml.freebsd.org/.

Istnieje możliwość zautomatyzowania procesu weryfikacji potencjalnych luk bezpieczeństwa przed instalacją portu. Do tego celu można wykorzystać program portaudit, dostępny również w kolekcji portów (security/portaudit). Wydanie polecenia portaudit -F przed instalacją nowego portu spowoduje pobranie aktualnej bazy luk bezpieczeństwa. Możliwe jest również wykonywanie regularnych aktualizacji bazy i rewizji zainstalowanego oprogramowania w trakcie codziennego przeglądu bezpieczeństwa systemu. Więcej informacji dostępnych jest na stronach podręcznika systemowego portaudit(1) i periodic(8).

Sposób funkcjonowania kolekcji portów wiąże się z założeniem, że posiadamy połączenie z Internetem. Jeśli nie, będziemy musieli ręcznie pobierać kod źródłowy "distfile" i umieszczać w katalogu /usr/ports/distfiles dla każdego instalowanego portu.

By rozpocząć instalację należy przejść do katalogu wybranego portu:

# cd /usr/ports/sysutils/lsof

Wewnątrz katalogu lsof znajduje się szkielet portu. Następnym krokiem jest kompilacja programu, co sprowadza się do wpisania polecenia make. Efekt działania polecenia powinien być zbliżony do:

# make
>> lsof_4.57D.freebsd.tar.gz doesn't seem to exist in /usr/ports/distfiles/.
>> Attempting to fetch from ftp://lsof.itap.purdue.edu/pub/tools/unix/lsof/.
===> Extracting for lsof-4.57
...
[extraction output snipped]
...
>> Checksum OK for lsof_4.57D.freebsd.tar.gz.
===> Patching for lsof-4.57
===> Applying FreeBSD patches for lsof-4.57
===> Configuring for lsof-4.57
...
[configure output snipped]
...
===> Building for lsof-4.57
...
[compilation output snipped]
...
#

Po skończeniu kompilacji powracamy do linii poleceń. Kolejnym krokiem jest instalacja portu poprzez wpisanie polecenia make wraz ze słowem install:

# make install
===> Installing for lsof-4.57
...
[installation output snipped]
...
===>  Generating temporary packing list
===>  Compressing manual pages for lsof-4.57
===>  Registering installation for lsof-4.57
===> SECURITY NOTE:
   This port has installed the following binaries which execute with
   increased privileges.
#

Gdy ponownie powrócimy do linii poleceń, powinniśmy być już w stanie uruchomić właśnie zainstalowaną aplikację. Ostrzeżenie jakie pojawi się na ekranie związane jest z faktem, że lsof jest programem pracującym ze zwiększonymi przywilejami. W trakcie kompilacji i instalacji portów powinniśmy zwracać uwagę na wszystkie pojawiające się ostrzeżenia.

Dobrym pomysłem, jest również usunięcie podkatalogu zawierającego wszystkie tymczasowe pliki wykorzystywane w trakcie kompilacji. Nie tylko dlatego, że niepotrzebnie zajmuje miejsce na dysku, ale również dlatego, że może być przyczyną problemów podczas aktualizacji programu do nowszej wersji.

# make clean
===> Cleaning for lsof-4.57
#

Można sobie oszczędzić dwóch naddatkowych kroków wpisując od razu make install clean zamiast trzech osobnych poleceń make, make install oraz make clean.

Niektóre powłoki utrzymują bufor listy poleceń z katalogów znajdujących się w zmiennej środowiskowej PATH. Ma to za zadanie przyśpieszyć wyszukiwanie plików binarnych tychże poleceń. Jeśli korzystamy z jednej z takich właśnie powłok może okazać się niezbędnym wydać polecenie rehash po instalacji portu, nim będziemy mogli wykorzystać nowo zainstalowany program. Polecenie to dostępne jest przy wykorzystaniu powłoki typu tcsh. Natomiast dla powłoki typu sh odpowiednikiem jest hash -r. Więcej informacji dostępnych jest w dokumentacji powłoki.

Niektóre wydawnictwa na płytach DVD-ROM, jak np. FreeBSD Toolkit z FreeBSD Mall, zawierają źródła distfile. Mogą być one wykorzystane z kolekcją portów. Wystarczy zamontować płytę DVD w /cdrom. Jeśli natomiast używamy innego punktu montowania dla płyt musimy zmodyfikować zmienną CD_MOUNTPTS by wskazywała na właściwe miejsce. Niezbędne źródła distfile zostaną automatycznie wykorzystane jeśli znajdują się na płycie.

Mimo wszystko należy mieć w pamięci, że licencje nielicznych portów nie zezwalają na załączenie ich na płycie CD-ROM. Może to być np. z powodu konieczności wcześniejszej rejestracji przed pobraniem źródeł bądź ich redystrybucja nie jest dozwolona. Jeśli chcemy zainstalować port, który nie znajduje się na płycie CD musimy mieć połączenie z Internetem.

System portów do pobierania plików wykorzystuje program fetch(1), który z kolei potrafi korzystać z wielu zmiennych środowiskowych, m.in. FTP_PASSIVE_MODE, FTP_PROXY czy FTP_PASSWORD. Jeśli znajdujemy się za zaporą ogniową, bądź musimy korzystać z serwera pośredniczącego FTP/HTTP proxy, może się okazać, że będziemy musieli ustawić niektóre z tych zmiennych. Kompletna lista wykorzystywanych zmiennych dostępna jest w podręczniku systemowym fetch(3).

Dla użytkowników nie mogących być cały czas połączonych z Internetem dostępne jest polecenie make fetch. Wystarczy wpisać to polecenie znajdując się w głównym katalogu drzewa portów (/usr/ports) a wymagane pliki zostaną automatycznie pobrane. Polecenie to będzie również funkcjonować w podkatalogach, np. /usr/ports/net. Jednakże, w takiej sytuacji nie zostaną automatycznie pobrane źródła bibliotek, od których zależy dany port. Zamieniając parametr fetch na fetch-recursive spowodujemy pobranie również źródeł wszystkich portów, od których zależy instalowany program.

Możliwe jest kompilowanie każdego portu z osobna w danej kategorii, bądź wszystkich na raz poprzez polecenie make wykonane, analogicznie do make fetch, w głównym katalogu kategorii. Jednakże jest to niebezpieczna metoda, gdyż niektóre porty nie mogą jednocześnie funkcjonować w systemie, bądź mogą zainstalować różne pliki o tej samej nazwie.

W naprawdę żadkich przypadkach, użytkownicy mogą pozyskać pliki distfile z innego źródła niż MASTER_SITES (miejsce skąd je pobiera system portów). Opcję MASTER_SITES można zastąpić za pomocą następującego polecenia:

# cd /usr/ports/directory
# make MASTER_SITE_OVERRIDE= \
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/distfiles/ fetch

W tym przykładzie zastąpiliśmy opcję MASTER_SITES adresem ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/distfiles/.

Niektóre porty umożliwiają (a nawet wymagają) podanie pewnych opcji kompilacji, które mogą włączyć bądź wyłączyć nie potrzebne części aplikacji, pewne opcje bezpieczeństwa i inne parametry. Z przychodzących na myśl tego typu programów to www/mozilla, security/gpgme oraz mail/sylpheed-claws. Za każdym razem gdy dostępne będą tego typu opcje wyświetlony zostanie komunikat.

4.5.2.1. Ignorowanie domyślnych katalogów portów

Czasami okazuje się być przydatne (a nawet wymagane) by skorzystać z innych katalogów tymczasowych i docelowych. Domyślne katalogi można zastąpić wykorzystując zmienne WRKDIRPREFIX i PREFIX. Na przykład:

# make WRKDIRPREFIX=/usr/home/example/ports install

spowoduje skompilowanie portu w katalogu /usr/home/example/ports i instalację w podkatalogach /usr/local.

# make PREFIX=/usr/home/example/local install

spowoduje natomiast kompilację w katalogu /usr/ports oraz instalację w podkatalogach /usr/home/example/local.

I oczywiście,

# make WRKDIRPREFIX=../ports PREFIX=../local install

spowoduje połącznie obydwu powyższych ustawień (jest to za długie by całkowicie zmieściło się na stronie, ale powinno dać ogólne wyobrażenie).

Alternatywnie, obydwie zmienne mogą być również określone jako zmienne środowiskowe. Informacje o definiowaniu zmiennych środowiskowych dostępne są w podręczniku systemowym naszej powłoki.

4.5.2.2. Jak poradzić sobie z imake

Niektóre porty wykorzystujące imake (część Systemu okien X) nie współpracują ze zmienną PREFIX i mimo wszystko będą instalowały programy w /usr/X11R6. Podobnie niektóre z portów napisanych w języku Perl ignorują zmienną PREFIX i instalują programy w głównym drzewie Perla. Zmuszenie tych portów do współpracy ze zmienną PREFIX jest niezmiernie trudne, albo wręcz niemożliwe.

4.5.3. Usuwanie zainstalowanych portów

Teraz, gdy wiesz już jak instalować porty, zastanawiasz się prawdopodobnie jak je usuwać, na przykład w wypadku, gdy zainstalowaliśmy port, ale okazało się jednak, że to nie był ten którego szukaliśmy. W ramach przykładu usuniemy port, który instalowaliśmy poprzednio (dla tych którzy nie uważają, był to lsof). Podobnie jak w przypadku pakietów (szerzej opisane w podrozdziale traktującym o pakietach), również porty usuwane są za pomocą polecenia pkg_delete(1):

# pkg_delete lsof-4.57

4.5.4. Aktualizacja portów

Na wstępie musimy wyświetlić zdezaktualizowane porty w kolekcji. Wykorzystamy do tego polecenie pkg_version(1):

# pkg_version -v
4.5.4.1. /usr/ports/UPDATING

Po zaktualizowaniu kolekcji, a przed próbą aktualizacji jakichkolwiek portów, należy zapoznać się z zawartością pliku /usr/ports/UPDATING. Plik ten opisuje różne zagadnienia i dodatkowe kroki, na które można natknąć się i będzie trzeba wykonać podczas aktualizacji, np. zmiany formatu plików czy zmiany w lokalizacji plików konfiguracyjnych.

Jeśli opis w pliku UPDATING mówi coś innego niż ten tekst, należy zastosować się do opisu.

4.5.4.2. Aktualizacja portów z wykorzystaniem programu Portupgrade

Program portupgrade został zaprojektowany by ułatwić aktualizację zainstalowanych w systemie portów. Dostępny jest z portu sysutils/portupgrade. Jego instalacja przebiega dokładnie tak samo, jak każdego innego portu, wykorzystując polecenie make install clean command:

# cd /usr/ports/sysutils/portupgrade
# make install clean

Przeskanujmy następnie listę zainstalowanych portów za pomocą polecenia pkgdb -F i usuńmy wszystkie niezgodności jakie nam zwróci skanowanie. Regularne skanowanie przed każdą aktualizacją jest zdecydowanie dobrym pomysłem.

Wydanie polecenia portupgrade -a spowoduje, że program portupgrade rozpocznie aktualizację wszystkich przedawnionych portów zainstalowanych w naszym systemie. Parametr -i pozwoli przejść w tryb interaktywny, gdzie będziemy musieli potwierdzić aktualizację każdego portu.

# portupgrade -ai

By zaktualizować jedynie wybraną aplikację zamiast wszystkich portów należy wykorzystać polecenie portupgrade nazwa_programu. Opcja -R oznacza, że portupgrade powinien najpierw zaktualizować wszystkie porty, od których zależy dany program.

# portupgrade -R firefox

By do instalacji wykorzystać pakiety zamiast portów należy dodać parametr -P. Wówczas portupgrade przeszuka katalogi zawarte w zmiennej PKG_PATH. Jeśli pakiet nie zostanie odnaleziony lokalnie zostanie pobrany z Internetu. Jeśli nie będzie możliwe żadne z powyższych, wówczas portupgrade wykorzysta do aktualizacji porty. By temu zapobiec należy zastosować parametr -PP.

# portupgrade -PR gnome2

Aby pobrać jedynie pliki źródłowe distfiles (bądź pakiety, gdy wykorzystamy opcję -P) bez kompilacji czy instalacji czegokolwiek należy użyć parametru -F. Więcej informacji dostępnych jest w portupgrade(1).

4.5.4.3. Aktualizacja portów z wykorzystaniem programu Portmanager

Kolejnym narzędziem ułatwiającym aktualizację zainstalowanych portów jest Portmanager, dostępny z portu sysutils/portmanager:

# cd /usr/ports/sysutils/portmanager
# make install clean

Wszystkie zainstalowane porty mogą zostać zaktualizowane za pomocą polecenia:

# portmanager -u

Wykorzystując parametr -ui przechodzimy w tryb interaktywny, gdzie będziemy pytani o potwierdzenie każdej operacji wykonywanej przez Portmanager. Program ten może być z równym powodzeniem wykorzystywany do instalacji nowych portów w systemie. W przeciwieństwie do polecenia make install clean program Portmanager zaktualizuje wszystkie zależności nim skompiluje i zainstaluje wybrany port.

# portmanager x11/gnome2

Gdy wystąpią problemy z zależnościami wybranego portu można wykorzystać Portmanagera, by ponownie skompilował je we właściwej kolejności. Na koniec zostanie również ponownie skompilowany port stwarzający problemy.

# portmanager graphics/gimp -f

Więcej informacji dostępnych jest na stronach podręcznika systemowego Portmanagera.

4.5.5. Porty i przestrzeń na dysku

Korzystanie z kolekcji portów z czasem odbije się na wolnym miejscu na dysku. Dlatego też zawsze po skompilowaniu i zainstalowaniu programu z portu powinniśmy pamiętać o usunięciu tymczasowych katalogów roboczych (ang. work directories) wykorzystując do tego polecenie make clean. Całą kolekcję natomiast można oczyścić wpisujące polecenie:

# portsclean -C

Z czasem uzbiera nam się wiele katalogów distfiles, które będą jedynie zajmować przestrzeń na dysku. Możemy je ręcznie usuwać bądź posłużyć się następującym poleceniem, by usunąć wszystkie katalogi distfiles nie powiązane aktualnie z żadnym portem:

# portsclean -D

Badź, by usunąć wszystkie katalogi disftiles, do których nie odnosi się żaden z aktualnie zainstalowanych portów w naszym systemie:

# portsclean -DD

Program portsclean jest częścią pakietu portupgrade.

Pamiętajmy również o usuwaniu instalowanych portów gdy już ich nie potrzebujemy. Przydatne narzędzie pozwalające zautomatyzować te czynności znajduje się w sysutils/pkg_cutleaves.

4.6. Czynności po-instalacyjne

Po zainstalowaniu nowego programu z reguły chcemy zapoznać się z dostarczoną z nim dokumentacją, zmodyfikować wymagane pliki konfiguracyjne, upewnić się, że program (jeśli jest to demon) będzie uruchamiany w trakcie ładowania systemu, itp.

Oczywiście, szczegółowe kroki jakie należy podjąć konfigurując każdą aplikację będą różne. Tym nie mniej, jeśli właśnie zainstalowaliśmy nowy program i zastanawiamy się "Co dalej?" poniższe uwagi mogą okazać się pomocne:

 • Za pomocą pkg_info(1) możemy sprawdzić gdzie i jakie pliki zostały zainstalowane. Na przykład, jeśli zainstalowaliśmy wersję 1.0.0 pakietu FooPackage, polecenie

  # pkg_info -L foopackage-1.0.0 | less

  wyświetli nam wszystkie pliki zainstalowane z pakietu. Szczególną uwagę warto zwrócić na pliki zainstalowane w katalogach: man/ zawierającym strony podręcznika systemowego, etc/ zawierającym pliki konfiguracyjne, oraz doc/, gdzie znajdować się będzie dużo obszerniejsza dokumentacja.

  Jeśli nie jesteśmy pewni, którą wersją programu zainstalowaliśmy, polecenie

  # pkg_info | grep -i foopackage

  wyświetli wszystkie zainstalowane pakiety zawierające foopackage w nazwie. Oczywiście foopackage należy zastąpić nazwą poszukiwanego pakietu.

 • Gdy już udało się ustalić jakie strony podręcznika systemowego zostały zainstalowane przez dany pakiet, można je przeczytać za pomocą polecenia man(1). Warto również obejrzeć przykładowe pliki konfiguracyjne i wszelką dodatkową dokumentację.

 • Jeśli dana aplikacja posiada własną witrynę internetową warto jest również tam poszukać dodatkowej dokumentacji czy odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ). Jeśli nie znamy właściwego adresu internetowego może być on podany w wyniku polecenia

  # pkg_info foopackage-1.0.0

  Wiersz WWW:, jeśli w ogóle jest podany, powinien zawierać informacje o adresie witryny.

 • Programy, które powinny być uruchamiane podczas ładowania systemu (np. serwery internetowe) z reguły instalują przykładowy skrypt w /usr/local/etc/rc.d. Powinniśmy sprawdzić zawartość tego skryptu oraz w razie potrzeby zmodyfikować go bądź zmienić nazwę. Szczegółowe informacje dostępne są w podrozdziale Uruchamianie usług.

4.7. Jak radzić sobie ze źle przygotowanymi portami

Jeśli natknęliśmy się na port, który z jakichś powodów nie działa na naszym komputerze, możemy zrobić kilka następujących rzeczy:

 1. Sprawdzić w bazie danych zgłoszonych problemów czy jest przygotowywana poprawka dla danego portu. Jeśli tak, może uda się nam zastosować tę poprawkę.

 2. Poprosić o pomoc opiekuna danego portu. Adres email opiekuna można znaleźć przeglądająć plik Makefile w katalogu portu bądź wpisująć polecenie make maintainer. Wysyłając wiadomość pamiętajmy o zawarciu informacji o nazwie i wersji portu (najlepiej jest zawrzeć cały wiersz z pliku Makefile zaczynający się od $FreeBSD:), oraz opis błędu i wynik działania programu w momencie zaistnienia błędu.

  Niektóre porty nie są przygotowywane przez pojedyncze osoby, ale raczej przez grupy dyskusyjne. Wiele adresów takich grup, choć nie wszystkie, ma postać freebsd-listname@FreeBSD.org. Należy mieć również to na uwadze formułując swoje pytania.

  Porty przygotowywane przez freebsd-ports@FreeBSD.org w rzeczywistości nie posiadają żadnego konkretnego opiekuna, ani grupy opiekunów. Poprawki i pomoc dla takich portów przygotowują osoby zapisane na tę listę dyskusyjną. Nowi ochotnicy są zawsze mile widziani!

  W przypadku braku odpowiedzi można również przesłać zgłoszenie błędu poprzez send-pr(1) (szczegóły w artykule Writing FreeBSD Problem Reports).

 3. Naprawić błąd samemu! Podręcznik Porter’s Handbook (ang.) zawiera szczegółowe informacje o strukturze "Portów", dzięki czemu można samemu naprawić błąd lub przygotować własny port!

 4. Pobrać pakiet z najbliższego serwera FTP. "Główne" repozytorium pakietów znajduje się na serwerze ftp.FreeBSD.org w katalogu packages. Tym nie mniej warto jest najpierw odszukać lokalny serwer lustrzany. Szanse na to, że gotowe pakiety będą działać poprawnie są większe niż w przypadku kompilowania programów. Pakiety można zainstalować za pomocą programu pkg_add(1).

Rozdział 5. System okien X

5.1. Streszczenie

Środowisko graficzne dostępne we FreeBSD korzysta z zaawansowanego serwera graficznego X11 - implementacji open-source Systemu okien X obejmującej zarówno Xorg jak i XFree86™. FreeBSD 5.2.1-RELEASE oraz wcześniejsze wydania wykorzystują XFree86™, serwer X11 opracowany przez The XFree86™ Project, Inc. Od wersji FreeBSD 5.3-RELEASE podstawową i oficjalną odmianą X11 jest Xorg, serwer przygotowywany przez X.Org Foundation, rozprowadzany na licencji bardzo zbliżonej do wykorzystywanej przez FreeBSD. Dostępne są również komercyjne serwery X dla FreeBSD.

Niniejszy rozdział omawia zagadnienia związane z instalacją i konfiguracją X11 kładąc szczególny nacisk na serwer Xorg. Informacje o konfiguracji XFree86™ (np. w starszych wersjach FreeBSD gdzie XFree86™ był domyślnym serwerem X11) zawsze znaleźć można w archiwalnych wersjach Podręcznika FreeBSD (ang.) na stronie http://docs.FreeBSD.org/doc/.

Informacje odnośnie obsługiwanego przez X11 sprzętu dostępne są na stronie internetowej projektu Xorg.

Po przeczytaniu tego rozdziału będziemy wiedzieć:

 • Jakie elementy wchodzą w skład Systemu okien X i jakie są ich wzajemne relacje.

 • Jak zainstalować i skonfigurować X11.

 • Jak instalować i korzystać z róźnych menadżerów okien.

 • Jak korzystać z czcionek TrueType® w X11.

 • Jak skonfigurować system do logowania graficznego (XDM).

Przed przeczytaniem tego rozdziału powinniśmy wiedzieć:

5.2. Zrozumieć X

Korzystanie z X pierwszy raz może być niejakim szokiem dla osób, które dotychczas korzystały z innych środowisk graficznych, jak np. Microsoft® Windows® czy Mac OS®.

O ile nie jest wymagane znać wszystkie detale wielu elementów X i jak one ze sobą współpracują, o tyle podstawowa wiedza w tym zakresie pozwoli nam w pełni wykorzystać możliwości X-ów.

5.2.1. Czemu X?

X nie jest pierwszym systemem okienkowym napisanym dla systemów typu UNIX®, lecz jest on najbardziej popularnym. Grupa projektantów, która przygotowała X, pracowała wcześniej nad innym systemem. System ten nazywał się "W" (od "Window"). X była po prostu kolejną literą w rzymskim alfabecie.

System X może być nazywany po prostu "X", "System okien X", "X11" oraz jeszcze na wiele innych sposobów. Może się również okazać, że stosowanie terminu "X Windows" w odniesieniu do X11 jest traktowane jako obraźliwe przez niektóre osoby. Więcej informacji dostępnych jest w X(7).

5.2.2. Model klient/serwer

Od samego początku System X zorientowany był na pracę w sieci, stąd też wykorzystanie modelu "klient-serwer".

W modelu systemu X, "serwer X" pracuje na komputerze wyposażonym w klawiaturę, monitor i myszkę. Do zadań serwera należy m.in. zarządzanie wyświetlaniem, czy obsługa sygnałów z klawiatury. Każda aplikacja graficzna (jak np. XTerm czy getenv(3)) jest "klientem". Klient wysyła komunikaty do serwera typu "Proszę w tym miejscu narysować okienko". Serwer natomiast: "Użytkownik właśnie kliknął przycisk OK".

W warunkach domowych czy w małym biurze serwer i klienci pracują z reguły na tym samym komputerze. Tym nie mniej istnieje możliwość uruchomienia serwera X na słabszej maszynie a aplikacje (klienci) na np. potężnej i drogiej maszynie obsługującej całe biuro. W takim wypadku komunikacja pomiędzy klientami a serwerem odbywa się za pomocą sieci.

Bywa to mylące, gdyż terminologia stosowana w systemie X jest dokładnie odwrotna do tego czego należałoby się spodziewać w typowym modelu "klient-serwer", czyli "serwera X" pracującego na mocniejszej maszynie oraz "klienta X" na komputerze biurkowym.

Stąd też należy pamiętać, że serwer X jest komputerem z monitorem i klawiaturą, podczas gdy klienci X są programami wyświetlającymi okienka.

Protokół X11 w żaden sposób nie zmusza ani klientów ani serwera, by obydwa działały na tym samym systemie operacyjnym, czy nawet typie komputera. Możliwe jest zatem uruchomienie serwera X w systemie Microsoft® Windows® czy Mac OS® firmy Apple za pomocą dostępnych darmowych i komercyjnych narzędzi.

5.2.3. Menedżer okien

Filozofia systemu X jest bardzo zbliżona do filozofii Uniksa: "narzędzia, nie reguły". Oznacza to, że X nie stara się narzucać jak ma zostać wykonane zadanie, dostarcza jedynie narzędzi pozostawiając użytkownikowi decyzję o sposobie ich wykorzystania.

Stąd też X nie wymusza jak powinny wyglądać okienka, jak je przesuwać po ekranie za pomocą myszki, jakie skróty klawiaturowe wykorzystać by przełączać pomiędzy okienkami (np. Alt+Tab w w przypadku Microsoft® Windows®), jak powinny wyglądać nagłówki okienek, itd.

Serwer X oddelegowuje tą odpowiedzialność do aplikacji nazywanej "Menedżerem okien". Istnieje całe mnóstwo menedżerów okien dla systemu X: AfterStep, Blackbox, ctwm, Enlightenment, fvwm, Sawfish, twm, Window Maker i wiele więcej. Każdy z nich oferuje inny wygląd i sposób obsługi; niektóre obsługują "wirtualne pulpity"; inne umożliwiają definiować własne skróty klawiszowych do zarządzania pulpitem; jeszcze inne posiadają przycisk "Start" bądź podobne rozwiązanie; w niektórych można zmieniać dowolnie motywy graficzne, pozwalając na całkowitą zmianę wyglądu i zachowania przy uruchamianiu nowego motywu. Te menedżery i wiele innych dostępne są w kategorii x11-wm w Kolekcji portów.

Ponadto, również środowiska graficzne KDE oraz GNOME posiadają w pełni zintegrowane, własne menedżery okien.

Każdy menedżer okien posiada również odrębny mechanizm konfiguracyjny; niektóre wykorzystują ręcznie modyfikowane pliki konfiguracyjne, inne dysponują narzędziami graficznymi, a przynajmniej jeden (Sawfish) wykorzystuje plik konfiguracyjny napisany w języku Lisp.

Sposób uaktywniania

Kolejną funkcją realizowaną przez menedżera okien jest "sposób uaktywniania" okien za pomocą myszy. Każdy system okienkowy potrzebuje pewnego sposobu wyboru okna, które będzie aktywnie przyjmować sygnały z klawiatury i powinno wskazywać, które okno jest aktywne.

Znanym wszystkim sposobem uaktywniania jest zapewne "kliknij-by-uaktywnić". Jest to metoda wykorzystywana w systemie Microsoft® Windows®, w której okno zostaje uaktywnione po otrzymaniu kliknięcia myszką.

X nie obsługuje żadnego sposobu uaktywniania sam z siebie. To właśnie menedżer okien kontroluje, które okno jest aktywne w danych czasie. Różne menedżery wspierają różne metody uaktywniania. Wszystkie z nich obsługują kliknij-by-uaktywnić a większość z nich obsługuje również kilka innych.

Najczęściej spotykane sposoby uaktywniania:

aktywuj-za-myszą

Aktywne jest okno znajdujące się bezpośrednio pod wskaźnikiem myszki. Przy czym, nie koniecznie jest to te samo okno, które znajduje się nad wszystkimi innymi oknami. Zmiana aktywnego okna dokonywana jest przez wskazanie na inne okno. Nie jest wymagane kliknięcie na nim.

leniwe uaktywnianie

Ta metoda jest drobną wariacją metody aktywuj-za-myszą, w której w sytuacji gdy wskaźnik myszy jest przesunięty nad wolne pole wówczas żadne okno nie jest aktywne, a wszystkie wprowadzane znaki są tracone. W tej metodzie natomiast aktywne okno jest zmieniane tylko gdy wskaźnik zostanie przesunięty nad nowe okno, natomiast nie w momencie gdy opuści bieżące okno.

kliknij-by-uaktywnić

Aktywne okno jest wybierane poprzez kliknięcie na nie myszką. Okno może później być "podniesione" i pojawić się nad wszystkimi innymi oknami. Wszystkie wprowadzane znaki są kierowane do tego okna, nawet jeśli wskaźnik myszki zostanie przesunięty nad inne okno.

Wiele menedżerów okien wspiera również inne metody, podobnie jak wariacje powyższych. Najlepiej jest sprawdzić dokumentację danego menedżera.

5.2.4. Elementy interfejsu graficznego

Podejście Systemu X do dostarczania narzędzi a nie reguł dotyczy również elementów interfejsu graficznego widocznych na ekranie w każdej uruchomionej aplikacji.

Pod pojęciem "elementu interfejsu graficznego" (ang. widget) kryją się wszystkie elementy, które można kliknąć bądź w inny sposób nimi manipulować; przyciski, pola wyboru, przyciski opcji, ikony, listy, itd. W systemach Microsoft® Windows® nazywają się one "formantkami" (ang. controls).

Zarówno Microsoft® Windows® jak i Apple Mac OS® stosują bardzo rygorystyczne podejście do elementów interfejsu graficznego. Od twórców programów wymaga się by ich aplikacje wyglądały jednakowo. Natomiast przy tworzeniu X, nie uznano za rozsądne narzucanie jednego stylu graficznego czy zestawu elementów interfejsu, do którego miałyby być dostosowane wszystkie programy.

W rezultacie nie należy się spodziewać, że aplikacje graficzne będą posiadały jednakowy wygląd czy sposób obsługiwania. Istnieje kilka popularnych zestawów elementów interfejsu graficznego i ich wariacji, włączając w to oryginalny zestaw Athena z MIT, Motif® (na podstawie którego został przygotowany zestaw elementów interfejsu graficznego Microsoft® Windows®; wszystkie krawędzie fazowane, trzy odcienie szarości), OpenLook i inne.

Większość nowszych programów graficznych będzie zapewne wykorzystywać jeden ze współczesnych zestawów elementów interfejsu, jak np. Qt, wykorzystywany w KDE, bądź GTK+, stosowany w projekcie GNOME. Pod tym względem, istnieje pewne podobieństwo w wyglądzie i zachowaniu środowisk graficznych w systemach typu UNIX®, co z pewnością ułatwi pracę z systemem początkującym użytkownikom.

5.3. Instalacja X11

Domyślną implementacją serwera X11 dla FreeBSD jest Xorg. Jest on serwerem graficznym o otwartym kodzie (open source) Systemu okien X przygotowanym przez X.Org Foundation. Bazuje on na kodzie XFree86™ 4.4RC2 i X11R6.6. Wersją Xorg dostępną aktualnie z kolekcji portów FreeBSD jest 7.7.

By skompilować i zainstalować Xorg z kolekcji portów wpisujemy:

# cd /usr/ports/x11/xorg
# make install clean

Nim zaczniemy upewnijmy się, że dysponujemy 4 GB wolnej przestrzeni na dysku na potrzeby kompilacji.

Alternatywnie, X11 może zostać zainstalowany z pakietów binarnych za pomocą pkg_add(1). W przypadku wykorzystania opcji zdalnego pobierania pakietów z sieci przez pkg_add(1) należy pominąć numer wersji pakietu. Program pkg_add(1) automatycznie pobierze najnowszą wersję aplikacji.

Zatem, by pobrać i zainstalować pakiet Xorg wystarczy wpisać:

# pkg_add -r xorg

Powyższe polecenia zainstalują kompletne środowisko X11 zawierające serwery, klienty, czcionki itd. Dostępne są również osobne pakiety i porty elementów X11.

Pozostała część niniejszego rozdziału wyjaśnia jak skonfigurować serwer X11 oraz jak skonfigurować wspomagające efektywność naszej pracy środowisko pulpitowe.

5.4. Konfiguracja X11

5.4.1. Nim zaczniemy

Przed rozpoczęciem konfiguracji X11 potrzebne nam będą następujące informacje o docelowym systemie:

 • Parametry monitora

 • Rodzaj chipsetu karty graficznej

 • Rozmiar pamięci karty graficznej

Parametry monitora są wykorzystywane przez X11 do określenia rozdzielczości i częstotliwości odświeżania ekranu, na jakich ma pracować. Parametry te można z reguły odczytać z dokumentacji dostarczonej wraz z monitorem bądź ze strony producenta. Potrzebne są dwa przedziały liczbowe: częstotliwość odchylania poziomego oraz częstotliwość synchronizacji pionowej.

Od rodzaju chipsetu karty graficznej zależy który moduł X11 wykorzysta do komunikacji z kartą graficzną. W większości przypadków możliwe jest automatyczne wykrycie rodzaju chipsetu. Tym nie mniej warto jest go znać, na wypadek gdyby autodetekcja nie powiodła się.

Rozmiar pamięci karty graficznej wpływa bezpośrednio na rozdzielczość i głębię kolorów, przy których system będzie pracował. Informacja ta jest istotna, by użytkownik znał ograniczenia systemu w tym zakresie.

5.4.2. Konfiguracja X11

Konfiguracja X11 jest procesem składającym się z kilku kroków. Pierwszym z nich jest przygotowanie wstępnego pliku konfiguracyjnego. Wystarczy jako użytkownik root wpisać:

# Xorg -configure

Wygeneruje to szkielet konfiguracji X11 w katalogu /root, w pliku o nazwie xorg.conf.new (niezależnie czy skorzystaliśmy z su(1) czy zalogowaliśmy się bezpośrednio na konto, plik zostanie utworzony w katalogu zdefiniowanym w zmiennej $HOME dla użytkownika root). X11 spróbuje wykryć parametry sprzętu graficznego zainstalowanego w komputerze i zapisać plik konfiguracyjny, by przy starcie serwera X były ładowane właściwe sterowniki dla wykrytego sprzętu.

Kolejnym krokiem jest przetestowanie konfiguracji i sprawdzenie czy Xorg jest w stanie współpracować ze sprzętem graficznym w systemie. W tym celu należy wpisać:

# Xorg -config xorg.conf.new

Jeśli na ekranie pojawi się siatka złożona z czarnych i szarych elementów, a także kursor myszy w kształcie litery X, oznaczać to będzie, że X11 został skonfigurowany poprawnie. By wyłączyć ekran testowy wystarczy wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Backspace.

Jeśli okaże się, że kursor nie reaguje na ruchy myszy będziemy musieli wpierw ją skonfigurować. Ustawienia myszki rozdziału "Instalacja FreeBSD" zawiera szczegółowe informacje na ten temat.

Następnym krokiem jest dostrojenie konfiguracji pliku xorg.conf.new do naszych upodobań. Otwórzmy plik w edytorze tekstu, np. w emacs(1) bądź ee(1). Wpierw powinniśmy dodać częstotliwości z jakimi może pracować nasz monitor. Z reguły określane są jako częstotliwości synchronizacji pionowej i poziomej. Wartości te są dodawane do pliku xorg.conf.new w sekcji "Monitor":

Section "Monitor"
    Identifier  "Monitor0"
    VendorName  "Monitor Vendor"
    ModelName  "Monitor Model"
    HorizSync  30-107
    VertRefresh 48-120
EndSection

Słów kluczowych HorizSync i VertRefresh może brakować w pliku konfiguracyjnym. Jeśli tak jest, można je śmiało dodać wpisując właściwą wartość częstotliwości odchylania poziomego zaraz po HorizSync oraz wartość częstotliwości synchronizacji pionowej po VertRefresh. W powyższym przykładzie wartości te zostały wpisane.

X umożliwia również korzystanie z funkcji DPMS (Energy Star), jeśli dysponujemy monitorem zgodnym z tym standardem. Program xset(1) kontroluje limity czasowe i może wymusić tryb oczekiwania, zawieszenia czy tryby wyłączania. Jeśli chcemy włączyć funkcje DPMS dla naszego monitora, musimy dodać poniższy wiersz w sekcji monitora:

    Option    "DPMS"

Mając wciąż otwarty w edytorze plik xorg.conf.new wybierzmy domyślną rozdzielczość i głębię kolorów. Parametry te definiowane są w sekcji "Screen":

Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device   "Card0"
    Monitor  "Monitor0"
    DefaultDepth 24
    SubSection "Display"
        Viewport 0 0
        Depth   24
        Modes   "1024x768"
    EndSubSection
EndSection

Słowo kluczowe DefaultDepth odnosi się do domyślnej głębi kolorów. Opcja ta może być zmieniona za pomocą parametru -depth polecenia Xorg(1). Słowo kluczowe Modes odnosi się do rozdzielczości, w której ma pracować serwer X dla danej głębi kolorów. Należy zwrócić uwagę, iż dostępne są jedynie standardowe tryby VESA, zgodne ze sprzętem graficznym instalowanym w danym systemie. W powyższym przykładzie, domyślna głębia kolorów to dwadzieścia cztery bity na piksel. Przy tej głębi dostępna jest rozdzielczość 1024 na 768 pikseli.

Możemy w końcu zapisać plik konfiguracyjny i sprawdzić go wykorzystując podany powyżej tryb testowy.

Jednym z pomocnych narzędzi w radzeniu sobie z problemami są pliki dzienników X11, zawierające informacje odnośnie każdego urządzenia, do którego jest podłączony serwer X11. Nazwy plików dzienników Xorg wykorzystują format /var/log/Xorg.0.log. Dokładna nazwa pliku dziennika może być różna w zakresie od Xorg.0.log do Xorg.8.log.

Jeśli test wypadł dobrze, należy zainstalować plik konfiguracyjny w miejscu gdzie Xorg(1) będzie w stanie go znaleźć. Z reguły jest to /etc/X11/xorg.conf lub /usr/X11R6/etc/X11/xorg.conf.

# cp xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf

Proces konfiguracji X11 dobiegł końca. Xorg można uruchomić za pomocą pomocą polecenia startx(1). Serwer X11 może być również uruchamiany wykorzystując xdm(1).

Dostępny jest również graficzny konfigurator - xorgcfg(1) - dostarczany razem z dystrybucją X11. Pozwala on nam interaktywnie zdefiniować naszą konfigurację wybierając odpowiednie sterowniki i ustawienia. Program ten można uruchomić z konsoli wpisując polecenie xorgcfg -textmode. Więcej szczegółów zawiera strona podręcznika systemowego xorgcfg(1).

Istnieje również, jako alternatywa, program xorgconfig(1), będący aplikacją konsolową, mniej przyjazną dla początkujących użytkowników, jednakże przydatną w sytuacjach gdy inne narzędzia nie działają poprawnie.

5.4.3. Konfiguracja zaawansowana

5.4.3.1. Konfiguracja z chipsetem graficznym Intel® i810

Konfiguracja ze zintegrowanym chipsetem Intel® i810 wymaga wykorzystania interfejsu programowego AGP agpgart do obsługi karty w X11. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku systemowym sterownika agp(4).

Pozwoli to nam skonfigurować naszą kartę graficzną jak każdą inną. W tym momencie należy zwrócić uwagę na fakt, iż w systemach bez agp(4) wkompilowanego w jądro, próba załadowania modułu za pomocą kldload(8) nie powiedzie się. Sterownik ten musi być obecny w jądrze w trakcie uruchamiania systemu poprzez wkompilowanie go bądź załadowanie za pomocą /boot/loader.conf.

5.4.3.2. Dodanie płaskiego monitora szerokokątnego

Sekcja ta zakłada, że posiadamy odrobinę wiedzy o zaawansowanej konfiguracji X11. Jeśli próby wykorzystania opisanych wyżej standardowych narzędzi konfiguracyjnych nie powiodły się, w plikach dzienników znajdziemy dostateczną ilość informacji pomocnych w uruchomieniu X z monitorem szerokokątnym. Będziemy musieli wykorzystać dowolny edytor teksu.

Obecne formaty szerokokątne (WSXGA, WSXGA+, WUXGA, WXGA, WXGA+, itd.) obsługują formaty 16:10 oraz 10:9 bądź o innych proporcjach obrazu, które mogą stworzyć problemy w trakcie konfiguracji X. Niektórymi z powszechnie wykorzystywanych rozdzielczości ekranu dla proporcji 16:10 są:

 • 2560x1600

 • 1920x1200

 • 1680x1050

 • 1440x900

 • 1280x800

W pewnym momencie będzie to tak proste jak dodanie którejś z tych rozdzielczości jako możliwych trybów Mode w Section "Screen", jak np.:

Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device   "Card0"
Monitor  "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
    Viewport 0 0
    Depth   24
    Modes   "1680x1050"
EndSubSection
EndSection

Tym nie mniej Xorg jest na tyle sprytny, że potrafić pozyskać informacje o rozdzielczości ekranu monitora szerokokątnego za pomocą I2C/DDC w taki sposób, że wie jakie rozdzielczości potrafi obsłużyć monitor w kwestii częstotliwości i rozdzielczość.

Jeśli odpowiednie wpisy ModeLine nie istnieją w sterownikach, będziemy musieli podpowiedzieć co nieco serwerowi Xorg. Z pliku /var/log/Xorg.0.log możemy wydobyć dostateczną ilość informacji, by móc ręcznie stworzyć poprawnie obsługiwany ModeLine. Wystarczy odnaleźć zapis podobny do:

(II) MGA(0): Supported additional Video Mode:
(II) MGA(0): clock: 146.2 MHz  Image Size: 433 x 271 mm
(II) MGA(0): h_active: 1680 h_sync: 1784 h_sync_end 1960 h_blank_end 2240 h_border: 0
(II) MGA(0): v_active: 1050 v_sync: 1053 v_sync_end 1059 v_blanking: 1089 v_border: 0
(II) MGA(0): Ranges: V min: 48 V max: 85 Hz, H min: 30 H max: 94 kHz, PixClock max 170 MHz

Jest to tzw. informacja EDID. Stworzenie na jej podstawie ModeLine jest zaledwie kwestią wpisania we właściwej kolejności kilku liczb:

ModeLine <name> <clock> <4 horiz. timings> <4 vert. timings>

Tak więc wpis ModeLine w Section "Monitor" dla tego przykładu wyglądałby następująco:

Section "Monitor"
Identifier   "Monitor1"
VendorName   "Bigname"
ModelName    "BestModel"
ModeLine    "1680x1050" 146.2 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089
Option     "DPMS"
EndSection

Po tych kilku prostych zmianach X powinien zacząć działać poprawnie z naszym szerokokątnym monitorem.

5.5. Korzystanie z czcionek w X11

5.5.1. Czcionki Type1

Czcionki dostarczane razem z X11 są dalekie od idealnych dla typowych aplikacji biurowych. Duże czcionki sprawiają wrażenie postrzępionych i mało profesjonalnych. Natomiast, małe czcionki w getenv(3) są całkowicie nieczytelne. Tym nie mniej, dostępnych jest kilka darmowych, wysokiej jakości czcionek Type1 (PostScript®), gotowych do użycia z X11. Na przykład, kolekcja czcionek URW (x11-fonts/urwfonts) zawiera wysokiej jakości wersje standardowych czcionek type1 (Times Roman™, Helvetica™, Palatino™ i innych). Kolekcja Freefonts (x11-fonts/freefonts) to wiele dodatkowych czcionek, przy czym większość z nich przewidzianych jest do użycia z oprogramowaniem graficznym, jak np. Gimp, tym samym nie są przygotowane do wykorzystania jako czcionki do aplikacji. Dodatkowo, przy minimum wysiłku, można skonfigurować X11, by korzystał z czcionek TrueType®. Więcej szczegółów znaleźć można w podręczniku systemowym X(7) lub w części poświęconej czcionkom TrueType®.

By zainstalować kolekcje czcionek Type1 z portów, należy wpisać następujące polecenia:

# cd /usr/ports/x11-fonts/urwfonts
# make install clean

Analogicznie postępujemy z czcionkami freefont bądź innymi kolekcjami. Aby serwer X wykrył zainstalowane czcionki, należy dodać odpowiedni wpis do pliku konfiguracji serwera (/etc/X11/xorg.conf) postaci:

FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/URW/"

Alternatywną metodą jest wpisanie w trakcie sesji X:

% xset fp+ /usr/X11R6/lib/X11/fonts/URW
% xset fp rehash

O ile rozwiązanie to również przyniesie pożądany efekt, o tyle dokonane w ten sposób zmiany zostaną stracone po zakończeniu sesji X. Oczywiście powyższe polecenia można dodać do pliku startowego (~/.xinitrc dla typowej sesji startx bądź pliku ~/.xsession przy logowaniu się za pomocą graficznego menedżera logowania, jak np. XDM). Trzecią metodą jest skorzystanie z nowego pliku /usr/X11R6/etc/fonts/local.conf: szczegóły w części poświęconej wygładzaniu.

5.5.2. Czcionki TrueType®

Xorg posiada wbudowaną obsługę czcionek TrueType®. Istnieją dwa moduły, które mogą aktywować tę funkcję. W przykładzie wykorzystany został moduł freetype, z uwagi na większą spójność z innymi wewnętrznymi elementami wyświetlającymi czcionki. By włączyć moduł freetype, wystarczy dodać poniższy wiersz do sekcji "Module" pliku /etc/X11/xorg.conf.

Load "freetype"

Teraz musimy utworzyć katalog dla czcionek TrueType® (na przykład /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType) i skopiować wszystkie czcionki do tego katalogu. Należy pamiętać, że czcionki TrueType® nie mogą być bezpośrednio skopiowane z systemu Macintosh®, by możliwe było wykorzystanie ich z X11; muszą być w formacie UNIX®/MS-DOS®/Windows®. Po skopiowaniu plików należy wykorzystać ttmkfdir do stworzenia pliku fonts.dir, by poinformować X, że zostały zainstalowane nowe czcionki. Program ttmkfdir dostępny jest z kolekcji portów FreeBSD jako x11-fonts/ttmkfdir.

# cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType
# ttmkfdir -o fonts.dir

Na koniec musimy dodać katalog TrueType® do ścieżki czcionek. Robimy to analogicznie jak w przypadku czcionek Type1, za pomocą polecenia

% xset fp+ /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType
% xset fp rehash

bądź dodając wiersz FontPath do pliku xorg.conf.

Gotowe. Teraz getenv(3), Gimp, StarOffice™ i wszystkie inne aplikacje X powinny rozpoznawać zainstalowane czcionki TrueType®. Bardzo małe czcionki (jak np. tekst na stronie WWW przy ustawionej wysokiej rozdzielczości ekranu) oraz bardzo duże (w StarOffice™) będą wyglądały zdecydowanie lepiej.

5.5.3. Wygładzane czcionki

Wygładzanie (anti-aliasing) dostępne było w X11 od XFree86™ 4.0.2. Jednakże konfiguracja czcionek była niezmiernie nieporęczna do ukazania się XFree86™ 4.3.0. Począwszy od tej właśnie wersji, wszystkie czcionki w X11 dostępne w katalogach /usr/X11R6/lib/X11/fonts/ oraz ~/.fonts/ są automatycznie dostępne dla aplikacji korzystających z wygładzania Xft. Nie wszystkie aplikacje potrafią korzystać z Xft, lecz wiele z czasem otrzymało wsparcie Xft. Przykładami aplikacji korzystających z Xft są Qt 2.3 i późniejsze (pakiet narzędzi graficznych dla środowiska KDE), GTK+ 2.0 i późniejsze (pakiet narzędzi graficznych dla środowiska GNOME desktop) oraz Mozilla 1.2 i późniejsze.

By móc kontrolować, które czcionki będą wygładzane bądź skonfigurować właściwości wygładzania, należy stworzyć (bądź zmodyfikować, jeśli istnieje) plik /usr/X11R6/etc/fonts/local.conf. Wykorzystując ten plik możemy dostroić kilka zaawansowanych opcji systemu czcionek Xft, jednakże rozdział ten skupia się jedynie na kilku podstawowych funkcjach. Więcej szczegółów znaleźć można w podręczniku systemowym fonts-conf(5).

W pliku tym stosowany jest format kodu XML. Przy jego edycji należy pamiętać o właściwym zamykaniu wszystkich znaczników. Zaczyna się on od typowego nagłówka XML oraz definicji DOCTYPE. Następnym w kolejności jest znacznik <fontconfig>:

   <?xml version="1.0"?>
   <!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
   <fontconfig>

Jak już to zostało wcześniej powiedziane, wszystkie czcionki w katalogach /usr/X11R6/lib/X11/fonts/ oraz ~/.fonts/ są automatycznie dostępne dla aplikacji korzystających z Xft. Jeśli natomiast chcemy dodać inny katalog nie będący podkatalogiem żadnego z powyższych, musimy dodać do pliku /usr/X11R6/etc/fonts/local.conf wiersz podobny do poniższego:

<dir>/ścieżka/do/moich/czcionek</dir>

Po dodaniu nowych czcionek, a szczególnie nowych katalogów, powinniśmy uruchomić poniższe polecenie, by przebudować bufor informacji o czcionkach:

# fc-cache -f

Wygładzanie sprawia, że brzegi czcionek stają się lekko zamazane, dzięki czemu małe litery są bardziej czytelne, a duże pozbawione efektu "schodków". Może jednak prowadzić do zmęczenia oczu gdy zostanie użyte w stosunku do liter o normalnej wiekości. By wyłączyć wygładzanie czcionek o rozmiarze mniejszym niż 14 punktów, należy dodać poniższe wiersze do pliku konfiguracyjnego:

    <match target="font">
      <test name="size" compare="less">
        <double>14</double>
      </test>
      <edit name="antialias" mode="assign">
        <bool>false</bool>
      </edit>
    </match>
    <match target="font">
      <test name="pixelsize" compare="less" qual="any">
        <double>14</double>
      </test>
      <edit mode="assign" name="antialias">
        <bool>false</bool>
      </edit>
    </match>

Korzystając z wygładzania może się okazać, iż również odstępy pomiędzy literami niektórych czcionek o stałej szerokości są niewłaściwe. Ma to miejsce szczególnie w przypadku KDE. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest wymuszenie stałego odstępu o wartości 100 dla danych czcionek. W tym celu musimy wpisać:

    <match target="pattern" name="family">
      <test qual="any" name="family">
        <string>fixed</string>
      </test>
      <edit name="family" mode="assign">
        <string>mono</string>
      </edit>
    </match>
    <match target="pattern" name="family">
      <test qual="any" name="family">
        <string>console</string>
      </test>
      <edit name="family" mode="assign">
        <string>mono</string>
      </edit>
    </match>

(powyższe deklaruje inne typowe nazwy czcionek o stałej szerokości jako "mono"), a następnie:

     <match target="pattern" name="family">
       <test qual="any" name="family">
         <string>mono</string>
       </test>
       <edit name="spacing" mode="assign">
         <int>100</int>
       </edit>
     </match>

Niektóre czcionki, jak np. Helvetica, mogą stwarzać problemy jeśli zostaną poddane wygładzaniu. Z reguły daje to efekt czcionki przeciętej pionowo na pół. W najgorszym wypadku, może prowadzić to do załamania aplikacji typu Mozilla. By tego uniknąć, warto dodać poniższe do pliku local.conf:

     <match target="pattern" name="family">
       <test qual="any" name="family">
         <string>Helvetica</string>
       </test>
       <edit name="family" mode="assign">
         <string>sans-serif</string>
       </edit>
     </match>

Skończywszy edycję local.conf upewnijmy się, że plik kończy się znacznikiem </fontconfig>. Bez tego może się okazać, że nasze zmiany zostaną zignorowane.

Korzystanie z domyślnego zestawu czcionek, dostępnego wraz z X11, nie jest wskazane jeśli chodzi o wygładzanie. Zdecydowanie lepszy zestaw domyślnych czcionek zawiera port x11-fonts/bitstream-vera. Port ten zainstaluje również plik /usr/X11R6/etc/fonts/local.conf jeśli jeszcze go nie mamy. Jeśli natomiast istnieje już taki plik w systemie, stworzony zostanie plik /usr/X11R6/etc/fonts/local.conf-vera. Wystarczy dołączyć zawartość tego pliku do /usr/X11R6/etc/fonts/local.conf, by czcionki Bitstream automatycznie zastąpiły domyślne czcionki X11 Serif, Sans Serif i Monospaced.

Na koniec, użytkownicy mogą dodać swoją konfigurację poprzez własny plik .fonts.conf. W tym celu każdy użytkownik może stworzyć i zmodyfikować plik ~/.fonts.conf. Również ten plik wykorzystuje format XML.

Ostatnia rzecz: osoby korzystające z monitorów LCD mogą pragnąć zastosować wygładzanie podpikselowe. W skrócie, w metodzie tej czerwone, zielone i niebieskie komponenty (oddzielone w płaszczyźnie poziomej) traktowane są oddzielnie, co poprawia rozdzielczość poziomą i przynosi radykalne efekty. By włączyć wygładzanie podpikselowe należy dodać poniższy wiersz do pliku local.conf:

     <match target="font">
       <test qual="all" name="rgba">
         <const>unknown</const>
       </test>
       <edit name="rgba" mode="assign">
         <const>rgb</const>
       </edit>
     </match>

Zależnie od typu monitora, może się okazać, że będziemy musieli zastąpić rgb wartościami bgr, vrgb lub vbgr: poeksperymentujmy i sprawdźmy co da najlepszy efekt.

Wygładzanie powinno być aktywne przy następnym uruchomieniu serwera X. Tym nie mniej, programy muszą zostać poinformowane, by z niego korzystać. W chwili obecnej pakiet narzędzi Qt korzysta z wygładzania czcionek, tym samym również i całe środowisko KDE. GTK+ oraz GNOME również można skonfigurować do pracy z wygładzanymi czcionkami poprzez aplet "Font" (Wygładzane czcionki w GNOME zawiera szczegółowy opis). Domyślnie, Mozilla 1.2 i późniejsze będą automatycznie korzystać z wygładzania. By wyłączyć tę opcję, należy ponownie skompilować program z parametrem -DWITHOUT_XFT.

5.6. Menedżer pulpitów X

5.6.1. Omówienie

Menedżer pulpitów X (ang. X Display Manager XDM) jest opcjonalną częścią Systemu okien X, wykorzystywaną do zarządzania sesjami logowania. Znajduje on zastosowanie w kilku typach sytuacji, włączając w to zarówno minimalistyczne "Terminale X", komputery prywatne, jak również ogromne sieciowe serwery graficzne. Z uwagi na fakt, iż System okien X jest niezależny od wykorzystywanej sieci jak i protokołu, istnieje wiele możliwych konfiguracji klientów i serwerów na różnych maszynach połączonych ze sobą za pomocą sieci. XDM dostarcza graficznego interfejsu pozwalającego wybrać, z którym serwerem się połączymy, jak i przeprowadzić autoryzację, np. za pomocą kombinacji loginu i hasła.

XDM można postrzegać jako narzędzie dostarczające użytkownikowi takich samych funkcjonalności jak getty(8) (szczegółowy opis zawiera Configuration). Oznacza to, że to właśnie menedżer pulpitów w imieniu użytkownika dokonuje logowania do systemu i uruchamia menedżera sesji (z reguły menedżera okien). Następnie, XDM oczekuje aż program zakończy działanie, sygnalizując tym samym, że użytkownik skończył pracę i menedżer pulpitów powinien go wylogować z systemu. W tym momencie XDM może ponownie wyświetlić ekran logowania i wyboru środowiska graficznego oczekująć na kolejnego użytkownika.

5.6.2. Korzystanie z XDM

Demon XDM znajduje się w /usr/X11R6/bin/xdm. Program ten może zostać uruchomiony w dowolnej chwili przez użytkownika root i od razu rozpocznie zarządzanie ekranami X w lokalnym systemie. Jeśli jednak XDM ma być uruchamiany przy każdym starcie systemu, najlepszym rozwiązaniem jest dodanie odpowiedniego wpisu do pliku /etc/ttys. Adding an Entry to /etc/ttys zawiera więcej informacji odnośnie formatu i wykorzystania tego pliku. W domyślnej wersji plik /etc/ttys zawiera wiersz uruchamiający demona XDM w wirtualnym terminalu:

ttyv8  "/usr/X11R6/bin/xdm -nodaemon" xterm  off secure

Domyślnie, wiersz ten jest nieaktywny. By go uaktywnić należy zmienić zawartość 5 kolumny z off na on i ponownie uruchomić init(8) wykorzystująć wskazówki z Force init to Reread /etc/ttys. Pierwsza kolumna - nazwa terminala, którym będzie zarządzał dany program - to ttyv8. Oznacza to, że XDM będzie pracował na dziewiątny wirtualnym terminalu.

5.6.3. Konfiguracja XDM

W katalogu /usr/X11R6/lib/X11/xdm znajdują się pliki konfiguracyjne XDM. Pliki te można wykorzystać do zmiany zachowania i wyglądu menedżera ekranów. Z reguły są to następujące pliki:

PlikOpis

Xaccess

Zestaw reguł autoryzacji klientów.

Xresources

Domyślne wartości zasobów X.

Xservers

Lista zdalnych i lokalnych ekranów do zarządzania.

Xsession

Domyślny skrypt sesji logowania.

Xsetup_*

Skrypt uruchamiający aplikacje przed interfejsem logowania.

xdm-config

Konfiguracja globalna dla wszystkich ekranów danej maszynie.

xdm-errors

Błędy generowane przez program serwera.

xdm-pid

Identyfikator procesu aktualnie działającego XDM.

W tym katalogu znajduje się również kilka skryptów i programów wykorzystywanych do konfiguracji pulpitów w trakcie działania XDM. Zadanie każdego z tych plików zostanie pokrótce omówione. Dokładna składnia i wykorzystanie wszystkich tych plików znajduje się w xdm(1).

W domyślnej konfiguracji pojawi się prostokątne okno logowania z nazwą maszyny wypisaną dużą czcionką na samej górze, wraz z polami "Login:" i "Password:". Jest to dobry punkt wyjściowy do modyfikacji wyglądu i zachowania ekranów XDM.

5.6.3.1. Xaccess

Protokół wykorzystywany do łączenia z puplitami obsługiwanymi przez XDM nosi nazwę X Display Manager Connection Protocol (XDMCP). Plik ten jest zestawem reguł do kontroli połączeń XDMCP ze zdalnych maszyn. Z reguły jest on ignorowany, chyba że w pliku xdm-config zostanie włączona opcja nasłuchiwania zdalnych połączeń. Domyślnie nie zezwala się na połączenia z innych klientów.

5.6.3.2. Xresources

Jest to plik domyślnej konfiguracji programu wyboru puplitu i ekranu logowania. W tym właśnie pliku można modyfikować ich wygląd. Format pliku jest identyczny z formatem app-defaults opisanym w dokumentacji X11.

5.6.3.3. Xservers

Lista zdalnych pulpitów, do wyboru których mamy mieć dostęp za pomocą menedżera.

5.6.3.4. Xsession

Domyślny skrypt sesji XDM uruchamiany po zalogowaniu się użytkownika. Z reguły każdy użytkownik posiada zmodyfikowany według własnego upodobania skrypt sesji w pliku ~/.xsession, uruchamiany zamiast tego skryptu.

5.6.3.5. Xsetup_*

Skrypty te zostaną automatycznie uruchomione przed wyświetleniem interfejsu logowania i wyboru pulpitu. Dla każdego wykorzystywanego ekranu znajduje się tu plik o nazwie Xsetup_ wraz z numerem lokalnego ekranu (na przykład Xsetup_0). Z reguły skrypty te uruchamiają jeden bądź dwa programy w tle, jak np. xconsole.

5.6.3.6. xdm-config

Plik ustawień w formacie app-defaults, mający zastosowanie do wszystkich puplitów zarządzanych przez menedżera.

5.6.3.7. xdm-errors

Plik ten zawiera wydruki wyjściowe serwerów X, które XDM stara się uruchomić. Jeśli w trakcie uruchamiania pulpitu z jakiegoś powodu proces ten zawiesi się, najlepszym miejscem poszukiwania komunikatów błędów jest właśnie ten plik. Komunikaty te są również umieszczane w pliku ~/.xsession-errors użytkownika dla danej sesji.

5.6.4. Konfiguracja sieciowego serwera graficznego

By umożliwić innym klientom łączenie się z serwerem graficznym, należy zmodyfikować reguły kontroli dostępu i włączyć opcję nasłuchiwania połączeń. Domyślnie opcja ta jest nie aktywna. Jej aktywacja polega na odkomentowaniu poniższej linii w pliku xdm-config:

! SECURITY: do not listen for XDMCP or Chooser requests
! Comment out this line if you want to manage X terminals with xdm
DisplayManager.requestPort:   0

Następnie należy ponownie uruchomić XDM. Pamiętajmy, że komentarze w plikach app-defaults rozpoczynają się od znaku "!" zamiast typowego "#". Lektura przykładowego pliku Xaccess oraz podręcznika systemowego xdm(1) może nam pomóc gdy będziemy potrzebować bardziej surowej kontroli dostępu.

5.6.5. Alternatywy dla XDM

Dostępnych jest kilka alternatyw dla domyślnego menedżera XDM. Jeden z nich - kdm (dostarczany razem z KDE) - został bliżej opisany w tym w dalszej części rozdziału. Menedżer kdm oferuje wiele wizualnych usprawnień i kosmetycznych dodaktów, jak również możliwość wyboru menedżera okien przed zalogowaniem do systemu.

5.7. Środowiska graficzne

Niniejsza sekcja opisuje różne typy środowisk graficznych dostępnych dla X we FreeBSD. Termin "środowisko graficzne" może oznaczać wszystko, od prostego menedżera okien po kompletny zestaw aplikacji puplitu, jak KDE czy GNOME.

5.7.1. GNOME

5.7.1.1. O GNOME

GNOME jest przyjaznym użytkownikowi środowiskiem graficznym, umożliwiającym łatwą konfigurację i proste korzystanie z komputera. GNOME posiada panel (do uruchamiania aplikacji i wyświetlania ich statusu), puplit (gdzie można umieszczać dane i aplikacje), zestaw standardowych narzędzi biurowych i aplikacji oraz zestaw pewnych konwencji ułatwiających współpracę miedzy aplikacjami i zachowanie wzajemnej spójności. Użytkownicy innych systemów operacyjnych powinni czuć się jak w domu korzystając z potężnego środowiska graficznego dostarczanego przez GNOME. Więcej informacji odnośnie środowiska GNOME we FreeBSD dostępnych jest na stronie WWW projektu FreeBSD GNOME Project. Strona ta zawiera również w miarę zrozumiałe FAQ traktujące o instalacji, konfiguracji i zarządzaniu GNOME.

5.7.1.2. Instalacja GNOME

Najprostszym sposobem instalacji GNOME jest poprzez menu "Desktop Configuration" w trakcie instalacji FreeBSD, co omawia Wybór menedżera okien rozdziału 2. Możliwa jest również instalacja z pakietu bądź kolekcji portów:

By zainstalować pakiet GNOME z sieci, wystarczy wpisać:

# pkg_add -r gnome2

By skompilować GNOME ze źródeł najlepiej jest skorzystać z portu:

# cd /usr/ports/x11/gnome2
# make install clean

Mając już zainstalowanego GNOME musimy poinformować serwer X, by uruchamiał właśnie jego w miejsce domyślnego menedżera okien.

Najprostszą metodą uruchomienia GNOME jest wykorzystanie GDM - menedżera pulpitów GNOME (ang. GNOME Display Manager). GDM jest instalowany jako część środowiska GNOME, jednakże jest on domyślnie wyłączony. By go włączyć, należy dodać wiersz gdm_enable="YES" do pliku /etc/rc.conf. Po ponownym uruchomieniu systemu, GNOME zostanie automatycznie włączony zaraz po zalogowaniu się - nie wymagana jest dodatkowa konfiguracja.

Oczywiście, GNOME można uruchomić również bezpośrednio z linii poleceń poprawnie konfigurując plik .xinitrc w katalogu domowym. Jeśli plik ten już istnieje wystarczy zastąpić wiersz odpowiadający za uruchomienie aktualnego menedżera okien na wiersz uruchamiający /usr/X11R6/bin/gnome-session. Jeśli w pliku nie dokonywaliśmy żadnych istotnych zmian, najprościej będzie po prostu wpisać:

% echo "/usr/X11R6/bin/gnome-session" > ~/.xinitrc

Następnie wpisujemy startx, co spowoduje uruchomienie środowiska GNOME.

Jeśli wykorzystujemy starszego menedżera okien, jak np. XDM, powyższe rozwiązanie nie zadziała. W takiej sytuacji musimy stworzyć plik wykonywalny .xsession zawierający powyższe polecenie. W tym celu należy zmodyfikować ten plik i zastąpić polecenie uruchamiające aktualnego menedżera poleceniem /usr/X11R6/bin/gnome-session:

% echo "#!/bin/sh" > ~/.xsession
% echo "/usr/X11R6/bin/gnome-session" >> ~/.xsession
% chmod +x ~/.xsession

Jeszcze jedną metodą jest skonfigurowanie menedżera pulpitów tak, by umożliwiał wybór menedżera okien w trakcie logowania. Sekcja Więcej informacji o KDE wyjaśnia jak to zrobić w kdm - menedżerze puplitów KDE.

5.7.1.3. Wygładzane czcionki w GNOME

X11 obsługuje wygładzanie czcionek (anti-aliasing) za pomocą rozszerzenia "RENDER". GTK+ w wersji 2.0 i późniejszych (pakiet narzędzi graficznych wykorzystywany przez GNOME) potrafi korzystać z tej funkcji. Konfigurację wygładzania czcionek opisuje Wygładzane czcionki. Zatem, wykorzystując najnowsze oprogramowanie, możliwe jest wygładzanie czcionek w środowisku GNOME. Wystarczy przejść do menu Applications  Desktop Preferences  Font i wybrać jedną z opcji: Best shapes (najlepsze kształty), Best contrast (najlepszy kontrast) lub Subpixel smoothing (LCDs) (wygładzanie podpikselowe). Natomiast dla aplikacji GTK+ nie będących częścią środowiska GNOME, należy ustawić zmienną środowiskową GDK_USE_XFT na 1 przed uruchomieniem programu.

5.7.2. KDE

5.7.2.1. O KDE

KDE jest prostym w użyciu współczesnym środowiskiem graficznym, zawierającym między innymi:

 • Ładnie wyglądający puplit

 • Pulpit odznaczający się całkowitą przezroczystością sieci

 • Zintegrowany system pomocy, udostępniający w prosty sposób informacje o korzystaniu ze środowiska KDE i jego aplikacji

 • Jednakowy wygląd i zachowanie wszystkich aplikacji KDE

 • Standardowe menu i paski narzędzi, skróty klawiaturowe, schematy kolorów, itp.

 • Internacjonalizacja: KDE jest dostępny w ponad 40 językach

 • Scentralizowaną i spójną konfigurację środowiska

 • Całą masę przydanych aplikacji

KDE posiada własną przeglądarkę internetową - Konqueror, która stanowi poważną konkurencję dla innych przeglądarek z systemów UNIX®. Więcej informacji o KDE znaleźć można na stronie KDE. Natomiast informacje o jego współpracy z FreeBSD dostępne są na stronie FreeBSD-KDE team.

5.7.2.2. Instalacja KDE

Podobnie jak w przypadku GNOME czy dowolnego innego środowiska graficznego, najprostszym sposobem instalacji KDE jest skorzystanie z menu "Desktop Configuration" w procesie instalacji FreeBSD, co omawia Wybór menedżera okien rozdziału 2. Ponownie, również KDE można zainstalować z pakietu bądź z kolekcji portów:

By zainstalować pakiet KDE z sieci, wystarczy wpisać:

# pkg_add -r kde

pkg_add(1) automatycznie pobierze najnowszą wersję aplikacji.

By skompilować KDE ze źródeł najlepiej jest skorzystać z portu:

# cd /usr/ports/x11/kde3
# make install clean

Po instalacji KDE należy poinformować serwer X, by uruchamiał go w miejsce domyślnego menedżera okien. W tym celu należy zmodyfikować plik .xinitrc:

% echo "exec startkde" > ~/.xinitrc

Od tej pory, za każdym razem gdy uruchomimy System okien X za pomocą polecenia startx, uruchomione zostanie środowisko KDE.

Jeśli wykorzystujemy starszego menedżera okien, jak np. XDM, wymagana jest odmienna konfiguracja. Opis konfiguracji kdm znajduje się w dalszej części tego rozdziału.

5.7.3. Więcej informacji o KDE

Skoro zainstalowaliśmy już KDE, większość informacji można odnaleźć w systemie pomocy, bądź po prostu klikając w dowolne menu. Użytkownicy systemów Windows® czy Mac® powinni czuć się jak w domu.

Najlepszym źródłem informacji o KDE jest dostępna w sieci dokumentacja. KDE zawiera własną przeglądarkę internetową - Konqueror, masę przydatnych aplikacji i obszerną dokumentację. Pozostała część tego rozdziału skupi się na technicznych zagadnieniach, trudnych do nauczenia się poprzez dość losowe poznawanie środowiska.

5.7.3.1. Menedżer puplitów KDE

Administratorzy systemów wieloużytkownikowych mogą chcieć skorzystać z graficznego ekranu logowania. W tym celu można zastosować XDM, jak to zostało opisane wcześniej. Można również wykorzystać alternatywne rozwiązanie dostępne razem z KDE - kdm - wyglądające zdecydowanie bardziej atrakcyjnie oraz posiadające wiele dodatkowych opcji logowania. W szczególności, użytkownicy mogą w prosty sposób wybrać (poprzez menu), które środowisko graficzne uruchomić po zalogowaniu (KDE, GNOME, bądź inne).

By aktywować kdm, należy zmodyfikować wpis dla ttyv8 w pliku /etc/ttys. Wiersz ten powinien wyglądać następująco:

ttyv8 "/usr/local/bin/kdm -nodaemon" xterm on secure

5.7.4. XFce

5.7.4.1. O XFce

XFce jest środowiskiem graficznym wykorzystującym pakiet narzędzi GTK+, podobnie jak GNOME, lecz jest zdecydowanie lżejsze i przeznaczone dla osób poszukujących prostego i efektywnego środowiska, lecz również łatwego w obsłudze i konfiguracji. Wyglądem bardzo przypomina CDE, często dostępne w komercyjnych systemach UNIX®. Niektóre z cech XFce:

 • Prosty i łatwy w obsłudze pulpit

 • Możliwość konfiguracji wszystkich elementów za pomocą myszki, metody przeciągnij i upuść, itp.

 • Główny panel podobny do CDE z wieloma opcjami menu, apletami i programami wywołującymi

 • Zintegrowane menedżery okien, plików, dźwięku, moduł zgodności GNOME i inne dodatki

 • Możliwość stosowania motywów (skoro wykorzystuje GTK+)

 • Szybkie, lekkie i wydajne: idealny dla starszych/wolniejszych maszyn lub z ograniczonym zasobem pamięci

Więcej informacji dostępnych jest na stronie XFce.

5.7.4.2. Instalacja XFce

W chwili pisania niniejszego tekstu dostępny jest pakiet binarny. By z niego zainstalować XFce, wystarczy wpisać:

# pkg_add -r xfce4

Oczywiście, można również skompilować go ze źródeł przy pomocy kolekcji portów:

# cd /usr/ports/x11-wm/xfce4
# make install clean

Pozostaje jeszcze poinformować serwer X by uruchamiał XFce przy kolejnych uruchomieniach X. Wystarczy wpisać:

% echo "/usr/X11R6/bin/startxfce4" > ~/.xinitrc

Przy kolejnym uruchomieniu X jako środowisko graficzne zostanie wykorzystane XFce. Podobnie jak wcześniej, tak i teraz należy stworzyć plik .xsession gdy korzystamy z XDM, co zostało umówione w części poświęconej GNOME, wpisując polecenie /usr/X11R6/bin/startxfce4. Alternatywnie, należy skonfigurować menedżera pulpitów, by pozwalał na wybór środowiska graficznego w trakcie logowania, zgodnie z opisem z sekcji poświęconej kdm.

Część II: Codzienne czynności

Skoro podstawy zostały już omówione, ta część Podręcznika zajmie się kilkoma z najczęściej wykorzystywanych funkcji FreeBSD. Niniejsze rozdziały:

 • Przedstawią popularne i przydatne aplikacje biurowe: przeglądarki, edytory dokumentów, itp.

 • Przedstawią narzędzia multimedialne dostępne dla FreeBSD.

 • Wyjaśnią proces kompilacji własnego jądra FreeBSD w celu włączenia dodatkowych funkcji w systemie.

 • Opiszą szczegółowo system wydruku, zarówno dla drukarek podłączonych lokalnie jak i drukarek sieciowych.

 • Pokarzą jak uruchomić aplikacje Linuksowe w systemie FreeBSD.

Niektóre z poniższych rozdziałów zalecają lekturę dodatkowych materiałów, co zostanie wskazane w streszczeniu na początku każdego rozdziału.

Rozdział 6. Aplikacje biurowe

6.1. Streszczenie

Podobnie jak we wszystkich współczesnych systemach operacyjnych, również i we FreeBSD możemy uruchamiać szereg aplikacji biurowych, jak np. przeglądarki czy procesory tekstu. Większość z nich dostępnych jest zarówno w postaci pakietów jak i portów. Rozdział ten zaprezentuje jak bez większego wysiłku można je zainstalować zarówno z odpowiednich pakietów jak też wprost z kolekcji portów.

Pamiętajmy, że instalacja programów z portów obejmuje również ich kompilację ze źródeł. Stąd też proces ten może zająć dużo czasu, zależnie od tego co kompilujemy, oraz od mocy obliczeniowej naszej maszyny. Jeśli kompilacja ze źródeł jest dla nas zbyt czasochłonnym zadaniem, większość programów dostępnych w kolekcji portów możemy zainstalować również z prekompilowanych pakietów.

Jako, że FreeBSD umożliwia tzw. tryb zgodności binarnej z Linuksem, wiele aplikacji pisanych pod Linuksa dostępnych jest również we FreeBSD. Jednakże, przed instalacją jakiegokolwiek programu linuksowego zalecamy przeczytać Rozdział 10, Linux Binary Compatibility niniejszego Podręcznika. Nazwy wielu portów wykorzystujących zgodność binarną z Linuksem rozpoczynają się od "linux-", o czym warto pamiętać poszukując właściwego portu, np. za pomocą polecenia whereis(1). W dalszej części rozdziału założono, że przed instalacją jakiejkolwiek linuksowej aplikacji w naszym komputerze został włączony tryb zgodności z Linuksem.

Programy omówione w tym rozdziale zostały podzielone na następujące kategorie:

 • Przeglądarki internetowe (takie jak Mozilla, Opera, Firefox czy Konqueror)

 • Programy codziennego użytku (jak np. KOffice, AbiWord, The GIMP oraz OpenOffice.org)

 • Przeglądarki dokumentów (takie jak Acrobat Reader®, gv, Xpdf i GQview)

 • Finanse (jak np. GnuCash, Gnumeric, Abacus)

Przed przeczytaniem tego rozdziału, powinniśmy:

Multimedia zawiera informacje odnośnie instalacji środowiska multimedialnego. Natomiast Rozdział 24, Electronic Mail zawiera wskazówki jak skonfigurować i korzystać z poczty elektronicznej.

6.2. Przeglądarki internetowe

FreeBSD z definicji nie posiada zainstalowanej żadnej przeglądarki internetowej. W zamian katalog www kolekcji portów zawiera całą masę przeglądarek gotowych do instalacji. Jeśli nie mamy czasu na kompilację (co w niektórych przypadkach może zająć naprawdę dużo czasu), wiele z nich udostępnionych zostało również w postaci pakietów.

KDE i GNOME dysponują własnymi przeglądarkami internetowymi. “Środowiska graficzne” zawiera szczegółowe informacje odnośnie instalacji tych środowisk graficznych.

Jeśli szukamy lekkich przeglądarek internetowych, powinniśmy zainteresować sie www/dillo2, www/links, lub www/w3m.

Niniejsza sekcja omawia następujące programy:

Nazwa aplikacjiWykorzystanie zasobówInstalacja z portówGłówne zależności

Mozilla

duże

długa

Gtk+

Opera

małe

krótka

Dostępne są wersje dla FreeBSD i Linuksa. Wersja dla Linuksa wymaga trybu zgodności binarnej z Linuksem oraz linux-openmotif.

Firefox

średnie

długa

Gtk+

Konqueror

średnie

długa

Biblioteki KDE

6.2.1. Mozilla

Mozilla jest nowoczesną, stabilną przeglądarką w całości przeniesioną na FreeBSD. Zawiera w pełni zgodny ze standardami mechanizm wyświetlania kodu HTML, jak również klienta poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych. Dysponuje nawet edytorem HTML, jeśli sami chcemy pisać strony internetowe. Użytkownicy Netscape® z pewnością dostrzegą podobieństwo do pakietu Communicator, gdyż obydwie przeglądarki mają te same pochodzenie.

Na wolnych maszynach, z procesorem wolniejszym niż 233MHz bądź z pojemnością pamięci RAM mniejszą niż 64MB, Mozilla może okazać się zbyt "zasobo-żerna". W tej sytuacji możemy zainteresować się np. przeglądarką Opera, opisaną w dalszej części tego rozdziału.

Jeśli nie możemy bądź z dowolnego powodu nie chcemy kompilować przeglądarki Mozilla, grupa FreeBSD GNOME zrobiła to za nas. Wystarczy zainstalować pakiet bezpośrednio z sieci za pomocą:

# pkg_add -r mozilla

Jeśli z jakichś powodów pakiet nie jest dostępny, a my dysponujemy czasem i miejscem na dysku, możemy pobrać źródła, skompilować je i zainstalować w naszym systemie. W tym celu wystarczy wpisać:

# cd /usr/ports/www/mozilla
# make install clean

Port ten przygotowany został w sposób zapewniający właściwą inicjalizację poprzez uruchamianie rejestru konfiguracji z uprawnieniami użytkownika root, w momencie gdy pracujemy na koncie zwykłego użytkownika. Tym nie mniej, jeśli chcemy poprawnie zainstalować dodatkowe składniki, musimy uruchomić program Mozilla jako root.

By uruchomić przeglądarkę należy wpisać poniższe polecenie. Poza procesem instalacji, przeglądarka nie wymaga korzystania z konta root.

% mozilla

Uruchomienie jej bezpośrednio w trybie klienta poczty i grup dyskusyjnych możliwe jest za pomocą polecenia:

% mozilla -mail

6.2.2. Firefox

Firefox jest nowoczesną przeglądarką, opartą o kod przeglądarki Mozilla. O ile Mozilla stanowi kompletny pakiet aplikacji - zawiera m.in. przeglądarkę, klienta poczty, czy grup dyskusyjnych, o tyle Firefox jest jedynie przeglądarką, dzięki czemu jest zdecydowanie mniejszy i szybszy.

By zainstalować go z pakietu wystarczy wpisać:

# pkg_add -r firefox

Jeśli preferujemy kompilację programów wprost z kodu źródłowego, możemy skorzystać z kolekcji portów:

# cd /usr/ports/www/firefox
# make install clean

6.2.3. Firefox, Mozilla i moduł Java™

W tej i następnej sekcji założono, że mamy już zainstalowaną przeglądarkę Firefox lub Mozilla.

Fundacja FreeBSD posiada licencję Sun Microsystems na dystrybucję plików binarnych FreeBSD dla środowisk Java Runtime Environment (JRETM) oraz Java Development Kit (JDKTM). Pakiety binarne dla FreeBSD dostępne są na stronie WWW Fundacji FreeBSD.

By do przeglądarki Firefox lub Mozilla dodać obsługę JavaTM, musimy wpierw zainstalować port java/javavmwrapper, a następnie pobrać pakiet Diablo JRETM ze strony http://www.freebsdfoundation.org/downloads/java.shtml, i zainstalować go za pomocą pkg_add(1).

Po ponownym uruchomieniu przeglądarki, wpisaniu w pasku adresu about:plugins i wciśnięciu Enter, wyświetlona zostanie strona informująca o zainstalowanych modułach. Wymieniony powinien zostać również moduł JavaTM.

6.3. Firefox, Mozilla i moduł Macromedia® Flash®

Moduł Macromedia® Flash® niestety nie jest dostępny dla FreeBSD. Tym nie mniej, istnieje interfejs programowy (ang. wrapper) do uruchamiania linuksowej wersji modułu. Interfejs ten obsługuje również moduły Adobe® Acrobat®, RealPlayer i wiele innych.

By zainstalować port www/linuxpluginwrapper, musimy wpierw zainstalować emulators/linux_base, który jest obszernym portem. W trakcie instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na informacje o właściwej konfiguracji pliku /etc/libmap.conf! Przykładowe pliki konfiguracyjne znaleźć można w katalogu /usr/local/shared/examples/linuxpluginwrapper/.

Kolejnym krokiem jest instalacja portu www/linux-flashplugin7. Po zainstalowaniu modułu możemy sprawdzić listę aktualnie dostępnych modułów uruchamiając przeglądarkę, wpisując w pasku adresu about:plugins i wciskając Enter..

Jeśli na powyższej liście brak jest modułu Flash®, najczęstszą przyczyną jest brak odpowiedniego dowiązania symbolicznego. W takiej sytuacji należy jako użytkownik root uruchomić następujące polecenia:

# ln -s /usr/local/lib/npapi/linux-flashplugin/libflashplayer.so \
 /usr/X11R6/lib/browser_plugins/
# ln -s /usr/local/lib/npapi/linux-flashplugin/flashplayer.xpt \
 /usr/X11R6/lib/browser_plugins/

Po ponownym uruchomieniu przeglądarki, moduł powinien zostać wyświetlony na wspomnianej liście. Może się również zdażyć, że nasza przeglądarka ulegenie awarii w trakcie odtwarzania animacji Flash®. W takim przypadku będziemy musieli nałożyć odpowiednią łatę (ang. patch):

# cd /usr/src
# fetch http://people.FreeBSD.org/~nork/rtld_dlsym_hack.diff
# patch < rtld_dlsym_hack.diff
# cd libexec/rtld-elf/
# make clean
# make obj
# make depend
# make && make install

Po czym musimy ponownie uruchomić komputer.

Port linuxpluginwrapper działa poprawnie jedynie na maszynach o architekturze i386™.

6.4. Opera

Opera jest nowoczesną, zgodną ze standardami przeglądarką internetową. Posiada również klienta poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych, klienta sieci IRC, czytnik wiadomości RSS/Atom i wiele innych. Mimo to Opera jest stosunkowo lekką i bardzo szybką przeglądarką. Dostępne są dwie wersje: wersja przeznaczona dla FreeBSD oraz wersja uruchamiana w trybie emulacji Linuksa.

By móc przeglądać zasoby sieci WWW za pomocą wersji dla FreeBSD, musimy zainstalować odpowiedni pakiet:

# cd /usr/ports/www/firefox
# make install clean

Niektóre serwery FTP nie zawierają wszystkich pakietów, lecz ten sam efekt możemy otrzymać wykorzystując kolekcję portów:

# cd /usr/ports/www/firefox
# make install clean

By zainstalować wersję linuksową należy w powyższych przykładach zmienić nazwę opera na linux-opera. Wersja linuksowa przydatna jest w sytuacjach wymagających modułów dostępnych tylko dla Linuksa, jak np. Adobe Acrobat Reader®. Pod każdym innym względem wersje dla FreeBSD i Linuksa zdają się być funkcjonalnie identyczne.

6.5. Konqueror

Konqueror jest częścią środowiska graficznego KDE, lecz może być również wykorzystywane poza nim poprzez zainstalowanie x11/kdebase3. Konqueror jest więcej niż przeglądarką internetową, jest również menedżerem plików i przeglądarką plików multimedialnych.

Konqueror dostępny jest również z pakietem modułów, z portu misc/konq-plugins.

Również Konqueror obsługuje technologię Flash®. Dokument opisujący instalację modułu dostępny jest pod adresem http://freebsd.kde.org/howto.php.

6.6. Programy codziennego użytku

Jeśli chodzi o programy codziennego użytku, pierwszą rzeczą, której często poszukuje wielu nowych użytkowników, jest dobry pakiet biurowy bądź po prostu procesor tekstu. Pomimo, że niektóre środowiska graficzne, jak np. KDE, dysponują własnym pakietem biurowym, nie istnieje żadna domyślna aplikacja. Niezależnie od wykorzystywanego środowiska graficznego, FreeBSD dysponuje wszystkim czego możemy potrzebować.

Sekcja ta omawia następujące aplikacje:

Nazwa aplikacjiWykorzystanie zasobówInstalacja z portówGłówne zależności

KOffice

małe

długa

KDE

AbiWord

małe

krótka

Gtk+ bądź GNOME

The Gimp

małe

długa

Gtk+

OpenOffice.org

duże

długa

JDK™ 1.4, Mozilla

6.6.1. KOffice

Społeczność KDE udostępnia swoje środowisko graficzne wraz z pakietem biurowym, z którego można korzystać zarówno w KDE jak i poza nim. Zawiera cztery standardowe komponenty, które można odnaleźć również w innych pakietach biurowych: procesor tekstu KWord, arkusz kalkulacyjny KSpread, menedżer prezentacji multimedialnych KPresenter oraz program do tworzenia graficznych dokumentów - Kontour.

Przed instalacją najnowszej wersji pakietu KOffice, powinniśmy się upewnić, że dysponujemy również najnowszą wersją KDE.

By zainstalować KOffice z pakietu, należy wpisać następujące polecenie:

# pkg_add -r koffice

Jeśli pakiet nie jest dostępny, możemy wykorzystać kolekcję portów. Na przykład, by zainstalować KOffice dla KDE3, należy wpisać:

# cd /usr/ports/editors/koffice-kde3
# make install clean

6.6.2. AbiWord

AbiWord jest darmowym procesorem tekstu pod względem wyglądu i obsługi podobnym do Microsoft® Word. Za jego pomocą możemy pisać artykuły, listy, raporty, notatki itp. Jest on bardzo szybki, bogaty w różnorodne funkcje i przyjazny użytkownikowi.

AbiWord potrafi importować z i eksportować do wielu formatów plików, w tym również niektórych własnościowych formatów, jak np. Microsoft .doc.

AbiWord dostępny jest w postaci pakietu. By go zainstalować wystarczy wpisać:

# pkg_add -r abiword

Jeśli pakiet nie jest dostępny, możemy skompilować program wprost z kolekcji portów:

# cd /usr/ports/editors/abiword
# make install clean

6.6.3. The GIMP

The GIMP jest wyrafinowanym programem przetwarzającym obraz. Wykorzystywany może być zarówno jako prosty program malujący jak i zaawansowny pakiet do retuszu fotografii. Obsługuje on dużą liczbę dodatkowych modułów, jak również udostępnia odpowiedni interfejs dla skryptów. The GIMP potrafi odczytywać i zapisywać wiele formatów plików. Obsługuje również interfejsy skanerów i tabletów.

Możemy zainstalować go z pakietu, za pomocą polecenia:

# pkg_add -r gimp

Jeśli wykorzystywany serwer FTP nie dysponuje odpowiednim pakietem, możemy wykorzystać kolekcję portów. Katalog graphics zawiera oprócz samego programu, również podręcznik The Gimp Manual. Oto przykładowa metoda instalacji:

# cd /usr/ports/graphics/gimp
# make install clean
# cd /usr/ports/graphics/gimp-manual-pdf
# make install clean

Wspomniany katalog graphics kolekcji portów zawiera również wersję rozwojową aplikacji The GIMP pod nazwą graphics/gimp-devel. Wersja HTML podręcznika The Gimp Manual dostępna jest z portu graphics/gimp-manual-html.

6.6.4. OpenOffice.org

OpenOffice.org zawiera wszystkie aplikacje, które powinny znaleźć się w kompletnym pakiecie biurowym: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, menedżer prezentacji i program do rysowania. Jego interfejs jest zbliżony do interfejsów innych pakietów biurowych. Może on importować i eksportować wiele popularnych formatów plików. Dostępny jest w wielu wersjach językowych interfejsu, narzędzi sprawdzania pisowni i słowników.

Procesor tekstu pakietu OpenOffice.org wykorzystuje format pliku XML, by tym sposobem zwiększyć przenośność i elastyczność dokumentów. Arkusz kalkulacyjny oferuje język makr, jak również obsługę interfejsów do zewnętrznych baz danych. OpenOffice.org jest stabilną aplikacją, dostępną dla platform Windows®, SolarisTM, Linux, FreeBSD, i Mac OS® X. Więcej informacji o pakiecie OpenOffice.org znaleźć można na stronie openoffice.org. Informacje odnośnie wersji dla FreeBSD oraz możliwości bezpośredniego pobrania pakietów dostępne są na stronie WWW FreeBSD OpenOffice.org Porting Team.

By zainstalować OpenOffice.org, wystarczy:

# pkg_add -r openoffice.org

Metoda ta przewidzana jest dla wydań FreeBSD gałęzi -RELEASE. W innym przypadku możemy być zmuszeni odwiedzić wspomnianą wyżej stronę WWW FreeBSD OpenOffice.org Porting Team, by pobrać a następnie zainstalować właściwy pakiet za pomocą pkg_add(1). Dostępna jest zarówno wersja bieżąca jak i rozwojow

Mając zainstalowany pakiety, wystarczy wpisać następujące polecenie by uruchomić OpenOffice.org:

% openoffice.org

Przy pierwszym uruchomieniu będziemy poproszeni o udzielenie kilku odpowiedzi. po czym w naszym katalogu macierzystym zostanie utworzony katalog .openoffice.org2.

Jeśli pakiety OpenOffice.org nie są dostępne, wciąż mamy możliwość skompilowania portu. Miejmy jednakże w pamięci, że wymaga do dużej ilości wolnej przestrzeni na dysku oraz zajmuje dość dużo czasu.

# cd /usr/ports/editors/openoffice.org-2
# make install clean

Jeśli chcemy skompilować pakiet w naszej wersji językowej, należy powyższe polecenie zastąpić następującym:

# make LOCALIZED_LANG=nasz_język install clean

Opcję nasz_język należy zastąpić właściwym kodem ISO. Lista kodów obsługiwanych języków dostępna jest w pliku files/Makefile.localized, znajdującym się w katalogu portu.

Skończywszy instalację, możemy uruchomić OpenOffice.org za pomocą polecenia:

% openoffice.org

6.7. Przeglądarki dokumentów

Ostatnio na popularności zyskały niektóre z pośród nowych formatów dokumentów, przy czym niezbędne przeglądarki mogą nie być dostępne w podstawowej konfiguracji systemu. W tej sekcji opiszemy jak je zainstalować.

Niniejsza sekcja omawia następujące programy:

Nazwa aplikacjiWykorzystanie zasobówInstalacja z portówGłówne zależności

Acrobat Reader®

małe

krótka

Tryb zgodności binarnej z Linuksem

gv

małe

krótka

Xaw3d

Xpdf

małe

krótka

FreeType

GQview

małe

krótka

Gtk+ lub GNOME

6.7.1. Acrobat Reader®

Obecnie wiele dokumentów publikowanych jest w postaci plików PDF (ang. Portable Document Format). Jedną z zalecanych przeglądarek do tego typu dokumentów jest Acrobat Reader®, wydany przez firmę Adobe na platformę linuksową. We FreeBSD możemy uruchomić ją dzięki trybowi zgodności binarnej z Linuksem.

By zainstalować Acrobat Reader® 7 wprost z kolekcji portów, należy wpisać:

# cd /usr/ports/print/acroread7
# make install clean

Z uwagi na ograniczenia licencyjne, Acrobat Reader® nie jest dostępny w postaci pakietu.

6.7.2. gv

gv jest przeglądarką dokumentów PostScript® i PDF. Bazuje ona bezpośrednio na ghostview, lecz dzięki bibliotece Xaw3d wygląda zdecydowanie lepiej. gv jest szybką przeglądarką o przejrzystym interfejsie. Posiada wiele funkcji, jak np. możliwość ustawienia orientacji tekstu, rozmiaru papieru, skali czy wygładzania czcionek. Prawie każdą czynność można wykonać za pomocą klawiatury bądź myszki.

By zainstalować gv z pakietu, wystarczy wpisać:

# pkg_add -r gv

Jeśli nie możemy pobrać pakietu, możemy zawsze wykorzystać kolekcję portów:

# cd /usr/ports/print/gv
# make install clean

6.7.3. Xpdf

Jeśli potrzebujemy małej przeglądarki dokumentów PDF, Xpdf stanowi lekkie i wydajne rozwiązanie. Wymaga ona małej ilości zasobów i jest bardzo stabilna. Do pracy wykorzystuje standardowe czcionki X i nie wymaga Motif®, ani żadnego innego pakietu narzędzi X.

By zainstalować pakiet Xpdf, należy wykorzystać następujące polecenie:

# pkg_add -r xpdf

Jeśli pakiet nie jest dostępny bądź wolimy wykorzystać kolekcję portów, wystarczy wpisać:

# cd /usr/ports/graphics/xpdf
# make install clean

Zakończywszy instalację, możemy uruchomić Xpdf. Menu dostępne jest za pomocą prawego przycisku myszki.

6.7.4. GQview

GQview jest menedżerem i przeglądarką obrazów. Za pomocą jednego kliknięcia możemy przeglądać pliki graficzne, uruchomić zewnętrzny edytor, uzyskać podgląd miniatur i wiele więcej. Mamy również dostęp do trybu pokazu slajdów oraz kilku podstawowych operacji na plikach. Możemy łatwo zarządzać kolekcjami obrazów i odnajdywać powtarzające się pliki. GQview udostępnia również tryb pełnoekranowy oraz obsługę wielu języków.

By zainstalować pakiet GQview, wystarczy wpisać:

# pkg_add -r gqview

Jeśli pakiet nie jest dostępny bądź wolimy skorzystać z kolekcji portów, możemy wpisać:

# cd /usr/ports/graphics/gqview
# make install clean

6.8. Finanse

Jeśli z jakiegoś powodu chcielibyśmy zarządzać naszym domowym budżetem we FreeBSD, dostępnych mamy kilka rozbudowanych i łatwych w obsłudze aplikacji. Niektóre z nich są zgodne z szeroko rozpowszechnionymi formatami plików jak np. dokumenty Quicken czy Excel.

Sekcja ta omawia następujące aplikacje:

Nazwa aplikacjiWykorzystanie zasobówInstalacja z portówGłówne zależności

GnuCash

małe

długa

GNOME

Gnumeric

małe

długa

GNOME

Abacus

małe

krótka

Tcl/Tk

6.8.1. GnuCash

GnuCash jest efektem usilnych starań środowiska GNOME by dostarczać końcowym użytkownikom przyjazne i rozbudowane aplikacje. Za pomocą GnuCash możemy śledzić nasze przychody i wydatki, stan konta bankowego czy papierów wartościowych. Posiada on intuicyjny interfejs pozostając wciąż zaawansowanym narzędziem.

GnuCash zawiera inteligentny rejestr, hierarchiczny system kont, wiele skrótów klawiaturowych i metody autouzupełniania wprowadzanych danych. Umożliwia rozbicie pojedynczych transakcji na kilka bardziej szczegółowych części. GnuCash potrafi także importować i dołączać dane z plików QIF programu Quicken. Obsługuje również większość międzynarodowych formatów dat i waluty.

By zainstalować GnuCash należy wpisać:

# pkg_add -r gnucash

Jeśli pakiet nie jest dostępny, możemy wykorzystać kolekcję portów:

# cd /usr/ports/finance/gnucash
# make install clean

6.8.2. Gnumeric

Gnumeric jest arkuszem kalkulacyjnym, dostępnym jako część środowiska GNOME. Dysponuje wygodnym systemem automatycznego "zgadywania" wprowadzanych danych zależnie od formatu komórki oraz automatycznego uzupełniania różnych sekwencji. Potrafi importować pliki z wielu popularnych formatów, jak np. Excel, Lotus 1-2-3 lub Quattro Pro. Gnumeric pozwala również na kreślenie grafów za pomocą program math/guppi. Ponadto, posiada on wiele wbudowanych funkcji oraz wszystkie typowe formaty komórek jak liczby, waluty, daty, czas i wiele innych.

By zainstalować Gnumeric z pakietu, należy wpisać:

# pkg_add -r gnumeric

Jeśli pakiet nie jest dostępny, możemy skorzystać z kolekcji portów:

# cd /usr/ports/math/gnumeric
# make install clean

6.8.3. Abacus

Abacus jest małym i prostym w użyciu arkuszem kalkulacyjnym. Zawiera on wiele wbudowanych funkcji przydatnych w takich dziedzinach jak statystyka, finanse czy matematyka. Potrafi importować z- i eksportować do formatu plików Excel, jak również przygotować pliki PostScript®.

By zainstalować Abacus z pakietu, należy:

# pkg_add -r abacus

Jeśli pakiet nie jest dostępny, możemy wykorzystać kolekcję portów:

# cd /usr/ports/deskutils/abacus
# make install clean

6.9. Podsumowanie

O ile FreeBSD jest popularnym systemem operacyjnym przede wszystkim wśród dostawców usług internetowych, ze względu na swą wydajność i stabilność, o tyle jest on już gotowy do codziennego użytku jako system biurkowy. Dzięki dostępności kilku tysięcy aplikacji w postaci pakietów bądź portów, możemy przygotować doskonałe środowisko pracy, w pełni odpowiadające naszym potrzebom.

Mając już zainstalowany system możemy zrobić o jeden krok dalej i wykorzystać misc/instant-workstation. Ten "meta-port" pozwala nam skompilować typowy zestaw portów wykorzystywanych w stacjach roboczych. Możemy dopasować go do własnych potrzeb modyfikując plik /usr/ports/misc/instant-workstation/Makefile. Przy dodawaniu i usuwaniu portów należy zachować składnię pliku przedstawioną w domyślnej konfiguracji. Ostatecznie kompilacja przebiega według standardowej procedury. W ten sposób będziemy w stanie przygotować duży pakiet odpowiadający naszemu własnemu środowisku pracy i instalować go na innych stacjach roboczych!

Poniżej znajduje się krótka charakterystyka wszystkich aplikacji biurowych omówionych w tym rozdziale:

Nazwa aplikacjiNazwa pakietuNazwa portu

Mozilla

mozilla

www/mozilla

Opera

opera

www/opera

Firefox

firefox

www/firefox

KOffice

koffice-kde3

editors/koffice-kde3

AbiWord

abiword

editors/abiword

The GIMP

gimp

graphics/gimp

OpenOffice.org

openoffice

editors/openoffice-1.1

Acrobat Reader®

acroread

print/acroread7

gv

gv

print/gv

Xpdf

xpdf

graphics/xpdf

GQview

gqview

graphics/gqview

GnuCash

gnucash

finance/gnucash

Gnumeric

gnumeric

math/gnumeric

Abacus

abacus

deskutils/abacus

Rozdział 7. Multimedia

7.1. Synopsis

FreeBSD supports a wide variety of sound cards, allowing users to enjoy high fidelity output from a FreeBSD system. This includes the ability to record and play back audio in the MPEG Audio Layer 3 (MP3), Waveform Audio File (WAV), Ogg Vorbis, and other formats. The FreeBSD Ports Collection contains many applications for editing recorded audio, adding sound effects, and controlling attached MIDI devices.

FreeBSD also supports the playback of video files and DVDs. The FreeBSD Ports Collection contains applications to encode, convert, and playback various video media.

This chapter describes how to configure sound cards, video playback, TV tuner cards, and scanners on FreeBSD. It also describes some of the applications which are available for using these devices.

After reading this chapter, you will know how to:

 • Configure a sound card on FreeBSD.

 • Troubleshoot the sound setup.

 • Playback and encode MP3s and other audio.

 • Prepare a FreeBSD system for video playback.

 • Play DVDs, .mpg, and .avi files.

 • Rip CD and DVD content into files.

 • Configure a TV card.

 • Install and setup MythTV on FreeBSD

 • Configure an image scanner.

 • Configure a Bluetooth headset.

Before reading this chapter, you should:

7.2. Setting Up the Sound Card

Before beginning the configuration, determine the model of the sound card and the chip it uses. FreeBSD supports a wide variety of sound cards. Check the supported audio devices list of the Hardware Notes to see if the card is supported and which FreeBSD driver it uses.

In order to use the sound device, its device driver must be loaded. The easiest way is to load a kernel module for the sound card with kldload(8). This example loads the driver for a built-in audio chipset based on the Intel specification:

# kldload snd_hda

To automate the loading of this driver at boot time, add the driver to /boot/loader.conf. The line for this driver is:

snd_hda_load="YES"

Other available sound modules are listed in /boot/defaults/loader.conf. When unsure which driver to use, load the snd_driver module:

# kldload snd_driver

This is a metadriver which loads all of the most common sound drivers and can be used to speed up the search for the correct driver. It is also possible to load all sound drivers by adding the metadriver to /boot/loader.conf.

To determine which driver was selected for the sound card after loading the snd_driver metadriver, type cat /dev/sndstat.

7.2.1. Configuring a Custom Kernel with Sound Support

This section is for users who prefer to statically compile in support for the sound card in a custom kernel. For more information about recompiling a kernel, refer to Configuring the FreeBSD Kernel.

When using a custom kernel to provide sound support, make sure that the audio framework driver exists in the custom kernel configuration file:

device sound

Next, add support for the sound card. To continue the example of the built-in audio chipset based on the Intel specification from the previous section, use the following line in the custom kernel configuration file:

device snd_hda

Be sure to read the manual page of the driver for the device name to use for the driver.

Non-PnP ISA sound cards may require the IRQ and I/O port settings of the card to be added to /boot/device.hints. During the boot process, loader(8) reads this file and passes the settings to the kernel. For example, an old Creative SoundBlaster® 16 ISA non-PnP card will use the snd_sbc(4) driver in conjunction with snd_sb16. For this card, the following lines must be added to the kernel configuration file:

device snd_sbc
device snd_sb16

If the card uses the 0x220 I/O port and IRQ 5, these lines must also be added to /boot/device.hints:

hint.sbc.0.at="isa"
hint.sbc.0.port="0x220"
hint.sbc.0.irq="5"
hint.sbc.0.drq="1"
hint.sbc.0.flags="0x15"

The syntax used in /boot/device.hints is described in sound(4) and the manual page for the driver of the sound card.

The settings shown above are the defaults. In some cases, the IRQ or other settings may need to be changed to match the card. Refer to snd_sbc(4) for more information about this card.

7.2.2. Testing Sound

After loading the required module or rebooting into the custom kernel, the sound card should be detected. To confirm, run dmesg | grep pcm. This example is from a system with a built-in Conexant CX20590 chipset:

pcm0: <NVIDIA (0x001c) (HDMI/DP 8ch)> at nid 5 on hdaa0
pcm1: <NVIDIA (0x001c) (HDMI/DP 8ch)> at nid 6 on hdaa0
pcm2: <Conexant CX20590 (Analog 2.0+HP/2.0)> at nid 31,25 and 35,27 on hdaa1

The status of the sound card may also be checked using this command:

# cat /dev/sndstat
FreeBSD Audio Driver (newpcm: 64bit 2009061500/amd64)
Installed devices:
pcm0: <NVIDIA (0x001c) (HDMI/DP 8ch)> (play)
pcm1: <NVIDIA (0x001c) (HDMI/DP 8ch)> (play)
pcm2: <Conexant CX20590 (Analog 2.0+HP/2.0)> (play/rec) default

The output will vary depending upon the sound card. If no pcm devices are listed, double-check that the correct device driver was loaded or compiled into the kernel. The next section lists some common problems and their solutions.

If all goes well, the sound card should now work in FreeBSD. If the CD or DVD drive is properly connected to the sound card, one can insert an audio CD in the drive and play it with cdcontrol(1):

% cdcontrol -f /dev/acd0 play 1

Audio CDs have specialized encodings which means that they should not be mounted using mount(8).

Various applications, such as audio/workman, provide a friendlier interface. The audio/mpg123 port can be installed to listen to MP3 audio files.

Another quick way to test the card is to send data to /dev/dsp:

% cat filename > /dev/dsp

where filename can be any type of file. This command should produce some noise, confirming that the sound card is working.

The /dev/dsp* device nodes will be created automatically as needed. When not in use, they do not exist and will not appear in the output of ls(1).

7.2.3. Setting up Bluetooth Sound Devices

Connecting to a Bluetooth device is out of scope for this chapter. Refer to “Bluetooth” for more information.

To get Bluetooth sound sink working with FreeBSD’s sound system, users have to install audio/virtual_oss first:

# pkg install virtual_oss

audio/virtual_oss requires cuse to be loaded into the kernel:

# kldload cuse

To load cuse during system startup, run this command:

# sysrc -f /boot/loader.conf cuse_load=yes

To use headphones as a sound sink with audio/virtual_oss, users need to create a virtual device after connecting to a Bluetooth audio device:

# virtual_oss -C 2 -c 2 -r 48000 -b 16 -s 768 -R /dev/null -P /dev/bluetooth/headphones -d dsp

headphones in this example is a hostname from /etc/bluetooth/hosts. BT_ADDR could be used instead.

Refer to virtual_oss(8) for more information.

7.2.4. Troubleshooting Sound

Common Error Messages lists some common error messages and their solutions:

Tabela 8. Common Error Messages
ErrorSolution

sb_dspwr(XX) timed out

The I/O port is not set correctly.

bad irq XX

The IRQ is set incorrectly. Make sure that the set IRQ and the sound IRQ are the same.

xxx: gus pcm not attached, out of memory

There is not enough available memory to use the device.

xxx: can’t open /dev/dsp!

Type fstat | grep dsp to check if another application is holding the device open. Noteworthy troublemakers are esound and KDE’s sound support.

Modern graphics cards often come with their own sound driver for use with HDMI. This sound device is sometimes enumerated before the sound card meaning that the sound card will not be used as the default playback device. To check if this is the case, run dmesg and look for pcm. The output looks something like this:

...
hdac0: HDA Driver Revision: 20100226_0142
hdac1: HDA Driver Revision: 20100226_0142
hdac0: HDA Codec #0: NVidia (Unknown)
hdac0: HDA Codec #1: NVidia (Unknown)
hdac0: HDA Codec #2: NVidia (Unknown)
hdac0: HDA Codec #3: NVidia (Unknown)
pcm0: <HDA NVidia (Unknown) PCM #0 DisplayPort> at cad 0 nid 1 on hdac0
pcm1: <HDA NVidia (Unknown) PCM #0 DisplayPort> at cad 1 nid 1 on hdac0
pcm2: <HDA NVidia (Unknown) PCM #0 DisplayPort> at cad 2 nid 1 on hdac0
pcm3: <HDA NVidia (Unknown) PCM #0 DisplayPort> at cad 3 nid 1 on hdac0
hdac1: HDA Codec #2: Realtek ALC889
pcm4: <HDA Realtek ALC889 PCM #0 Analog> at cad 2 nid 1 on hdac1
pcm5: <HDA Realtek ALC889 PCM #1 Analog> at cad 2 nid 1 on hdac1
pcm6: <HDA Realtek ALC889 PCM #2 Digital> at cad 2 nid 1 on hdac1
pcm7: <HDA Realtek ALC889 PCM #3 Digital> at cad 2 nid 1 on hdac1
...

In this example, the graphics card (NVidia) has been enumerated before the sound card (Realtek ALC889). To use the sound card as the default playback device, change hw.snd.default_unit to the unit that should be used for playback:

# sysctl hw.snd.default_unit=n

where n is the number of the sound device to use. In this example, it should be 4. Make this change permanent by adding the following line to /etc/sysctl.conf:

hw.snd.default_unit=4

7.2.5. Utilizing Multiple Sound Sources

It is often desirable to have multiple sources of sound that are able to play simultaneously. FreeBSD uses "Virtual Sound Channels" to multiplex the sound card’s playback by mixing sound in the kernel.

Three sysctl(8) knobs are available for configuring virtual channels:

# sysctl dev.pcm.0.play.vchans=4
# sysctl dev.pcm.0.rec.vchans=4
# sysctl hw.snd.maxautovchans=4

This example allocates four virtual channels, which is a practical number for everyday use. Both dev.pcm.0.play.vchans=4 and dev.pcm.0.rec.vchans=4 are configurable after a device has been attached and represent the number of virtual channels pcm0 has for playback and recording. Since the pcm module can be loaded independently of the hardware drivers, hw.snd.maxautovchans indicates how many virtual channels will be given to an audio device when it is attached. Refer to pcm(4) for more information.

The number of virtual channels for a device cannot be changed while it is in use. First, close any programs using the device, such as music players or sound daemons.

The correct pcm device will automatically be allocated transparently to a program that requests /dev/dsp0.

7.2.6. Setting Default Values for Mixer Channels

The default values for the different mixer channels are hardcoded in the source code of the pcm(4) driver. While sound card mixer levels can be changed using mixer(8) or third-party applications and daemons, this is not a permanent solution. To instead set default mixer values at the driver level, define the appropriate values in /boot/device.hints, as seen in this example:

hint.pcm.0.vol="50"

This will set the volume channel to a default value of 50 when the pcm(4) module is loaded.

7.3. MP3 Audio

This section describes some MP3 players available for FreeBSD, how to rip audio CD tracks, and how to encode and decode MP3s.

7.3.1. MP3 Players

A popular graphical MP3 player is Audacious. It supports Winamp skins and additional plugins. The interface is intuitive, with a playlist, graphic equalizer, and more. Those familiar with Winamp will find Audacious simple to use. On FreeBSD, Audacious can be installed from the multimedia/audacious port or package. Audacious is a descendant of XMMS.

The audio/mpg123 package or port provides an alternative, command-line MP3 player. Once installed, specify the MP3 file to play on the command line. If the system has multiple audio devices, the sound device can also be specified:

# mpg123 -a /dev/dsp1.0 Foobar-GreatestHits.mp3
High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layers 1, 2 and 3
    version 1.18.1; written and copyright by Michael Hipp and others
    free software (LGPL) without any warranty but with best wishes

Playing MPEG stream from Foobar-GreatestHits.mp3 ...
MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz joint-stereo

Additional MP3 players are available in the FreeBSD Ports Collection.

7.3.2. Ripping CD Audio Tracks

Before encoding a CD or CD track to MP3, the audio data on the CD must be ripped to the hard drive. This is done by copying the raw CD Digital Audio (CDDA) data to WAV files.

The cdda2wav tool, which is installed with the sysutils/cdrtools suite, can be used to rip audio information from CDs.

With the audio CD in the drive, the following command can be issued as root to rip an entire CD into individual, per track, WAV files:

# cdda2wav -D 0,1,0 -B

In this example, the -D 0,1,0 indicates the SCSI device 0,1,0 containing the CD to rip. Use cdrecord -scanbus to determine the correct device parameters for the system.

To rip individual tracks, use -t to specify the track:

# cdda2wav -D 0,1,0 -t 7

To rip a range of tracks, such as track one to seven, specify a range:

# cdda2wav -D 0,1,0 -t 1+7

To rip from an ATAPI (IDE) CDROM drive, specify the device name in place of the SCSI unit numbers. For example, to rip track 7 from an IDE drive:

# cdda2wav -D /dev/acd0 -t 7

Alternately, dd can be used to extract audio tracks on ATAPI drives, as described in “Duplicating Audio CDs”.

7.3.3. Encoding and Decoding MP3s

Lame is a popular MP3 encoder which can be installed from the audio/lame port. Due to patent issues, a package is not available.

The following command will convert the ripped WAV file audio01.wav to audio01.mp3:

# lame -h -b 128 --tt "Foo Song Title" --ta "FooBar Artist" --tl "FooBar Album" \
--ty "2014" --tc "Ripped and encoded by Foo" --tg "Genre" audio01.wav audio01.mp3

The specified 128 kbits is a standard MP3 bitrate while the 160 and 192 bitrates provide higher quality. The higher the bitrate, the larger the size of the resulting MP3. The -h turns on the "higher quality but a little slower" mode. The options beginning with --t indicate ID3 tags, which usually contain song information, to be embedded within the MP3 file. Additional encoding options can be found in the lame manual page.

In order to burn an audio CD from MP3s, they must first be converted to a non-compressed file format. XMMS can be used to convert to the WAV format, while mpg123 can be used to convert to the raw Pulse-Code Modulation (PCM) audio data format.

To convert audio01.mp3 using mpg123, specify the name of the PCM file:

# mpg123 -s audio01.mp3 > audio01.pcm

To use XMMS to convert a MP3 to WAV format, use these steps:

Procedure: Converting to WAV Format in XMMS
 1. Launch XMMS.

 2. Right-click the window to bring up the XMMS menu.

 3. Select Preferences under Options.

 4. Change the Output Plugin to "Disk Writer Plugin".

 5. Press Configure.

 6. Enter or browse to a directory to write the uncompressed files to.

 7. Load the MP3 file into XMMS as usual, with volume at 100% and EQ settings turned off.

 8. Press Play. The XMMS will appear as if it is playing the MP3, but no music will be heard. It is actually playing the MP3 to a file.

 9. When finished, be sure to set the default Output Plugin back to what it was before in order to listen to MP3s again.

Both the WAV and PCM formats can be used with cdrecord. When using WAV files, there will be a small tick sound at the beginning of each track. This sound is the header of the WAV file. The audio/sox port or package can be used to remove the header:

% sox -t wav -r 44100 -s -w -c 2 track.wav track.raw

Refer to “Creating and Using CD Media” for more information on using a CD burner in FreeBSD.

7.4. Video Playback

Before configuring video playback, determine the model and chipset of the video card. While Xorg supports a wide variety of video cards, not all provide good playback performance. To obtain a list of extensions supported by the Xorg server using the card, run xdpyinfo while Xorg is running.

It is a good idea to have a short MPEG test file for evaluating various players and options. Since some DVD applications look for DVD media in /dev/dvd by default, or have this device name hardcoded in them, it might be useful to make a symbolic link to the proper device:

# ln -sf /dev/cd0 /dev/dvd

Due to the nature of devfs(5), manually created links will not persist after a system reboot. In order to recreate the symbolic link automatically when the system boots, add the following line to /etc/devfs.conf:

link cd0 dvd

DVD decryption invokes certain functions that require write permission to the DVD device.

To enhance the shared memory Xorg interface, it is recommended to increase the values of these sysctl(8) variables:

kern.ipc.shmmax=67108864
kern.ipc.shmall=32768

7.4.1. Determining Video Capabilities

There are several possible ways to display video under Xorg and what works is largely hardware dependent. Each method described below will have varying quality across different hardware.

Common video interfaces include:

 1. Xorg: normal output using shared memory.

 2. XVideo: an extension to the Xorg interface which allows video to be directly displayed in drawable objects through a special acceleration. This extension provides good quality playback even on low-end machines. The next section describes how to determine if this extension is running.

 3. SDL: the Simple Directmedia Layer is a porting layer for many operating systems, allowing cross-platform applications to be developed which make efficient use of sound and graphics. SDL provides a low-level abstraction to the hardware which can sometimes be more efficient than the Xorg interface. On FreeBSD, SDL can be installed using the devel/sdl20 package or port.

 4. DGA: the Direct Graphics Access is an Xorg extension which allows a program to bypass the Xorg server and directly alter the framebuffer. Because it relies on a low level memory mapping, programs using it must be run as root. The DGA extension can be tested and benchmarked using dga(1). When dga is running, it changes the colors of the display whenever a key is pressed. To quit, press q.

 5. SVGAlib: a low level console graphics layer.

7.4.1.1. XVideo

To check whether this extension is running, use xvinfo:

% xvinfo

XVideo is supported for the card if the result is similar to:

X-Video Extension version 2.2
 screen #0
 Adaptor #0: "Savage Streams Engine"
  number of ports: 1
  port base: 43
  operations supported: PutImage
  supported visuals:
   depth 16, visualID 0x22
   depth 16, visualID 0x23
  number of attributes: 5
   "XV_COLORKEY" (range 0 to 16777215)
       client settable attribute
       client gettable attribute (current value is 2110)
   "XV_BRIGHTNESS" (range -128 to 127)
       client settable attribute
       client gettable attribute (current value is 0)
   "XV_CONTRAST" (range 0 to 255)
       client settable attribute
       client gettable attribute (current value is 128)
   "XV_SATURATION" (range 0 to 255)
       client settable attribute
       client gettable attribute (current value is 128)
   "XV_HUE" (range -180 to 180)
       client settable attribute
       client gettable attribute (current value is 0)
  maximum XvImage size: 1024 x 1024
  Number of image formats: 7
   id: 0x32595559 (YUY2)
    guid: 59555932-0000-0010-8000-00aa00389b71
    bits per pixel: 16
    number of planes: 1
    type: YUV (packed)
   id: 0x32315659 (YV12)
    guid: 59563132-0000-0010-8000-00aa00389b71
    bits per pixel: 12
    number of planes: 3
    type: YUV (planar)
   id: 0x30323449 (I420)
    guid: 49343230-0000-0010-8000-00aa00389b71
    bits per pixel: 12
    number of planes: 3
    type: YUV (planar)
   id: 0x36315652 (RV16)
    guid: 52563135-0000-0000-0000-000000000000
    bits per pixel: 16
    number of planes: 1
    type: RGB (packed)
    depth: 0
    red, green, blue masks: 0x1f, 0x3e0, 0x7c00
   id: 0x35315652 (RV15)
    guid: 52563136-0000-0000-0000-000000000000
    bits per pixel: 16
    number of planes: 1
    type: RGB (packed)
    depth: 0
    red, green, blue masks: 0x1f, 0x7e0, 0xf800
   id: 0x31313259 (Y211)
    guid: 59323131-0000-0010-8000-00aa00389b71
    bits per pixel: 6
    number of planes: 3
    type: YUV (packed)
   id: 0x0
    guid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
    bits per pixel: 0
    number of planes: 0
    type: RGB (packed)
    depth: 1
    red, green, blue masks: 0x0, 0x0, 0x0

The formats listed, such as YUV2 and YUV12, are not present with every implementation of XVideo and their absence may hinder some players.

If the result instead looks like:

X-Video Extension version 2.2
screen #0
no adaptors present

XVideo is probably not supported for the card. This means that it will be more difficult for the display to meet the computational demands of rendering video, depending on the video card and processor.

7.4.2. Ports and Packages Dealing with Video

This section introduces some of the software available from the FreeBSD Ports Collection which can be used for video playback.

7.4.2.1. MPlayer and MEncoder

MPlayer is a command-line video player with an optional graphical interface which aims to provide speed and flexibility. Other graphical front-ends to MPlayer are available from the FreeBSD Ports Collection.

MPlayer can be installed using the multimedia/mplayer package or port. Several compile options are available and a variety of hardware checks occur during the build process. For these reasons, some users prefer to build the port rather than install the package.

When compiling the port, the menu options should be reviewed to determine the type of support to compile into the port. If an option is not selected, MPlayer will not be able to display that type of video format. Use the arrow keys and spacebar to select the required formats. When finished, press Enter to continue the port compile and installation.

By default, the package or port will build the mplayer command line utility and the gmplayer graphical utility. To encode videos, compile the multimedia/mencoder port. Due to licensing restrictions, a package is not available for MEncoder.

The first time MPlayer is run, it will create ~/.mplayer in the user’s home directory. This subdirectory contains default versions of the user-specific configuration files.

This section describes only a few common uses. Refer to mplayer(1) for a complete description of its numerous options.

To play the file testfile.avi, specify the video interfaces with -vo, as seen in the following examples:

% mplayer -vo xv testfile.avi
% mplayer -vo sdl testfile.avi
% mplayer -vo x11 testfile.avi
# mplayer -vo dga testfile.avi
# mplayer -vo 'sdl:dga' testfile.avi

It is worth trying all of these options, as their relative performance depends on many factors and will vary significantly with hardware.

To play a DVD, replace testfile.avi with dvd://N -dvd-device DEVICE, where N is the title number to play and DEVICE is the device node for the DVD. For example, to play title 3 from /dev/dvd:

# mplayer -vo xv dvd://3 -dvd-device /dev/dvd

The default DVD device can be defined during the build of the MPlayer port by including the WITH_DVD_DEVICE=/path/to/desired/device option. By default, the device is /dev/cd0. More details can be found in the port’s Makefile.options.

To stop, pause, advance, and so on, use a keybinding. To see the list of keybindings, run mplayer -h or read mplayer(1).

Additional playback options include -fs -zoom, which engages fullscreen mode, and -framedrop, which helps performance.

Each user can add commonly used options to their ~/.mplayer/config like so:

vo=xv
fs=yes
zoom=yes

mplayer can be used to rip a DVD title to a .vob. To dump the second title from a DVD:

# mplayer -dumpstream -dumpfile out.vob dvd://2 -dvd-device /dev/dvd

The output file, out.vob, will be in MPEG format.

Anyone wishing to obtain a high level of expertise with UNIX® video should consult mplayerhq.hu/DOCS as it is technically informative. This documentation should be considered as required reading before submitting any bug reports.

Before using mencoder, it is a good idea to become familiar with the options described at mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/mencoder.html. There are innumerable ways to improve quality, lower bitrate, and change formats, and some of these options may make the difference between good or bad performance. Improper combinations of command line options can yield output files that are unplayable even by mplayer.

Here is an example of a simple copy:

% mencoder input.avi -oac copy -ovc copy -o output.avi

To rip to a file, use -dumpfile with mplayer.

To convert input.avi to the MPEG4 codec with MPEG3 audio encoding, first install the audio/lame port. Due to licensing restrictions, a package is not available. Once installed, type:

% mencoder input.avi -oac mp3lame -lameopts br=192 \
	 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vhq -o output.avi

This will produce output playable by applications such as mplayer and xine.

input.avi can be replaced with dvd://1 -dvd-device /dev/dvd and run as root to re-encode a DVD title directly. Since it may take a few tries to get the desired result, it is recommended to instead dump the title to a file and to work on the file.

7.4.2.2. The xine Video Player

xine is a video player with a reusable base library and a modular executable which can be extended with plugins. It can be installed using the multimedia/xine package or port.

In practice, xine requires either a fast CPU with a fast video card, or support for the XVideo extension. The xine video player performs best on XVideo interfaces.

By default, the xine player starts a graphical user interface. The menus can then be used to open a specific file.

Alternatively, xine may be invoked from the command line by specifying the name of the file to play:

% xine -g -p mymovie.avi

Refer to xine-project.org/faq for more information and troubleshooting tips.

7.4.2.3. The Transcode Utilities

Transcode provides a suite of tools for re-encoding video and audio files. Transcode can be used to merge video files or repair broken files using command line tools with stdin/stdout stream interfaces.

In FreeBSD, Transcode can be installed using the multimedia/transcode package or port. Many users prefer to compile the port as it provides a menu of compile options for specifying the support and codecs to compile in. If an option is not selected, Transcode will not be able to encode that format. Use the arrow keys and spacebar to select the required formats. When finished, press Enter to continue the port compile and installation.

This example demonstrates how to convert a DivX file into a PAL MPEG-1 file (PAL VCD):

% transcode -i input.avi -V --export_prof vcd-pal -o output_vcd
% mplex -f 1 -o output_vcd.mpg output_vcd.m1v output_vcd.mpa

The resulting MPEG file, output_vcd.mpg, is ready to be played with MPlayer. The file can be burned on a CD media to create a video CD using a utility such as multimedia/vcdimager or sysutils/cdrdao.

In addition to the manual page for transcode, refer to transcoding.org/cgi-bin/transcode for further information and examples.

7.5. TV Cards

TV cards can be used to watch broadcast or cable TV on a computer. Most cards accept composite video via an RCA or S-video input and some cards include a FM radio tuner.

FreeBSD provides support for PCI-based TV cards using a Brooktree Bt848/849/878/879 video capture chip with the bktr(4) driver. This driver supports most Pinnacle PCTV video cards. Before purchasing a TV card, consult bktr(4) for a list of supported tuners.

7.5.1. Loading the Driver

In order to use the card, the bktr(4) driver must be loaded. To automate this at boot time, add the following line to /boot/loader.conf:

bktr_load="YES"

Alternatively, one can statically compile support for the TV card into a custom kernel. In that case, add the following lines to the custom kernel configuration file:

device	 bktr
device	iicbus
device	iicbb
device	smbus

These additional devices are necessary as the card components are interconnected via an I2C bus. Then, build and install a new kernel.

To test that the tuner is correctly detected, reboot the system. The TV card should appear in the boot messages, as seen in this example:

bktr0: <BrookTree 848A> mem 0xd7000000-0xd7000fff irq 10 at device 10.0 on pci0
iicbb0: <I2C bit-banging driver> on bti2c0
iicbus0: <Philips I2C bus> on iicbb0 master-only
iicbus1: <Philips I2C bus> on iicbb0 master-only
smbus0: <System Management Bus> on bti2c0
bktr0: Pinnacle/Miro TV, Philips SECAM tuner.

The messages will differ according to the hardware. If necessary, it is possible to override some of the detected parameters using sysctl(8) or custom kernel configuration options. For example, to force the tuner to a Philips SECAM tuner, add the following line to a custom kernel configuration file:

options OVERRIDE_TUNER=6

or, use sysctl(8):

# sysctl hw.bt848.tuner=6

Refer to bktr(4) for a description of the available sysctl(8) parameters and kernel options.

7.5.2. Useful Applications

To use the TV card, install one of the following applications:

 • multimedia/fxtv provides TV-in-a-window and image/audio/video capture capabilities.

 • multimedia/xawtv is another TV application with similar features.

 • audio/xmradio provides an application for using the FM radio tuner of a TV card.

More applications are available in the FreeBSD Ports Collection.

7.5.3. Troubleshooting

If any problems are encountered with the TV card, check that the video capture chip and the tuner are supported by bktr(4) and that the right configuration options were used. For more support or to ask questions about supported TV cards, refer to the FreeBSD multimedia mailing list mailing list.

7.6. MythTV

MythTV is a popular, open source Personal Video Recorder (PVR) application. This section demonstrates how to install and setup MythTV on FreeBSD. Refer to mythtv.org/wiki for more information on how to use MythTV.

MythTV requires a frontend and a backend. These components can either be installed on the same system or on different machines.

The frontend can be installed on FreeBSD using the multimedia/mythtv-frontend package or port. Xorg must also be installed and configured as described in The X Window System. Ideally, this system has a video card that supports X-Video Motion Compensation (XvMC) and, optionally, a Linux Infrared Remote Control (LIRC)-compatible remote.

To install both the backend and the frontend on FreeBSD, use the multimedia/mythtv package or port. A MySQL™ database server is also required and should automatically be installed as a dependency. Optionally, this system should have a tuner card and sufficient storage to hold recorded data.

7.6.1. Hardware

MythTV uses Video for Linux (V4L) to access video input devices such as encoders and tuners. In FreeBSD, MythTV works best with USB DVB-S/C/T cards as they are well supported by the multimedia/webcamd package or port which provides a V4L userland application. Any Digital Video Broadcasting (DVB) card supported by webcamd should work with MythTV. A list of known working cards can be found at wiki.freebsd.org/WebcamCompat. Drivers are also available for Hauppauge cards in the multimedia/pvr250 and multimedia/pvrxxx ports, but they provide a non-standard driver interface that does not work with versions of MythTV greater than 0.23. Due to licensing restrictions, no packages are available and these two ports must be compiled.

The wiki.freebsd.org/HTPC page contains a list of all available DVB drivers.

7.6.2. Setting up the MythTV Backend

To install MythTV using binary packages:

# pkg install mythtv

Alternatively, to install from the Ports Collection:

# cd /usr/ports/multimedia/mythtv
# make install

Once installed, set up the MythTV database:

# mysql -uroot -p < /usr/local/shared/mythtv/database/mc.sql

Then, configure the backend:

# mythtv-setup

Finally, start the backend:

# sysrc mythbackend_enable=yes
# service mythbackend start

7.7. Image Scanners

In FreeBSD, access to image scanners is provided by SANE (Scanner Access Now Easy), which is available in the FreeBSD Ports Collection. SANE will also use some FreeBSD device drivers to provide access to the scanner hardware.

FreeBSD supports both SCSI and USB scanners. Depending upon the scanner interface, different device drivers are required. Be sure the scanner is supported by SANE prior to performing any configuration. Refer to http://www.sane-project.org/sane-supported-devices.html for more information about supported scanners.

This chapter describes how to determine if the scanner has been detected by FreeBSD. It then provides an overview of how to configure and use SANE on a FreeBSD system.

7.7.1. Checking the Scanner

The GENERIC kernel includes the device drivers needed to support USB scanners. Users with a custom kernel should ensure that the following lines are present in the custom kernel configuration file:

device usb
device uhci
device ohci
device ehci
device xhci

To determine if the USB scanner is detected, plug it in and use dmesg to determine whether the scanner appears in the system message buffer. If it does, it should display a message similar to this:

ugen0.2: <EPSON> at usbus0

In this example, an EPSON Perfection® 1650 USB scanner was detected on /dev/ugen0.2.

If the scanner uses a SCSI interface, it is important to know which SCSI controller board it will use. Depending upon the SCSI chipset, a custom kernel configuration file may be needed. The GENERIC kernel supports the most common SCSI controllers. Refer to /usr/src/sys/conf/NOTES to determine the correct line to add to a custom kernel configuration file. In addition to the SCSI adapter driver, the following lines are needed in a custom kernel configuration file:

device scbus
device pass

Verify that the device is displayed in the system message buffer:

pass2 at aic0 bus 0 target 2 lun 0
pass2: <AGFA SNAPSCAN 600 1.10> Fixed Scanner SCSI-2 device
pass2: 3.300MB/s transfers

If the scanner was not powered-on at system boot, it is still possible to manually force detection by performing a SCSI bus scan with camcontrol:

# camcontrol rescan all
Re-scan of bus 0 was successful
Re-scan of bus 1 was successful
Re-scan of bus 2 was successful
Re-scan of bus 3 was successful

The scanner should now appear in the SCSI devices list:

# camcontrol devlist
<IBM DDRS-34560 S97B>       at scbus0 target 5 lun 0 (pass0,da0)
<IBM DDRS-34560 S97B>       at scbus0 target 6 lun 0 (pass1,da1)
<AGFA SNAPSCAN 600 1.10>      at scbus1 target 2 lun 0 (pass3)
<PHILIPS CDD3610 CD-R/RW 1.00>   at scbus2 target 0 lun 0 (pass2,cd0)

Refer to scsi(4) and camcontrol(8) for more details about SCSI devices on FreeBSD.

7.7.2. SANE Configuration

The SANE system provides the access to the scanner via backends (graphics/sane-backends). Refer to http://www.sane-project.org/sane-supported-devices.html to determine which backend supports the scanner. A graphical scanning interface is provided by third party applications like Kooka (graphics/kooka) or XSane (graphics/xsane). SANE’s backends are enough to test the scanner.

To install the backends from binary package:

# pkg install sane-backends

Alternatively, to install from the Ports Collection

# cd /usr/ports/graphics/sane-backends
# make install clean

After installing the graphics/sane-backends port or package, use sane-find-scanner to check the scanner detection by the SANE system:

# sane-find-scanner -q
found SCSI scanner "AGFA SNAPSCAN 600 1.10" at /dev/pass3

The output should show the interface type of the scanner and the device node used to attach the scanner to the system. The vendor and the product model may or may not appear.

Some USB scanners require firmware to be loaded. Refer to sane-find-scanner(1) and sane(7) for details.

Next, check if the scanner will be identified by a scanning frontend. The SANE backends include scanimage which can be used to list the devices and perform an image acquisition. Use -L to list the scanner devices. The first example is for a SCSI scanner and the second is for a USB scanner:

# scanimage -L
device `snapscan:/dev/pass3' is a AGFA SNAPSCAN 600 flatbed scanner

# scanimage -L
device 'epson2:libusb:000:002' is a Epson GT-8200 flatbed scanner

In this second example, epson2 is the backend name and libusb:000:002 means /dev/ugen0.2 is the device node used by the scanner.

If scanimage is unable to identify the scanner, this message will appear:

# scanimage -L
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).

If this happens, edit the backend configuration file in /usr/local/etc/sane.d/ and define the scanner device used. For example, if the undetected scanner model is an EPSON Perfection® 1650 and it uses the epson2 backend, edit /usr/local/etc/sane.d/epson2.conf. When editing, add a line specifying the interface and the device node used. In this case, add the following line:

usb /dev/ugen0.2

Save the edits and verify that the scanner is identified with the right backend name and the device node:

# scanimage -L
device 'epson2:libusb:000:002' is a Epson GT-8200 flatbed scanner

Once scanimage -L sees the scanner, the configuration is complete and the scanner is now ready to use.

While scanimage can be used to perform an image acquisition from the command line, it is often preferable to use a graphical interface to perform image scanning. Applications like Kooka or XSane are popular scanning frontends. They offer advanced features such as various scanning modes, color correction, and batch scans. XSane is also usable as a GIMP plugin.

7.7.3. Scanner Permissions

In order to have access to the scanner, a user needs read and write permissions to the device node used by the scanner. In the previous example, the USB scanner uses the device node /dev/ugen0.2 which is really a symlink to the real device node /dev/usb/0.2.0. The symlink and the device node are owned, respectively, by the wheel and operator groups. While adding the user to these groups will allow access to the scanner, it is considered insecure to add a user to wheel. A better solution is to create a group and make the scanner device accessible to members of this group.

This example creates a group called usb:

# pw groupadd usb

Then, make the /dev/ugen0.2 symlink and the /dev/usb/0.2.0 device node accessible to the usb group with write permissions of 0660 or 0664 by adding the following lines to /etc/devfs.rules:

[system=5]
add path ugen0.2 mode 0660 group usb
add path usb/0.2.0 mode 0666 group usb

It happens the device node changes with the addition or removal of devices, so one may want to give access to all USB devices using this ruleset instead:

[system=5]
add path 'ugen*' mode 0660 group usb
add path 'usb/*' mode 0666 group usb

Refer to devfs.rules(5) for more information about this file.

Next, enable the ruleset in /etc/rc.conf:

devfs_system_ruleset="system"

And, restart the devfs(8) system:

# service devfs restart

Finally, add the users to usb in order to allow access to the scanner:

# pw groupmod usb -m joe

For more details refer to pw(8).

Rozdział 8. Konfiguracja jądra FreeBSD

8.1. Streszczenie

Rdzeniem systemu operacyjnego FreeBSD jest jądro. Odpowiedzialne jest za zarządzanie pamięcią, wymuszanie kontroli bezpieczeństwa, sieć, dostęp do dysków i wiele innych. Podczas, gdy coraz więcej elementów FreeBSD jest konfigurowanych dynamicznie, czasem jeszcze może zajść potrzeba przekonfigurowania i rekompilowania jądra.

Po przeczytaniu tego rozdziału będziemy wiedzieć:

 • Dlaczego możemy potrzebować indywidualnego jądra.

 • Jak napisać plik konfiguracyjny lub dostroić istniejący.

 • Jak wykorzystać plik konfiguracyjny jądra do przygotowania i kompilacji nowego jądra.

 • Jak zainstalować nowe jądro.

 • Jak się ratować, jeśli coś pójdzie nie tak.

Wszystkie przykładowe polecenia przedstawione w niniejszym rozdziale powinny być uruchamiane jako użytkownik root.

8.2. Po co budować indywidualne jądro?

Tradycyjnie, system FreeBSD miał coś, co zwie się "monolitycznym" jądrem. Był to jeden duży program, wspierający ustaloną liczbą urządzeń. Jeśli zaszła potrzeba zmiany zachowania jądra, należało skompilować nowe jądro i uruchomić z nim ponownie komputer.

W dzisiejszych czasach, FreeBSD bardzo szybko przechodzi do modelu, w którym funkcjonalność jądra zawiera się w modułach, które można dynamicznie aplikować, lub usuwać, w miarę potrzeb. Umożliwia to jądru szybkie przystosowywanie się zaraz po rozpoznaniu nowego sprzętu (jak karty PCMCIA w laptopach). Pozwala też zwiększyć funkcjonalność, której nie miało oryginalne jądro (któremu nie były dane funkcje potrzebne). Potocznie mówi się o jądrze modularnym.

Pomimo tego, czasem trzeba wprowadzić do jądra statyczne zmiany. Na przykład w sytuacjach, gdy kluczowe funkcje jądra zostają zmieniane, nie jest możliwym załadowanie dynamicznie ładowalnego modułu. Możliwe też, że jeszcze odpowiedni, dynamicznie ładowalny moduł, nie został napisany.

Budowanie indywidualnego jądra jest jednym z najważniejszych rytuałów, których podczas użytkowania systemu BSD trzeba doświadczyć. Ten czasochłonny proces przyniesie naszemu systemowi wiele korzyści. Inaczej niż w przypadku jądra GENERIC [podstawowego, domyślnego], które musi wspierać wiele rodzajów sprzętu, nasze jądro będzie wspierało tylko nasz sprzęt PC. Ma to wiele zalet:

 • Szybszy czas uruchamiania systemu. Od kiedy jądro będzie sprawdzało tylko sprzęt który mamy, czas uruchamiania znacząco się zmniejszy.

 • Mniejsze zużycie pamięci. Indywidualne jądro często zużywa mniej pamięci niż jądro GENERIC, co jest istotnym faktem, gdyż jądro przez cały czas musi być w pamięci obecne. Z tych powodów, budowanie indywidualnego jądra jest szczególnie przydatne przy pracy z maszynami o małej ilości pamięci RAM’u.

 • Więcej wspieranego sprzętu. Indywidualne jądro może zawierać obsługę np. kart muzycznych, które nie są wspierane przez domyślne jądro GENERIC.

8.3. Budowanie i instalowanie indywidualnego jądra

Omówmy pokrótce katalog kompilacji jądra. Wszystkie wspomniane za chwilę katalogi będą relatywnymi względem /usr/src/sys, do którego można także dojść przez /sys. Można tam znaleźć wiele różnych podkatalogów, jednak dla nas najważniejszym będzie arch/conf. W nim właśnie dokonamy edycji pliku konfiguracyjnego jądra oraz je skompilujemy, będą to kolejne etapy w całym procesie budowy. arch oznacza architekturę, do wyboru: i386, alpha, amd64, ia64, powerpc, sparc64, lub pc98 (alternatywna gałąź sprzętu PC, popularna w Japonii). Wszystko, co znajduje się w katalogu danej architektury dotyczy ściśle tylko jej. Reszta źródeł jest dla wszystkich architektur taka sama. Zwróćmy uwagę na logiczną strukturę katalogów z każdym wspieranym urządzeniem, systemem plików, opcjami dodatkowymi - wszystko posiada swój własny podkatalog.

Przykłady w niniejszym rozdziale zakładają, że wykorzystujemy architekturę i386. Jeśli tak nie jest, będziemy musieli dokonać odpowiednich zmian w nazwach ścieżek dostępu dla architektury naszego systemu.

Jeśli nie mamy katalogu /usr/src/sys, oznacza to, że nie dysponujemy zainstalowanymi źródłami jądra. Najprostszym sposobem na zainstalowanie jest uruchomienie jako `root sysinstall’a, wybranie Configure, następnie Distributions, później src, a na końcu sys. Jeśli jednak jesteśmy osobami mającymi awersję do konfiguratorów możemy zainstalować źródła jądra ręcznie. W poniższym przykładzie instalacja z "oficjalnej" płyty CD FreeBSD:

# mount /cdrom
# mkdir -p /usr/src/sys
# ln -s /usr/src/sys /sys
# cat /cdrom/src/ssys.[a-d]* | tar -xzvf -

Następnie wchodzimy do katalogu arch/conf i kopiujemy domyślny plik konfiguracyjny o nazwie GENERIC tworząc plik z nazwą jaką chcemy nadać swojemu jądru. Na przykład:

# cd /usr/src/sys/i386/conf
# cp GENERIC MYKERNEL

Tradycyjnie nazwa jądra pisana jest wielkimi literami. Dodatkowo dobrym pomysłem jest, by nazywać jądra tak jak komputery, co pomaga rozróżnić jądra, gdy mamy wiele komputerów z różnym sprzętem. Dla potrzeb tego przykładu nazwiemy jądro MYKERNEL.

Nie jest najlepszym pomysłem trzymanie pliku konfiguracyjnego jądra bezpośrednio w katalogu /usr/src. Jeśli podczas kompilacji mamy kłopot, czasem może się okazać kuszącym pomysłem po prostu wykasować cały katalog /usr/src i rozpocząć od początku. Wtedy zwykle, kilka sekund po usunięciu katalogu, przypomina nam się, że usunęliśmy także plik konfiguracyjny jądra. Podobnie, nie powinniśmy edytować bezpośrednio GENERIC, gdyż może zostać nadpisany przy kolejnej aktualizacji naszego drzewa źródeł i zmiany, które wprowadziliśmy zostaną utracone.

Możemy chcieć trzymać plik konfiguracyjny jądra gdziekolwiek, a następnie utworzyć symboliczne dowiązanie do pliku w katalogu i386.

Przykładowo:

# cd /usr/src/sys/i386/conf
# mkdir /root/kernels
# cp GENERIC /root/kernels/MYKERNEL
# ln -s /root/kernels/MYKERNEL

Przyszedł czas na edycję pliku konfiguracyjnego jądra. W przykładzie nazywa się on MYKERNEL. Jeśli dopiero zainstalowaliśmy system, jedynym z dostępnych edytorów może być vi. Mimo, że jest dobrze udokumentowany, opisany w wielu książkach, dla początkujących wydaje się on nieco zbyt skomplikowany. FreeBSD zaopatrzony jest również w drugi edytor, znacznie prostszy w obsłudze, o nazwie ee. Jeśli dopiero zaczynamy, ee powinien być naszym wyborem. Nie krępujmy się i zmieńmy wartości na górze pliku, szczególnie te, odróżniające nasz własny plik od GENERIC.

Jeśli już kompilowaliśmy jądro w SunOS™ lub innych systemach BSD, duża część pliku konfiguracyjnego powinna być nam znajoma. Jeśli natomiast jesteśmy lepiej zaznajomieni z systemami typu DOS, plik konfiguracyjny może wydać się nam nieco obcy. W tym przypadku przeczytajmy uważnie każdą opcję oraz komentarz w pliku konfiguracyjnym.

Jeśli synchronizujemy nasze drzewo źródłowe z najnowszymi źródłami projektu FreeBSD, należy zawsze, nim rozpoczniemy jakiekolwiek działania aktualizujące, zapoznać się z zawartością pliku /usr/src/UPDATING. W pliku tym zapisane są wszelkie niezbędne zagadnienia związane z aktualizacją FreeBSD. Plik /usr/src/UPDATING zawsze pasuje do źródła naszej wersji FreeBSD, jest przez to bardziej odpowiednim źródłem informacji niż Podręcznik.

Musimy teraz skompilować kod źródłowy jądra. Istnieją dwie procedury, za pomocą których można tego dokonać. Wybór zależeć będzie od tego w jakim celu kompilujemy jądro oraz od wykorzystywanej wersji FreeBSD.

 • Jeśli zainstalowaliśmy tylko źródła jądra, wykorzystamy procedurę 1.

 • Jeśli budujemy nowe jądro, bez aktualizowania źródeł (na przykład, by dodać dodatkowe opcje, np. IPFIREWALL), możemy użyć dowolnej z procedur.

 • Jeśli przebudowujemy jądro jako część procesu make buildworld, powinniśmy użyć procedury 2.

Jeśli nie aktualizowaliśmy naszych źródeł w żaden sposób od ostatniego, zakończonego powodzeniem cyklu buildworld-installworld (nie uruchamialiśmy CVSup, CTM, ani nie korzystaliśmy z anoncvs), wówczas bezpiecznym jest skorzystać z sekwencji config, make depend, make i make install.

Procedura. Budowanie jądra w "tradycyjny" sposób.

 1. By wygenerować kod źródłowy jądra, należy uruchomić config(8).

  # /usr/sbin/config MYKERNEL
 2. Następnie, przenieśmy się do katalogu w którym dokonuje się budowy. Po ponownym uruchomieniu config(8) wyświetlona zostanie nazwa katalogu.

  # cd ../compile/MYKERNEL
 3. Skompilujmy jądro.

  # make depend
  # make
 4. Zainstalujmy nowe jądro.

  # make install

Procedura. Budowanie jądra w "nowy" sposób.

 1. Wejdźmy do katalogu /usr/src.

  # cd /usr/src
 2. Skompilujmy jądro.

  # make buildkernel KERNCONF=MYKERNEL
 3. Zainstalujmy nowe jądro.

  # make installkernel KERNCONF=MYKERNEL

Ta metoda kompilacji jądra wymaga wszystkich plików źródłowych. Jeśli zainstalowaliśmy jedynie źródła jądra, powinniśmy skorzystać z opisanej powyżej metody tradycyjnej.

Domyślnie, podczas kompilacji indywidualnego jądra, wszystkie moduły jądra zostaną również zrekompilowane. Jeśli chcemy zaktualizować jądro szybciej bądź zbudować tylko własne moduły, powinniśmy przed rozpoczęciem kompilacji jądra zmodyfikować plik /etc/make.conf:

MODULES_OVERRIDE = linux acpi sound/sound sound/driver/ds1 ntfs

Zmienna ta definiuje listę modułów do kompilacji zamiast wszystkich. Inne zmienne przydatne w procesie kompilacji jądra opisane zostały w podręczniku systemowym make.conf(5).

Nowe jądro zostanie skopiowane do katalogu /boot/kernel jako /boot/kernel/kernel , a dotychczasowe zostanie przeniesione do /boot/kernel.old/kernel. Teraz należy ponownie uruchomić komputer. W razie jakby coś poszło źle, na końcu tego rozdziału przedstawionych zostało kilka awaryjnych rozwiązań. Przeczytajmy również rozdziały opisujące co zrobić w razie, gdy system nie chce się ponownie uruchomić.

Inne pliki związane z procesem uruchamiania, np. takie jak loader(8) czy pliki konfiguracyjne są przechowywane w katalogu /boot. Własne moduły jak i moduły innych producentów, można umieszczać w katalogu /boot/kernel, jednakże użytkownicy powinni być świadomi, iż synchronizacja modułów ze skompilowanym jądrem jest bardzo ważna. Moduły nie przygotowane do pracy z danym jądrem mogą doprowadzić do niestabilności czy błędów.

8.4. Plik konfiguracyjny

Ogólny format pliku konfiguracyjnego jest całkiem prosty. Każda linia zawiera słowo kluczowe i jeden lub więcej argumentów. Dla ułatwienia większość linii zawiera tylko jeden argument. Cokolwiek poprzedzone znakiem # jest uważane za komentarz i jest ignorowane. Ten rozdział opisuje każde słowo kluczowe w ogólnym porządku jaki zawiera plik GENERIC. Wyczerpująca lista opcji i więcej szczegółowych objaśnień zależnych od architektury znaleźć można w pliku NOTES, znajdującym się w tym samym katalogu co GENERIC. Opis opcji niezależnych od architektury znajduje się w pliku /usr/src/sys/conf/NOTES.

By skompilować plik zawierający wszystkie dostępne opcje, jak się z reguły robi do celów testowych, należy wpisać jako root następujące polecenie:

# cd /usr/src/sys/i386/conf && make LINT

Poniżej opisany został przykład pliku konfiguracyjnego GENERIC z licznymi dodatkowymi komentarzami, tam gdzie są potrzebne objaśnienia. Przykład ten powinien odpowiadać naszej kopii pliku /usr/src/sys/i386/conf/GENERIC.

machine		i386

Jest to architektura komputera. Musi być którymś z: alpha, amd64, i386, ia64, pc98, powerpc, lub sparc64.

cpu     I486_CPU
cpu     I586_CPU
cpu     I686_CPU

Powyższe wpisy określają typ CPU jaki posiadamy w swoim systemie. Możemy mieć kilka różnych wpisów (np. jeśli nie jesteśmy pewni czy mamy I586_CPU czy I686_CPU), jednak kiedy konfigurujemy jądro najlepiej pozostawić CPU jakie mamy. Jeśli nie jesteśmy pewni swojego procesora, możemy sprawdzić zawartość pliku /var/run/dmesg.boot, aby przejrzeć komunikaty startowe.

ident     GENERIC

Jest to identyfikator jądra. Możemy go zmienić na taki jak nazwaliśmy swoje jądro, w naszym poprzednim przykładzie MYKERNEL. Wartość jaką pozostawimy we wpisie ident będzie wyświetlana podczas startu, więc korzystnie jest dać nowemu jądru inną nazwę, jeśli chcemy go odróżnić od jądra, którego używamy na co dzień (np. chcemy zbudować eksperymentalne jądro).

#To statically compile in device wiring instead of /boot/device.hints
#hints     "GENERIC.hints"     # Default places to look for devices.

device.hints(5) jest wykorzystywany do konfiguracji opcji sterowników urządzeń. Domyślną lokacją sprawdzaną przez loader(8) w trakcie uruchamiania systemu jest /boot/device.hints. Wykorzystując opcję hints możemy wkompilować je statycznie w jądro. Tym samym nie będzie potrzeby tworzyć pliku device.hints w katalogu /boot.

makeoptions   DEBUG=-g     # Build kernel with gdb(1) debug symbols

Typowy proces kompilacji FreeBSD wyświetla również informacje diagnostyczne w trakcie budowy jądra z użyciem opcji -g, która włącza wyświetlanie informacji diagnostycznych w gcc(1). Ten sam efekt można również osiągnąć poprzez opcję -g w config(8) przy korzystaniu z "tradycyjnej" metody kompilacji jądra (Budowanie i instalowanie indywidualnego jądra zawiera więcej informacji na temat budowy jądra).

options     SCHED_4BSD     # 4BSD scheduler

Tradycyjny i domyślny systemowy zarządca procesów FreeBSD. Nie zmieniajmy tego.

options     PREEMPTION     # Enable kernel thread preemption

Pozwala na wywłaszczanie wątków w jądrze przez wątki o wyższym priorytecie. Pozwala to na interaktywność i przerywanie wątków, by ukończyć pewne czynności wcześniej i uniknąć oczekiwania.

options     INET       # InterNETworking

Obsługa sieci. Należ pozostawić ten wpis, nawet jeśli nie planujemy podłączyć się do sieci. Większość programów wymaga przynajmniej urządzenia pętli zwrotnej loopback (np. tworzenie połączeń sieciowych wewnątrz naszego PC), więc jest to wpis bardzo istotny.

options     INET6       # IPv6 communications protocols

Umożliwia to obsługę protokołu komunikacyjnego IPv6.

options     FFS        # Berkeley Fast Filesystem

Jest to podstawowy dyskowy system plików. Należy go pozostawić, jeśli startujemy system z dysku twardego.

options     SOFTUPDATES    # Enable FFS Soft Updates support

Opcja ta umożliwia tzw. Soft Updates w jądrze, co potrafi przyspieszyć czas dostępu do dysku przy zapisie. Jednakże, nawet jeśli funkcja ta jest włączona w jądrze, musi zostać aktywowana dla wybranych dysków. Czy opcja ta jest włączona możemy sprawdzić w wyniku polecenia mount(8). Jeśli przy naszym dysku nie ma oznaczenia soft-updates oznacza to, że musimy ją włączyć wykorzystując polecenie tunefs(8) (dla istniejących systemów plików) bądź newfs(8) (dla nowych systemów plików).

options     UFS_ACL      # Support for access control lists

Opcja ta włącza w jądrze obsługę list kontroli dostępu do systemu plików. Polega to na wykorzystaniu rozszerzonych atrybutów oraz systemu plików UFS2. File System Access Control Lists opisuje dokładniej tę funkcjonalność. Domyślnie listy ACL są włączone i nie powinny być wyłączane w jądrze jeśli były wcześniej wykorzystywane w systemie plików, gdyż usunie to listy kontroli dostępu zmieniając metodę ochrony plików w nieprzewidywalny sposób.

options     UFS_DIRHASH    # Improve performance on big directories

Opcja ta zawiera kod szybszej obsługi dużych katalogów kosztem zużycia dodatkowej pamięci. Możemy pozostawić tę opcję dla dużych serwerów lub dla interaktywnej stacji roboczej, a zablokować ją kiedy system jest mało obciążony i posiada mało pamięci, a dostęp do dysków nie jest taki ważny, np. serwer z zaporą ogniową.

options     MD_ROOT      # MD is a potential root device

Opcja ta włącza obsługę wirtualnego dysku w pamięci RAM, wykorzystywanego jako główne urządzenie.

options     NFSCLIENT     # Network Filesystem Client
options     NFSSERVER     # Network Filesystem Server
options     NFS_ROOT     # NFS usable as /, requires NFSCLIENT

Sieciowy system plików. Jeżeli nie planujemy montowania partycji z serwera UNIX® poprzez TCP/IP, możemy zablokować te linie.

options     MSDOSFS      # MSDOS Filesystem

System plików MS-DOS®. Jeśli nie planujemy montowania dysków lub partycji sformatowanych pod DOS-em podczas startowania systemu, dla bezpieczeństwa zablokujmy tę linię. Automatycznie MSDOSFS będzie ładowane kiedy pierwszy raz zamontujemy DOSową partycje jak opisano powyżej. Również wyśmienity program emulators/mtools umożliwia dostęp do dyskietek DOSowych bez potrzeby ich montowania i odmontowywania (i bynajmniej nie jest potrzebny MSDOSFS).

options     CD9660      # ISO 9660 Filesystem

System plików ISO 9660 dla płyt CDROM. Jeśli nie posiadamy napędu CDROM możemy zablokować tę linię, lub gdy montujesz dane z CD okazjonalnie (od kiedy zamontujemy dane z CD po raz pierwszy, CD9660 będzie ładowany automatycznie). Płyty audio CD nie potrzebuje tego systemu plików.

options     PROCFS      # Process filesystem (requires PSEUDOFS)

System plików procesów. Jest to system plików "na niby" montowany w /proc, który dla takich programów jak ps(1) posiada więcej informacji o tym jakie procesy są właśnie uruchomione. W większości przypadków wykorzystanie PROCFS nie jest wymagane, gdyż większość narzędzi diagnostycznych i monitorujących zostało zaadaptowanych do pracy bez PROCFS: Domyślne instalacje nie montują tego systemu plików.

options     PSEUDOFS     # Pseudo-filesystem framework

Jądra 6.X wykorzystujące PROCFS muszą również zawierać obsługę PSEUDOFS.

options     GEOM_GPT     # GUID Partition Tables.

Opcja ta umożliwia tworzenie dużej ilości partycji na pojedynczym dysku.

options     COMPAT_43     # Compatible with BSD 4.3 [KEEP THIS!]

Kompatybilność z systemem 4.3BSD. Należy pozostawić ten wpis; niektóre programy będą zachowywać się dziwnie jeśli zablokujemy tę opcję.

options     COMPAT_FREEBSD4  # Compatible with FreeBSD4

Opcja ta potrzebna jest w systemach FreeBSD 5.X i386™ i Alpha do obsługi aplikacji skompilowanych w starszych wersjach FreeBSD, wykorzystujących stary interfejs wywołań systemowych. Zaleca się by wykorzystywać tę opcję we wszystkich systemach i386™ i Alpha, w których mogą wykorzystywane starsze aplikacje; platformy wspierane dopiero od wersji 5.X, jak np. ia64 i sparc64, nie wymagają ten opcji.

options     SCSI_DELAY=5000 # Delay (in ms) before probing SCSI

Sprawi to, że jądro zatrzyma się na 5 sekund przed rozpoczęciem rozpoznawania w naszym systemie każdego urządzenia SCSI. Jeśli jednak posiadamy tylko urządzenia IDE, możemy ten wpis zignorować. W innym przypadku możemy zmniejszyć tę wartość i w ten sposób przyspieszyć start systemu. Gdy to zrobimy a FreeBSD będzie miał kłopoty z rozpoznawaniem urządzeń SCSI będziemy musieli zmienić tę wartość na większą.

options     KTRACE      # ktrace(1) support

Śledzenie procesów przez jądro, które jest użyteczne w diagnozowaniu.

options     SYSVSHM      # SYSV-style shared memory

Daje to systemom z rodziny V mechanizm współdzielenia pamięci. W działaniu ma to wiele wspólnego z mechanizmem XSHM w X-ach. Znaczna ilość programów obciążająca system graficzny zyska automatycznie na prędkości. Jeśli jesteśmy użytkownikiem X-ów koniecznie pozostawmy tę opcję.

options     SYSVMSG      # SYSV-style message queues

Wsparcie dla mechanizmu komunkatów w Systemach V. Opcja ta dodaje zaledwie kilkaset bajtów do jądra.

options     SYSVSEM      # SYSV-style semaphores

Wsparcie dla mechanizmu semaforów w Systemach V. Mniej przydatne w użyciu ale również dodaje tylko kilkaset bajtów do jądra.

Parametr -p polecenia ipcs(1) wyświetli każdy proces, który używa tych dogodności Sytemów V.

options 	   _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING # POSIX P1003_1B real-time extensions

Rozszerzenia czasu rzeczywistego dodane w 1993 do POSIX®. Pewne aplikacje z kolekcji portów używają tego mechanizmu (jak np. StarOffice™).

options     KBD_INSTALL_CDEV # install a CDEV entry in /dev

Opcja ta związana jest z obsługą klawiatury. Dodaje ona wpis CDEV w /dev.

options     AHC_REG_PRETTY_PRINT   # Print register bitfields in debug
                     # output. Adds ~128k to driver.
options     AHD_REG_PRETTY_PRINT   # Print register bitfields in debug
                     # output. Adds ~215k to driver.

Pomaga to w diagnozowaniu, wypisując łatwiejsze do odczytania definicje rejestrów.

options     ADAPTIVE_GIANT  # Giant mutex is adaptive.

Giant jest nazwą mechanizmu wzajemnego wykluczania (uśpiony mutex) chroniącego znaczną grupę zasobów jądra. Obecnie mechanizm ten stanowi niedopuszczalnie wąskie gardło w wydajności systemu, które jest zastępowane przez blokady zabezpieczające indywidualne zasoby. Opcja ADAPTIVE_GIANT powoduje, że Giant jest dołączany do zestawu adaptacyjnie zapętlanych muteksów. Co oznacza, że w momencie gdy wątek chce zablokować mutex Giant, który jest już zablokowany przez inny wątek bądź procesor, pierwszy wątek będzie pracował i oczekiwał na zwolnienie blokady. Normalnie, wątek przeszedłby do stanu uśpienia i oczekiwał na kolejną okazję uruchomienia. Jeśli nie jesteśmy przekonani, pozostawmy tę opcję włączoną.

device     apic        # I/O APIC

Urządzenie apic pozwala na wykorzystanie we/wy APIC do dostarczania przerwań. Urządzenie apic może być wykorzystywane zarówno w jądrach UP jak i SMP, przy czym wymagane jest jedynie w przypadku tych drugich. By włączyć obsługę wielu procesorów należy dodać wiersz options SMP.

device     eisa

Należy włączyć to jeśli posiadamy płytę główną typu EISA. Umożliwia to autodetekcję i konfigurację dla wszystkich urządzeń pracujących na magistrali EISA.

device     pci

Włączmy to jeśli posiadamy płyte główną typu PCI. Umożliwia to autodetekcję kart PCI i przesyłanie z magistrali PCI do ISA.

# Floppy drives
device     fdc

Kontroler stacji dyskietek.

# ATA and ATAPI devices
device     ata

Sterownik ten obsługuje wszystkie urządzenia ATA i ATAPI. Potrzebujemy tylko tej jednej linijki, aby jądro wykrywało wszystkie urządzenia na współczesnych maszynach.

device     atadisk         # ATA disk drives

Potrzebne jest to razem z device ata dla dysków ATA.

device     ataraid         # ATA RAID drives

Potrzebne jest to razem z device ata dla dysków ATA RAID.

device     atapicd         # ATAPI CDROM drives

Potrzebne jest to razem z device ata dla napędów CDROM ATAPI.

device     atapifd         # ATAPI floppy drives

Potrzebne jest to razem z device ata dla stacji dyskietek ATAPI.

device     atapist         # ATAPI tape drives

Potrzebne jest to razem z device ata dla urządzeń taśmowych ATAPI.

options     ATA_STATIC_ID      # Static device numbering

Powoduje to przydzielanie przez kontroler statycznego numeru, inaczej liczba dyskowa będzie przydzielana dynamicznie.

# SCSI Controllers
device     ahb    # EISA AHA1742 family
device     ahc    # AHA2940 and onboard AIC7xxx devices
device     ahd    # AHA39320/29320 and onboard AIC79xx devices
device     amd    # AMD 53C974 (Teckram DC-390(T))
device     isp    # Qlogic family
#device     ispfw   # Firmware for QLogic HBAs- normally a module
device     mpt    # LSI-Logic MPT-Fusion
#device     ncr    # NCR/Symbios Logic
device     sym    # NCR/Symbios Logic (newer chipsets)
device     trm    # Tekram DC395U/UW/F DC315U adapters

device     adv    # Advansys SCSI adapters
device     adw    # Advansys wide SCSI adapters
device     aha    # Adaptec 154x SCSI adapters
device     aic    # Adaptec 15[012]x SCSI adapters, AIC-6[23]60.
device     bt     # Buslogic/Mylex MultiMaster SCSI adapters

device     ncv    # NCR 53C500
device     nsp    # Workbit Ninja SCSI-3
device     stg    # TMC 18C30/18C50

Kontrolery SCSI. Należy zablokować te kontrolery, których nie posiadamy w naszym systemie. Jeśli mamy system oparty tylko na IDE możemy pozbyć się całej listy.

# SCSI peripherals
device     scbus   # SCSI bus (required for SCSI)
device     ch     # SCSI media changers
device     da     # Direct Access (disks)
device     sa     # Sequential Access (tape etc)
device     cd     # CD
device     pass    # Passthrough device (direct SCSI access)
device     ses    # SCSI Environmental Services (and SAF-TE)

Peryferia SCSI. Ponownie, jeśli nie posiadamy takowych możemy je wyłączyć lub jeśli posiadamy tylko sprzęt IDE możemy wszystkie powyższe wpisy usunąć.

Sterownik USB umass(4) i kilka innych sterowników wykorzystuje podsystem SCSI chociaż nie są one prawdziwymi urządzeniami SCSI. Tym samym musimy pamiętać by nie usunąć całkowicie obsługi SCSI jeśli którykolwiek z tego typu sterowników został uwzględniony w konfiguracji jądra.

# RAID controllers interfaced to the SCSI subsystem
device     amr    # AMI MegaRAID
device     arcmsr   # Areca SATA II RAID
device     asr    # DPT SmartRAID V, VI and Adaptec SCSI RAID
device     ciss    # Compaq Smart RAID 5*
device     dpt    # DPT Smartcache III, IV - See NOTES for options
device     hptmv   # Highpoint RocketRAID 182x
device     rr232x   # Highpoint RocketRAID 232x
device     iir    # Intel Integrated RAID
device     ips    # IBM (Adaptec) ServeRAID
device     mly    # Mylex AcceleRAID/eXtremeRAID
device     twa    # 3ware 9000 series PATA/SATA RAID

# RAID controllers
device     aac    # Adaptec FSA RAID
device     aacp    # SCSI passthrough for aac (requires CAM)
device     ida    # Compaq Smart RAID
device     mfi    # LSI MegaRAID SAS
device     mlx    # Mylex DAC960 family
device     pst    # Promise Supertrak SX6000
device     twe    # 3ware ATA RAID

Obsługa kontrolerów RAID. Jeśli nie posiadamy żadnych kontrolerów RAID, możemy te wpisy zablokować lub usunąć.

# atkbdc0 controls both the keyboard and the PS/2 mouse
device     atkbdc   # AT keyboard controller

Sterownik klawiatury (atkbdc) obsługujący porty we/wy dla klawiatur AT i dla urządzeń wskazujących PS/2. Wymagany jest przez sterownik klawiatur (atkbd) i PS/2 (psm).

device     atkbd   # AT keyboard

Sterownik atkbd razem z kontrolerem atkbdc umożliwiają dostęp do klawiatury AT84 lub do rozszerzonej klawiatury, które podłączone są do kontrolera AT.

device     psm    # PS/2 mouse

Urządzenie to należy wykorzystać jeśli nasza myszka jest podłączona do portu PS/2.

device     kbdmux    # keyboard multiplexer

Podstawowa obsługa multipleksacji klawiatury.

device     vga    # VGA video card driver

Sterownik kart video.

device     splash   # Splash screen and screen saver support

Obraz tytułowy w trakcie startu! Wymagany również przez wygaszacze ekranu.

# syscons is the default console driver, resembling an SCO console
device     sc

sc jest domyślnym sterownikiem konsoli, przypominający konsolę SCO. Wiele programów pracujących w trybie pełnoekranowym uzyskują dostęp do konsoli poprzez biblioteki bazy danych terminala takie jak termcap, nie powinno więc być istotne czy używamy właśnie jego czy vt, sterownika zgodnego z VT220. Kiedy logujemy się, a nasz program ma kłopoty podczas uruchamiania spod konsoli, należy ustawić zmienną TERM na scoansi.

# Enable this for the pcvt (VT220 compatible) console driver
#device     vt
#options     XSERVER     # support for X server on a vt console
#options     FAT_CURSOR    # start with block cursor

Sterowniki konsoli kompatybilnej z VT220 i z wcześniejszymi VT100/102. Dobrze pracują na niektórych laptopach nie posiadających sprzętu kompatybilnego z sc. Również w takim przypadku należy zmodyfikować zmienną TERM na vt100 lub vt220, kiedy się logujemy. Sterownik ten może być również użyteczny kiedy łączymy się z dużą liczbą różnorodnych maszyn w sieci, gdzie termcap lub terminfo często nie posiadają wpisów dla urządzeń sc - wówczas vt100 powinien być dostępny praktycznie na wszystkich platformach.

device     agp

Należy włączyć tę opcję jeśli posiadamy kartę AGP w systemie. Włączy to obsługę AGP i AGP GART dla płyt głównych obsługujących te funkcje.

# Power management support (see NOTES for more options)
#device     apm

Zaawansowane zarządzanie energią. Użyteczne dla laptopów, chociaż we FreeBSD 5.X i późniejszych opcja ta jest domyślnie wyłączona w jądrze GENERIC.

# Add suspend/resume support for the i8254.
device      pmtimer

Sterownik urządzenia regulatora czasowego dla zarządzania energią, jak np. APM i ACPI.

# PCCARD (PCMCIA) support
# PCMCIA and cardbus bridge support
device     cbb        # cardbus (yenta) bridge
device     pccard      # PC Card (16-bit) bus
device     cardbus      # CardBus (32-bit) bus

Obsługa kart PCMCIA. Potrzebna dla laptopów.

# Serial (COM) ports
device     sio        # 8250, 16[45]50 based serial ports

Są to porty szeregowe nazywane w terminologii MS-DOS®/Windows® COM.

Jeśli posiadamy wewnętrzny modem na COM4 oraz port szeregowy COM2, należy zmienić IRQ modemu na 2 (z technicznych pobudek IRQ2 = IRQ9) bo takiej kolejności wymaga FreeBSD. Jeśli posiadamy wieloportową kartę szeregową musimy odwołać się do podręcznika systemowego sio(4) po więcej informacji o właściwych ustawieniach w pliku /boot/device.hints. Niektóre karty wideo (zwłaszcza te bazujące na chipie S3) używają adresów we/wy w postaci 0x*2e8, a ponieważ wiele tanich kart szeregowych nie dekoduje w pełni 16-bitowej przestrzeni adresowej we/wy, powodują one konflikt sprzętowy czyniąc port COM4 praktycznie niedostępnym.

Każdy port szeregowy wymaga unikalnego IRQ (z wyjątkiem multiportów gdzie współdzielenie przerwania jest obsługiwane) zatem domyślne IRQ dla COM3 i COM4 nie mają zastosowania.

# Parallel port
device     ppc

Interfejs portu równoległego na magistrali ISA.

device     ppbus   # Parallel port bus (required)

Umożliwia obsługę portów równoległych.

device     lpt    # Printer

Obsługa drukarek na porcie równoległym.

Powyższe trzy wpisy są wymagane, by było możliwe korzystanie z drukarek na porcie równoległym.

device     plip    # TCP/IP over parallel

Sterownik dla równoległego interfejsu sieciowego.

device     ppi    # Parallel port interface device

Uniwersalny port we/wy + IEEE1284.

#device     vpo    # Requires scbus and da

Napęd ZIP firmy Iomega. Wymagane sterowniki scbus i da. Najlepszą wydajność można osiągnąć wykorzystując porty w trybie EPP 1.9.

#device     puc

Opcję tę należy odblokować jeśli posiadamy "niemą" szeregową lub równoległa kartę PCI, obsługiwaną przez sterownik puc(4).

# PCI Ethernet NICs.
device     de     # DEC/Intel DC21x4x (Tulip)
device     em     # Intel PRO/1000 adapter Gigabit Ethernet Card
device     ixgb    # Intel PRO/10GbE Ethernet Card
device     txp    # 3Com 3cR990 (Typhoon)
device     vx     # 3Com 3c590, 3c595 (Vortex)

Różne karty sieciowe na złączu PCI. Należy zablokować lub usunąć te z nich, które nie są obecne w naszym systemie.

# PCI Ethernet NICs that use the common MII bus controller code.
# NOTE: Be sure to keep the 'device miibus' line in order to use these NICs!
device     miibus   # MII bus support

Obsługa szyny MII wymagana dla wielu kart sieciowych 10/100 na złączu PCI, wykorzystujących nadajniki-odbiorniki zgodne z MII lub mają wbudowany nadbiornik pracujący jak MII. Dodanie device miibus do jądra pozwoli na obsługę miibus API i wszystkich sterowników PHY, włączając te, które nie wymagają indywidualnych ustawień i sterowników.

device     bce    # Broadcom BCM5706/BCM5708 Gigabit Ethernet
device     bfe    # Broadcom BCM440x 10/100 Ethernet
device     bge    # Broadcom BCM570xx Gigabit Ethernet
device     dc     # DEC/Intel 21143 and various workalikes
device     fxp    # Intel EtherExpress PRO/100B (82557, 82558)
device     lge    # Level 1 LXT1001 gigabit ethernet
device     nge    # NatSemi DP83820 gigabit ethernet
device     nve    # nVidia nForce MCP on-board Ethernet Networking
device     pcn    # AMD Am79C97x PCI 10/100 (precedence over 'lnc')
device     re     # RealTek 8139C+/8169/8169S/8110S
device     rl     # RealTek 8129/8139
device     sf     # Adaptec AIC-6915 (Starfire)
device     sis    # Silicon Integrated Systems SiS 900/SiS 7016
device     sk     # SysKonnect SK-984x & SK-982x gigabit Ethernet
device     ste    # Sundance ST201 (D-Link DFE-550TX)
device     ti     # Alteon Networks Tigon I/II gigabit Ethernet
device     tl     # Texas Instruments ThunderLAN
device     tx     # SMC EtherPower II (83c170 EPIC)
device     vge    # VIA VT612x gigabit ethernet
device     vr     # VIA Rhine, Rhine II
device     wb     # Winbond W89C840F
device     xl     # 3Com 3c90x (Boomerang, Cyclone)

Sterowniki wykorzystujące szynę MII.

# ISA Ethernet NICs. pccard NICs included.
device     cs     # Crystal Semiconductor CS89x0 NIC
# 'device ed' requires 'device miibus'
device     ed     # NE[12]000, SMC Ultra, 3c503, DS8390 cards
device     ex     # Intel EtherExpress Pro/10 and Pro/10+
device     ep     # Etherlink III based cards
device     fe     # Fujitsu MB8696x based cards
device     ie     # EtherExpress 8/16, 3C507, StarLAN 10 etc.
device     lnc    # NE2100, NE32-VL Lance Ethernet cards
device     sn     # SMC's 9000 series of Ethernet chips
device     xe     # Xircom pccard Ethernet

# ISA devices that use the old ISA shims
#device     le

Sterowniki ISA Ethernet. Plik /usr/src/sys/i386/conf/NOTES zawiera szczegółowy opis, która karta jest obsługiwana przez dany sterownik.

# Wireless NIC cards
device     wlan    # 802.11 support
device     an     # Aironet 4500/4800 802.11 wireless NICs.
device     awi    # BayStack 660 and others
device     ral    # Ralink Technology RT2500 wireless NICs.
device     wi     # WaveLAN/Intersil/Symbol 802.11 wireless NICs.
#device     wl     # Older non 802.11 Wavelan wireless NIC.

Obsługa różnych kart bezprzewodowych.

# Pseudo devices
device  loop     # Network loopback

Standardowe urządzenie pętli zwrotnej dla TCP/IP. Jeśli łączymy się z localhost (a.k.a. 127.0.0.1) za pomocą telnetu bądź FTP, połączenie powróci do nas za pomocą tego urządzenia. Obecność tego wpisu w konfiguracji jądra jest niezbędna.

device  random    # Entropy device

Bezpieczny z kryptograficznego punktu widzenia generator liczb losowych.

device  ether     # Ethernet support

ether jest wymagany tylko wówczas, gdy posiadamy kartę Ethernet. Zawiera podstawowy kod protokołu Ethernet.

device  sl      # Kernel SLIP

sl służy do obsługi SLIP. Zostało prawie całkowicie wyparte przez PPP, które jest łatwiejsze w obsłudze, lepiej przystosowane do połączeń modem - modem i posiada więcej możliwości.

device  ppp      # Kernel PPP

Wsparcie jądra dla PPP przy połączeniach wdzwanianych. Jest również w niej zaimplementowana wersja PPP, dla wielu aplikacji używających tun, oferująca większą elastyczność i funkcjonalności takie jak np. połączenie na żądanie (demand dialing).

device  tun      # Packet tunnel.

Używane przez rodzinę aplikacji korzystających z PPP. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział niniejszego Podręcznika poświęcony właśnie PPP.

device  pty      # Pseudo-ttys (telnet etc)

Jest to "pseudo-terminal" wykorzystywany przez przychodzące sesje telnet i rlogin, xterm oraz kilka innych aplikacji, jak np. Emacs.

device  md      # Memory disks

Pseudo urządzenie memory-disk.

device  gif      # IPv6 and IPv4 tunneling

Implementacja tunelowania IPv6 przez IPv4, IPv4 przez IPv6, IPv4 przez IPv4 oraz IPv6 przez IPv6. Urządzenie gif posiada cechę "auto-klonowania", co umożliwia tworzenie wymaganych plików urządzeń.

device  faith     # IPv6-to-IPv4 relaying (translation)

To pseudo-urządzenie wyłapuje przesłane do niego pakiety i przekazuje je do demona translacji IPv4/IPv6.

# The `bpf' device enables the Berkeley Packet Filter.
# Be aware of the administrative consequences of enabling this!
# Note that 'bpf' is required for DHCP.
device  bpf      # Berkeley packet filter

Filtr pakietów rodem z Berkeley. To pseudo-urządzenie pozwala interfejsom sieciowym pracować w trybie nasłuchiwania, wyłapując każdy pakiet wysłany w sieci (np w sieci Ethernet). Pakiety te mogą zostać zapisane na dysku i/lub sprawdzane programem tcpdump(1).

Urządzenie bpf(4) jest również wykorzystywane przez dhclient(8), by uzyskać adres IP domyślnego rutera (bramki) itp. Jeśli używamy DHCP pozostawmy ten wpis.

# USB support
device     uhci     # UHCI PCI->USB interface
device     ohci     # OHCI PCI->USB interface
#device     ehci     # EHCI PCI->USB interface (USB 2.0)
device     usb      # USB Bus (required)
#device     udbp     # USB Double Bulk Pipe devices
device     ugen     # Generic
device     uhid     # Human Interface Devices
device     ukbd     # Keyboard
device     ulpt     # Printer
device     umass     # Disks/Mass storage - Requires scbus and da
device     ums      # Mouse
device     urio     # Diamond Rio 500 MP3 player
device     uscanner   # Scanners
# USB Ethernet, requires mii
device     aue      # ADMtek USB Ethernet
device     axe      # ASIX Electronics USB Ethernet
device     cdce     # Generic USB over Ethernet
device     cue      # CATC USB Ethernet
device     kue      # Kawasaki LSI USB Ethernet
device     rue      # RealTek RTL8150 USB Ethernet

Obsługa wielu urządzeń USB.

# FireWire support
device     firewire   # FireWire bus code
device     sbp      # SCSI over FireWire (Requires scbus and da)
device     fwe      # Ethernet over FireWire (non-standard!)

Obsługa różnorodnych urządzeń Firewire.

Więcej informacji o wymienionych oraz dodatkowych urządzeniach obsługiwanych przez FreeBSD znaleźć można w pliku /usr/src/sys/i386/conf/NOTES.

8.4.1. Konfiguracja dużego rozmiaru pamięci (PAE)

Maszyny dużego rozmiaru pamięci wymagają dostępu do większej ilości pamięci niż 4 gigabajty, do których ograniczona jest przestrzeń wirtualnych adresów użytkowników+jądra (ang. User+Kernel Virtual Address, KVA). Z tego właśnie powodu Intel dodał w procesorach serii Pentium® Pro i późniejszych obsługę 36-bitowej przestrzeni adresów pamięci fizycznej.

Rozszerzenie PAE (ang. Physical Address Extension) procesorów Intel® Pentium® Pro i późniejszych pozwala na instalację do 64 gigabajtów pamięci. FreeBSD potrafi obsługiwać te rozszerzenie poprzez opcję konfiguracji jądra PAE, dostępną we wszystkich bieżących wersjach. Z uwagi na ograniczenia występujące w architekturze pamięci Intela, nie istnieje rozróżnienie pomiędzy rozmiarem pamięci poniżej i powyżej 4 gigabajtów. Pamięć znajdująca się powyżej jest po prostu dodawana do puli dostępnej pamięci.

By aktywować obsługę PAE w jądrze, wystarczy dodać poniższy wiersz do pliku konfiguracyjnego naszego jądra:

options		  PAE

Obsługa PAE jest dostępna we FreeBSD jedynie dla procesorów Intel® IA-32. Należy również zwrócić uwagę, iż obsługa PAE we FreeBSD nie została szeroko przetestowana i powinna być traktowana jako drugiej jakości w porównaniu z innymi stabilnymi funkcjami FreeBSD.

Obsługa PAE we FreeBSD posiada również pewne ograniczenia:

 • Dany proces nie ma dostępu do więcej jak 4 gigabajtów przestrzeni pamięci wirtualnej VM.

 • Moduły KLD nie mogą być ładowane do jądra z włączoną opcją PAE, z uwagi na różnice w strukturze skompilowanego modułu i jądra.

 • Sterowniki urządzeń nie wykorzystujące interfejsu bus_dma(9) spowodują utratę danych w jądrze z włączoną opcją PAE. Tym samym odradza się ich stosowanie. Z tego właśnie powodu plik konfiguracyjny jądra z opcją PAE jest dostarczany w wersji FreeBSD nie zawierającej żadnych ze sterowników, o których nie wiadomo, że współpracują poprawnie z jądrem z włączoną opcją PAE.

 • Niektóre narzędzia dostrajania systemu określają wykorzystanie zasobów pamięci na podstawie ilości dostępnej pamięci fizycznej. Takie programy mogą niepotrzebnie przydzielać więcej pamięci niż powinny, z uwag na naturę dużego rozmiaru pamięci systemu PAE. Przykładem może być opcja sysctl kern.maxvnodes, która kontroluje maksymalną liczbę dopuszczalnych węzłów w jądrze. Zaleca się modyfikację tych i innych parametrów do rozsądnych wartości.

 • Może być potrzebnym zwiększenie rozmiaru przestrzeni adresów KVA bądź redukcja ilości specyficznych zasobów jądra często wykorzystywanych (patrz wyżej) w celu uniknięcia wyczerpania KVA. Do zwiększenia przestrzeni KVA może być wykorzystania opcja jądra KVA_PAGES.

W przypadku uwag odnośnie wydajności i stabilności pracy zaleca się lekturę podręcznika systemowego tuning(7). Podręcznik systemowy pae(4) zawiera natomiast aktualne informacje odnośnie obsługi PAE we FreeBSD.

8.5. Jeśli pojawią się kłopoty

Istnieje pięć kategorii problemów, które możemy napotkać budując jądro. Oto one:

Błąd config

Jeśli program config(8) zgłosił błąd podczas przetwarzania naszego pliku konfiguracyjnego, najprawdopodobniej popełniliśmy mały błąd w postaci literówki. Na szczęście config(8) wyświetli linię, z którą miał problem, dzięki czemu będziemy mogli szybko do niej dotrzeć. Na przykład, jeśli widzimy:

config: line 17: syntax error

Upewnijmy się, że słowo kluczowe zostało poprawnie wprowadzone, porównując z oryginalnym plikiem GENERIC lub z innym wiarygodnym źródłem.

Błąd make

Jeśli pojawił się błąd podczas wykonywania polecenia make, zwykle wskazuje to na błąd w naszym opisie jądra. Nie jest to jednak błąd na tyle wyraźny, aby wykazał go config(8). Jak poprzednio, musimy przejrzeć plik konfiguracyjny jądra. Jeśli w dalszym ciągu nie możemy rozwiązać problemu, możemy wysłać nasz plik konfiguracyjny na FreeBSD general questions mailing list gdzie nasz problem zostanie rozwiązany bardzo szybko.

Jądro nie uruchamia się ponownie:

Jeśli nasze nowe jądro nie uruchamia się ponownie, bądź nie potrafi rozpoznać urządzeń, nie panikujmy! Na szczęście, FreeBSD jest wyposażone we wspaniały mechanizm przywracania po instalacji niekompatybilnego jądra. Po prostu musimy wybrać w loaderze jądro, które chcemy uruchomić. Możemy to zrobić, gdy system odlicza od 10 w dół. Wybieramy opcję numer sześć: "Escape to a loader prompt". Wpisujemy unload kernel a następnie boot /boot/kernel.old/kernel, lub jakąkolwiek inną nazwę jądra, które uruchomi się poprawnie. Jeśli rekonfigurujemy jądro, jedno sprawne powinniśmy mieć zawsze pod ręką.

Po uruchomieniu z dobrym jądrem, możemy sprawdzić nasz plik konfiguracyjny, a następnie spróbować zbudować je ponownie. Pomocny jest plik /var/log/messages, w którym, pośród innych rzeczy, znajdują się również zapisy z uruchomień jądra. Ponadto również dmesg(8) wyświetla informacje z jądra, pochodzące z bieżącego uruchomienia.

Jeśli mamy problemy ze zbudowaniem jądra, upewnijmy się, że posiadamy jądro GENERIC lub inne działające jądro nazwane tak, by nie zostało nadpisane po kolejnym procesie budowy. Nie możemy polegać na kernel.old, ponieważ gdy instalujemy nowe jądro, kernel.old jest nadpisywane przez ostatnio zainstalowane jądro, które może być niedziałające. Ponadto, powinniśmy tak szybko, jak to tylko możliwe, przenieść działające jądro do właściwej lokalizacji /boot/kernel, albo komendy takie jak ps(1) nie będą działały poprawnie. By to zrobić wystarczy zmienić nazwę katalogu zawierającego właściwe jądro:

# mv /boot/kernel /boot/kernel.bad
# mv /boot/kernel.good /boot/kernel
Jądro działa, ale przestało ps(1)

Jeśli zainstalowaliśmy inną wersję jądra, niż tą, z którą były budowane narzędzia systemowe, na przykład jądro -CURRENT na systemie -RELEASE, wiele poleceń pokazujących stan systemu, jak ps(1), czy vmstat(8) nie będzie działało. Musimy dokonać rekompilacji i instalacji world zbudowanych na podstawie tej samej wersji źródeł co nasze jądro. Jest to jeden z powodów, przez które nie jest najlepszym pomysłem instalowanie różnych wersji jądra i systemu operacyjnego.

Rozdział 9. Printing

Putting information on paper is a vital function, despite many attempts to eliminate it. Printing has two basic components. The data must be delivered to the printer, and must be in a form that the printer can understand.

9.1. Quick Start

Basic printing can be set up quickly. The printer must be capable of printing plain ASCII text. For printing to other types of files, see Filters.

 1. Create a directory to store files while they are being printed:

  # mkdir -p /var/spool/lpd/lp
  # chown daemon:daemon /var/spool/lpd/lp
  # chmod 770 /var/spool/lpd/lp
 2. As root, create /etc/printcap with these contents:

  lp:\
  	:lp=/dev/unlpt0:\ (1)
  	:sh:\
  	:mx#0:\
  	:sd=/var/spool/lpd/lp:\
  	:lf=/var/log/lpd-errs:
  1This line is for a printer connected to a USB port.

  For a printer connected to a parallel or "printer" port, use:

  :lp=/dev/lpt0:\

  For a printer connected directly to a network, use:

  :lp=:rm=network-printer-name:rp=raw:\

  Replace network-printer-name with the DNS host name of the network printer.

 3. Enable LPD by editing /etc/rc.conf, adding this line:

  lpd_enable="YES"

  Start the service:

  # service lpd start
  Starting lpd.
 4. Print a test:

  # printf "1. This printer can print.\n2. This is the second line.\n" | lpr

  If both lines do not start at the left border, but "stairstep" instead, see Preventing Stairstepping on Plain Text Printers.

  Text files can now be printed with lpr. Give the filename on the command line, or pipe output directly into lpr.

  % lpr textfile.txt
  % ls -lh | lpr

9.2. Printer Connections

Printers are connected to computer systems in a variety of ways. Small desktop printers are usually connected directly to a computer’s USB port. Older printers are connected to a parallel or "printer" port. Some printers are directly connected to a network, making it easy for multiple computers to share them. A few printers use a rare serial port connection.

FreeBSD can communicate with all of these types of printers.

USB

USB printers can be connected to any available USB port on the computer.

When FreeBSD detects a USB printer, two device entries are created: /dev/ulpt0 and /dev/unlpt0. Data sent to either device will be relayed to the printer. After each print job, ulpt0 resets the USB port. Resetting the port can cause problems with some printers, so the unlpt0 device is usually used instead. unlpt0 does not reset the USB port at all.

Parallel (IEEE-1284)

The parallel port device is /dev/lpt0. This device appears whether a printer is attached or not, it is not autodetected.

Vendors have largely moved away from these "legacy" ports, and many computers no longer have them. Adapters can be used to connect a parallel printer to a USB port. With such an adapter, the printer can be treated as if it were actually a USB printer. Devices called print servers can also be used to connect parallel printers directly to a network.

Serial (RS-232)

Serial ports are another legacy port, rarely used for printers except in certain niche applications. Cables, connectors, and required wiring vary widely.

For serial ports built into a motherboard, the serial device name is /dev/cuau0 or /dev/cuau1. Serial USB adapters can also be used, and these will appear as /dev/cuaU0.

Several communication parameters must be known to communicate with a serial printer. The most important are baud rate or BPS (Bits Per Second) and parity. Values vary, but typical serial printers use a baud rate of 9600 and no parity.

Network

Network printers are connected directly to the local computer network.

The DNS hostname of the printer must be known. If the printer is assigned a dynamic address by DHCP, DNS should be dynamically updated so that the host name always has the correct IP address. Network printers are often given static IP addresses to avoid this problem.

Most network printers understand print jobs sent with the LPD protocol. A print queue name can also be specified. Some printers process data differently depending on which queue is used. For example, a raw queue prints the data unchanged, while the text queue adds carriage returns to plain text.

Many network printers can also print data sent directly to port 9100.

9.2.1. Summary

Wired network connections are usually the easiest to set up and give the fastest printing. For direct connection to the computer, USB is preferred for speed and simplicity. Parallel connections work but have limitations on cable length and speed. Serial connections are more difficult to configure. Cable wiring differs between models, and communication parameters like baud rate and parity bits must add to the complexity. Fortunately, serial printers are rare.

9.3. Common Page Description Languages

Data sent to a printer must be in a language that the printer can understand. These languages are called Page Description Languages, or PDLs.

Many applications from the Ports Collection and FreeBSD utilities produce PostScript® output. This table shows the utilities available to convert that into other common PDLs:

For the easiest printing, choose a printer that supports PostScript®. Printers that support PCL are the next preferred. With print/ghostscript9-base, these printers can be used as if they understood PostScript® natively. Printers that support PostScript® or PCL directly almost always support direct printing of plain ASCII text files also.

Line-based printers like typical inkjets usually do not support PostScript® or PCL. They often can print plain ASCII text files. print/ghostscript9-base supports the PDLs used by some of these printers. However, printing an entire graphic-based page on these printers is often very slow due to the large amount of data to be transferred and printed.

Host-based printers are often more difficult to set up. Some cannot be used at all because of proprietary PDLs. Avoid these printers when possible.

Descriptions of many PDLs can be found at http://www.undocprint.org/formats/page_description_languages. The particular PDL used by various models of printers can be found at http://www.openprinting.org/printers.

9.4. Direct Printing

For occasional printing, files can be sent directly to a printer device without any setup. For example, a file called sample.txt can be sent to a USB printer:

# cp sample.txt /dev/unlpt0

Direct printing to network printers depends on the abilities of the printer, but most accept print jobs on port 9100, and nc(1) can be used with them. To print the same file to a printer with the DNS hostname of netlaser:

# nc netlaser 9100 < sample.txt

9.5. LPD (Line Printer Daemon)

Printing a file in the background is called spooling. A spooler allows the user to continue with other programs on the computer without waiting for the printer to slowly complete the print job.

FreeBSD includes a spooler called lpd(8). Print jobs are submitted with lpr(1).

9.5.1. Initial Setup

A directory for storing print jobs is created, ownership is set, and the permissions are set to prevent other users from viewing the contents of those files:

# mkdir -p /var/spool/lpd/lp
# chown daemon:daemon /var/spool/lpd/lp
# chmod 770 /var/spool/lpd/lp

Printers are defined in /etc/printcap. An entry for each printer includes details like a name, the port where it is attached, and various other settings. Create /etc/printcap with these contents:

lp:\				(1)
	:lp=/dev/unlpt0:\	(2)
	:sh:\			(3)
	:mx#0:\			(4)
	:sd=/var/spool/lpd/lp:\	(5)
	:lf=/var/log/lpd-errs:	(6)
1The name of this printer. lpr(1) sends print jobs to the lp printer unless another printer is specified with -P, so the default printer should be named lp.
2The device where the printer is connected. Replace this line with the appropriate one for the connection type shown here.
3Suppress the printing of a header page at the start of a print job.
4Do not limit the maximum size of a print job.
5The path to the spooling directory for this printer. Each printer uses its own spooling directory.
6The log file where errors on this printer will be reported.

After creating /etc/printcap, use chkprintcap(8) to test it for errors:

# chkprintcap

Fix any reported problems before continuing.

Enable lpd(8) in /etc/rc.conf:

lpd_enable="YES"

Start the service:

# service lpd start

9.5.2. Printing with lpr(1)

Documents are sent to the printer with lpr. A file to be printed can be named on the command line or piped into lpr. These two commands are equivalent, sending the contents of doc.txt to the default printer:

% lpr doc.txt
% cat doc.txt | lpr

Printers can be selected with -P. To print to a printer called laser:

% lpr -Plaser doc.txt

9.5.3. Filters

The examples shown so far have sent the contents of a text file directly to the printer. As long as the printer understands the content of those files, output will be printed correctly.

Some printers are not capable of printing plain text, and the input file might not even be plain text.

Filters allow files to be translated or processed. The typical use is to translate one type of input, like plain text, into a form that the printer can understand, like PostScript® or PCL. Filters can also be used to provide additional features, like adding page numbers or highlighting source code to make it easier to read.

The filters discussed here are input filters or text filters. These filters convert the incoming file into different forms. Use su(1) to become root before creating the files.

Filters are specified in /etc/printcap with the if= identifier. To use /usr/local/libexec/lf2crlf as a filter, modify /etc/printcap like this:

lp:\
	:lp=/dev/unlpt0:\
	:sh:\
	:mx#0:\
	:sd=/var/spool/lpd/lp:\
	:if=/usr/local/libexec/lf2crlf:\  (1)
	:lf=/var/log/lpd-errs:
1if= identifies the input filter that will be used on incoming text.

The backslash line continuation characters at the end of the lines in printcap entries reveal that an entry for a printer is really just one long line with entries delimited by colon characters. An earlier example can be rewritten as a single less-readable line:

lp:lp=/dev/unlpt0:sh:mx#0:sd=/var/spool/lpd/lp:if=/usr/local/libexec/lf2crlf:lf=/var/log/lpd-errs:
9.5.3.1. Preventing Stairstepping on Plain Text Printers

Typical FreeBSD text files contain only a single line feed character at the end of each line. These lines will "stairstep" on a standard printer:

A printed file looks
          like the steps of a staircase
                         scattered by the wind

A filter can convert the newline characters into carriage returns and newlines. The carriage returns make the printer return to the left after each line. Create /usr/local/libexec/lf2crlf with these contents:

#!/bin/sh
CR=$'\r'
/usr/bin/sed -e "s/$/${CR}/g"

Set the permissions and make it executable:

# chmod 555 /usr/local/libexec/lf2crlf

Modify /etc/printcap to use the new filter:

:if=/usr/local/libexec/lf2crlf:\

Test the filter by printing the same plain text file. The carriage returns will cause each line to start at the left side of the page.

9.5.3.2. Fancy Plain Text on PostScript® Printers with print/enscript

GNUEnscript converts plain text files into nicely-formatted PostScript® for printing on PostScript® printers. It adds page numbers, wraps long lines, and provides numerous other features to make printed text files easier to read. Depending on the local paper size, install either print/enscript-letter or print/enscript-a4 from the Ports Collection.

Create /usr/local/libexec/enscript with these contents:

#!/bin/sh
/usr/local/bin/enscript -o -

Set the permissions and make it executable:

# chmod 555 /usr/local/libexec/enscript

Modify /etc/printcap to use the new filter:

:if=/usr/local/libexec/enscript:\

Test the filter by printing a plain text file.

9.5.3.3. Printing PostScript® to PCL Printers

Many programs produce PostScript® documents. However, inexpensive printers often only understand plain text or PCL. This filter converts PostScript® files to PCL before sending them to the printer.

Install the Ghostscript PostScript® interpreter, print/ghostscript9-base, from the Ports Collection.

Create /usr/local/libexec/ps2pcl with these contents:

#!/bin/sh
/usr/local/bin/gs -dSAFER -dNOPAUSE -dBATCH -q -sDEVICE=ljet4 -sOutputFile=- -

Set the permissions and make it executable:

# chmod 555 /usr/local/libexec/ps2pcl

PostScript® input sent to this script will be rendered and converted to PCL before being sent on to the printer.

Modify /etc/printcap to use this new input filter:

:if=/usr/local/libexec/ps2pcl:\

Test the filter by sending a small PostScript® program to it:

% printf "%%\!PS \n /Helvetica findfont 18 scalefont setfont \
72 432 moveto (PostScript printing successful.) show showpage \004" | lpr
9.5.3.4. Smart Filters

A filter that detects the type of input and automatically converts it to the correct format for the printer can be very convenient. The first two characters of a PostScript® file are usually %!. A filter can detect those two characters. PostScript® files can be sent on to a PostScript® printer unchanged. Text files can be converted to PostScript® with Enscript as shown earlier. Create /usr/local/libexec/psif with these contents:

#!/bin/sh
#
# psif - Print PostScript or plain text on a PostScript printer
#
IFS="" read -r first_line
first_two_chars=`expr "$first_line" : '\(..\)'`

case "$first_two_chars" in
%!)
  # %! : PostScript job, print it.
  echo "$first_line" && cat && exit 0
  exit 2
  ;;
*)
  # otherwise, format with enscript
  ( echo "$first_line"; cat ) | /usr/local/bin/enscript -o - && exit 0
  exit 2
  ;;
esac

Set the permissions and make it executable:

# chmod 555 /usr/local/libexec/psif

Modify /etc/printcap to use this new input filter:

:if=/usr/local/libexec/psif:\

Test the filter by printing PostScript® and plain text files.

9.5.3.5. Other Smart Filters

Writing a filter that detects many different types of input and formats them correctly is challenging. print/apsfilter from the Ports Collection is a smart "magic" filter that detects dozens of file types and automatically converts them to the PDL understood by the printer. See http://www.apsfilter.org for more details.

9.5.4. Multiple Queues

The entries in /etc/printcap are really definitions of queues. There can be more than one queue for a single printer. When combined with filters, multiple queues provide users more control over how their jobs are printed.

As an example, consider a networked PostScript® laser printer in an office. Most users want to print plain text, but a few advanced users want to be able to print PostScript® files directly. Two entries can be created for the same printer in /etc/printcap:

textprinter:\
	:lp=9100@officelaser:\
	:sh:\
	:mx#0:\
	:sd=/var/spool/lpd/textprinter:\
	:if=/usr/local/libexec/enscript:\
	:lf=/var/log/lpd-errs:

psprinter:\
	:lp=9100@officelaser:\
	:sh:\
	:mx#0:\
	:sd=/var/spool/lpd/psprinter:\
	:lf=/var/log/lpd-errs:

Documents sent to textprinter will be formatted by the /usr/local/libexec/enscript filter shown in an earlier example. Advanced users can print PostScript® files on psprinter, where no filtering is done.

This multiple queue technique can be used to provide direct access to all kinds of printer features. A printer with a duplexer could use two queues, one for ordinary single-sided printing, and one with a filter that sends the command sequence to enable double-sided printing and then sends the incoming file.

9.5.5. Monitoring and Controlling Printing

Several utilities are available to monitor print jobs and check and control printer operation.

9.5.5.1. lpq(1)

lpq(1) shows the status of a user’s print jobs. Print jobs from other users are not shown.

Show the current user’s pending jobs on a single printer:

% lpq -Plp
Rank  Owner   Job Files                 Total Size
1st  jsmith   0  (standard input)           12792 bytes

Show the current user’s pending jobs on all printers:

% lpq -a
lp:
Rank  Owner   Job Files                 Total Size
1st  jsmith   1  (standard input)           27320 bytes

laser:
Rank  Owner   Job Files                 Total Size
1st  jsmith   287 (standard input)           22443 bytes
9.5.5.2. lprm(1)

lprm(1) is used to remove print jobs. Normal users are only allowed to remove their own jobs. root can remove any or all jobs.

Remove all pending jobs from a printer:

# lprm -Plp -
dfA002smithy dequeued
cfA002smithy dequeued
dfA003smithy dequeued
cfA003smithy dequeued
dfA004smithy dequeued
cfA004smithy dequeued

Remove a single job from a printer. lpq(1) is used to find the job number.

% lpq
Rank  Owner   Job Files                 Total Size
1st  jsmith   5  (standard input)           12188 bytes

% lprm -Plp 5
dfA005smithy dequeued
cfA005smithy dequeued
9.5.5.3. lpc(8)

lpc(8) is used to check and modify printer status. lpc is followed by a command and an optional printer name. all can be used instead of a specific printer name, and the command will be applied to all printers. Normal users can view status with lpc(8). Only root can use commands which modify printer status.

Show the status of all printers:

% lpc status all
lp:
	queuing is enabled
	printing is enabled
	1 entry in spool area
	printer idle
laser:
	queuing is enabled
	printing is enabled
	1 entry in spool area
	waiting for laser to come up

Prevent a printer from accepting new jobs, then begin accepting new jobs again:

# lpc disable lp
lp:
	queuing disabled
# lpc enable lp
lp:
	queuing enabled

Stop printing, but continue to accept new jobs. Then begin printing again:

# lpc stop lp
lp:
	printing disabled
# lpc start lp
lp:
	printing enabled
	daemon started

Restart a printer after some error condition:

# lpc restart lp
lp:
	no daemon to abort
	printing enabled
	daemon restarted

Turn the print queue off and disable printing, with a message to explain the problem to users:

# lpc down lp Repair parts will arrive on Monday
lp:
	printer and queuing disabled
	status message is now: Repair parts will arrive on Monday

Re-enable a printer that is down:

# lpc up lp
lp:
	printing enabled
	daemon started

See lpc(8) for more commands and options.

9.5.6. Shared Printers

Printers are often shared by multiple users in businesses and schools. Additional features are provided to make sharing printers more convenient.

9.5.6.1. Aliases

The printer name is set in the first line of the entry in /etc/printcap. Additional names, or aliases, can be added after that name. Aliases are separated from the name and each other by vertical bars:

lp|repairsprinter|salesprinter:\

Aliases can be used in place of the printer name. For example, users in the Sales department print to their printer with

% lpr -Psalesprinter sales-report.txt

Users in the Repairs department print to their printer with

% lpr -Prepairsprinter repairs-report.txt

All of the documents print on that single printer. When the Sales department grows enough to need their own printer, the alias can be removed from the shared printer entry and used as the name of a new printer. Users in both departments continue to use the same commands, but the Sales documents are sent to the new printer.

9.5.6.2. Header Pages

It can be difficult for users to locate their documents in the stack of pages produced by a busy shared printer. Header pages were created to solve this problem. A header page with the user name and document name is printed before each print job. These pages are also sometimes called banner or separator pages.

Enabling header pages differs depending on whether the printer is connected directly to the computer with a USB, parallel, or serial cable, or is connected remotely over a network.

Header pages on directly-connected printers are enabled by removing the :sh:\ (Suppress Header) line from the entry in /etc/printcap. These header pages only use line feed characters for new lines. Some printers will need the /usr/shared/examples/printing/hpif filter to prevent stairstepped text. The filter configures PCL printers to print both carriage returns and line feeds when a line feed is received.

Header pages for network printers must be configured on the printer itself. Header page entries in /etc/printcap are ignored. Settings are usually available from the printer front panel or a configuration web page accessible with a web browser.

9.5.7. References

Example files: /usr/shared/examples/printing/.

The 4.3BSD Line Printer Spooler Manual, /usr/shared/doc/smm/07.lpd/paper.ascii.gz.

9.6. Other Printing Systems

Several other printing systems are available in addition to the built-in lpd(8). These systems offer support for other protocols or additional features.

9.6.1. CUPS (Common UNIX® Printing System)

CUPS is a popular printing system available on many operating systems. Using CUPS on FreeBSD is documented in a separate article: CUPS

9.6.2. HPLIP

Hewlett Packard provides a printing system that supports many of their inkjet and laser printers. The port is print/hplip. The main web page is at http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html. The port handles all the installation details on FreeBSD. Configuration information is shown at http://hplipopensource.com/hplip-web/install/manual/hp_setup.html.

9.6.3. LPRng

LPRng was developed as an enhanced alternative to lpd(8). The port is sysutils/LPRng. For details and documentation, see http://www.lprng.com/.

Rozdział 10. Linux® Binary Compatibility

10.1. Synopsis

FreeBSD provides binary compatibility with Linux®, allowing users to install and run most Linux® binaries on a FreeBSD system without having to first modify the binary. It has even been reported that, in some situations, Linux® binaries perform better on FreeBSD than they do on Linux®.

However, some Linux®-specific operating system features are not supported under FreeBSD. For example, Linux® binaries will not work on FreeBSD if they overly use i386™ specific calls, such as enabling virtual 8086 mode.

Support for 64-bit binary compatibility with Linux® was added in FreeBSD 10.3.

After reading this chapter, you will know:

 • How to enable Linux® binary compatibility on a FreeBSD system.

 • How to install additional Linux® shared libraries.

 • How to install Linux® applications on a FreeBSD system.

 • The implementation details of Linux® compatibility in FreeBSD.

Before reading this chapter, you should:

10.2. Configuring Linux® Binary Compatibility

By default, Linux® libraries are not installed and Linux® binary compatibility is not enabled. Linux® libraries can either be installed manually or from the FreeBSD Ports Collection.

Before attempting to build the port, load the Linux® kernel module, otherwise the build will fail:

# kldload linux

For 64-bit compatibility:

# kldload linux64

To verify that the module is loaded:

% kldstat
   Id Refs Address  Size   Name
   1  2 0xc0100000 16bdb8  kernel
   7  1 0xc24db000 d000   linux.ko

The emulators/linux_base-c7 package or port is the easiest way to install a base set of Linux® libraries and binaries on a FreeBSD system. To install the port:

# pkg install emulators/linux_base-c7

For Linux® compatibility to be enabled at boot time, add this line to /etc/rc.conf:

linux_enable="YES"

On 64-bit machines, /etc/rc.d/abi will automatically load the module for 64-bit emulation.

Since the Linux® binary compatibility layer has gained support for running both 32- and 64-bit Linux® binaries (on 64-bit x86 hosts), it is no longer possible to link the emulation functionality statically into a custom kernel.

10.2.1. Installing Additional Libraries Manually

If a Linux® application complains about missing shared libraries after configuring Linux® binary compatibility, determine which shared libraries the Linux® binary needs and install them manually.

From a Linux® system, ldd can be used to determine which shared libraries the application needs. For example, to check which shared libraries linuxdoom needs, run this command from a Linux® system that has Doom installed:

% ldd linuxdoom
libXt.so.3 (DLL Jump 3.1) => /usr/X11/lib/libXt.so.3.1.0
libX11.so.3 (DLL Jump 3.1) => /usr/X11/lib/libX11.so.3.1.0
libc.so.4 (DLL Jump 4.5pl26) => /lib/libc.so.4.6.29

Then, copy all the files in the last column of the output from the Linux® system into /compat/linux on the FreeBSD system. Once copied, create symbolic links to the names in the first column. This example will result in the following files on the FreeBSD system:

/compat/linux/usr/X11/lib/libXt.so.3.1.0
/compat/linux/usr/X11/lib/libXt.so.3 -> libXt.so.3.1.0
/compat/linux/usr/X11/lib/libX11.so.3.1.0
/compat/linux/usr/X11/lib/libX11.so.3 -> libX11.so.3.1.0
/compat/linux/lib/libc.so.4.6.29
/compat/linux/lib/libc.so.4 -> libc.so.4.6.29

If a Linux® shared library already exists with a matching major revision number to the first column of the ldd output, it does not need to be copied to the file named in the last column, as the existing library should work. It is advisable to copy the shared library if it is a newer version, though. The old one can be removed, as long as the symbolic link points to the new one.

For example, these libraries already exist on the FreeBSD system:

/compat/linux/lib/libc.so.4.6.27
/compat/linux/lib/libc.so.4 -> libc.so.4.6.27

and ldd indicates that a binary requires a later version:

libc.so.4 (DLL Jump 4.5pl26) -> libc.so.4.6.29

Since the existing library is only one or two versions out of date in the last digit, the program should still work with the slightly older version. However, it is safe to replace the existing libc.so with the newer version:

/compat/linux/lib/libc.so.4.6.29
/compat/linux/lib/libc.so.4 -> libc.so.4.6.29

Generally, one will need to look for the shared libraries that Linux® binaries depend on only the first few times that a Linux® program is installed on FreeBSD. After a while, there will be a sufficient set of Linux® shared libraries on the system to be able to run newly installed Linux® binaries without any extra work.

10.2.2. Installing Linux® ELF Binaries

ELF binaries sometimes require an extra step. When an unbranded ELF binary is executed, it will generate an error message:

% ./my-linux-elf-binary
ELF binary type not known
Abort

To help the FreeBSD kernel distinguish between a FreeBSD ELF binary and a Linux® binary, use brandelf(1):

% brandelf -t Linux my-linux-elf-binary

Since the GNU toolchain places the appropriate branding information into ELF binaries automatically, this step is usually not necessary.

10.2.3. Installing a Linux® RPM Based Application

To install a Linux® RPM-based application, first install the archivers/rpm4 package or port. Once installed, root can use this command to install a .rpm:

# cd /compat/linux
# rpm2cpio < /path/to/linux.archive.rpm | cpio -id

If necessary, brandelf the installed ELF binaries. Note that this will prevent a clean uninstall.

10.2.4. Configuring the Hostname Resolver

If DNS does not work or this error appears:

resolv+: "bind" is an invalid keyword resolv+:
"hosts" is an invalid keyword

configure /compat/linux/etc/host.conf as follows:

order hosts, bind
multi on

This specifies that /etc/hosts is searched first and DNS is searched second. When /compat/linux/etc/host.conf does not exist, Linux® applications use /etc/host.conf and complain about the incompatible FreeBSD syntax. Remove bind if a name server is not configured using /etc/resolv.conf.

10.3. Advanced Topics

This section describes how Linux® binary compatibility works and is based on an email written to FreeBSD chat mailing list by Terry Lambert tlambert@primenet.com (Message ID: <199906020108.SAA07001@usr09.primenet.com>).

FreeBSD has an abstraction called an "execution class loader". This is a wedge into the execve(2) system call.

Historically, the UNIX® loader examined the magic number (generally the first 4 or 8 bytes of the file) to see if it was a binary known to the system, and if so, invoked the binary loader.

If it was not the binary type for the system, the execve(2) call returned a failure, and the shell attempted to start executing it as shell commands. The assumption was a default of "whatever the current shell is".

Later, a hack was made for sh(1) to examine the first two characters, and if they were :\n, it invoked the csh(1) shell instead.

FreeBSD has a list of loaders, instead of a single loader, with a fallback to the #! loader for running shell interpreters or shell scripts.

For the Linux® ABI support, FreeBSD sees the magic number as an ELF binary. The ELF loader looks for a specialized brand, which is a comment section in the ELF image, and which is not present on SVR4/Solaris™ ELF binaries.

For Linux® binaries to function, they must be branded as type Linux using brandelf(1):

# brandelf -t Linux file

When the ELF loader sees the Linux brand, the loader replaces a pointer in the proc structure. All system calls are indexed through this pointer. In addition, the process is flagged for special handling of the trap vector for the signal trampoline code, and several other (minor) fix-ups that are handled by the Linux® kernel module.

The Linux® system call vector contains, among other things, a list of sysent[] entries whose addresses reside in the kernel module.

When a system call is called by the Linux® binary, the trap code dereferences the system call function pointer off the proc structure, and gets the Linux®, not the FreeBSD, system call entry points.

Linux® mode dynamically reroots lookups. This is, in effect, equivalent to union to file system mounts. First, an attempt is made to lookup the file in /compat/linux/original-path. If that fails, the lookup is done in /original-path. This makes sure that binaries that require other binaries can run. For example, the Linux® toolchain can all run under Linux® ABI support. It also means that the Linux® binaries can load and execute FreeBSD binaries, if there are no corresponding Linux® binaries present, and that a uname(1) command can be placed in the /compat/linux directory tree to ensure that the Linux® binaries cannot tell they are not running on Linux®.

In effect, there is a Linux® kernel in the FreeBSD kernel. The various underlying functions that implement all of the services provided by the kernel are identical to both the FreeBSD system call table entries, and the Linux® system call table entries: file system operations, virtual memory operations, signal delivery, and System V IPC. The only difference is that FreeBSD binaries get the FreeBSD glue functions, and Linux® binaries get the Linux® glue functions. The FreeBSD glue functions are statically linked into the kernel, and the Linux® glue functions can be statically linked, or they can be accessed via a kernel module.

Technically, this is not really emulation, it is an ABI implementation. It is sometimes called "Linux® emulation" because the implementation was done at a time when there was no other word to describe what was going on. Saying that FreeBSD ran Linux® binaries was not true, since the code was not compiled in.

Część III: Administracja systemem

Pozostałe rozdziały Podręcznika omawiają wszystkie aspekty administracji systemem FreeBSD. Każdy z nich rozpoczyna się on wyjaśnienia czego nauczymy się przeczytawszy dany rozdział, a także co powinniśmy wiedzieć przed przystąpieniem do jego lektury.

Rozdziały zostały tak napisane, by móc sięgnąć po nie gdy potrzebujemy danych informacji. Nie ma przymusu czytania ich w żadnej określonej kolejności, ani też przeczytania wszystkich przed rozpoczęciem pracy z FreeBSD.

Rozdział 11. Configuration and Tuning

11.1. Synopsis

One of the important aspects of FreeBSD is proper system configuration. This chapter explains much of the FreeBSD configuration process, including some of the parameters which can be set to tune a FreeBSD system.

After reading this chapter, you will know:

 • The basics of rc.conf configuration and /usr/local/etc/rc.d startup scripts.

 • How to configure and test a network card.

 • How to configure virtual hosts on network devices.

 • How to use the various configuration files in /etc.

 • How to tune FreeBSD using sysctl(8) variables.

 • How to tune disk performance and modify kernel limitations.

Before reading this chapter, you should:

11.2. Starting Services

Many users install third party software on FreeBSD from the Ports Collection and require the installed services to be started upon system initialization. Services, such as mail/postfix or www/apache22 are just two of the many software packages which may be started during system initialization. This section explains the procedures available for starting third party software.

In FreeBSD, most included services, such as cron(8), are started through the system startup scripts.

11.2.1. Extended Application Configuration

Now that FreeBSD includes rc.d, configuration of application startup is easier and provides more features. Using the key words discussed in Managing Services in FreeBSD, applications can be set to start after certain other services and extra flags can be passed through /etc/rc.conf in place of hard coded flags in the startup script. A basic script may look similar to the following:

#!/bin/sh
#
# PROVIDE: utility
# REQUIRE: DAEMON
# KEYWORD: shutdown

. /etc/rc.subr

name=utility
rcvar=utility_enable

command="/usr/local/sbin/utility"

load_rc_config $name

#
# DO NOT CHANGE THESE DEFAULT VALUES HERE
# SET THEM IN THE /etc/rc.conf FILE
#
utility_enable=${utility_enable-"NO"}
pidfile=${utility_pidfile-"/var/run/utility.pid"}

run_rc_command "$1"

This script will ensure that the provided utility will be started after the DAEMON pseudo-service. It also provides a method for setting and tracking the process ID (PID).

This application could then have the following line placed in /etc/rc.conf:

utility_enable="YES"

This method allows for easier manipulation of command line arguments, inclusion of the default functions provided in /etc/rc.subr, compatibility with rcorder(8), and provides for easier configuration via rc.conf.

11.2.2. Using Services to Start Services

Other services can be started using inetd(8). Working with inetd(8) and its configuration is described in depth in “The inetd Super-Server”.

In some cases, it may make more sense to use cron(8) to start system services. This approach has a number of advantages as cron(8) runs these processes as the owner of the crontab(5). This allows regular users to start and maintain their own applications.

The @reboot feature of cron(8), may be used in place of the time specification. This causes the job to run when cron(8) is started, normally during system initialization.

11.3. Configuring cron(8)

One of the most useful utilities in FreeBSD is cron. This utility runs in the background and regularly checks /etc/crontab for tasks to execute and searches /var/cron/tabs for custom crontab files. These files are used to schedule tasks which cron runs at the specified times. Each entry in a crontab defines a task to run and is known as a cron job.

Two different types of configuration files are used: the system crontab, which should not be modified, and user crontabs, which can be created and edited as needed. The format used by these files is documented in crontab(5). The format of the system crontab, /etc/crontab includes a who column which does not exist in user crontabs. In the system crontab, cron runs the command as the user specified in this column. In a user crontab, all commands run as the user who created the crontab.

User crontabs allow individual users to schedule their own tasks. The root user can also have a user crontab which can be used to schedule tasks that do not exist in the system crontab.

Here is a sample entry from the system crontab, /etc/crontab:

# /etc/crontab - root's crontab for FreeBSD
#
# $FreeBSD$
(1)
SHELL=/bin/sh
PATH=/etc:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin (2)
#
#minute	hour	mday	month	wday	who	command (3)
#
*/5	*	*	*	*	root	/usr/libexec/atrun (4)
1Lines that begin with the # character are comments. A comment can be placed in the file as a reminder of what and why a desired action is performed. Comments cannot be on the same line as a command or else they will be interpreted as part of the command; they must be on a new line. Blank lines are ignored.
2The equals (=) character is used to define any environment settings. In this example, it is used to define the SHELL and PATH. If the SHELL is omitted, cron will use the default Bourne shell. If the PATH is omitted, the full path must be given to the command or script to run.
3This line defines the seven fields used in a system crontab: minute, hour, mday, month, wday, who, and command. The minute field is the time in minutes when the specified command will be run, the hour is the hour when the specified command will be run, the mday is the day of the month, month is the month, and wday is the day of the week. These fields must be numeric values, representing the twenty-four hour clock, or a *, representing all values for that field. The who field only exists in the system crontab and specifies which user the command should be run as. The last field is the command to be executed.
4This entry defines the values for this cron job. The */5, followed by several more * characters, specifies that /usr/libexec/atrun is invoked by root every five minutes of every hour, of every day and day of the week, of every month.Commands can include any number of switches. However, commands which extend to multiple lines need to be broken with the backslash "\" continuation character.

11.3.1. Creating a User Crontab

To create a user crontab, invoke crontab in editor mode:

% crontab -e

This will open the user’s crontab using the default text editor. The first time a user runs this command, it will open an empty file. Once a user creates a crontab, this command will open that file for editing.

It is useful to add these lines to the top of the crontab file in order to set the environment variables and to remember the meanings of the fields in the crontab:

SHELL=/bin/sh
PATH=/etc:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
# Order of crontab fields
# minute	hour	mday	month	wday	command

Then add a line for each command or script to run, specifying the time to run the command. This example runs the specified custom Bourne shell script every day at two in the afternoon. Since the path to the script is not specified in PATH, the full path to the script is given:

0	14	*	*	*	/usr/home/dru/bin/mycustomscript.sh

Before using a custom script, make sure it is executable and test it with the limited set of environment variables set by cron. To replicate the environment that would be used to run the above cron entry, use:

env -i SHELL=/bin/sh PATH=/etc:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin HOME=/home/dru LOGNAME=dru /usr/home/dru/bin/mycustomscript.sh

The environment set by cron is discussed in crontab(5). Checking that scripts operate correctly in a cron environment is especially important if they include any commands that delete files using wildcards.

When finished editing the crontab, save the file. It will automatically be installed and cron will read the crontab and run its cron jobs at their specified times. To list the cron jobs in a crontab, use this command:

% crontab -l
0	14	*	*	*	/usr/home/dru/bin/mycustomscript.sh

To remove all of the cron jobs in a user crontab:

% crontab -r
remove crontab for dru? y

11.4. Managing Services in FreeBSD

FreeBSD uses the rc(8) system of startup scripts during system initialization and for managing services. The scripts listed in /etc/rc.d provide basic services which can be controlled with the start, stop, and restart options to service(8). For instance, sshd(8) can be restarted with the following command:

# service sshd restart

This procedure can be used to start services on a running system. Services will be started automatically at boot time as specified in rc.conf(5). For example, to enable natd(8) at system startup, add the following line to /etc/rc.conf:

natd_enable="YES"

If a natd_enable="NO" line is already present, change the NO to YES. The rc(8) scripts will automatically load any dependent services during the next boot, as described below.

Since the rc(8) system is primarily intended to start and stop services at system startup and shutdown time, the start, stop and restart options will only perform their action if the appropriate /etc/rc.conf variable is set. For instance, sshd restart will only work if sshd_enable is set to YES in /etc/rc.conf. To start, stop or restart a service regardless of the settings in /etc/rc.conf, these commands should be prefixed with "one". For instance, to restart sshd(8) regardless of the current /etc/rc.conf setting, execute the following command:

# service sshd onerestart

To check if a service is enabled in /etc/rc.conf, run the appropriate rc(8) script with rcvar. This example checks to see if sshd(8) is enabled in /etc/rc.conf:

# service sshd rcvar
# sshd
#
sshd_enable="YES"
#  (default: "")

The # sshd line is output from the above command, not a root console.

To determine whether or not a service is running, use status. For instance, to verify that sshd(8) is running:

# service sshd status
sshd is running as pid 433.

In some cases, it is also possible to reload a service. This attempts to send a signal to an individual service, forcing the service to reload its configuration files. In most cases, this means sending the service a SIGHUP signal. Support for this feature is not included for every service.

The rc(8) system is used for network services and it also contributes to most of the system initialization. For instance, when the /etc/rc.d/bgfsck script is executed, it prints out the following message:

Starting background file system checks in 60 seconds.

This script is used for background file system checks, which occur only during system initialization.

Many system services depend on other services to function properly. For example, yp(8) and other RPC-based services may fail to start until after the rpcbind(8) service has started. To resolve this issue, information about dependencies and other meta-data is included in the comments at the top of each startup script. The rcorder(8) program is used to parse these comments during system initialization to determine the order in which system services should be invoked to satisfy the dependencies.

The following key word must be included in all startup scripts as it is required by rc.subr(8) to "enable" the startup script:

 • PROVIDE: Specifies the services this file provides.

The following key words may be included at the top of each startup script. They are not strictly necessary, but are useful as hints to rcorder(8):

 • REQUIRE: Lists services which are required for this service. The script containing this key word will run after the specified services.

 • BEFORE: Lists services which depend on this service. The script containing this key word will run before the specified services.

By carefully setting these keywords for each startup script, an administrator has a fine-grained level of control of the startup order of the scripts, without the need for "runlevels" used by some UNIX® operating systems.

Additional information can be found in rc(8) and rc.subr(8). Refer to this article for instructions on how to create custom rc(8) scripts.

11.4.1. Managing System-Specific Configuration

The principal location for system configuration information is /etc/rc.conf. This file contains a wide range of configuration information and it is read at system startup to configure the system. It provides the configuration information for the rc* files.

The entries in /etc/rc.conf override the default settings in /etc/defaults/rc.conf. The file containing the default settings should not be edited. Instead, all system-specific changes should be made to /etc/rc.conf.

A number of strategies may be applied in clustered applications to separate site-wide configuration from system-specific configuration in order to reduce administration overhead. The recommended approach is to place system-specific configuration into /etc/rc.conf.local. For example, these entries in /etc/rc.conf apply to all systems:

sshd_enable="YES"
keyrate="fast"
defaultrouter="10.1.1.254"

Whereas these entries in /etc/rc.conf.local apply to this system only:

hostname="node1.example.org"
ifconfig_fxp0="inet 10.1.1.1/8"

Distribute /etc/rc.conf to every system using an application such as rsync or puppet, while /etc/rc.conf.local remains unique.

Upgrading the system will not overwrite /etc/rc.conf, so system configuration information will not be lost.

Both /etc/rc.conf and /etc/rc.conf.local are parsed by sh(1). This allows system operators to create complex configuration scenarios. Refer to rc.conf(5) for further information on this topic.

11.5. Setting Up Network Interface Cards

Adding and configuring a network interface card (NIC) is a common task for any FreeBSD administrator.

11.5.1. Locating the Correct Driver

First, determine the model of the NIC and the chip it uses. FreeBSD supports a wide variety of NICs. Check the Hardware Compatibility List for the FreeBSD release to see if the NIC is supported.

If the NIC is supported, determine the name of the FreeBSD driver for the NIC. Refer to /usr/src/sys/conf/NOTES and /usr/src/sys/arch/conf/NOTES for the list of NIC drivers with some information about the supported chipsets. When in doubt, read the manual page of the driver as it will provide more information about the supported hardware and any known limitations of the driver.

The drivers for common NICs are already present in the GENERIC kernel, meaning the NIC should be probed during boot. The system’s boot messages can be viewed by typing more /var/run/dmesg.boot and using the spacebar to scroll through the text. In this example, two Ethernet NICs using the dc(4) driver are present on the system:

dc0: <82c169 PNIC 10/100BaseTX> port 0xa000-0xa0ff mem 0xd3800000-0xd38
000ff irq 15 at device 11.0 on pci0
miibus0: <MII bus> on dc0
bmtphy0: <BCM5201 10/100baseTX PHY> PHY 1 on miibus0
bmtphy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
dc0: Ethernet address: 00:a0:cc:da:da:da
dc0: [ITHREAD]
dc1: <82c169 PNIC 10/100BaseTX> port 0x9800-0x98ff mem 0xd3000000-0xd30
000ff irq 11 at device 12.0 on pci0
miibus1: <MII bus> on dc1
bmtphy1: <BCM5201 10/100baseTX PHY> PHY 1 on miibus1
bmtphy1: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
dc1: Ethernet address: 00:a0:cc:da:da:db
dc1: [ITHREAD]

If the driver for the NIC is not present in GENERIC, but a driver is available, the driver will need to be loaded before the NIC can be configured and used. This may be accomplished in one of two ways:

 • The easiest way is to load a kernel module for the NIC using kldload(8). To also automatically load the driver at boot time, add the appropriate line to /boot/loader.conf. Not all NIC drivers are available as modules.

 • Alternatively, statically compile support for the NIC into a custom kernel. Refer to /usr/src/sys/conf/NOTES, /usr/src/sys/arch/conf/NOTES and the manual page of the driver to determine which line to add to the custom kernel configuration file. For more information about recompiling the kernel, refer to Configuring the FreeBSD Kernel. If the NIC was detected at boot, the kernel does not need to be recompiled.

11.5.1.1. Using Windows® NDIS Drivers

Unfortunately, there are still many vendors that do not provide schematics for their drivers to the open source community because they regard such information as trade secrets. Consequently, the developers of FreeBSD and other operating systems are left with two choices: develop the drivers by a long and pain-staking process of reverse engineering or using the existing driver binaries available for Microsoft® Windows® platforms.

FreeBSD provides "native" support for the Network Driver Interface Specification (NDIS). It includes ndisgen(8) which can be used to convert a Windows® XP driver into a format that can be used on FreeBSD. Because the ndis(4) driver uses a Windows® XP binary, it only runs on i386™ and amd64 systems. PCI, CardBus, PCMCIA, and USB devices are supported.

To use ndisgen(8), three things are needed:

 1. FreeBSD kernel sources.

 2. A Windows® XP driver binary with a .SYS extension.

 3. A Windows® XP driver configuration file with a .INF extension.

Download the .SYS and .INF files for the specific NIC. Generally, these can be found on the driver CD or at the vendor’s website. The following examples use W32DRIVER.SYS and W32DRIVER.INF.

The driver bit width must match the version of FreeBSD. For FreeBSD/i386, use a Windows® 32-bit driver. For FreeBSD/amd64, a Windows® 64-bit driver is needed.

The next step is to compile the driver binary into a loadable kernel module. As root, use ndisgen(8):

# ndisgen /path/to/W32DRIVER.INF /path/to/W32DRIVER.SYS

This command is interactive and prompts for any extra information it requires. A new kernel module will be generated in the current directory. Use kldload(8) to load the new module:

# kldload ./W32DRIVER_SYS.ko

In addition to the generated kernel module, the ndis.ko and if_ndis.ko modules must be loaded. This should happen automatically when any module that depends on ndis(4) is loaded. If not, load them manually, using the following commands:

# kldload ndis
# kldload if_ndis

The first command loads the ndis(4) miniport driver wrapper and the second loads the generated NIC driver.

Check dmesg(8) to see if there were any load errors. If all went well, the output should be similar to the following:

ndis0: <Wireless-G PCI Adapter> mem 0xf4100000-0xf4101fff irq 3 at device 8.0 on pci1
ndis0: NDIS API version: 5.0
ndis0: Ethernet address: 0a:b1:2c:d3:4e:f5
ndis0: 11b rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps
ndis0: 11g rates: 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps

From here, ndis0 can be configured like any other NIC.

To configure the system to load the ndis(4) modules at boot time, copy the generated module, W32DRIVER_SYS.ko, to /boot/modules. Then, add the following line to /boot/loader.conf:

W32DRIVER_SYS_load="YES"

11.5.2. Configuring the Network Card

Once the right driver is loaded for the NIC, the card needs to be configured. It may have been configured at installation time by bsdinstall(8).

To display the NIC configuration, enter the following command:

% ifconfig
dc0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    options=80008<VLAN_MTU,LINKSTATE>
    ether 00:a0:cc:da:da:da
    inet 192.168.1.3 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
    media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
    status: active
dc1: flags=8802<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    options=80008<VLAN_MTU,LINKSTATE>
    ether 00:a0:cc:da:da:db
    inet 10.0.0.1 netmask 0xffffff00 broadcast 10.0.0.255
    media: Ethernet 10baseT/UTP
    status: no carrier
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
    options=3<RXCSUM,TXCSUM>
    inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x4
    inet6 ::1 prefixlen 128
    inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
    nd6 options=3<PERFORMNUD,ACCEPT_RTADV>

In this example, the following devices were displayed:

 • dc0: The first Ethernet interface.

 • dc1: The second Ethernet interface.

 • lo0: The loopback device.

FreeBSD uses the driver name followed by the order in which the card is detected at boot to name the NIC. For example, sis2 is the third NIC on the system using the sis(4) driver.

In this example, dc0 is up and running. The key indicators are:

 1. UP means that the card is configured and ready.

 2. The card has an Internet (inet) address, 192.168.1.3.

 3. It has a valid subnet mask (netmask), where 0xffffff00 is the same as 255.255.255.0.

 4. It has a valid broadcast address, 192.168.1.255.

 5. The MAC address of the card (ether) is 00:a0:cc:da:da:da.

 6. The physical media selection is on autoselection mode (media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)). In this example, dc1 is configured to run with 10baseT/UTP media. For more information on available media types for a driver, refer to its manual page.

 7. The status of the link (status) is active, indicating that the carrier signal is detected. For dc1, the status: no carrier status is normal when an Ethernet cable is not plugged into the card.

If the ifconfig(8) output had shown something similar to:

dc0: flags=8843<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
	options=80008<VLAN_MTU,LINKSTATE>
	ether 00:a0:cc:da:da:da
	media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
	status: active

it would indicate the card has not been configured.

The card must be configured as root. The NIC configuration can be performed from the command line with ifconfig(8) but will not persist after a reboot unless the configuration is also added to /etc/rc.conf. If a DHCP server is present on the LAN, just add this line:

ifconfig_dc0="DHCP"

Replace dc0 with the correct value for the system.

The line added, then, follow the instructions given in Testing and Troubleshooting.

If the network was configured during installation, some entries for the NIC(s) may be already present. Double check /etc/rc.conf before adding any lines.

If there is no DHCP server, the NIC(s) must be configured manually. Add a line for each NIC present on the system, as seen in this example:

ifconfig_dc0="inet 192.168.1.3 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_dc1="inet 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0 media 10baseT/UTP"

Replace dc0 and dc1 and the IP address information with the correct values for the system. Refer to the man page for the driver, ifconfig(8), and rc.conf(5) for more details about the allowed options and the syntax of /etc/rc.conf.

If the network is not using DNS, edit /etc/hosts to add the names and IP addresses of the hosts on the LAN, if they are not already there. For more information, refer to hosts(5) and to /usr/shared/examples/etc/hosts.

If there is no DHCP server and access to the Internet is needed, manually configure the default gateway and the nameserver:

# echo 'defaultrouter="your_default_router"' >> /etc/rc.conf
# echo 'nameserver your_DNS_server' >> /etc/resolv.conf

11.5.3. Testing and Troubleshooting

Once the necessary changes to /etc/rc.conf are saved, a reboot can be used to test the network configuration and to verify that the system restarts without any configuration errors. Alternatively, apply the settings to the networking system with this command:

# service netif restart

If a default gateway has been set in /etc/rc.conf, also issue this command:

# service routing restart

Once the networking system has been relaunched, test the NICs.

11.5.3.1. Testing the Ethernet Card

To verify that an Ethernet card is configured correctly, ping(8) the interface itself, and then ping(8) another machine on the LAN:

% ping -c5 192.168.1.3
PING 192.168.1.3 (192.168.1.3): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.082 ms
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.074 ms
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.076 ms
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.108 ms
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.076 ms

--- 192.168.1.3 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.074/0.083/0.108/0.013 ms
% ping -c5 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.726 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.766 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.700 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.747 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.704 ms

--- 192.168.1.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.700/0.729/0.766/0.025 ms

To test network resolution, use the host name instead of the IP address. If there is no DNS server on the network, /etc/hosts must first be configured. To this purpose, edit /etc/hosts to add the names and IP addresses of the hosts on the LAN, if they are not already there. For more information, refer to hosts(5) and to /usr/shared/examples/etc/hosts.

11.5.3.2. Troubleshooting

When troubleshooting hardware and software configurations, check the simple things first. Is the network cable plugged in? Are the network services properly configured? Is the firewall configured correctly? Is the NIC supported by FreeBSD? Before sending a bug report, always check the Hardware Notes, update the version of FreeBSD to the latest STABLE version, check the mailing list archives, and search the Internet.

If the card works, yet performance is poor, read through tuning(7). Also, check the network configuration as incorrect network settings can cause slow connections.

Some users experience one or two device timeout messages, which is normal for some cards. If they continue, or are bothersome, determine if the device is conflicting with another device. Double check the cable connections. Consider trying another card.

To resolve watchdog timeout errors, first check the network cable. Many cards require a PCI slot which supports bus mastering. On some old motherboards, only one PCI slot allows it, usually slot 0. Check the NIC and the motherboard documentation to determine if that may be the problem.

No route to host messages occur if the system is unable to route a packet to the destination host. This can happen if no default route is specified or if a cable is unplugged. Check the output of netstat -rn and make sure there is a valid route to the host. If there is not, read “Gateways and Routes”.

ping: sendto: Permission denied error messages are often caused by a misconfigured firewall. If a firewall is enabled on FreeBSD but no rules have been defined, the default policy is to deny all traffic, even ping(8). Refer to Firewalls for more information.

Sometimes performance of the card is poor or below average. In these cases, try setting the media selection mode from autoselect to the correct media selection. While this works for most hardware, it may or may not resolve the issue. Again, check all the network settings, and refer to tuning(7).

11.6. Virtual Hosts

A common use of FreeBSD is virtual site hosting, where one server appears to the network as many servers. This is achieved by assigning multiple network addresses to a single interface.

A given network interface has one "real" address, and may have any number of "alias" addresses. These aliases are normally added by placing alias entries in /etc/rc.conf, as seen in this example:

ifconfig_fxp0_alias0="inet xxx.xxx.xxx.xxx netmask xxx.xxx.xxx.xxx"

Alias entries must start with alias0 using a sequential number such as alias0, alias1, and so on. The configuration process will stop at the first missing number.

The calculation of alias netmasks is important. For a given interface, there must be one address which correctly represents the network’s netmask. Any other addresses which fall within this network must have a netmask of all 1s, expressed as either 255.255.255.255 or 0xffffffff.

For example, consider the case where the fxp0 interface is connected to two networks: 10.1.1.0 with a netmask of 255.255.255.0 and 202.0.75.16 with a netmask of 255.255.255.240. The system is to be configured to appear in the ranges 10.1.1.1 through 10.1.1.5 and 202.0.75.17 through 202.0.75.20. Only the first address in a given network range should have a real netmask. All the rest (10.1.1.2 through 10.1.1.5 and 202.0.75.18 through 202.0.75.20) must be configured with a netmask of 255.255.255.255.

The following /etc/rc.conf entries configure the adapter correctly for this scenario:

ifconfig_fxp0="inet 10.1.1.1 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_fxp0_alias0="inet 10.1.1.2 netmask 255.255.255.255"
ifconfig_fxp0_alias1="inet 10.1.1.3 netmask 255.255.255.255"
ifconfig_fxp0_alias2="inet 10.1.1.4 netmask 255.255.255.255"
ifconfig_fxp0_alias3="inet 10.1.1.5 netmask 255.255.255.255"
ifconfig_fxp0_alias4="inet 202.0.75.17 netmask 255.255.255.240"
ifconfig_fxp0_alias5="inet 202.0.75.18 netmask 255.255.255.255"
ifconfig_fxp0_alias6="inet 202.0.75.19 netmask 255.255.255.255"
ifconfig_fxp0_alias7="inet 202.0.75.20 netmask 255.255.255.255"

A simpler way to express this is with a space-separated list of IP address ranges. The first address will be given the indicated subnet mask and the additional addresses will have a subnet mask of 255.255.255.255.

ifconfig_fxp0_aliases="inet 10.1.1.1-5/24 inet 202.0.75.17-20/28"

11.7. Configuring System Logging

Generating and reading system logs is an important aspect of system administration. The information in system logs can be used to detect hardware and software issues as well as application and system configuration errors. This information also plays an important role in security auditing and incident response. Most system daemons and applications will generate log entries.

FreeBSD provides a system logger, syslogd, to manage logging. By default, syslogd is started when the system boots. This is controlled by the variable syslogd_enable in /etc/rc.conf. There are numerous application arguments that can be set using syslogd_flags in /etc/rc.conf. Refer to syslogd(8) for more information on the available arguments.

This section describes how to configure the FreeBSD system logger for both local and remote logging and how to perform log rotation and log management.

11.7.1. Configuring Local Logging

The configuration file, /etc/syslog.conf, controls what syslogd does with log entries as they are received. There are several parameters to control the handling of incoming events. The facility describes which subsystem generated the message, such as the kernel or a daemon, and the level describes the severity of the event that occurred. This makes it possible to configure if and where a log message is logged, depending on the facility and level. It is also possible to take action depending on the application that sent the message, and in the case of remote logging, the hostname of the machine generating the logging event.

This configuration file contains one line per action, where the syntax for each line is a selector field followed by an action field. The syntax of the selector field is facility.level which will match log messages from facility at level level or higher. It is also possible to add an optional comparison flag before the level to specify more precisely what is logged. Multiple selector fields can be used for the same action, and are separated with a semicolon (;). Using * will match everything. The action field denotes where to send the log message, such as to a file or remote log host. As an example, here is the default syslog.conf from FreeBSD:

# $FreeBSD$
#
#    Spaces ARE valid field separators in this file. However,
#    other *nix-like systems still insist on using tabs as field
#    separators. If you are sharing this file between systems, you
#    may want to use only tabs as field separators here.
#    Consult the syslog.conf(5) manpage.
*.err;kern.warning;auth.notice;mail.crit        /dev/console
*.notice;authpriv.none;kern.debug;lpr.info;mail.crit;news.err  /var/log/messages
security.*                   /var/log/security
auth.info;authpriv.info             /var/log/auth.log
mail.info                    /var/log/maillog
lpr.info                    /var/log/lpd-errs
ftp.info                    /var/log/xferlog
cron.*                     /var/log/cron
!-devd
*.=debug                    /var/log/debug.log
*.emerg                     *
# uncomment this to log all writes to /dev/console to /var/log/console.log
#console.info                  /var/log/console.log
# uncomment this to enable logging of all log messages to /var/log/all.log
# touch /var/log/all.log and chmod it to mode 600 before it will work
#*.*                      /var/log/all.log
# uncomment this to enable logging to a remote loghost named loghost
#*.*                      @loghost
# uncomment these if you're running inn
# news.crit                   /var/log/news/news.crit
# news.err                   /var/log/news/news.err
# news.notice                  /var/log/news/news.notice
# Uncomment this if you wish to see messages produced by devd
# !devd
# *.>=info
!ppp
*.*                       /var/log/ppp.log
!*

In this example:

 • Line 8 matches all messages with a level of err or higher, as well as kern.warning, auth.notice and mail.crit, and sends these log messages to the console (/dev/console).

 • Line 12 matches all messages from the mail facility at level info or above and logs the messages to /var/log/maillog.

 • Line 17 uses a comparison flag (=) to only match messages at level debug and logs them to /var/log/debug.log.

 • Line 33 is an example usage of a program specification. This makes the rules following it only valid for the specified program. In this case, only the messages generated by ppp are logged to /var/log/ppp.log.

The available levels, in order from most to least critical are emerg, alert, crit, err, warning, notice, info, and debug.

The facilities, in no particular order, are auth, authpriv, console, cron, daemon, ftp, kern, lpr, mail, mark, news, security, syslog, user, uucp, and local0 through local7. Be aware that other operating systems might have different facilities.

To log everything of level notice and higher to /var/log/daemon.log, add the following entry:

daemon.notice                    /var/log/daemon.log

For more information about the different levels and facilities, refer to syslog(3) and syslogd(8). For more information about /etc/syslog.conf, its syntax, and more advanced usage examples, see syslog.conf(5).

11.7.2. Log Management and Rotation

Log files can grow quickly, taking up disk space and making it more difficult to locate useful information. Log management attempts to mitigate this. In FreeBSD, newsyslog is used to manage log files. This built-in program periodically rotates and compresses log files, and optionally creates missing log files and signals programs when log files are moved. The log files may be generated by syslogd or by any other program which generates log files. While newsyslog is normally run from cron(8), it is not a system daemon. In the default configuration, it runs every hour.

To know which actions to take, newsyslog reads its configuration file, /etc/newsyslog.conf. This file contains one line for each log file that newsyslog manages. Each line states the file owner, permissions, when to rotate that file, optional flags that affect log rotation, such as compression, and programs to signal when the log is rotated. Here is the default configuration in FreeBSD:

# configuration file for newsyslog
# $FreeBSD$
#
# Entries which do not specify the '/pid_file' field will cause the
# syslogd process to be signalled when that log file is rotated. This
# action is only appropriate for log files which are written to by the
# syslogd process (ie, files listed in /etc/syslog.conf). If there
# is no process which needs to be signalled when a given log file is
# rotated, then the entry for that file should include the 'N' flag.
#
# The 'flags' field is one or more of the letters: BCDGJNUXZ or a '-'.
#
# Note: some sites will want to select more restrictive protections than the
# defaults. In particular, it may be desirable to switch many of the 644
# entries to 640 or 600. For example, some sites will consider the
# contents of maillog, messages, and lpd-errs to be confidential. In the
# future, these defaults may change to more conservative ones.
#
# logfilename     [owner:group]  mode count size when flags [/pid_file] [sig_num]
/var/log/all.log            600 7   *  @T00 J
/var/log/amd.log            644 7   100 *   J
/var/log/auth.log            600 7   100 @0101T JC
/var/log/console.log          600 5   100 *   J
/var/log/cron              600 3   100 *   JC
/var/log/daily.log           640 7   *  @T00 JN
/var/log/debug.log           600 7   100 *   JC
/var/log/kerberos.log          600 7   100 *   J
/var/log/lpd-errs            644 7   100 *   JC
/var/log/maillog            640 7   *  @T00 JC
/var/log/messages            644 5   100 @0101T JC
/var/log/monthly.log          640 12  *  $M1D0 JN
/var/log/pflog             600 3   100 *   JB  /var/run/pflogd.pid
/var/log/ppp.log    root:network  640 3   100 *   JC
/var/log/devd.log            644 3   100 *   JC
/var/log/security            600 10  100 *   JC
/var/log/sendmail.st          640 10  *  168  B
/var/log/utx.log            644 3   *  @01T05 B
/var/log/weekly.log           640 5   1  $W6D0 JN
/var/log/xferlog            600 7   100 *   JC

Each line starts with the name of the log to be rotated, optionally followed by an owner and group for both rotated and newly created files. The mode field sets the permissions on the log file and count denotes how many rotated log files should be kept. The size and when fields tell newsyslog when to rotate the file. A log file is rotated when either its size is larger than the size field or when the time in the when field has passed. An asterisk (*) means that this field is ignored. The flags field gives further instructions, such as how to compress the rotated file or to create the log file if it is missing. The last two fields are optional and specify the name of the Process ID (PID) file of a process and a signal number to send to that process when the file is rotated.

For more information on all fields, valid flags, and how to specify the rotation time, refer to newsyslog.conf(5). Since newsyslog is run from cron(8), it cannot rotate files more often than it is scheduled to run from cron(8).

11.7.3. Configuring Remote Logging

Monitoring the log files of multiple hosts can become unwieldy as the number of systems increases. Configuring centralized logging can reduce some of the administrative burden of log file administration.

In FreeBSD, centralized log file aggregation, merging, and rotation can be configured using syslogd and newsyslog. This section demonstrates an example configuration, where host A, named logserv.example.com, will collect logging information for the local network. Host B, named logclient.example.com, will be configured to pass logging information to the logging server.

11.7.3.1. Log Server Configuration

A log server is a system that has been configured to accept logging information from other hosts. Before configuring a log server, check the following:

 • If there is a firewall between the logging server and any logging clients, ensure that the firewall ruleset allows UDP port 514 for both the clients and the server.

 • The logging server and all client machines must have forward and reverse entries in the local DNS. If the network does not have a DNS server, create entries in each system’s /etc/hosts. Proper name resolution is required so that log entries are not rejected by the logging server.

On the log server, edit /etc/syslog.conf to specify the name of the client to receive log entries from, the logging facility to be used, and the name of the log to store the host’s log entries. This example adds the hostname of B, logs all facilities, and stores the log entries in /var/log/logclient.log.

Przykład 6. Sample Log Server Configuration
+logclient.example.com
*.*   /var/log/logclient.log

When adding multiple log clients, add a similar two-line entry for each client. More information about the available facilities may be found in syslog.conf(5).

Next, configure /etc/rc.conf:

syslogd_enable="YES"
syslogd_flags="-a logclient.example.com -v -v"

The first entry starts syslogd at system boot. The second entry allows log entries from the specified client. The -v -v increases the verbosity of logged messages. This is useful for tweaking facilities as administrators are able to see what type of messages are being logged under each facility.

Multiple -a options may be specified to allow logging from multiple clients. IP addresses and whole netblocks may also be specified. Refer to syslogd(8) for a full list of possible options.

Finally, create the log file:

# touch /var/log/logclient.log

At this point, syslogd should be restarted and verified:

# service syslogd restart
# pgrep syslog

If a PID is returned, the server restarted successfully, and client configuration can begin. If the server did not restart, consult /var/log/messages for the error.

11.7.3.2. Log Client Configuration

A logging client sends log entries to a logging server on the network. The client also keeps a local copy of its own logs.

Once a logging server has been configured, edit /etc/rc.conf on the logging client:

syslogd_enable="YES"
syslogd_flags="-s -v -v"

The first entry enables syslogd on boot up. The second entry prevents logs from being accepted by this client from other hosts (-s) and increases the verbosity of logged messages.

Next, define the logging server in the client’s /etc/syslog.conf. In this example, all logged facilities are sent to a remote system, denoted by the @ symbol, with the specified hostname:

*.*		@logserv.example.com

After saving the edit, restart syslogd for the changes to take effect:

# service syslogd restart

To test that log messages are being sent across the network, use logger(1) on the client to send a message to syslogd:

# logger "Test message from logclient"

This message should now exist both in /var/log/messages on the client and /var/log/logclient.log on the log server.

11.7.3.3. Debugging Log Servers

If no messages are being received on the log server, the cause is most likely a network connectivity issue, a hostname resolution issue, or a typo in a configuration file. To isolate the cause, ensure that both the logging server and the logging client are able to ping each other using the hostname specified in their /etc/rc.conf. If this fails, check the network cabling, the firewall ruleset, and the hostname entries in the DNS server or /etc/hosts on both the logging server and clients. Repeat until the ping is successful from both hosts.

If the ping succeeds on both hosts but log messages are still not being received, temporarily increase logging verbosity to narrow down the configuration issue. In the following example, /var/log/logclient.log on the logging server is empty and /var/log/messages on the logging client does not indicate a reason for the failure. To increase debugging output, edit the syslogd_flags entry on the logging server and issue a restart:

syslogd_flags="-d -a logclient.example.com -v -v"
# service syslogd restart

Debugging data similar to the following will flash on the console immediately after the restart:

logmsg: pri 56, flags 4, from logserv.example.com, msg syslogd: restart
syslogd: restarted
logmsg: pri 6, flags 4, from logserv.example.com, msg syslogd: kernel boot file is /boot/kernel/kernel
Logging to FILE /var/log/messages
syslogd: kernel boot file is /boot/kernel/kernel
cvthname(192.168.1.10)
validate: dgram from IP 192.168.1.10, port 514, name logclient.example.com;
rejected in rule 0 due to name mismatch.

In this example, the log messages are being rejected due to a typo which results in a hostname mismatch. The client’s hostname should be logclient, not logclien. Fix the typo, issue a restart, and verify the results:

# service syslogd restart
logmsg: pri 56, flags 4, from logserv.example.com, msg syslogd: restart
syslogd: restarted
logmsg: pri 6, flags 4, from logserv.example.com, msg syslogd: kernel boot file is /boot/kernel/kernel
syslogd: kernel boot file is /boot/kernel/kernel
logmsg: pri 166, flags 17, from logserv.example.com,
msg Dec 10 20:55:02 <syslog.err> logserv.example.com syslogd: exiting on signal 2
cvthname(192.168.1.10)
validate: dgram from IP 192.168.1.10, port 514, name logclient.example.com;
accepted in rule 0.
logmsg: pri 15, flags 0, from logclient.example.com, msg Dec 11 02:01:28 trhodes: Test message 2
Logging to FILE /var/log/logclient.log
Logging to FILE /var/log/messages

At this point, the messages are being properly received and placed in the correct file.

11.7.3.4. Security Considerations

As with any network service, security requirements should be considered before implementing a logging server. Log files may contain sensitive data about services enabled on the local host, user accounts, and configuration data. Network data sent from the client to the server will not be encrypted or password protected. If a need for encryption exists, consider using security/stunnel, which will transmit the logging data over an encrypted tunnel.

Local security is also an issue. Log files are not encrypted during use or after log rotation. Local users may access log files to gain additional insight into system configuration. Setting proper permissions on log files is critical. The built-in log rotator, newsyslog, supports setting permissions on newly created and rotated log files. Setting log files to mode 600 should prevent unwanted access by local users. Refer to newsyslog.conf(5) for additional information.

11.8. Configuration Files

11.8.1. /etc Layout

There are a number of directories in which configuration information is kept. These include:

/etc

Generic system-specific configuration information.

/etc/defaults

Default versions of system configuration files.

/etc/mail

Extra sendmail(8) configuration and other MTA configuration files.

/etc/ppp

Configuration for both user- and kernel-ppp programs.

/usr/local/etc

Configuration files for installed applications. May contain per-application subdirectories.

/usr/local/etc/rc.d

rc(8) scripts for installed applications.

/var/db

Automatically generated system-specific database files, such as the package database and the locate(1) database.

11.8.2. Hostnames

11.8.2.1. /etc/resolv.conf

How a FreeBSD system accesses the Internet Domain Name System (DNS) is controlled by resolv.conf(5).

The most common entries to /etc/resolv.conf are:

nameserver

The IP address of a name server the resolver should query. The servers are queried in the order listed with a maximum of three.

search

Search list for hostname lookup. This is normally determined by the domain of the local hostname.

domain

The local domain name.

A typical /etc/resolv.conf looks like this:

search example.com
nameserver 147.11.1.11
nameserver 147.11.100.30

Only one of the search and domain options should be used.

When using DHCP, dhclient(8) usually rewrites /etc/resolv.conf with information received from the DHCP server.

11.8.2.2. /etc/hosts

/etc/hosts is a simple text database which works in conjunction with DNS and NIS to provide host name to IP address mappings. Entries for local computers connected via a LAN can be added to this file for simplistic naming purposes instead of setting up a named(8) server. Additionally, /etc/hosts can be used to provide a local record of Internet names, reducing the need to query external DNS servers for commonly accessed names.

# $FreeBSD$
#
#
# Host Database
#
# This file should contain the addresses and aliases for local hosts that
# share this file. Replace 'my.domain' below with the domainname of your
# machine.
#
# In the presence of the domain name service or NIS, this file may
# not be consulted at all; see /etc/nsswitch.conf for the resolution order.
#
#
::1			localhost localhost.my.domain
127.0.0.1		localhost localhost.my.domain
#
# Imaginary network.
#10.0.0.2		myname.my.domain myname
#10.0.0.3		myfriend.my.domain myfriend
#
# According to RFC 1918, you can use the following IP networks for
# private nets which will never be connected to the Internet:
#
#	10.0.0.0	-  10.255.255.255
#	172.16.0.0	-  172.31.255.255
#	192.168.0.0	-  192.168.255.255
#
# In case you want to be able to connect to the Internet, you need
# real official assigned numbers. Do not try to invent your own network
# numbers but instead get one from your network provider (if any) or
# from your regional registry (ARIN, APNIC, LACNIC, RIPE NCC, or AfriNIC.)
#

The format of /etc/hosts is as follows:

[Internet address] [official hostname] [alias1] [alias2] ...

For example:

10.0.0.1 myRealHostname.example.com myRealHostname foobar1 foobar2

Consult hosts(5) for more information.

11.9. Tuning with sysctl(8)

sysctl(8) is used to make changes to a running FreeBSD system. This includes many advanced options of the TCP/IP stack and virtual memory system that can dramatically improve performance for an experienced system administrator. Over five hundred system variables can be read and set using sysctl(8).

At its core, sysctl(8) serves two functions: to read and to modify system settings.

To view all readable variables:

% sysctl -a

To read a particular variable, specify its name:

% sysctl kern.maxproc
kern.maxproc: 1044

To set a particular variable, use the variable=value syntax:

# sysctl kern.maxfiles=5000
kern.maxfiles: 2088 -> 5000

Settings of sysctl variables are usually either strings, numbers, or booleans, where a boolean is 1 for yes or 0 for no.

To automatically set some variables each time the machine boots, add them to /etc/sysctl.conf. For more information, refer to sysctl.conf(5) and sysctl.conf.

11.9.1. sysctl.conf

The configuration file for sysctl(8), /etc/sysctl.conf, looks much like /etc/rc.conf. Values are set in a variable=value form. The specified values are set after the system goes into multi-user mode. Not all variables are settable in this mode.

For example, to turn off logging of fatal signal exits and prevent users from seeing processes started by other users, the following tunables can be set in /etc/sysctl.conf:

# Do not log fatal signal exits (e.g., sig 11)
kern.logsigexit=0

# Prevent users from seeing information about processes that
# are being run under another UID.
security.bsd.see_other_uids=0

11.9.2. sysctl(8) Read-only

In some cases it may be desirable to modify read-only sysctl(8) values, which will require a reboot of the system.

For instance, on some laptop models the cardbus(4) device will not probe memory ranges and will fail with errors similar to:

cbb0: Could not map register memory
device_probe_and_attach: cbb0 attach returned 12

The fix requires the modification of a read-only sysctl(8) setting. Add hw.pci.allow_unsupported_io_range=1 to /boot/loader.conf and reboot. Now cardbus(4) should work properly.

11.10. Tuning Disks

The following section will discuss various tuning mechanisms and options which may be applied to disk devices. In many cases, disks with mechanical parts, such as SCSI drives, will be the bottleneck driving down the overall system performance. While a solution is to install a drive without mechanical parts, such as a solid state drive, mechanical drives are not going away anytime in the near future. When tuning disks, it is advisable to utilize the features of the iostat(8) command to test various changes to the system. This command will allow the user to obtain valuable information on system IO.

11.10.1. Sysctl Variables

11.10.1.1. vfs.vmiodirenable

The vfs.vmiodirenable sysctl(8) variable may be set to either 0 (off) or 1 (on). It is set to 1 by default. This variable controls how directories are cached by the system. Most directories are small, using just a single fragment (typically 1 K) in the file system and typically 512 bytes in the buffer cache. With this variable turned off, the buffer cache will only cache a fixed number of directories, even if the system has a huge amount of memory. When turned on, this sysctl(8) allows the buffer cache to use the VM page cache to cache the directories, making all the memory available for caching directories. However, the minimum in-core memory used to cache a directory is the physical page size (typically 4 K) rather than 512 bytes. Keeping this option enabled is recommended if the system is running any services which manipulate large numbers of files. Such services can include web caches, large mail systems, and news systems. Keeping this option on will generally not reduce performance, even with the wasted memory, but one should experiment to find out.

11.10.1.2. vfs.write_behind

The vfs.write_behind sysctl(8) variable defaults to 1 (on). This tells the file system to issue media writes as full clusters are collected, which typically occurs when writing large sequential files. This avoids saturating the buffer cache with dirty buffers when it would not benefit I/O performance. However, this may stall processes and under certain circumstances should be turned off.

11.10.1.3. vfs.hirunningspace

The vfs.hirunningspace sysctl(8) variable determines how much outstanding write I/O may be queued to disk controllers system-wide at any given instance. The default is usually sufficient, but on machines with many disks, try bumping it up to four or five megabytes. Setting too high a value which exceeds the buffer cache’s write threshold can lead to bad clustering performance. Do not set this value arbitrarily high as higher write values may add latency to reads occurring at the same time.

There are various other buffer cache and VM page cache related sysctl(8) values. Modifying these values is not recommended as the VM system does a good job of automatically tuning itself.

11.10.1.4. vm.swap_idle_enabled

The vm.swap_idle_enabled sysctl(8) variable is useful in large multi-user systems with many active login users and lots of idle processes. Such systems tend to generate continuous pressure on free memory reserves. Turning this feature on and tweaking the swapout hysteresis (in idle seconds) via vm.swap_idle_threshold1 and vm.swap_idle_threshold2 depresses the priority of memory pages associated with idle processes more quickly then the normal pageout algorithm. This gives a helping hand to the pageout daemon. Only turn this option on if needed, because the tradeoff is essentially pre-page memory sooner rather than later which eats more swap and disk bandwidth. In a small system this option will have a determinable effect, but in a large system that is already doing moderate paging, this option allows the VM system to stage whole processes into and out of memory easily.

11.10.1.5. hw.ata.wc

Turning off IDE write caching reduces write bandwidth to IDE disks, but may sometimes be necessary due to data consistency issues introduced by hard drive vendors. The problem is that some IDE drives lie about when a write completes. With IDE write caching turned on, IDE hard drives write data to disk out of order and will sometimes delay writing some blocks indefinitely when under heavy disk load. A crash or power failure may cause serious file system corruption. Check the default on the system by observing the hw.ata.wc sysctl(8) variable. If IDE write caching is turned off, one can set this read-only variable to 1 in /boot/loader.conf in order to enable it at boot time.

For more information, refer to ata(4).

11.10.1.6. SCSI_DELAY (kern.cam.scsi_delay)

The SCSI_DELAY kernel configuration option may be used to reduce system boot times. The defaults are fairly high and can be responsible for 15 seconds of delay in the boot process. Reducing it to 5 seconds usually works with modern drives. The kern.cam.scsi_delay boot time tunable should be used. The tunable and kernel configuration option accept values in terms of milliseconds and not seconds.

11.10.2. Soft Updates

To fine-tune a file system, use tunefs(8). This program has many different options. To toggle Soft Updates on and off, use:

# tunefs -n enable /filesystem
# tunefs -n disable /filesystem

A file system cannot be modified with tunefs(8) while it is mounted. A good time to enable Soft Updates is before any partitions have been mounted, in single-user mode.

Soft Updates is recommended for UFS file systems as it drastically improves meta-data performance, mainly file creation and deletion, through the use of a memory cache. There are two downsides to Soft Updates to be aware of. First, Soft Updates guarantee file system consistency in the case of a crash, but could easily be several seconds or even a minute behind updating the physical disk. If the system crashes, unwritten data may be lost. Secondly, Soft Updates delay the freeing of file system blocks. If the root file system is almost full, performing a major update, such as make installworld, can cause the file system to run out of space and the update to fail.

11.10.2.1. More Details About Soft Updates

Meta-data updates are updates to non-content data like inodes or directories. There are two traditional approaches to writing a file system’s meta-data back to disk.

Historically, the default behavior was to write out meta-data updates synchronously. If a directory changed, the system waited until the change was actually written to disk. The file data buffers (file contents) were passed through the buffer cache and backed up to disk later on asynchronously. The advantage of this implementation is that it operates safely. If there is a failure during an update, meta-data is always in a consistent state. A file is either created completely or not at all. If the data blocks of a file did not find their way out of the buffer cache onto the disk by the time of the crash, fsck(8) recognizes this and repairs the file system by setting the file length to 0. Additionally, the implementation is clear and simple. The disadvantage is that meta-data changes are slow. For example, rm -r touches all the files in a directory sequentially, but each directory change will be written synchronously to the disk. This includes updates to the directory itself, to the inode table, and possibly to indirect blocks allocated by the file. Similar considerations apply for unrolling large hierarchies using tar -x.

The second approach is to use asynchronous meta-data updates. This is the default for a UFS file system mounted with mount -o async. Since all meta-data updates are also passed through the buffer cache, they will be intermixed with the updates of the file content data. The advantage of this implementation is there is no need to wait until each meta-data update has been written to disk, so all operations which cause huge amounts of meta-data updates work much faster than in the synchronous case. This implementation is still clear and simple, so there is a low risk for bugs creeping into the code. The disadvantage is that there is no guarantee for a consistent state of the file system. If there is a failure during an operation that updated large amounts of meta-data, like a power failure or someone pressing the reset button, the file system will be left in an unpredictable state. There is no opportunity to examine the state of the file system when the system comes up again as the data blocks of a file could already have been written to the disk while the updates of the inode table or the associated directory were not. It is impossible to implement a fsck(8) which is able to clean up the resulting chaos because the necessary information is not available on the disk. If the file system has been damaged beyond repair, the only choice is to reformat it and restore from backup.

The usual solution for this problem is to implement dirty region logging, which is also referred to as journaling. Meta-data updates are still written synchronously, but only into a small region of the disk. Later on, they are moved to their proper location. Because the logging area is a small, contiguous region on the disk, there are no long distances for the disk heads to move, even during heavy operations, so these operations are quicker than synchronous updates. Additionally, the complexity of the implementation is limited, so the risk of bugs being present is low. A disadvantage is that all meta-data is written twice, once into the logging region and once to the proper location, so performance "pessimization" might result. On the other hand, in case of a crash, all pending meta-data operations can be either quickly rolled back or completed from the logging area after the system comes up again, resulting in a fast file system startup.

Kirk McKusick, the developer of Berkeley FFS, solved this problem with Soft Updates. All pending meta-data updates are kept in memory and written out to disk in a sorted sequence ("ordered meta-data updates"). This has the effect that, in case of heavy meta-data operations, later updates to an item "catch" the earlier ones which are still in memory and have not already been written to disk. All operations are generally performed in memory before the update is written to disk and the data blocks are sorted according to their position so that they will not be on the disk ahead of their meta-data. If the system crashes, an implicit "log rewind" causes all operations which were not written to the disk appear as if they never happened. A consistent file system state is maintained that appears to be the one of 30 to 60 seconds earlier. The algorithm used guarantees that all resources in use are marked as such in their blocks and inodes. After a crash, the only resource allocation error that occurs is that resources are marked as "used" which are actually "free". fsck(8) recognizes this situation, and frees the resources that are no longer used. It is safe to ignore the dirty state of the file system after a crash by forcibly mounting it with mount -f. In order to free resources that may be unused, fsck(8) needs to be run at a later time. This is the idea behind the background fsck(8): at system startup time, only a snapshot of the file system is recorded and fsck(8) is run afterwards. All file systems can then be mounted "dirty", so the system startup proceeds in multi-user mode. Then, background fsck(8) is scheduled for all file systems where this is required, to free resources that may be unused. File systems that do not use Soft Updates still need the usual foreground fsck(8).

The advantage is that meta-data operations are nearly as fast as asynchronous updates and are faster than logging, which has to write the meta-data twice. The disadvantages are the complexity of the code, a higher memory consumption, and some idiosyncrasies. After a crash, the state of the file system appears to be somewhat "older". In situations where the standard synchronous approach would have caused some zero-length files to remain after the fsck(8), these files do not exist at all with Soft Updates because neither the meta-data nor the file contents have been written to disk. Disk space is not released until the updates have been written to disk, which may take place some time after running rm(1). This may cause problems when installing large amounts of data on a file system that does not have enough free space to hold all the files twice.

11.11. Tuning Kernel Limits

11.11.1. File/Process Limits

11.11.1.1. kern.maxfiles

The kern.maxfiles sysctl(8) variable can be raised or lowered based upon system requirements. This variable indicates the maximum number of file descriptors on the system. When the file descriptor table is full, file: table is full will show up repeatedly in the system message buffer, which can be viewed using dmesg(8).

Each open file, socket, or fifo uses one file descriptor. A large-scale production server may easily require many thousands of file descriptors, depending on the kind and number of services running concurrently.

In older FreeBSD releases, the default value of kern.maxfiles is derived from maxusers in the kernel configuration file. kern.maxfiles grows proportionally to the value of maxusers. When compiling a custom kernel, consider setting this kernel configuration option according to the use of the system. From this number, the kernel is given most of its pre-defined limits. Even though a production machine may not have 256 concurrent users, the resources needed may be similar to a high-scale web server.

The read-only sysctl(8) variable kern.maxusers is automatically sized at boot based on the amount of memory available in the system, and may be determined at run-time by inspecting the value of kern.maxusers. Some systems require larger or smaller values of kern.maxusers and values of 64, 128, and 256 are not uncommon. Going above 256 is not recommended unless a huge number of file descriptors is needed. Many of the tunable values set to their defaults by kern.maxusers may be individually overridden at boot-time or run-time in /boot/loader.conf. Refer to loader.conf(5) and /boot/defaults/loader.conf for more details and some hints.

In older releases, the system will auto-tune maxusers if it is set to 0. [1]. When setting this option, set maxusers to at least 4, especially if the system runs Xorg or is used to compile software. The most important table set by maxusers is the maximum number of processes, which is set to 20 + 16 * maxusers. If maxusers is set to 1, there can only be 36 simultaneous processes, including the 18 or so that the system starts up at boot time and the 15 or so used by Xorg. Even a simple task like reading a manual page will start up nine processes to filter, decompress, and view it. Setting maxusers to 64 allows up to 1044 simultaneous processes, which should be enough for nearly all uses. If, however, the error is displayed when trying to start another program, or a server is running with a large number of simultaneous users, increase the number and rebuild.

maxusers does not limit the number of users which can log into the machine. It instead sets various table sizes to reasonable values considering the maximum number of users on the system and how many processes each user will be running.

11.11.1.2. kern.ipc.soacceptqueue

The kern.ipc.soacceptqueue sysctl(8) variable limits the size of the listen queue for accepting new TCP connections. The default value of 128 is typically too low for robust handling of new connections on a heavily loaded web server. For such environments, it is recommended to increase this value to 1024 or higher. A service such as sendmail(8), or Apache may itself limit the listen queue size, but will often have a directive in its configuration file to adjust the queue size. Large listen queues do a better job of avoiding Denial of Service (DoS) attacks.

11.11.2. Network Limits

The NMBCLUSTERS kernel configuration option dictates the amount of network Mbufs available to the system. A heavily-trafficked server with a low number of Mbufs will hinder performance. Each cluster represents approximately 2 K of memory, so a value of 1024 represents 2 megabytes of kernel memory reserved for network buffers. A simple calculation can be done to figure out how many are needed. A web server which maxes out at 1000 simultaneous connections where each connection uses a 6 K receive and 16 K send buffer, requires approximately 32 MB worth of network buffers to cover the web server. A good rule of thumb is to multiply by 2, so 2x32 MB / 2 KB = 64 MB / 2 kB = 32768. Values between 4096 and 32768 are recommended for machines with greater amounts of memory. Never specify an arbitrarily high value for this parameter as it could lead to a boot time crash. To observe network cluster usage, use -m with netstat(1).

The kern.ipc.nmbclusters loader tunable should be used to tune this at boot time. Only older versions of FreeBSD will require the use of the NMBCLUSTERS kernel config(8) option.

For busy servers that make extensive use of the sendfile(2) system call, it may be necessary to increase the number of sendfile(2) buffers via the NSFBUFS kernel configuration option or by setting its value in /boot/loader.conf (see loader(8) for details). A common indicator that this parameter needs to be adjusted is when processes are seen in the sfbufa state. The sysctl(8) variable kern.ipc.nsfbufs is read-only. This parameter nominally scales with kern.maxusers, however it may be necessary to tune accordingly.

Even though a socket has been marked as non-blocking, calling sendfile(2) on the non-blocking socket may result in the sendfile(2) call blocking until enough struct sf_buf's are made available.

11.11.2.1. net.inet.ip.portrange.*

The net.inet.ip.portrange.* sysctl(8) variables control the port number ranges automatically bound to TCP and UDP sockets. There are three ranges: a low range, a default range, and a high range. Most network programs use the default range which is controlled by net.inet.ip.portrange.first and net.inet.ip.portrange.last, which default to 1024 and 5000, respectively. Bound port ranges are used for outgoing connections and it is possible to run the system out of ports under certain circumstances. This most commonly occurs when running a heavily loaded web proxy. The port range is not an issue when running a server which handles mainly incoming connections, such as a web server, or has a limited number of outgoing connections, such as a mail relay. For situations where there is a shortage of ports, it is recommended to increase net.inet.ip.portrange.last modestly. A value of 10000, 20000 or 30000 may be reasonable. Consider firewall effects when changing the port range. Some firewalls may block large ranges of ports, usually low-numbered ports, and expect systems to use higher ranges of ports for outgoing connections. For this reason, it is not recommended that the value of net.inet.ip.portrange.first be lowered.

11.11.2.2. TCP Bandwidth Delay Product

TCP bandwidth delay product limiting can be enabled by setting the net.inet.tcp.inflight.enable sysctl(8) variable to 1. This instructs the system to attempt to calculate the bandwidth delay product for each connection and limit the amount of data queued to the network to just the amount required to maintain optimum throughput.

This feature is useful when serving data over modems, Gigabit Ethernet, high speed WAN links, or any other link with a high bandwidth delay product, especially when also using window scaling or when a large send window has been configured. When enabling this option, also set net.inet.tcp.inflight.debug to 0 to disable debugging. For production use, setting net.inet.tcp.inflight.min to at least 6144 may be beneficial. Setting high minimums may effectively disable bandwidth limiting, depending on the link. The limiting feature reduces the amount of data built up in intermediate route and switch packet queues and reduces the amount of data built up in the local host’s interface queue. With fewer queued packets, interactive connections, especially over slow modems, will operate with lower Round Trip Times. This feature only effects server side data transmission such as uploading. It has no effect on data reception or downloading.

Adjusting net.inet.tcp.inflight.stab is not recommended. This parameter defaults to 20, representing 2 maximal packets added to the bandwidth delay product window calculation. The additional window is required to stabilize the algorithm and improve responsiveness to changing conditions, but it can also result in higher ping(8) times over slow links, though still much lower than without the inflight algorithm. In such cases, try reducing this parameter to 15, 10, or 5 and reducing net.inet.tcp.inflight.min to a value such as 3500 to get the desired effect. Reducing these parameters should be done as a last resort only.

11.11.3. Virtual Memory

11.11.3.1. kern.maxvnodes

A vnode is the internal representation of a file or directory. Increasing the number of vnodes available to the operating system reduces disk I/O. Normally, this is handled by the operating system and does not need to be changed. In some cases where disk I/O is a bottleneck and the system is running out of vnodes, this setting needs to be increased. The amount of inactive and free RAM will need to be taken into account.

To see the current number of vnodes in use:

# sysctl vfs.numvnodes
vfs.numvnodes: 91349

To see the maximum vnodes:

# sysctl kern.maxvnodes
kern.maxvnodes: 100000

If the current vnode usage is near the maximum, try increasing kern.maxvnodes by a value of 1000. Keep an eye on the number of vfs.numvnodes. If it climbs up to the maximum again, kern.maxvnodes will need to be increased further. Otherwise, a shift in memory usage as reported by top(1) should be visible and more memory should be active.

11.12. Adding Swap Space

Sometimes a system requires more swap space. This section describes two methods to increase swap space: adding swap to an existing partition or new hard drive, and creating a swap file on an existing partition.

For information on how to encrypt swap space, which options exist, and why it should be done, refer to “Encrypting Swap”.

11.12.1. Swap on a New Hard Drive or Existing Partition

Adding a new hard drive for swap gives better performance than using a partition on an existing drive. Setting up partitions and hard drives is explained in “Adding Disks” while “Designing the Partition Layout” discusses partition layouts and swap partition size considerations.

Use swapon to add a swap partition to the system. For example:

# swapon /dev/ada1s1b

It is possible to use any partition not currently mounted, even if it already contains data. Using swapon on a partition that contains data will overwrite and destroy that data. Make sure that the partition to be added as swap is really the intended partition before running swapon.

To automatically add this swap partition on boot, add an entry to /etc/fstab:

/dev/ada1s1b	none	swap	sw	0	0

See fstab(5) for an explanation of the entries in /etc/fstab. More information about swapon can be found in swapon(8).

11.12.2. Creating a Swap File

These examples create a 512M swap file called /usr/swap0 instead of using a partition.

Using swap files requires that the module needed by md(4) has either been built into the kernel or has been loaded before swap is enabled. See Configuring the FreeBSD Kernel for information about building a custom kernel.

Przykład 7. Creating a Swap File
 1. Create the swap file:

  # dd if=/dev/zero of=/usr/swap0 bs=1m count=512
 2. Set the proper permissions on the new file:

  # chmod 0600 /usr/swap0
 3. Inform the system about the swap file by adding a line to /etc/fstab:

  md99	none	swap	sw,file=/usr/swap0,late	0	0

  The md(4) device md99 is used, leaving lower device numbers available for interactive use.

 4. Swap space will be added on system startup. To add swap space immediately, use swapon(8):

  # swapon -aL

11.13. Power and Resource Management

It is important to utilize hardware resources in an efficient manner. Power and resource management allows the operating system to monitor system limits and to possibly provide an alert if the system temperature increases unexpectedly. An early specification for providing power management was the Advanced Power Management (APM) facility. APM controls the power usage of a system based on its activity. However, it was difficult and inflexible for operating systems to manage the power usage and thermal properties of a system. The hardware was managed by the BIOS and the user had limited configurability and visibility into the power management settings. The APMBIOS is supplied by the vendor and is specific to the hardware platform. An APM driver in the operating system mediates access to the APM Software Interface, which allows management of power levels.

There are four major problems in APM. First, power management is done by the vendor-specific BIOS, separate from the operating system. For example, the user can set idle-time values for a hard drive in the APMBIOS so that, when exceeded, the BIOS spins down the hard drive without the consent of the operating system. Second, the APM logic is embedded in the BIOS, and it operates outside the scope of the operating system. This means that users can only fix problems in the APMBIOS by flashing a new one into the ROM, which is a dangerous procedure with the potential to leave the system in an unrecoverable state if it fails. Third, APM is a vendor-specific technology, meaning that there is a lot of duplication of efforts and bugs found in one vendor’s BIOS may not be solved in others. Lastly, the APMBIOS did not have enough room to implement a sophisticated power policy or one that can adapt well to the purpose of the machine.

The Plug and Play BIOS (PNPBIOS) was unreliable in many situations. PNPBIOS is 16-bit technology, so the operating system has to use 16-bit emulation in order to interface with PNPBIOS methods. FreeBSD provides an APM driver as APM should still be used for systems manufactured at or before the year 2000. The driver is documented in apm(4).

The successor to APM is the Advanced Configuration and Power Interface (ACPI). ACPI is a standard written by an alliance of vendors to provide an interface for hardware resources and power management. It is a key element in Operating System-directed configuration and Power Management as it provides more control and flexibility to the operating system.

This chapter demonstrates how to configure ACPI on FreeBSD. It then offers some tips on how to debug ACPI and how to submit a problem report containing debugging information so that developers can diagnosis and fix ACPI issues.

11.13.1. Configuring ACPI

In FreeBSD the acpi(4) driver is loaded by default at system boot and should not be compiled into the kernel. This driver cannot be unloaded after boot because the system bus uses it for various hardware interactions. However, if the system is experiencing problems, ACPI can be disabled altogether by rebooting after setting hint.acpi.0.disabled="1" in /boot/loader.conf or by setting this variable at the loader prompt, as described in “Stage Three”.

ACPI and APM cannot coexist and should be used separately. The last one to load will terminate if the driver notices the other is running.

ACPI can be used to put the system into a sleep mode with acpiconf, the -s flag, and a number from 1 to 5. Most users only need 1 (quick suspend to RAM) or 3 (suspend to RAM). Option 5 performs a soft-off which is the same as running halt -p.

Other options are available using sysctl. Refer to acpi(4) and acpiconf(8) for more information.

11.13.2. Common Problems

ACPI is present in all modern computers that conform to the ia32 (x86) and amd64 (AMD) architectures. The full standard has many features including CPU performance management, power planes control, thermal zones, various battery systems, embedded controllers, and bus enumeration. Most systems implement less than the full standard. For instance, a desktop system usually only implements bus enumeration while a laptop might have cooling and battery management support as well. Laptops also have suspend and resume, with their own associated complexity.

An ACPI-compliant system has various components. The BIOS and chipset vendors provide various fixed tables, such as FADT, in memory that specify things like the APIC map (used for SMP), config registers, and simple configuration values. Additionally, a bytecode table, the Differentiated System Description Table DSDT, specifies a tree-like name space of devices and methods.

The ACPI driver must parse the fixed tables, implement an interpreter for the bytecode, and modify device drivers and the kernel to accept information from the ACPI subsystem. For FreeBSD, Intel® has provided an interpreter (ACPI-CA) that is shared with Linux® and NetBSD. The path to the ACPI-CA source code is src/sys/contrib/dev/acpica. The glue code that allows ACPI-CA to work on FreeBSD is in src/sys/dev/acpica/Osd. Finally, drivers that implement various ACPI devices are found in src/sys/dev/acpica.

For ACPI to work correctly, all the parts have to work correctly. Here are some common problems, in order of frequency of appearance, and some possible workarounds or fixes. If a fix does not resolve the issue, refer to Getting and Submitting Debugging Info for instructions on how to submit a bug report.

11.13.2.1. Mouse Issues

In some cases, resuming from a suspend operation will cause the mouse to fail. A known work around is to add hint.psm.0.flags="0x3000" to /boot/loader.conf.

11.13.2.2. Suspend/Resume

ACPI has three suspend to RAM (STR) states, S1-S3, and one suspend to disk state (STD), called S4. STD can be implemented in two separate ways. The S4BIOS is a BIOS-assisted suspend to disk and S4OS is implemented entirely by the operating system. The normal state the system is in when plugged in but not powered up is "soft off" (S5).

Use sysctl hw.acpi to check for the suspend-related items. These example results are from a Thinkpad:

hw.acpi.supported_sleep_state: S3 S4 S5
hw.acpi.s4bios: 0

Use acpiconf -s to test S3, S4, and S5. An s4bios of one (1) indicates S4BIOS support instead of S4 operating system support.

When testing suspend/resume, start with S1, if supported. This state is most likely to work since it does not require much driver support. No one has implemented S2, which is similar to S1. Next, try S3. This is the deepest STR state and requires a lot of driver support to properly reinitialize the hardware.

A common problem with suspend/resume is that many device drivers do not save, restore, or reinitialize their firmware, registers, or device memory properly. As a first attempt at debugging the problem, try:

# sysctl debug.bootverbose=1
# sysctl debug.acpi.suspend_bounce=1
# acpiconf -s 3

This test emulates the suspend/resume cycle of all device drivers without actually going into S3 state. In some cases, problems such as losing firmware state, device watchdog time out, and retrying forever, can be captured with this method. Note that the system will not really enter S3 state, which means devices may not lose power, and many will work fine even if suspend/resume methods are totally missing, unlike real S3 state.

Harder cases require additional hardware, such as a serial port and cable for debugging through a serial console, a Firewire port and cable for using dcons(4), and kernel debugging skills.

To help isolate the problem, unload as many drivers as possible. If it works, narrow down which driver is the problem by loading drivers until it fails again. Typically, binary drivers like nvidia.ko, display drivers, and USB will have the most problems while Ethernet interfaces usually work fine. If drivers can be properly loaded and unloaded, automate this by putting the appropriate commands in /etc/rc.suspend and /etc/rc.resume. Try setting hw.acpi.reset_video to 1 if the display is messed up after resume. Try setting longer or shorter values for hw.acpi.sleep_delay to see if that helps.

Try loading a recent Linux® distribution to see if suspend/resume works on the same hardware. If it works on Linux®, it is likely a FreeBSD driver problem. Narrowing down which driver causes the problem will assist developers in fixing the problem. Since the ACPI maintainers rarely maintain other drivers, such as sound or ATA, any driver problems should also be posted to the FreeBSD-CURRENT mailing list and mailed to the driver maintainer. Advanced users can include debugging printf(3)s in a problematic driver to track down where in its resume function it hangs.

Finally, try disabling ACPI and enabling APM instead. If suspend/resume works with APM, stick with APM, especially on older hardware (pre-2000). It took vendors a while to get ACPI support correct and older hardware is more likely to have BIOS problems with ACPI.

11.13.2.3. System Hangs

Most system hangs are a result of lost interrupts or an interrupt storm. Chipsets may have problems based on boot, how the BIOS configures interrupts before correctness of the APIC (MADT) table, and routing of the System Control Interrupt (SCI).

Interrupt storms can be distinguished from lost interrupts by checking the output of vmstat -i and looking at the line that has acpi0. If the counter is increasing at more than a couple per second, there is an interrupt storm. If the system appears hung, try breaking to DDB (CTRL+ALT+ESC on console) and type show interrupts.

When dealing with interrupt problems, try disabling APIC support with hint.apic.0.disabled="1" in /boot/loader.conf.

11.13.2.4. Panics

Panics are relatively rare for ACPI and are the top priority to be fixed. The first step is to isolate the steps to reproduce the panic, if possible, and get a backtrace. Follow the advice for enabling options DDB and setting up a serial console in “Entering the DDB Debugger from the Serial Line” or setting up a dump partition. To get a backtrace in DDB, use tr. When handwriting the backtrace, get at least the last five and the top five lines in the trace.

Then, try to isolate the problem by booting with ACPI disabled. If that works, isolate the ACPI subsystem by using various values of debug.acpi.disable. See acpi(4) for some examples.

11.13.2.5. System Powers Up After Suspend or Shutdown

First, try setting hw.acpi.disable_on_poweroff="0" in /boot/loader.conf. This keeps ACPI from disabling various events during the shutdown process. Some systems need this value set to 1 (the default) for the same reason. This usually fixes the problem of a system powering up spontaneously after a suspend or poweroff.

11.13.2.6. BIOS Contains Buggy Bytecode

Some BIOS vendors provide incorrect or buggy bytecode. This is usually manifested by kernel console messages like this:

ACPI-1287: *** Error: Method execution failed [\\_SB_.PCI0.LPC0.FIGD._STA] \\
(Node 0xc3f6d160), AE_NOT_FOUND

Often, these problems may be resolved by updating the BIOS to the latest revision. Most console messages are harmless, but if there are other problems, like the battery status is not working, these messages are a good place to start looking for problems.

11.13.3. Overriding the Default AML

The BIOS bytecode, known as ACPI Machine Language (AML), is compiled from a source language called ACPI Source Language (ASL). The AML is found in the table known as the Differentiated System Description Table (DSDT).

The goal of FreeBSD is for everyone to have working ACPI without any user intervention. Workarounds are still being developed for common mistakes made by BIOS vendors. The Microsoft® interpreter (acpi.sys and acpiec.sys) does not strictly check for adherence to the standard, and thus many BIOS vendors who only test ACPI under Windows® never fix their ASL. FreeBSD developers continue to identify and document which non-standard behavior is allowed by Microsoft®'s interpreter and replicate it so that FreeBSD can work without forcing users to fix the ASL.

To help identify buggy behavior and possibly fix it manually, a copy can be made of the system’s ASL. To copy the system’s ASL to a specified file name, use acpidump with -t, to show the contents of the fixed tables, and -d, to disassemble the AML:

# acpidump -td > my.asl

Some AML versions assume the user is running Windows®. To override this, set hw.acpi.osname="Windows 2009" in /boot/loader.conf, using the most recent Windows® version listed in the ASL.

Other workarounds may require my.asl to be customized. If this file is edited, compile the new ASL using the following command. Warnings can usually be ignored, but errors are bugs that will usually prevent ACPI from working correctly.

# iasl -f my.asl

Including -f forces creation of the AML, even if there are errors during compilation. Some errors, such as missing return statements, are automatically worked around by the FreeBSD interpreter.

The default output filename for iasl is DSDT.aml. Load this file instead of the BIOS’s buggy copy, which is still present in flash memory, by editing /boot/loader.conf as follows:

acpi_dsdt_load="YES"
acpi_dsdt_name="/boot/DSDT.aml"

Be sure to copy DSDT.aml to /boot, then reboot the system. If this fixes the problem, send a diff(1) of the old and new ASL to FreeBSD ACPI mailing list so that developers can work around the buggy behavior in acpica.

11.13.4. Getting and Submitting Debugging Info

The ACPI driver has a flexible debugging facility. A set of subsystems and the level of verbosity can be specified. The subsystems to debug are specified as layers and are broken down into components (ACPI_ALL_COMPONENTS) and ACPI hardware support (ACPI_ALL_DRIVERS). The verbosity of debugging output is specified as the level and ranges from just report errors (ACPI_LV_ERROR) to everything (ACPI_LV_VERBOSE). The level is a bitmask so multiple options can be set at once, separated by spaces. In practice, a serial console should be used to log the output so it is not lost as the console message buffer flushes. A full list of the individual layers and levels is found in acpi(4).

Debugging output is not enabled by default. To enable it, add options ACPI_DEBUG to the custom kernel configuration file if ACPI is compiled into the kernel. Add ACPI_DEBUG=1 to /etc/make.conf to enable it globally. If a module is used instead of a custom kernel, recompile just the acpi.ko module as follows:

# cd /sys/modules/acpi/acpi && make clean && make ACPI_DEBUG=1

Copy the compiled acpi.ko to /boot/kernel and add the desired level and layer to /boot/loader.conf. The entries in this example enable debug messages for all ACPI components and hardware drivers and output error messages at the least verbose level:

debug.acpi.layer="ACPI_ALL_COMPONENTS ACPI_ALL_DRIVERS"
debug.acpi.level="ACPI_LV_ERROR"

If the required information is triggered by a specific event, such as a suspend and then resume, do not modify /boot/loader.conf. Instead, use sysctl to specify the layer and level after booting and preparing the system for the specific event. The variables which can be set using sysctl are named the same as the tunables in /boot/loader.conf.

Once the debugging information is gathered, it can be sent to FreeBSD ACPI mailing list so that it can be used by the FreeBSD ACPI maintainers to identify the root cause of the problem and to develop a solution.

Before submitting debugging information to this mailing list, ensure the latest BIOS version is installed and, if available, the embedded controller firmware version.

When submitting a problem report, include the following information:

 • Description of the buggy behavior, including system type, model, and anything that causes the bug to appear. Note as accurately as possible when the bug began occurring if it is new.

 • The output of dmesg after running boot -v, including any error messages generated by the bug.

 • The dmesg output from boot -v with ACPI disabled, if disabling ACPI helps to fix the problem.

 • Output from sysctl hw.acpi. This lists which features the system offers.

 • The URL to a pasted version of the system’s ASL. Do not send the ASL directly to the list as it can be very large. Generate a copy of the ASL by running this command:

  # acpidump -dt > name-system.asl

  Substitute the login name for name and manufacturer/model for system. For example, use njl-FooCo6000.asl.

Most FreeBSD developers watch the FreeBSD-CURRENT mailing list, but one should submit problems to FreeBSD ACPI mailing list to be sure it is seen. Be patient when waiting for a response. If the bug is not immediately apparent, submit a bug report. When entering a PR, include the same information as requested above. This helps developers to track the problem and resolve it. Do not send a PR without emailing FreeBSD ACPI mailing list first as it is likely that the problem has been reported before.

11.13.5. References

More information about ACPI may be found in the following locations:

Rozdział 12. The FreeBSD Booting Process

12.1. Synopsis

The process of starting a computer and loading the operating system is referred to as "the bootstrap process", or "booting". FreeBSD’s boot process provides a great deal of flexibility in customizing what happens when the system starts, including the ability to select from different operating systems installed on the same computer, different versions of the same operating system, or a different installed kernel.

This chapter details the configuration options that can be set. It demonstrates how to customize the FreeBSD boot process, including everything that happens until the FreeBSD kernel has started, probed for devices, and started init(8). This occurs when the text color of the boot messages changes from bright white to grey.

After reading this chapter, you will recognize:

 • The components of the FreeBSD bootstrap system and how they interact.

 • The options that can be passed to the components in the FreeBSD bootstrap in order to control the boot process.

 • How to configure a customized boot splash screen.

 • The basics of setting device hints.

 • How to boot into single- and multi-user mode and how to properly shut down a FreeBSD system.

This chapter only describes the boot process for FreeBSD running on x86 and amd64 systems.

12.2. FreeBSD Boot Process

Turning on a computer and starting the operating system poses an interesting dilemma. By definition, the computer does not know how to do anything until the operating system is started. This includes running programs from the disk. If the computer can not run a program from the disk without the operating system, and the operating system programs are on the disk, how is the operating system started?

This problem parallels one in the book The Adventures of Baron Munchausen. A character had fallen part way down a manhole, and pulled himself out by grabbing his bootstraps and lifting. In the early days of computing, the term bootstrap was applied to the mechanism used to load the operating system. It has since become shortened to "booting".

On x86 hardware, the Basic Input/Output System (BIOS) is responsible for loading the operating system. The BIOS looks on the hard disk for the Master Boot Record (MBR), which must be located in a specific place on the disk. The BIOS has enough knowledge to load and run the MBR, and assumes that the MBR can then carry out the rest of the tasks involved in loading the operating system, possibly with the help of the BIOS.

FreeBSD provides for booting from both the older MBR standard, and the newer GUID Partition Table (GPT). GPT partitioning is often found on computers with the Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). However, FreeBSD can boot from GPT partitions even on machines with only a legacy BIOS with gptboot(8). Work is under way to provide direct UEFI booting.

The code within the MBR is typically referred to as a boot manager, especially when it interacts with the user. The boot manager usually has more code in the first track of the disk or within the file system. Examples of boot managers include the standard FreeBSD boot manager boot0, also called Boot Easy, and Grub, which is used by many Linux® distributions.

If only one operating system is installed, the MBR searches for the first bootable (active) slice on the disk, and then runs the code on that slice to load the remainder of the operating system. When multiple operating systems are present, a different boot manager can be installed to display a list of operating systems so the user can select one to boot.

The remainder of the FreeBSD bootstrap system is divided into three stages. The first stage knows just enough to get the computer into a specific state and run the second stage. The second stage can do a little bit more, before running the third stage. The third stage finishes the task of loading the operating system. The work is split into three stages because the MBR puts limits on the size of the programs that can be run at stages one and two. Chaining the tasks together allows FreeBSD to provide a more flexible loader.

The kernel is then started and begins to probe for devices and initialize them for use. Once the kernel boot process is finished, the kernel passes control to the user process init(8), which makes sure the disks are in a usable state, starts the user-level resource configuration which mounts file systems, sets up network cards to communicate on the network, and starts the processes which have been configured to run at startup.

This section describes these stages in more detail and demonstrates how to interact with the FreeBSD boot process.

12.2.1. The Boot Manager

The boot manager code in the MBR is sometimes referred to as stage zero of the boot process. By default, FreeBSD uses the boot0 boot manager.

The MBR installed by the FreeBSD installer is based on /boot/boot0. The size and capability of boot0 is restricted to 446 bytes due to the slice table and 0x55AA identifier at the end of the MBR. If boot0 and multiple operating systems are installed, a message similar to this example will be displayed at boot time:

Przykład 8. boot0 Screenshot
F1 Win
F2 FreeBSD

Default: F2

Other operating systems will overwrite an existing MBR if they are installed after FreeBSD. If this happens, or to replace the existing MBR with the FreeBSD MBR, use the following command:

# fdisk -B -b /boot/boot0 device

where device is the boot disk, such as ad0 for the first IDE disk, ad2 for the first IDE disk on a second IDE controller, or da0 for the first SCSI disk. To create a custom configuration of the MBR, refer to boot0cfg(8).

12.2.2. Stage One and Stage Two

Conceptually, the first and second stages are part of the same program on the same area of the disk. Because of space constraints, they have been split into two, but are always installed together. They are copied from the combined /boot/boot by the FreeBSD installer or bsdlabel.

These two stages are located outside file systems, in the first track of the boot slice, starting with the first sector. This is where boot0, or any other boot manager, expects to find a program to run which will continue the boot process.

The first stage, boot1, is very simple, since it can only be 512 bytes in size. It knows just enough about the FreeBSD bsdlabel, which stores information about the slice, to find and execute boot2.

Stage two, boot2, is slightly more sophisticated, and understands the FreeBSD file system enough to find files. It can provide a simple interface to choose the kernel or loader to run. It runs loader, which is much more sophisticated and provides a boot configuration file. If the boot process is interrupted at stage two, the following interactive screen is displayed:

Przykład 9. boot2 Screenshot
>> FreeBSD/i386 BOOT
Default: 0:ad(0,a)/boot/loader
boot:

To replace the installed boot1 and boot2, use bsdlabel, where diskslice is the disk and slice to boot from, such as ad0s1 for the first slice on the first IDE disk:

# bsdlabel -B diskslice

If just the disk name is used, such as ad0, bsdlabel will create the disk in "dangerously dedicated mode", without slices. This is probably not the desired action, so double check the diskslice before pressing Return.

12.2.3. Stage Three

The loader is the final stage of the three-stage bootstrap process. It is located on the file system, usually as /boot/loader.

The loader is intended as an interactive method for configuration, using a built-in command set, backed up by a more powerful interpreter which has a more complex command set.

During initialization, loader will probe for a console and for disks, and figure out which disk it is booting from. It will set variables accordingly, and an interpreter is started where user commands can be passed from a script or interactively.

The loader will then read /boot/loader.rc, which by default reads in /boot/defaults/loader.conf which sets reasonable defaults for variables and reads /boot/loader.conf for local changes to those variables. loader.rc then acts on these variables, loading whichever modules and kernel are selected.

Finally, by default, loader issues a 10 second wait for key presses, and boots the kernel if it is not interrupted. If interrupted, the user is presented with a prompt which understands the command set, where the user may adjust variables, unload all modules, load modules, and then finally boot or reboot. Loader Built-In Commands lists the most commonly used loader commands. For a complete discussion of all available commands, refer to loader(8).

Tabela 10. Loader Built-In Commands
VariableDescription

autoboot seconds

Proceeds to boot the kernel if not interrupted within the time span given, in seconds. It displays a countdown, and the default time span is 10 seconds.

boot [-options] [kernelname]

Immediately proceeds to boot the kernel, with any specified options or kernel name. Providing a kernel name on the command-line is only applicable after an unload has been issued. Otherwise, the previously-loaded kernel will be used. If kernelname is not qualified, it will be searched under /boot/kernel and /boot/modules.

boot-conf

Goes through the same automatic configuration of modules based on specified variables, most commonly kernel. This only makes sense if unload is used first, before changing some variables.

help [topic]

Shows help messages read from /boot/loader.help. If the topic given is index, the list of available topics is displayed.

include filename …​

Reads the specified file and interprets it line by line. An error immediately stops the include.

load [-t type] filename

Loads the kernel, kernel module, or file of the type given, with the specified filename. Any arguments after filename are passed to the file. If filename is not qualified, it will be searched under /boot/kernel and /boot/modules.

ls [-l] [path]

Displays a listing of files in the given path, or the root directory, if the path is not specified. If -l is specified, file sizes will also be shown.

lsdev [-v]

Lists all of the devices from which it may be possible to load modules. If -v is specified, more details are printed.

lsmod [-v]

Displays loaded modules. If -v is specified, more details are shown.

more filename

Displays the files specified, with a pause at each LINES displayed.

reboot

Immediately reboots the system.

set variable, set variable=value

Sets the specified environment variables.

unload

Removes all loaded modules.

Here are some practical examples of loader usage. To boot the usual kernel in single-user mode :

 boot -s

To unload the usual kernel and modules and then load the previous or another, specified kernel:

 unload
 load kernel.old

Use kernel.GENERIC to refer to the default kernel that comes with an installation, or kernel.old, to refer to the previously installed kernel before a system upgrade or before configuring a custom kernel.

Use the following to load the usual modules with another kernel:

 unload
 set kernel="kernel.old"
 boot-conf

To load an automated kernel configuration script:

 load -t userconfig_script /boot/kernel.conf

12.2.4. Last Stage

Once the kernel is loaded by either loader or by boot2, which bypasses loader, it examines any boot flags and adjusts its behavior as necessary. Kernel Interaction During Boot lists the commonly used boot flags. Refer to boot(8) for more information on the other boot flags.

Tabela 11. Kernel Interaction During Boot
OptionDescription

-a

During kernel initialization, ask for the device to mount as the root file system.

-C

Boot the root file system from a CDROM.

-s

Boot into single-user mode.

-v

Be more verbose during kernel startup.

Once the kernel has finished booting, it passes control to the user process init(8), which is located at /sbin/init, or the program path specified in the init_path variable in loader. This is the last stage of the boot process.

The boot sequence makes sure that the file systems available on the system are consistent. If a UFS file system is not, and fsck cannot fix the inconsistencies, init drops the system into single-user mode so that the system administrator can resolve the problem directly. Otherwise, the system boots into multi-user mode.

12.2.4.1. Single-User Mode

A user can specify this mode by booting with -s or by setting the boot_single variable in loader. It can also be reached by running shutdown now from multi-user mode. Single-user mode begins with this message:

Enter full pathname of shell or RETURN for /bin/sh:

If the user presses Enter, the system will enter the default Bourne shell. To specify a different shell, input the full path to the shell.

Single-user mode is usually used to repair a system that will not boot due to an inconsistent file system or an error in a boot configuration file. It can also be used to reset the root password when it is unknown. These actions are possible as the single-user mode prompt gives full, local access to the system and its configuration files. There is no networking in this mode.

While single-user mode is useful for repairing a system, it poses a security risk unless the system is in a physically secure location. By default, any user who can gain physical access to a system will have full control of that system after booting into single-user mode.

If the system console is changed to insecure in /etc/ttys, the system will first prompt for the root password before initiating single-user mode. This adds a measure of security while removing the ability to reset the root password when it is unknown.

Przykład 10. Configuring an Insecure Console in /etc/ttys
# name getty              type  status     comments
#
# If console is marked "insecure", then init will ask for the root password
# when going to single-user mode.
console none              unknown off insecure

An insecure console means that physical security to the console is considered to be insecure, so only someone who knows the root password may use single-user mode.

12.2.4.2. Multi-User Mode

If init finds the file systems to be in order, or once the user has finished their commands in single-user mode and has typed exit to leave single-user mode, the system enters multi-user mode, in which it starts the resource configuration of the system.

The resource configuration system reads in configuration defaults from /etc/defaults/rc.conf and system-specific details from /etc/rc.conf. It then proceeds to mount the system file systems listed in /etc/fstab. It starts up networking services, miscellaneous system daemons, then the startup scripts of locally installed packages.

To learn more about the resource configuration system, refer to rc(8) and examine the scripts located in /etc/rc.d.

12.3. Configuring Boot Time Splash Screens

Typically when a FreeBSD system boots, it displays its progress as a series of messages at the console. A boot splash screen creates an alternate boot screen that hides all of the boot probe and service startup messages. A few boot loader messages, including the boot options menu and a timed wait countdown prompt, are displayed at boot time, even when the splash screen is enabled. The display of the splash screen can be turned off by hitting any key on the keyboard during the boot process.

There are two basic environments available in FreeBSD. The first is the default legacy virtual console command line environment. After the system finishes booting, a console login prompt is presented. The second environment is a configured graphical environment. Refer to The X Window System for more information on how to install and configure a graphical display manager and a graphical login manager.

Once the system has booted, the splash screen defaults to being a screen saver. After a time period of non-use, the splash screen will display and will cycle through steps of changing intensity of the image, from bright to very dark and over again. The configuration of the splash screen saver can be overridden by adding a saver= line to /etc/rc.conf. Several built-in screen savers are available and described in splash(4). The saver= option only applies to virtual consoles and has no effect on graphical display managers.

By installing the sysutils/bsd-splash-changer package or port, a random splash image from a collection will display at boot. The splash screen function supports 256-colors in the bitmap (.bmp), ZSoft PCX (.pcx), or TheDraw (.bin) formats. The .bmp, .pcx, or .bin image has to be placed on the root partition, for example in /boot. The splash image files must have a resolution of 320 by 200 pixels or less in order to work on standard VGA adapters. For the default boot display resolution of 256-colors and 320 by 200 pixels or less, add the following lines to /boot/loader.conf. Replace splash.bmp with the name of the bitmap file to use:

splash_bmp_load="YES"
bitmap_load="YES"
bitmap_name="/boot/splash.bmp"

To use a PCX file instead of a bitmap file:

splash_pcx_load="YES"
bitmap_load="YES"
bitmap_name="/boot/splash.pcx"

To instead use ASCII art in the https://en.wikipedia.org/wiki/TheDraw format:

splash_txt="YES"
bitmap_load="YES"
bitmap_name="/boot/splash.bin"

Other interesting loader.conf options include:

beastie_disable="YES"

This will stop the boot options menu from being displayed, but the timed wait count down prompt will still be present. Even with the display of the boot options menu disabled, entering an option selection at the timed wait count down prompt will enact the corresponding boot option.

loader_logo="beastie"

This will replace the default words "FreeBSD", which are displayed to the right of the boot options menu, with the colored beastie logo.

For more information, refer to splash(4), loader.conf(5), and vga(4).

12.4. Device Hints

During initial system startup, the boot loader(8) reads device.hints(5). This file stores kernel boot information known as variables, sometimes referred to as "device hints". These "device hints" are used by device drivers for device configuration.

Device hints may also be specified at the Stage 3 boot loader prompt, as demonstrated in Stage Three. Variables can be added using set, removed with unset, and viewed show. Variables set in /boot/device.hints can also be overridden. Device hints entered at the boot loader are not permanent and will not be applied on the next reboot.

Once the system is booted, kenv(1) can be used to dump all of the variables.

The syntax for /boot/device.hints is one variable per line, using the hash "#" as comment markers. Lines are constructed as follows:

 hint.driver.unit.keyword="value"

The syntax for the Stage 3 boot loader is:

 set hint.driver.unit.keyword=value

where driver is the device driver name, unit is the device driver unit number, and keyword is the hint keyword. The keyword may consist of the following options:

 • at: specifies the bus which the device is attached to.

 • port: specifies the start address of the I/O to be used.

 • irq: specifies the interrupt request number to be used.

 • drq: specifies the DMA channel number.

 • maddr: specifies the physical memory address occupied by the device.

 • flags: sets various flag bits for the device.

 • disabled: if set to 1 the device is disabled.

Since device drivers may accept or require more hints not listed here, viewing a driver’s manual page is recommended. For more information, refer to device.hints(5), kenv(1), loader.conf(5), and loader(8).

12.5. Shutdown Sequence

Upon controlled shutdown using shutdown(8), init(8) will attempt to run the script /etc/rc.shutdown, and then proceed to send all processes the TERM signal, and subsequently the KILL signal to any that do not terminate in a timely manner.

To power down a FreeBSD machine on architectures and systems that support power management, use shutdown -p now to turn the power off immediately. To reboot a FreeBSD system, use shutdown -r now. One must be root or a member of operator in order to run shutdown(8). One can also use halt(8) and reboot(8). Refer to their manual pages and to shutdown(8) for more information.

Modify group membership by referring to “Users and Basic Account Management”.

Power management requires acpi(4) to be loaded as a module or statically compiled into a custom kernel.

Rozdział 13. Security

13.1. Synopsis

Security, whether physical or virtual, is a topic so broad that an entire industry has evolved around it. Hundreds of standard practices have been authored about how to secure systems and networks, and as a user of FreeBSD, understanding how to protect against attacks and intruders is a must.

In this chapter, several fundamentals and techniques will be discussed. The FreeBSD system comes with multiple layers of security, and many more third party utilities may be added to enhance security.

After reading this chapter, you will know:

 • Basic FreeBSD system security concepts.

 • The various crypt mechanisms available in FreeBSD.

 • How to set up one-time password authentication.

 • How to configure TCP Wrapper for use with inetd(8).

 • How to set up Kerberos on FreeBSD.

 • How to configure IPsec and create a VPN.

 • How to configure and use OpenSSH on FreeBSD.

 • How to use file system ACLs.

 • How to use pkg to audit third party software packages installed from the Ports Collection.

 • How to utilize FreeBSD security advisories.

 • What Process Accounting is and how to enable it on FreeBSD.

 • How to control user resources using login classes or the resource limits database.

Before reading this chapter, you should:

 • Understand basic FreeBSD and Internet concepts.

Additional security topics are covered elsewhere in this Handbook. For example, Mandatory Access Control is discussed in Mandatory Access Control and Internet firewalls are discussed in Firewalls.

13.2. Introduction

Security is everyone’s responsibility. A weak entry point in any system could allow intruders to gain access to critical information and cause havoc on an entire network. One of the core principles of information security is the CIA triad, which stands for the Confidentiality, Integrity, and Availability of information systems.

The CIA triad is a bedrock concept of computer security as customers and users expect their data to be protected. For example, a customer expects that their credit card information is securely stored (confidentiality), that their orders are not changed behind the scenes (integrity), and that they have access to their order information at all times (availablility).

To provide CIA, security professionals apply a defense in depth strategy. The idea of defense in depth is to add several layers of security to prevent one single layer failing and the entire security system collapsing. For example, a system administrator cannot simply turn on a firewall and consider the network or system secure. One must also audit accounts, check the integrity of binaries, and ensure malicious tools are not installed. To implement an effective security strategy, one must understand threats and how to defend against them.

What is a threat as it pertains to computer security? Threats are not limited to remote attackers who attempt to access a system without permission from a remote location. Threats also include employees, malicious software, unauthorized network devices, natural disasters, security vulnerabilities, and even competing corporations.

Systems and networks can be accessed without permission, sometimes by accident, or by remote attackers, and in some cases, via corporate espionage or former employees. As a user, it is important to prepare for and admit when a mistake has led to a security breach and report possible issues to the security team. As an administrator, it is important to know of the threats and be prepared to mitigate them.

When applying security to systems, it is recommended to start by securing the basic accounts and system configuration, and then to secure the network layer so that it adheres to the system policy and the organization’s security procedures. Many organizations already have a security policy that covers the configuration of technology devices. The policy should include the security configuration of workstations, desktops, mobile devices, phones, production servers, and development servers. In many cases, standard operating procedures (SOPs) already exist. When in doubt, ask the security team.

The rest of this introduction describes how some of these basic security configurations are performed on a FreeBSD system. The rest of this chapter describes some specific tools which can be used when implementing a security policy on a FreeBSD system.

13.2.1. Preventing Logins

In securing a system, a good starting point is an audit of accounts. Ensure that root has a strong password and that this password is not shared. Disable any accounts that do not need login access.

To deny login access to accounts, two methods exist. The first is to lock the account. This example locks the toor account:

# pw lock toor

The second method is to prevent login access by changing the shell to /usr/sbin/nologin. Only the superuser can change the shell for other users:

# chsh -s /usr/sbin/nologin toor

The /usr/sbin/nologin shell prevents the system from assigning a shell to the user when they attempt to login.

13.2.2. Permitted Account Escalation

In some cases, system administration needs to be shared with other users. FreeBSD has two methods to handle this. The first one, which is not recommended, is a shared root password used by members of the wheel group. With this method, a user types su and enters the password for wheel whenever superuser access is needed. The user should then type exit to leave privileged access after finishing the commands that required administrative access. To add a user to this group, edit /etc/group and add the user to the end of the wheel entry. The user must be separated by a comma character with no space.

The second, and recommended, method to permit privilege escalation is to install the security/sudo package or port. This software provides additional auditing, more fine-grained user control, and can be configured to lock users into running only the specified privileged commands.

After installation, use visudo to edit /usr/local/etc/sudoers. This example creates a new webadmin group, adds the trhodes account to that group, and configures that group access to restart apache24:

# pw groupadd webadmin -M trhodes -g 6000
# visudo
%webadmin ALL=(ALL) /usr/sbin/service apache24 *

13.2.3. Password Hashes

Passwords are a necessary evil of technology. When they must be used, they should be complex and a powerful hash mechanism should be used to encrypt the version that is stored in the password database. FreeBSD supports the DES, MD5, SHA256, SHA512, and Blowfish hash algorithms in its crypt() library. The default of SHA512 should not be changed to a less secure hashing algorithm, but can be changed to the more secure Blowfish algorithm.

Blowfish is not part of AES and is not considered compliant with any Federal Information Processing Standards (FIPS). Its use may not be permitted in some environments.

To determine which hash algorithm is used to encrypt a user’s password, the superuser can view the hash for the user in the FreeBSD password database. Each hash starts with a symbol which indicates the type of hash mechanism used to encrypt the password. If DES is used, there is no beginning symbol. For MD5, the symbol is $. For SHA256 and SHA512, the symbol is $6$. For Blowfish, the symbol is $2a$. In this example, the password for dru is hashed using the default SHA512 algorithm as the hash starts with $6$. Note that the encrypted hash, not the password itself, is stored in the password database:

# grep dru /etc/master.passwd
dru:$6$pzIjSvCAn.PBYQBA$PXpSeWPx3g5kscj3IMiM7tUEUSPmGexxta.8Lt9TGSi2lNQqYGKszsBPuGME0:1001:1001::0:0:dru:/usr/home/dru:/bin/csh

The hash mechanism is set in the user’s login class. For this example, the user is in the default login class and the hash algorithm is set with this line in /etc/login.conf:

    :passwd_format=sha512:\

To change the algorithm to Blowfish, modify that line to look like this:

    :passwd_format=blf:\

Then run cap_mkdb /etc/login.conf as described in Configuring Login Classes. Note that this change will not affect any existing password hashes. This means that all passwords should be re-hashed by asking users to run passwd in order to change their password.

For remote logins, two-factor authentication should be used. An example of two-factor authentication is "something you have", such as a key, and "something you know", such as the passphrase for that key. Since OpenSSH is part of the FreeBSD base system, all network logins should be over an encrypted connection and use key-based authentication instead of passwords. For more information, refer to OpenSSH. Kerberos users may need to make additional changes to implement OpenSSH in their network. These changes are described in Kerberos.

13.2.4. Password Policy Enforcement

Enforcing a strong password policy for local accounts is a fundamental aspect of system security. In FreeBSD, password length, password strength, and password complexity can be implemented using built-in Pluggable Authentication Modules (PAM).

This section demonstrates how to configure the minimum and maximum password length and the enforcement of mixed characters using the pam_passwdqc.so module. This module is enforced when a user changes their password.

To configure this module, become the superuser and uncomment the line containing pam_passwdqc.so in /etc/pam.d/passwd. Then, edit that line to match the password policy:

password    requisite    pam_passwdqc.so     min=disabled,disabled,disabled,12,10 similar=deny retry=3 enforce=users

This example sets several requirements for new passwords. The min setting controls the minimum password length. It has five values because this module defines five different types of passwords based on their complexity. Complexity is defined by the type of characters that must exist in a password, such as letters, numbers, symbols, and case. The types of passwords are described in pam_passwdqc(8). In this example, the first three types of passwords are disabled, meaning that passwords that meet those complexity requirements will not be accepted, regardless of their length. The 12 sets a minimum password policy of at least twelve characters, if the password also contains characters with three types of complexity. The 10 sets the password policy to also allow passwords of at least ten characters, if the password contains characters with four types of complexity.

The similar setting denies passwords that are similar to the user’s previous password. The retry setting provides a user with three opportunities to enter a new password.

Once this file is saved, a user changing their password will see a message similar to the following:

% passwd
Changing local password for trhodes
Old Password:

You can now choose the new password.
A valid password should be a mix of upper and lower case letters,
digits and other characters. You can use a 12 character long
password with characters from at least 3 of these 4 classes, or
a 10 character long password containing characters from all the
classes. Characters that form a common pattern are discarded by
the check.
Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can
pick this as your password: "trait-useful&knob".
Enter new password:

If a password that does not match the policy is entered, it will be rejected with a warning and the user will have an opportunity to try again, up to the configured number of retries.

Most password policies require passwords to expire after so many days. To set a password age time in FreeBSD, set passwordtime for the user’s login class in /etc/login.conf. The default login class contains an example:

#    :passwordtime=90d:\

So, to set an expiry of 90 days for this login class, remove the comment symbol (#), save the edit, and run cap_mkdb /etc/login.conf.

To set the expiration on individual users, pass an expiration date or the number of days to expiry and a username to pw:

# pw usermod -p 30-apr-2015 -n trhodes

As seen here, an expiration date is set in the form of day, month, and year. For more information, see pw(8).

13.2.5. Detecting Rootkits

A rootkit is any unauthorized software that attempts to gain root access to a system. Once installed, this malicious software will normally open up another avenue of entry for an attacker. Realistically, once a system has been compromised by a rootkit and an investigation has been performed, the system should be reinstalled from scratch. There is tremendous risk that even the most prudent security or systems engineer will miss something an attacker left behind.

A rootkit does do one thing useful for administrators: once detected, it is a sign that a compromise happened at some point. But, these types of applications tend to be very well hidden. This section demonstrates a tool that can be used to detect rootkits, security/rkhunter.

After installation of this package or port, the system may be checked using the following command. It will produce a lot of information and will require some manual pressing of ENTER:

# rkhunter -c

After the process completes, a status message will be printed to the screen. This message will include the amount of files checked, suspect files, possible rootkits, and more. During the check, some generic security warnings may be produced about hidden files, the OpenSSH protocol selection, and known vulnerable versions of installed software. These can be handled now or after a more detailed analysis has been performed.

Every administrator should know what is running on the systems they are responsible for. Third-party tools like rkhunter and sysutils/lsof, and native commands such as netstat and ps, can show a great deal of information on the system. Take notes on what is normal, ask questions when something seems out of place, and be paranoid. While preventing a compromise is ideal, detecting a compromise is a must.

13.2.6. Binary Verification

Verification of system files and binaries is important because it provides the system administration and security teams information about system changes. A software application that monitors the system for changes is called an Intrusion Detection System (IDS).

FreeBSD provides native support for a basic IDS system. While the nightly security emails will notify an administrator of changes, the information is stored locally and there is a chance that a malicious user could modify this information in order to hide their changes to the system. As such, it is recommended to create a separate set of binary signatures and store them on a read-only, root-owned directory or, preferably, on a removable USB disk or remote rsync server.

The built-in mtree utility can be used to generate a specification of the contents of a directory. A seed, or a numeric constant, is used to generate the specification and is required to check that the specification has not changed. This makes it possible to determine if a file or binary has been modified. Since the seed value is unknown by an attacker, faking or checking the checksum values of files will be difficult to impossible. The following example generates a set of SHA256 hashes, one for each system binary in /bin, and saves those values to a hidden file in root's home directory, /root/.bin_chksum_mtree:

# mtree -s 3483151339707503 -c -K cksum,sha256digest -p /bin > /root/.bin_chksum_mtree
# mtree: /bin checksum: 3427012225

The 3483151339707503 represents the seed. This value should be remembered, but not shared.

Viewing /root/.bin_cksum_mtree should yield output similar to the following:

#     user: root
#    machine: dreadnaught
#     tree: /bin
#     date: Mon Feb 3 10:19:53 2014

# .
/set type=file uid=0 gid=0 mode=0555 nlink=1 flags=none
.        type=dir mode=0755 nlink=2 size=1024 \
        time=1380277977.000000000
  \133    nlink=2 size=11704 time=1380277977.000000000 \
        cksum=484492447 \
        sha256digest=6207490fbdb5ed1904441fbfa941279055c3e24d3a4049aeb45094596400662a
  cat     size=12096 time=1380277975.000000000 cksum=3909216944 \
        sha256digest=65ea347b9418760b247ab10244f47a7ca2a569c9836d77f074e7a306900c1e69
  chflags   size=8168 time=1380277975.000000000 cksum=3949425175 \
        sha256digest=c99eb6fc1c92cac335c08be004a0a5b4c24a0c0ef3712017b12c89a978b2dac3
  chio    size=18520 time=1380277975.000000000 cksum=2208263309 \
        sha256digest=ddf7c8cb92a58750a675328345560d8cc7fe14fb3ccd3690c34954cbe69fc964
  chmod    size=8640 time=1380277975.000000000 cksum=2214429708 \
        sha256digest=a435972263bf814ad8df082c0752aa2a7bdd8b74ff01431ccbd52ed1e490bbe7

The machine’s hostname, the date and time the specification was created, and the name of the user who created the specification are included in this report. There is a checksum, size, time, and SHA256 digest for each binary in the directory.

To verify that the binary signatures have not changed, compare the current contents of the directory to the previously generated specification, and save the results to a file. This command requires the seed that was used to generate the original specification:

# mtree -s 3483151339707503 -p /bin < /root/.bin_chksum_mtree >> /root/.bin_chksum_output
# mtree: /bin checksum: 3427012225

This should produce the same checksum for /bin that was produced when the specification was created. If no changes have occurred to the binaries in this directory, the /root/.bin_chksum_output output file will be empty. To simulate a change, change the date on /bin/cat using touch and run the verification command again:

# touch /bin/cat
# mtree -s 3483151339707503 -p /bin < /root/.bin_chksum_mtree >> /root/.bin_chksum_output
# more /root/.bin_chksum_output
cat changed
	modification time expected Fri Sep 27 06:32:55 2013 found Mon Feb 3 10:28:43 2014

It is recommended to create specifications for the directories which contain binaries and configuration files, as well as any directories containing sensitive data. Typically, specifications are created for /bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin, /usr/local/bin, /etc, and /usr/local/etc.

More advanced IDS systems exist, such as security/aide. In most cases, mtree provides the functionality administrators need. It is important to keep the seed value and the checksum output hidden from malicious users. More information about mtree can be found in mtree(8).

13.2.7. System Tuning for Security

In FreeBSD, many system features can be tuned using sysctl. A few of the security features which can be tuned to prevent Denial of Service (DoS) attacks will be covered in this section. More information about using sysctl, including how to temporarily change values and how to make the changes permanent after testing, can be found in “Tuning with sysctl(8)”.

Any time a setting is changed with sysctl, the chance to cause undesired harm is increased, affecting the availability of the system. All changes should be monitored and, if possible, tried on a testing system before being used on a production system.

By default, the FreeBSD kernel boots with a security level of -1. This is called "insecure mode" because immutable file flags may be turned off and all devices may be read from or written to. The security level will remain at -1 unless it is altered through sysctl or by a setting in the startup scripts. The security level may be increased during system startup by setting kern_securelevel_enable to YES in /etc/rc.conf, and the value of kern_securelevel to the desired security level. See security(7) and init(8) for more information on these settings and the available security levels.

Increasing the securelevel can break Xorg and cause other issues. Be prepared to do some debugging.

The net.inet.tcp.blackhole and net.inet.udp.blackhole settings can be used to drop incoming SYN packets on closed ports without sending a return RST response. The default behavior is to return an RST to show a port is closed. Changing the default provides some level of protection against ports scans, which are used to determine which applications are running on a system. Set net.inet.tcp.blackhole to 2 and net.inet.udp.blackhole to 1. Refer to blackhole(4) for more information about these settings.

The net.inet.icmp.drop_redirect and net.inet.ip.redirect settings help prevent against redirect attacks. A redirect attack is a type of DoS which sends mass numbers of ICMP type 5 packets. Since these packets are not required, set net.inet.icmp.drop_redirect to 1 and set net.inet.ip.redirect to 0.

Source routing is a method for detecting and accessing non-routable addresses on the internal network. This should be disabled as non-routable addresses are normally not routable on purpose. To disable this feature, set net.inet.ip.sourceroute and net.inet.ip.accept_sourceroute to 0.

When a machine on the network needs to send messages to all hosts on a subnet, an ICMP echo request message is sent to the broadcast address. However, there is no reason for an external host to perform such an action. To reject all external broadcast requests, set net.inet.icmp.bmcastecho to 0.

Some additional settings are documented in security(7).

13.3. One-time Passwords

By default, FreeBSD includes support for One-time Passwords In Everything (OPIE). OPIE is designed to prevent replay attacks, in which an attacker discovers a user’s password and uses it to access a system. Since a password is only used once in OPIE, a discovered password is of little use to an attacker. OPIE uses a secure hash and a challenge/response system to manage passwords. The FreeBSD implementation uses the MD5 hash by default.

OPIE uses three different types of passwords. The first is the usual UNIX® or Kerberos password. The second is the one-time password which is generated by opiekey. The third type of password is the "secret password" which is used to generate one-time passwords. The secret password has nothing to do with, and should be different from, the UNIX® password.

There are two other pieces of data that are important to OPIE. One is the "seed" or "key", consisting of two letters and five digits. The other is the "iteration count", a number between 1 and 100. OPIE creates the one-time password by concatenating the seed and the secret password, applying the MD5 hash as many times as specified by the iteration count, and turning the result into six short English words which represent the one-time password. The authentication system keeps track of the last one-time password used, and the user is authenticated if the hash of the user-provided password is equal to the previous password. Because a one-way hash is used, it is impossible to generate future one-time passwords if a successfully used password is captured. The iteration count is decremented after each successful login to keep the user and the login program in sync. When the iteration count gets down to 1, OPIE must be reinitialized.

There are a few programs involved in this process. A one-time password, or a consecutive list of one-time passwords, is generated by passing an iteration count, a seed, and a secret password to opiekey(1). In addition to initializing OPIE, opiepasswd(1) is used to change passwords, iteration counts, or seeds. The relevant credential files in /etc/opiekeys are examined by opieinfo(1) which prints out the invoking user’s current iteration count and seed.

This section describes four different sorts of operations. The first is how to set up one-time-passwords for the first time over a secure connection. The second is how to use opiepasswd over an insecure connection. The third is how to log in over an insecure connection. The fourth is how to generate a number of keys which can be written down or printed out to use at insecure locations.

13.3.1. Initializing OPIE

To initialize OPIE for the first time, run this command from a secure location:

% opiepasswd -c
Adding unfurl:
Only use this method from the console; NEVER from remote. If you are using
telnet, xterm, or a dial-in, type ^C now or exit with no password.
Then run opiepasswd without the -c parameter.
Using MD5 to compute responses.
Enter new secret pass phrase:
Again new secret pass phrase:

ID unfurl OTP key is 499 to4268
MOS MALL GOAT ARM AVID COED

The -c sets console mode which assumes that the command is being run from a secure location, such as a computer under the user’s control or a SSH session to a computer under the user’s control.

When prompted, enter the secret password which will be used to generate the one-time login keys. This password should be difficult to guess and should be different than the password which is associated with the user’s login account. It must be between 10 and 127 characters long. Remember this password.

The ID line lists the login name (unfurl), default iteration count (499), and default seed (to4268). When logging in, the system will remember these parameters and display them, meaning that they do not have to be memorized. The last line lists the generated one-time password which corresponds to those parameters and the secret password. At the next login, use this one-time password.

13.3.2. Insecure Connection Initialization

To initialize or change the secret password on an insecure system, a secure connection is needed to some place where opiekey can be run. This might be a shell prompt on a trusted machine. An iteration count is needed, where 100 is probably a good value, and the seed can either be specified or the randomly-generated one used. On the insecure connection, the machine being initialized, use opiepasswd(1):

% opiepasswd

Updating unfurl:
You need the response from an OTP generator.
Old secret pass phrase:
	otp-md5 498 to4268 ext
	Response: GAME GAG WELT OUT DOWN CHAT
New secret pass phrase:
	otp-md5 499 to4269
	Response: LINE PAP MILK NELL BUOY TROY

ID mark OTP key is 499 gr4269
LINE PAP MILK NELL BUOY TROY

To accept the default seed, press Return. Before entering an access password, move over to the secure connection and give it the same parameters:

% opiekey 498 to4268
Using the MD5 algorithm to compute response.
Reminder: Do not use opiekey from telnet or dial-in sessions.
Enter secret pass phrase:
GAME GAG WELT OUT DOWN CHAT

Switch back over to the insecure connection, and copy the generated one-time password over to the relevant program.

13.3.3. Generating a Single One-time Password

After initializing OPIE and logging in, a prompt like this will be displayed:

% telnet example.com
Trying 10.0.0.1...
Connected to example.com
Escape character is '^]'.

FreeBSD/i386 (example.com) (ttypa)

login: <username>
otp-md5 498 gr4269 ext
Password:

The OPIE prompts provides a useful feature. If Return is pressed at the password prompt, the prompt will turn echo on and display what is typed. This can be useful when attempting to type in a password by hand from a printout.

At this point, generate the one-time password to answer this login prompt. This must be done on a trusted system where it is safe to run opiekey(1). There are versions of this command for Windows®, Mac OS® and FreeBSD. This command needs the iteration count and the seed as command line options. Use cut-and-paste from the login prompt on the machine being logged in to.

On the trusted system:

% opiekey 498 to4268
Using the MD5 algorithm to compute response.
Reminder: Do not use opiekey from telnet or dial-in sessions.
Enter secret pass phrase:
GAME GAG WELT OUT DOWN CHAT

Once the one-time password is generated, continue to log in.

13.3.4. Generating Multiple One-time Passwords

Sometimes there is no access to a trusted machine or secure connection. In this case, it is possible to use opiekey(1) to generate a number of one-time passwords beforehand. For example:

% opiekey -n 5 30 zz99999
Using the MD5 algorithm to compute response.
Reminder: Do not use opiekey from telnet or dial-in sessions.
Enter secret pass phrase: <secret password>
26: JOAN BORE FOSS DES NAY QUIT
27: LATE BIAS SLAY FOLK MUCH TRIG
28: SALT TIN ANTI LOON NEAL USE
29: RIO ODIN GO BYE FURY TIC
30: GREW JIVE SAN GIRD BOIL PHI

The -n 5 requests five keys in sequence, and 30 specifies what the last iteration number should be. Note that these are printed out in reverse order of use. The really paranoid might want to write the results down by hand; otherwise, print the list. Each line shows both the iteration count and the one-time password. Scratch off the passwords as they are used.

13.3.5. Restricting Use of UNIX® Passwords

OPIE can restrict the use of UNIX® passwords based on the IP address of a login session. The relevant file is /etc/opieaccess, which is present by default. Refer to opieaccess(5) for more information on this file and which security considerations to be aware of when using it.

Here is a sample opieaccess:

permit 192.168.0.0 255.255.0.0

This line allows users whose IP source address (which is vulnerable to spoofing) matches the specified value and mask, to use UNIX® passwords at any time.

If no rules in opieaccess are matched, the default is to deny non-OPIE logins.

13.4. TCP Wrapper

TCP Wrapper is a host-based access control system which extends the abilities of “The inetd Super-Server”. It can be configured to provide logging support, return messages, and connection restrictions for the server daemons under the control of inetd. Refer to tcpd(8) for more information about TCP Wrapper and its features.

TCP Wrapper should not be considered a replacement for a properly configured firewall. Instead, TCP Wrapper should be used in conjunction with a firewall and other security enhancements in order to provide another layer of protection in the implementation of a security policy.

13.4.1. Initial Configuration

To enable TCP Wrapper in FreeBSD, add the following lines to /etc/rc.conf:

inetd_enable="YES"
inetd_flags="-Ww"

Then, properly configure /etc/hosts.allow.

Unlike other implementations of TCP Wrapper, the use of hosts.deny is deprecated in FreeBSD. All configuration options should be placed in /etc/hosts.allow.

In the simplest configuration, daemon connection policies are set to either permit or block, depending on the options in /etc/hosts.allow. The default configuration in FreeBSD is to allow all connections to the daemons started with inetd.

Basic configuration usually takes the form of daemon : address : action, where daemon is the daemon which inetd started, address is a valid hostname, IP address, or an IPv6 address enclosed in brackets ([ ]), and action is either allow or deny. TCP Wrapper uses a first rule match semantic, meaning that the configuration file is scanned from the beginning for a matching rule. When a match is found, the rule is applied and the search process stops.

For example, to allow POP3 connections via the mail/qpopper daemon, the following lines should be appended to hosts.allow:

# This line is required for POP3 connections:
qpopper : ALL : allow

Whenever this file is edited, restart inetd:

# service inetd restart

13.4.2. Advanced Configuration

TCP Wrapper provides advanced options to allow more control over the way connections are handled. In some cases, it may be appropriate to return a comment to certain hosts or daemon connections. In other cases, a log entry should be recorded or an email sent to the administrator. Other situations may require the use of a service for local connections only. This is all possible through the use of configuration options known as wildcards, expansion characters, and external command execution.

Suppose that a situation occurs where a connection should be denied yet a reason should be sent to the host who attempted to establish that connection. That action is possible with twist. When a connection attempt is made, twist executes a shell command or script. An example exists in hosts.allow:

# The rest of the daemons are protected.
ALL : ALL \
	: severity auth.info \
	: twist /bin/echo "You are not welcome to use %d from %h."

In this example, the message "You are not allowed to use daemon name from hostname." will be returned for any daemon not configured in hosts.allow. This is useful for sending a reply back to the connection initiator right after the established connection is dropped. Any message returned must be wrapped in quote (") characters.

It may be possible to launch a denial of service attack on the server if an attacker floods these daemons with connection requests.

Another possibility is to use spawn. Like twist, spawn implicitly denies the connection and may be used to run external shell commands or scripts. Unlike twist, spawn will not send a reply back to the host who established the connection. For example, consider the following configuration:

# We do not allow connections from example.com:
ALL : .example.com \
	: spawn (/bin/echo %a from %h attempted to access %d >> \
	 /var/log/connections.log) \
	: deny

This will deny all connection attempts from *.example.com and log the hostname, IP address, and the daemon to which access was attempted to /var/log/connections.log. This example uses the substitution characters %a and %h. Refer to hosts_access(5) for the complete list.

To match every instance of a daemon, domain, or IP address, use ALL. Another wildcard is PARANOID which may be used to match any host which provides an IP address that may be forged because the IP address differs from its resolved hostname. In this example, all connection requests to Sendmail which have an IP address that varies from its hostname will be denied:

# Block possibly spoofed requests to sendmail:
sendmail : PARANOID : deny

Using the PARANOID wildcard will result in denied connections if the client or server has a broken DNS setup.

To learn more about wildcards and their associated functionality, refer to hosts_access(5).

When adding new configuration lines, make sure that any unneeded entries for that daemon are commented out in hosts.allow.

13.5. Kerberos

Kerberos is a network authentication protocol which was originally created by the Massachusetts Institute of Technology (MIT) as a way to securely provide authentication across a potentially hostile network. The Kerberos protocol uses strong cryptography so that both a client and server can prove their identity without sending any unencrypted secrets over the network. Kerberos can be described as an identity-verifying proxy system and as a trusted third-party authentication system. After a user authenticates with Kerberos, their communications can be encrypted to assure privacy and data integrity.

The only function of Kerberos is to provide the secure authentication of users and servers on the network. It does not provide authorization or auditing functions. It is recommended that Kerberos be used with other security methods which provide authorization and audit services.

The current version of the protocol is version 5, described in RFC 4120. Several free implementations of this protocol are available, covering a wide range of operating systems. MIT continues to develop their Kerberos package. It is commonly used in the US as a cryptography product, and has historically been subject to US export regulations. In FreeBSD, MITKerberos is available as the security/krb5 package or port. The Heimdal Kerberos implementation was explicitly developed outside of the US to avoid export regulations. The Heimdal Kerberos distribution is included in the base FreeBSD installation, and another distribution with more configurable options is available as security/heimdal in the Ports Collection.

In Kerberos users and services are identified as "principals" which are contained within an administrative grouping, called a "realm". A typical user principal would be of the form user@REALM (realms are traditionally uppercase).

This section provides a guide on how to set up Kerberos using the Heimdal distribution included in FreeBSD.

For purposes of demonstrating a Kerberos installation, the name spaces will be as follows:

 • The DNS domain (zone) will be example.org.

 • The Kerberos realm will be EXAMPLE.ORG.

Use real domain names when setting up Kerberos, even if it will run internally. This avoids DNS problems and assures inter-operation with other Kerberos realms.

13.5.1. Setting up a Heimdal KDC

The Key Distribution Center (KDC) is the centralized authentication service that Kerberos provides, the "trusted third party" of the system. It is the computer that issues Kerberos tickets, which are used for clients to authenticate to servers. Because the KDC is considered trusted by all other computers in the Kerberos realm, it has heightened security concerns. Direct access to the KDC should be limited.

While running a KDC requires few computing resources, a dedicated machine acting only as a KDC is recommended for security reasons.

To begin, install the security/heimdal package as follows:

# pkg install heimdal

Next, update /etc/rc.conf using sysrc as follows:

# sysrc kdc_enable=yes
# sysrc kadmind_enable=yes

Next, edit /etc/krb5.conf as follows:

[libdefaults]
  default_realm = EXAMPLE.ORG
[realms]
  EXAMPLE.ORG = {
	kdc = kerberos.example.org
	admin_server = kerberos.example.org
  }
[domain_realm]
  .example.org = EXAMPLE.ORG

In this example, the KDC will use the fully-qualified hostname kerberos.example.org. The hostname of the KDC must be resolvable in the DNS.

Kerberos can also use the DNS to locate KDCs, instead of a [realms] section in /etc/krb5.conf. For large organizations that have their own DNS servers, the above example could be trimmed to:

[libdefaults]
   default_realm = EXAMPLE.ORG
[domain_realm]
  .example.org = EXAMPLE.ORG

With the following lines being included in the example.org zone file:

_kerberos._udp   IN SRV   01 00 88 kerberos.example.org.
_kerberos._tcp   IN SRV   01 00 88 kerberos.example.org.
_kpasswd._udp    IN SRV   01 00 464 kerberos.example.org.
_kerberos-adm._tcp IN SRV   01 00 749 kerberos.example.org.
_kerberos      IN TXT   EXAMPLE.ORG

In order for clients to be able to find the Kerberos services, they must have either a fully configured /etc/krb5.conf or a minimally configured /etc/krb5.confand a properly configured DNS server.

Next, create the Kerberos database which contains the keys of all principals (users and hosts) encrypted with a master password. It is not required to remember this password as it will be stored in /var/heimdal/m-key; it would be reasonable to use a 45-character random password for this purpose. To create the master key, run kstash and enter a password:

# kstash
Master key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Verifying password - Master key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Once the master key has been created, the database should be initialized. The Kerberos administrative tool kadmin(8) can be used on the KDC in a mode that operates directly on the database, without using the kadmind(8) network service, as kadmin -l. This resolves the chicken-and-egg problem of trying to connect to the database before it is created. At the kadmin prompt, use init to create the realm’s initial database:

# kadmin -l
kadmin> init EXAMPLE.ORG
Realm max ticket life [unlimited]:

Lastly, while still in kadmin, create the first principal using add. Stick to the default options for the principal for now, as these can be changed later with modify. Type ? at the prompt to see the available options.

kadmin> add tillman
Max ticket life [unlimited]:
Max renewable life [unlimited]:
Principal expiration time [never]:
Password expiration time [never]:
Attributes []:
Password: xxxxxxxx
Verifying password - Password: xxxxxxxx

Next, start the KDC services by running:

# service kdc start
# service kadmind start

While there will not be any kerberized daemons running at this point, it is possible to confirm that the KDC is functioning by obtaining a ticket for the principal that was just created:

% kinit tillman
tillman@EXAMPLE.ORG's Password:

Confirm that a ticket was successfully obtained using klist:

% klist
Credentials cache: FILE:/tmp/krb5cc_1001
	Principal: tillman@EXAMPLE.ORG

 Issued        Expires        Principal
Aug 27 15:37:58 2013 Aug 28 01:37:58 2013 krbtgt/EXAMPLE.ORG@EXAMPLE.ORG

The temporary ticket can be destroyed when the test is finished:

% kdestroy

13.5.2. Configuring a Server to Use Kerberos

The first step in configuring a server to use Kerberos authentication is to ensure that it has the correct configuration in /etc/krb5.conf. The version from the KDC can be used as-is, or it can be regenerated on the new system.

Next, create /etc/krb5.keytab on the server. This is the main part of "Kerberizing" a service - it corresponds to generating a secret shared between the service and the KDC. The secret is a cryptographic key, stored in a "keytab". The keytab contains the server’s host key, which allows it and the KDC to verify each others' identity. It must be transmitted to the server in a secure fashion, as the security of the server can be broken if the key is made public. Typically, the keytab is generated on an administrator’s trusted machine using kadmin, then securely transferred to the server, e.g., with scp(1); it can also be created directly on the server if that is consistent with the desired security policy. It is very important that the keytab is transmitted to the server in a secure fashion: if the key is known by some other party, that party can impersonate any user to the server! Using kadmin on the server directly is convenient, because the entry for the host principal in the KDC database is also created using kadmin.

Of course, kadmin is a kerberized service; a Kerberos ticket is needed to authenticate to the network service, but to ensure that the user running kadmin is actually present (and their session has not been hijacked), kadmin will prompt for the password to get a fresh ticket.