Część IV. Komunikacja sieciowa

This translation may be out of date. To help with the translations please access the FreeBSD translations instance.

Table of Contents

FreeBSD jest jednym z najszerzej rozpowszechnionych systemów operacyjnych wykorzystywanych w wysoko wydajnych serwerach sieciowych. Rozdziały w tej części omawiają:

  • Komunikację szeregową

  • PPP oraz PPP over Ethernet

  • Pocztę elektroniczną

  • Prowadzenie serwerów sieciowych

  • Zapory ogniowe

  • Inne zaawansowane zagadnienia związane z pracą w sieci

Poniższe rozdziały zostały tak napisane, by móc sięgnąć po nie gdy potrzebujemy danych informacji. Nie ma przymusu czytania ich w żadnej określonej kolejności, ani też przeczytania wszystkich przed rozpoczęciem pracy z FreeBSD w środowisku sieciowym.


Last modified on: 11 grudnia 2021 by Sergio Carlavilla Delgado